Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

26/02/2019

Phiên bản:

.NET Framework 3.5 and 4.7.2

Ngày phát hành: 26/02/2019

Phiên bản: .NET framework 3.5 và 4.7.2

Cải tiến và sửa chữa

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Không có tính năng mới của hệ điều hành đang được giới thiệu trong bản cập nhật này. Thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Giải quyết sự cố trong System.Threading.Timer mà hàng đợi chung duy nhất được bảo vệ bằng khoá toàn quá trình duy nhất gây ra vấn đề khả năng mở rộng mà giờ thường được sử dụng trên nhiều máy tính. Bạn có thể chọn trong khắc phục sự cố bằng cách sử dụng chuyển đổi AppContext sau. (Xem các hướng dẫn để kích hoạt chuyển đổi).

  • Chuyển đổi tên: Switch.System.Threading.UseNetCoreTimer

  • Chuyển đổi các giá trị cho phép: đúng

  • Lưu ý Không dựa trên áp dụng thiết đặt lập. Giá trị chuyển đổi được đọc chỉ một lần mỗi AppDomain khi gõ System.Threading.Timer được tải.

 • Giải quyết sự cố gây ra giảm tương thích được trong một số trường hợp sử dụng System.Data.SqlClient .

 • Nâng cấp phát bộ nhớ và dọn lập kế hoạch hành vi của mô hình sự kiện yếu. Bạn có thể chọn tham gia khắc phục sự cố bằng cách sử dụng khoá chuyển đổi AppContext sau. (Xem các hướng dẫn để kích hoạt các khoá chuyển đổi).

  • Chuyển đổi tên: Switch.MS.Internal.EnableWeakEventMemoryImprovements

  • Chuyển đổi tên: Switch.MS.Internal.EnableCleanupSchedulingImprovements

  • Chuyển đổi các giá trị cho phép: đúng

 • Giải quyết sự cố trong các ứng dụng .NET 3.5 Windows Forms không thể hiển thị các ứng dụng giao diện người dùng, và thay vào đó, Hiển thị một màn hình trắng có biểu tượng "X" đỏ. Ngoài ra, nó chỉ nhắc hai lần cho tệp lưu hộp thoại và hộp thoại trình duyệt thư mục.

Các vấn đề trong bản cập nhật này

Microsoft không biết hiện tại của bất kỳ vấn đề trong bản cập nhật này.

Cách nhận bản cập nhật này

Windows Update

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy vào Settings > Update & Security > Windows Updatevà chọn kiểm tra bản Cập Nhật.

Danh mục Microsoft Update

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, truy cập website Danh mục Cập Nhật của Microsoft .

Thông tin về tệp

Để có danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, tải xuống tệp thông tin Cập Nhật tích luỹ 4486553 cho x64tệp thông tin Cập Nhật tích luỹ 4486553 cho x86.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×