Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB3101362 cho Microsoft SharePoint Server 2013, được phát hành vào ngày 10 tháng 11, 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Khắc phục các sự cố sau đây:

 • Khi bạn tìm cách xem một nguồn cấp trang có chứa nhiều hơn 5000 bài đăng, không thể hiển thị nội dung và bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

  Có vẻ như ai đó đã xóa hội thoại này.

 • Khi bạn tìm cách truy nhập vào bảng thảo luận có các ký tự đặc biệt (chẳng hạn như ký tự cộng "+") trong tiêu đề, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

  Rất tiếc, có điều gì đó không ổn. Không thể hoàn thành hành động này. Vui lòng thử lại, tiếp theo là ID tương quan.

 • Khi bạn chạy hàm Connect vào Outlook cho một danh sách nhiệm vụ gửi email khi quyền sở hữu được gán cho phép, nhiều cảnh báo email sẽ được gửi đi.

 • Giả định rằng bạn tạo các tuyển tập site có tên là máy chủ lưu trữ và ánh xạ URL vùng intranet vào tuyển tập site. Sau đó, bạn truy nhập trung tâm tìm kiếm doanh nghiệp bằng cách sử dụng URL vùng intranet. Khi bạn thực hiện tìm kiếm trong Trung tâm tìm kiếm và cố gắng theo dõi một mục từ các kết quả tìm kiếm từ hộp thoại thẻ di chuột, thao tác này sẽ không thành công với thông báo lỗi nội bộ.

 • Nếu bạn đặt thuộc tính MaxDownloadSize của một ứng dụng dịch vụ tìm kiếm đến một giá trị lớn hơn 100 (mặc định là 64), thì chỉ mục của tệp không thành công và bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

  Việc xử lý mục này không thành công vì máy chủ parser hết bộ nhớ.

  Bản cập nhật này sẽ cải thiện việc phát hiện định dạng các tệp lớn hơn 100 megabyte (MB) (tối đa 1 gigabyte) và sẽ thành công hơn trong việc lập chỉ mục các kiểu tệp lớn như bản trình bày PowerPoint có nhúng video.

 • Bạn có thể xóa một phiên bản đã chụp của một tập tài liệu ngay cả khi bạn không có quyền xóa bỏ.

 • Hàm các mục phổ biến nhất cho ra khỏi các thư viện tài liệu hộp không sắp xếp trên các tùy chọn bao giờgần đây .

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Kiện

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có cài đặt Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1 .

Tham khảo

Xem thông tin về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Thông tin tệp

Phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab múi giờ trong Pa-nen điều khiển ngày và thời gian.

thông tin tệp coreserver-x-none. MSP

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Icdocset256.gif

256_icdocset.gif

Not applicable

3.448

13-Oct-2015

23:09

Icvidset256.gif

256_icvidset.gif

Not applicable

1.833

13-Oct-2015

23:09

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingajpg

A.jpg

Not applicable

60.690

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesadvertisingajpg

A.jpg

Not applicable

111.440

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemautomotiveajpg ghi nhớ

A.jpg

Not applicable

60.306

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingajpg

A.jpg

Not applicable

104.271

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputersajpg

A.jpg

Not applicable

86.843

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructionajpg

A.jpg

Not applicable

216.902

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationajpg

A.jpg

Not applicable

156.944

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfamilyfriendsajpg

A.jpg

Not applicable

178.613

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditortưởng tượng meimagesfinanceajpg

A.jpg

Not applicable

60.571

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorghi nhớ meimagesfoodajpg

A.jpg

Not applicable

68.340

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurnitureajpg

A.jpg

Not applicable

64.584

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthajpg

A.jpg

Not applicable

57.308

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintajpg

A.jpg

Not applicable

73.910

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditortưởng tượng meimageshotelsajpg

A.jpg

Not applicable

86.029

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsuranceajpg

A.jpg

Not applicable

138.308

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenajpg

A.jpg

Not applicable

154.269

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditortưởng tượng meimageslegalajpg

A.jpg

Not applicable

73.977

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingajpg

A.jpg

Not applicable

51.524

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalajpg

A.jpg

Not applicable

93.539

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesnaturewildlifeajpg

A.jpg

Not applicable

122.065

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorghi nhớ meimagespetsuppliesajpg

A.jpg

Not applicable

106.430

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestateajpg

A.jpg

Not applicable

78.114

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailajpg

A.jpg

Not applicable

65.089

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagessalonajpg

A.jpg

Not applicable

117.008

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicajpg

A.jpg

Not applicable

307.139

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportsajpg

A.jpg

Not applicable

64.657

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturesajpg

A.jpg

Not applicable

220.237

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorghi nhớ meimagestransportationajpg

A.jpg

Not applicable

66.065

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelajpg

A.jpg

Not applicable

82.431

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorghi nhớ meimagesweddingcelebrationsajpg

A.jpg

Not applicable

150.463

13-Oct-2015

23:11

Accountjoiner.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Accountjoiner.dll

4.0.2450.51

199.328

13-Oct-2015

23:12

Addgal.asp

Add.aspx

Not applicable

12.238

13-Oct-2015

23:11

Addgal.xap

Addgallery.xap

Not applicable

400.740

13-Oct-2015

23:11

Addnavlk.asx

Addnavigationlinkdialog.aspx

Not applicable

6.761

13-Oct-2015

23:10

Addnavlk.asx_14

Addnavigationlinkdialog.aspx

Not applicable

8.762

13-Oct-2015

23:11

Admapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Admapropertypages.dll

4.0.2450.51

223.912

13-Oct-2015

23:12

Gasitepageeditoradvanceddialogaspx

Advanceddialog.aspx

Not applicable

6.732

13-Oct-2015

23:11

Phân chia onesitepageeditorgjs jsadvanceddialo

Advanceddialog.js

Not applicable

3.129

13-Oct-2015

23:11

Ajaxtkid.js

Ajaxtoolkit.debug.js

Not applicable

312.093

13-Oct-2015

23:10

Ajaxtkit.js

Ajaxtoolkit.js

Not applicable

132.784

13-Oct-2015

23:10

Allitemasp

Allitems.aspx

Not applicable

3.211

13-Oct-2015

23:11

Allitems.asx_multilang

Allitems.aspx

Not applicable

2.810

13-Oct-2015

23:09

Allitems.asx_multilang_14

Allitems.aspx

Not applicable

3.452

13-Oct-2015

23:09

Allitems.asx_xlatelist

Allitems.aspx

Not applicable

2.811

13-Oct-2015

23:09

Allitems.asx_xlatelist_14

Allitems.aspx

Not applicable

3.453

13-Oct-2015

23:09

Altcss.asx

Alternatecss.aspx

Not applicable

6.000

13-Oct-2015

23:10

Altmp.xam

Alternatemediaplayer.xaml

Not applicable

35.633

13-Oct-2015

23:10

Antixsslibrary.dll

Antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

15.464

13-Oct-2015

23:11

Anavset.asx

Areanavigationsettings.aspx

Not applicable

29.382

13-Oct-2015

23:10

Artlft.xml

Articleleft.aspx

Not applicable

4.456

13-Oct-2015

23:11

Artlnks.xml

Articlelinks.aspx

Not applicable

4.014

13-Oct-2015

23:11

Artrght.xml

Articleright.aspx

Not applicable

4.457

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditoraspctrlaspx

Aspctrl.aspx

Not applicable

1.453

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorjsaspctrljs

Aspctrl.js

Not applicable

41.394

13-Oct-2015

23:11

Astedlnk_asx

Assetedithyperlink.aspx

Not applicable

9.757

13-Oct-2015

23:10

Astimgpk_asx

Assetimagepicker.aspx

Not applicable

23.440

13-Oct-2015

23:10

Astpkrs_js

Assetpickers.js

Not applicable

67.739

13-Oct-2015

23:10

Astptlbr_asx

Assetportalbrowser.aspx

Not applicable

13.699

13-Oct-2015

23:10

Audit.xlsx_reporting

Audit.xlsx

Not applicable

13.526

13-Oct-2015

23:09

Auditcustquery.ascx

Auditcustomquery.ascx

Not applicable

11.153

13-Oct-2015

23:09

Auditcustquery.ascx_14

Auditcustomquery.ascx

Not applicable

11.027

13-Oct-2015

23:09

Auditsettings.ascx

Auditsettings.ascx

Not applicable

3.593

13-Oct-2015

23:09

Auditsettings.ascx_14

Auditsettings.ascx

Not applicable

3.518

13-Oct-2015

23:09

Audits.asx

Auditsettings.aspx

Not applicable

16.530

13-Oct-2015

23:09

Audits.asx_14

Auditsettings.aspx

Not applicable

16.446

13-Oct-2015

23:09

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingbjpg

B.jpg

Not applicable

69.476

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesadvertisingbjpg

B.jpg

Not applicable

64.923

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagotimautomotivebjpg

B.jpg

Not applicable

147.476

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingbjpg

B.jpg

Not applicable

220.692

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputersbjpg

B.jpg

Not applicable

92.195

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructionbjpg

B.jpg

Not applicable

296.515

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationbjpg

B.jpg

Not applicable

89.871

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfamilyfriendsbjpg

B.jpg

Not applicable

349.302

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorghi nhớ meimagesfinancebjpg

B.jpg

Not applicable

143.994

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfoodbjpg

B.jpg

Not applicable

85.543

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurniturebjpg

B.jpg

Not applicable

56.322

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditortưởng tượng meimageshealthbjpg

B.jpg

Not applicable

57.826

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintbjpg

B.jpg

Not applicable

68.406

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsurancebjpg

B.jpg

Not applicable

78.688

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenbjpg

B.jpg

Not applicable

208.939

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorghi nhớ meimageslegalbjpg

B.jpg

Not applicable

50.355

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingbjpg

B.jpg

Not applicable

142.097

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalbjpg

B.jpg

Not applicable

65.184

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesnaturewildlifelifebjpg

B.jpg

Not applicable

105.110

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagjptsuppliesbjpg

B.jpg

Not applicable

98.938

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestatebjpg

B.jpg

Not applicable

51.327

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailbjpg

B.jpg

Not applicable

124.826

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagessalonbjpg

B.jpg

Not applicable

119.665

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicbjpg

B.jpg

Not applicable

323.554

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportsbjpg

B.jpg

Not applicable

64.657

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagturesbjpg

B.jpg

Not applicable

95.602

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorghi nhớ meimagestransportationbjpg

B.jpg

Not applicable

83.334

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelbjpg

B.jpg

Not applicable

242.919

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationsbjpg

B.jpg

Not applicable

98.677

13-Oct-2015

23:11

Barcodeglobalsettings.ascx

Barcodeglobalsettings.ascx

Not applicable

1.472

13-Oct-2015

23:09

Barcodeimagefromitem.aspx_14

Barcodeimagefromitem.aspx

Not applicable

309

13-Oct-2015

23:09

Barcodesettings.ascx

Barcodesettings.ascx

Not applicable

1.398

13-Oct-2015

23:09

Bargensettings.ascx

Bargensettings.ascx

Not applicable

1.522

13-Oct-2015

23:09

Basitems.asx

Baseitems.aspx

Not applicable

2.810

13-Oct-2015

23:09

Basitems.asx_14

Baseitems.aspx

Not applicable

3.452

13-Oct-2015

23:09

Berlin.mast

Berlin.master

Not applicable

28.631

13-Oct-2015

23:11

Phân tích onesitepageeditorjseditorbigbuttonjs

Big_button.js

Not applicable

1.987

13-Oct-2015

23:11

Blkwppg.asx

Blankwebpartpage.aspx

Not applicable

5.341

13-Oct-2015

23:11

Phân tích onesitepageeditorjseditorbodymenujs

Bodymenu.js

Not applicable

702

13-Oct-2015

23:11

Blkwrkh.aspx

Bulkwrktaskhandler.aspx

Not applicable

8.402

13-Oct-2015

23:09

Blkwrkh.aspx_14

Bulkwrktaskhandler.aspx

Not applicable

8.368

13-Oct-2015

23:09

Blkwrkip.aspx_14

Bulkwrktaskip.aspx

Not applicable

2.221

13-Oct-2015

23:09

Phân nhóm onesitepageeditorjsedimđcp

Button.js

Not applicable

5.444

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingngjpg

C.jpg

Not applicable

88.728

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesadvertisingtjpg

C.jpg

Not applicable

73.763

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorghi nhớ meimagesautomotivecjpg

C.jpg

Not applicable

88.289

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingmjpg

C.jpg

Not applicable

68.598

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputerscjpg

C.jpg

Not applicable

220.464

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorghi nhớ meimagesconstructionmjpg

C.jpg

Not applicable

103.865

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorghi nhớ meimageseducationmjpg

C.jpg

Not applicable

89.436

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfamilyfriendscjpg

C.jpg

Not applicable

148.847

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinancecjpg

C.jpg

Not applicable

102.513

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfoodmjpg

C.jpg

Not applicable

247.961

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurniturecjpg

C.jpg

Not applicable

53.982

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditortưởng tượng meimageshealthmjpg

C.jpg

Not applicable

50.490

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintcjpg

C.jpg

Not applicable

63.391

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsurancengjpg

C.jpg

Not applicable

49.273

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawnghardenngjpg

C.jpg

Not applicable

133.845

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditortưởng tượng meimageslegalmjpg

C.jpg

Not applicable

84.883

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingmjpg

C.jpg

Not applicable

132.119

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalcijpg

C.jpg

Not applicable

89.648

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorghi nhớ meimagesnaturewildlifelifemjpg

C.jpg

Not applicable

110.883

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditornhớ meimagespetsuppliesmjpg

C.jpg

Not applicable

100.340

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditortưởng tượng meimagesrealestatemjpg

C.jpg

Not applicable

73.255

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailcijpg

C.jpg

Not applicable

65.672

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagessalonngjpg

C.jpg

Not applicable

51.530

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagessceniccin

C.jpg

Not applicable

69.128

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportscjpg

C.jpg

Not applicable

77.445

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturescjpg

C.jpg

Not applicable

244.081

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorghi nhớ meimagestransportationmjpg

C.jpg

Not applicable

83.970

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelngjpg

C.jpg

Not applicable

246.149

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorghi nhớ meimagesweddingcelebrationscjpg

C.jpg

Not applicable

302.744

13-Oct-2015

23:11

Ctlgartpg.asx

Catalogarticle.aspx

Not applicable

6.359

13-Oct-2015

23:11

Catalogconfiguration.asx

Catalogconfiguration.aspx

Not applicable

17.873

13-Oct-2015

23:10

Ctlgwlcmpg.asx

Catalogwelcome.aspx

Not applicable

6.509

13-Oct-2015

23:11

Sacateg.apx

Category.aspx

Not applicable

17.572

13-Oct-2015

23:10

Cdsstat.asx

Cdsourcestatus.aspx

Not applicable

5.764

13-Oct-2015

23:10

Acrmset.asx

Changesitemasterpage.aspx

Not applicable

14.205

13-Oct-2015

23:10

Cmicarabicwordbreaker.dll_osssearch

Cmicarabicwordbreaker.dll

15.0.4454.1000

138.336

13-Oct-2015

23:09

Cmscrntl.rsx

Cmscore.resx

Not applicable

100.349

13-Oct-2015

23:11

Sm.js

Cmssitemanager.js

Not applicable

28.681

13-Oct-2015

23:10

Hàm onesitepageeditorjseditorcolorpickerjs

Colorpicker.js

Not applicable

8.803

13-Oct-2015

23:11

Bộ chọn onesitepageeditorjseditorcolorpickermenujs

Colorpicker_menu.js

Not applicable

2.948

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorjscolorpickerhsvdialogjs

Colorpickerhsvdialog.js

Not applicable

23.345

13-Oct-2015

23:11

Columndefaults.aspx_14

Columndefaults.aspx

Not applicable

10.243

13-Oct-2015

23:09

Columnfiltering.ascx

Columnfiltering.ascx

Not applicable

442

13-Oct-2015

23:09

Columnfiltering.ascx_14

Columnfiltering.ascx

Not applicable

442

13-Oct-2015

23:09

Spscommrepset.aspx

Communityreputationsettings.aspx

Not applicable

36.857

13-Oct-2015

23:11

Spscommredir.aspx

Communitysearchredirector.aspx

Not applicable

1.039

13-Oct-2015

23:11

Phân loại onesitepageeditorjsconfigjs

Config.js

Not applicable

107

13-Oct-2015

23:11

Configdb.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Configdb.dll

4.0.2450.51

1.665.688

13-Oct-2015

23:12

Cfgrestyp.apx

Configureresulttype.aspx

Not applicable

16.846

13-Oct-2015

23:10

Connfxph.dll

Connectorph.dll

15.0.4765.1000

300.640

13-Oct-2015

23:10

Gasitepageeditorcontactuscontroldialogaspx

Contactuscontroldialog.aspx

Not applicable

6.407

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorjscontactussaucontroldialogaspxjs

Contactuscontroldialog.aspx.js

Not applicable

6.281

13-Oct-2015

23:11

Quán tính của onesitepageeditorjseditorcontacp

Container.js

Not applicable

2.019

13-Oct-2015

23:11

Containerpicker.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Containerpicker.dll

4.0.2450.51

51.880

13-Oct-2015

23:12

Contentfollowing.debug.js

Contentfollowing.debug.js

Not applicable

26.135

13-Oct-2015

23:10

Contentfollowing.js

Contentfollowing.js

Not applicable

11.413

13-Oct-2015

23:10

Ctsydhub.apx_14

Contenttypesyndicationhubs.aspx

Not applicable

5.346

13-Oct-2015

23:11

JS onesitepageeditorjseditorcontextmenujs

Contextmenu.js

Not applicable

1.250

13-Oct-2015

23:11

Control_defaultresult.html

Control_searchresults.html

Not applicable

30.364

13-Oct-2015

23:10

Control_defaultresult.js

Control_searchresults.js

Not applicable

32.069

13-Oct-2015

23:10

Phân tích onesitepageeditorjseditorcontrolstatejs

Control_state.js

Not applicable

1.542

13-Oct-2015

23:11

JS onesitepageeditorjseditorcontrolmenujs

Controlmenu.js

Not applicable

2.049

13-Oct-2015

23:11

Phân tích onesitepageeditorjseditorcontrolsjs

Controls.js

Not applicable

588

13-Oct-2015

23:11

Phân tích onesitepageeditorjs\

Controls.js

Not applicable

708

13-Oct-2015

23:11

Phân tích onesitepageeditorjseditorcoredialogsjs

Core.dialogs.js

Not applicable

22.473

13-Oct-2015

23:11

Phân tích onesitepageeditorjseditorcorejs

Core.js

Not applicable

82.522

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorjseditorcoremenusjs

Core.menus.js

Not applicable

306

13-Oct-2015

23:11

Phân tích onesitepageeditorjsedimcorestatejs

Core.state.js

Not applicable

2.238

13-Oct-2015

23:11

Phân tích onesitepageeditorjseditorcoretablejs

Core.table.js

Not applicable

31.913

13-Oct-2015

23:11

Phân tích onesitepageeditorjseditorcoreutilsjs

Core.utils.js

Not applicable

9.381

13-Oct-2015

23:11

Sacrprop.apx

Crawledproperty.aspx

Not applicable

18.047

13-Oct-2015

23:10

Hrltncy.apx

Crawllatency.aspx

Not applicable

24.372

13-Oct-2015

23:10

Clurlex.apx

Crawllogurlexplorer.aspx

Not applicable

29.500

13-Oct-2015

23:10

Createdocsetversion.aspx

Createdocsetversion.aspx

Not applicable

8.411

13-Oct-2015

23:09

Createdocsetversion.aspx_14

Createdocsetversion.aspx

Not applicable

8.318

13-Oct-2015

23:09

Crpage.asx

Createpage.aspx

Not applicable

20.517

13-Oct-2015

23:10

Các createitepageeditorcreatepageaspx

Createpage.aspx

Not applicable

18.659

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorcreatepageaspxjs

Createpage.aspx.js

Not applicable

4.761

13-Oct-2015

23:11

Crpgdlg.asx

Createpublishingpagedialog.aspx

Not applicable

14.280

13-Oct-2015

23:10

Crwikipg.asx

Createwikipage.aspx

Not applicable

3.488

13-Oct-2015

23:11

Csexport.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Csexport.exe

4.0.2450.51

43.672

13-Oct-2015

23:12

Cssearch.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Cssearch.dll

4.0.2450.51

129.688

13-Oct-2015

23:12

Cstwrkflip.aspx

Cstwrkflip.aspx

Not applicable

4.460

13-Oct-2015

23:09

Cstwrkflip.aspx_14

Cstwrkflip.aspx

Not applicable

5.000

13-Oct-2015

23:09

Ctdmsettings.aspx_14

Ctdmsettings.aspx

Not applicable

11.329

13-Oct-2015

23:09

Phân nhóm onesitepageeditoroverridecss

Cuioverride.css

Not applicable

775

13-Oct-2015

23:11

Crollup.apx

Curatedrolluppage.aspx

Not applicable

5.321

13-Oct-2015

23:11

Rlcurview.aspx

Current.aspx

Not applicable

2.751

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorcustomcolorpickerdialogaspx

Customcolorpickerdialog.aspx

Not applicable

20.971

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorjscustomcolorpickerdialogaspxjs

