Ứng dụng web sử dụng phương pháp blob chương trình Web có thể không hoạt động trong Internet Explorer 11

Triệu chứng

Ứng dụng web sử dụng chương trình Web blob phương để tạo giao dịch XmlHttpRequest (XHR) có thể không hoạt động hoặc có thể hiển thị không chính xác trong Internet Explorer 11. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi truy cập PA-cho phép-nguồn gốc tiêu đề được đặt đúng trên máy chủ web được yêu cầu XHR.

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy truy cập Microsoft Update. Ngoài ra, hãy xem Cập nhật thông tin kỹ thuật về bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer.

Lưu ý Bản cập nhật này lần đầu tiên trong ba bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer (MS15-018).

Thông tin khác

Sự cố này xảy ra do nhiều nguồn gốc kiểm tra không phù hợp với giao thức blob được sử dụng chương trình web.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×