Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

 • Bạn tăng dung lượng MaxMemoryPerShellMB (ví dụ: bạn tăng dung lượng đến 1 gigabyte (GB)) trên máy tính có cấu hình sau:

  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2 (SP2) và Windows Management Framework (WMF) 3.0 được cài đặt.

  • Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1) và WMF 3.0 được cài đặt.

  • WMF 3.0 và Windows Server 2008 R2 SP1 được cài đặt.

  • Cài đặt Windows 8.

  • Cài đặt Windows Server 2012.

 • Bạn thực hiện lệnh Windows Remote Shell (WinRS) yêu cầu nhiều bộ nhớ, chẳng hạn như 500 megabyte (MB) của bộ nhớ.

Trong trường hợp này, lệnh không thành công và bạn nhận được lỗi "hết bộ nhớ".

Nguyên nhân

Sự cố xảy ra do dịch vụ Windows Remote Management (WinRM) sử dụng giá trị dung lượng MaxMemoryPerShellMB tuỳ chỉnh. Thay vào đó, các dịch vụ WinRM sử dụng giá trị mặc định là 150 MB.

Giải pháp

Hotfix này cũng có sẵn tại Cửa hàng Microsoft Update.

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm Trang web sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải chạy một hệ điều hành:

 • Windows Server 2008 SP2

 • Windows 7 SP1

 • Windows Server 2008 R2 SP1

 • Windows 8

 • Windows Server 2012

Để biết thêm thông tin về cách tải gói dịch vụ Windows Server 2008, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft:

968849 cách lấy gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2008

Để biết thêm thông tin về cách lấy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

976932 thông tin về gói dịch vụ 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin đăng ký

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của hotfix này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Ghi chú thông tin tệp Windows Server 2008Quan trọng Windows Server 2008 và Windows Vista hotfix được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows Vista" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows Vista" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau. Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau.

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.2.920 0.16 xxx

  Windows Server 2008

  SP2

  GDR

  6.2.920 0.20 xxx

  Windows Server 2008

  SP2

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá lỗi được phát hành rộng rãi để phục các sự cố phổ biến, đặc biệt quan trọng. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "Thông tin cho Windows Server 2008 tệp bổ sung". Các tệp MUM và tệp MANIFEST và các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wsmsvc.dll

6.2.9200.16622

2,039,808

29-May-2013

06:49

x86

Wsmsvc.dll

6.2.9200.20727

2,040,320

29-May-2013

17:16

x86

Winrscmd.dll

6.2.9200.16622

92,160

29-May-2013

06:48

x86

Winrscmd.dll

6.2.9200.20727

92,160

29-May-2013

17:16

x86

Dành cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wsmsvc.dll

6.2.9200.16622

2,832,896

25-May-2013

05:55

x64

Wsmsvc.dll

6.2.9200.20727

2,833,408

25-May-2013

05:54

x64

Winrscmd.dll

6.2.9200.16622

107,520

25-May-2013

05:55

x64

Winrscmd.dll

6.2.9200.20727

107,520

25-May-2013

05:54

x64

Wsmsvc.dll

6.2.9200.16622

2,039,808

29-May-2013

06:49

x86

Wsmsvc.dll

6.2.9200.20727

2,040,320

29-May-2013

17:16

x86

Winrscmd.dll

6.2.9200.16622

92,160

29-May-2013

06:48

x86

Winrscmd.dll

6.2.9200.20727

92,160

29-May-2013

17:16

x86

Ghi chú về thông tin tệp cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Quan trọng Windows 7 và cập nhật nóng Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói cập nhật nóng áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn cập nhật nóng được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau. Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau.

