Triệu chứng

Giả sử bạn mở một nhóm cửa sổ hội thoại phòng trò chuyện (GC) trong Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2016. Lịch sử hội thoại nạp, bạn nhận thấy vùng "nhập" Hiển thị nội dung nền khác nhau so với cửa sổ trò chuyện.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt 3 năm 2017, Cập Nhật (KB3128049) cho Skype dành cho doanh nghiệp 2016.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×