Customcolorpickerdialog.aspx.js

Not applicable

22.316

13-Oct-2015

23:11

Gasitepageeditorcustomtssdialogaspx

Customcssdialog.aspx

Not applicable

5.622

13-Oct-2015

23:11

Phân nhóm onesitepageeditorjscustomtssdialogjs

Customcssdialog.js

Not applicable

784

13-Oct-2015

23:11

Customizereport.aspx

Customizereport.aspx

Not applicable

10.151

13-Oct-2015

23:09

Customizereport.aspx_14

Customizereport.aspx

Not applicable

10.344

13-Oct-2015

23:09

Hàm onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingnjpg

D.jpg

Not applicable

105.278

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorimagesthemeimagesadvertisingnjpg

D.jpg

Not applicable

55.105

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorghi nhớ meimagesautomotivedjpg

D.jpg

Not applicable

104.060

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingnjpg

D.jpg

Not applicable

155.537

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputersdjpg

D.jpg

Not applicable

696.413

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditoridựng kích liệu meimagesconstructionmjpg

D.jpg

Not applicable

118.089

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorimagesthemeimageseducationnjpg

D.jpg

Not applicable

148.761

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorimagesthemeimagesfamilyfriendsijpg

D.jpg

Not applicable

124.371

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinancedjpg

D.jpg

Not applicable

113.030

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfooddjpg

D.jpg

Not applicable

114.611

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurnituredjpg

D.jpg

Not applicable

46.297

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorimagesthemeimageshealthnjpg

D.jpg

Not applicable

39.370

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintdjpg

D.jpg

Not applicable

319.937

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorimagesthemeimagesinsurancemjpg

D.jpg

Not applicable

93.634

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardennjpg

D.jpg

Not applicable

265.994

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorimagesthemeimageslegalnjpg

D.jpg

Not applicable

1.007.103

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingtjpg

D.jpg

Not applicable

127.224

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalnjpg

D.jpg

Not applicable

35.646

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorghi nhớ meimagesnaturewildlifelifeijpg

D.jpg

Not applicable

134.186

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorghi nhớ meimagespetsuppliestjpg

D.jpg

Not applicable

64.005

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestatemjpg

D.jpg

Not applicable

133.799

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailnjpg

D.jpg

Not applicable

101.787

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorimagesthemeimagessalonmjpg

D.jpg

Not applicable

50.884

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicdjpg

D.jpg

Not applicable

68.035

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportsmjpg

D.jpg

Not applicable

85.878

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditortin tưởng vào meimagestexturestjpg

D.jpg

Not applicable

171.973

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorghi nhớ meimagestransportationmjpg

D.jpg

Not applicable

205.355

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorimagesthemeimagestravelnjpg

D.jpg

Not applicable

108.565

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationsdghi nhớ

D.jpg

Not applicable

178.160

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorjseditordatajs

Data.js

Not applicable

4.353

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorjsgteutiljs

Dateutil.js

Not applicable

4.370

13-Oct-2015

23:11

Dbmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Dbmapropertypages.dll

4.0.2450.51

244.392

13-Oct-2015

23:12

Phân tích onesitepageeditorjseditordebugjs

Debug.js

Not applicable

1.484

13-Oct-2015

23:11

Bdrdeflt.aspx_14

Default.aspx

Not applicable

4.591

13-Oct-2015

23:09

Bdrdflt.aspx

Default.aspx

Not applicable

4.026

13-Oct-2015

23:09

Default.aspx_14

Default.aspx

Not applicable

4.591

13-Oct-2015

23:09

Edcdflt.aspx

Default.aspx

Not applicable

3.522

13-Oct-2015

23:09

Onesitepageeditordefaultaspx

Default.aspx

Not applicable

6.927

13-Oct-2015

23:11

Hàm publicsiteredefaultaspx

Default.aspx

Not applicable

294

13-Oct-2015

23:11

Srpdfaul.asx

Default.aspx

Not applicable

1.505

13-Oct-2015

23:09

Hàm onesitepageeditortaspxjs

Default.aspx.js

Not applicable

64.298

13-Oct-2015

23:11

Casedflt.aspx

Defaultcase.aspx

Not applicable

4.038

13-Oct-2015

23:09

Deleteobject.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Deleteobject.sql

Not applicable

2.450

13-Oct-2015

23:12

Disambiguation.apx_14

Disambiguation.aspx

Not applicable

3.499

13-Oct-2015

23:11

Discoveryglobalcontrol.ascx

Discoveryglobalcontrol.ascx

Not applicable

5.174

13-Oct-2015

23:09

Discoveryproperties.ascx

Discoveryproperties.ascx

Not applicable

7.006

13-Oct-2015

23:09

Discoveryquerystatistics.ascx

Discoveryquerystatistics.ascx

Not applicable

3.529

13-Oct-2015

23:09

Dispfast_aspx_14

Dispform.aspx

Not applicable

18.342

13-Oct-2015

23:10

Dispform.asx_multilang

Dispform.aspx

Not applicable

4.618

13-Oct-2015

23:09

Dispform.asx_multilang_14

Dispform.aspx

Not applicable

14.214

13-Oct-2015

23:09

Dispform.asx_xlatelist

Dispform.aspx

Not applicable

4.269

13-Oct-2015

23:09

Dispform.asx_xlatelist_14

Dispform.aspx

Not applicable

13.865

13-Oct-2015

23:09

Scltabslistdispform_aspx

Dispform.aspx

Not applicable

4.313

13-Oct-2015

23:10

Scltabslistdispform_aspx_14

Dispform.aspx

Not applicable

18.342

13-Oct-2015

23:10

Sctabslistdispform_aspx

Dispform.aspx

Not applicable

4.313

13-Oct-2015

23:10

Sctabslistdispform_aspx_14

Dispform.aspx

Not applicable

18.342

13-Oct-2015

23:10

Sitesv3siteslistdispform_aspx

Dispform.aspx

Not applicable

4.313

13-Oct-2015

23:10

Sitesv3siteslistdispform_aspx_14

Dispform.aspx

Not applicable

18.342

13-Oct-2015

23:10

Sitesv3tabslistdispform_aspx

Dispform.aspx

Not applicable

4.313

13-Oct-2015

23:10

Sitesv3tabslistdispform_aspx_14

Dispform.aspx

Not applicable

18.342

13-Oct-2015

23:10

Dmplaceholder.aspx

Dmplaceholder.aspx

Not applicable

3.802

13-Oct-2015

23:09

Dmplaceholder.aspx_14

Dmplaceholder.aspx

Not applicable

3.711

13-Oct-2015

23:09

Docconvlauncher.aspx

Docconvlauncher.aspx

Not applicable

6.324

13-Oct-2015

23:09

Docconvloadbalancer.aspx

Docconvloadbalancer.aspx

Not applicable

6.487

13-Oct-2015

23:09

Docidredir.aspx_docid_14

Docidredir.aspx

Not applicable

362

13-Oct-2015

23:09

Docidsettings.aspx_14

Docidsettings.aspx

Not applicable

6.517

13-Oct-2015

23:09

Phân loại trong onesitepageeditordoceraspx

Docpicker.aspx

Not applicable

6.514

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorjsdocpickbxjs

Docpicker.aspx.js

Not applicable

1.812

13-Oct-2015

23:11

Docsetadddoc.aspx_14

Docsetadddoc.aspx

Not applicable

4.110

13-Oct-2015

23:09

Docsetexport.aspx_14

Docsetexport.aspx

Not applicable

1.061

13-Oct-2015

23:09

Docsethome.aspx_14

Docsethome.aspx

Not applicable

2.912

13-Oct-2015

23:09

Docsetsend.aspx_14

Docsetsend.aspx

Not applicable

3.818

13-Oct-2015

23:09

Docsetsettings.aspx

Docsetsettings.aspx

Not applicable

25.243

13-Oct-2015

23:09

Docsetsettings.aspx_14

Docsetsettings.aspx

Not applicable

23.282

13-Oct-2015

23:09

Docsettemplates.ascx

Docsettemplates.ascx

Not applicable

1.425

13-Oct-2015

23:09

Docsettemplates.ascx_14

Docsettemplates.ascx

Not applicable

1.415

13-Oct-2015

23:09

Docsetversions.aspx

Docsetversions.aspx

Not applicable

18.821

13-Oct-2015

23:09

Docsetversions.aspx_14

Docsetversions.aspx

Not applicable

18.227

13-Oct-2015

23:09

Documentformat.openxml.dllmsil

Documentformat.openxml.dll

2.5.5631.0

5.812.328

13-Oct-2015

13:16

Documentroutersettings.aspx_14

Documentroutersettings.aspx

Not applicable

15.150

13-Oct-2015

23:09

Docxpageconverter.exe

Docxpageconverter.exe

15.0.4771.1000

828.608

13-Oct-2015

23:10

Phân tích onesitepageeditorjseditordomjs

Dom.js

Not applicable

4.812

13-Oct-2015

23:11

Phân nhóm onesitepageeditor

Draganddrop.js

Not applicable

19.954

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorjseditordropdownjs

Dropdown.js

Not applicable

3.744

13-Oct-2015

23:11

Dropoffzoneroutingform.ascx

Dropoffzoneroutingform.ascx

Not applicable

3.494

13-Oct-2015

23:09

Dropoffzoneroutingform.ascx_14

Dropoffzoneroutingform.ascx

Not applicable

3.478

13-Oct-2015

23:09

Hàm onesitepageeditorimagestheesaccountingejpg

E.jpg

Not applicable

110.443

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorimagesthemeimagesadvertisingejpg

E.jpg

Not applicable

79.632

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotiveejpg

E.jpg

Not applicable

100.658

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingejpg

E.jpg

Not applicable

85.356

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditortưởng tượng meimagescomputersejpg

E.jpg

Not applicable

118.094

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructionejpg

E.jpg

Not applicable

75.181

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorghi nhớ meimageseducationejpg

E.jpg

Not applicable

89.173

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfamilyfriendsejpg

E.jpg

Not applicable

133.548

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinanceejpg

E.jpg

Not applicable

90.581

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfoodejpg

E.jpg

Not applicable

106.950

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurnitureejpg

E.jpg

Not applicable

159.865

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthejpg

E.jpg

Not applicable

77.693

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintejpg

E.jpg

Not applicable

65.891

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsuranceejpg

E.jpg

Not applicable

96.284

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenejpg

E.jpg

Not applicable

153.162

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimageslegalejpg

E.jpg

Not applicable

83.049

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingejpg

E.jpg

Not applicable

47.757

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalejpg

E.jpg

Not applicable

77.416

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesnaturewildlifeejpg

E.jpg

Not applicable

81.953

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorghi nhớ meimagespetsuppliesejpg

E.jpg

Not applicable

64.706

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorghi nhớ meimagesrealestateejpg

E.jpg

Not applicable

107.377

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailejpg

E.jpg

Not applicable

88.880

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorghi nhớ meimagessalonejpg

E.jpg

Not applicable

54.096

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicejpg

E.jpg

Not applicable

111.430

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagsejpg

E.jpg

Not applicable

85.140

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditormeimagestexturesejpg

E.jpg

Not applicable

140.138

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagestransportationejpg

E.jpg

Not applicable

73.273

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelejpg

E.jpg

Not applicable

135.423

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorghi nhớ meimagesweddingcelebrationsejpg

E.jpg

Not applicable

90.671

13-Oct-2015

23:11

Edirectoryma.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Edirectoryma.dll

4.0.2450.51

72.352

13-Oct-2015

23:12

Ediscoveryquerystatistics.ascx

Ediscoveryquerystatistics.ascx

Not applicable

1.356

13-Oct-2015

23:09

Ediscoverytemplate.ascx

Ediscoverytemplate.ascx

Not applicable

3.266

13-Oct-2015

23:09

Editform.asx_multilang

Editform.aspx

Not applicable

4.595

13-Oct-2015

23:09

Editform.asx_multilang_14

Editform.aspx

Not applicable

14.191

13-Oct-2015

23:09

Editform.asx_xlatelist

Editform.aspx

Not applicable

4.246

13-Oct-2015

23:09

Editform.asx_xlatelist_14

Editform.aspx

Not applicable

13.842

13-Oct-2015

23:09

Scltabslisteditform_aspx

Editform.aspx

Not applicable

4.290

13-Oct-2015

23:10

Sctabslisteditform_aspx

Editform.aspx

Not applicable

4.290

13-Oct-2015

23:10

Sitesv3siteslisteditform_aspx

Editform.aspx

Not applicable

4.290

13-Oct-2015

23:10

Sitesv3tabslisteditform_aspx

Editform.aspx

Not applicable

4.290

13-Oct-2015

23:10

Editmenu_js

Editingmenu.js

Not applicable

11.048

13-Oct-2015

23:10

Editlink.aspx

Editlink.aspx

Not applicable

14.098

13-Oct-2015

23:12

Editlink.aspx_14

Editlink.aspx

Not applicable

20.150

13-Oct-2015

23:12

Teditlink.aspx

Editlink.aspx

Not applicable

14.110

13-Oct-2015

23:12

Teditlink.aspx_14

Editlink.aspx

Not applicable

20.162

13-Oct-2015

23:12

Onesitepageeditorcontrolseditortoolbarascx

Editortoolbar.ascx

Not applicable

13.879

13-Oct-2015

23:11

Edtqr.apx

Editqueryrule.aspx

Not applicable

69.075

13-Oct-2015

23:10

Edtqrs.apx

Editqueryrule.aspx

Not applicable

73.033

13-Oct-2015

23:10

Edtqrule.apx

Editqueryrule.aspx

Not applicable

67.925

13-Oct-2015

23:10

Editrule.asx_docrt

Editrule.aspx

Not applicable

38.903

13-Oct-2015

23:09

Editrule.asx_docrt_14

Editrule.aspx

Not applicable

39.150

13-Oct-2015

23:09

Editvideoset.aspx

Editvideoset.aspx

Not applicable

21.824

13-Oct-2015

23:09

Ebdcview.aspx

Editview.aspx

Not applicable

33.872

13-Oct-2015

23:10

Mailctcs.asx

Emailcontacts.ashx

Not applicable

139

13-Oct-2015

23:11

Canonicalanalysis.en_es.model

En_es.mdl

Not applicable

258.882

13-Oct-2015

23:10

Canonicalanalysis.en_ja.model

En_ja.mdl

Not applicable

826.705

13-Oct-2015

23:10

Enhsrch.apx_14

Enhancedsearch.aspx

Not applicable

8.266

13-Oct-2015

23:10

Enwiki.apx

Enterprisewiki.aspx

Not applicable

5.239

13-Oct-2015

23:11

Canonicalanalysis.es_es.model

Es_es.mdl

Not applicable

265.318

13-Oct-2015

23:10

Excelcellpicker.aspx

Excelcellpicker.aspx

Not applicable

8.485

13-Oct-2015

23:11

Exch2007extension.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Exch2007extension.dll

4.0.2450.51

15.528

13-Oct-2015

23:12

Exch2010extension.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Exch2010extension.dll

4.0.2450.51

15.528

13-Oct-2015

23:12

Exchangema.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Exchangema.dll

4.0.2450.51

109.216

13-Oct-2015

23:12

Exemptpolicy.aspx_14

Exemptpolicy.aspx

Not applicable

2.023

13-Oct-2015

23:09

Conversion.office.exp_pdf_server.dll

Exp_pdf_server.dll

15.0.4753.1000

142.424

13-Oct-2015

23:09

Conversion.office.exp_xps_server.dll

Exp_xps_server.dll

15.0.4725.1000

77.496

13-Oct-2015

23:09

Expirationconfig.aspx_14

Expirationconfig.aspx

Not applicable

8.905

13-Oct-2015

23:09

Exportpolicy.aspx_14

Exportpolicy.aspx

Not applicable

3.609

13-Oct-2015

23:09

Hàm onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingfjpg

F.jpg

Not applicable

115.838

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorviautomotivefjpg

F.jpg

Not applicable

112.445

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingfjpg

F.jpg

Not applicable

120.550

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditortưởng tượng meimagescomputersfjpg

F.jpg

Not applicable

160.912

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructionfjpg

F.jpg

Not applicable

219.121

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorimagesthemeimageseducationfjpg

F.jpg

Not applicable

91.443

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorghi nhớ meimagesfinancefjpg

F.jpg

Not applicable

144.784

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfoodfjpg

F.jpg

Not applicable

92.822

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurniturefjpg

F.jpg

Not applicable

67.385

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorghi nhớ meimageshealthfjpg

F.jpg

Not applicable

63.446

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintfjpg

F.jpg

Not applicable

63.804

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorimagesthemeimagesinsurancefjpg

F.jpg

Not applicable

141.601

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenfjpg

F.jpg

Not applicable

151.428

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorghi nhớ meimageslegalfjpg

F.jpg

Not applicable

60.800

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingfjpg

F.jpg

Not applicable

94.129

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalfjpg

F.jpg

Not applicable

46.656

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagjptsuppliesfjpg

F.jpg

Not applicable

248.936

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorghi nhớ meimagesrealestatefjpg

F.jpg

Not applicable

113.069

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailfjpg

F.jpg

Not applicable

53.030

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorimagesthemeimagessalonfjpg

F.jpg

Not applicable

57.461

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicfjpg

F.jpg

Not applicable

76.429

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditordiimagestexturesfjpg

F.jpg

Not applicable

116.874

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorghi nhớ meimagestransportationfjpg

F.jpg

Not applicable

66.353

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorimagesthemeimagestravelfjpg

F.jpg

Not applicable

127.945

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationdingcá lên dưới

F.jpg

Not applicable

157.101

13-Oct-2015

23:11

Fcncntrl.acx

Facetednavigationcontrol.ascx

Not applicable

21.548

13-Oct-2015

23:10

Fastmorph.dll_osssearch

Fastmorph.dll

15.0.4454.1000

2.381.936

13-Oct-2015

23:09

Filter_refinement.html

Filter_default.html

Not applicable

19.687

13-Oct-2015

23:10

Filter_refinement.js

Filter_default.js

Not applicable

21.014

13-Oct-2015

23:10

Filter_multirefinement.html

Filter_multivalue.html

Not applicable

5.184

13-Oct-2015

23:10

Filter_multirefinement.js

Filter_multivalue.js

Not applicable

6.263

13-Oct-2015

23:10

Fimmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Fimmapropertypages.dll

4.0.2450.51

182.960

13-Oct-2015

23:12

Flddefedit.aspx_14

Flddefedit.aspx

Not applicable

28.386

13-Oct-2015

23:09

Hàm onesitepageeditorjsfloatingdivdialogjs

Floatingdivdialog.js

Not applicable

17.641

13-Oct-2015

23:11

Followingcommon.debug.js

Followingcommon.debug.js

Not applicable

16.612

13-Oct-2015

23:10

Followingcommon.js

Followingcommon.js

Not applicable

7.444

13-Oct-2015

23:10

Phân tích onesitepageeditorjseditorfontsizemenujs

Fontsizemenu.js

Not applicable

564

13-Oct-2015

23:11

Phân tích onesitepageeditorjseditorfontstylemenujs

Fontstylemenu.js

Not applicable

857

13-Oct-2015

23:11

Phân tử onesitepageeditorfooterdialogaspx

Footerdialog.aspx

Not applicable

10.558

13-Oct-2015

23:11

Phân nhóm onesitepageeditorjsfoogjs

Footerdialog.js

Not applicable

6.069

13-Oct-2015

23:11

Functionlibrary.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Functionlibrary.dll

4.0.2450.51

47.784

13-Oct-2015

23:12

Functionlibrary.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Functionlibrary.dll

4.0.2450.51

47.784

13-Oct-2015

23:12

Onesitepageeditortưởng tượng meimagesautomotivegjpg

G.jpg

Not applicable

54.657

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorghi nhớ meimagesconstructiongjpg

G.jpg

Not applicable

852.021

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurnituregjpg

G.jpg

Not applicable

498.628

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditortưởng tượng meimageshealthgjpg

