Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày Phát hành:
11/01/2022

Phiên bản:
.NET Framework dụng 3.5 và 4.8

Tóm tắt

Các cải thiện về bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này giải quyết sự cố mà trong đó kẻ tấn công không xác thực có thể gây ra từ chối dịch vụ trên một hệ thống bị ảnh hưởng. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem mục CVE-2022-21911.

Cải thiện chất lượng và độ tin cậy

WPF1

- Giải quyết sự cố mà trong đó WPF không phản hồi khi cửa sổ WPF được kích hoạt bằng thao tác cảm ứng (ví dụ: trượt hộp danh sách).

- Thêm giảm nhẹ cho sự cố liên quan đến xén, nhấp nháy hoặc kết hợp nội dung trực quan không chính xác trong điều kiện tải GPU cao.

- Địa chỉ sự cố mà thông tin bổ sung liên kết với thư WM_KEYDOWN bị bỏ trước khi bộ xử lý cho sự kiện PreviewKeyDown hoặc KeyDown có thể truy xuất thông qua GetMessageExtraInfo.

- Địa chỉ sự cố mà trong đó AutomationElement.FindFirst hoặc FindAll không tìm kiếm trong vùng cây con của hwnd có thuộc tính UIA_WindowVisibilityOverridden được đặt là 1.

- Khắc phục sự cố gắn kết trên TextBox.Text với UpdateSourceTrigger=PropertyChanged sẽ tạo ra kết quả không chính xác khi sử dụng Microsoft Quick IME.

SQL kết nối

- Trong một số trường hợp lỗi nhất định xảy ra do NullReferenceException gây ra trong khi nhập các giá trị SqlParameter bằng cách sử dụng đại diện do khách hàng cung cấp, trình điều khiển SqlClient có thể không dọn dẹp trạng thái kết nối. Kết nối ở trạng thái xấu, có thể đi vào nhóm kết nối và có thể được tiếp nhận để tái sử dụng gây ra các lỗi không mong muốn trên kết nối. Nếu một điều kiện như vậy được nhận diện, thì Khóa chuyển AppContext "Switch.System.Data.SqlClient.CleanupParserOnAllFailures" có thể được bật để dọn sạch kết nối trên bất kỳ loại lỗi nào ngay cả khi đang gặp lỗi với đại diện.

WCF2

- Giải quyết sự cố hết thời gian chờ một yêu cầu không thành công khi thực hiện cuộc gọi WCF không đồng bộ qua HTTP. Nếu dịch vụ đã gửi một phần thư phản hồi và không gửi được phần phản hồi còn lại, máy khách có thể không nhận được cuộc gọi sau khi hết thời gian chờ được cấu hình.

1 Windows Presentation Foundation (WPF)
2 Windows Communication Foundation (WCF)

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện không biết về bất kỳ sự cố nào trong bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Windows Cập nhật và Microsoft Update

Không có. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Cập nhật.

Windows Update for Business

Không có. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Cập nhật.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Windows Server Update Services (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình cho Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sản phẩm:Hệ điều hành máy chủ Microsoft phiên bản 21H2

Phân loại: Các bản cập nhật Bảo mật

Thông tin về tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho cập nhật tích lũy.

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×