Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB2878283 cho Microsoft Visio 2010 đã được phát hành vào ngày 10 tháng 3, 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Khắc phục sự cố sau đây: Cập Nhật Visio 2010 để hoạt động chính xác với những thay đổi thiết kế được thực hiện đối với thư viện Microsoft Forms ActiveX Control (FM20. dll). Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:

3025036 "không thể chèn lỗi đối tượng" trong giải pháp Office tùy chỉnh ActiveX sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật MS14-082

Cách tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Windows Update

Sử dụng Windows Update để tự động tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật.

Danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Nếu bạn không chắc chắn về nền tảng nào (32 bit hoặc 64 bit), bạn đang chạy, hãy xem tôi đang chạy 32-bit 64 hoặc Office 64-bit? Ngoài ra, hãy xem thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft.

Microsoft đã quét các tệp này cho vi-rút bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất có sẵn trong ngày mà tệp đã được đăng. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp. 

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lạiBạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

KiệnĐể áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Microsoft Visio 2010 Service Pack 2 được cài đặt.

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây.32-bitThông tin tệp Visio-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Aec.dll

14.0.7107.5000

906.432

7-Aug-2013

12:19

Brtview.dll

14.0.7118.5000

140.000

11-Feb-2014

07:55

Bstorm.dll

14.0.7107.5000

585.416

7-Aug-2013

12:19

Codeedit.dll

14.0.7118.5000

42.696

11-Feb-2014

07:55

Dbengr.dll

14.0.7118.5000

662.720

11-Feb-2014

07:55

Dbshare.dll

14.0.7118.5000

84.744

11-Feb-2014

07:55

Drilldwn.dll

14.0.7107.5000

927.936

13-Aug-2013

14:33

Dwgcnv.dll

14.0.7107.5000

146.088

7-Aug-2013

11:29

Dwgdp.dll

14.0.7107.5000

5.884.592

7-Aug-2013

11:40

Editors.dll

14.0.7118.5000

39.112

11-Feb-2014

07:55

Elements.dll

14.0.7118.5000

202.448

11-Feb-2014

07:55

Elemutil.dll

14.0.7118.5000

113.384

11-Feb-2014

07:55

Extract.dll

14.0.7118.5000

235.248

11-Feb-2014

07:55

Facility.dll

14.0.7107.5000

1.014.960

7-Aug-2013

12:20

Gantt.dll

14.0.7107.5000

954.032

7-Aug-2013

12:19

Hvac.dll

14.0.7107.5000

349.360

7-Aug-2013

12:20

Imcommon.dll

14.0.7118.5000

507.096

11-Feb-2014

07:55

Imutil.dll

14.0.7118.5000

147.656

11-Feb-2014

07:55

Imwdd.dll

14.0.7118.5000

172.240

11-Feb-2014

07:55

Logelems.dll

14.0.7118.5000

736.488

11-Feb-2014

07:55

Logview.dll

14.0.7118.5000

357.616

11-Feb-2014

07:55

Modeleng.dll

14.0.7118.5000

469.680

11-Feb-2014

07:55

Orgchart.dll

14.0.7107.5000

1.192.656

7-Aug-2013

12:19

Orgchwiz.dll

14.0.7107.5000

459.976

7-Aug-2013

12:19

Ormelems.dll

14.0.7118.5000

330.976

11-Feb-2014

07:55

Pdsbase.dll

14.0.7118.5000

347.368

11-Feb-2014

07:55

Pe.dll

14.0.7107.5000

550.064

7-Aug-2013

12:19

Propmgr.dll

14.0.7118.5000

61.144

11-Feb-2014

07:55

Report.dll

14.0.7118.5000

172.752

11-Feb-2014

07:55

Savasweb.dll

14.0.7118.5000

425.648

11-Feb-2014

07:55

Sg.dll

14.0.7122.5000

1.581.224

31-Mar-2014

22:11

Sqlshare.dll

14.0.7118.5000

196.848

11-Feb-2014

07:55

Stylemgr.dll

14.0.7118.5000

102.096

11-Feb-2014

07:55

Suminfo.dll

14.0.7118.5000

51.936

11-Feb-2014

07:55

Timesoln.dll

14.0.7107.5000

955.584

7-Aug-2013

12:19

Verbwind.dll

14.0.7118.5000

122.056

11-Feb-2014

07:55

Visbrgr.dll

14.0.7122.5000

10.042.056

2-Apr-2014

00:38

Viscolor.dll

14.0.7107.5000

224.432

13-Aug-2013

14:33

Visdlgu.dll

14.0.7005.1000

135.240

5-Nov-2012

07:29

Visgrf.dll

14.0.7107.5000

553.640

13-Aug-2013

14:32

Visicon.exe

14.0.7120.5000

1.498.280

4-Mar-2014

15:06

Visio.exe

14.0.7145.5001

1.483.416

17-Feb-2015

16:23

Vislib.dll

14.0.7145.5001

13.464.224

17-Feb-2015

16:23

Visocx.dll

14.0.7006.1000

405.104

20-Nov-2012

16:08

Visshe.dll

14.0.7011.1000

901.304

8-Mar-2013

16:06

Vissupp.dll

14.0.7107.5000

540.320

7-Aug-2013

12:19

Visutils.dll

14.0.7107.5000

450.216

7-Aug-2013

12:19

Visweb.dll

14.0.7107.5000

699.592

7-Aug-2013

12:20

Xfunc.dll

14.0.7107.5000

454.336

7-Aug-2013

12:20

64-bitThông tin tệp Visio-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Aec.dll

