Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Trong Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, khi bạn sử dụng vỏ C chạy bất kỳ lệnh con cho UNIX dựa trên ứng dụng (SUA), bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Lệnh không được tìm thấy.

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft Support. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có gói dịch vụ 1 cho Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 cài đặt. Ngoài ra, bạn phải có các tính năng "Hệ thống cho các ứng dụng dựa trên UNIX" cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng cập nhật nóng này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào phát hành trước đó.

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của hotfix này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2 và ghi chúQuan trọng Windows 7 và cập nhật nóng Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói cập nhật nóng áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn cập nhật nóng được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi hotfix áp dụng.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau.

  Phiên bản

  Sản phẩm

  SR_Level

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.760
  1. 16xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760
  1.
  17 xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760
  1.
  22 xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá lỗi được phát hành rộng rãi để phục các sự cố phổ biến, đặc biệt quan trọng. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "Thông tin dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 tệp bổ sung". MUM và tệp MANIFEST cũng như các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục là rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Baseu.dnl

Không áp dụng

166

10-Jun-2009

21:46

Không áp dụng

Baseu.prm

Không áp dụng

1,153

10-Jun-2009

21:46

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

81

10-Jun-2009

21:46

Không áp dụng

Disablesetuid.ini

Không áp dụng

92

10-Jun-2009

21:46

Không áp dụng

Download.url

Không áp dụng

71

10-Jun-2009

21:46

Không áp dụng

Enablesetuid.ini

Không áp dụng

92

10-Jun-2009

21:46

Không áp dụng

Loginenv

6.1.7600.16385

14,336

14-Jul-2009

01:14

Không áp dụng

MAKEDEV

6.1.7600.16385

36,352

14-Jul-2009

01:14

Không áp dụng

Posix.exe

6.1.7601.17514

80,896

20-Nov-2010

12:17

x86

Posixsscom.dll

6.1.7600.16385

5.632

14-Jul-2009

01:16

x86

Psxdll.dll

6.1.7601.22855

309,248

29-Oct-2014

06:06

x86

Psxdllsvr.dll

6.1.7601.22855

357,888

29-Oct-2014

06:06

x86

Psxdrv.sys

6.1.7600.16385

9,216

13-Jul-2009

23:23

x86

Psxoffset

6.1.7600.16385

15,872

14-Jul-2009

01:14

Không áp dụng

Psxrun.exe

6.1.7600.16385

40.960

14-Jul-2009

01:14

x86

Psxss.exe

6.1.7601.22855

657,920

29-Oct-2014

06:06

x86

Sua-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2,981

29-Oct-2014

06:22

Không áp dụng

Suares.dll

6.1.7600.16385

2.048 người

14-Jul-2009

01:10

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Baseu.dnl

Không áp dụng

166

05-Nov-2010

02:20

Không áp dụng

Baseu.prm

Không áp dụng

1,153

05-Nov-2010

02:20

Không áp dụng

Disablesetuid.ini

Không áp dụng

92

05-Nov-2010

02:20

Không áp dụng

Download.url

Không áp dụng

71

05-Nov-2010

02:20

Không áp dụng

Enablesetuid.ini

Không áp dụng

92

05-Nov-2010

02:20

Không áp dụng

Loginenv

6.1.7601.17514

11,776

20-Nov-2010

13:25

Không áp dụng

MAKEDEV

6.1.7601.17514

41,472

20-Nov-2010

13:25

Không áp dụng

Posix.exe

6.1.7601.17514

89,088

20-Nov-2010

13:25

x64

Psxdll.dll

6.1.7601.22855

330,240

