Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB3055002 cho Microsoft SharePoint Server 2013 đã được phát hành vào ngày 11 tháng 8, 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và bản sửa lỗi

 • Bản cập nhật này thêm tính năng thu thập dữ liệu hỗn hợp. Để biết thêm thông tin, hãy xem khả năng tìm kiếm hỗn hợp đám mây trong SharePoint Server 2013.

 • Cải thiện thông báo lỗi xảy ra khi bạn tìm cách tạo bản ghi tuyên bố từ tập tài liệu.

 • Thêm tính năng kết hợp các site được theo dõi vào SharePoint Server 2013.

 • Khắc phục các sự cố sau đây:

  • Sau khi bạn bật công ty khai thác trên cơ quan được quản lý thuộc tính, các kết quả không được hiển thị trong Pa-nen tinh chỉnh của trang kết quả tìm kiếm.

  • Khi bạn tìm kiếm các mục từ một trang trại Microsoft SharePoint Server 2010 tiêu thụ các kết quả tìm kiếm từ ứng dụng dịch vụ tìm kiếm SharePoint Server 2013, bạn có thể nhận được ngoại lệ không hoạt động nếu có một mục có tiêu đề chứa nhiều hơn 50 ký tự và một dấu và "&".

  • Khi bạn dùng các tinh chỉnh phân loại tiếng Trung để tìm kiếm các mục trên site SharePoint Server 2013, tìm kiếm sẽ bị hỏng.

  • Khi bạn đặt thuộc tính PreserveID thành True đối với một số mục SharePoint Server 2013, các ID tài liệu trùng lặp có thể được tạo ra. Trong trường hợp này, khi bạn tìm cách mở một mục, bạn có thể được chuyển hướng đến một trang tìm kiếm có chứa nhiều mục thay vì duyệt đến mục trực tiếp hoặc bạn thấy một tài liệu không chính xác được mở.

  • Khi bạn cố gắng sử dụng tìm kiếm tại chỗ để tìm kiếm các mục trong một danh sách có chứa nhiều trang, thì tìm kiếm có thể tìm thấy các mục trên trang hiện tại nhưng không thể tìm thấy các mục trên một trang khác.

  • Khi bạn sử dụng hộp văn bản giá trị khác để lọc tinh chỉnh cho kết quả tìm kiếm, số đếm sẽ được hiển thị là không. Sự cố này xảy ra nếu bạn bật truy cập kết quả trên tinh chỉnh loại tệp là một quá trình tinh chỉnh nhiều giá trị.

  • Khi bạn kiểm tra một trang có một phần web với mã thông báo hôm nay trong một truy vấn, bạn có thể thấy nội dung tìm kiếm của ngày trước đó.

  • Sau khi bạn thêm một tệp không có phần mở rộng vào tập tài liệu, các thuộc tính chia sẻ sẽ không được kế thừa từ tập tài liệu.

  • Khi bạn bấm vào nối kết kết quả tìm kiếm trong thông báo email cảnh báo tìm kiếm cho một trung tâm tìm kiếm được bản địa hóa, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

   Không tìm thấy trang.

  • Khi bạn phân tích một tài liệu Word, mức sử dụng CPU cao sẽ xảy ra trong quy trình noderunner. exe.

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Kiện

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có cài đặt Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1 .

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây.64-bitThông tin tệp Coreservermui-en-US. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Aboutus.aspx