14.0.7107.5000

1.572.544

7-Aug-2013

12:25

Brtview.dll

14.0.7118.5000

187.616

11-Feb-2014

16:38

Bstorm.dll

14.0.7107.5000

947.912

7-Aug-2013

12:25

Codeedit.dll

14.0.7118.5000

53.960

11-Feb-2014

16:38

Dbengr.dll

14.0.7118.5000

1.198.272

11-Feb-2014

16:38

Dbshare.dll

14.0.7118.5000

100.104

11-Feb-2014

16:38

Drilldwn.dll

14.0.7107.5000

1.757.888

13-Aug-2013

14:30

Dwgcnv.dll

14.0.7107.5000

222.376

7-Aug-2013

11:38

Dwgdp.dll

14.0.7107.5000

9.390.256

7-Aug-2013

11:52

Editors.dll

14.0.7118.5000

45.256

11-Feb-2014

16:38

Elements.dll

14.0.7118.5000

261.328

11-Feb-2014

16:38

Elemutil.dll

14.0.7118.5000

147.688

11-Feb-2014

16:38

Extract.dll

14.0.7118.5000

341.744

11-Feb-2014

16:38

Facility.dll

14.0.7107.5000

1.622.704

7-Aug-2013

12:25

Gantt.dll

14.0.7107.5000

1.562.288

7-Aug-2013

12:25

Hvac.dll

14.0.7107.5000

597.680

7-Aug-2013

12:25

Imcommon.dll

14.0.7118.5000

681.176

11-Feb-2014

16:38

Imutil.dll

14.0.7118.5000

193.736

11-Feb-2014

16:38

Imwdd.dll

14.0.7118.5000

231.120

11-Feb-2014

16:38

Logelems.dll

14.0.7118.5000

1.035.496

11-Feb-2014

16:38

Logview.dll

14.0.7118.5000

492.272

11-Feb-2014

16:38

Modeleng.dll

14.0.7118.5000

652.976

11-Feb-2014

16:38

Orgchart.dll

14.0.7107.5000

1.817.808

7-Aug-2013

12:25

Orgchwiz.dll

14.0.7107.5000

716.488

7-Aug-2013

12:25

Ormelems.dll

14.0.7118.5000

441.056

11-Feb-2014

16:38

Pdsbase.dll

14.0.7118.5000

481.512

11-Feb-2014

16:38

Pe.dll

14.0.7107.5000

970.928

7-Aug-2013

12:25

Propmgr.dll

14.0.7118.5000

76.504

11-Feb-2014

16:38

Report.dll

14.0.7118.5000

231.632

11-Feb-2014

16:38

Savasweb.dll

14.0.7118.5000

588.464

11-Feb-2014

16:38

Sg.dll

14.0.7122.5000

2.241.192

31-Mar-2014

21:59

Sqlshare.dll

14.0.7118.5000

252.656

11-Feb-2014

16:38

Stylemgr.dll

14.0.7118.5000

133.328

11-Feb-2014

16:38

Suminfo.dll

14.0.7118.5000

62.176

11-Feb-2014

16:38

Timesoln.dll

14.0.7107.5000

1.661.632

7-Aug-2013

12:25

Verbwind.dll

14.0.7118.5000

149.192

11-Feb-2014

16:38

Visbrgr.dll

14.0.7122.5000

15.708.872

2-Apr-2014

00:37

Viscolor.dll

14.0.7107.5000

308.912

13-Aug-2013

14:30

Visdlgu.dll

14.0.7005.1000

215.624

5-Nov-2012

07:31

Visgrf.dll

14.0.7107.5000

856.744

13-Aug-2013

14:34

Visicon.exe

14.0.7120.5000

1.498.280

4-Mar-2014

15:06

Visio.exe

14.0.7145.5001

1.484.448

17-Feb-2015

16:23

Vislib.dll

14.0.7145.5001

19.325.608

17-Feb-2015

16:23

Visocx.dll

14.0.7006.1000

441.968

20-Nov-2012

15:42

Visshe.dll

14.0.7011.1000

977.064

6-Mar-2013

01:32

Vissupp.dll

14.0.7107.5000

737.440

7-Aug-2013

12:25

Visutils.dll

14.0.7107.5000

773.800

7-Aug-2013

12:25

Visweb.dll

14.0.7107.5000

1.238.216

7-Aug-2013

12:25

Xfunc.dll

14.0.7107.5000

827.072

7-Aug-2013

12:25

Windows 7, Windows Vista và Windows XP

 1. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.

 2. Nhập Appwiz. cpl, rồi bấm OK.

 3. Sử dụng một trong các thủ tục sau đây, tùy thuộc vào hệ điều hành mà bạn đang chạy.

  • Windows 7 và Windows Vista

   1. Bấm vào Xem các bản cập nhật đã cài đặt.

   2. Trong danh sách các bản Cập Nhật, định vị và bấm Cập Nhật KB2878283, rồi bấm dỡ cài đặt.

  • Windows XP

   1. Bấm để chọn hộp kiểm hiện Cập Nhật .

   2. Trong danh sách các bản Cập Nhật, định vị và bấm Cập Nhật KB2878283, rồi bấm loại bỏ.

Windows 8 và Windows 8.1

 1. Vuốt từ cạnh phải của màn hình, sau đó nhấn Tìm kiếm. Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc dưới bên phải của màn hình, rồi bấm Tìm kiếm.

 2. Nhập Windows Update, gõ nhẹ hoặc bấm thiết đặt, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong kết quả tìm kiếm.

 3. Trong danh sách Cập Nhật, định vị và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào Cập Nhật KB2878283, rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào gỡ cài đặt.

Tham khảo

Xem thông tin về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×