Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sự cố này có thể xảy ra khi bạn sử dụng định dạng ngày dựa trên ngôn ngữ khác thay vì định dạng "DD/MM/YY" hoặc khi máy tính của bạn vừa trở lại từ chế độ ngủ.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tháng 10, 2015 cho Lync 2013.

Lưu ý Bản cập nhật này sẽ xoá thông báo lỗi được đề cập trong tiêu đề.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×