Not Applicable

4.543

14-Jul-2015

05:00

Accessibility.css

Not Applicable

1.381

14-Jul-2015

05:00

Addgalleryimages.xap

Not Applicable

66.514

14-Jul-2015

04:59

Adodb.dll.deploy

6.0.0.0

96.384

14-Jul-2015

04:59

Articleleft.html

Not Applicable

6.235

14-Jul-2015

04:59

Articlelinks.html

Not Applicable

4.831

14-Jul-2015

04:59

Articleright.html

Not Applicable

5.314

14-Jul-2015

04:59

Assetpickers.js

Not Applicable

31.739

14-Jul-2015

04:59

Berlin.css

Not Applicable

326.474

14-Jul-2015

04:59

Calendar.aspx

Not Applicable

4.007

14-Jul-2015

05:00

Catalogarticle.html

Not Applicable

8.222

14-Jul-2015

04:59

Catalogwelcome.html

Not Applicable

8.375

14-Jul-2015

04:59

Cmscore.en-us.resx

Not Applicable

100.349

14-Jul-2015

04:59

Communities.css

Not Applicable

23.988

14-Jul-2015

04:59

Compare.aspx

Not Applicable

3.436

14-Jul-2015

05:00

Contactus.aspx

Not Applicable

1.520

14-Jul-2015

05:00

Controls.css

Not Applicable

55.493

14-Jul-2015

04:59

Controls15.css

Not Applicable

9.743

14-Jul-2015

04:59

Customstrings.js

Not Applicable

358

14-Jul-2015

04:59

Datashareedit.aspx

Not Applicable

785

14-Jul-2015

05:00

Datashareview.aspx

Not Applicable

823

14-Jul-2015

05:00

Ddmanager.exe.deploy

15.0.4466.1000

258.608

14-Jul-2015

04:59

Ddmanager.intl.dll.deploy

15.0.4420.1017

27.296

14-Jul-2015

04:59

Ddmanager.intl.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

56.968

14-Jul-2015

04:59

Default.aspx

Not Applicable

4.095

14-Jul-2015

05:00

Designtime.css

Not Applicable

766

14-Jul-2015

05:00

Discoverydownloadmanager.application

Not Applicable

15.803

14-Jul-2015

04:59

Discoverydownloadmanager.exe.manifest

Not Applicable

24.505

14-Jul-2015

04:24

Edit.css

Not Applicable

21.033

14-Jul-2015

05:00

Edit-mode-21.css

Not Applicable

3.707

14-Jul-2015

04:59

Employeebio.aspx

Not Applicable

2.026

14-Jul-2015

05:00

Enterprisewiki.html

Not Applicable

6.223

14-Jul-2015

04:59

Faq.aspx

Not Applicable

4.015

14-Jul-2015

05:00

General.aspx

Not Applicable

743

14-Jul-2015

05:00

Global.css

Not Applicable

15.723

14-Jul-2015

05:00

Htmleditorstyles.css

Not Applicable

48.542

14-Jul-2015

04:59

Interop.cdosys.dll.deploy

15.0.4420.1017

57.504

14-Jul-2015

04:59

Legalinfo.aspx

Not Applicable

2.727

14-Jul-2015

05:00

Lyon.css

Not Applicable

327.911

14-Jul-2015

04:59

Masterroot.css

Not Applicable

4.029

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.ceres.diagnostics.msg.dll

15.0.4521.1000

126.656

15-Jul-2015

01:31

Microsoft.ceres.diagnostics.perfmonmsg.dll

15.0.4448.1000

180.832

15-Jul-2015

01:31

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll.deploy

15.0.609.4

1.034.336

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.exchange.pst.dll.deploy

15.0.609.0

171.552

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.client.policy.dll.deploy

15.0.4420.1017

19.608

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.mhtexport.dll.deploy

15.0.4420.1017

25.744

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.server.msg.dll

15.0.4745.1000

423.144

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.server.perfmonmsg.dll

15.0.4745.1000

360.680

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.4741.1000

495.288

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4561.1000

288.968

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.deploy

15.0.4745.1000

66.752

14-Jul-2015

04:59

Moss.actions

Not Applicable

429.199

14-Jul-2015

04:59

Msoserverintl.dll

15.0.4713.1000

3.430.584

14-Jul-2015

04:59

Mssmsg.dll

15.0.4745.1000

193.216

14-Jul-2015

04:59

Newsletter.aspx

Not Applicable

3.238

14-Jul-2015

05:00

Notessetup.exe

15.0.4745.1000

560.320

14-Jul-2015

04:59

Officeserveradmin.en-us.resx

Not Applicable

17.843

14-Jul-2015

04:59

Oldialog.css

Not Applicable

2.870

14-Jul-2015

05:00

Ollfont.css

Not Applicable

7.246

14-Jul-2015

05:00

Oslo.html

Not Applicable

25.206

14-Jul-2015

04:59

Osrv.en-us.resx

Not Applicable

8.765

14-Jul-2015

04:59

Osrvcore.en-us.resx

Not Applicable

33.946

14-Jul-2015

04:59

Osrvmanifest.man

Not Applicable

1.722.815

14-Jul-2015

04:59

Portal.css

Not Applicable

96.336

14-Jul-2015

04:59

Pressrelease.aspx

Not Applicable

2.910

14-Jul-2015

05:00

Profilebrowserscriptres.en-us.resx

Not Applicable

49.846

14-Jul-2015

04:59

Projectsummary.css

Not Applicable

4.224

14-Jul-2015

04:59

Publicthemedforegroundimages.css

Not Applicable

604

14-Jul-2015

04:59

Reviewapproval_1033.xoml

Not Applicable

105.111

14-Jul-2015

04:59

Reviewpublishing_1033.xoml

Not Applicable

105.111

14-Jul-2015

04:59

Root.master

Not Applicable

3.792

14-Jul-2015

05:00

Sbw.css

Not Applicable

1.057

14-Jul-2015

04:59

Searchfoundationmanifest.man

Not Applicable

593.509

14-Jul-2015

04:59

Seattle.html

Not Applicable

27.403

14-Jul-2015

04:59

Selectorcontrols.js

Not Applicable

16.921

14-Jul-2015

04:59

Service.aspx

Not Applicable

2.829

14-Jul-2015

05:00

Sitemap.aspx

Not Applicable

1.259

14-Jul-2015

05:00

Socialdata.css

Not Applicable

14.063

14-Jul-2015

04:59

Spellchecker.js

Not Applicable

44.317

14-Jul-2015

04:59

Sps.en-us.resx

Not Applicable

100.345

14-Jul-2015

04:59

Spscore.en-us.resx

Not Applicable

145.726

14-Jul-2015

04:59

Spx.css

Not Applicable

1.642

14-Jul-2015

04:59

Spx.en-us.resx

Not Applicable

25.630

14-Jul-2015

04:59

Spxclient.en-us.resx

Not Applicable

7.607

14-Jul-2015

04:59

Spxpub.css

Not Applicable

20.006

15-Jul-2015

01:41

Spxpubribbon.css

Not Applicable

11.194

14-Jul-2015

05:00

Spxpubribbon.css

Not Applicable

12.628

15-Jul-2015

01:41

Srch.resources.en-us.resx

Not Applicable

80.758

14-Jul-2015

04:59

Ssetupui.dll

15.0.4561.1000

68.800

14-Jul-2015

04:59

Sshellui.mst

Not Applicable

14.848

14-Jul-2015

04:59

Startermaster.html

Not Applicable

7.162

14-Jul-2015

04:59

Tables.css

Not Applicable

2.030

14-Jul-2015

05:00

Termstoremanager.css

Not Applicable

6.950

14-Jul-2015

04:59

Tokyo.css

Not Applicable

326.995

14-Jul-2015

04:59

Websitecore.en-us.resx

Not Applicable

205.839

14-Jul-2015

04:59

Welcomesplash.html

Not Applicable

5.567

14-Jul-2015

04:59

Wizards.css

Not Applicable

8.520

14-Jul-2015

05:00

Xlsrvintl.dll

15.0.4661.1000

262.328

14-Jul-2015

04:59

Thông tin tệp Coreserver-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

256_icdocset.gif

Not Applicable

3.448

14-Jul-2015

04:59

256_icvidset.gif

Not Applicable

1.833

14-Jul-2015

04:59

A.jpg

Not Applicable

104.271

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

106.430

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

111.440

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

117.008

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

122.065

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

138.308

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

150.463

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

154.269

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

156.944

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

178.613

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

216.902

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

220.237

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

307.139

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

51.524

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

57.308

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

60.306

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

60.571

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

60.690

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

64.584

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

64.657

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

65.089

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

66.065

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

68.340

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

73.910

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

73.977

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

78.114

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

82.431

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

86.029

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

86.843

14-Jul-2015

05:01

A.jpg

Not Applicable

93.539

14-Jul-2015

05:01

Accountjoiner.dll

4.0.2450.51

199.328

14-Jul-2015

05:02

Add.aspx

Not Applicable

12.238

14-Jul-2015

05:01

Addgallery.xap

Not Applicable

400.740

14-Jul-2015

05:01

Addnavigationlinkdialog.aspx

Not Applicable

6.761

14-Jul-2015

05:00

Addnavigationlinkdialog.aspx

Not Applicable

8.762

14-Jul-2015

05:00

Admapropertypages.dll

4.0.2450.51

223.912

14-Jul-2015

05:02

Advanceddialog.aspx

Not Applicable

6.732

14-Jul-2015

05:01

Advanceddialog.js

Not Applicable

3.129

14-Jul-2015

05:01

Ajaxtoolkit.debug.js

Not Applicable

312.093

14-Jul-2015

05:00

Ajaxtoolkit.js

Not Applicable

132.784

14-Jul-2015

05:00

Allitems.aspx

Not Applicable

2.810

14-Jul-2015

04:59

Allitems.aspx

Not Applicable

2.811

14-Jul-2015

04:59

Allitems.aspx

Not Applicable

3.211

14-Jul-2015

05:01

Allitems.aspx

Not Applicable

3.452

14-Jul-2015

04:59

Allitems.aspx

Not Applicable

3.453

14-Jul-2015

04:59

Alternatecss.aspx

Not Applicable

6.000

14-Jul-2015

05:00

Alternatemediaplayer.xaml

Not Applicable

35.633

14-Jul-2015

05:00

Antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

15.464

14-Jul-2015

05:01

Areanavigationsettings.aspx

Not Applicable

29.382

14-Jul-2015

05:00

Articleleft.aspx

Not Applicable

4.456

14-Jul-2015

05:00

Articlelinks.aspx

Not Applicable

4.014

14-Jul-2015

05:00

Articleright.aspx

Not Applicable

4.457

14-Jul-2015

05:00

Aspctrl.aspx

Not Applicable

1.453

14-Jul-2015

05:01

Aspctrl.js

Not Applicable

41.394

14-Jul-2015

05:01

Assetedithyperlink.aspx

Not Applicable

9.757

14-Jul-2015

05:00

Assetimagepicker.aspx

Not Applicable

23.440

14-Jul-2015

05:00

Assetpickers.js

Not Applicable

67.739

14-Jul-2015

05:00

Assetportalbrowser.aspx

Not Applicable

13.699

14-Jul-2015

05:00

Audit.xlsx

Not Applicable

13.526

14-Jul-2015

04:59

Auditcustomquery.ascx

Not Applicable

11.027

14-Jul-2015

04:59

Auditcustomquery.ascx

Not Applicable

11.153

14-Jul-2015

04:59

Auditsettings.ascx

Not Applicable

3.518

14-Jul-2015

04:59

Auditsettings.ascx

Not Applicable

3.593

14-Jul-2015

04:59

Auditsettings.aspx

15.0.4420

16.530

14-Jul-2015

04:59

Auditsettings.aspx

Not Applicable

16.446

14-Jul-2015

04:59

B.jpg

Not Applicable

105.110

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

119.665

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

124.826

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

142.097

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

143.994

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

147.476

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

208.939

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

220.692

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

242.919

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

296.515

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

323.554

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

349.302

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

50.355

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

51.327

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

56.322

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

57.826

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

64.657

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

64.923

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

65.184

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

68.406

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

69.476

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

78.688

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

83.334

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

85.543

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

89.871

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

92.195

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

95.602

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

98.677

14-Jul-2015

05:01

B.jpg

Not Applicable

98.938

14-Jul-2015

05:01

Barcodeglobalsettings.ascx

Not Applicable

1.472

14-Jul-2015

04:59

Barcodeimagefromitem.aspx

Not Applicable

309

14-Jul-2015

04:59

Barcodesettings.ascx

Not Applicable

1.398

14-Jul-2015

04:59

Bargensettings.ascx

Not Applicable

1.522

14-Jul-2015

04:59

Baseitems.aspx

15.0.4420

2.810

14-Jul-2015

04:59

Baseitems.aspx

Not Applicable

3.452

14-Jul-2015

04:59

Berlin.master

Not Applicable

28.631

14-Jul-2015

05:00

Big_button.js

Not Applicable

1.987

14-Jul-2015

05:01

Blankwebpartpage.aspx

