Triệu chứng

Giả sử rằng bạn có một máy tính đang chạy Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2. Máy tính treo với một thông báo lỗi dừng giống như sau:

STOP: 0x0000009F ( parameter1, parameter2, parameter3, parameter4 )


Lưu ý:

  • Lỗi này cho biết một vấn đề DRIVER_POWER_STATE_FAILURE.

  • Các tham số trong thông báo lỗi dừng này thay đổi, tuỳ thuộc vào cấu hình máy tính.

  • Không phải tất cả lỗi dừng "0x0000009F" do vấn đề này.


Nguyên nhân

Sự cố xảy ra do một gói yêu cầu quyền I/O (IRP) hết hiệu lực trong khi chờ cho chủ đề trọng tài điện để hoàn thành yêu cầu nguồn điện. Chủ đề trọng tài điện chờ khóa tài nguyên đã được một chủ đề. Tài nguyên không được phát hành khi hệ thống bị tắt, điều này khiến khả năng IRP hết hạn.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 2975719. Để biết thêm thông tin về cách tải gói cập nhật rollup này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2975719 tháng 4 năm 2014 bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×