Sự cố này xảy ra khi bạn bấm chuột phải vào văn bản đã chọn trong tin nhắn nhanh đầu tiên.

Lưu ý Vài phút sau này sự cố xảy ra, sao chép Chọn tất cả các mục menu có thể được kích hoạt nếu bạn nhận được thông báo "Chúng tôi đã lưu cuộc trò chuyện này...".

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, sử dụng các phím tắt Ctrl + C hoặc Ctrl + A để sao chép hoặc chọn thư đầu tiên tương ứng. Hoặc, bạn có thể chờ nhắn thứ hai đến, và sau đó sao chép Chọn tất cả các mục menu sẽ được kích hoạt cho nhắn đầu tiên.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×