Triệu chứng

Sự cố này xảy ra nếu bạn không cài đặt bản Cập Nhật lynchelploc (KB2889853) trước khi bạn cài đặt bản Cập Nhật ngày 14, 2015 Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp (KB2889923). Khi sự cố này xảy ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Trợ giúp không hoạt động, nhưng bạn vẫn có thể đi Office.com để nhận bài viết mới nhất và lớn nhất, video và đào tạo.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật cho Skype dành cho doanh nghiệp (KB2889853).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×