Vấn đề

Khi kiểm tra tập lệnh trong trình quản lý kho lưu trữ, kịch bản nguồn cửa sổ hiển thị chỉ:

# Không có tệp này. Quản trị của bạn đã thay đổi cài đặt cấu hình
# để ngăn chặn không phải chủ sở hữu xem mã R của họ không có các tập tin. Bạn
# vẫn có thể xác định nhanh vào, chạy thử nghiệm và khám phá các yếu tố.

Đây không phải là do quyền sở hữu hoặc là lỗi cho biết. Đó là do lỗi (RW-462) trong DeployR 7.0 và 7.1.

Giải pháp

Nâng cấp DeployR lên phiên bản 7.2.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×