You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Hỗ trợ dành cho Internet Explorer 11 đã kết thúc vào ngày 15 tháng Sáu năm 2022

Internet Explorer 11 sẽ không còn truy cập được sau ngày 14 tháng Hai năm 2023. Nếu bất kỳ trang web nào bạn truy cập cần Internet Explorer 11, bạn có thể tải lại trang đó bằng chế độ Internet Explorer trong Microsoft Edge. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge để có trải nghiệm duyệt web nhanh hơn, an toàn hơn và hiện đại hơn.

Bắt đầu với Microsoft Edge

Triệu chứng

Người dùng cố gắng kết nối với trang Web bảo mật bằng cách sử Windows Internet Explorer có thể nhận được thông báo cảnh báo sau đây:

Đã xảy ra sự cố với chứng chỉ bảo mật của trang web này. Chứng chỉ bảo mật được trình bày bởi trang web này không được cấp bởi cơ quan cấp chứng chỉ đáng tin cậy.

Vấn đề chứng chỉ bảo mật có thể chỉ ra một nỗ lực để đánh lừa bạn hoặc đánh chặn dữ liệu bạn gửi cho máy chủ.
Chúng tôi khuyên bạn nên đóng trang web này và không tiếp tục truy cập trang Web này.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, một tổ chức lưu trữ các trang Web an toàn có thể mua một chứng chỉ cho mỗi máy chủ Web từ một nhà cung cấp bên thứ ba. Hoặc tổ chức có thể cài đặt thẩm quyền xác thực Microsoft Enterprise trong rừng Active Directory. Sau đó, tổ chức có thể sử dụng thẩm quyền xác thực này để tạo chứng chỉ cho từng máy chủ Web.

Lưu ý Người dùng máy tính khách không thuộc về rừng Active Directory của tổ chức có thể truy cập trang Web thẩm quyền chứng nhận để tải về chứng chỉ.

Cách giải quyết

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt chứng chỉ tự ký Microsoft Windows Small Business Server 2003 (Windows SBS) trên máy tính khách. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Trong Windows Internet Explorer, hãy bấm Tiếp tục tới website này (không khuyên dùng).

    Thanh Địa chỉ màu đỏ và cảnh báo chứng chỉ xuất hiện.

  2. Bấm vào nút Lỗi Chứng chỉ để mở cửa sổ thông tin.

  3. Bấm Xem Chứng chỉ, rồi bấm Cài đặt Chứng chỉ.

  4. Trên thông báo cảnh báo xuất hiện, hãy bấm Có để cài đặt chứng chỉ.

Lưu ý́

  • Trong Windows Vista, sự cố tương tự cũng xảy ra với chứng chỉ tự ký. Tuy nhiên, tùy chọn để cài đặt chứng chỉ không sẵn dùng trừ khi bạn chạy Internet Explorer Windows quyền người quản trị. Để thực hiện điều này, hãy bấm chuột phải vào biểu tượng Internet Explorer, rồi chọn Chạy với tư cách Người quản trị.

  • Khi máy tính khách kết nối với máy chủ Web đang chạy Windows Server 2003, máy tính khách sử dụng lại chứng chỉ thẩm quyền chứng chỉ. Máy tính khách không sử dụng chứng chỉ khác được ký bởi cơ quan chứng nhận.

Thông tin Bổ sung

Sự cố này có thể xảy ra nếu đồng hồ của máy tính khách được đặt để ngày/giờ muộn hơn ngày hết hạn của chứng chỉ SSL của máy chủ web.

Để biết thêm thông tin về sự cố chứng chỉ bảo mật của trang web, hãy truy cập vào các Trang web của Microsoft sau:

Giới thiệu về lỗi chứng chỉ (Windows Vista)

Chứng chỉ: câu hỏi thường gặp (Windows Vista)

Giới thiệu về lỗi chứng chỉ (Windows 7)

Chứng chỉ: câu hỏi thường gặp (Windows 7)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×