You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn cài đặt một hiệu suất tiêu chuẩn điểm chuẩn cụ trò chơi 3D (ví dụ: bạn cài đặt 3DMark 06 hoặc 3DMark 11) trên máy tính đang chạy Windows 8.1. Khi bạn chạy kiểm tra bằng cách sử dụng công cụ, 0x00000000D1 lỗi có thể xảy ra.

Nguyên nhân

Vấn đề này là do một khi hệ thống tạo một đối tượng đồng bộ hóa video.

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 2919394. Để biết thêm thông tin về cách lấy gói cập nhật này, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2919394 Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 bản Cập Nhật: tháng 4 năm 2014

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×