G.jpg

Not applicable

316.967

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardengjpg

G.jpg

Not applicable

483.227

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturinggjpg

G.jpg

Not applicable

379.155

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagjptsuppliesgjpg

G.jpg

Not applicable

130.366

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenimgjpg

G.jpg

Not applicable

276.851

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportsgjpg

G.jpg

Not applicable

112.135

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelgjpg

G.jpg

Not applicable

396.806

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab01jpg

G15_01.jpg

Not applicable

334

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab02jpg

G15_02.jpg

Not applicable

481

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab03jpg

G15_03.jpg

Not applicable

907

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab04jpg

G15_04.jpg

Not applicable

1.349

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab05jpg

G15_05.jpg

Not applicable

511

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab06jpg

G15_06.jpg

Not applicable

348

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab07jpg

G15_11.jpg

Not applicable

367

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab08jpg

G15_12.jpg

Not applicable

367

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab09jpg

G15_13.jpg

Not applicable

501

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab10jpg

G15_14.jpg

Not applicable

1.133

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab11jpg

G15_15.jpg

Not applicable

1.075

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab12jpg

G15_16.jpg

Not applicable

1.366

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab13jpg

G15_17.jpg

Not applicable

709

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab14jpg

G15_18.jpg

Not applicable

1.870

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab15jpg

G15_19.jpg

Not applicable

701

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab16jpg

G15_21.jpg

Not applicable

188

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab17jpg

G15_22.jpg

Not applicable

206

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab01jpg

G16_01.jpg

Not applicable

351

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab02jpg

G16_02.jpg

Not applicable

4.254

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab03jpg

G16_03.jpg

Not applicable

403

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab04jpg

G16_11.jpg

Not applicable

431

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab05jpg

G16_12.jpg

Not applicable

1.079

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab06jpg

G16_13.jpg

Not applicable

9.857

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab07jpg

G16_14.jpg

Not applicable

498

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab01jpg

G17_01.jpg

Not applicable

336

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab02jpg

G17_02.jpg

Not applicable

344

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab03jpg

G17_03.jpg

Not applicable

347

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab04jpg

G17_04.jpg

Not applicable

347

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab05jpg

G17_05.jpg

Not applicable

379

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab06jpg

G17_06.jpg

Not applicable

376

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab07jpg

G17_07.jpg

Not applicable

379

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab08jpg

G17_08.jpg

Not applicable

395

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab09jpg

G17_11.jpg

Not applicable

384

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab10jpg

G17_12.jpg

Not applicable

427

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab11jpg

G17_13.jpg

Not applicable

424

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab12jpg

G17_14.jpg

Not applicable

431

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab13jpg

G17_15.jpg

Not applicable

424

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab14jpg

G17_16.jpg

Not applicable

426

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab15jpg

G17_17.jpg

Not applicable

432

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab16jpg

G17_18.jpg

Not applicable

476

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab01jpg

G18_01.jpg

Not applicable

459

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab02jpg

G18_02.jpg

Not applicable

10.979

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab03jpg

G18_03.jpg

Not applicable

11.982

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab04jpg

G18_04.jpg

Not applicable

1.006

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab05jpg

G18_05.jpg

Not applicable

3.532

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab06jpg

G18_06.jpg

Not applicable

803

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab07jpg

G18_07.jpg

Not applicable

733

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg19tab01jpg

G19_01.jpg

Not applicable

356

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg19tab02jpg

G19_02.jpg

Not applicable

4.436

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg19tab03jpg

G19_03.jpg

Not applicable

364

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg19tab04jpg

G19_04.jpg

Not applicable

3.451

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab01jpg

G20_01.jpg

Not applicable

444

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab02jpg

G20_02.jpg

Not applicable

2.120

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab03jpg

G20_03.jpg

Not applicable

1.681

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab04jpg

G20_04.jpg

Not applicable

483

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab05jpg

G20_05.jpg

Not applicable

1.240

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab06jpg

G20_06.jpg

Not applicable

1.757

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab07jpg

G20_07.jpg

Not applicable

4.828

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab08jpg

G20_11.jpg

Not applicable

193

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab09jpg

G20_12.jpg

Not applicable

211

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab10jpg

G20_21.jpg

Not applicable

384

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab11jpg

G20_22.jpg

Not applicable

410

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab12jpg

G20_23.jpg

Not applicable

1.673

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab13jpg

G20_24.jpg

Not applicable

1.580

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg21tab01jpg

G21_01.jpg

Not applicable

683

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg21tab02jpg

G21_02.jpg

Not applicable

20.769

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg22tab01jpg

G22_01.jpg

Not applicable

300

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg22tab02jpg

G22_02.jpg

Not applicable

1.162

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg22tab03jpg

G22_03.jpg

Not applicable

1.175

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg22tab04jpg

G22_04.jpg

Not applicable

1.316

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab01jpg

G23_01.jpg

Not applicable

267

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab02jpg

G23_02.jpg

Not applicable

276

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab03jpg

G23_03.jpg

Not applicable

537

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab04jpg

G23_11.jpg

Not applicable

531

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab05jpg

G23_12.jpg

Not applicable

547

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab06jpg

G23_13.jpg

Not applicable

551

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab07jpg

G23_21.jpg

Not applicable

438

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab08jpg

G23_22.jpg

Not applicable

448

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab09jpg

G23_23.jpg

Not applicable

859

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab10jpg

G23_24.jpg

Not applicable

862

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab11jpg

G23_25.jpg

Not applicable

800

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab12jpg

G23_26.jpg

Not applicable

806

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab13jpg

G23_27.jpg

Not applicable

1.520

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab14jpg

G23_28.jpg

Not applicable

1.375

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab15jpg

G23_29.jpg

Not applicable

1.391

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab16jpg

G23_31.jpg

Not applicable

184

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab17jpg

G23_32.jpg

Not applicable

182

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg24tab01jpg

G24_01.jpg

Not applicable

198

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg24tab02jpg

G24_02.jpg

Not applicable

992

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg24tab03jpg

G24_03.jpg

Not applicable

196

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg24tab04jpg

G24_11.jpg

Not applicable

189

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg24tab05jpg

G24_12.jpg

Not applicable

188

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg37tab01jpg

G37_01.jpg

Not applicable

479

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg37tab02jpg

G37_02.jpg

Not applicable

484

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg37tab03jpg

G37_03.jpg

Not applicable

1.698

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg37tab04jpg

G37_04.jpg

Not applicable

575

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab01jpg

G38_01.jpg

Not applicable

533

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab02jpg

G38_02.jpg

Not applicable

3.830

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab03jpg

G38_03.jpg

Not applicable

723

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab04jpg

G38_04.jpg

Not applicable

919

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab05jpg

G38_05.jpg

Not applicable

928

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab06jpg

G38_06.jpg

Not applicable

1.638

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab07jpg

G38_07.jpg

Not applicable

1.678

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab08jpg

G38_08.jpg

Not applicable

1.669

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab09jpg

G38_11.jpg

Not applicable

193

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab10jpg

G38_12.jpg

Not applicable

212

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylesg46tab01jpg

G46_1.jpg

Not applicable

118.746

13-Oct-2015

23:11

Galsync.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Galsync.dll

4.0.2450.51

64.152

13-Oct-2015

23:12

Sourcecode.galsync.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Galsync.dll

4.0.2450.51

64.152

13-Oct-2015

23:12

Getspotlight.ashx_14

Getspotlight.ashx

Not applicable

285

13-Oct-2015

23:09

Globaloptions.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Globaloptions.dll

4.0.2450.51

281.248

13-Oct-2015

23:12

Group_content.js

Group_content.js

Not applicable

2.159

13-Oct-2015

23:10

Group_defaultgroup.html

Group_default.html

Not applicable

5.449

13-Oct-2015

23:10

Group_defaultgroup.js

Group_default.js

Not applicable

6.616

13-Oct-2015

23:10

Grouplistview.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Grouplistview.dll

4.0.2450.51

129.696

13-Oct-2015

23:12

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenhjpg

H.jpg

Not applicable

412.170

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditornhớ meimagespetsupplieshjpg

H.jpg

Not applicable

356.238

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagshsportshjpg

H.jpg

Not applicable

86.396

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorimagesthemeimagestravelhjpg

H.jpg

Not applicable

100.490

13-Oct-2015

23:11

Hashtagprofile.aspx

Hashtagprofile.aspx

Not applicable

8.731

13-Oct-2015

23:12

Hàm onesitepageeditorheaderdialogaspx

Headerdialog.aspx

Not applicable

12.331

13-Oct-2015

23:11

Phân nhóm onesitepageeditorjsheaderdialogjs

Headerdialog.js

Not applicable

5.485

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorjshelppopupjs

Helppopup.js

Not applicable

6.080

13-Oct-2015

23:11

Hierlist_js

Hierarchicallistbox.js

Not applicable

30.260

13-Oct-2015

23:10

Hierarchychart.xap

Hierarchychart.xap

Not applicable

35.288

13-Oct-2015

23:11

Hierarchychart.xap_14

Hierarchychart.xap

Not applicable

35.345

13-Oct-2015

23:11

Loadin24.png

Hig_progcircle_loading24.gif

Not applicable

878

14-Oct-2015

20:09

Hold.aspx_14

Hold.aspx

Not applicable

5.682

13-Oct-2015

23:09

Holdreport.aspx_14

Holdreport.aspx

Not applicable

3.145

13-Oct-2015

23:09

Hostcontrollerservice.exe_1

Hostcontrollerservice.exe

15.0.4745.1000

32.480

13-Oct-2015

23:10

Gasitepageeditorhtmlcontroldialogaspx

Htmlcontroldialog.aspx

Not applicable

6.749

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorjshtmlcontroldialogaspxjs

Htmlcontroldialog.aspx.js

Not applicable

8.805

13-Oct-2015

23:11

Conversionhtmlutil.dll

Htmlutil.dll

15.0.4771.1000

2.614.464

13-Oct-2015

23:09

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenijpg

I.jpg

Not applicable

606.874

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorghi nhớ meimagespetsuppliesijpg

I.jpg

Not applicable

156.666

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelijpg

I.jpg

Not applicable

477.089

13-Oct-2015

23:11

Ibmdsmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Ibmdsmapropertypages.dll

4.0.2450.51

92.848

13-Oct-2015

23:12

Conversion.igxserver.dll

Igxserver.dll

15.0.4763.1000

10.431.040

13-Oct-2015

23:09

Phân tích onesitepageeditorjsedimcp

Imagemenu.js

Not applicable

2.610

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagepickeraspx

Imagepicker.aspx

Not applicable

21.374

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorjsimagepickeraspxjs

Imagepicker.aspx.js

Not applicable

29.922

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorimagepropdialogaspx

Imagepropdialog.aspx

Not applicable

5.831

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorjsimagepropaspxjs

Imagepropdialog.aspx.js

Not applicable

4.655

13-Oct-2015

23:11

Imgrdset.asx

Imagerenditionsettings.aspx

Not applicable

9.124

13-Oct-2015

23:10

Mứm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ phổ

Imageuploadcommon.js

Not applicable

9.505

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimageuploader_noactivexaspx

Imageuploader_noactivex.aspx

Not applicable

15.865

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorjsimageuploaderdialogjs

Imageuploaderdialog.js

Not applicable

20.037

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorjsimageuploaderusagejs

Imageuploaderusage.js

Not applicable

1.792

13-Oct-2015

23:11

Impinner.asx

Importitemsinnerpage.aspx

Not applicable

11.992

13-Oct-2015

23:11

Imppage.asx

Importitemspage.aspx

Not applicable

5.823

13-Oct-2015

23:11

Importpolicy.aspx_14

Importpolicy.aspx

Not applicable

4.110

13-Oct-2015

23:09

Initialsetup.aspx

Initialsetup.aspx

Not applicable

6.952

13-Oct-2015

23:12

Iniwrkflip.aspx

Iniwrkflip.aspx

Not applicable

3.037

13-Oct-2015

23:09

Iniwrkflip.aspx_14

Iniwrkflip.aspx

Not applicable

3.032

13-Oct-2015

23:09

Inplcrls.aspx_14

Inplacerecordslistsettings.aspx

Not applicable

10.644

13-Oct-2015

23:09

Inplcrst.asx_docrt_14

Inplacerecordssettings.aspx

Not applicable

11.898

13-Oct-2015

23:09

Inputcsvfile.apx_14

Inputcsvfile.aspx

Not applicable

6.465

13-Oct-2015

23:11

Phân nhóm onesitepageeditorjsiojs

Io.js

Not applicable

4.416

13-Oct-2015

23:11

Iplanetmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Iplanetmapropertypages.dll

4.0.2450.51

125.624

13-Oct-2015

23:12

Hoverpanel_commonbody.html

Item_commonhoverpanel_body.html

Not applicable

6.318

13-Oct-2015

23:10

Hoverpanel_commonbody.js

Item_commonhoverpanel_body.js

Not applicable

7.771

13-Oct-2015

23:10

Item_commonbody.html

Item_commonitem_body.html

Not applicable

7.330

13-Oct-2015

23:10

Item_commonbody.js

Item_commonitem_body.js

Not applicable

8.742

13-Oct-2015

23:10

Hoverpanel_community.html

Item_community_hoverpanel.html

Not applicable

9.443

13-Oct-2015

23:10

Hoverpanel_community.js

Item_community_hoverpanel.js

Not applicable

11.080

13-Oct-2015

23:10

Item_communityportal.html

Item_communityportal.html

Not applicable

7.657

13-Oct-2015

23:10

Item_communityportal.js

Item_communityportal.js

Not applicable

9.225

13-Oct-2015

23:10

Hoverpanel_default.js

Item_default_hoverpanel.js

Not applicable

4.222

13-Oct-2015

23:10

Item_microblog.html

Item_microblog.html

Not applicable

15.584

13-Oct-2015

23:10

Item_microblog.js

Item_microblog.js

Not applicable

17.108

13-Oct-2015

23:10

Hoverpanel_microblog.html

Item_microblog_hoverpanel.html

Not applicable

15.840

13-Oct-2015

23:10

Hoverpanel_microblog.js

Item_microblog_hoverpanel.js

Not applicable

17.457

13-Oct-2015

23:10

Item_pdf.js

Item_pdf.js

Not applicable

4.102

13-Oct-2015

23:10

Item_people.html

Item_person.html

Not applicable

22.554

13-Oct-2015

23:10

Item_people.js

Item_person.js

Not applicable

24.413

13-Oct-2015

23:10

Item_peopleintent.html

Item_person_compacthorizontal.html

Not applicable

25.636

13-Oct-2015

23:10

Item_peopleintent.js

Item_person_compacthorizontal.js

Not applicable

27.705

13-Oct-2015

23:10

Item_site.js

Item_site.js

Not applicable

4.544

13-Oct-2015

23:10

Hoverpanel_site.html

Item_site_hoverpanel.html

Not applicable

6.143

13-Oct-2015

23:10

Hoverpanel_site.js

Item_site_hoverpanel.js

Not applicable

7.582

13-Oct-2015

23:10

Item_webpage.js

Item_webpage.js

Not applicable

3.827

13-Oct-2015

23:10

Hoverpanel_webpage.html

Item_webpage_hoverpanel.html

Not applicable

5.178

13-Oct-2015

23:10

Hoverpanel_webpage.js

Item_webpage_hoverpanel.js

Not applicable

6.608

13-Oct-2015

23:10

Item_word.js

Item_word.js

Not applicable

4.157

13-Oct-2015

23:10

Itemexpiration.aspx

Itemexpiration.aspx

Not applicable

11.592

13-Oct-2015

23:09

Itemexpiration.aspx_14

Itemexpiration.aspx

Not applicable

11.479

13-Oct-2015

23:09

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenjjpg

J.jpg

Not applicable

314.141

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorghi nhớ meimagespetsuppliesjjpg

J.jpg

Not applicable

458.432

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagestraveljjpg

J.jpg

Not applicable

611.352

13-Oct-2015

23:11

Canonicalanalysis.ja_ja.model

Ja_ja.mdl

Not applicable

997.883

13-Oct-2015

23:10

Canonicalanalysis.ja_res.dict

Ja_res.dict

Not applicable

1.797.427

13-Oct-2015

23:10

Phân tích onesitepageeditorjseditorjsjs

Js.js

Not applicable

2.573

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagjptsupplieskjpg

K.jpg

Not applicable

23.237

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelkjpg

K.jpg

Not applicable

531.481

13-Oct-2015

23:11

Kword.apx_14

Keyword.aspx

Not applicable

11.978

13-Oct-2015

23:10

Korwbrkr.dll

Korwbrkr.dll

15.0.4454.1000

222.320

13-Oct-2015

23:09

Natlangkorwbrkr.dll_osssearch

Korwbrkr.dll

15.0.4454.1000

222.320

13-Oct-2015

23:09

Kpiview.asx

Kpilistviewpage.aspx

Not applicable

5.000

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelljpg

L.jpg

Not applicable

384.086

13-Oct-2015

23:11

Labelimage.aspx_14

Labelimage.aspx

Not applicable

375

13-Oct-2015

23:09

Labelsettings.ascx

Labelsettings.ascx

Not applicable

9.245

13-Oct-2015

23:09

Laed.dll

Laed.dll

15.0.4490.1000

139.872

13-Oct-2015

23:09

Lpctrl.asx

Languagepickercontrol.ascx

Not applicable

5.078

13-Oct-2015

23:11

Language.asx

Languages.aspx

Not applicable

2.811

13-Oct-2015

23:09

Language.asx_14

Languages.aspx

Not applicable

3.453

13-Oct-2015

23:09

Phân tích onesitepageeditorjseditorlayoutsjs

Layouts.js

Not applicable

3.475

13-Oct-2015

23:11

Phân nhóm trong onesitepageeditorlinkdialo

Linkdialog.aspx

Not applicable

17.975

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorjslinkdialogaspxjs

Linkdialog.aspx.js

Not applicable

17.402

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorlinkeditaspx

Linkedit.aspx

Not applicable

4.208

13-Oct-2015

23:11

Phân nhóm trong onesitepageeditor

Linkedit.js

Not applicable

1.975

13-Oct-2015

23:11

Lstcat.apx

Listcategories.aspx

Not applicable

12.337

13-Oct-2015

23:10

Salstcat.apx

Listcategories.aspx

Not applicable

14.420

13-Oct-2015

23:10

Lcscntrl.acx

Listcontentsourcescontrol.ascx

Not applicable

11.109

13-Oct-2015

23:10

Lstcct.apx

Listcrawledproperties.aspx

Not applicable

15.461

13-Oct-2015

23:10

Salstcct.apx

Listcrawledproperties.aspx

Not applicable

17.546

13-Oct-2015

23:10

Lstdspgp.apx

Listdisplaygroups.aspx

Not applicable

14.575

13-Oct-2015

23:10

Lstdspgp.apx_14

Listdisplaygroups.aspx

Not applicable

21.655

13-Oct-2015

23:10

Lstkw.apx_14

Listkeywords.aspx

Not applicable

6.583

13-Oct-2015

23:10

Lstmnp.apx

Listmanagedproperties.aspx

Not applicable

17.544

13-Oct-2015

23:10

Salstmnp.apx

Listmanagedproperties.aspx

Not applicable

19.627

13-Oct-2015

23:10

Liqrs.apx

Listqueryrules.aspx

Not applicable

19.863

13-Oct-2015

23:10

Listqrl.apx

Listqueryrules.aspx

Not applicable

14.870

13-Oct-2015

23:10

Lstqr.apx

Listqueryrules.aspx

Not applicable

16.020

13-Oct-2015

23:10

Lstsnm.apx

Listservernamemappings.aspx

Not applicable

11.422

13-Oct-2015

23:10

Hàm onesitepageeditorlmtcontroldialogaspx

Lmtcontroldialog.aspx

Not applicable

8.162

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorjslmtcontroldialogaspxjs

Lmtcontroldialog.aspx.js

Not applicable

6.916

13-Oct-2015

23:11

Phân tích onesitepageeditorjseditorlocjs

Loc.js

Not applicable

258

13-Oct-2015

23:11

Phân nhóm trong onesitepageeditorcontrol gaspx

Locationcontroldialog.aspx

Not applicable

10.520

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorjslomationcontroldialogaspxjs

Locationcontroldialog.aspx.js

Not applicable

18.841

13-Oct-2015

23:11

Logging.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Logging.dll

4.0.2450.51

18.584

13-Oct-2015

23:12

Sourcecode.logging.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Logging.dll

4.0.2450.51

18.584

13-Oct-2015

23:12

Lyon.mast

Lyon.master

Not applicable

28.590

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelmjpg

M.jpg

Not applicable

423.548

13-Oct-2015

23:11

Maexecution.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Maexecution.dll

4.0.2450.51

240.288

13-Oct-2015

23:12

Maexport.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Maexport.exe

4.0.2450.51

23.704

13-Oct-2015

23:12

Mahostm.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Mahostm.dll

4.0.2450.51

326.808

13-Oct-2015

23:12

Mahostn.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Mahostn.dll

4.0.2450.51

97.432

13-Oct-2015

23:12

Mailbox_master

Mailbox.master

Not applicable

22.009

13-Oct-2015

23:11

Mcrcntrl.acx

Managecrawlrulescontrol.ascx

Not applicable

7.525

13-Oct-2015

23:10

Mngctpub.apx_14

Managectpublishing.aspx

Not applicable

5.453

13-Oct-2015

23:11

Samprop.apx

Managedproperty.aspx

Not applicable

36.542

13-Oct-2015

23:10

Mngtypes.apx

Managefiletypes.aspx

Not applicable

11.346

13-Oct-2015

23:10

Mngimgrd.asx

Manageimagerenditions.aspx

Not applicable

9.741

13-Oct-2015

23:10

Schditem.asx_14

Manageitemscheduling.aspx

Not applicable

8.551

13-Oct-2015

23:11

Managelinks.aspx

Managelinks.aspx

Not applicable

9.851

13-Oct-2015

23:12

Tmanagelinks.aspx

Managelinks.aspx

Not applicable

9.863

13-Oct-2015

23:12

Managementpolicyrule.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Managementpolicyrule.moss.sql