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.2.920 0.16 xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.2.920 0.20 xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá lỗi được phát hành rộng rãi để phục các sự cố phổ biến, đặc biệt quan trọng. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MẸ, tập tin và bảo mật liên quan (.cat) danh mục tệp, đều rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wsmsvc.dll

6.2.9200.16622

2,039,808

25-May-2013

15:27

x86

Wsmwmipl.dll

6.2.9200.16481

226,816

25-May-2013

15:28

x86

Wsmsvc.dll

6.2.9200.20727

2,040,320

25-May-2013

15:27

x86

Wsmwmipl.dll

6.2.9200.20586

226,816

25-May-2013

15:27

x86

Winrscmd.dll

6.2.9200.16622

92,160

25-May-2013

15:28

x86

Winrscmd.dll

6.2.9200.20727

92,160

25-May-2013

15:28

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wsmsvc.dll

6.2.9200.16622

2,833,408

25-May-2013

14:48

x64

Wsmwmipl.dll

6.2.9200.16481

308,736

18-Dec-2012

06:08

x64

Wsmsvc.dll

6.2.9200.20727

2,834,432

25-May-2013

14:32

x64

Wsmwmipl.dll

6.2.9200.20586

308,736

18-Dec-2012

06:06

x64

Winrscmd.dll

6.2.9200.16622

106,496

25-May-2013

14:48

x64

Winrscmd.dll

6.2.9200.20727

106,496

25-May-2013

14:32

x64

Wsmsvc.dll

6.2.9200.16622

2,039,808

25-May-2013

15:27

x86

Wsmwmipl.dll

6.2.9200.16481

226,816

25-May-2013

15:28

x86

Wsmsvc.dll

6.2.9200.20727

2,040,320

25-May-2013

15:27

x86

Wsmwmipl.dll

6.2.9200.20586

226,816

25-May-2013

15:27

x86

Winrscmd.dll

6.2.9200.16622

92,160

25-May-2013

15:28

x86

Winrscmd.dll

6.2.9200.20727

92,160

25-May-2013

15:28

x86

Ghi chú thông tin tệp Windows 8 và Windows Server 2012Quan trọng Windows 8 và Windows Server 2012 hotfix được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows 8" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.2.920 0.16 xxx

  Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.20 xxx

  Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá lỗi được phát hành rộng rãi để phục các sự cố phổ biến, đặc biệt quan trọng. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8 và Windows Server 2012". MẸ, tập tin và bảo mật liên quan (.cat) danh mục tệp, đều rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wsmsvc.dll

6.2.9200.16622

2,043,392

23-May-2013

23:28

x86

Wsmwmipl.dll

6.2.9200.16622

227,328

23-May-2013

23:28

x86

Wsmsvc.dll

6.2.9200.20727

2,044,416

23-May-2013

23:35

x86

Wsmwmipl.dll

6.2.9200.20727

227,328

23-May-2013

23:35

x86

Winrscmd.dll

6.2.9200.16622

93,184

23-May-2013

23:28

x86

Winrshost.exe

6.2.9200.16611

23,040

23-May-2013

23:28

x86

Winrscmd.dll

6.2.9200.20727

93,184

23-May-2013

23:35

x86

Winrshost.exe

6.2.9200.20725

23,040

23-May-2013

23:35

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8 và Windows Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wsmsvc.dll

6.2.9200.16622

2,837,504

23-May-2013

23:03

x64

Wsmwmipl.dll

6.2.9200.16622

309,248

23-May-2013

23:03

x64

Wsmsvc.dll

6.2.9200.20727

2,838,016

24-May-2013

01:45

x64

Wsmwmipl.dll

6.2.9200.20727

309,248

24-May-2013

01:45

x64

Winrscmd.dll

6.2.9200.16622

109,056

23-May-2013

23:02

x64

Winrscmd.dll

6.2.9200.20727

109,056

24-May-2013

01:45

x64

Wsmsvc.dll

6.2.9200.16622

2,043,392

23-May-2013

23:28

x86

Wsmwmipl.dll

6.2.9200.16622

227,328

23-May-2013

23:28

x86

Wsmsvc.dll

6.2.9200.20727

2,044,416

23-May-2013

23:35

x86

Wsmwmipl.dll

6.2.9200.20727

227,328

23-May-2013

23:35

x86

Winrscmd.dll

6.2.9200.16622

93,184

23-May-2013

23:28

x86

Winrshost.exe

6.2.9200.16611

23,040

23-May-2013

23:28

x86

Winrscmd.dll

6.2.9200.20727

93,184

23-May-2013

23:35

x86

Winrshost.exe

6.2.9200.20725

23,040

23-May-2013

23:35

x86


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về dung lượng MaxMemoryPerShellMB, xem Quản lý dung lượng vỏ từ xa.