Not Applicable

5.341

14-Jul-2015

05:00

Bodymenu.js

Not Applicable

702

14-Jul-2015

05:01

Bulkwrktaskhandler.aspx

15.0.4420

8.402

14-Jul-2015

04:59

Bulkwrktaskhandler.aspx

Not Applicable

8.368

14-Jul-2015

04:59

Bulkwrktaskip.aspx

Not Applicable

2.221

14-Jul-2015

04:59

Button.js

Not Applicable

5.444

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

100.340

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

102.513

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

103.865

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

110.883

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

132.119

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

133.845

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

148.847

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

220.464

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

244.081

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

246.149

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

247.961

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

302.744

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

49.273

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

50.490

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

51.530

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

53.982

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

63.391

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

65.672

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

68.598

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

69.128

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

73.255

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

73.763

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

77.445

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

83.970

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

84.883

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

88.289

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

88.728

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

89.436

14-Jul-2015

05:01

C.jpg

Not Applicable

89.648

14-Jul-2015

05:01

Catalogarticle.aspx

Not Applicable

6.359

14-Jul-2015

05:00

Catalogconfiguration.aspx

Not Applicable

17.873

14-Jul-2015

05:00

Catalogwelcome.aspx

Not Applicable

6.509

14-Jul-2015

05:00

Category.aspx

Not Applicable

17.572

14-Jul-2015

05:00

Cdsourcestatus.aspx

Not Applicable

5.764

14-Jul-2015

05:00

Changesitemasterpage.aspx

Not Applicable

14.205

14-Jul-2015

05:00

Cmicarabicwordbreaker.dll

15.0.4454.1000

138.336

14-Jul-2015

04:59

Cmscore.resx

Not Applicable

100.349

14-Jul-2015

05:00

Cmssitemanager.js

Not Applicable

28.681

14-Jul-2015

05:00

Colorpicker.js

Not Applicable

8.803

14-Jul-2015

05:01

Colorpicker_menu.js

Not Applicable

2.948

14-Jul-2015

05:01

Colorpickerhsvdialog.js

Not Applicable

23.345

14-Jul-2015

05:01

Columndefaults.aspx

Not Applicable

10.243

14-Jul-2015

04:59

Columnfiltering.ascx

Not Applicable

442

14-Jul-2015

04:59

Communityreputationsettings.aspx

Not Applicable

36.857

14-Jul-2015

05:01

Communitysearchredirector.aspx

Not Applicable

1.039

14-Jul-2015

05:01

Config.js

Not Applicable

107

14-Jul-2015

05:01

Configdb.dll

4.0.2450.51

1.665.688

14-Jul-2015

05:02

Configureresulttype.aspx

Not Applicable

16.846

14-Jul-2015

05:00

Connectorph.dll

15.0.4719.1000

299.200

14-Jul-2015

05:00

Contactuscontroldialog.aspx

Not Applicable

6.407

14-Jul-2015

05:01

Contactuscontroldialog.aspx.js

Not Applicable

6.281

14-Jul-2015

05:01

Container.js

Not Applicable

2.019

14-Jul-2015

05:01

Containerpicker.dll

4.0.2450.51

51.880

14-Jul-2015

05:02

Contentfollowing.debug.js

Not Applicable

26.135

14-Jul-2015

05:00

Contentfollowing.js

Not Applicable

11.413

14-Jul-2015

05:00

Contenttypesyndicationhubs.aspx

Not Applicable

5.346

14-Jul-2015

05:00

Contextmenu.js

Not Applicable

1.250

14-Jul-2015

05:01

Control_searchresults.html

Not Applicable

30.364

14-Jul-2015

05:00

Control_searchresults.js

Not Applicable

32.069

14-Jul-2015

05:00

Control_state.js

Not Applicable

1.542

14-Jul-2015

05:01

Controlmenu.js

Not Applicable

2.049

14-Jul-2015

05:01

Controls.js

Not Applicable

588

14-Jul-2015

05:01

Controls.js

Not Applicable

708

14-Jul-2015

05:01

Core.dialogs.js

Not Applicable

22.473

14-Jul-2015

05:01

Core.js

Not Applicable

82.522

14-Jul-2015

05:01

Core.menus.js

Not Applicable

306

14-Jul-2015

05:01

Core.state.js

Not Applicable

2.238

14-Jul-2015

05:01

Core.table.js

Not Applicable

31.913

14-Jul-2015

05:01

Core.utils.js

Not Applicable

9.381

14-Jul-2015

05:01

Crawledproperty.aspx

Not Applicable

18.047

14-Jul-2015

05:00

Crawllatency.aspx

Not Applicable

24.372

14-Jul-2015

05:00

Crawllogurlexplorer.aspx

Not Applicable

29.500

14-Jul-2015

05:00

Createdocsetversion.aspx

15.0.4420

8.411

14-Jul-2015

04:59

Createdocsetversion.aspx

Not Applicable

8.318

14-Jul-2015

04:59

Createpage.aspx

Not Applicable

18.659

14-Jul-2015

05:01

Createpage.aspx

Not Applicable

20.545

14-Jul-2015

05:00

Createpage.aspx.js

Not Applicable

4.761

14-Jul-2015

05:01

Createpublishingpagedialog.aspx

Not Applicable

14.280

14-Jul-2015

05:00

Createwikipage.aspx

Not Applicable

3.488

14-Jul-2015

05:01

Csexport.exe

4.0.2450.51

43.672

14-Jul-2015

05:02

Cssearch.dll

4.0.2450.51

129.688

14-Jul-2015

05:02

Cstwrkflip.aspx

15.0.4420

4.460

14-Jul-2015

04:59

Cstwrkflip.aspx

Not Applicable

5.000

14-Jul-2015

04:59

Ctdmsettings.aspx

Not Applicable

11.329

14-Jul-2015

04:59

Cuioverride.css

Not Applicable

775

14-Jul-2015

05:01

Curatedrolluppage.aspx

Not Applicable

5.321

14-Jul-2015

05:00

Current.aspx

Not Applicable

2.751

14-Jul-2015

05:01

Customcolorpickerdialog.aspx

Not Applicable

20.971

14-Jul-2015

05:01

Customcolorpickerdialog.aspx.js

Not Applicable

22.316

14-Jul-2015

05:01

Customcssdialog.aspx

Not Applicable

5.622

14-Jul-2015

05:01

Customcssdialog.js

Not Applicable

784

14-Jul-2015

05:01

Customizereport.aspx

15.0.4420

10.151

14-Jul-2015

04:59

Customizereport.aspx

Not Applicable

10.344

14-Jul-2015

04:59

D.jpg

Not Applicable

1.007.103

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

101.787

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

104.060

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

105.278

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

108.565

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

113.030

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

114.611

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

118.089

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

124.371

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

127.224

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

133.799

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

134.186

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

148.761

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

155.537

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

171.973

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

178.160

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

205.355

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

265.994

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

319.937

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

35.646

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

39.370

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

46.297

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

50.884

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

55.105

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

64.005

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

68.035

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

696.413

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

85.878

14-Jul-2015

05:01

D.jpg

Not Applicable

93.634

14-Jul-2015

05:01

Data.js

Not Applicable

4.353

14-Jul-2015

05:01

Dateutil.js

Not Applicable

4.370

14-Jul-2015

05:01

Dbmapropertypages.dll

4.0.2450.51

244.392

14-Jul-2015

05:02

Debug.js

Not Applicable

1.484

14-Jul-2015

05:01

Default.aspx

15.0.4420

3.522

14-Jul-2015

04:59

Default.aspx

Not Applicable

1.505

14-Jul-2015

04:59

Default.aspx

Not Applicable

294

14-Jul-2015

05:01

Default.aspx

Not Applicable

4.026

14-Jul-2015

04:59

Default.aspx

Not Applicable

4.591

14-Jul-2015

04:59

Default.aspx

Not Applicable

6.927

14-Jul-2015

05:01

Default.aspx.js

Not Applicable

64.298

14-Jul-2015

05:01

Defaultcase.aspx

15.0.4420

4.038

14-Jul-2015

04:59

Deleteobject.sql

Not Applicable

2.450

14-Jul-2015

05:02

Disambiguation.aspx

Not Applicable

3.499

14-Jul-2015

05:00

Discoveryglobalcontrol.ascx

Not Applicable

5.174

14-Jul-2015

04:59

Discoveryproperties.ascx

Not Applicable

7.006

14-Jul-2015

04:59

Discoveryquerystatistics.ascx

Not Applicable

3.529

14-Jul-2015

04:59

Dispform.aspx

Not Applicable

13.865

14-Jul-2015

04:59

Dispform.aspx

Not Applicable

14.214

14-Jul-2015

04:59

Dispform.aspx

Not Applicable

18.342

14-Jul-2015

05:00

Dispform.aspx

Not Applicable

4.269

14-Jul-2015

04:59

Dispform.aspx

Not Applicable

4.313

14-Jul-2015

05:00

Dispform.aspx

Not Applicable

4.618

14-Jul-2015

04:59

Dmplaceholder.aspx

15.0.4420

3.802

14-Jul-2015

04:59

Dmplaceholder.aspx

Not Applicable

3.711

14-Jul-2015

04:59

Docconvlauncher.aspx

15.0.4420

6.324

14-Jul-2015

04:59

Docconvloadbalancer.aspx

15.0.4420

6.487

14-Jul-2015

04:59

Docidredir.aspx

Not Applicable

362

14-Jul-2015

04:59

Docidsettings.aspx

Not Applicable

6.517

14-Jul-2015

04:59

Docpicker.aspx

Not Applicable

6.514

14-Jul-2015

05:01

Docpicker.aspx.js

Not Applicable

1.812

14-Jul-2015

05:01

Docsetadddoc.aspx

Not Applicable

4.110

14-Jul-2015

04:59

Docsetexport.aspx

Not Applicable

1.061

14-Jul-2015

04:59

Docsethome.aspx

Not Applicable

2.912

14-Jul-2015

04:59

Docsetsend.aspx

Not Applicable

3.818

14-Jul-2015

04:59

Docsetsettings.aspx

15.0.4420

25.243

14-Jul-2015

04:59

Docsetsettings.aspx

Not Applicable

23.282

14-Jul-2015

04:59

Docsettemplates.ascx

Not Applicable

1.415

14-Jul-2015

04:59

Docsettemplates.ascx

Not Applicable

1.425

14-Jul-2015

04:59

Docsetversions.aspx

15.0.4420

18.649

14-Jul-2015

04:59

Docsetversions.aspx

Not Applicable

18.227

14-Jul-2015

04:59

Documentformat.openxml.dll

2.5.5631.0

5.812.328

13-Jul-2015

19:19

Documentroutersettings.aspx

Not Applicable

15.150

14-Jul-2015

04:59

Docxpageconverter.exe

15.0.4745.1000

828.608

14-Jul-2015

05:00

Dom.js

Not Applicable

4.812

14-Jul-2015

05:01

Draganddrop.js

Not Applicable

19.954

14-Jul-2015

05:01

Dropdown.js

Not Applicable

3.744

14-Jul-2015

05:01

Dropoffzoneroutingform.ascx

Not Applicable

3.478

14-Jul-2015

04:59

Dropoffzoneroutingform.ascx

Not Applicable

3.494

14-Jul-2015

04:59

E.jpg

Not Applicable

100.658

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

106.950

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

107.377

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

110.443

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

111.430

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

118.094

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

133.548

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

135.423

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

140.138

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

153.162

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

159.865

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

47.757

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

54.096

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

64.706

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

65.891

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

73.273

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

75.181

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

77.416

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

77.693

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

79.632

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

81.953

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

83.049

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

85.140

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

85.356

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

88.880

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

89.173

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

90.581

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

90.671

14-Jul-2015

05:01

E.jpg

Not Applicable

96.284

14-Jul-2015

05:01

Edirectoryma.dll

4.0.2450.51

72.352

14-Jul-2015

05:02

Ediscoveryquerystatistics.ascx

Not Applicable

1.356

14-Jul-2015

04:59

Ediscoverytemplate.ascx

Not Applicable

3.266