Not applicable

203.055

13-Oct-2015

23:12

Mgrpolicy.aspx

Manageprivacypolicy.aspx

Not applicable

9.320

13-Oct-2015

23:12

Tmgrpolicy.aspx

Manageprivacypolicy.aspx

Not applicable

9.332

13-Oct-2015

23:12

Mctcntrl.acx

Managequeryclienttypescontrol.ascx

Not applicable

6.068

13-Oct-2015

23:10

Manresbl.apx

Manageresultblock.aspx

Not applicable

35.758

13-Oct-2015

23:10

Mngrb.apx

Manageresultblock.aspx

Not applicable

40.665

13-Oct-2015

23:10

Mngresbl.apx

Manageresultblock.aspx

Not applicable

35.136

13-Oct-2015

23:10

Mrscntrl.acx

Manageresultsourcescontrol.ascx

Not applicable

10.807

13-Oct-2015

23:10

Mgrperms.aspx

Manageservicepermissions.aspx

Not applicable

22.825

13-Oct-2015

23:12

Mngshr.apx

Managesitehitrules.aspx

Not applicable

6.389

13-Oct-2015

23:10

Managesocialitems.aspx

Managesocialitems.aspx

Not applicable

14.133

13-Oct-2015

23:12

Tmanagesocialitems.aspx

Managesocialitems.aspx

Not applicable

14.145

13-Oct-2015

23:12

Managevideorenditions.aspx

Managevideorenditions.aspx

Not applicable

4.987

13-Oct-2015

23:09

Mapackager.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mapackager.exe

4.0.2450.51

43.680

13-Oct-2015

23:12

Mapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mapropertypages.dll

4.0.2450.51

350.888

13-Oct-2015

23:12

Mchrule.apx_14

Matchingrule.aspx

Not applicable

18.743

13-Oct-2015

23:10

Mcrypt.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mcrypt.dll

4.0.2450.51

2.858.648

13-Oct-2015

23:12

Mediaplayer.xap

Mediaplayer.xap

Not applicable

42.338

13-Oct-2015

23:10

Membership.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Membership.moss.sql

Not applicable

181.346

13-Oct-2015

23:12

Hàm onesitepageeditorjseditormenupanejs

Menupane.js

Not applicable

9.205

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorjsmenusjs

Menus.js

Not applicable

25.023

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditormergecelldialogaspx

Mergecelldialog.aspx

Not applicable

4.471

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorjsmergecelldialogaspxjs

Mergecelldialog.aspx.js

Not applicable

762

13-Oct-2015

23:11

Metadatacolsettings.apx_14

Metadatacolsettings.aspx

Not applicable

5.365

13-Oct-2015

23:11

Metadatanavkeyfilters.ascx

Metadatanavkeyfilters.ascx

Not applicable

4.646

13-Oct-2015

23:09

Metadatanavkeyfilters.ascx_14

Metadatanavkeyfilters.ascx

Not applicable

4.516

13-Oct-2015

23:09

Metadatanavtree.ascx

Metadatanavtree.ascx

Not applicable

2.685

13-Oct-2015

23:09

Metadatanavtree.ascx_14

Metadatanavtree.ascx

Not applicable

2.686

13-Oct-2015

23:09

Metanavpernode.aspx

Metanavpernode.aspx

Not applicable

13.926

13-Oct-2015

23:09

Metanavpernode.aspx_14

Metanavpernode.aspx

Not applicable

14.134

13-Oct-2015

23:09

Metanavsettings.aspx_14

Metanavsettings.aspx

Not applicable

14.595

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.acronymdefinitionproviderflow.dll

Microsoft.acronymdefinitionproviderflow.dll

15.0.4490.1000

40.544

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.bestbetproviderflow.dll

Microsoft.bestbetproviderflow.dll

15.0.4490.1000

20.576

13-Oct-2015

23:09

Busdatar.dll

Microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

116.920

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.ceres.analysisengine.engine.dllmsil

Microsoft.ceres.analysisengine.engine.dll

15.0.4448.1000

342.640

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.ceres.analysisengine.operators.dllmsil

Microsoft.ceres.analysisengine.operators.dll

15.0.4448.1000

83.056

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.common.concurrent.dll

Microsoft.ceres.common.concurrent.dll

15.0.4490.1000

14.944

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.common.constants.dll

Microsoft.ceres.common.constants.dll

15.0.4490.1000

13.408

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.common.iobuffer.dllmsil

Microsoft.ceres.common.iobuffer.dll

15.0.4490.1000

34.416

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

15.0.4490.1000

88.672

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.sandboxlauncher.dll

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.sandboxlauncher.dll

15.0.4490.1000

19.568

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.common.utils.dllmsil

Microsoft.ceres.common.utils.dll

15.0.4637.1000

246.456

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.common.wcfutils.dllmsil

Microsoft.ceres.common.wcfutils.dll

15.0.4490.1000

36.464

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.admin.dllmsil

Microsoft.ceres.contentengine.admin.dll

15.0.4490.1000

12.384

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.aliaslookup.dll

Microsoft.ceres.contentengine.aliaslookup.dll

15.0.4490.1000

49.760

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.annotationprimitives.dll

Microsoft.ceres.contentengine.annotationprimitives.dll

15.0.4490.1000

30.304

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.bundles.dll

Microsoft.ceres.contentengine.bundles.dll

15.0.4490.1000

39.520

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.cmdlets.dll_1

Microsoft.ceres.contentengine.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

35.424

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.component.dll

Microsoft.ceres.contentengine.component.dll

15.0.4675.1000

285.368

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.componentclient.exemsil

Microsoft.ceres.contentengine.componentclient.exe

15.0.4490.1000

65.648

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.datamodel.recordserializer.dll

Microsoft.ceres.contentengine.datamodel.recordserializer.dll

15.0.4490.1000

48.240

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.fields.dll

Microsoft.ceres.contentengine.fields.dll

15.0.4490.1000

41.568

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.liveevaluators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.liveevaluators.dll

15.0.4490.1000

58.464

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

15.0.4561.1000

280.768

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.nlpoperators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.nlpoperators.dll

15.0.4561.1000

148.672

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.operators.builtin.dll

Microsoft.ceres.contentengine.operators.builtin.dll

15.0.4639.1000

327.864

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.operators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.operators.dll

15.0.4490.1000

36.448

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.component.dll

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.component.dll

15.0.4631.1000

54.976

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.evaluators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.evaluators.dll

15.0.4490.1000

88.160

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.operators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.operators.dll

15.0.4490.1000

76.896

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.processing.builtin.dll

Microsoft.ceres.contentengine.processing.builtin.dll

15.0.4733.1000

716.480

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.processing.dll

Microsoft.ceres.contentengine.processing.dll

15.0.4490.1000

78.944

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.processing.mars.dll

Microsoft.ceres.contentengine.processing.mars.dll

15.0.4490.1000

61.024

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.properties.dll

Microsoft.ceres.contentengine.properties.dll

15.0.4490.1000

14.960

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.recordcache.dll

Microsoft.ceres.contentengine.recordcache.dll

15.0.4490.1000

16.480

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.recordtype.dll

Microsoft.ceres.contentengine.recordtype.dll

15.0.4490.1000

12.896

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.repository.dll

Microsoft.ceres.contentengine.repository.dll

15.0.4490.1000

100.448

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.services.dll

Microsoft.ceres.contentengine.services.dll

15.0.4490.1000

98.928

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.submittercomponent.dll

Microsoft.ceres.contentengine.submittercomponent.dll

15.0.4490.1000

118.368

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.types.dll

Microsoft.ceres.contentengine.types.dll

15.0.4490.1000

17.008

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.contentengine.util.dll

Microsoft.ceres.contentengine.util.dll

15.0.4553.1000

109.248

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.coreservices.admin.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.admin.dll

15.0.4490.1000

17.504

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.coreservices.adminservice.dll

Microsoft.ceres.coreservices.adminservice.dll

15.0.4521.1000

78.016

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.coreservices.clustering.dll

Microsoft.ceres.coreservices.clustering.dll

15.0.4490.1000

58.976

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

15.0.4490.1000

54.384

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

15.0.4490.1000

54.384

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.coreservices.constellation.dll

Microsoft.ceres.coreservices.constellation.dll

15.0.4490.1000

62.048

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.coreservices.deployment.dll

Microsoft.ceres.coreservices.deployment.dll

15.0.4490.1000

50.800

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.coreservices.eventhistory.dll

Microsoft.ceres.coreservices.eventhistory.dll

15.0.4490.1000

29.808

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.coreservices.framework.dll

Microsoft.ceres.coreservices.framework.dll

15.0.4545.1000

144.576

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.coreservices.hostcontroller.dll

Microsoft.ceres.coreservices.hostcontroller.dll

15.0.4490.1000

36.464

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.coreservices.internalservices.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.internalservices.dll

15.0.4545.1000

76.992

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.coreservices.logging.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.logging.dll

15.0.4490.1000

38.512

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.coreservices.management.dll

Microsoft.ceres.coreservices.management.dll

15.0.4490.1000

47.712

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.coreservices.node.dll

Microsoft.ceres.coreservices.node.dll

15.0.4545.1000

149.696

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.coreservices.package.dll

Microsoft.ceres.coreservices.package.dll

15.0.4490.1000

82.528

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.coreservices.remoting.dll

Microsoft.ceres.coreservices.remoting.dll

15.0.4545.1000

80.064

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.coreservices.services.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.services.dll

15.0.4490.1000

141.936

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.coreservices.storage.dll

Microsoft.ceres.coreservices.storage.dll

15.0.4490.1000

78.432

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.coreservices.systemmanager.dll

Microsoft.ceres.coreservices.systemmanager.dll

15.0.4545.1000

93.376

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.client.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.client.dll

15.0.4490.1000

27.744

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.cmdlets.dll_1

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

48.240

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.systemcontroller.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.systemcontroller.dll

15.0.4490.1000

38.000

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.coreservices.transport.dll

Microsoft.ceres.coreservices.transport.dll

15.0.4490.1000

47.712

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.coreservices.utils.dll

Microsoft.ceres.coreservices.utils.dll

15.0.4490.1000

41.568

13-Oct-2015

23:09

Sfulsman

Microsoft.ceres.diagnostics.dll

15.0.4637.1000

893.632

13-Oct-2015

23:09

Sfulsnat

Microsoft.ceres.diagnostics.native.dll

15.0.4763.1000

461.920

13-Oct-2015

23:09

Sfspdiag

Microsoft.ceres.diagnostics.sharepoint.dll

15.0.4514.1000

28.352

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.interop.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.interop.dll

15.0.4490.1000

30.320

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.jpeg.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.jpeg.dll

15.0.4490.1000

135.264

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.metro.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.metro.dll

15.0.4490.1000

33.888

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.docx.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.docx.dll

15.0.4741.1000

125.120

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.filter.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.filter.dll

15.0.4745.1000

132.288

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.gif.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.gif.dll

15.0.4490.1000

18.016

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.html.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.html.dll

15.0.4490.1000

1.158.256

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.jpeg.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.jpeg.dll

15.0.4490.1000

18.032

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dll

15.0.4753.1000

4.189.376

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.plaintext.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.plaintext.dll

15.0.4490.1000

16.480

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pptx.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pptx.dll

15.0.4490.1000

116.848

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.simplexml.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.simplexml.dll

15.0.4490.1000

22.128

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.client.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.client.dll

15.0.4745.1000

28.864

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.common.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.common.dll

15.0.4745.1000

20.672

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.core.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.core.dll

15.0.4745.1000

163.008

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formatdetector.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formatdetector.dll

15.0.4771.1000

110.784

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formathandler.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formathandler.dll

15.0.4745.1000

39.616

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.dll

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.dll

15.0.4490.1000

122.992

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.types.dll

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

73.824

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.evaluation.engine.dll

Microsoft.ceres.evaluation.engine.dll

15.0.4490.1000

256.096

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.evaluation.engine.wcftransport.dll

Microsoft.ceres.evaluation.engine.wcftransport.dll

15.0.4490.1000

24.688

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.evaluation.operators.builtin.dll

Microsoft.ceres.evaluation.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

116.848

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.evaluation.operators.core.dll

Microsoft.ceres.evaluation.operators.core.dll

15.0.4490.1000

48.224

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

Microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

15.0.4651.1000

281.272

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.evaluation.operators.parsing.dll

Microsoft.ceres.evaluation.operators.parsing.dll

15.0.4490.1000

63.600

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.evaluation.processing.builtin.dll

Microsoft.ceres.evaluation.processing.builtin.dll

15.0.4490.1000

140.400

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.evaluation.processing.dll

Microsoft.ceres.evaluation.processing.dll

15.0.4490.1000

187.504

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.evaluation.services.dll

Microsoft.ceres.evaluation.services.dll

15.0.4490.1000

72.288

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

15.0.4490.1000

159.344

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.external.contentapi.dllmsil

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

15.0.4490.1000

159.344

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.hostcontroller.cmdlets.dll_1

Microsoft.ceres.hostcontroller.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

25.712

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.hostcontroller.controller.dll

Microsoft.ceres.hostcontroller.controller.dll

15.0.4490.1000

58.992

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.hostcontroller.logging.dllmsil

Microsoft.ceres.hostcontroller.logging.dll

15.0.4490.1000

27.744

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.hostcontroller.repository.dllmsil

Microsoft.ceres.hostcontroller.repository.dll

15.0.4541.1000

71.360

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfclient.dllmsil

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfclient.dll

15.0.4490.1000

15.456

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfserver.dll

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfserver.dll

15.0.4490.1000

44.144

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcftypes.dllmsil

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcftypes.dll

15.0.4490.1000

25.712

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.interactionengine.component.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.component.dll

15.0.4490.1000

150.640

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.fields.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.fields.dll

15.0.4490.1000

16.992

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.types.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

14.960

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.builtin.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

40.560

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.dll

15.0.4490.1000

13.408

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

15.0.4639.1000

252.608

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.interactionengine.services.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.services.dll

15.0.4490.1000

52.848

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.cmdlets.dll_1

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

20.592

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

15.0.4490.1000

15.968

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll1

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

15.0.4490.1000

15.968

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.nlpbase.annotationstore.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.annotationstore.dll

15.0.4490.1000

129.120

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.nlpbase.automata.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.automata.dll

15.0.4490.1000

65.136

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.nlpbase.diagnostics.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.diagnostics.dll

15.0.4490.1000

14.432

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

15.0.4490.1000

67.696

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaryinterface.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaryinterface.dll

15.0.4490.1000

40.032

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.nlpbase.ese.interop.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.ese.interop.dll

15.0.4490.1000

168.544

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.nlpbase.indextokenizer.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.indextokenizer.dll

15.0.4490.1000

28.256

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.nlpbase.languageandencodingdetection.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.languageandencodingdetection.dll

15.0.4490.1000

24.688

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercompiler.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercompiler.dll

15.0.4490.1000

36.464

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercoreengine.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercoreengine.dll

15.0.4490.1000

28.256

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.nlpbase.regularexpressions.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.regularexpressions.dll

15.0.4490.1000

171.120

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

15.0.4539.1000

93.888

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.nlpbase.richtypes.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.richtypes.dll

15.0.4741.1000

78.528

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.nlpbase.stringdistance.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.stringdistance.dll

15.0.4490.1000

18.032

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.nlpbase.transformers.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.transformers.dll

15.0.4490.1000

161.376

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

15.0.4525.1000

106.688

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchanalytics.analytics.dllmsil

Microsoft.ceres.searchanalytics.analytics.dll

15.0.4703.1000

212.664

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.ceres.searchanalytics.operators.dllmsil

Microsoft.ceres.searchanalytics.operators.dll

15.0.4675.1000

159.928

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.admin.dll

Microsoft.ceres.searchcore.admin.dll

15.0.4557.1000

79.552

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.cheetah.dll

Microsoft.ceres.searchcore.cheetah.dll

15.0.4490.1000

15.472

13-Oct-2015

23:09

Searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

Microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

15.0.4545.1000

49.344

13-Oct-2015

23:09

Searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

Microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

15.0.4625.1000

79.552

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.cmdlets.dll_1

Microsoft.ceres.searchcore.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

41.056

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.contentrouter.dll

Microsoft.ceres.searchcore.contentrouter.dll

15.0.4490.1000

42.592

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.contenttargets.indexrouter.dll

Microsoft.ceres.searchcore.contenttargets.indexrouter.dll

15.0.4490.1000

54.880

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.documentmodel.dll

Microsoft.ceres.searchcore.documentmodel.dll

15.0.4490.1000

21.600

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.fastserver.managed.dll

Microsoft.ceres.searchcore.fastserver.managed.dll

15.0.4765.1000

18.752.192

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.fastservermessages.dll

Microsoft.ceres.searchcore.fastservermessages.dll

15.0.4490.1000

100.960

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.filetransfer.dll

Microsoft.ceres.searchcore.filetransfer.dll

15.0.4490.1000

40.544

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.generationcontroller.dll

Microsoft.ceres.searchcore.generationcontroller.dll

15.0.4490.1000

109.168

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.indexcontroller.dll

Microsoft.ceres.searchcore.indexcontroller.dll

15.0.4567.1000

181.952

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.abstractindex.dll

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.abstractindex.dll

15.0.4490.1000

57.968

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.fastserverindex.dll

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.fastserverindex.dll

15.0.4567.1000

94.912

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.journal.dll

Microsoft.ceres.searchcore.journal.dll

15.0.4490.1000

190.064

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.journalreceiver.dll

Microsoft.ceres.searchcore.journalreceiver.dll

15.0.4675.1000

40.128

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

Microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

15.0.4490.1000

60.000

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

Microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

15.0.4667.1000

233.656

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.repartitioncomponent.dll

Microsoft.ceres.searchcore.repartitioncomponent.dll

15.0.4490.1000

32.352

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalog.dll

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalog.dll

15.0.4557.1000

48.320

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalogproxy.dll

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalogproxy.dll

15.0.4490.1000

18.528

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.search.dll

Microsoft.ceres.searchcore.search.dll

15.0.4490.1000

42.608

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

Microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

15.0.4490.1000

76.896

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.services.dll

Microsoft.ceres.searchcore.services.dll

15.0.4667.1000

127.160

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.storagecleaner.dll

Microsoft.ceres.searchcore.storagecleaner.dll

15.0.4490.1000

22.624

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.tango.dll

Microsoft.ceres.searchcore.tango.dll

15.0.4569.1502

7.504.064

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchcore.utils.dll

Microsoft.ceres.searchcore.utils.dll

15.0.4490.1000

89.184

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ceres.searchvsswriter.dllmsil

Microsoft.ceres.searchvsswriter.dll

15.0.4719.1000

60.608

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.ceres.usageanalytics.analysis.dllmsil

Microsoft.ceres.usageanalytics.analysis.dll

15.0.4448.1000

198.752

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.clientresourceview.extractor.dll

Microsoft.clientresourceview.extractor.dll

15.0.4490.1000

12.896

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.clientresourceview.flowservice.dll

Microsoft.clientresourceview.flowservice.dll

15.0.4490.1000

26.208

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.clientresourceview.parser.dll

Microsoft.clientresourceview.parser.dll

15.0.4490.1000

12.896

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.clientresourceview.propertyset.dll

Microsoft.clientresourceview.propertyset.dll

15.0.4490.1000

13.408

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.clientresourceview_compoundoperators.dll

Microsoft.clientresourceview_compoundoperators.dll

15.0.4490.1000

13.408

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.compoundoperator.companyextractor.dll

Microsoft.compoundoperator.companyextractor.dll

15.0.4490.1000

26.720

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.contentalignmentflow.dll

Microsoft.contentalignmentflow.dll

15.0.4490.1000

26.208

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.crawleracronymextractionsubflow.dll

Microsoft.crawleracronymextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

13.920

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.crawleralertsdatagenerationsubflow.dll

Microsoft.crawleralertsdatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

17.504

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.crawleraliasnormalizationsubflow.dll

Microsoft.crawleraliasnormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.960

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.crawlerccametadatagenerationsubflow.dll

Microsoft.crawlerccametadatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.crawlercomputefiletypesubflow.dll

Microsoft.crawlercomputefiletypesubflow.dll

15.0.4490.1000

13.920

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.crawlercontentenrichmentsubflow.dll

Microsoft.crawlercontentenrichmentsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.960

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.crawlerdefinitionclassificationsubflow.dll

Microsoft.crawlerdefinitionclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.crawlerdocumentretrievalsubflow.dll

Microsoft.crawlerdocumentretrievalsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.crawlerdocumentsignaturegenerationsubflow.dll

Microsoft.crawlerdocumentsignaturegenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.crawlerdocumentsummarygenerationsubflow.dll

Microsoft.crawlerdocumentsummarygenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.crawlerlfow.dll

Microsoft.crawlerflow.dll

15.0.4639.1000

57.528

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.crawlerhowtoclassificationsubflow.dll

Microsoft.crawlerhowtoclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

13.936

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.crawlerindexingsubflow.dll

Microsoft.crawlerindexingsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.448

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.crawlerlanguagedetectorsubflow.dll

Microsoft.crawlerlanguagedetectorsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.crawlerlinkdeletesubflow.dll

Microsoft.crawlerlinkdeletesubflow.dll

15.0.4490.1000

13.920

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.crawlernoindexsubflow.dll

Microsoft.crawlernoindexsubflow.dll

15.0.4490.1000

16.992

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.crawlerphonenumbernormalizationsubflow.dll

Microsoft.crawlerphonenumbernormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

Microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

15.0.4615.1000

24.768

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.crawlersearchanalyticssubflow.dll

Microsoft.crawlersearchanalyticssubflow.dll

15.0.4490.1000

19.040

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.crawlersecurityinsertsubflow.dll

Microsoft.crawlersecurityinsertsubflow.dll

15.0.4639.1000

15.032

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.crawlertermextractorsubflow.dll

Microsoft.crawlertermextractorsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.crawlerwordbreakersubflow.dll

Microsoft.crawlerwordbreakersubflow.dll

15.0.4490.1000

15.968

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.customdictionarydeployment.dll

Microsoft.customdictionarydeployment.dll

15.0.4490.1000

20.064

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.customentityextractionsubflow.dll

Microsoft.customentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

106.080

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.cxddeploymentcaseinsensitive.dll

Microsoft.cxddeploymentcaseinsensitive.dll

15.0.4490.1000

15.968

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.cxddeploymentcasesensitive.dll

Microsoft.cxddeploymentcasesensitive.dll

15.0.4490.1000

15.984

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.database.typemap.dll

Microsoft.database.typemap.dll

15.0.4490.1000

15.456

13-Oct-2015

23:09

Maconfig.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Microsoft.directoryservices.metadirectoryservices.config.dll

4.0.2450.51

60.160

13-Oct-2015

23:12

Microsoft.docparsing.dll

Microsoft.docparsing.dll

15.0.4490.1000

29.280

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.docparsingsubflow.dll

Microsoft.docparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

28.784

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.exchsearchproviderflow.dll

Microsoft.exchangesearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

19.568

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.fsut.dll

Microsoft.fsut.dll

15.0.4490.1000

112.240

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.51

31.480

13-Oct-2015

23:12

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.51

31.480

13-Oct-2015

23:12

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe

4.0.2450.51

16.096

13-Oct-2015

23:12

Common.microsoft.identitymanagement.logging.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.51

51.920

13-Oct-2015

23:12

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.51

51.920

13-Oct-2015

23:12

Microsoft.logging.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.51

51.920

13-Oct-2015

23:12

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

11.168

13-Oct-2015

23:12

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

11.168

13-Oct-2015

23:12

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.51

80.600

13-Oct-2015

23:12

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.51

80.600

13-Oct-2015

23:12

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll

4.0.2450.51

39.624

13-Oct-2015

23:12

Microsoft.langencid.dll

Microsoft.langencid.dll

15.0.4490.1000

12.400

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.linguisticcomponentsstatus.dll

Microsoft.linguisticcomponentsstatus.dll

15.0.4490.1000

12.912

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.lowercasediacriticsremover.dll

Microsoft.lowercasediacriticsremover.dll

15.0.4490.1000

40.544

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.metadataextractorsubflow.dll

Microsoft.metadataextractorsubflow.dll

15.0.4657.1000

21.176

13-Oct-2015

23:10

Msft.metads.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.dll

4.0.2450.51

14.536

13-Oct-2015

23:12

Msft.metads.host.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.host.dll

4.0.0.0

12.496

13-Oct-2015

23:12

Msft.metads.host.gac.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.host.dll

4.0.0.0

12.496

13-Oct-2015

23:12

Msft.metads.impl.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll

4.0.2450.51

84.688

13-Oct-2015

23:12

Microsoft.metadirectoryservices.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

59.272

13-Oct-2015

23:12

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

59.272

13-Oct-2015

23:12

Msft.metadsex.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

59.272

13-Oct-2015

23:12

Lobitool.dll

Microsoft.office.businessapplications.tools.dll

15.0.4699.1000

571.584

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.office.client.policy.phone

Microsoft.office.client.policy.phone.dll

15.0.4420.1017

19.600

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.client.policy.silverlight

Microsoft.office.client.policy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

20.120

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.documentmanagement.dll

Microsoft.office.documentmanagement.dll

15.0.4769.1000

497.352

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.documentmanagement.dll_isapi

Microsoft.office.documentmanagement.dll

15.0.4769.1000

497.352

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

15.0.4763.1000

157.808

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.documentmanagement.serverstub

Microsoft.office.documentmanagement.serverstub.dll

15.0.4701.1000

59.144

13-Oct-2015

23:09

Microsoft_office_htmltrans_launcher_util.dll

Microsoft.office.htmltrans.launcher.util.dll

15.0.4454.1000

24.176

13-Oct-2015

23:09

Frmirmp.dll_0001

Microsoft.office.irm.formprotector.dll

15.0.4454.1000

149.640

13-Oct-2015

23:09

Msoirmp.dll_0001

Microsoft.office.irm.msoprotector.dll

15.0.4454.1000

47.752

13-Oct-2015

23:09

Mtroirmp.dll_0001

Microsoft.office.irm.ofcprotector.dll

15.0.4454.1000

41.584

13-Oct-2015

23:09

Pdfirmp.dll_0001

Microsoft.office.irm.pdfprotector.dll

15.0.4454.1000

24.688

13-Oct-2015

23:09

Pdfirml.dll_0002

Microsoft.office.irm.pdfprotectorlib.dll

15.0.4729.1000

1.139.944

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.ofc.dll

Microsoft.office.ofc.dll

15.0.0.0

34.984

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.policy.dll

Microsoft.office.policy.dll

15.0.4757.1000

1.154.640

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.policy.dll_isapi

Microsoft.office.policy.dll

15.0.4757.1000

1.154.640

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.policy.intl.dll

Microsoft.office.policy.intl.dll

15.0.4741.1000

92.864

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.policy.pages.dll

Microsoft.office.policy.pages.dll

15.0.4599.1000

320.184

13-Oct-2015

23:09

Microsoft_office_securestoreservice.dll

Microsoft.office.securestoreservice.dll

15.0.4454.1000

403.048

13-Oct-2015

23:10

Osrv.conversion.framework.dll

Microsoft.office.server.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

194.240

13-Oct-2015

23:09

Osrv.conversion.storage.dll

Microsoft.office.server.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57.536

13-Oct-2015

23:09

Osrv.conversion.viewerinterface.dll

Microsoft.office.server.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28.352

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.server.conversions.dll

Microsoft.office.server.conversions.dll

15.0.4599.1000

24.776

13-Oct-2015

23:09

Microsoft_office_server_conversions_launcher_exe

Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe

15.0.4569.1000

76.504

13-Oct-2015

23:09

Microsoft_office_server_conversions_loadbalancer_exe

Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe

15.0.4569.1000

35.040

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.server.dll

Microsoft.office.server.dll

15.0.4749.1000

2.681.520

14-Oct-2015

20:10

Microsoft.office.server.dll_isapi

Microsoft.office.server.dll

15.0.4749.1000

2.681.520

14-Oct-2015

20:10

Osrvcmdf.xml

Microsoft.office.server.dll-format.ps1xml

Not applicable

12.664

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

15.0.4731.1000

155.336

13-Oct-2015

23:09

Osrvintl.dll

Microsoft.office.server.intl.dll

15.0.4731.1000

268.512

13-Oct-2015

23:09

Conversion.microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4763.1000

789.184

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4763.1000

789.184

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.server.openxml.dll

Microsoft.office.server.openxml.dll

15.0.4771.1000

880.320

13-Oct-2015

23:09

Osrv_sandbox.dll

Microsoft.office.server.sandbox.dll

15.0.4765.1000

179.312

13-Oct-2015

23:09

Osstlb.dll

Microsoft.office.server.search.administration.mssitlb.dll

Not applicable

90.792

13-Oct-2015

23:10

Ossapp.dll

Microsoft.office.server.search.applications.dll

15.0.4757.1000

227.424

13-Oct-2015

23:10

Ossapp.dll_0001

Microsoft.office.server.search.applications.dll

15.0.4757.1000

227.424

13-Oct-2015

23:10

Clkprdct.dll

Microsoft.office.server.search.clickpredict.dll

15.0.4757.1000

200.800

13-Oct-2015

23:10

Connfxom.dll

Microsoft.office.server.search.connector.dll

15.0.4763.1000

1.558.720

13-Oct-2015

23:10

Connfxom.dll_0001

Microsoft.office.server.search.connector.dll

15.0.4763.1000

1.558.720

13-Oct-2015

23:10

Searchom.dll

Microsoft.office.server.search.dll

15.0.4765.1000

15.524.544

13-Oct-2015

23:10

Searchom.dll_0001

Microsoft.office.server.search.dll

15.0.4765.1000

15.524.544

13-Oct-2015

23:10

Srchetw.dll

Microsoft.office.server.search.etw.dll

15.0.4521.1000

1.232.064

13-Oct-2015

23:10

Ossex.dll

Microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

15.0.4757.1000

81.504

13-Oct-2015

23:10

Ossex.dll_0001

Microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

15.0.4757.1000

81.504

13-Oct-2015

23:10

Oss.intl.dll

Microsoft.office.server.search.intl.dll

15.0.4755.1000

962.672

13-Oct-2015

23:10

Srchomnt.dll

Microsoft.office.server.search.native.dll

15.0.4765.1000

501.344

13-Oct-2015

23:10

Srchportability.dll

Microsoft.office.server.search.portability.dll

15.0.4745.1000

16.064

13-Oct-2015

23:10

Oschps.dll

Microsoft.office.server.search.powershell.dll

15.0.4745.1000

299.712

13-Oct-2015

23:10

Srchquerypipeline.dll

Microsoft.office.server.search.query.dll

15.0.4745.1000

838.848

13-Oct-2015

23:10

Searchrs.dll

Microsoft.office.server.search.remotesharepoint.dll

15.0.4745.1000

39.616

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.office.server.search.serverproxy.dll

Microsoft.office.server.search.serverproxy.dll

15.0.4745.1000

223.944

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

15.0.4771.1000

3.175.112

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.server.userprofiles.dll_isapi

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

15.0.4771.1000

3.175.112

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.server.userprofiles.proxy.dll

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.9.4771.1000

788.192

13-Oct-2015

23:10

Upcmdfmt.xml

Microsoft.office.server.userprofiles.dll-format.ps1xml

Not applicable

14.812

13-Oct-2015

23:12

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376.488

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

15.0.4603.1000

249.064

13-Oct-2015

23:12

Microsoft.office.server.workmanagement.datamodel.dll

Microsoft.office.server.workmanagement.datamodel.dll

15.0.4466.1000

140.920

13-Oct-2015

23:11

Microsoft.office.server.workmanagement.dll

Microsoft.office.server.workmanagement.dll

15.0.4765.1000

696.936

13-Oct-2015

23:11

Microsoft.office.server.workmanagement.ui.dll

Microsoft.office.server.workmanagement.ui.dll

15.0.4719.1000

131.272

13-Oct-2015

23:11

Clientx.dll

Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

15.0.4502.1000

278.216

13-Oct-2015

23:10

Clientxr.dll

Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

15.0.4502.1000

278.216

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.office.web.common.dll

Microsoft.office.web.common.dll

15.0.4699.1000

2.551.000

14-Oct-2015

20:10

Microsoft.office.web.conversion.framework.dll

Microsoft.office.web.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

193.728

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.web.conversion.storage.dll

Microsoft.office.web.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57.536

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.web.conversion.viewerinterface.dll

Microsoft.office.web.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28.352

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

Microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

15.0.4611.1000

220.896

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.web.sandbox.dll

Microsoft.office.web.sandbox.dll

15.0.4765.1000

179.312

13-Oct-2015

23:09

Dlcworkflowactionsvs_dll

Microsoft.office.workflow.actions.dll

15.0.4627.1000

145.104

13-Oct-2015

23:09

Dlcworkflowactions_dll

Microsoft.office.workflow.actions.dll

15.0.4627.1000

145.104

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.workflow.pages.dll

Microsoft.office.workflow.pages.dll

15.0.4711.1000

88.272

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.workflowsoap.dll

Microsoft.office.workflowsoap.dll

15.0.4448.1000

53.848

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.ootbentityextractionsubflow.dll

Microsoft.ootbentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

19.040

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.opensearchproviderflow.dll

Microsoft.opensearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

21.088

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.peopleanalyticsfeederflow.dll

Microsoft.peopleanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.peopleanalyticsoutputflow.dll

Microsoft.peopleanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

15.984

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.peopleexpertisesubflow.dll

Microsoft.peopleexpertisesubflow.dll

15.0.4490.1000

13.936

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.peoplefuzzynamematchingsubflow.dll

Microsoft.peoplefuzzynamematchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

15.472

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.peoplekeywordparsingsubflow.dll

Microsoft.peoplekeywordparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

16.992

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.peoplelinguisticssubflow.dll

Microsoft.peoplelinguisticssubflow.dll

15.0.4490.1000

14.960

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.peopleresultretrievalandprocessingsubflow.dll

Microsoft.peopleresultretrievalandprocessingsubflow.dll

15.0.4490.1000

19.040

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.peoplesearchflow.dll

Microsoft.peoplesearchflow.dll

15.0.4490.1000

20.592

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.peoplesecuritysubflow.dll

Microsoft.peoplesecuritysubflow.dll

15.0.4490.1000

14.944

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.personalfavoritesproviderflow.dll

Microsoft.personalfavoritesproviderflow.dll

15.0.4490.1000

19.040

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.productivitysearchflow.dll

Microsoft.productivitysearchflow.dll

15.0.4490.1000

21.600

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.queryclassificationdictionarycompilationflow.dll

Microsoft.queryclassificationdictionarycompilationflow.dll

15.0.4490.1000

19.552

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.queryruleconditionmatchingsubflow.dll

Microsoft.queryruleconditionmatchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

20.080

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.queryspellingcorrectionproperties.dll

Microsoft.queryspellingcorrectionproperties.dll

15.0.4490.1000

12.896

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.recommendationsproperties.dll

Microsoft.recommendationsproperties.dll

15.0.4490.1000

12.384

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.remotesharepointflow.dll

Microsoft.remotesharepointflow.dll

15.0.4490.1000

18.016

13-Oct-2015

23:09

Common.microsoft.resourcemanagement.automation.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.automation.dll

4.0.2450.51

80.600

13-Oct-2015

23:12

Common.microsoft.resourcemanagement.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.51

760.512

13-Oct-2015

23:12

Microsoft.resman.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.51

760.512

13-Oct-2015

23:12

Microsoft.resourcemanagement.dll

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.51

760.512

13-Oct-2015

23:12

Microsoft.resman.service.exe.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989.904

13-Oct-2015

23:12

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989.904

13-Oct-2015

23:12

Microsoft.resourcemanagement.service.exe.ilminstall.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989.904

13-Oct-2015

23:12

Microsoft.resourcemanagement.service.exe.mossinstall.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989.904

13-Oct-2015

23:12

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe

4.0.2450.51

15.640

13-Oct-2015

23:12

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe

4.0.2450.51

51.968

13-Oct-2015

23:12

Microsoft.searchanalyticsfeederflow.dll

Microsoft.searchanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

14.960

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.searchanalyticsinputflow.dll

Microsoft.searchanalyticsinputflow.dll

15.0.4490.1000

16.992

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.searchanalyticsoutputflow.dll

Microsoft.searchanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

18.032

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.searchauthorityinputflow.dll

Microsoft.searchauthorityinputflow.dll

15.0.4490.1000

13.920

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.searchclicksanalysisinputflow.dll

Microsoft.searchclicksanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

20.064

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.searchdemotedinputflow.dll

Microsoft.searchdemotedinputflow.dll

15.0.4490.1000

13.936

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.searchreportsanalysisinputflow.dll

Microsoft.searchreportsanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

18.544

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.dll

15.0.4701.1000

26.840

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.dll_gac

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.dll

15.0.4701.1000

26.840

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.phone

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.phone.dll

15.0.4701.1000

26.336

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.silverlight

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.silverlight.dll

15.0.4701.1000

26.864

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.sharepoint.client.publishing.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.publishing.phone.dll

15.0.4420.1017

61.600

13-Oct-2015

23:11

Microsoft.sharepoint.client.publishing.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.publishing.silverlight.dll

15.0.4420.1017

61.608

13-Oct-2015

23:11

Microsoft.sharepoint.client.search.applications.silverlight.dll.x64

Microsoft.sharepoint.client.search.applications.silverlight.dll

15.0.4420.1017

17.600

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.x64

Microsoft.sharepoint.client.search.dll

15.0.4745.1000

66.752

13-Oct-2015

21:55

Microsoft.sharepoint.client.search.dll_0001.x64

Microsoft.sharepoint.client.search.dll

15.0.4745.1000

66.752

13-Oct-2015

21:55

Microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll.x64

Microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll

15.0.4745.1000

65.240

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.phone.dll

15.0.4420.1017

71.320

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

71.336

13-Oct-2015

23:11

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145.616

13-Oct-2015

21:55

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145.616

13-Oct-2015

21:55

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.phone.dll

15.0.4745.1000

144.600

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.silverlight.dll

15.0.4745.1000

144.616

13-Oct-2015

23:09

Sharepointcmisbindings_gac.dll

Microsoft.sharepoint.cmis.bindings.dll

15.0.4759.1000

154.304

13-Oct-2015

23:11

Sharepointcmiscore_gac.dll

Microsoft.sharepoint.cmis.core.dll

15.0.4763.1000

225.472

13-Oct-2015

23:11

Portal.dll

Microsoft.sharepoint.portal.dll

15.0.4771.1000

6.059.704

13-Oct-2015

23:10

Portal.dll_001

Microsoft.sharepoint.portal.dll

15.0.4771.1000

6.059.704

13-Oct-2015

23:10

Spsintl.dll

Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll

15.0.4561.1000

1.250.528

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.sharepoint.portal.proxy.dll

Microsoft.sharepoint.portal.proxy.dll

15.0.4567.1000

66.728

13-Oct-2015

23:11

Upgrade.dll_001

Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll

15.0.4569.1000

196.296

13-Oct-2015

23:11

Microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

15.0.4763.1000

4.852.320

13-Oct-2015

23:10

Sharepointpub.dll

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

15.0.4763.1000

4.852.320

13-Oct-2015

23:10

Sharepointpub_gac.dll

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

15.0.4763.1000

4.852.320

13-Oct-2015

23:10

Spx.apppages.dll_0001

Microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

52.896

13-Oct-2015

23:11

Spx.dll_0001

Microsoft.sharepoint.spx.dll

15.0.4454.1000

163.424

13-Oct-2015

23:11

Spxintl.dll

Microsoft.sharepoint.spx.intl.dll

15.0.4420.1017

19.592

13-Oct-2015

23:11

Microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

Microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

15.0.4420.1017

34.536

13-Oct-2015

23:11

Gac_microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages

Microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

445.120

13-Oct-2015

23:11

Microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

Microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

445.120

13-Oct-2015

23:11

Gac_microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon

Microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

34.984

13-Oct-2015

23:11

Microsoft.sharepoint.spx.webhosting.ribbon.dll

Microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

34.984

13-Oct-2015

23:11

Gac_microsoft.sharepoint.spx.websitecore

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4509.1000

125.672

13-Oct-2015

23:11

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4509.1000

125.672

13-Oct-2015

23:11

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4737.1000

1.340.600

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4737.1000

1.340.600

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac1

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4737.1000

1.340.600

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

Microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

22.624

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

Microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

15.0.4481.1000

24.630.368

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.thesaurusdeployment.dll

Microsoft.thesaurusdeployment.dll

15.0.4490.1000

19.040

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.usageanalyticsfeederflow.dll

Microsoft.usageanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

19.056

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.usageanalyticsreportingapidumperflow.dll

Microsoft.usageanalyticsreportingapidumperflow.dll

15.0.4490.1000

14.960

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.usageanalyticsupdateflow.dll

Microsoft.usageanalyticsupdateflow.dll

15.0.4490.1000

23.648

13-Oct-2015

23:09

Onesitepageeditorjsmicrosoftaj

Microsoftajax.js

Not applicable

99.358

13-Oct-2015

23:11

Miisactivate.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Miisactivate.exe

4.0.2450.51

23.712

13-Oct-2015

23:12

Miisclient.exe.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Miisclient.exe

4.0.2450.51

830.112

13-Oct-2015

23:12

Miiserver.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Miiserver.exe

4.0.2450.51

2.902.680

13-Oct-2015

23:12

Miiskmu.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Miiskmu.exe

4.0.2450.51

375.448

13-Oct-2015

23:12

Miisrcw.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Miisrcw.dll

4.0.2450.51

39.576

13-Oct-2015

23:12

Miisrcw.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Miisrcw.dll

4.0.2450.51

39.576

13-Oct-2015

23:12

Mmscntrl.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmscntrl.dll

4.0.2450.51

300.184

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll

4.0.2450.47

8.016

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.ar_sa.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.bg_bg.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.ca_es.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.cs_cz.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.da_dk.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.de_de.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.el_gr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.en_us.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

86.872

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.es_es.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.et_ee.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.fi_fi.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.fr_fr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.he_il.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.hi_in.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.hr_hr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.hu_hu.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.it_it.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.ja_jp.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.kk_kz.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.ko_kr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.lt_lt.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.lv_lv.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.nb_no.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.nl_nl.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.pl_pl.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.pt_br.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.pt_pt.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.ro_ro.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.ru_ru.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.sk_sk.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.sl_si.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.sr_latn_cs.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.sv_se.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.th_th.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.tr_tr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.uk_ua.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.zh_cn.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.zh_hk.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsevent.dll.zh_tw.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

