Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn tạo một cuộc họp trong một môi trường Microsoft Lync Server 2010.

  • Bạn cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ Lync Server 2010, máy chủ cấu phần Web trong môi trường của năm 2013.

  • Người dùng tham gia cuộc họp bằng cách sử dụng ứng dụng Web Lync trong Internet Explorer 11 hoặc Firefox trong Windows 7 hoặc Windows 8.1.

  • Người dùng bấm danh chia sẻ Lync Web App.

Trong trường hợp này, các tùy chọn màn hình và tuỳ chọn chương trình không được hiển thị trong danh sách chia sẻ .

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

Mô tả bản Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2010, máy chủ cấu phần Web 2953588 : tháng 4 năm 2014

Thông tin

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×