Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ứng dụng và dịch vụ của Microsoft là một ứng dụng xác thực phổ biến kết nối nhiều ứng dụng và dịch vụ trên Microsoft với nhà cung cấp email của bạn. Chúng tôi thực hiện điều này để giúp trải nghiệm của bạn luôn nhất quán trên các ứng dụng Microsoft khác nhau mà bạn kết nối. Chúng tôi yêu cầu bạn đồng ý kết nối với mỗi ứng dụng Microsoft này, đồng thời cho phép bạn xác thực và kết nối tài khoản email một cách bảo mật với các ứng dụng Microsoft được hỗ trợ. Ví dụ: khi bạn kết nối tài khoản Gmail của mình với Outlook hoặc Cortana, tên "đăng nhập để tiếp tục" cho biết "Ứng dụng và dịch vụ Microsoft".

Một số sản phẩm Microsoft sử dụng cùng một khóa xác thực Google để kết nối với tài khoản Gmail của bạn. Khi bạn kết nối với tài khoản Gmail của mình, chúng tôi lưu trữ và bảo vệ dữ liệu mà bạn đã chấp thuận để cung cấp cho chúng tôi từ Google. Tùy thuộc vào sản phẩm mà bạn kết nối, có thể bao gồm:

  • Thông tin hồ sơ cơ bản của bạn (Tên, Địa chỉ email, Ngày sinh, Quốc gia)

  • Email bạn gửi và nhận trên Gmail

  • Các liên hệ hiện có và mới của bạn

  • Sự kiện Lịch của bạn

  • Tệp Google Drive của bạn

Thông tin Bổ sung

Tìm hiểu cách Microsoft xử lý dữ liệu của bạn bằng cách truy cập điều khoản về quyền riêng tư của Microsoft khả dụng ở đây.

Việc sử dụng và chuyển ứng dụng "Microsoft ứng dụng và dịch vụ" cho bất kỳ ứng dụng thông tin nào khác nhận được từ Tài khoản Google sẽ tuân thủ Chính sách Dữ liệu Người dùng Dịch vụ API Google,bao gồm các yêu cầu Sử dụng có Giới hạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×