13-Oct-2015

23:12

Mmsmaad.dll.amd64.bd43c831_eaf4_4096_bc94_bf6607110b53

Mmsmaad.dll

4.0.2450.51

583.832

13-Oct-2015

23:12

Mmsmads.dll.amd64.5107b60f_1418_4b38_9a41_4852c2460167

Mmsmads.dll

4.0.2450.51

523.416

13-Oct-2015

23:12

Mmsmaed.dll.amd64.f9ae12a6_b10b_4e64_9016_cf62e1b0534b

Mmsmaed.dll

4.0.2450.51

495.768

13-Oct-2015

23:12

Mmsmaext.dll.amd64.70c9c758_1367_4f9c_abd6_65b0137cffcb

Mmsmaext.dll

4.0.2450.51

473.752

13-Oct-2015

23:12

Mmsmafim.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Mmsmafim.dll

4.0.2450.51

84.632

13-Oct-2015

23:12

Mmsmaip.dll.amd64.0a1ff8f6_2a7a_48ff_97ed_015dafad8e34

Mmsmaip.dll

4.0.2450.51

529.560

13-Oct-2015

23:12

Mmsmaxml.dll.amd64.1843e542_3f71_4852_a7b7_3b6c9eb5862b

Mmsmaxml.dll

4.0.2450.51

428.184

13-Oct-2015

23:12

Mmsperf.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsperf.dll

4.0.2450.47

22.864

13-Oct-2015

23:12

Mmsps.dll.amd64.a6879a20_2b96_4c71_991d_33c78ca00320

Mmsps.dll

4.0.2450.47

177.488

13-Oct-2015

23:12

Mmsscpth.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsscpth.dll

4.0.2450.51

3.052.696

13-Oct-2015

23:12

Mmsscrpt.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsscrpt.exe

4.0.2450.51

165.016

13-Oct-2015

23:12

Mmsserverrcw.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mmsserverrcw.dll

4.0.2450.51

39.584

13-Oct-2015

23:12

Mmsuihlp.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mmsuihlp.dll

4.0.2450.51

954.008

13-Oct-2015

23:12

Mmsuishell.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mmsuishell.dll

4.0.2450.51

199.328

13-Oct-2015

23:12

Mmsutils.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsutils.dll

4.0.2450.51

231.064

13-Oct-2015

23:12

Mmswmi.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmswmi.dll

4.0.2450.51

150.680

13-Oct-2015

23:12

Modwrkflip.aspx

Modwrkflip.aspx

Not applicable

2.344

13-Oct-2015

23:09

Modwrkflip.aspx_14

Modwrkflip.aspx

Not applicable

2.335

13-Oct-2015

23:09

Hàicó hình chữ hoa/shirt

Morecolorsdialog.aspx

Not applicable

6.416

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorjsmorecolorsdialogaspxjs

Morecolorsdialog.aspx.js

Not applicable

1.431

13-Oct-2015

23:11

Msdym7.dll_osssearch

Msdym7.dll

15.0.4763.1000

950.336

13-Oct-2015

23:09

Msdym7.dll_osssearch2

Msdym7.dll

15.0.4763.1000

950.336

13-Oct-2015

23:09

Msdym7.lex_osssearch

Msdym7.lex

15.0.4751.1000

428.032

13-Oct-2015

23:09

Msdym7.lex_osssearch2

Msdym7.lex

15.0.4751.1000

428.032

13-Oct-2015

23:09

Msgfilt.dll.x64

Msgfilt.dll

15.0.4454.1000

40.040

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_hu.dll

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218.984

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_hu.lex

Mshy3hu.lex

Not applicable

933.579

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_bg.dll

Mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226.920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_ct.dll

Mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226.920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_cz.dll

Mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225.488

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_da.dll

Mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226.920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_el.dll

Mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225.488

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_en.dll

Mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226.920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_es.dll

Mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225.488

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_et.dll

Mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225.488

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_eu.dll

Mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226.920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_fi.dll

Mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226.920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_fr.dll

Mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226.920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_ge.dll

Mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226.920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_gl.dll

Mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225.488

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_cr.dll

Mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226.920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_it.dll

Mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225.488

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_lt.dll

Mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226.920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_lv.dll

Mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226.920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_nb.dll

Mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226.920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_nl.dll

Mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225.488

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_no.dll

Mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225.488

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_pb.dll

Mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225.488

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_pl.dll

Mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226.920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_pt.dll

Mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226.920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_ro.dll

Mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226.920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_ru.dll

Mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226.920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_sk.dll

Mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225.488

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_sl.dll

Mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226.920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_sr.dll

Mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225.488

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_sro.dll

Mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226.920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_sw.dll

Mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226.920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_tr.dll

Mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226.920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.proof.mshy2_ua.dll

Mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226.920

13-Oct-2015

23:09

Conversion.office.msores.dll

Msores.dll

15.0.4769.1000

112.326.848

13-Oct-2015

23:09

Conversion.office.msoserver.dll

Msoserver.dll

15.0.4771.1000

25.757.376

13-Oct-2015

23:09

Conversion.office.msptls.dll

Msptls.dll

15.0.4745.1000

1.522.880

13-Oct-2015

23:09

Msscpi.dll

Msscpi.dll

15.0.4763.1000

564.320

13-Oct-2015

23:10

Mssdmn.exe

Mssdmn.exe

15.0.4763.1000

756.320

13-Oct-2015

23:10

Mssearch.exe

Mssearch.exe

15.0.4763.1000

525.000

13-Oct-2015

23:10

Msslad.dll

Msslad.dll

15.0.4763.1000

436.832

13-Oct-2015

23:10

Msspell.dll

Msspell7.dll

15.0.4763.1000

918.120

13-Oct-2015

23:10

Mssph.dll

Mssph.dll

15.0.4763.1000

1.367.648

13-Oct-2015

23:10

Mssrch.dll

Mssrch.dll

15.0.4765.1000

3.398.752

13-Oct-2015

23:10

Mstr4tsc.dll

Mstr4tsc.dll

15.0.4703.1000

109.232

13-Oct-2015

23:10

Conversion.msvcp100.dll

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

608.080

13-Oct-2015

13:16

Conversion.msvcr100.dll

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

829.264

13-Oct-2015

13:16

Mswb7.dll_osssearch

Mswb7.dll

15.0.4763.1000

397.944

13-Oct-2015

23:09

Mswb70011.dll_osssearch

Mswb70011.dll

15.0.4763.1000

1.069.184

13-Oct-2015

23:09

Mswb7001e.dll_osssearch

Mswb7001e.dll

15.0.4763.1000

1.069.184

13-Oct-2015

23:09

Mswb70404.dll_osssearch

Mswb70404.dll

15.0.4763.1000

1.067.744

13-Oct-2015

23:09

Mswb70804.dll_osssearch

Mswb70804.dll

15.0.4763.1000

1.069.184

13-Oct-2015

23:09

Mvdesigner.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mvdesigner.dll

4.0.2450.51

166.560

13-Oct-2015

23:12

Mvviewer.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mvviewer.dll

4.0.2450.51

101.016

13-Oct-2015

23:12

Mydocs.debug.js

Mydocs.debug.js

Not applicable

47.308

13-Oct-2015

23:10

Mydocs.js

Mydocs.js

Not applicable

22.757

13-Oct-2015

23:10

Mydocvwp.xml

Mydocviewpage.aspx

Not applicable

6.060

13-Oct-2015

23:12

Mylinks.debug.js

Mylinks.debug.js

Not applicable

4.508

13-Oct-2015

23:10

Mylinks.js

Mylinks.js

Not applicable

1.603

13-Oct-2015

23:10

Mstlay_mysite.master

Mysite.master

Not applicable

22.012

13-Oct-2015

23:12

Psite_mysite.master

Mysite.master

Not applicable

22.012

13-Oct-2015

23:12

Msms_mysite.master

Mysite15.master

Not applicable

33.557

13-Oct-2015

23:12

Msun_mysite.master

Mysite15.master

Not applicable

33.557

13-Oct-2015

23:12

Mysiterecommendationsdebug.js

Mysiterecommendations.debug.js

Not applicable

51.228

13-Oct-2015

23:10

Mysiterecommendations.js

Mysiterecommendations.js

Not applicable

26.559

13-Oct-2015

23:10

Mytopnav_ascx

Mysitetopnavigation.ascx

Not applicable

5.386

13-Oct-2015

23:12

Onesitepageeditornavigationaspx

Navigation.aspx

Not applicable

11.800

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorjsnavigationaspxjs

Navigation.aspx.js

Not applicable

8.381

13-Oct-2015

23:11

Navresizer.js

Navresizer.js

Not applicable

16.766

13-Oct-2015

23:09

Newdocset.aspx_14

Newdocset.aspx

Not applicable

3.250

13-Oct-2015

23:09

Newform.asx_xlatelist

Newform.aspx

Not applicable

4.276

13-Oct-2015

23:09

Newform.asx_xlatelist_14

Newform.aspx

Not applicable

14.048

13-Oct-2015

23:09

Scltabslistnewform_aspx

Newform.aspx

Not applicable

4.316

13-Oct-2015

23:10

Sctabslistnewform_aspx

Newform.aspx

Not applicable

4.316

13-Oct-2015

23:10

Sitesv3siteslistnewform_aspx

Newform.aspx

Not applicable

4.316

13-Oct-2015

23:10

Sitesv3tabslistnewform_aspx

Newform.aspx

Not applicable

4.316

13-Oct-2015

23:10

Newimgrd.asx

Newimagerenditionsettings.aspx

Not applicable

10.613

13-Oct-2015

23:10

Newprofserviceappsettings.aspx

Newprofileserviceapplicationsettings.aspx

Not applicable

14.330

13-Oct-2015

23:12

Gasitepageeditornewtabledialogaspx

Newtabledialog.aspx

Not applicable

9.310

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorjsnewtabledialogaspxjs

Newtabledialog.aspx.js

Not applicable

10.023

13-Oct-2015

23:11

Newmultilang.aspx

Newtranslationmanagement.aspx

Not applicable

63.960

13-Oct-2015

23:09

Newmultilang.aspx_14

Newtranslationmanagement.aspx

Not applicable

63.501

13-Oct-2015

23:09

Nightandday.mst

Nightandday.master

Not applicable

23.551

13-Oct-2015

23:11

Nl7data0011.dll_osssearch

Nl7data0011.dll

15.0.4454.1000

7.868.056

13-Oct-2015

23:09

Nl7data001e.dll_osssearch

Nl7data001e.dll

15.0.4454.1000

1.048.224

13-Oct-2015

23:09

Nl7data0404.dll_osssearch

Nl7data0404.dll

15.0.4454.1000

2.571.944

13-Oct-2015

23:09

Nl7data0804.dll_osssearch

Nl7data0804.dll

15.0.4454.1000

3.680.424

13-Oct-2015

23:09

Nl7models0007.dll_osssearch

Nl7models0007.dll

15.0.4661.1000

6.443.768

13-Oct-2015

23:09

Nl7models0009.dll_osssearch

Nl7models0009.dll

15.0.4751.1000

5.560.568

13-Oct-2015

23:09

Nl7models000a.dll_osssearch

Nl7models000a.dll

15.0.4673.1000

6.150.392

13-Oct-2015

23:09

Nl7models000c.dll_osssearch

Nl7models000c.dll

15.0.4665.1000

5.657.328

13-Oct-2015

23:09

Nlhtml.dll_0002.x64

Nlhtml.dll

15.0.4705.1000

187.568

13-Oct-2015

23:09

Nocrwl.asx

Nocrawlsettings.aspx

Not applicable

8.391

13-Oct-2015

23:10

Noderunner.exe

Noderunner.exe

15.0.4490.1000

42.112

13-Oct-2015

23:09

Noderunner.exe.config

Noderunner.exe.config

Not applicable

4.547

13-Oct-2015

23:10

Notesmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Notesmapropertypages.dll

4.0.2450.51

121.520

13-Oct-2015

23:12

Noteswebservice.dll.oss.x86

Noteswebservice.dll

15.0.4763.1000

994.912

13-Oct-2015

23:10

Ntma.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Ntma.dll

4.0.2450.51

55.952

13-Oct-2015

23:12

Conversion.oartodfserver.dll

Oartodfserver.dll

15.0.4763.1000

3.832.912

13-Oct-2015

23:09

Conversion.office.oartserver.dll

Oartserver.dll

15.0.4771.1000

21.656.760

13-Oct-2015

23:09

Objectlauncher.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Objectlauncher.dll

4.0.2450.51

12.968

13-Oct-2015

23:12

Objects_storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Objects_storedprocedures.moss.sql

Not applicable

386.449

13-Oct-2015

23:12

Objectschema_storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Objectschema_storedprocedures.sql

Not applicable

77.710

13-Oct-2015

23:12

Objectviewers.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Objectviewers.dll

4.0.2450.51

207.520

13-Oct-2015

23:12

Odffilt.dll.x64

Odffilt.dll

15.0.4763.1000

966.776

13-Oct-2015

23:09

Offfilt.dll_0002.x64

Offfilt.dll

15.0.4454.1000

326.224

13-Oct-2015

23:09

Offfiltx.dll.x64

Offfiltx.dll

15.0.4771.1000

1.180.376

13-Oct-2015

23:09

Conversion.cultures.office.odf

Office.odf

15.0.4767.1000

5.241.000

13-Oct-2015

23:09

Office.odf

Office.odf

15.0.4767.1000

5.241.000

13-Oct-2015

23:09

Osrvadm.rsx

Officeserveradmin.resx

Not applicable

17.843

13-Oct-2015

23:09

Offxml.dll

Offxml.dll

15.0.4699.1000

184.496

13-Oct-2015

23:09

Onesitepageeditorjsoldialogjs

Oldialog.js

Not applicable

41.426

13-Oct-2015

23:11

Onifiltr.dll.x64

Onifilter.dll

15.0.4763.1000

2.162.256

13-Oct-2015

23:09

Operations.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Operations.dll

4.0.2450.51

76.448

13-Oct-2015

23:12

Osafehtm.dll

Osafehtm.dll

15.0.4627.1000

278.712

13-Oct-2015

23:09

Osrv.rsx

Osrv.resx

Not applicable

8.765

13-Oct-2015

23:09

Osrvcore.rsx

Osrvcore.resx

Not applicable

33.946

13-Oct-2015

23:09

Oss.searchresults_aspx

Osssearchresults.aspx

Not applicable

2.819

13-Oct-2015

23:10

Oss.searchresults_aspx_14

Osssearchresults.aspx

Not applicable

9.846

13-Oct-2015

23:10

Phân nhóm trong onesitepageeditorjspag

Page_model.js

Not applicable

51.127

13-Oct-2015

23:11

Bộ phân loại onesitepagegimagedialogaspx

Pagebgimagedialog.aspx

Not applicable

7.887

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorjspagebgimagedialogaspxjs

Pagebgimagedialog.aspx.js

Not applicable

2.181

13-Oct-2015

23:11

Pgfromdc.asx

Pagefromdoclayout.aspx

Not applicable

3.592

13-Oct-2015

23:11

Aspx onesitepageeditorpageproperam

Pageproperties.aspx

Not applicable

18.953

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorjspagepropertiesmjs

Pageproperties.aspx.js

Not applicable

4.410

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorpagetemplatetiesaspx

Pagetemplateproperties.aspx

Not applicable

11.634

13-Oct-2015

23:11

Phân đoạn trong onesitepageeditorjspagetemplateproper

Pagetemplateproperties.aspx.js

Not applicable

2.022

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorjspagingcontroljs

Pagingcontrol.js

Not applicable

7.720

13-Oct-2015

23:11

Parserserver.exe

Parserserver.exe

15.0.4490.1000

26.720

13-Oct-2015

23:09

Gasitepageeditorpaypalcontroldialogaspx

Paypalcontroldialog.aspx

Not applicable

5.942

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorjspaypalcontroldialogaspxjs

Paypalcontroldialog.aspx.js

Not applicable

7.616

13-Oct-2015

23:11

Pplsearchres.aspx

Peoplesearchresults.aspx

Not applicable

3.945

13-Oct-2015

23:10

Onesitepageeditorjsphotouploadjs

Photoupload.js

Not applicable

2.573

13-Oct-2015

23:11

Axl14plc.config

Policy.14.0.antixsslibrary.config

Not applicable

584

13-Oct-2015

23:11

Axl14plc.dll

Policy.14.0.antixsslibrary.dll

15.0.4420.1017

12.440

13-Oct-2015

23:11

Spxapppage14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.config

Not applicable

611

13-Oct-2015

23:11

Spxapppage14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

12.496

13-Oct-2015

23:11

Spx14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.config

Not applicable

594

13-Oct-2015

23:11

Spx14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.dll

15.0.4420.1017

12.480

13-Oct-2015

23:11

Spxintl14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.intl.config

Not applicable

599

13-Oct-2015

23:11

Spxintl14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.intl.dll

15.0.4420.1017

12.464

13-Oct-2015

23:11

Spxjsinc14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.config

Not applicable

604

13-Oct-2015

23:11

Spxjsinc14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

15.0.4420.1017

12.480

13-Oct-2015

23:11

Spxwebapppage14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.config

Not applicable

619

13-Oct-2015

23:11

Spxwebapppage14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

13.040

13-Oct-2015

23:11

Spxwebribbon14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.config

Not applicable

609

13-Oct-2015

23:11

Spxwebribbon14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

12.488

13-Oct-2015

23:11

Spxwebcore14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.websitecore.config

Not applicable

606

13-Oct-2015

23:11

Spxwebcore14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4420.1017

12.480

13-Oct-2015

23:11

Policy.aspx_14

Policy.aspx

Not applicable

9.048

13-Oct-2015

23:09

Policyconfig.aspx_14

Policyconfig.aspx

Not applicable

10.146

13-Oct-2015

23:09

Policcts.aspx_14

Policycts.aspx

Not applicable

12.028

13-Oct-2015

23:09

Policylist.aspx

Policylist.aspx

Not applicable

6.342

13-Oct-2015

23:09

Policylist.aspx_14

Policylist.aspx

Not applicable

6.222

13-Oct-2015

23:09

Portal.debug.js

Portal.debug.js

Not applicable

57.762

13-Oct-2015

23:10

Portal.js

Portal.js

Not applicable

33.151

13-Oct-2015

23:10

Portal.js_14

Portal.js

Not applicable

23.152

13-Oct-2015

23:10

Portaluiconfigurations.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Portaluiconfigurations.sql

Not applicable

24.857

13-Oct-2015

23:12

Preview.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Preview.dll

4.0.2450.51

318.104

13-Oct-2015

23:12

Previews_asx

Previewwithstatus.aspx

Not applicable

10.057

13-Oct-2015

23:10

Prm0003.bin_osssearch

Prm0003.bin

15.0.4693.1000

15.891.968

13-Oct-2015

23:09

Prm0006.bin_osssearch

Prm0006.bin

15.0.4525.1000

17.183.744

13-Oct-2015

23:09

Prm0007.bin_osssearch

Prm0007.bin

15.0.4661.1000

21.399.552

13-Oct-2015

23:09

Prm0008.bin_osssearch

Prm0008.bin

15.0.4641.1000

15.619.584

13-Oct-2015

23:09

Prm0009.bin_osssearch

Prm0009.bin

15.0.4751.1000

11.607.040

13-Oct-2015

23:09

Prm000a.bin_osssearch

Prm000a.bin

15.0.4673.1000

13.682.176

13-Oct-2015

23:09

Prm000c.bin_osssearch

Prm000c.bin

15.0.4665.1000

12.487.680

13-Oct-2015

23:09

Prm0010.bin_osssearch

Prm0010.bin

15.0.4719.1000

18.194.432

13-Oct-2015

23:09

Prm0013.bin_osssearch

Prm0013.bin

15.0.4733.1000

17.781.248

13-Oct-2015

23:09

Prm0015.bin_osssearch

Prm0015.bin

15.0.4737.1000

23.728.128

13-Oct-2015

23:09

Prm0019.bin_osssearch

Prm0019.bin

15.0.4675.1000

24.393.216

13-Oct-2015

23:09

Prm0025.bin_osssearch

Prm0025.bin

15.0.4569.1000

11.377.664

13-Oct-2015

23:09

Prm0416.bin_osssearch

Prm0416.bin

15.0.4711.1000

13.831.168

13-Oct-2015

23:09

Probrows.rsx

Profilebrowserscriptres.resx

Not applicable

49.846

13-Oct-2015

23:12

Profilesrp.sql

Profilesrp.sql

Not applicable

1.183.305

13-Oct-2015

23:12

Profilup.sql

Profilup.sql

Not applicable

837.644

13-Oct-2015

23:12

Profmngr.aspx

Profmngr.aspx

Not applicable

3.383

13-Oct-2015

23:12

Tprofmngr.aspx

Profmngr.aspx

Not applicable

3.395

13-Oct-2015

23:12

Projpg.apx

Projectpage.aspx

Not applicable

6.218

13-Oct-2015

23:11

Projectpolicies.aspx

Projectpolicies.aspx

Not applicable

7.053

13-Oct-2015

23:09

Projectsummary_webpart

Projectsummary.webpart

Not applicable

783

13-Oct-2015

23:11

Propertysheetbase.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Propertysheetbase.dll

