We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Khi chạy một công việc RevoScaleR Hadoop, đầu ra bàn điều khiển mapreduce có chứa thông báo: cảnh báo util. NativeCodeLoader:

Không thể nạp thư viện hadoop riêng cho nền tảng của bạn... sử dụng builtin java lớp khi áp dụng.


Cảnh báo này là không liên quan đến hoạt động RevoScaleR. Nó thường là kết quả của chạy trong môi trường Linux 64 bit khi các

$HADOOP_HOME/lib/native/libhadoop.so

đã được biên dịch trong môi trường 32-bit. Cảnh báo vô hại và có thể được bỏ qua.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×