Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Dấu hiệu

Sau khi bạn cài đặt các bản cập nhật bảo mật tháng 12 năm 2022 hoặc tháng 1 năm 2023 cho SharePoint Server, bạn có thể không duyệt được tới website SharePoint nếu URL site kết thúc bằng một chuỗi khớp với phần mở rộng loại tệp bị chặn cho ứng dụng web đó. Khi duyệt đến một site như vậy, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:

URL '/tên site' không hợp lệ. Nó có thể tham chiếu đến một tệp hoặc thư mục không tồn tại hoặc tham chiếu đến tệp hoặc thư mục hợp lệ không có trong Web hiện tại.  

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật bảo mật sau đây, tùy trường hợp:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×