Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB2817561 cho Microsoft Office Visio 2007 đã được phát hành vào ngày 10 tháng 3, 2015. Bản cập nhật này khắc phục sự cố sau đây: Cập Nhật Visio 2007 để hoạt động chính xác với những thay đổi thiết kế được thực hiện đối với thư viện Microsoft Forms ActiveX Control (FM20. dll). Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:

3025036 "không thể chèn lỗi đối tượng" trong giải pháp Office tùy chỉnh ActiveX sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật MS14-082

Cách tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Windows Update

Sử dụng Windows Update để tự động tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật.

Danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Microsoft đã quét các tệp này cho vi-rút bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất có sẵn trong ngày mà tệp đã được đăng. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lạiBạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Điều kiện tiên quyếtĐể cài đặt gói hotfix này, bạn phải cài đặt Microsoft Office Visio 2007.

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong bảng sau đây. Thông tin tệp Visio-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Aec.dll

12.0.6650.5000

912.760

26-Aug-2011

12:18

Brtview.dll

12.0.6650.5000

142.744

26-Aug-2011

12:18

Bstorm.dll

12.0.6652.5000

590.208

21-Sep-2011

13:38

Codeedit.dll

12.0.6650.5000

58.760

26-Aug-2011

12:18

Dbengr.dll

12.0.6650.5000

702.328

26-Aug-2011

12:18

Dbshare.dll

12.0.6650.5000

83.912

26-Aug-2011

12:18

Drilldwn.dll

12.0.6652.5000

985.976

21-Sep-2011

13:38

Dwgcnv.dll

12.0.6650.5000

143.712

26-Aug-2011

12:18

Dwgdp.dll

12.0.6650.5000

1.939.304

26-Aug-2011

12:18

Editors.dll

12.0.6650.5000

151.432

26-Aug-2011

12:18

Elements.dll

12.0.6650.5000

200.072

26-Aug-2011

12:18

Elemutil.dll

12.0.6650.5000

110.496

26-Aug-2011

12:18

Erximp.add

12.0.6650.5000

64.416

26-Aug-2011

12:18

Extract.dll

12.0.6650.5000

266.664

26-Aug-2011

12:18

Facility.dll

12.0.6650.5000

1.178.472

26-Aug-2011

12:18

Gantt.dll

12.0.6650.5000

969.064

26-Aug-2011

12:18

Hvac.dll

12.0.6650.5000

324.968

26-Aug-2011

12:18

Imcommon.dll

12.0.6650.5000

554.384

26-Aug-2011

12:18

Imdimp.add

12.0.6650.5000

24.008

26-Aug-2011

12:18

Imutil.dll

12.0.6650.5000

147.328

26-Aug-2011

12:18

Imwdd.dll

12.0.6650.5000

174.984

26-Aug-2011

12:18

Imwiz.dll

12.0.6650.5000

20.368

26-Aug-2011

12:18

Logelems.dll

12.0.6650.5000

756.640

26-Aug-2011

12:18

Logmodel.mdl

12.0.6650.5000

37.776

26-Aug-2011

12:18

Logview.dll

12.0.6650.5000

359.336

26-Aug-2011

12:18

Modeleng.dll

12.0.6650.5000

509.800

26-Aug-2011

12:18

Orgchart.dll

12.0.6650.5000

1.241.480

26-Aug-2011

12:18

Orgchwiz.dll

12.0.6652.5000

463.752

21-Sep-2011

13:38

Ormelems.dll

12.0.6650.5000

342.424

26-Aug-2011

12:18

Ormmodel.mdl

12.0.6650.5000

211.344

26-Aug-2011

12:18

Pdsbase.dll

12.0.6650.5000

347.040

26-Aug-2011

12:18

Pe.dll

12.0.6650.5000

569.712

26-Aug-2011

12:18

Propmgr.dll

12.0.6650.5000

57.232

26-Aug-2011

12:18

Report.dll

12.0.6650.5000

169.864

26-Aug-2011

12:18

Sg.dll

12.0.6676.5000

1.849.496

7-Mar-2013

23:32

Sqlshare.dll

12.0.6650.5000

196.520

26-Aug-2011

12:18

Stylemgr.dll

12.0.6650.5000

99.208

26-Aug-2011

12:18

Suminfo.dll

12.0.6650.5000

62.360

26-Aug-2011

12:18

Timesoln.dll

12.0.6652.5000

965.504

21-Sep-2011

13:38

Uml.dll

12.0.6650.5000

1.593.712

26-Aug-2011

12:18

Vblz0007.tll

12.0.6650.5000

112.600

26-Aug-2011

12:18

Vblz0009.tll

12.0.6650.5000

102.320

26-Aug-2011

12:18

Vblz000c.tll

12.0.6650.5000

132.056

26-Aug-2011

12:18

Vblz0011.tll

12.0.6650.5000

97.760

26-Aug-2011

12:18

Verbwind.dll

12.0.6650.5000

132.480

26-Aug-2011

12:18

Visbrgr.dll

12.0.6676.5000

6.232.240

7-Mar-2013

23:32

Viscolor.dll

12.0.6650.5000

220.016

26-Aug-2011

12:18

Visdlgu.dll

12.0.6650.5000

140.128

30-Aug-2011

21:10

Visfilt.dll

12.0.6676.5000

1.697.968

7-Mar-2013

23:33

Visio.exe

12.0.6718.5000

183.472

18-Feb-2015

01:50

Vislib.dll

12.0.6718.5000

11.638.448

18-Feb-2015

01:50

Visshe.dll

12.0.6676.5000

282.792

7-Mar-2013

23:33

Vissupp.dll

12.0.6650.5000

563.040

26-Aug-2011

12:19

Visutils.dll

12.0.6650.5000

458.600

26-Aug-2011

12:19

Visweb.dll

12.0.6650.5000

726.920

26-Aug-2011

12:19

Xfunc.dll

12.0.6650.5000

420.728

26-Aug-2011

12:19

Windows 7, Windows Vista và Windows XP

 1. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.

 2. Nhập Appwiz. cpl, rồi bấm OK.

 3. Sử dụng một trong các thủ tục sau đây, tùy thuộc vào hệ điều hành mà bạn đang chạy.

  • Windows 7 và Windows Vista

   1. Bấm vào Xem các bản cập nhật đã cài đặt.

   2. Trong danh sách các bản Cập Nhật, định vị và bấm Cập Nhật KB2817561, rồi bấm dỡ cài đặt.

  • Windows XP

   1. Bấm để chọn hộp kiểm hiện Cập Nhật .

   2. Trong danh sách các bản Cập Nhật, định vị và bấm Cập Nhật KB2817561, rồi bấm loại bỏ.

Windows 8 và Windows 8.1

 1. Vuốt từ cạnh phải của màn hình, sau đó nhấn Tìm kiếm. Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc dưới bên phải của màn hình, rồi bấm Tìm kiếm.

 2. Nhập Windows Update, gõ nhẹ hoặc bấm thiết đặt, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong kết quả tìm kiếm.

 3. Trong danh sách Cập Nhật, định vị và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào Cập Nhật KB2817561, rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào gỡ cài đặt.

Tham khảo

Xem thông tin về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×