4.0.2450.51

416.424

13-Oct-2015

23:12

Pubfilt.dll.x64

Pubfilt.dll

15.0.4454.1000

37.976

13-Oct-2015

23:09

Pubsitet.asc

Publicsitetemplates.ascx

Not applicable

1.711

13-Oct-2015

23:11

Query9x.dll_0001

Query.dll

15.0.4757.1000

378.464

13-Oct-2015

23:10

Oss.querybuilder_aspx

Querybuilder.aspx

Not applicable

68.668

13-Oct-2015

23:10

Interactionenginenode

Queryprocessingcomponent

Not applicable

5.216

13-Oct-2015

23:10

Qraddus.apx

Queryruleaddusersegment.aspx

Not applicable

12.756

13-Oct-2015

23:10

Qradus.apx

Queryruleaddusersegment.aspx

Not applicable

13.373

13-Oct-2015

23:10

Qrulaus.apx

Queryruleaddusersegment.aspx

Not applicable

12.751

13-Oct-2015

23:10

Qckshr.asx

Quickshare.aspx

Not applicable

10.674

13-Oct-2015

23:11

Ratings.js_14

Ratings.js

Not applicable

18.397

13-Oct-2015

23:11

Rcconsole.aspx_rcconfig

Rcconsole.aspx

Not applicable

8.008

13-Oct-2015

23:09

Recordsribbon.ascx

Recordsribbon.ascx

Not applicable

366

13-Oct-2015

23:09

Recordsribbon.ascx_14

Recordsribbon.ascx

Not applicable

366

13-Oct-2015

23:09

Oss.refinerconfig_aspx

Refinementconfigurationdialog.aspx

Not applicable

34.128

13-Oct-2015

23:10

Releasehold.aspx_14

Releasehold.aspx

Not applicable

3.701

13-Oct-2015

23:09

Repair.aspx_ldoclib

Repair.aspx

Not applicable

3.259

13-Oct-2015

23:10

Repair.aspx_pubfeap

Repair.aspx

Not applicable

3.259

13-Oct-2015

23:10

Repair.aspx_pubresfeat

Repair.aspx

Not applicable

3.259

13-Oct-2015

23:10

Repair.asx

Repair.aspx

Not applicable

3.473

13-Oct-2015

23:11

Repairaspx

Repair.aspx

Not applicable

3.508

13-Oct-2015

23:11

Reportcenterdoclibrepair_aspx

Repair.aspx

Not applicable

3.259

13-Oct-2015

23:10

Reportcenterlayout.aspx

Reportcenterlayout.aspx

Not applicable

6.158

13-Oct-2015

23:11

Reporting.aspx

Reporting.aspx

Not applicable

9.015

13-Oct-2015

23:09

Reporting.aspx_14

Reporting.aspx

Not applicable

8.943

13-Oct-2015

23:09

Reportsanddataresults_aspx

Reportsanddataresults.aspx

Not applicable

3.945

13-Oct-2015

23:10

Hàm resetpublicsitedialogaspx

Resetpublicsitedialog.aspx

Not applicable

3.092

13-Oct-2015

23:11

Các JS onesitepageeditorjs

Resource.js

Not applicable

3.723

13-Oct-2015

23:11

Retentionsettings.ascx

Retentionsettings.ascx

Not applicable

10.993

13-Oct-2015

23:09

Retentionsettings.ascx_14

Retentionsettings.ascx

Not applicable

10.858

13-Oct-2015

23:09

Retentionstagesettings.aspx

Retentionstagesettings.aspx

Not applicable

25.832

13-Oct-2015

23:09

Retentionstagesettings.aspx_14

Retentionstagesettings.aspx

Not applicable

25.676

13-Oct-2015

23:09

Ribbon.asx

Ribbon.ascx

Not applicable

12.858

13-Oct-2015

23:10

Onesitepageeditorcontrolsribbonmainmenuascx

Ribbonmainmenu.ascx

Not applicable

5.357

13-Oct-2015

23:11

Conversion.office.riched20.dll

Riched20.dll

15.0.4737.1000

2.227.368

13-Oct-2015

23:09

Onesitepageeditorcontrolsrichtextareaascx

Richtextarea.ascx

Not applicable

2.784

13-Oct-2015

23:11

BC onesitepagetext jsrichtextareajs

Richtextarea.js

Not applicable

10.717

13-Oct-2015

23:11

Rollup.apx

Rolluppage.aspx

Not applicable

5.039

13-Oct-2015

23:11

Phân loại trong onesitepageeditortimeaspx

Rootmasterdesigntime.aspx

Not applicable

3.720

13-Oct-2015

23:11

Routermessage.aspx_14

Routermessage.aspx

Not applicable

6.271

13-Oct-2015

23:09

Rpthist.aspx

Rpthist.aspx

Not applicable

3.193

13-Oct-2015

23:11

Rulerctrl.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Rulerctrl.dll

4.0.2450.51

47.768

13-Oct-2015

23:12

Conversion.office.saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

303.216

13-Oct-2015

23:09

Scope.apx_14

Scope.aspx

Not applicable

11.760

13-Oct-2015

23:10

Scpdspgp.apx_14

Scopedisplaygroup.aspx

Not applicable

11.044

13-Oct-2015

23:10

Scriptforwebtaggingui.js

Scriptforwebtaggingui.js

Not applicable

130.990

13-Oct-2015

23:11

Scsummpg.aspx

Scsummpg.aspx

Not applicable

2.751

13-Oct-2015

23:11

Oss.analyrecdbg_js

Search.analyticsrecommendation.debug.js

Not applicable

16.290

13-Oct-2015

23:10

Oss.analyrec_js

Search.analyticsrecommendation.js

Not applicable

8.563

13-Oct-2015

23:10

Srchccd.js

Search.clientcontrols.debug.js

Not applicable

356.684

13-Oct-2015

23:10

Srchcc.js

Search.clientcontrols.js

Not applicable

192.993

13-Oct-2015

23:10

Srchcfgd.js

Search.configuration.debug.js

Not applicable

216.814

13-Oct-2015

23:10

Srchcfg.js

Search.configuration.js

Not applicable

153.783

13-Oct-2015

23:10

Oss.facnavtabdbg_js

Search.facetednavigationtab.debug.js

Not applicable

46.812

13-Oct-2015

23:10

Search.js_14

Search.js

Not applicable

36.220

13-Oct-2015

23:10

Oss.refconfigdbg_js

Search.refinementconfiguration.debug.js

Not applicable

15.442

13-Oct-2015

23:10

Oss.refconfigdlgdbg_js

Search.refinementconfigurationdialog.debug.js

Not applicable

119.748

13-Oct-2015

23:10

Oss.taxrefgdbg_js

Search.taxonomyrefinement.debug.js

Not applicable

8.604

13-Oct-2015

23:10

Srchaath.aspx_14

Searchandaddtohold.aspx

Not applicable

18.775

13-Oct-2015

23:09

Searchres.aspx

Searchresults.aspx

Not applicable

3.945

13-Oct-2015

23:10

Srchuicd.js

Searchui.debug.js

Not applicable

115.424

13-Oct-2015

23:10

Srchuicc.js

Searchui.js

Not applicable

50.546

13-Oct-2015

23:10

Sssdb.sql

Securestoredb.sql

Not applicable

175.452

13-Oct-2015

23:10

Onesitepageeditorwsservicesashx

Services.ashx

Not applicable

106

13-Oct-2015

23:11

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.4771.1000

1.071.808

13-Oct-2015

23:09

Phân nhóm onesitepageeditorjsilverlightjs

Silverlight.js

Not applicable

7.680

13-Oct-2015

23:11

Onesiteweblayoutxap_silverlightslideshowcontrol.xap

Silverlightslideshowcontrol.xap

Not applicable

198.184

13-Oct-2015

23:11

Phân nhóm onesitepageeditorjseditorsilverlight

Silverlightsupport.js

Not applicable

15.210

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorsitedesigntoolbarascx

Sitedesigntoolbar.ascx

Not applicable

8.389

13-Oct-2015

23:11

Sitedirsettings.aspx_14

Sitedirectorysettings.aspx

Not applicable

9.658

13-Oct-2015

23:11

Phân nhóm trong onesitepageeditorsiteinformationcontrol gaspx

Siteinformationcontroldialog.aspx

Not applicable

5.312

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorjssiteinformationcontroldialogaspxjs

Siteinformationcontroldialog.aspx.js

Not applicable

3.934

13-Oct-2015

23:11

Sm.asx

Sitemanager.aspx

Not applicable

33.310

13-Oct-2015

23:10

Snavset.asx

Sitenavigationsettings.aspx

Not applicable

8.649

13-Oct-2015

23:10

Onesitepageeditorsizedialogaspx

Sizedialog.aspx

Not applicable

5.622

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorjssizedialogaspxjs

Sizedialog.aspx.js

Not applicable

2.817

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorslideshowcontroldialog2aspx

Slideshowcontroldialog2.aspx

Not applicable

13.900

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorjsslideshowcontroldialog2aspxjs

Slideshowcontroldialog2.aspx.js

Not applicable

36.449

13-Oct-2015

23:11

Socdata.js

Socialdata.js

Not applicable

12.040

13-Oct-2015

23:12

Socialsrp.sql

Socialsrp.sql

Not applicable

227.968

13-Oct-2015

23:12

Socialup.sql

Socialup.sql

Not applicable

200.960

13-Oct-2015

23:12

Sp.documentmanagement.debug.js

Sp.documentmanagement.debug.js

Not applicable

23.319

13-Oct-2015

23:09

Sp.documentmanagement.js

Sp.documentmanagement.js

Not applicable

13.980

13-Oct-2015

23:09

Sp.policy.debug.js

Sp.policy.debug.js

Not applicable

13.335

13-Oct-2015

23:09

Sp.publishing.debug.js

Sp.publishing.debug.js

Not applicable

113.882

13-Oct-2015

23:11

Sp.publishing.resources.rsx

Sp.publishing.resources.resx

Not applicable

42.845

13-Oct-2015

23:11

Sp.search.apps.debug.js

Sp.search.apps.debug.js

Not applicable

7.600

13-Oct-2015

23:10

Sp.search.apps.js

Sp.search.apps.js

Not applicable

7.600

13-Oct-2015

23:10

Sp.search.debug.js

Sp.search.debug.js

Not applicable

121.951

13-Oct-2015

23:10

Sp.search.js

Sp.search.js

Not applicable

69.972

13-Oct-2015

23:10

Spui_cold.js

Sp.ui.collabmailbox.debug.js

Not applicable

11.303

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

Sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

Not applicable

2.769

13-Oct-2015

23:12

Sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

Sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

Not applicable

6.304

13-Oct-2015

23:12

Spui_listsearchbox_debug.js

Sp.ui.listsearchbox.debug.js

Not applicable

37.359

13-Oct-2015

23:10

Spui_listsearchbox.js

Sp.ui.listsearchbox.js

Not applicable

19.048

13-Oct-2015

23:10

Spui_listsearchboxbootstrap_debug.js

Sp.ui.listsearchboxbootstrap.debug.js

Not applicable

5.923

13-Oct-2015

23:10

Spui_listsearchboxbootstrap.js

Sp.ui.listsearchboxbootstrap.js

Not applicable

2.330

13-Oct-2015

23:10

Microfeeddebug.js

Sp.ui.microfeed.debug.js

Not applicable

372.931

13-Oct-2015

23:12

Microfeed.js

Sp.ui.microfeed.js

Not applicable

217.941

13-Oct-2015

23:12

Mysitecommondebug.js

Sp.ui.mysitecommon.debug.js

Not applicable

84.299

13-Oct-2015

23:10

Mysitecommon.js

Sp.ui.mysitecommon.js

Not applicable

46.127

13-Oct-2015

23:10

Mysitenavigationdebug.js

Sp.ui.mysitenavigation.debug.js

Not applicable

5.366

13-Oct-2015

23:10

Mysitenavigation.js

Sp.ui.mysitenavigation.js

Not applicable

3.386

13-Oct-2015

23:10

Mysiterecommendationsuidebug.js

Sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

Not applicable

12.426

13-Oct-2015

23:10

Peopledebug.js

Sp.ui.people.debug.js

Not applicable

86.466

13-Oct-2015

23:10

Peopledebug.js1

Sp.ui.people.debug.js

Not applicable

86.466

13-Oct-2015

23:10

People.js

Sp.ui.people.js

Not applicable

59.540

13-Oct-2015

23:10

People.js1

Sp.ui.people.js

Not applicable

59.540

13-Oct-2015

23:10

Spui_psd.js

Sp.ui.promotedsites.debug.js

Not applicable

23.198

13-Oct-2015

23:10

Spui_ps.js

Sp.ui.promotedsites.js

Not applicable

14.099

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.pub.ribbon.debug.js

Sp.ui.pub.ribbon.debug.js

Not applicable

135.451

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.pub.ribbon.js

Sp.ui.pub.ribbon.js

Not applicable

80.057

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.reputation.debug.js

Sp.ui.reputation.debug.js

Not applicable

40.089

13-Oct-2015

23:11

Sp.ui.reputation.js

Sp.ui.reputation.js

Not applicable

24.873

13-Oct-2015

23:11

Sp.ui.rte.publishing.debug.js_14

Sp.ui.rte.publishing.debug.js

Not applicable

63.694

13-Oct-2015

23:11

Sp.ui.rte.publishing.js_14

Sp.ui.rte.publishing.js

Not applicable

44.063

13-Oct-2015

23:11

Sp.ui.spellcheck.debug.js

Sp.ui.spellcheck.debug.js

Not applicable

65.449

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.spellcheck.js

Sp.ui.spellcheck.js

Not applicable

35.734

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.sssvcadminpages.debug.js

Sp.ui.sssvcadminpages.debug.js

Not applicable

9.236

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.sssvcadminpages.js

Sp.ui.sssvcadminpages.js

Not applicable

7.644

13-Oct-2015

23:10

Sp.userprofiles.debug.js

Sp.userprofiles.debug.js

Not applicable

140.997

13-Oct-2015

23:09

Sp.userprofiles.js

Sp.userprofiles.js

Not applicable

140.991

13-Oct-2015

23:09

Sp_wmd.js

Sp.workmanagement.debug.js

Not applicable

191.029

13-Oct-2015

23:11

Oss.search.powershell.types.xml

Spenterprisesearch.types.ps1xml

Not applicable

13.016

13-Oct-2015

23:10

Sps.rsx

Sps.resx

Not applicable

100.345

13-Oct-2015

23:10

Sps_themedforegroundimages.css

Sps_themedforegroundimages.css

Not applicable

13.003

13-Oct-2015

23:11

Spsapishim.debug.js

Spsapishim.generated.debug.js

Not applicable

3.358

13-Oct-2015

23:10

Spscrntl.rsx

Spscore.resx

Not applicable

145.726

13-Oct-2015

23:10

Spssharedapi.debug.js

Spssharedapi.generated.debug.js

Not applicable

3.547

13-Oct-2015

23:10

Exprsite.js

Spx.expresssite.js

Not applicable

19.822

13-Oct-2015

23:11

Importd.js

Spx.importitems.debug.js

Not applicable

50.532

13-Oct-2015

23:11

Import.js

Spx.importitems.js

Not applicable

40.650

13-Oct-2015

23:11

Spx.quickshare.debug.js

Spx.quickshare.debug.js

Not applicable

31.998

13-Oct-2015

23:11

Spx.quickshare.js

Spx.quickshare.js

Not applicable

28.220

13-Oct-2015

23:11

Spx.rsx

Spx.resx

Not applicable

25.630

13-Oct-2015

23:11

Spxcfg.rsx

Spx.resx

Not applicable

25.630

13-Oct-2015

23:11

Addgaljs.asp

Spx.ui.addgallery.js

Not applicable

2.825

13-Oct-2015

23:11

Cwud.js

Spx.ui.commonwebparts.debug.js

Not applicable

43.570

13-Oct-2015

23:11

Cwu.js

Spx.ui.commonwebparts.js

Not applicable

34.683

13-Oct-2015

23:11

Spxclient.resx

Spxclient.resx

Not applicable

7.607

13-Oct-2015

23:11

Srchresources.rsx

Srch.resources.resx

Not applicable

80.758

13-Oct-2015

23:10

Sspadmin.mas

Sspadmin.master

Not applicable

22.150

13-Oct-2015

23:09

Phân họ của onesitepageeditorcontroltrong gaspx

Stocklistcontroldialog.aspx

Not applicable

7.660

13-Oct-2015

23:11

Bạiđược phân tích tự khiển

Stocklistcontroldialog.aspx.js

Not applicable

9.887

13-Oct-2015

23:11

Storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Storedprocedures.sql

Not applicable

118.557

13-Oct-2015

23:12

Svrexport.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Svrexport.exe

4.0.2450.51

35.480

13-Oct-2015

23:12

Svrsetup.dll

Svrsetup.dll

15.0.4771.1000

10.379.432

13-Oct-2015

23:09

Sync_synchronizationrules.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Sync_synchronizationrules.sql

Not applicable

2.578

13-Oct-2015

23:12

Syncsetuputl.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Syncsetuputl.dll

