Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

09/03/2021

Phiên bản:

Bản tổng hợp hàng tháng

Quan trọng: 

Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 đã được kết thúc hỗ trợ chính và hiện đang được hỗ trợ mở rộng. Kể từ tháng 7 năm 2020, hệ điều hành này sẽ không còn có các bản phát hành tùy chọn, không liên quan đến bảo mật (hay còn gọi là các bản phát hành "C"). Các hệ điều hành trong hỗ trợ mở rộng chỉ có các bản cập nhật bảo mật hàng tháng tích lũy (được gọi là "B" hoặc bản phát hành Thứ ba cập nhật).

Để biết thông tin về các loại cập nhật Windows đa dạng, chẳng hạn như cập nhật quan trọng, bảo mật, trình điều khiển, gói dịch vụ, v.v., vui lòng xem bài viết sau. Để xem các ghi chú và thư khác, hãy xem trang chủ lịch sử cập Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 .

Quan trọng:  09/03/2021
Như một phần của việc kết thúc hỗ trợ cho Adobe Flash, KB4577586 hiện đã sẵn dùng dưới dạng bản cập nhật tùy chọn từ Windows Update (WU) và Dịch vụ Cập nhật Máy Windows Server (WSUS). Cài đặt KB4577586 sẽ loại bỏ Adobe Flash Player vĩnh viễn khỏi thiết bị Windows bạn. Sau khi cài đặt, bạn không thể gỡ cài đặt KB4577586.   Để biết thêm chi tiết về các gói của Microsoft, hãy xem Mục Kết thúc Hỗ trợ Cập nhật trên Adobe Flash Player.

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này bao gồm các cải tiến và bản sửa lỗi là một phần của bản cập nhật KB4601384 (phát hành ngày 9 tháng 2 năm 2021) và giải quyết các sự cố sau đây:

  • Giải quyết sự cố trong đó một thiết bị không phải là thiết bị gốc ở cùng một khu vực sẽ không nhận được vé Dịch vụ Kerberos từ DCs Active Directory. Sự cố này xảy ra ngay cả khi các Bản cập nhật Windows được cài đặt có chứa các bảo vệ CVE-2020-17049 được phát hành từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 8 tháng 12 năm 2020 và được đặt cấu hình cho PerfromTicketSignature thành 1 trở lên. Mua vé không thành công với KRB_GENERIC_ERROR nếu người gọi gửi Vé cấp Vé không theo PAC (TGT) làm vé bằng chứng mà không có cờ USER_NO_AUTH_DATA_REQUIRED được đặt cho người dùng trong Kiểm soát Tài khoản Người dùng.

  • Giải quyết mức cao lỗ hổng bảo mật đặc quyền được ghi trong CVE-2021-1640 liên quan đến việc in công việc được gửi đến cổng "TỆP:". Sau khi cài đặt các bản cập nhật Windows từ ngày 9 tháng 3 năm 2021 trở lên, các công việc in ở trạng thái đang chờ xử lý trước khi khởi động lại dịch vụ bộ đệm in hoặc khởi động lại HĐH sẽ vẫn ở trạng thái lỗi. Xóa những công việc in bị ảnh hưởng và gửi lại các công việc đó vào hàng đợi in khi dịch vụ bộ đệm in đang trực tuyến.

  • Các bản cập nhật bảo mật cho Windows nguyên tắc cơ bản, Windows Shell, Windows UAC, Windows kết hợp mạng đám mây kết hợp, Windows phương tiện và đồ Windows họa.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật được giải quyết, vui lòng tham khảo website Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật mới.

Những sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Triệu chứng

Giải pháp

Một số thao tác nhất định, chẳng hạn như đổi tên mà bạn thực hiện trên tệp hoặc thư mục của Ổ đĩa được chia sẻ theo cụm (CSV) có thể không hoạt động do lỗi “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Điều này xảy ra khi bạn thực hiện các thao tác đó trên một nút thuộc chủ sở hữu CSV từ một quy trình không có quyền người quản trị.

Thực hiện một trong các cách sau:

  • Thực hiện thao tác từ một quy trình có quyền người quản trị.

  • Thực hiện thao tác từ một nút không có quyền sở hữu CSV.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Sau khi cài đặt các bản cập nhật phát hành vào 09/03/2021, bạn có thể nhận được kết quả không mong muốn khi in từ một số ứng dụng. Các vấn đề có thể bao gồm:

  • Các thành phần trong tài liệu có thể in ra dưới dạng hộp màu/đen đặc hoặc có thể bị thiếu, bao gồm mã vạch, mã QR và các thành phần đồ họa, chẳng hạn như logo.

  • Đường bảng có thể bị thiếu. Các vấn đề về căn chỉnh hoặc định dạng khác cũng có thể xuất hiện.

  • Việc in từ một số ứng dụng hoặc đến một số máy in có thể dẫn đến trang hoặc nhãn trống.

Sự cố này được giải quyết trong KB5001640.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành trước khi cài đặt Bản tổng số mới nhất. SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt Bản tổng hợp và áp dụng bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft. Để biết thông tin chung về SSU, hãy xem Các bản cập nhật ngăn xếp Dịch vụ và Cập nhật Ngăn xếp Dịch vụ (SSU): Câu hỏi Thường Gặp.

Nếu bạn sử Windows Update, SSU mới nhất (KB4566425)mới nhất sẽ được tự động cung cấp cho bạn. Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm trong Danh mục Cập nhật của Microsoft

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh phát hành

Khả dụng

Bước tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không có. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Update.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Dịch vụ cập nhật Windows Server (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình Các Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sản phẩm: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise, Windows Embedded 8.1 Industry Pro

Phân loại: Bản cập nhật Bảo mật

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp để cập 5000848.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×