14-Jul-2015

04:59

Editform.aspx

Not Applicable

13.842

14-Jul-2015

04:59

Editform.aspx

Not Applicable

14.191

14-Jul-2015

04:59

Editform.aspx

Not Applicable

4.246

14-Jul-2015

04:59

Editform.aspx

Not Applicable

4.290

14-Jul-2015

05:00

Editform.aspx

Not Applicable

4.595

14-Jul-2015

04:59

Editingmenu.js

Not Applicable

11.048

14-Jul-2015

05:00

Editlink.aspx

Not Applicable

14.098

14-Jul-2015

05:02

Editlink.aspx

Not Applicable

14.110

14-Jul-2015

05:02

Editlink.aspx

Not Applicable

20.150

14-Jul-2015

05:02

Editlink.aspx

Not Applicable

20.162

14-Jul-2015

05:02

Editortoolbar.ascx

Not Applicable

13.879

14-Jul-2015

05:01

Editqueryrule.aspx

Not Applicable

67.925

14-Jul-2015

05:00

Editqueryrule.aspx

Not Applicable

69.075

14-Jul-2015

05:00

Editqueryrule.aspx

Not Applicable

73.033

14-Jul-2015

05:00

Editrule.aspx

Not Applicable

38.903

14-Jul-2015

04:59

Editrule.aspx

Not Applicable

39.150

14-Jul-2015

04:59

Editvideoset.aspx

15.0.4420

21.824

14-Jul-2015

04:59

Editview.aspx

Not Applicable

33.872

14-Jul-2015

05:00

Emailcontacts.ashx

Not Applicable

139

14-Jul-2015

05:01

En_es.mdl

Not Applicable

258.882

14-Jul-2015

05:00

En_ja.mdl

Not Applicable

826.705

14-Jul-2015

05:00

Enhancedsearch.aspx

Not Applicable

8.266

14-Jul-2015

05:00

Enterprisewiki.aspx

Not Applicable

5.239

14-Jul-2015

05:00

Es_es.mdl

Not Applicable

265.318

14-Jul-2015

05:00

Excelcellpicker.aspx

Not Applicable

8.485

14-Jul-2015

05:01

Exch2007extension.dll

4.0.2450.51

15.528

14-Jul-2015

05:02

Exch2010extension.dll

4.0.2450.51

15.528

14-Jul-2015

05:02

Exchangema.dll

4.0.2450.51

109.216

14-Jul-2015

05:02

Exemptpolicy.aspx

Not Applicable

2.023

14-Jul-2015

04:59

Exp_pdf_server.dll

15.0.4741.1000

140.984

14-Jul-2015

04:59

Exp_xps_server.dll

15.0.4725.1000

77.496

14-Jul-2015

04:59

Expirationconfig.aspx

Not Applicable

8.905

14-Jul-2015

04:59

Exportpolicy.aspx

Not Applicable

3.609

14-Jul-2015

04:59

F.jpg

Not Applicable

112.445

14-Jul-2015

05:01

F.jpg

Not Applicable

113.069

14-Jul-2015

05:01

F.jpg

Not Applicable

115.838

14-Jul-2015

05:01

F.jpg

Not Applicable

116.874

14-Jul-2015

05:01

F.jpg

Not Applicable

120.550

14-Jul-2015

05:01

F.jpg

Not Applicable

127.945

14-Jul-2015

05:01

F.jpg

Not Applicable

141.601

14-Jul-2015

05:01

F.jpg

Not Applicable

144.784

14-Jul-2015

05:01

F.jpg

Not Applicable

151.428

14-Jul-2015

05:01

F.jpg

Not Applicable

157.101

14-Jul-2015

05:01

F.jpg

Not Applicable

160.912

14-Jul-2015

05:01

F.jpg

Not Applicable

219.121

14-Jul-2015

05:01

F.jpg

Not Applicable

248.936

14-Jul-2015

05:01

F.jpg

Not Applicable

46.656

14-Jul-2015

05:01

F.jpg

Not Applicable

53.030

14-Jul-2015

05:01

F.jpg

Not Applicable

57.461

14-Jul-2015

05:01

F.jpg

Not Applicable

60.800

14-Jul-2015

05:01

F.jpg

Not Applicable

63.446

14-Jul-2015

05:01

F.jpg

Not Applicable

63.804

14-Jul-2015

05:01

F.jpg

Not Applicable

66.353

14-Jul-2015

05:01

F.jpg

Not Applicable

67.385

14-Jul-2015

05:01

F.jpg

Not Applicable

76.429

14-Jul-2015

05:01

F.jpg

Not Applicable

91.443

14-Jul-2015

05:01

F.jpg

Not Applicable

92.822

14-Jul-2015

05:01

F.jpg

Not Applicable

94.129

14-Jul-2015

05:01

Facetednavigationcontrol.ascx

Not Applicable

21.548

14-Jul-2015

05:00

Fastmorph.dll

15.0.4454.1000

2.381.936

14-Jul-2015

04:59

Filter_default.html

Not Applicable

19.687

14-Jul-2015

05:00

Filter_default.js

Not Applicable

21.014

14-Jul-2015

05:00

Filter_multivalue.html

Not Applicable

5.184

14-Jul-2015

05:00

Filter_multivalue.js

Not Applicable

6.263

14-Jul-2015

05:00

Fimmapropertypages.dll

4.0.2450.51

182.960

14-Jul-2015

05:02

Flddefedit.aspx

Not Applicable

28.386

14-Jul-2015

04:59

Floatingdivdialog.js

Not Applicable

17.641

14-Jul-2015

05:01

Followingcommon.debug.js

Not Applicable

16.612

14-Jul-2015

05:00

Followingcommon.js

Not Applicable

7.444

14-Jul-2015

05:00

Fontsizemenu.js

Not Applicable

564

14-Jul-2015

05:01

Fontstylemenu.js

Not Applicable

857

14-Jul-2015

05:01

Footerdialog.aspx

Not Applicable

10.558

14-Jul-2015

05:01

Footerdialog.js

Not Applicable

6.069

14-Jul-2015

05:01

Functionlibrary.dll

4.0.2450.51

47.784

14-Jul-2015

05:02

G.jpg

Not Applicable

112.135

14-Jul-2015

05:01

G.jpg

Not Applicable

130.366

14-Jul-2015

05:01

G.jpg

Not Applicable

276.851

14-Jul-2015

05:01

G.jpg

Not Applicable

316.967

14-Jul-2015

05:01

G.jpg

Not Applicable

379.155

14-Jul-2015

05:01

G.jpg

Not Applicable

396.806

14-Jul-2015

05:01

G.jpg

Not Applicable

483.227

14-Jul-2015

05:01

G.jpg

Not Applicable

498.628

14-Jul-2015

05:01

G.jpg

Not Applicable

54.657

14-Jul-2015

05:01

G.jpg

Not Applicable

852.021

14-Jul-2015

05:01

G15_01.jpg

Not Applicable

334

14-Jul-2015

05:01

G15_02.jpg

Not Applicable

481

14-Jul-2015

05:01

G15_03.jpg

Not Applicable

907

14-Jul-2015

05:01

G15_04.jpg

Not Applicable

1.349

14-Jul-2015

05:01

G15_05.jpg

Not Applicable

511

14-Jul-2015

05:01

G15_06.jpg

Not Applicable

348

14-Jul-2015

05:01

G15_11.jpg

Not Applicable

367

14-Jul-2015

05:01

G15_12.jpg

Not Applicable

367

14-Jul-2015

05:01

G15_13.jpg

Not Applicable

501

14-Jul-2015

05:01

G15_14.jpg

Not Applicable

1.133

14-Jul-2015

05:01

G15_15.jpg

Not Applicable

1.075

14-Jul-2015

05:01

G15_16.jpg

Not Applicable

1.366

14-Jul-2015

05:01

G15_17.jpg

Not Applicable

709

14-Jul-2015

05:01

G15_18.jpg

Not Applicable

1.870

14-Jul-2015

05:01

G15_19.jpg

Not Applicable

701

14-Jul-2015

05:01

G15_21.jpg

Not Applicable

188

14-Jul-2015

05:01

G15_22.jpg

Not Applicable

206

14-Jul-2015

05:01

G16_01.jpg

Not Applicable

351

14-Jul-2015

05:01

G16_02.jpg

Not Applicable

4.254

14-Jul-2015

05:01

G16_03.jpg

Not Applicable

403

14-Jul-2015

05:01

G16_11.jpg

Not Applicable

431

14-Jul-2015

05:01

G16_12.jpg

Not Applicable

1.079

14-Jul-2015

05:01

G16_13.jpg

Not Applicable

9.857

14-Jul-2015

05:01

G16_14.jpg

Not Applicable

498

14-Jul-2015

05:01

G17_01.jpg

Not Applicable

336

14-Jul-2015

05:01

G17_02.jpg

Not Applicable

344

14-Jul-2015

05:01

G17_03.jpg

Not Applicable

347

14-Jul-2015

05:01

G17_04.jpg

Not Applicable

347

14-Jul-2015

05:01

G17_05.jpg

Not Applicable

379

14-Jul-2015

05:01

G17_06.jpg

Not Applicable

376

14-Jul-2015

05:01

G17_07.jpg

Not Applicable

379

14-Jul-2015

05:01

G17_08.jpg

Not Applicable

395

14-Jul-2015

05:01

G17_11.jpg

Not Applicable

384

14-Jul-2015

05:01

G17_12.jpg

Not Applicable

427

14-Jul-2015

05:01

G17_13.jpg

Not Applicable

424

14-Jul-2015

05:01

G17_14.jpg

Not Applicable

431

14-Jul-2015

05:01

G17_15.jpg

Not Applicable

424

14-Jul-2015

05:01

G17_16.jpg

Not Applicable

426

14-Jul-2015

05:01

G17_17.jpg

Not Applicable

432

14-Jul-2015

05:01

G17_18.jpg

Not Applicable

476

14-Jul-2015

05:01

G18_01.jpg

Not Applicable

459

14-Jul-2015

05:01

G18_02.jpg

Not Applicable

10.979

14-Jul-2015

05:01

G18_03.jpg

Not Applicable

11.982

14-Jul-2015

05:01

G18_04.jpg

Not Applicable

1.006

14-Jul-2015

05:01

G18_05.jpg

Not Applicable

3.532

14-Jul-2015

05:01

G18_06.jpg

Not Applicable

803

14-Jul-2015

05:01

G18_07.jpg

Not Applicable

733

14-Jul-2015

05:01

G19_01.jpg

Not Applicable

356

14-Jul-2015

05:01

G19_02.jpg

Not Applicable

4.436

14-Jul-2015

05:01

G19_03.jpg

Not Applicable

364

14-Jul-2015

05:01

G19_04.jpg

Not Applicable

3.451

14-Jul-2015

05:01

G20_01.jpg

Not Applicable

444

14-Jul-2015

05:01

G20_02.jpg

Not Applicable

2.120

14-Jul-2015

05:01

G20_03.jpg

Not Applicable

1.681

14-Jul-2015

05:01

G20_04.jpg

Not Applicable

483

14-Jul-2015

05:01

G20_05.jpg

Not Applicable

1.240

14-Jul-2015

05:01

G20_06.jpg

Not Applicable

1.757

14-Jul-2015

05:01

G20_07.jpg

Not Applicable

4.828

14-Jul-2015

05:01

G20_11.jpg

Not Applicable

193

14-Jul-2015

05:01

G20_12.jpg

Not Applicable

211

14-Jul-2015

05:01

G20_21.jpg

Not Applicable

384

14-Jul-2015

05:01

G20_22.jpg

Not Applicable

410

14-Jul-2015

05:01

G20_23.jpg

Not Applicable

1.673

14-Jul-2015

05:01

G20_24.jpg

Not Applicable

1.580

14-Jul-2015

05:01

G21_01.jpg

Not Applicable

683

14-Jul-2015

05:01

G21_02.jpg

Not Applicable

20.769

14-Jul-2015

05:01

G22_01.jpg

Not Applicable

300

14-Jul-2015

05:01

G22_02.jpg

Not Applicable

1.162

14-Jul-2015

05:01

G22_03.jpg

Not Applicable

1.175

14-Jul-2015

05:01

G22_04.jpg

Not Applicable

1.316

14-Jul-2015

05:01

G23_01.jpg

Not Applicable

267

14-Jul-2015

05:01

G23_02.jpg

Not Applicable

276

14-Jul-2015

05:01

G23_03.jpg

Not Applicable

537

14-Jul-2015

05:01

G23_11.jpg

Not Applicable

531

14-Jul-2015

05:01

G23_12.jpg

Not Applicable

547

14-Jul-2015

05:01

G23_13.jpg

Not Applicable

551

14-Jul-2015

05:01

G23_21.jpg

Not Applicable

438

14-Jul-2015

05:01

G23_22.jpg

Not Applicable

448

14-Jul-2015

05:01

G23_23.jpg

Not Applicable

859

14-Jul-2015

05:01

G23_24.jpg

Not Applicable

862

14-Jul-2015

05:01

G23_25.jpg

Not Applicable

800

14-Jul-2015

05:01

G23_26.jpg

Not Applicable

806

14-Jul-2015

05:01

G23_27.jpg

Not Applicable

1.520

14-Jul-2015

05:01

G23_28.jpg

Not Applicable

1.375

14-Jul-2015

05:01

G23_29.jpg

Not Applicable

1.391

14-Jul-2015

05:01

G23_31.jpg

Not Applicable

184

14-Jul-2015

05:01

G23_32.jpg

Not Applicable

182

14-Jul-2015

05:01

G24_01.jpg

Not Applicable

198

14-Jul-2015

05:01

G24_02.jpg

Not Applicable

992

14-Jul-2015

05:01

G24_03.jpg

Not Applicable

196

14-Jul-2015

05:01

G24_11.jpg

Not Applicable

189

14-Jul-2015

05:01

G24_12.jpg

Not Applicable

188

14-Jul-2015

05:01

G37_01.jpg

Not Applicable

479

14-Jul-2015

05:01

G37_02.jpg

Not Applicable

484

14-Jul-2015

05:01

G37_03.jpg

Not Applicable

1.698

14-Jul-2015

05:01

G37_04.jpg

Not Applicable

575

14-Jul-2015

05:01

G38_01.jpg

Not Applicable

533

14-Jul-2015

05:01

G38_02.jpg

Not Applicable

3.830

14-Jul-2015

05:01

G38_03.jpg

Not Applicable

723

14-Jul-2015

05:01

G38_04.jpg

Not Applicable

919

14-Jul-2015

05:01

G38_05.jpg

Not Applicable

928

14-Jul-2015

05:01

G38_06.jpg

Not Applicable

1.638

14-Jul-2015

05:01

G38_07.jpg

Not Applicable

1.678

14-Jul-2015

05:01

G38_08.jpg

Not Applicable

1.669

14-Jul-2015

05:01

G38_11.jpg

Not Applicable

193

14-Jul-2015

05:01

G38_12.jpg

Not Applicable

212

14-Jul-2015

05:01

G46_1.jpg

Not Applicable

118.746

14-Jul-2015

05:01

Galsync.dll

4.0.2450.51

64.152

14-Jul-2015

05:02

Getspotlight.ashx

Not Applicable

285

14-Jul-2015

04:59

Globaloptions.dll

4.0.2450.51

281.248

14-Jul-2015

05:02

Group_content.js

Not Applicable

2.159

14-Jul-2015

05:00

Group_default.html

Not Applicable

5.449

14-Jul-2015

05:00

Group_default.js

Not Applicable

6.616

14-Jul-2015

05:00

Grouplistview.dll

4.0.2450.51

129.696

14-Jul-2015

05:02

H.jpg

Not Applicable

100.490

14-Jul-2015

05:01

H.jpg

Not Applicable

356.238

14-Jul-2015

05:01

H.jpg

Not Applicable

412.170

14-Jul-2015

05:01

H.jpg

Not Applicable

86.396

14-Jul-2015

05:01

Hashtagprofile.aspx

Not Applicable

8.731

14-Jul-2015

05:02

Headerdialog.aspx

Not Applicable

12.331

14-Jul-2015

05:01

Headerdialog.js

Not Applicable

5.485

14-Jul-2015

05:01

Helppopup.js

Not Applicable

6.080

14-Jul-2015

05:01

Hierarchicallistbox.js

Not Applicable

30.260

14-Jul-2015

05:00

Hierarchychart.xap

Not Applicable

35.288

14-Jul-2015

05:01

Hierarchychart.xap

Not Applicable

35.345

14-Jul-2015

05:01

Hig_progcircle_loading24.gif

Not Applicable

878

15-Jul-2015

01:44

Hold.aspx

Not Applicable

5.682

14-Jul-2015

04:59

Holdreport.aspx

Not Applicable

3.145

14-Jul-2015

04:59

Hostcontrollerservice.exe

15.0.4745.1000

32.480

14-Jul-2015

05:00

Htmlcontroldialog.aspx

Not Applicable

6.749

14-Jul-2015

05:01

Htmlcontroldialog.aspx.js

Not Applicable

8.805

14-Jul-2015

05:01

Htmlutil.dll

15.0.4745.1000

2.614.464

14-Jul-2015

04:59

I.jpg

Not Applicable

156.666

14-Jul-2015

05:01

I.jpg

Not Applicable

477.089

14-Jul-2015

05:01

I.jpg

Not Applicable

606.874

14-Jul-2015

05:01

Ibmdsmapropertypages.dll

4.0.2450.51

92.848

14-Jul-2015

05:02

Igxserver.dll

15.0.4727.1000

10.429.088

14-Jul-2015

04:59

Imagemenu.js

Not Applicable

2.610

14-Jul-2015

05:01

Imagepicker.aspx

Not Applicable

21.374

14-Jul-2015

05:01

Imagepicker.aspx.js

Not Applicable

29.922

14-Jul-2015

05:01

Imagepropdialog.aspx

Not Applicable

5.831

14-Jul-2015

05:01

Imagepropdialog.aspx.js

Not Applicable

4.655

14-Jul-2015

05:01

Imagerenditionsettings.aspx

Not Applicable

9.124

14-Jul-2015

05:00

Imageuploadcommon.js

Not Applicable

9.505

14-Jul-2015

05:01

Imageuploader_noactivex.aspx

Not Applicable

15.865

14-Jul-2015

05:01

Imageuploaderdialog.js

Not Applicable

20.037

14-Jul-2015

05:01

Imageuploaderusage.js

Not Applicable

1.792

14-Jul-2015

05:01

