Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB3055046 cho Microsoft Project Server 2010 đã được phát hành vào ngày 11 tháng 8, 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Khắc phục sự cố sau đây:

Khi bạn sử dụng ứng dụng giao diện máy chủ Project (PSI) để cập nhật một trường tùy chỉnh mức dự án của một dự án, các giá trị của các trường tùy chỉnh được tính toán sẽ trống trên các nhiệm vụ khi được xem trong Project Web App.

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Kiện

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có cài đặt Microsoft Project Server 2010 Service Pack 2 .

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong bảng sau đây. Thông tin tệp Pjsrvwfe-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Addmodifyuser.aspx

14.0.7118

146.282

11-Feb-2014

16:23

Addpublishsps12.sql

Not Applicable

380.695

14-Oct-2014

13:20

Addpubsps12.sql

Not Applicable

1.271.659

14-Oct-2014

13:20

Addpubtab12.sql

Not Applicable

241.370

14-Oct-2014

13:20

Addqueue1projectsps12.sql

Not Applicable

91.521

14-Oct-2014

13:20

Addqueue1timesheetsps12.sql

Not Applicable

92.760

14-Oct-2014

13:20

Addreportingsps12.sql

Not Applicable

1.477.577

14-Oct-2014

13:20

Addreptab12.sql

Not Applicable

58.857

14-Oct-2014

13:20

Addsps12.sql

Not Applicable

565.585

12-May-2015

17:17

Addtask.aspx

14.0.7115

15.343

18-Dec-2013

20:09

Addversionsps12.sql

Not Applicable

166.071

14-Oct-2014

13:20

Addverstab12.sql

Not Applicable

124.479

14-Oct-2014

13:20

Addworkingsps12.sql

Not Applicable

120.660

14-Oct-2014

13:20

Addworksps12.sql

Not Applicable

125.239

14-Oct-2014

13:20

Addworktab12.sql

Not Applicable

132.911

14-Oct-2014

13:20

Autogen.sql

Not Applicable

22.802

12-May-2015

17:17

Createpsiserviceapp.aspx

Not Applicable

6.132

20-Nov-2012

14:43

Createpwa.aspx

14.0.7006

18.938

20-Nov-2012

15:06

Dataedit.dll

14.0.7135.5000

453.296

01-Oct-2014

20:37

Enterpriseprojecttypedetails.aspx

14.0.7113

35.968

07-Nov-2013

14:48

Gridsatellite.debug.js

Not Applicable

53.996

26-May-2015

23:24

Gridsatellite.js

Not Applicable

36.543

26-May-2015

23:24

Managepsiserviceapp.aspx

14.0.7006

5.033

20-Nov-2012

14:43

Managepwa.aspx

14.0.7006

7.800

20-Nov-2012

14:43

Microsoft.office.project.schema.dll

14.0.7005.1000

5.323.344

31-Oct-2012

04:36

Microsoft.office.project.server.administration.dll

14.0.7118.5000

289.464

11-Feb-2014

16:34

Microsoft.office.project.server.communications.dll

14.0.7141.5000

289.464

03-Dec-2014

08:10

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

14.0.7141.5000

502.448

03-Dec-2014

08:10

Microsoft.office.project.server.dll

14.0.7154.5000

7.293.624

02-Jul-2015

17:50

Microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.7141.5000

2.149.048

03-Dec-2014

07:50

Microsoft.office.project.server.native.dll

14.0.7011.1000

483.488

06-Mar-2013

00:14

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

14.0.7148.5000

1.051.368

30-Mar-2015

21:44

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

14.0.7152.5000

2.075.368

26-May-2015

23:34

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

14.0.7151.5000

5.995.192

12-May-2015

17:28

Microsoft.office.project.server.webservice.dll

14.0.7141.5000

494.264

03-Dec-2014

08:10

Microsoft.office.project.shared.dll

14.0.7101.5000

133.816

22-Apr-2013

01:49

Microsoft.office.project.webproj.dll

14.0.7143.5000

789.168

12-Jan-2015

22:36

Mytaskssatellite.js

Not Applicable

39.919

10-Feb-2015

00:26

Policy.12.0.microsoft.office.project.server.library.config

Not Applicable

609

16-Nov-2010

17:34

Policy.12.0.microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.6015.1000

11.712

20-Dec-2010

17:37

Projectcentersatellite.debug.js

Not Applicable

14.092

04-Nov-2014

23:00

Projectcentersatellite.js

Not Applicable

10.580

04-Nov-2014

23:00

Projectdrilldownsatellite.debug.js

Not Applicable

111.851

26-May-2015

23:24

Projectdrilldownsatellite.js

Not Applicable

72.107

26-May-2015

23:24

Projectserverscripts.debug.js

Not Applicable

414.861

26-Oct-2012

13:15

Projectserverscripts.js

Not Applicable

308.959

26-Oct-2012

13:15

Pwaparts.ascx

Not Applicable

19.504

16-Oct-2012

19:46

Remotetextconv.debug.js

Not Applicable

15.948

10-Feb-2015

00:26

Remotetextconv.js

Not Applicable

7.710

10-Feb-2015

00:26

Rulesaddmod.aspx

14.0.7115

43.598

18-Dec-2013

20:09

Shell.debug.js

Not Applicable

80.098

01-Jul-2011

17:58

Shell.js

Not Applicable

51.126

01-Jul-2011

17:58

Statusapprovalssatellite.js

Not Applicable

19.995

22-May-2013

18:52

Timesheetsatellite.js

Not Applicable

56.379

26-Oct-2012

13:15

Tham khảo

Xem thông tin về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×