Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Sau khi tắt bất ngờ, bạn có thể khởi động Windows Store trong Windows 8.1. Cụ thể, khi bạn cố gắng khởi động ứng dụng lưu trữ, nó sẽ bị kẹt trong giai đoạn "nạp" với biểu tượng tải quay vô hạn.

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Cách tải xuống bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tự động cài đặt nếu bạn nâng cấp từ Windows 8 lên Windows 8.1.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có kết nối internet trong khi nâng cấp từ Windows 8 lên Windows 8.1.

Thông tin đăng ký

Để sử dụng bản cập nhật trong gói này, bạn không phải thực hiện mọi thay đổi cho sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×