Importitemsinnerpage.aspx

Not Applicable

11.992

14-Jul-2015

05:01

Importitemspage.aspx

Not Applicable

5.823

14-Jul-2015

05:01

Importpolicy.aspx

Not Applicable

4.110

14-Jul-2015

04:59

Initialsetup.aspx

Not Applicable

6.952

14-Jul-2015

05:02

Iniwrkflip.aspx

15.0.4420

3.037

14-Jul-2015

04:59

Iniwrkflip.aspx

Not Applicable

3.032

14-Jul-2015

04:59

Inplacerecordslistsettings.aspx

Not Applicable

10.644

14-Jul-2015

04:59

Inplacerecordssettings.aspx

Not Applicable

11.898

14-Jul-2015

04:59

Inputcsvfile.aspx

Not Applicable

6.465

14-Jul-2015

05:00

Io.js

Not Applicable

4.416

14-Jul-2015

05:01

Iplanetmapropertypages.dll

4.0.2450.51

125.624

14-Jul-2015

05:02

Item_commonhoverpanel_body.html

Not Applicable

6.318

14-Jul-2015

05:00

Item_commonhoverpanel_body.js

Not Applicable

7.771

14-Jul-2015

05:00

Item_commonitem_body.html

Not Applicable

7.330

14-Jul-2015

05:00

Item_commonitem_body.js

Not Applicable

8.742

14-Jul-2015

05:00

Item_community_hoverpanel.html

Not Applicable

9.443

14-Jul-2015

05:00

Item_community_hoverpanel.js

Not Applicable

11.080

14-Jul-2015

05:00

Item_communityportal.html

Not Applicable

7.657

14-Jul-2015

05:00

Item_communityportal.js

Not Applicable

9.225

14-Jul-2015

05:00

Item_default_hoverpanel.js

Not Applicable

4.222

14-Jul-2015

05:00

Item_microblog.html

Not Applicable

15.584

14-Jul-2015

05:00

Item_microblog.js

Not Applicable

17.108

14-Jul-2015

05:00

Item_microblog_hoverpanel.html

Not Applicable

15.840

14-Jul-2015

05:00

Item_microblog_hoverpanel.js

Not Applicable

17.457

14-Jul-2015

05:00

Item_pdf.js

Not Applicable

4.102

14-Jul-2015

05:00

Item_site.js

Not Applicable

4.544

14-Jul-2015

05:00

Item_site_hoverpanel.html

Not Applicable

6.143

14-Jul-2015

05:00

Item_site_hoverpanel.js

Not Applicable

7.582

14-Jul-2015

05:00

Item_webpage.js

Not Applicable

3.827

14-Jul-2015

05:00

Item_webpage_hoverpanel.html

Not Applicable

5.178

14-Jul-2015

05:00

Item_webpage_hoverpanel.js

Not Applicable

6.608

14-Jul-2015

05:00

Item_word.js

Not Applicable

4.157

14-Jul-2015

05:00

Itemexpiration.aspx

15.0.4420

11.592

14-Jul-2015

04:59

Itemexpiration.aspx

Not Applicable

11.479

14-Jul-2015

04:59

J.jpg

Not Applicable

314.141

14-Jul-2015

05:01

J.jpg

Not Applicable

458.432

14-Jul-2015

05:01

J.jpg

Not Applicable

611.352

14-Jul-2015

05:01

Ja_ja.mdl

Not Applicable

997.883

14-Jul-2015

05:00

Ja_res.dict

Not Applicable

1.797.427

14-Jul-2015

05:00

Js.js

Not Applicable

2.573

14-Jul-2015

05:01

K.jpg

Not Applicable

23.237

14-Jul-2015

05:01

K.jpg

Not Applicable

531.481

14-Jul-2015

05:01

Keyword.aspx

Not Applicable

11.978

14-Jul-2015

05:00

Korwbrkr.dll

15.0.4454.1000

222.320

14-Jul-2015

04:59

Korwbrkr.dll

15.0.4454.1000

222.320

14-Jul-2015

04:59

Kpilistviewpage.aspx

Not Applicable

5.000

14-Jul-2015

05:01

L.jpg

Not Applicable

384.086

14-Jul-2015

05:01

Labelimage.aspx

Not Applicable

375

14-Jul-2015

04:59

Labelsettings.ascx

Not Applicable

9.245

14-Jul-2015

04:59

Laed.dll

15.0.4490.1000

139.872

14-Jul-2015

04:59

Languagepickercontrol.ascx

Not Applicable

5.078

14-Jul-2015

05:01

Languages.aspx

15.0.4420

2.811

14-Jul-2015

04:59

Languages.aspx

Not Applicable

3.453

14-Jul-2015

04:59

Layouts.js

Not Applicable

3.475

14-Jul-2015

05:01

Linkdialog.aspx

Not Applicable

17.975

14-Jul-2015

05:01

Linkdialog.aspx.js

Not Applicable

17.402

14-Jul-2015

05:01

Linkedit.aspx

Not Applicable

4.208

14-Jul-2015

05:01

Linkedit.js

Not Applicable

1.975

14-Jul-2015

05:01

Listcategories.aspx

Not Applicable

12.337

14-Jul-2015

05:00

Listcategories.aspx

Not Applicable

14.420

14-Jul-2015

05:00

Listcontentsourcescontrol.ascx

Not Applicable

11.109

14-Jul-2015

05:00

Listcrawledproperties.aspx

Not Applicable

15.461

14-Jul-2015

05:00

Listcrawledproperties.aspx

Not Applicable

17.546

14-Jul-2015

05:00

Listdisplaygroups.aspx

Not Applicable

14.575

14-Jul-2015

05:00

Listdisplaygroups.aspx

Not Applicable

21.655

14-Jul-2015

05:00

Listkeywords.aspx

Not Applicable

6.583

14-Jul-2015

05:00

Listmanagedproperties.aspx

Not Applicable

17.544

14-Jul-2015

05:00

Listmanagedproperties.aspx

Not Applicable

19.627

14-Jul-2015

05:00

Listqueryrules.aspx

Not Applicable

14.870

14-Jul-2015

05:00

Listqueryrules.aspx

Not Applicable

16.020

14-Jul-2015

05:00

Listqueryrules.aspx

Not Applicable

19.863

14-Jul-2015

05:00

Listservernamemappings.aspx

Not Applicable

11.422

14-Jul-2015

05:00

Lmtcontroldialog.aspx

Not Applicable

8.162

14-Jul-2015

05:01

Lmtcontroldialog.aspx.js

Not Applicable

6.916

14-Jul-2015

05:01

Loc.js

Not Applicable

258

14-Jul-2015

05:01

Locationcontroldialog.aspx

Not Applicable

10.520

14-Jul-2015

05:01

Locationcontroldialog.aspx.js

Not Applicable

18.841

14-Jul-2015

05:01

Logging.dll

4.0.2450.51

18.584

14-Jul-2015

05:02

Lyon.master

Not Applicable

28.590

14-Jul-2015

05:00

M.jpg

Not Applicable

423.548

14-Jul-2015

05:01

Maexecution.dll

4.0.2450.51

240.288

14-Jul-2015

05:02

Maexport.exe

4.0.2450.51

23.704

14-Jul-2015

05:02

Mahostm.dll

4.0.2450.51

326.808

14-Jul-2015

05:02

Mahostn.dll

4.0.2450.51

97.432

14-Jul-2015

05:02

Mailbox.master

Not Applicable

22.009

14-Jul-2015

05:01

Managecrawlrulescontrol.ascx

Not Applicable

7.525

14-Jul-2015

05:00

Managectpublishing.aspx

Not Applicable

5.453

14-Jul-2015

05:00

Managedproperty.aspx

Not Applicable

36.542

14-Jul-2015

05:00

Managefiletypes.aspx

Not Applicable

11.346

14-Jul-2015

05:00

Manageimagerenditions.aspx

Not Applicable

9.741

14-Jul-2015

05:00

Manageitemscheduling.aspx

Not Applicable

8.551

14-Jul-2015

05:00

Managelinks.aspx

Not Applicable

9.851

14-Jul-2015

05:02

Managelinks.aspx

Not Applicable

9.863

14-Jul-2015

05:02

Managementpolicyrule.moss.sql

Not Applicable

203.055

14-Jul-2015

05:02

Manageprivacypolicy.aspx

Not Applicable

9.320

14-Jul-2015

05:02

Manageprivacypolicy.aspx

Not Applicable

9.332

14-Jul-2015

05:02

Managequeryclienttypescontrol.ascx

Not Applicable

6.068

14-Jul-2015

05:00

Manageresultblock.aspx

Not Applicable

35.136

14-Jul-2015

05:00

Manageresultblock.aspx

Not Applicable

35.758

14-Jul-2015

05:00

Manageresultblock.aspx

Not Applicable

40.665

14-Jul-2015

05:00

Manageresultsourcescontrol.ascx

Not Applicable

10.807

14-Jul-2015

05:00

Manageservicepermissions.aspx

Not Applicable

22.825

14-Jul-2015

05:02

Managesitehitrules.aspx

Not Applicable

6.389

14-Jul-2015

05:00

Managesocialitems.aspx

Not Applicable

14.133

14-Jul-2015

05:02

Managesocialitems.aspx

Not Applicable

14.145

14-Jul-2015

05:02

Managevideorenditions.aspx

15.0.4420

4.987

14-Jul-2015

04:59

Mapackager.exe

4.0.2450.51

43.680

14-Jul-2015

05:02

Mapropertypages.dll

4.0.2450.51

350.888

14-Jul-2015

05:02

Matchingrule.aspx

Not Applicable

18.743

14-Jul-2015

05:00

Mcrypt.dll

4.0.2450.51

2.858.648

14-Jul-2015

05:02

Mediaplayer.xap

Not Applicable

42.338

14-Jul-2015

05:00

Membership.moss.sql

Not Applicable

181.346

14-Jul-2015

05:02

Menupane.js

Not Applicable

9.205

14-Jul-2015

05:01

Menus.js

Not Applicable

25.023

14-Jul-2015

05:01

Mergecelldialog.aspx

Not Applicable

4.471

14-Jul-2015

05:01

Mergecelldialog.aspx.js

Not Applicable

762

14-Jul-2015

05:01

Metadatacolsettings.aspx

Not Applicable

5.365

14-Jul-2015

05:00

Metadatanavkeyfilters.ascx

Not Applicable

4.516

14-Jul-2015

04:59

Metadatanavkeyfilters.ascx

Not Applicable

4.646

14-Jul-2015

04:59

Metadatanavtree.ascx

Not Applicable

2.685

14-Jul-2015

04:59

Metadatanavtree.ascx

Not Applicable

2.686

14-Jul-2015

04:59

Metanavpernode.aspx

15.0.4420

13.926

14-Jul-2015

04:59

Metanavpernode.aspx

Not Applicable

14.134

14-Jul-2015

04:59

Metanavsettings.aspx

Not Applicable

14.595

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.acronymdefinitionproviderflow.dll

15.0.4490.1000

40.544

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.bestbetproviderflow.dll

15.0.4490.1000

20.576

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

116.920

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.analysisengine.engine.dll

15.0.4448.1000

342.640

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.ceres.analysisengine.operators.dll

15.0.4448.1000

83.056

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.common.concurrent.dll

15.0.4490.1000

14.944

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.common.constants.dll

15.0.4490.1000

13.408

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.common.iobuffer.dll

15.0.4490.1000

34.416

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

15.0.4490.1000

88.672

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.sandboxlauncher.dll

15.0.4490.1000

19.568

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.common.utils.dll

15.0.4637.1000

246.456

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.common.wcfutils.dll

15.0.4490.1000

36.464

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.admin.dll

15.0.4490.1000

12.384

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.aliaslookup.dll

15.0.4490.1000

49.760

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.annotationprimitives.dll

15.0.4490.1000

30.304

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.bundles.dll

15.0.4490.1000

39.520

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

35.424

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.component.dll

15.0.4675.1000

285.368

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.componentclient.exe

15.0.4490.1000

65.648

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.datamodel.recordserializer.dll

15.0.4490.1000

48.240

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.fields.dll

15.0.4490.1000

41.568

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.liveevaluators.dll

15.0.4490.1000

58.464

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

15.0.4561.1000

280.768

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.nlpoperators.dll

15.0.4561.1000

148.672

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.operators.builtin.dll

15.0.4639.1000

327.864

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.operators.dll

15.0.4490.1000

36.448

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.component.dll

15.0.4631.1000

54.976

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.evaluators.dll

15.0.4490.1000

88.160

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.operators.dll

15.0.4490.1000

76.896

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.processing.builtin.dll

15.0.4733.1000

716.480

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.processing.dll

15.0.4490.1000

78.944

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.processing.mars.dll

15.0.4490.1000

61.024

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.properties.dll

15.0.4490.1000

14.960

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.recordcache.dll

15.0.4490.1000

16.480

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.recordtype.dll

15.0.4490.1000

12.896

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.repository.dll

15.0.4490.1000

100.448

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.services.dll

15.0.4490.1000

98.928

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.submittercomponent.dll

15.0.4490.1000

118.368

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.types.dll

15.0.4490.1000

17.008

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.contentengine.util.dll

15.0.4553.1000

109.248

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.coreservices.admin.dll

15.0.4490.1000

17.504

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.coreservices.adminservice.dll

15.0.4521.1000

78.016

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.coreservices.clustering.dll

15.0.4490.1000

58.976

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

15.0.4490.1000

54.384

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

15.0.4490.1000

54.384

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.coreservices.constellation.dll

15.0.4490.1000

62.048

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.coreservices.deployment.dll

15.0.4490.1000

50.800

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.coreservices.eventhistory.dll

15.0.4490.1000

29.808

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.coreservices.framework.dll

15.0.4545.1000

144.576

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.coreservices.hostcontroller.dll

15.0.4490.1000

36.464

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.coreservices.internalservices.dll

15.0.4545.1000

76.992

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.coreservices.logging.dll

15.0.4490.1000

38.512

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.coreservices.management.dll

