Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Triệu chứng

Trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2016 hoặc Exchange Server 2013, bạn khởi động máy khách Outlook ở chế độ trực tuyến. Khi bạn cố gắng chọn hơn 30 người nhận trong sổ địa chỉ, Outlook tạo ra thông báo lỗi sau:

"Hành động không thể hoàn tất."

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do một số loại yêu cầu không được xác định trong nhắn tin ứng dụng lập trình giao diện (MAPI).

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Cho Exchange Server 2016, cài đặt 12 Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2016 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2016.

Cho Exchange Server 2013, cài đặt tích lũy Cập Nhật 22 cho Exchange Server 2013 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2013.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×