Để biết thêm thông tin về WMF 3.0 cho Windows Server 2008 SP2, hãy xem mô tả của cửa sổ quản lý Framework 3.0 cho Windows Server 2008 SP2.

Để biết thêm thông tin về WMF 3.0 dành cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1, hãy xem mô tả của cửa sổ quản lý Framework 3.0 dành cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1.

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Thêm tệp thông tin cho Windows Server 2008

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Server 2008

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,937

Ngày (UTC)

29-May-2013

Thời gian (UTC)

23:50

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_18f2f89a69728973024a1b0827f02143_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18856_none_24a3e3ed4feca1b2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

700

Ngày (UTC)

29-May-2013

Thời gian (UTC)

23:50

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_3a5f3443a7ebe160a45ad099f9cf8808_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18856_none_7ecd6c917fd6cd4e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

29-May-2013

Thời gian (UTC)

23:50

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_450cc6c767ccf72dffae7b20d8bd3dec_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23127_none_ea14612019b6b0fd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

700

Ngày (UTC)

29-May-2013

Thời gian (UTC)

23:50

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8793eaad92a57e158cf4ce7d6eaf60bb_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23127_none_7146b7ed7fdc8d39.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

29-May-2013

Thời gian (UTC)

23:50

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..for-management-core_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18856_none_85bb37d3d40327d5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

199,880

Ngày (UTC)

29-May-2013

Thời gian (UTC)

12:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..for-management-core_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23127_none_86661eb4ed07bd8c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

199,880

Ngày (UTC)

29-May-2013

Thời gian (UTC)

21:42

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-winrsplugins_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18856_none_d18c38db58a2ab2f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

14,617

Ngày (UTC)

29-May-2013

Thời gian (UTC)

12:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-winrsplugins_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23127_none_d2371fbc71a740e6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

14,617

Ngày (UTC)

29-May-2013

Thời gian (UTC)

21:40

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2008

Tên tệp

Amd64_32784c1056f25001623ba4e5ad0adb17_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23127_none_5cc6a7620a081b7d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.090

Ngày (UTC)

29-May-2013

Thời gian (UTC)

23:50

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a9b9a10f27c0f328bb8af31b3656d69d_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18856_none_b20e3608829c017f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.090

Ngày (UTC)

29-May-2013

Thời gian (UTC)

23:50

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ef4d56e52c48c2ecf791635d17b108be_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23127_none_9872ac266ca6d5e9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.048

Ngày (UTC)

29-May-2013

Thời gian (UTC)

23:50

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_fe0deb0d522b4d5246dd3784ad12fa40_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18856_none_2c5805f768d4da50.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.048

Ngày (UTC)

29-May-2013

Thời gian (UTC)

23:50

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..for-management-core_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18856_none_e1d9d3578c60990b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

199,928

Ngày (UTC)

29-May-2013

Thời gian (UTC)

12:37

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..for-management-core_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23127_none_e284ba38a5652ec2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

199,928

Ngày (UTC)

29-May-2013

Thời gian (UTC)

11:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-winrsplugins_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18856_none_2daad45f11001c65.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

14,641

Ngày (UTC)

29-May-2013

Thời gian (UTC)

12:35

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-winrsplugins_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23127_none_2e55bb402a04b21c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

14,641

Ngày (UTC)

29-May-2013

Thời gian (UTC)

11:47

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update-bf.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.906 người

Ngày (UTC)

29-May-2013

Thời gian (UTC)

23:50

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.949

Ngày (UTC)

29-May-2013

Thời gian (UTC)

23:50

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-w..for-management-core_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18856_none_ec2e7da9c0c15b06.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

189,701

Ngày (UTC)

29-May-2013

Thời gian (UTC)

12:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-w..for-management-core_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23127_none_ecd9648ad9c5f0bd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