15.0.4490.1000

47.712

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.coreservices.node.dll

15.0.4545.1000

149.696

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.coreservices.package.dll

15.0.4490.1000

82.528

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.coreservices.remoting.dll

15.0.4545.1000

80.064

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.coreservices.services.dll

15.0.4490.1000

141.936

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.coreservices.storage.dll

15.0.4490.1000

78.432

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.coreservices.systemmanager.dll

15.0.4545.1000

93.376

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.client.dll

15.0.4490.1000

27.744

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

48.240

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.systemcontroller.dll

15.0.4490.1000

38.000

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.coreservices.transport.dll

15.0.4490.1000

47.712

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.coreservices.utils.dll

15.0.4490.1000

41.568

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.diagnostics.dll

15.0.4637.1000

893.632

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.diagnostics.native.dll

15.0.4699.1000

460.472

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.diagnostics.sharepoint.dll

15.0.4514.1000

28.352

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.interop.dll

15.0.4490.1000

30.320

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.jpeg.dll

15.0.4490.1000

135.264

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.metro.dll

15.0.4490.1000

33.888

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.docx.dll

15.0.4741.1000

125.120

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.filter.dll

15.0.4745.1000

132.288

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.gif.dll

15.0.4490.1000

18.016

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.html.dll

15.0.4490.1000

1.158.256

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.jpeg.dll

15.0.4490.1000

18.032

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dll

15.0.4715.1000

4.189.368

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.plaintext.dll

15.0.4490.1000

16.480

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pptx.dll

15.0.4490.1000

116.848

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.simplexml.dll

15.0.4490.1000

22.128

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.client.dll

15.0.4745.1000

28.864

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.common.dll

15.0.4745.1000

20.672

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.core.dll

15.0.4745.1000

163.008

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formatdetector.dll

15.0.4701.1000

110.784

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formathandler.dll

15.0.4745.1000

39.616

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.dll

15.0.4490.1000

122.992

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

73.824

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.evaluation.engine.dll

15.0.4490.1000

256.096

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.evaluation.engine.wcftransport.dll

15.0.4490.1000

24.688

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.evaluation.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

116.848

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.evaluation.operators.core.dll

15.0.4490.1000

48.224

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

15.0.4651.1000

281.272

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.evaluation.operators.parsing.dll

15.0.4490.1000

63.600

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.evaluation.processing.builtin.dll

15.0.4490.1000

140.400

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.evaluation.processing.dll

15.0.4490.1000

187.504

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.evaluation.services.dll

15.0.4490.1000

72.288

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

15.0.4490.1000

159.344

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

15.0.4490.1000

159.344

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.hostcontroller.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

25.712

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.hostcontroller.controller.dll

15.0.4490.1000

58.992

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.hostcontroller.logging.dll

15.0.4490.1000

27.744

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.hostcontroller.repository.dll

15.0.4541.1000

71.360

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfclient.dll

15.0.4490.1000

15.456

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfserver.dll

15.0.4490.1000

44.144

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcftypes.dll

15.0.4490.1000

25.712

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.interactionengine.component.dll

15.0.4490.1000

150.640

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.fields.dll

15.0.4490.1000

16.992

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

14.960

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

40.560

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.dll

15.0.4490.1000

13.408

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

15.0.4639.1000

252.608

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.interactionengine.services.dll

15.0.4490.1000

52.848

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

20.592

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

15.0.4490.1000

15.968

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

15.0.4490.1000

15.968

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.nlpbase.annotationstore.dll

15.0.4490.1000

129.120

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.nlpbase.automata.dll

15.0.4490.1000

65.136

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.nlpbase.diagnostics.dll

15.0.4490.1000

14.432

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

15.0.4490.1000

67.696

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaryinterface.dll

15.0.4490.1000

40.032

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.nlpbase.ese.interop.dll

15.0.4490.1000

168.544

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.nlpbase.indextokenizer.dll

15.0.4490.1000

28.256

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.nlpbase.languageandencodingdetection.dll

15.0.4490.1000

24.688

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercompiler.dll

15.0.4490.1000

36.464

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercoreengine.dll

15.0.4490.1000

28.256

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.nlpbase.regularexpressions.dll

15.0.4490.1000

171.120

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

15.0.4539.1000

93.888

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.nlpbase.richtypes.dll

15.0.4741.1000

78.528

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.nlpbase.stringdistance.dll

15.0.4490.1000

18.032

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.nlpbase.transformers.dll

15.0.4490.1000

161.376

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

15.0.4525.1000

106.688

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchanalytics.analytics.dll

15.0.4703.1000

212.664

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.ceres.searchanalytics.operators.dll

15.0.4675.1000

159.928

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.admin.dll

15.0.4557.1000

79.552

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.cheetah.dll

15.0.4490.1000

15.472

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

15.0.4545.1000

49.344

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

15.0.4625.1000

79.552

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

41.056

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.contentrouter.dll

15.0.4490.1000

42.592

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.contenttargets.indexrouter.dll

15.0.4490.1000

54.880

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.documentmodel.dll

15.0.4490.1000

21.600

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.fastserver.managed.dll

15.0.4739.1000

18.752.192

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.fastservermessages.dll

15.0.4490.1000

100.960

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.filetransfer.dll

15.0.4490.1000

40.544

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.generationcontroller.dll

15.0.4490.1000

109.168

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.indexcontroller.dll

15.0.4567.1000

181.952

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.abstractindex.dll

15.0.4490.1000

57.968

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.fastserverindex.dll

15.0.4567.1000

94.912

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.journal.dll

15.0.4490.1000

190.064

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.journalreceiver.dll

15.0.4675.1000

40.128

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

15.0.4490.1000

60.000

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

15.0.4667.1000

233.656

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.repartitioncomponent.dll

15.0.4490.1000

32.352

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalog.dll

15.0.4557.1000

48.320

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalogproxy.dll

15.0.4490.1000

18.528

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.search.dll

15.0.4490.1000

42.608

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

15.0.4490.1000

76.896

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.services.dll

15.0.4667.1000

127.160

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.storagecleaner.dll

15.0.4490.1000

22.624

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.tango.dll

15.0.4569.1502

7.504.064

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchcore.utils.dll

15.0.4490.1000

89.184

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ceres.searchvsswriter.dll

15.0.4719.1000

60.608

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.ceres.usageanalytics.analysis.dll

15.0.4448.1000

198.752

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.clientresourceview.extractor.dll

15.0.4490.1000

12.896

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.clientresourceview.flowservice.dll

15.0.4490.1000

26.208

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.clientresourceview.parser.dll

15.0.4490.1000

12.896

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.clientresourceview.propertyset.dll

15.0.4490.1000

13.408

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.clientresourceview_compoundoperators.dll

15.0.4490.1000

13.408

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.compoundoperator.companyextractor.dll

15.0.4490.1000

26.720

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.contentalignmentflow.dll

15.0.4490.1000

26.208

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.crawleracronymextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

13.920

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.crawleralertsdatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

17.504

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.crawleraliasnormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.960

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.crawlerccametadatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.crawlercomputefiletypesubflow.dll

15.0.4490.1000

13.920

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.crawlercontentenrichmentsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.960

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.crawlerdefinitionclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.crawlerdocumentretrievalsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.crawlerdocumentsignaturegenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.crawlerdocumentsummarygenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.crawlerflow.dll

15.0.4639.1000

57.528

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.crawlerhowtoclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

13.936

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.crawlerindexingsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.448

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.crawlerlanguagedetectorsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.crawlerlinkdeletesubflow.dll

15.0.4490.1000

13.920

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.crawlernoindexsubflow.dll

15.0.4490.1000

16.992

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.crawlerphonenumbernormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

15.0.4615.1000

24.768

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.crawlersearchanalyticssubflow.dll

15.0.4490.1000

19.040

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.crawlersecurityinsertsubflow.dll

15.0.4639.1000

15.032

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.crawlertermextractorsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.crawlerwordbreakersubflow.dll

15.0.4490.1000

15.968

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.customdictionarydeployment.dll

15.0.4490.1000

20.064

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.customentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

106.080

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.cxddeploymentcaseinsensitive.dll

15.0.4490.1000

15.968

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.cxddeploymentcasesensitive.dll

15.0.4490.1000

15.984

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.database.typemap.dll

15.0.4490.1000

15.456

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.directoryservices.metadirectoryservices.config.dll

4.0.2450.51

60.160

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.docparsing.dll

15.0.4490.1000

29.280

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.docparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

28.784

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.exchangesearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

19.568

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.fsut.dll

15.0.4490.1000

112.240

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.51

31.480

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe

4.0.2450.51

16.096

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.51

51.920

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.51

51.920

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

11.168

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.51

80.600

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.51

80.600

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll

4.0.2450.51

39.624

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.langencid.dll

15.0.4490.1000

12.400

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.linguisticcomponentsstatus.dll

15.0.4490.1000

12.912

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.lowercasediacriticsremover.dll

15.0.4490.1000

40.544

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.metadataextractorsubflow.dll

15.0.4657.1000

21.176

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.metadirectoryservices.dll

4.0.2450.51

14.536

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.metadirectoryservices.host.dll

4.0.0.0

12.496

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll

4.0.2450.51

84.688

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

59.272

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.office.businessapplications.tools.dll

15.0.4699.1000

571.584

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.office.client.policy.phone.dll

15.0.4420.1017

19.600

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.client.policy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

20.120

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.documentmanagement.dll

15.0.4745.1000

495.816

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.documentmanagement.dll

15.0.4745.1000

495.816

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

15.0.4727.1000

155.344

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.documentmanagement.serverstub.dll

15.0.4701.1000

59.144

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.htmltrans.launcher.util.dll

15.0.4454.1000

24.176

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.irm.formprotector.dll

15.0.4454.1000

149.640

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.irm.msoprotector.dll

15.0.4454.1000

47.752

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.irm.ofcprotector.dll

15.0.4454.1000

41.584

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.irm.pdfprotector.dll

15.0.4454.1000

24.688

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.irm.pdfprotectorlib.dll

15.0.4729.1000

1.139.944

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.ofc.dll

15.0.0.0

34.984

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.policy.dll

15.0.4745.1000

1.152.176

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.policy.dll

15.0.4745.1000

1.152.176

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.policy.intl.dll

15.0.4741.1000

92.864

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.policy.pages.dll

15.0.4599.1000

320.184

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.securestoreservice.dll

15.0.4454.1000

403.048

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.office.server.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

194.240

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.server.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57.536

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.server.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28.352

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.server.conversions.dll

15.0.4599.1000

24.776

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe

15.0.4569.1000

76.504

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe

15.0.4569.1000

35.040

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.server.dll

15.0.4745.1000

2.681.008

15-Jul-2015

01:45

Microsoft.office.server.dll

15.0.4745.1000

2.681.008

15-Jul-2015

01:45

Microsoft.office.server.dll-format.ps1xml

Not Applicable

12.664

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

15.0.4731.1000

155.336

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.server.intl.dll

15.0.4731.1000

268.512

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4745.1000

789.184

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.server.openxml.dll

15.0.4745.1000

880.320

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.server.sandbox.dll

15.0.4739.1000

176.848

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.server.search.administration.mssitlb.dll

Not Applicable

90.792

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.office.server.search.applications.dll

15.0.4745.1000

225.984

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.office.server.search.applications.dll

15.0.4745.1000

225.984

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.office.server.search.clickpredict.dll

15.0.4745.1000

199.360

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.office.server.search.connector.dll

15.0.4745.1000

1.558.720

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.office.server.search.connector.dll

15.0.4745.1000

1.558.720

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.office.server.search.dll

15.0.4745.1000

15.519.936

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.office.server.search.dll

15.0.4745.1000

15.519.936

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.office.server.search.etw.dll

15.0.4521.1000

1.232.064

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

15.0.4745.1000

80.064

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

15.0.4745.1000

80.064

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.office.server.search.intl.dll

15.0.4745.1000

961.752

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.office.server.search.native.dll

15.0.4745.1000

499.904

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.office.server.search.portability.dll

15.0.4745.1000

16.064

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.office.server.search.powershell.dll

15.0.4745.1000

299.712

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.office.server.search.query.dll

15.0.4745.1000

838.848

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.office.server.search.remotesharepoint.dll

15.0.4745.1000

39.616

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.office.server.search.serverproxy.dll