29-Oct-2014

06:10

x64

Psxdllsvr.dll

6.1.7601.22855

378,368

29-Oct-2014

06:10

x64

Psxdrv.sys

6.1.7601.17514

10.240 người

20-Nov-2010

09:45

x64

Psxoffset

6.1.7601.17514

15,360

20-Nov-2010

13:25

Không áp dụng

Psxrun.exe

6.1.7601.17514

44,032

20-Nov-2010

13:25

x64

Psxss.exe

6.1.7601.22855

850,432

29-Oct-2014

06:09

x64

Suacore-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2,993

29-Oct-2014

06:25

Không áp dụng

Suares.dll

6.1.7601.17514

2.048 người

20-Nov-2010

13:14

x64

Baseu.dnl

Không áp dụng

166

10-Jun-2009

21:08

Không áp dụng

Baseu.prm

Không áp dụng

1,153

10-Jun-2009

21:08

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

81

10-Jun-2009

21:08

Không áp dụng

Disablesetuid.ini

Không áp dụng

92

10-Jun-2009

21:08

Không áp dụng

Download.url

Không áp dụng

71

10-Jun-2009

21:08

Không áp dụng

Enablesetuid.ini

Không áp dụng

92

10-Jun-2009

21:08

Không áp dụng

Loginenv

6.1.7600.16385

11,776

14-Jul-2009

01:39

Không áp dụng

MAKEDEV

6.1.7600.16385

41,472

14-Jul-2009

01:39

Không áp dụng

Posix.exe

6.1.7601.17514

89,088

20-Nov-2010

13:25

x64

Psxdll.dll

6.1.7601.22855

330,240

29-Oct-2014

06:10

x64

Psxdllsvr.dll

6.1.7601.22855

378,368

29-Oct-2014

06:10

x64

Psxdrv.sys

6.1.7600.16385

10.240 người

13-Jul-2009

23:35

x64

Psxoffset

6.1.7600.16385

15,360

14-Jul-2009

01:39

Không áp dụng

Psxrun.exe

6.1.7600.16385

44,032

14-Jul-2009

01:39

x64

Psxss.exe

6.1.7601.22855

850,432

29-Oct-2014

06:09

x64

Sua-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2,981

29-Oct-2014

06:25

Không áp dụng

Suares.dll

6.1.7600.16385

2.048 người

14-Jul-2009

01:33

x64

Posixsscom.dll

6.1.7601.22855

5.632

29-Oct-2014

06:06

x86

Psxdll.dll

6.1.7601.22855

328,192

29-Oct-2014

06:06

x86

Psxdllsvr.dll

6.1.7601.22855

376,832

29-Oct-2014

06:06

x86

Posixsscom.dll

6.1.7601.22855

5.632

29-Oct-2014

06:06

x86

Psxdll.dll

6.1.7601.22855

328,192

29-Oct-2014

06:06

x86

Psxdllsvr.dll

6.1.7601.22855

376,832

29-Oct-2014

06:06

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Baseu.dnl

Không áp dụng

166

09-Jul-2013

06:48

Không áp dụng

Baseu.prm

Không áp dụng

1,153

09-Jul-2013

06:48

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

81

09-Jul-2013

06:48

Không áp dụng

Disablesetuid.ini

Không áp dụng

92

09-Jul-2013

06:48

Không áp dụng

Download.url

Không áp dụng

71

09-Jul-2013

06:48

Không áp dụng

Enablesetuid.ini

Không áp dụng

92

09-Jul-2013

06:48

Không áp dụng

Loginenv

6.1.7601.22855

22,528

29-Oct-2014

05:16

Không áp dụng

MAKEDEV

6.1.7601.22855

47,616

29-Oct-2014

05:16

Không áp dụng

Posix.exe

6.1.7601.22855

181,248

29-Oct-2014

05:16

IA-64

Psxdll.dll

6.1.7601.22855

718,848

29-Oct-2014

05:16

IA-64

Psxdllsvr.dll

6.1.7601.22855

744,448

29-Oct-2014

05:16

IA-64

Psxdrv.sys

6.1.7601.22855

23,552

29-Oct-2014

04:24

IA-64

Psxoffset

6.1.7601.22855

38,400

29-Oct-2014

05:16

Không áp dụng

Psxrun.exe

6.1.7601.22855

79,360

29-Oct-2014

05:16

IA-64

Psxss.exe

6.1.7601.22855

1,650,176

29-Oct-2014

05:16

IA-64

Sua-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2,981

29-Oct-2014

05:32

Không áp dụng

Suares.dll

6.1.7601.22855

2.048 người

29-Oct-2014

05:14

IA-64

Posixsscom.dll

6.1.7601.22855

5.632

29-Oct-2014

06:06

x86

Psxdll.dll

6.1.7601.22855

328,192

29-Oct-2014

06:06

x86

Psxdllsvr.dll

6.1.7601.22855

376,832

29-Oct-2014

06:06

x86

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Package_1_for_kb3013102~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.806 người

