Triệu chứng

Giả sử rằng bạn cố gắng xem thư mục chứa mục trong Microsoft Office Outlook trong môi trường Microsoft Exchange Server 2010. Bạn sắp xếp các mục theo loại. Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Không có mục nào để hiển thị trong chế độ xem này.

Sự cố này xảy ra khi bạn cố gắng thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Xem thư mục công cộng.

  • Xem hộp thư của người khác bằng cách sử dụng Outlook ở chế độ đệm ẩn.

  • Xem hộp thư của bạn bằng cách sử dụng Outlook ở chế độ trực tuyến.

Chú ý Các thư mục có thể xuất hiện khi bạn đảo ngược thứ tự sắp xếp nhiều lần.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật sau đây:

2579150 Mô tả Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 gói dịch vụ 1

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×