Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi bạn sử dụng dịch vụ Microsoft Exchange Post Office Protocol 3 (POP3) để đăng nhập vào ứng dụng khách email của bạn trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2013, kết nối dừng và reestablishes thường. Trong khi ngắt kết nối, email mới không được tải xuống.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do proxy phiên hết thời gian trong khóa tranh.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích lũy 12 hoặc các bản Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×