15.0.4745.1000

223.944

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.9.4745.1000

787.680

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

3.173.576

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

3.173.576

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.server.userprofiles.dll-format.ps1xml

Not Applicable

14.812

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376.488

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

15.0.4603.1000

249.064

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.office.server.workmanagement.datamodel.dll

15.0.4466.1000

140.920

14-Jul-2015

05:01

Microsoft.office.server.workmanagement.dll

15.0.4673.1000

691.904

14-Jul-2015

05:01

Microsoft.office.server.workmanagement.ui.dll

15.0.4719.1000

131.272

14-Jul-2015

05:01

Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

15.0.4502.1000

278.216

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.office.web.common.dll

15.0.4699.1000

2.551.000

15-Jul-2015

01:45

Microsoft.office.web.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

193.728

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.web.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57.536

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.web.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28.352

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

15.0.4611.1000

220.896

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.web.sandbox.dll

15.0.4739.1000

176.848

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.workflow.actions.dll

15.0.4627.1000

145.104

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.workflow.pages.dll

15.0.4711.1000

88.272

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.office.workflowsoap.dll

15.0.4448.1000

53.848

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.ootbentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

19.040

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.opensearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

21.088

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.peopleanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.peopleanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

15.984

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.peopleexpertisesubflow.dll

15.0.4490.1000

13.936

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.peoplefuzzynamematchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

15.472

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.peoplekeywordparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

16.992

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.peoplelinguisticssubflow.dll

15.0.4490.1000

14.960

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.peopleresultretrievalandprocessingsubflow.dll

15.0.4490.1000

19.040

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.peoplesearchflow.dll

15.0.4490.1000

20.592

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.peoplesecuritysubflow.dll

15.0.4490.1000

14.944

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.personalfavoritesproviderflow.dll

15.0.4490.1000

19.040

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.productivitysearchflow.dll

15.0.4490.1000

21.600

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.queryclassificationdictionarycompilationflow.dll

15.0.4490.1000

19.552

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.queryruleconditionmatchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

20.080

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.queryspellingcorrectionproperties.dll

15.0.4490.1000

12.896

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.recommendationsproperties.dll

15.0.4490.1000

12.384

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.remotesharepointflow.dll

15.0.4490.1000

18.016

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.resourcemanagement.automation.dll

4.0.2450.51

80.600

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.51

760.512

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.51

760.512

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989.904

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989.904

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe

4.0.2450.51

15.640

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe

4.0.2450.51

51.968

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.searchanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

14.960

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.searchanalyticsinputflow.dll

15.0.4490.1000

16.992

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.searchanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

18.032

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.searchauthorityinputflow.dll

15.0.4490.1000

13.920

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.searchclicksanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

20.064

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.searchdemotedinputflow.dll

15.0.4490.1000

13.936

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.searchreportsanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

18.544

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.dll

15.0.4701.1000

26.840

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.phone.dll

15.0.4701.1000

26.336

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.silverlight.dll

15.0.4701.1000

26.864

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.sharepoint.client.publishing.phone.dll

15.0.4420.1017

61.600

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.sharepoint.client.publishing.silverlight.dll

15.0.4420.1017

61.608

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.sharepoint.client.search.applications.silverlight.dll.x64

15.0.4420.1017

17.600

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.x64

15.0.4745.1000

66.752

14-Jul-2015

03:46

Microsoft.sharepoint.client.search.dll_0001.x64

15.0.4745.1000

66.752

14-Jul-2015

03:46

Microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll.x64

15.0.4745.1000

65.240

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.phone.dll

15.0.4420.1017

71.320

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

71.336

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145.616

14-Jul-2015

03:46

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145.616

14-Jul-2015

03:46

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.phone.dll

15.0.4745.1000

144.600

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.silverlight.dll

15.0.4745.1000

144.616

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.sharepoint.cmis.bindings.dll

15.0.4454.1000

154.208

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.sharepoint.cmis.core.dll

15.0.4448.1000

225.392

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.sharepoint.portal.dll

15.0.4745.1000

6.056.632

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.sharepoint.portal.dll

15.0.4745.1000

6.056.632

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll

15.0.4561.1000

1.250.528

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.sharepoint.portal.proxy.dll

15.0.4567.1000

66.728

14-Jul-2015

05:01

Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll

15.0.4569.1000

196.296

14-Jul-2015

05:01

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

15.0.4745.1000

4.848.832

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

15.0.4745.1000

4.848.832

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

52.896

14-Jul-2015

05:01

Microsoft.sharepoint.spx.dll

15.0.4454.1000

163.424

14-Jul-2015

05:01

Microsoft.sharepoint.spx.intl.dll

15.0.4420.1017

19.592

14-Jul-2015

05:01

Microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

15.0.4420.1017

34.536

14-Jul-2015

05:01

Microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

445.120

14-Jul-2015

05:01

Microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

445.120

14-Jul-2015

05:01

Microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

34.984

14-Jul-2015

05:01

Microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

34.984

14-Jul-2015

05:01

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4509.1000

125.672

14-Jul-2015

05:01

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4509.1000

125.672

14-Jul-2015

05:01

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4737.1000

1.340.600

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4737.1000

1.340.600

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

22.624

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

15.0.4481.1000

24.630.368

14-Jul-2015

04:59

Microsoft.thesaurusdeployment.dll

15.0.4490.1000

19.040

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.usageanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

19.056

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.usageanalyticsreportingapidumperflow.dll