Ngày (UTC)

29-Oct-2014

Thời gian (UTC)

10:41

Tên tệp

Package_2_for_kb3013102~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,962

Ngày (UTC)

29-Oct-2014

Thời gian (UTC)

10:41

Tên tệp

Package_for_kb3013102_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,058

Ngày (UTC)

29-Oct-2014

Thời gian (UTC)

10:41

Tên tệp

X86_da3257a5345b7f70aff3aab063560090_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22855_none_36455fa62b3a68db.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

707

Ngày (UTC)

29-Oct-2014

Thời gian (UTC)

10:41

Tên tệp

X86_subsystem-for-unix-based-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22855_none_764f0c1a676ef1b8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

62,446

Ngày (UTC)

29-Oct-2014

Thời gian (UTC)

11:18

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Amd64_22c6bafdaef07aff33314f7b2c9fc65a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22855_none_49282065ee7ba54e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

716

Ngày (UTC)

29-Oct-2014

Thời gian (UTC)

10:41

Tên tệp

Amd64_5d1deb53ae957d5c626b03a2f94e03a6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22855_none_74b5c9a76c5c4894.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,064

Ngày (UTC)

29-Oct-2014

Thời gian (UTC)

10:41

Tên tệp

Amd64_abbdcbc9a71fd9e851310c76e62c2429_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22855_none_fa9c964364e7bd1e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

716

Ngày (UTC)

29-Oct-2014

Thời gian (UTC)

10:41

Tên tệp

Amd64_subsystem-for-unix-..d-applications-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22855_none_52e2c9abd048a68c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

58,151

Ngày (UTC)

29-Oct-2014

Thời gian (UTC)

11:22

Tên tệp

Amd64_subsystem-for-unix-based-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22855_none_d26da79e1fcc62ee.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

63,787

Ngày (UTC)

29-Oct-2014

Thời gian (UTC)

11:22

Tên tệp

Package_1_for_kb3013102~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.826

Ngày (UTC)

29-Oct-2014

Thời gian (UTC)

10:41

Tên tệp

Package_2_for_kb3013102~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,832

Ngày (UTC)

29-Oct-2014

Thời gian (UTC)

10:41

Tên tệp

Package_3_for_kb3013102~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.043

Ngày (UTC)

29-Oct-2014

Thời gian (UTC)

10:41

Tên tệp

Package_4_for_kb3013102~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.201 người

Ngày (UTC)

29-Oct-2014

Thời gian (UTC)

10:41

Tên tệp

Package_for_kb3013102_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,030

Ngày (UTC)

29-Oct-2014

Thời gian (UTC)

10:41

Tên tệp

Wow64_subsystem-for-unix-..d-applications-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22855_none_5d3773fe04a96887.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

41,461

Ngày (UTC)

29-Oct-2014

Thời gian (UTC)

06:27

Tên tệp

Wow64_subsystem-for-unix-based-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22855_none_dcc251f0542d24e9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

41,411

Ngày (UTC)

29-Oct-2014

Thời gian (UTC)

06:27

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Ia64_c7c6c9ad4044b0bde024b66249ddc829_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22855_none_91365ea2410b0806.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

là 1.062 người

Ngày (UTC)

29-Oct-2014

Thời gian (UTC)

10:41

Tên tệp

Ia64_subsystem-for-unix-based-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22855_none_7650b010676cfab4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

62,866

Ngày (UTC)

29-Oct-2014

Thời gian (UTC)

06:26

Tên tệp

Package_1_for_kb3013102~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,038

Ngày (UTC)

29-Oct-2014

Thời gian (UTC)

10:41

Tên tệp

Package_for_kb3013102_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,439

Ngày (UTC)

29-Oct-2014

Thời gian (UTC)

10:41

Tên tệp

Wow64_subsystem-for-unix-based-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22855_none_dcc251f0542d24e9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

41,411

Ngày (UTC)

29-Oct-2014

Thời gian (UTC)

06:27


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×