0x8e5e043e lỗi khi bạn cố gắng sử dụng dịch vụ công cụ Tiering Windows Server 2012 R2

Triệu chứng

Khi bạn cố gắng sử dụng Tiering chương trình dịch vụ (Tieringengineservice.exe) trong Windows Server 2012 R2, Dịch vụ không thành công và bạn nhận được mã lỗi sau:

0x8e5e043e


Chú ý để sử dụng dịch vụ công cụ Tiering, bạn thường phải làm như sau:

  • Bạn chạy lệnh Defrag.exe /g J: , trong đó < J: > đại diện cho ổ đĩa tầng đã thất bại.

  • Bạn chạy một tiểu dụng Windows PowerShell không thành công. Ví dụ: bạn chạy Get-FileStorageTier, Xoá FileStorageTierhoặc FileStorageTier thiết lập.


Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 2967917. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

tháng 4 năm 2014 bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, đầu tiên bạn phải có bản Cập Nhật cài đặt Windows Server 2012 R2.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào phát hành trước đó.

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của hotfix này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp Windows Server 2012 R2 và ghi chúQuan trọng Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 Hotfix được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows 8.1" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8.1" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

  • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau.

  • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "Thông tin cho Windows Server 2012 R2 tệp bổ sung". MẸ, tập tin và bảo mật liên quan (.cat) danh mục tệp, đều rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×