Triệu chứng

Khi bạn cố gắng đăng nhập vào Skype dành cho khách hàng doanh nghiệp 2016 trong Windows 8.1, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:

Thao tác đã bị chặn bởi chính sách. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với quản trị hệ thống của bạn.

Đã có một vấn đề được yêu cầu đăng nhập chứng chỉ cá nhân. Nếu sự cố vẫn tiếp tục, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của bạn.

Chú ý Vấn đề này thường xảy ra nếu một quản trị đã đặt chính sách điều kiện truy cập (PkeyAuth giao thức hỗ trợ) thông qua dành vào người dùng để đăng nhập vào Skype dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tháng 5, 2017, (KB4011563) cho Skype dành cho doanh nghiệp 2016.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×