You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Khi bạn cố gắng bật các bộ lọc định tuyến cho Microsoft Office 365, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây: 

ID đăng ký của khách hàng <Azure Subscription id> không được ủy quyền tạo bộ lọc định tuyến cho Office 365.

Nguyên nhân

Bạn cần Microsoft ủy quyền để tạo bộ lọc cho Office 365. Microsoft xem lại mọi yêu cầu của khách hàng để sử dụng ExpressRoute cho Office 365 và chỉ được phê duyệt các yêu cầu trong các tình huống sau đây:

  • Cần phải có kết nối ExpressRoute cho Office 365 để đáp ứng việc tuân thủ quy định.

  • Đánh giá mạng Skype for Business thể hiện kết nối kém với Office 365.

Liên hệ với nhóm tài khoản Microsoft để tìm hiểu về quy trình xem lại cho ExpressRoute cho Office 365. Người dùng các đăng ký được trái phép thử tạo bộ lọc định tuyến cho Office 365 nhận được thông báo lỗi.

Giải pháp

Để biết thông tin về quy trình để có được ủy quyền để tạo bộ lọc định tuyến cho Office 365, hãy xem Azure ExpressRoute cho office 365

Lưu ý Những khách hàng có nhóm tài khoản nên liên hệ trực tiếp với nhóm tài khoản của họ. Khách hàng thương mại không có người quản lý tài khoản trực tiếp sẽ gửi một yêu cầu thông qua Expressroute để xem lại Office 365.

Thông tin Bổ sung

Microsoft đã thay đổi cách tên miền định tuyến Microsoft peering được xem xét cho Azure ExpressRoute. Bắt đầu từ 31 tháng 7, 2017, tất cả các khách hàng Azure ExpressRoute đều có thể bật trực tiếp từ Microsoft mở bảng điều khiển quản trị Azure hoặc thông qua PowerShell. Sau khi bật Microsoft peering, mọi khách hàng có thể tạo các bộ lọc định tuyến để nhận được các quảng cáo lộ trình cổng giao thức cổng viền (BGP) cho các ứng dụng của Dynamics 365 khách hàng đã tham gia (trước đây gọi là CRM Online).

Những khách hàng cần Azure ExpressRoute cho Office 365 phải yêu cầu xem lại từ Microsoft trước khi họ có thể tạo bộ lọc định tuyến cho Office 365. Để tìm hiểu về cách yêu cầu xem xét để cho phép Office 365 ExpressRoute, vui lòng liên hệ với nhóm tài khoản Microsoft của bạn.  Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến cộng đồng Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×