189,701

Ngày (UTC)

29-May-2013

Thời gian (UTC)

21:36

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-winrsplugins_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18856_none_d18c38db58a2ab2f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

14,617

Ngày (UTC)

29-May-2013

Thời gian (UTC)

12:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-winrsplugins_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23127_none_d2371fbc71a740e6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

14,617

Ngày (UTC)

29-May-2013

Thời gian (UTC)

21:40

Nền tảng

Không áp dụng

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Update-bf.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,557

Ngày (UTC)

26-May-2013

Thời gian (UTC)

03:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,583

Ngày (UTC)

26-May-2013

Thời gian (UTC)

03:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7810ca2e45a18d84484920a50006bc3d_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18169_none_860890e2ee582dcf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

26-May-2013

Thời gian (UTC)

03:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_9156ac273dfd537f8ac5fe49b4f76050_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18169_none_8c10e4c592008109.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

700

Ngày (UTC)

26-May-2013

Thời gian (UTC)

03:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b9d4d65c3ed4ffc32e75f35ea50de13a_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22340_none_efaa3187cb003787.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

26-May-2013

Thời gian (UTC)

03:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_fd0efb8d9b5fda0d206eff5c40c8f935_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22340_none_5647541125b36c8b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

700

Ngày (UTC)

26-May-2013

Thời gian (UTC)

03:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..for-management-core_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18169_none_bdac2f069654bd9c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

194,964

Ngày (UTC)

25-May-2013

Thời gian (UTC)

21:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..for-management-core_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22340_none_be426af5af6a3e9c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

194,964

Ngày (UTC)

25-May-2013

Thời gian (UTC)

20:50

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-winrsplugins_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18169_none_097d300e1af440f6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,197

Ngày (UTC)

25-May-2013

Thời gian (UTC)

21:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-winrsplugins_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22340_none_0a136bfd3409c1f6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,197

Ngày (UTC)

25-May-2013

Thời gian (UTC)

20:51

Nền tảng

Không áp dụng

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Amd64_568b080550f5a8015d8d9728b4ea01ac_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18169_none_85a386f7e87c748e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.048

Ngày (UTC)

26-May-2013

Thời gian (UTC)

03:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5e23b958699135b9471aec74b4dfd387_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18169_none_7d3b5cadb6acc4a9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.090

Ngày (UTC)

26-May-2013

Thời gian (UTC)

03:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a04c092280375ead3709882f43e262ca_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22340_none_d421a64d9b950267.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.090

Ngày (UTC)

26-May-2013

Thời gian (UTC)

03:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d72bdfedc447dbfd5c43c46dbf2aa382_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22340_none_0c6b7808538b7be1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.048

Ngày (UTC)

26-May-2013

Thời gian (UTC)

03:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..for-management-core_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18169_none_19caca8a4eb22ed2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

194,970

Ngày (UTC)

25-May-2013

Thời gian (UTC)

22:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..for-management-core_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22340_none_1a61067967c7afd2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

194,970

Ngày (UTC)

25-May-2013

Thời gian (UTC)

21:23

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-winrsplugins_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18169_none_659bcb91d351b22c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,201

Ngày (UTC)

25-May-2013

Thời gian (UTC)

22:16

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-winrsplugins_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22340_none_66320780ec67332c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,201

Ngày (UTC)

25-May-2013

Thời gian (UTC)

21:25

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update-bf.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,567

Ngày (UTC)

26-May-2013

Thời gian (UTC)

03:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,593

Ngày (UTC)

26-May-2013

Thời gian (UTC)

03:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-w..for-management-core_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18169_none_241f74dc8312f0cd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

189,607

Ngày (UTC)

25-May-2013

Thời gian (UTC)

21:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-w..for-management-core_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22340_none_24b5b0cb9c2871cd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

189,607

Ngày (UTC)

25-May-2013

Thời gian (UTC)

20:34

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-winrsplugins_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18169_none_097d300e1af440f6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,197

Ngày (UTC)

25-May-2013

Thời gian (UTC)

21:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-winrsplugins_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22340_none_0a136bfd3409c1f6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,197

Ngày (UTC)

25-May-2013

Thời gian (UTC)

20:51

Nền tảng

Không áp dụng

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8 và Windows Server 2012

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8

Tên tệp

Update-bf.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.752

Ngày (UTC)

24-May-2013

Thời gian (UTC)

15:37

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,782

Ngày (UTC)

24-May-2013

Thời gian (UTC)

15:37

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_19b48d128cef608284f7512d03e7963e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16622_none_6b230e084a6e370b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

24-May-2013

Thời gian (UTC)

15:37

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_2c09e886eb392f72f4b25daeeb42ebb4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20727_none_c852688305aed126.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

24-May-2013

Thời gian (UTC)

15:37

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ca332118d4d924b98992de5cdbed6e16_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16622_none_fc12efd3fd05e78d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

700

Ngày (UTC)

24-May-2013

Thời gian (UTC)

15:37

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_fa2163e6c6f77152fbfe9eb9f82b03af_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20727_none_88aa844382244bdf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

700

Ngày (UTC)

24-May-2013

Thời gian (UTC)

15:37

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..for-management-core_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16622_none_c74f65e67e3fae37.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

195,191

Ngày (UTC)

24-May-2013

Thời gian (UTC)

15:37

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..for-management-core_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20727_none_c7de04239758ccb4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

195,191

Ngày (UTC)

24-May-2013

Thời gian (UTC)

15:37

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-winrsplugins_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16622_none_132066ee02df3191.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,201

Ngày (UTC)

24-May-2013

Thời gian (UTC)

15:37

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-winrsplugins_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20727_none_13af052b1bf8500e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,201

Ngày (UTC)

24-May-2013

Thời gian (UTC)

15:37

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 8 và Windows Server 2012

Tên tệp

Amd64_78b2091397840689eddd629918f5e21a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20727_none_1ffada73ed10b3eb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.048

Ngày (UTC)

24-May-2013

Thời gian (UTC)

15:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8f7d4ae4420d1eb1d610346e8b11fa3c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20727_none_141b6cef9dbf768a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.090

Ngày (UTC)

24-May-2013

Thời gian (UTC)

15:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b9b960f49ade6e77dac1e977f9fbfdc6_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16622_none_2949d6cafdcf810e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.090

Ngày (UTC)

24-May-2013

Thời gian (UTC)

15:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ef67a2120b048b0457192fcdf429b3b4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16622_none_178a85da6b6fbcb4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.048

Ngày (UTC)

24-May-2013

Thời gian (UTC)

15:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..for-management-core_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16622_none_236e016a369d1f6d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

195,199

Ngày (UTC)

24-May-2013

Thời gian (UTC)

15:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..for-management-core_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20727_none_23fc9fa74fb63dea.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

195,199

Ngày (UTC)

24-May-2013

Thời gian (UTC)

15:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-winrsplugins_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16622_none_6f3f0271bb3ca2c7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,205

Ngày (UTC)

24-May-2013

Thời gian (UTC)

15:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-winrsplugins_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20727_none_6fcda0aed455c144.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,205

Ngày (UTC)

24-May-2013

Thời gian (UTC)

15:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update-bf.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.208 người

Ngày (UTC)

24-May-2013

Thời gian (UTC)

15:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,247

Ngày (UTC)

24-May-2013

Thời gian (UTC)

15:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-w..for-management-core_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16622_none_2dc2abbc6afde168.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

191,314

Ngày (UTC)

24-May-2013

Thời gian (UTC)

15:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-w..for-management-core_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20727_none_2e5149f98416ffe5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

191,314

Ngày (UTC)

24-May-2013

Thời gian (UTC)

15:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-winrsplugins_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16622_none_132066ee02df3191.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,201

Ngày (UTC)

24-May-2013

Thời gian (UTC)

15:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-winrsplugins_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20727_none_13af052b1bf8500e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,201

Ngày (UTC)

24-May-2013

Thời gian (UTC)

15:33

Nền tảng

Không áp dụng


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×