4.0.2450.51

233.120

13-Oct-2015

23:12

Onesitepageeditorimagesstylest11jpg

T11.jpg

Not applicable

1.354

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest11tab1jpg

T11_1.jpg

Not applicable

464

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest11tab2jpg

T11_2.jpg

Not applicable

486

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest11tab3jpg

T11_3.jpg

Not applicable

731

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest12jpg

T12.jpg

Not applicable

3.608

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest12tab1jpg

T12_1.jpg

Not applicable

454

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest12tab2jpg

T12_2.jpg

Not applicable

410

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest12tab3jpg

T12_3.jpg

Not applicable

440

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest13jpg

T13.jpg

Not applicable

377

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest13tab1jpg

T13_1.jpg

Not applicable

377

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest13tab2jpg

T13_2.jpg

Not applicable

412

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest13tab3jpg

T13_3.jpg

Not applicable

414

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest13tab4jpg

T13_4.jpg

Not applicable

416

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest13tab5jpg

T13_5.jpg

Not applicable

403

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest13tab6jpg

T13_6.jpg

Not applicable

453

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest14jpg

T14.jpg

Not applicable

1.896

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest14tab1jpg

T14_1.jpg

Not applicable

442

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest14tab2jpg

T14_2.jpg

Not applicable

2.038

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest14tab3jpg

T14_3.jpg

Not applicable

295

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest14tab4jpg

T14_4.jpg

Not applicable

1.022

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest14tab5jpg

T14_5.jpg

Not applicable

703

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest25jpg

T25.jpg

Not applicable

19.470

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest25tab1jpg

T25_1.jpg

Not applicable

301

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest25tab2jpg

T25_2.jpg

Not applicable

314

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest25tab3jpg

T25_3.jpg

Not applicable

301

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest25tab4jpg

T25_4.jpg

Not applicable

502

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest25tab5jpg

T25_5.jpg

Not applicable

301

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest25tab6jpg

T25_6.jpg

Not applicable

315

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest26jpg

T26.jpg

Not applicable

2.185

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest26tab1jpg

T26_1.jpg

Not applicable

683

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest27jpg

T27.jpg

Not applicable

472

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest27tab1jpg

T27_1.jpg

Not applicable

587

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest27tab2jpg

T27_2.jpg

Not applicable

430

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest27tab3jpg

T27_3.jpg

Not applicable

443

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest27tab4jpg

T27_4.jpg

Not applicable

267

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest27tab5jpg

T27_5.jpg

Not applicable

3.124

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest28jpg

T28.jpg

Not applicable

2.483

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest28tab1jpg

T28_1.jpg

Not applicable

830

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest28tab2jpg

T28_2.jpg

Not applicable

865

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest28tab3jpg

T28_3.jpg

Not applicable

1.093

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest29jpg

T29.jpg

Not applicable

4.125

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest29tab1jpg

T29_1.jpg

Not applicable

473

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest29tab2jpg

T29_2.jpg

Not applicable

474

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest29tab3jpg

T29_3.jpg

Not applicable

510

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest29tab4jpg

T29_4.jpg

Not applicable

196

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest29tab5jpg

T29_5.jpg

Not applicable

216

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest29tab6jpg

T29_6.jpg

Not applicable

445

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest29tab7jpg

T29_7.jpg

Not applicable

491

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest29tab8jpg

T29_8.jpg

Not applicable

550

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest30jpg

T30.jpg

Not applicable

3.715

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest30tab1jpg

T30_1.jpg

Not applicable

541

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest30tab2jpg

T30_2.jpg

Not applicable

708

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest30tab3jpg

T30_3.jpg

Not applicable

528

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest30tab4jpg

T30_4.jpg

Not applicable

194

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest30tab5jpg

T30_5.jpg

Not applicable

209

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest30tab6jpg

T30_6.jpg

Not applicable

226

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest30tab7jpg

T30_7.jpg

Not applicable

480

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest30tab8jpg

T30_8.jpg

Not applicable

522

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest30tab9jpg

T30_9.jpg

Not applicable

1.210

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest31jpg

T31.jpg

Not applicable

3.257

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest31tab1jpg

T31_1.jpg

Not applicable

433

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest31tab2jpg

T31_2.jpg

Not applicable

481

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest31tab3jpg

T31_3.jpg

Not applicable

567

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest31tab4jpg

T31_4.jpg

Not applicable

431

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest31tab5jpg

T31_5.jpg

Not applicable

187

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest31tab6jpg

T31_6.jpg

Not applicable

193

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest31tab7jpg

T31_7.jpg

Not applicable

589

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest31tab8jpg

T31_8.jpg

Not applicable

832

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest32jpg

T32.jpg

Not applicable

2.314

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest32tab1jpg

T32_1.jpg

Not applicable

478

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest32tab2jpg

T32_2.jpg

Not applicable

490

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest32tab3jpg

T32_3.jpg

Not applicable

440

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest32tab4jpg

T32_4.jpg

Not applicable

446

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest32tab5jpg

T32_5.jpg

Not applicable

591

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest32tab6jpg

T32_6.jpg

Not applicable

685

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest32tab7jpg

T32_7.jpg

Not applicable

1.286

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest32tab8jpg

T32_8.jpg

Not applicable

1.851

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest33jpg

T33.jpg

Not applicable

1.344

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest33tab1jpg

T33_1.jpg

Not applicable

1.115

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest33tab2jpg

T33_2.jpg

Not applicable

2.292

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest33tab3jpg

T33_3.jpg

Not applicable

2.009

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest33tab4jpg

T33_4.jpg

Not applicable

423

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest33tab5jpg

T33_5.jpg

Not applicable

982

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest33tab6jpg

T33_6.jpg

Not applicable

3.095

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest33tab7jpg

T33_7.jpg

Not applicable

1.264

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest33tab8jpg

T33_8.jpg

Not applicable

267

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest33tab9jpg

T33_9.jpg

Not applicable

441

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest34jpg

T34.jpg

Not applicable

4.954

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest34tab1jpg

T34_1.jpg

Not applicable

744

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest34tab2jpg

T34_2.jpg

Not applicable

760

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest34tab3jpg

T34_3.jpg

Not applicable

751

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest34tab4jpg

T34_4.jpg

Not applicable

746

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest34tab5jpg

T34_5.jpg

Not applicable

260

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest34tab6jpg

T34_6.jpg

Not applicable

285

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest36jpg

T36.jpg

Not applicable

502

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest36tab1jpg

T36_1.jpg

Not applicable

311

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest36tab10jpg

T36_10.jpg

Not applicable

3.157

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest36tab11jpg

T36_11.jpg

Not applicable

396

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest36tab12jpg

T36_12.jpg

Not applicable

502

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest36tab13jpg

T36_13.jpg

Not applicable

3.050

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest36tab14jpg

T36_14.jpg

Not applicable

3.053

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest36tab2jpg

T36_2.jpg

Not applicable

356

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest36tab3jpg

T36_3.jpg

Not applicable

3.085

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest36tab4jpg

T36_4.jpg

Not applicable

475

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest36tab5jpg

T36_5.jpg

Not applicable

535

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest36tab6jpg

T36_6.jpg

Not applicable

491

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest36tab7jpg

T36_7.jpg

Not applicable

498

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest36tab8jpg

T36_8.jpg

Not applicable

502

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest36tab9jpg

T36_9.jpg

Not applicable

3.421

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest37jpg

T37.jpg

Not applicable

2.942

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest37tab1jpg

T37_1.jpg

Not applicable

5.331

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest37tab2jpg

T37_2.jpg

Not applicable

1.402

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest39jpg

T39.jpg

Not applicable

3.623

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest39tab1jpg

T39_1.jpg

Not applicable

483

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest39tab2jpg

T39_2.jpg

Not applicable

4.860

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest39tab3jpg

T39_3.jpg

Not applicable

1.845

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest39tab4jpg

T39_4.jpg

Not applicable

1.498

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest39tab5jpg

T39_5.jpg

Not applicable

163

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest39tab6jpg

T39_6.jpg

Not applicable

188

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest40jpg

T40.jpg

Not applicable

1.555

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest40tab1jpg

T40_1.jpg

Not applicable

494

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest40tab2jpg

T40_2.jpg

Not applicable

544

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest40tab3jpg

T40_3.jpg

Not applicable

229

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest40tab4jpg

T40_4.jpg

Not applicable

286

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest41jpg

T41.jpg

Not applicable

4.761

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest42jpg

T42.jpg

Not applicable

4.491

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest45jpg

T45.jpg

Not applicable

5.195

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorimagesstylest47jpg

T47.jpg

Not applicable

4.422

13-Oct-2015

23:11

Ta_listcategories.aspx

Ta_listcategories.aspx

Not applicable

7.420

13-Oct-2015

23:10

Ta_listcrawledproperties.aspx

Ta_listcrawledproperties.aspx

Not applicable

10.544

13-Oct-2015

23:10

Ta_listmanagedproperties.aspx

Ta_listmanagedproperties.aspx

Not applicable

12.627

13-Oct-2015

23:10

JS onesitepageeditorjseditortablemenujs

Tablemenu.js

Not applicable

2.013

13-Oct-2015

23:11

Gasitepageeditortablepropertiesdialogaspx

Tablepropertiesdialog.aspx

Not applicable

8.634

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorjstablepropertiesdialogaspxjs

Tablepropertiesdialog.aspx.js

Not applicable

10.265

13-Oct-2015

23:11

Taxonomy.sql

Taxonomy.sql

Not applicable

302.654

13-Oct-2015

23:11

Taxonomynavproperties.js

Taxonomynavproperties.js

Not applicable

33.987

13-Oct-2015

23:10

Taxonomytreepicker.apx_14

Taxonomytreepicker.aspx

Not applicable

4.177

13-Oct-2015

23:11

Taxupdateprocs.sql

Taxupdateprocs.sql

Not applicable

302.605

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorjstbitemsjs

Tbitems.js

Not applicable

7.860

13-Oct-2015

23:11

Oss.tcscsearchresults_aspx

Tcscsearchresults.aspx

Not applicable

34.468

13-Oct-2015

23:10

Oss.tcscsearchresults_aspx_14

Tcscsearchresults.aspx

Not applicable

34.468

13-Oct-2015

23:10

Onesiteweblayoutimages_tempimage100.jpg

Tempimage100.jpg

Not applicable

3.076

13-Oct-2015

23:11

Onesiteweblayoutimages_tempimage50.jpg

Tempimage50.jpg

Not applicable

1.231

13-Oct-2015

23:11

Termstoremanager.apx

Termstoremanager.aspx

Not applicable

74.156

13-Oct-2015

23:11

Termstoremanager.apx_14

Termstoremanager.aspx

Not applicable

52.767

13-Oct-2015

23:11

Termstoremanager.js

Termstoremanager.js

Not applicable

270.078

13-Oct-2015

23:11

Tokyo.mast

Tokyo.master

Not applicable

29.069

13-Oct-2015

23:11

Topreport.aspx

Topreport.aspx

Not applicable

4.694

13-Oct-2015

23:09

Tquery.dll

Tquery.dll

15.0.4763.1000

1.030.240

13-Oct-2015

23:10

Multilangtemplates.ascx

Transmgmtlibtemplates.ascx

Not applicable

3.253

13-Oct-2015

23:09

Multilangtemplates.ascx_14

Transmgmtlibtemplates.ascx

Not applicable

3.243

13-Oct-2015

23:09

Phân nhóm trong onesitepageeditorimagesminh

Transparent.gif

Not applicable

813

13-Oct-2015

23:11

Treecontrol.js

Treecontrol.js

Not applicable

234.588

13-Oct-2015

23:11

Uiutils.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Uiutils.dll

4.0.2450.51

379.544

13-Oct-2015

23:12

Updated.aspx

Updated.aspx

Not applicable

2.751

13-Oct-2015

23:11

Phân loại onesitepageeditoraspx

Upload.aspx

Not applicable

1.467

13-Oct-2015

23:11

Reportcenterdoclibupload_aspx

Upload.aspx

Not applicable

5.911

13-Oct-2015

23:10

Rlupload.aspx

Upload.aspx

Not applicable

5.911

13-Oct-2015

23:10

Upload.aspx_dcl

Upload.aspx

Not applicable

6.196

13-Oct-2015

23:09

Upload.aspx_ldoclib

Upload.aspx

Not applicable

5.911

13-Oct-2015

23:10

Upload.aspx_pubfeap

Upload.aspx

Not applicable

5.911

13-Oct-2015

23:10

Upload.aspx_pubresfeat

Upload.aspx

Not applicable

5.911

13-Oct-2015

23:10

Upload.asx

Upload.aspx

Not applicable

6.063

13-Oct-2015

23:11

Upload.asx_multilang

Upload.aspx

Not applicable

6.275

13-Oct-2015

23:09

Upload.asx_multilang_14

Upload.aspx

Not applicable

15.896

13-Oct-2015

23:09

Uploadaspx

Upload.aspx

Not applicable

6.232

13-Oct-2015

23:11

Uploadex.aspx

Uploadex.aspx

Not applicable

17.608

13-Oct-2015

23:09

Uploadex.aspx_14

Uploadex.aspx

Not applicable

20.726

13-Oct-2015

23:09

Phân tích onesitepageeditorjsincludeutilities

Utilities.js

Not applicable

200

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorjsutilsjs

Utils.js

Not applicable

20.300

13-Oct-2015

23:11

Phân nhóm onesitepageeditorjs

Validation.js

Not applicable

1.881

13-Oct-2015

23:11

Values.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Values.sql

Not applicable

240.048

13-Oct-2015

23:12

Gasitepageeditorvideocontroldialogaspx

Videocontroldialog.aspx

Not applicable

6.790

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorjsvideocontroldialogaspxjs

Videocontroldialog.aspx.js

Not applicable

11.128

13-Oct-2015

23:11

Videoembedconfig.aspx

Videoembedconfig.aspx

Not applicable

14.049

13-Oct-2015

23:09

Videosettemplates.ascx

Videosettemplates.ascx

Not applicable

1.938

13-Oct-2015

23:09

Viewcases.aspx

Viewcases.aspx

Not applicable

5.594

13-Oct-2015

23:09

Vwscope1.apx

Viewscopes.aspx

Not applicable

13.011

13-Oct-2015

23:10

Vwscopes.apx

Viewscopes.aspx

Not applicable

15.706

13-Oct-2015

23:10

Vwscopes.apx_14

Viewscopes.aspx

Not applicable

22.951

13-Oct-2015

23:10

Vwscpset.apx_14

Viewscopesettings.aspx

Not applicable

8.050

13-Oct-2015

23:10

Visfilt.dll.x64

Visfilt.dll

15.0.4771.1000

3.928.256

13-Oct-2015

23:09

Warning.asx

Warning.aspx

Not applicable

3.885

13-Oct-2015

23:09

Gasitepageeditorweathercontroldialogaspx

Weathercontroldialog.aspx

Not applicable

8.402

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorjsweathercontroldialogaspxjs

Weathercontroldialog.aspx.js

Not applicable

13.725

13-Oct-2015

23:11

Onesitewebtemplateslayoutswebconfig

Web.config

Not applicable

993

13-Oct-2015

23:11

Webfldr.asx_multilang_14

Webfldr.aspx

Not applicable

2.590

13-Oct-2015

23:09

Wpgalim.xap

Webpartgalleryimages.xap

Not applicable

100.164

13-Oct-2015

23:11

Websitecore.resx

Websitecore.resx

Not applicable

205.839

13-Oct-2015

23:11

Websitecorecfg.resx

Websitecore.resx

Not applicable

205.839

13-Oct-2015

23:11

Webtaggingtialog.apx_14

Webtaggingdialog.aspx

Not applicable

5.464

13-Oct-2015

23:11

Wlcmspl.xml

Welcomesplash.aspx

Not applicable

4.720

13-Oct-2015

23:11

Wlcmtoc.xml

Welcometoc.aspx

Not applicable

4.380

13-Oct-2015

23:11

Onjs onesitepageeditorjswhribb

Wh.ribbon.js

Not applicable

87.455

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorwswhcmduiashx

Whcmdui.ashx

Not applicable

110

13-Oct-2015

23:11

Wmui_tskd.js

Wma.ui.tasklist.debug.js

Not applicable

461.742

13-Oct-2015

23:11

Wmui_tsk.js

Wma.ui.tasklist.js

Not applicable

256.964

13-Oct-2015

23:11

Wmaapid.js

Wmaapishim.generated.debug.js

Not applicable

15.044

13-Oct-2015

23:11

Wrktaskip.aspx

Wrktaskip.aspx

Not applicable

3.961

13-Oct-2015

23:09

Wrktaskip.aspx_14

Wrktaskip.aspx

Not applicable

3.929

13-Oct-2015

23:09

Onesitepageeditorjsxbrowserjs

Xbrowser.js

Not applicable

28.468

13-Oct-2015

23:11

Các JS onesitepageeditorjsxhtml

Xhtml.js

Not applicable

16.073

13-Oct-2015

23:11

Xlatewfassoc.aspx

Xlatewfassoc.aspx

Not applicable

9.456

13-Oct-2015

23:09

Xlatewfassoc.aspx_14

Xlatewfassoc.aspx

Not applicable

9.567

13-Oct-2015

23:09

Phân loại trong onesitepageeditorjsxmljs

Xml.js

Not applicable

2.679

13-Oct-2015

23:11

Xmlmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Xmlmapropertypages.dll

4.0.2450.51

383.664

13-Oct-2015

23:12

Phân nhóm trong onesitepageeditorzonegaspx

Zonebackgrounddialog.aspx

Not applicable

25.948

13-Oct-2015

23:11

Hàm onesitepageeditorjszonebackgrounddialogaspxjs

Zonebackgrounddialog.aspx.js

Not applicable

27.048

13-Oct-2015

23:11

Onesitepageeditorjszoneresizejs

Zoneresize.js

Not applicable

15.326

13-Oct-2015

23:11

thông tin tệp coreservermui-en-US. MSP

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Onesitewebtemplates_1033_wh_aboutus.aspx_1033

Aboutus.aspx

Not applicable

4.543

13-Oct-2015

23:10

Onesitewebtemplateslayouts1033whstylesaccessibility.css_1033

Accessibility.css

Not applicable

1.381

13-Oct-2015

23:10

Addgalim.xap_1033

Addgalleryimages.xap

Not applicable

66.514

13-Oct-2015

23:10

Adodb.dll.deploy.1033

Adodb.dll.deploy

6.0.0.0

96.384

13-Oct-2015

23:09

Artleft.htm_1033

Articleleft.html

Not applicable

6.235

13-Oct-2015

23:10

Artlink.htm_1033

Articlelinks.html

Not applicable

4.831

13-Oct-2015

23:10

Artright.htm_1033

Articleright.html

Not applicable

5.314

13-Oct-2015

23:10

Astpkrs_js_14_1033

Assetpickers.js

Not applicable

31.739

13-Oct-2015

23:10

Berinc.css_1033

Berlin.css

Not applicable

326.486

13-Oct-2015

23:10

Onesitewebtemplates_1033_wh_calendar.aspx_1033

Calendar.aspx

Not applicable

4.007

13-Oct-2015

23:10

Catart.htm_1033

Catalogarticle.html

Not applicable

8.222

13-Oct-2015

23:10

Catwelco.htm_1033

Catalogwelcome.html

Not applicable

8.375

13-Oct-2015

23:10

Cmscore.rsx_1033

Cmscore.en-us.resx

Not applicable

100.349

13-Oct-2015

23:10

Csscommunitiesstyle_css_1033

Communities.css

Not applicable

23.988

13-Oct-2015

23:10

Onesitewebtemplates_1033_wh_compare.aspx_1033

Compare.aspx

Not applicable

3.436

13-Oct-2015

23:10

Onesitewebtemplates_1033_wh_contactus.aspx_1033

Contactus.aspx

Not applicable

1.520

13-Oct-2015

23:10

Cssctrls_css_1033

Controls.css

Not applicable

55.493

13-Oct-2015

23:10

Ctrls.css_1033

Controls.css

Not applicable

55.493

13-Oct-2015

23:10

Ctrls15.css_1033

Controls15.css

Not applicable

9.743

13-Oct-2015

23:10

Ctrls15_css_1033

Controls15.css

Not applicable

9.743

13-Oct-2015

23:10

Customstrings.js_1033

Customstrings.js

Not applicable

358

13-Oct-2015

23:10

Onesitewebtemplates_1033_wh_datashareedit.aspx_1033

Datashareedit.aspx

Not applicable

785

13-Oct-2015

23:10

Onesitewebtemplates_1033_wh_datashareview.aspx_1033

Datashareview.aspx

Not applicable

823

13-Oct-2015

23:10

Ddmanager.exe.deploy.1033

Ddmanager.exe.deploy

15.0.4466.1000

258.608

13-Oct-2015

23:09

Ddmanager.intl.dll.deploy.1033

Ddmanager.intl.dll.deploy

15.0.4420.1017

27.296

13-Oct-2015

23:09

Ddmanager.intl.resources.dll.deploy.1033

Ddmanager.intl.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

56.968

13-Oct-2015

23:09

Onesitewebtemplates_1033_wh_default.aspx_1033

Default.aspx

Not applicable

4.095

13-Oct-2015

23:10

Onesitewebtemplateslayouts1033whstylesdesigntime.css_1033

Designtime.css

Not applicable

766

13-Oct-2015

23:10

Discoverydownloadmanager.application.1033

Discoverydownloadmanager.application

Not applicable

15.803

13-Oct-2015

23:09

Discoverydownloadmanager.exe.manifest.1033

Discoverydownloadmanager.exe.manifest

Not applicable

24.505

13-Oct-2015

22:34

Onesitewebtemplateslayouts1033whstylesedit.css_1033

Edit.css

Not applicable

21.033

13-Oct-2015

23:10

Editmd21.css_1033

Edit-mode-21.css

Not applicable

3.707

13-Oct-2015

23:10

Onesitewebtemplates_1033_wh_employeebio.aspx_1033

Employeebio.aspx

Not applicable

2.026

13-Oct-2015

23:10

Entwiki.htm_1033

Enterprisewiki.html

Not applicable

6.223

13-Oct-2015

23:10

Onesitewebtemplates_1033_wh_faq.aspx_1033

Faq.aspx

Not applicable

4.015

13-Oct-2015

23:10

Onesitewebtemplates_1033_wh_general.aspx_1033

General.aspx

Not applicable

743

13-Oct-2015

23:10

Onesitewebtemplateslayouts1033whstylesglobal.css_1033

Global.css

Not applicable

15.723

13-Oct-2015

23:10

Htmledtr.css_1033

Htmleditorstyles.css

Not applicable

48.542

13-Oct-2015

23:10

Htmledtr_css_1033

Htmleditorstyles.css

Not applicable

48.542

13-Oct-2015

23:10

Interop.cdosys.dll.deploy.1033

Interop.cdosys.dll.deploy

15.0.4420.1017

57.504

13-Oct-2015

23:09

Onesitewebtemplates_1033_wh_legalinfo.aspx_1033

Legalinfo.aspx

Not applicable

2.727

13-Oct-2015

23:10

Lyoninc.css_1033

Lyon.css

Not applicable

327.923

13-Oct-2015

23:10

Onesitewebtemplateslayouts1033whstylesmasterroot.css_1033

Masterroot.css

Not applicable

4.029

13-Oct-2015

23:10

Sfulsmsg_1033

Microsoft.ceres.diagnostics.msg.dll

15.0.4521.1000

126.656

14-Oct-2015

19:55

Sfulspf_1033

Microsoft.ceres.diagnostics.perfmonmsg.dll

15.0.4448.1000

180.832

14-Oct-2015

19:55

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll.deploy.1033

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll.deploy

15.0.609.4

1.034.336

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.exchange.pst.dll.deploy.1033

Microsoft.exchange.pst.dll.deploy

15.0.609.0

171.552

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.client.policy.dll.deploy.1033

Microsoft.office.client.policy.dll.deploy

15.0.4420.1017

19.608

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.office.mhtexport.dll.deploy.1033

Microsoft.office.mhtexport.dll.deploy

15.0.4420.1017

25.744

13-Oct-2015

23:09

Osgmsg.dll_1033

Microsoft.office.server.msg.dll

15.0.4745.1000

423.144

13-Oct-2015

23:09

Osgmsgp.dll_1033

Microsoft.office.server.perfmonmsg.dll

15.0.4745.1000

360.680

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1033

Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.4763.1000

495.288

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4561.1000

288.968

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.deploy.1033

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.deploy

15.0.4745.1000

66.752

13-Oct-2015

23:09

Dlcmossact_actions_14_1033

Moss.actions

Not applicable

429.199

13-Oct-2015

23:09

Conversion.msoserver.msoserverintl.dll_1033

Msoserverintl.dll

15.0.4759.1000

3.432.544

13-Oct-2015

23:09

Mssmsg.dll.1033

Mssmsg.dll

15.0.4755.1000

194.656

13-Oct-2015

23:10

Onesitewebtemplates_1033_wh_newsletter.aspx_1033

Newsletter.aspx

Not applicable

3.238

13-Oct-2015

23:10

Notesstp.exe.oss.1033

Notessetup.exe

15.0.4757.1000

560.736

13-Oct-2015

23:10

Osrvadm.rsx_1033

Officeserveradmin.en-us.resx

Not applicable

17.843

13-Oct-2015

23:09

Onesitewebtemplateslayouts1033whstylesoldialog.css_1033

Oldialog.css

Not applicable

2.870

13-Oct-2015

23:10