15.0.4490.1000

14.960

14-Jul-2015

05:00

Microsoft.usageanalyticsupdateflow.dll

15.0.4490.1000

23.648

14-Jul-2015

04:59

Microsoftajax.js

Not Applicable

99.358

14-Jul-2015

05:01

Miisactivate.exe

4.0.2450.51

23.712

14-Jul-2015

05:02

Miisclient.exe

4.0.2450.51

830.112

14-Jul-2015

05:02

Miiserver.exe

4.0.2450.51

2.902.680

14-Jul-2015

05:02

Miiskmu.exe

4.0.2450.51

375.448

14-Jul-2015

05:02

Miisrcw.dll

4.0.2450.51

39.576

14-Jul-2015

05:02

Mmscntrl.dll

4.0.2450.51

300.184

14-Jul-2015

05:02

Mmsevent.dll

4.0.2450.47

8.016

14-Jul-2015

05:02

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

86.872

14-Jul-2015

05:02

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

14-Jul-2015

05:02

Mmsmaad.dll

4.0.2450.51

583.832

14-Jul-2015

05:02

Mmsmads.dll

4.0.2450.51

523.416

14-Jul-2015

05:02

Mmsmaed.dll

4.0.2450.51

495.768

14-Jul-2015

05:02

Mmsmaext.dll

4.0.2450.51

473.752

14-Jul-2015

05:02

Mmsmafim.dll

4.0.2450.51

84.632

14-Jul-2015

05:02

Mmsmaip.dll

4.0.2450.51

529.560

14-Jul-2015

05:02

Mmsmaxml.dll

4.0.2450.51

428.184

14-Jul-2015

05:02

Mmsperf.dll

4.0.2450.47

22.864

14-Jul-2015

05:02

Mmsps.dll

4.0.2450.47

177.488

14-Jul-2015

05:02

Mmsscpth.dll

4.0.2450.51

3.052.696

14-Jul-2015

05:02

Mmsscrpt.exe

4.0.2450.51

165.016

14-Jul-2015

05:02

Mmsserverrcw.dll

4.0.2450.51

39.584

14-Jul-2015

05:02

Mmsuihlp.dll

4.0.2450.51

954.008

14-Jul-2015

05:02

Mmsuishell.dll

4.0.2450.51

199.328

14-Jul-2015

05:02

Mmsutils.dll

4.0.2450.51

231.064

14-Jul-2015

05:02

Mmswmi.dll

4.0.2450.51

150.680

14-Jul-2015

05:02

Modwrkflip.aspx

15.0.4420

2.344

14-Jul-2015

04:59

Modwrkflip.aspx

Not Applicable

2.335

14-Jul-2015

04:59

Morecolorsdialog.aspx

Not Applicable

6.416

14-Jul-2015

05:01

Morecolorsdialog.aspx.js

Not Applicable

1.431

14-Jul-2015

05:01

Msdym7.dll

15.0.4699.1000

948.896

14-Jul-2015

04:59

Msdym7.lex

15.0.4737.1000

427.520

14-Jul-2015

04:59

Msgfilt.dll.x64

15.0.4454.1000

40.040

14-Jul-2015

04:59

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218.984

14-Jul-2015

04:59

Mshy3hu.lex

Not Applicable

933.579

14-Jul-2015

04:59

Mshy7bg.dll

15.0.4699.1000

225.480

14-Jul-2015

04:59

Mshy7ct.dll

15.0.4699.1000

225.488

14-Jul-2015

04:59

Mshy7cz.dll

15.0.4699.1000

225.480

14-Jul-2015

04:59

Mshy7da.dll

15.0.4699.1000

225.488

14-Jul-2015

04:59

Mshy7el.dll

15.0.4699.1000

225.480

14-Jul-2015

04:59

Mshy7en.dll

15.0.4699.1000

225.488

14-Jul-2015

04:59

Mshy7es.dll

15.0.4699.1000

225.480

14-Jul-2015

04:59

Mshy7et.dll

15.0.4699.1000

225.480

14-Jul-2015

04:59

Mshy7eu.dll

15.0.4699.1000

225.488

14-Jul-2015

04:59

Mshy7fi.dll

15.0.4699.1000

225.480

14-Jul-2015

04:59

Mshy7fr.dll

15.0.4699.1000

225.480

14-Jul-2015

04:59

Mshy7ge.dll

15.0.4699.1000

225.480

14-Jul-2015

04:59

Mshy7gl.dll

15.0.4699.1000

225.488

14-Jul-2015

04:59

Mshy7hr.dll

15.0.4699.1000

225.480

14-Jul-2015

04:59

Mshy7it.dll

15.0.4699.1000

225.488

14-Jul-2015

04:59

Mshy7lt.dll

15.0.4699.1000

225.480

14-Jul-2015

04:59

Mshy7lv.dll

15.0.4699.1000

225.480

14-Jul-2015

04:59

Mshy7nb.dll

15.0.4699.1000

225.480

14-Jul-2015

04:59

Mshy7nl.dll

15.0.4699.1000

225.480

14-Jul-2015

04:59

Mshy7no.dll

15.0.4699.1000

225.480

14-Jul-2015

04:59

Mshy7pb.dll

15.0.4699.1000

225.480

14-Jul-2015

04:59

Mshy7pl.dll

15.0.4699.1000

225.480

14-Jul-2015

04:59

Mshy7pt.dll

15.0.4699.1000

225.488

14-Jul-2015

04:59

Mshy7ro.dll

15.0.4699.1000

225.480

14-Jul-2015

04:59

Mshy7ru.dll

15.0.4699.1000

225.488

14-Jul-2015

04:59

Mshy7sk.dll

15.0.4699.1000

225.480

14-Jul-2015

04:59

Mshy7sl.dll

15.0.4699.1000

225.488

14-Jul-2015

04:59

Mshy7srm.dll

15.0.4699.1000

225.480

14-Jul-2015

04:59

Mshy7sro.dll

15.0.4699.1000

225.480

14-Jul-2015

04:59

Mshy7sw.dll

15.0.4699.1000

225.480

14-Jul-2015

04:59

Mshy7tr.dll

15.0.4699.1000

225.480

14-Jul-2015

04:59

Mshy7uk.dll

15.0.4699.1000

225.480

14-Jul-2015

04:59

Msores.dll

15.0.4733.1000

112.326.848

14-Jul-2015

04:59

Msoserver.dll

15.0.4745.1000

25.717.440

14-Jul-2015

04:59

Msptls.dll

15.0.4745.1000

1.522.880

14-Jul-2015

04:59

Msscpi.dll

15.0.4745.1000

563.904

14-Jul-2015

05:00

Mssdmn.exe

15.0.4745.1000

754.368

14-Jul-2015

05:00

Mssearch.exe

15.0.4745.1000

524.488

14-Jul-2015

05:00

Msslad.dll

15.0.4745.1000

435.904

14-Jul-2015

05:00

Msspell7.dll

15.0.4699.1000

916.680

14-Jul-2015

04:59

Mssph.dll

15.0.4745.1000

1.370.304

14-Jul-2015

05:00

Mssrch.dll

15.0.4745.1000

3.392.704

14-Jul-2015

05:00

Mstr4tsc.dll

15.0.4703.1000

109.232

14-Jul-2015

05:00

Mswb7.dll

15.0.4699.1000

396.504

14-Jul-2015

04:59

Mswb70011.dll

15.0.4699.1000

1.067.736

14-Jul-2015

04:59

Mswb7001e.dll

15.0.4699.1000

1.067.744

14-Jul-2015

04:59

Mswb70404.dll

15.0.4699.1000

1.067.744

14-Jul-2015

04:59

Mswb70804.dll

15.0.4699.1000

1.067.744

14-Jul-2015

04:59

Mvdesigner.dll

4.0.2450.51

166.560

14-Jul-2015

05:02

Mvviewer.dll

4.0.2450.51

101.016

14-Jul-2015

05:02

Mydocs.debug.js

Not Applicable

47.308

14-Jul-2015

05:00

Mydocs.js

Not Applicable

22.757

14-Jul-2015

05:00

Mydocviewpage.aspx

Not Applicable

6.060

14-Jul-2015

05:02

Mylinks.debug.js

Not Applicable

4.508

14-Jul-2015

05:00

Mylinks.js

Not Applicable

1.603

14-Jul-2015

05:00

Mysite.master

Not Applicable

22.012

14-Jul-2015

05:02

Mysite15.master

Not Applicable

33.557

14-Jul-2015

05:02

Mysiterecommendations.debug.js

Not Applicable

51.228

14-Jul-2015

05:00

Mysiterecommendations.js

Not Applicable

26.559

14-Jul-2015

05:00

Mysitetopnavigation.ascx

Not Applicable

5.386

14-Jul-2015

05:02

Navigation.aspx

Not Applicable

11.800

14-Jul-2015

05:01

Navigation.aspx.js

Not Applicable

8.381

14-Jul-2015

05:01

Newdocset.aspx

Not Applicable

3.250

14-Jul-2015

04:59

Newform.aspx

Not Applicable

14.048

14-Jul-2015

04:59

Newform.aspx

Not Applicable

4.276

14-Jul-2015

04:59

Newform.aspx

Not Applicable

4.316

14-Jul-2015

05:00

Newimagerenditionsettings.aspx

Not Applicable

10.613

14-Jul-2015

05:00

Newprofileserviceapplicationsettings.aspx

Not Applicable

14.330

14-Jul-2015

05:02

Newtabledialog.aspx

Not Applicable

9.310

14-Jul-2015

05:01

Newtabledialog.aspx.js

Not Applicable

10.023

14-Jul-2015

05:01

Newtranslationmanagement.aspx

15.0.4420

63.960

14-Jul-2015

04:59

Newtranslationmanagement.aspx

Not Applicable

63.501

14-Jul-2015

04:59

Nightandday.master

Not Applicable

23.551

14-Jul-2015

05:00

Nl7data0011.dll

15.0.4454.1000

7.868.056

14-Jul-2015

04:59

Nl7data001e.dll

15.0.4454.1000

1.048.224

14-Jul-2015

04:59

Nl7data0404.dll

15.0.4454.1000

2.571.944

14-Jul-2015

04:59

Nl7data0804.dll

15.0.4454.1000

3.680.424

14-Jul-2015

04:59

Nl7models0007.dll

15.0.4661.1000

6.443.768

14-Jul-2015

04:59

Nl7models0009.dll

15.0.4727.1000

5.625.080

14-Jul-2015

04:59

Nl7models000a.dll

15.0.4673.1000

6.150.392

14-Jul-2015

04:59

Nl7models000c.dll

15.0.4665.1000

5.657.328

14-Jul-2015

04:59

Nlhtml.dll_0002.x64

15.0.4705.1000

187.568

14-Jul-2015

04:59

Nocrawlsettings.aspx

Not Applicable

8.391

14-Jul-2015

05:00

Noderunner.exe

15.0.4490.1000

42.112

14-Jul-2015

04:59

Noderunner.exe.config

Not Applicable

4.547

14-Jul-2015

05:00

Notesmapropertypages.dll

4.0.2450.51

121.520

14-Jul-2015

05:02

Noteswebservice.dll.oss.x86

15.0.4745.1000

991.424

14-Jul-2015

05:00

Ntma.dll

4.0.2450.51

55.952

14-Jul-2015

05:02

Oartodfserver.dll

15.0.4727.1000

3.831.472

14-Jul-2015

04:59

Oartserver.dll

15.0.4733.1000

21.638.328

14-Jul-2015

04:59

Objectlauncher.dll

4.0.2450.51

12.968

14-Jul-2015

05:02

Objects_storedprocedures.moss.sql

Not Applicable

386.449

14-Jul-2015

05:02

Objectschema_storedprocedures.sql

Not Applicable

77.710

14-Jul-2015

05:02

Objectviewers.dll

4.0.2450.51

207.520

14-Jul-2015

05:02

Odffilt.dll.x64

15.0.4745.1000

965.336

14-Jul-2015

04:59

Offfilt.dll_0002.x64

15.0.4454.1000

326.224

14-Jul-2015

04:59

Offfiltx.dll.x64

15.0.4745.1000

1.180.376

14-Jul-2015

04:59

Office.odf

15.0.4627.1000

5.241.000

14-Jul-2015

04:59

Officeserveradmin.resx

Not Applicable

17.843

14-Jul-2015

04:59

Offxml.dll

15.0.4699.1000

184.496

14-Jul-2015

04:59

Oldialog.js

Not Applicable

41.426

14-Jul-2015

05:01

Onifiltr.dll.x64

15.0.4745.1000

2.142.392

14-Jul-2015

04:59

Operations.dll

4.0.2450.51

76.448

14-Jul-2015

05:02

Osafehtm.dll

15.0.4627.1000

278.712

14-Jul-2015

04:59

Osrv.resx

Not Applicable

8.765

14-Jul-2015

04:59

Osrvcore.resx

Not Applicable

33.946

14-Jul-2015

04:59

Osssearchresults.aspx

Not Applicable

2.819

14-Jul-2015

05:00

Osssearchresults.aspx

Not Applicable

9.846

14-Jul-2015

05:00

Page_model.js

Not Applicable

51.127

14-Jul-2015

05:01

Pagebgimagedialog.aspx

Not Applicable

7.887

14-Jul-2015

05:01

Pagebgimagedialog.aspx.js

Not Applicable

2.181

14-Jul-2015

05:01

Pagefromdoclayout.aspx

Not Applicable

3.592

14-Jul-2015

05:00

Pageproperties.aspx

Not Applicable

18.953

14-Jul-2015

05:01

Pageproperties.aspx.js

Not Applicable

4.410

14-Jul-2015

05:01

Pagetemplateproperties.aspx

Not Applicable

11.634

14-Jul-2015

05:01

Pagetemplateproperties.aspx.js

Not Applicable

2.022

14-Jul-2015

05:01

Pagingcontrol.js

Not Applicable

7.720

14-Jul-2015

05:01

Parserserver.exe

15.0.4490.1000

26.720

14-Jul-2015

04:59

Paypalcontroldialog.aspx

Not Applicable

5.942

14-Jul-2015

05:01

Paypalcontroldialog.aspx.js

Not Applicable

7.616

14-Jul-2015

05:01

Peoplesearchresults.aspx

Not Applicable

3.945

14-Jul-2015

05:00

Photoupload.js

Not Applicable

2.573

14-Jul-2015

05:01

Policy.14.0.antixsslibrary.config

Not Applicable

584

14-Jul-2015

05:01

Policy.14.0.antixsslibrary.dll

15.0.4420.1017

12.440

14-Jul-2015

05:01

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.config

Not Applicable

611

14-Jul-2015

05:01

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

12.496

14-Jul-2015

05:01

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.config

Not Applicable

594

14-Jul-2015

05:01

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.dll

15.0.4420.1017

12.480

14-Jul-2015

05:01

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.intl.config

Not Applicable

599

14-Jul-2015

05:01

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.intl.dll

15.0.4420.1017

12.464

14-Jul-2015

05:01

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.config

Not Applicable

604

14-Jul-2015

05:01

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

15.0.4420.1017

12.480

14-Jul-2015

05:01

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.config

Not Applicable

619

14-Jul-2015

05:01

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

13.040

14-Jul-2015

05:01

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.config

Not Applicable

609

14-Jul-2015

05:01

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

12.488

14-Jul-2015

05:01

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.websitecore.config

Not Applicable

606

14-Jul-2015

05:01

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4420.1017

12.480

14-Jul-2015

05:01

Policy.aspx

Not Applicable

9.048

14-Jul-2015

04:59

Policyconfig.aspx

Not Applicable

10.146

14-Jul-2015

04:59

Policycts.aspx

Not Applicable

12.028

14-Jul-2015

04:59

Policylist.aspx

15.0.4420

6.342

14-Jul-2015

04:59

Policylist.aspx

Not Applicable

6.222

14-Jul-2015

04:59

Portal.debug.js

Not Applicable

57.762

14-Jul-2015

05:00

Portal.js

Not Applicable

23.152

14-Jul-2015

05:00

Portal.js

Not Applicable

33.151

14-Jul-2015

05:00

Portaluiconfigurations.sql

Not Applicable

24.857

14-Jul-2015

05:02

Preview.dll

4.0.2450.51

318.104

14-Jul-2015

05:02

Previewwithstatus.aspx

Not Applicable

10.057

14-Jul-2015

05:00

Prm0003.bin

15.0.4693.1000

15.891.968

14-Jul-2015

04:59

Prm0006.bin

15.0.4525.1000

17.183.744

14-Jul-2015

04:59

Prm0007.bin

15.0.4661.1000

21.399.552

14-Jul-2015

04:59

Prm0008.bin

15.0.4641.1000

15.619.584

14-Jul-2015

04:59

Prm0009.bin

15.0.4727.1000

11.259.904

14-Jul-2015

04:59

Prm000a.bin

15.0.4673.1000

13.682.176

14-Jul-2015

04:59

Prm000c.bin

15.0.4665.1000

12.487.680

14-Jul-2015

04:59

Prm0010.bin

15.0.4719.1000

18.194.432

14-Jul-2015

04:59

Prm0013.bin

15.0.4733.1000

17.781.248

14-Jul-2015

04:59

Prm0015.bin

15.0.4737.1000

23.728.128

14-Jul-2015

04:59

Prm0019.bin

15.0.4675.1000

24.393.216

14-Jul-2015

04:59

Prm0025.bin

15.0.4569.1000

11.377.664

14-Jul-2015

04:59

Prm0416.bin

15.0.4711.1000

13.831.168

14-Jul-2015

04:59

Profilebrowserscriptres.resx

Not Applicable

49.846

14-Jul-2015

05:02

Profilesrp.sql

Not Applicable

1.183.305

14-Jul-2015

05:02

Profilup.sql

Not Applicable

837.644

14-Jul-2015

05:02

Profmngr.aspx

Not Applicable

3.383

14-Jul-2015

05:02

Profmngr.aspx

Not Applicable

3.395

14-Jul-2015

05:02

Projectpage.aspx

Not Applicable

6.218

14-Jul-2015

05:00

Projectpolicies.aspx

15.0.4420

7.053

14-Jul-2015

04:59

Projectsummary.webpart

Not Applicable

783

14-Jul-2015

05:01

Propertysheetbase.dll

4.0.2450.51

416.424

14-Jul-2015

05:02

Pubfilt.dll.x64

15.0.4454.1000

37.976

14-Jul-2015

04:59

Publicsitetemplates.ascx

Not Applicable

1.711

14-Jul-2015

05:01

Query.dll

15.0.4745.1000

377.024

14-Jul-2015

05:00

Querybuilder.aspx

Not Applicable

68.668

14-Jul-2015

05:00

Queryprocessingcomponent

Not Applicable

5.216

14-Jul-2015

05:00

Queryruleaddusersegment.aspx

Not Applicable

12.751

14-Jul-2015

05:00

Queryruleaddusersegment.aspx

Not Applicable

12.756

14-Jul-2015

05:00

Queryruleaddusersegment.aspx

Not Applicable

13.373

14-Jul-2015

05:00

Quickshare.aspx

Not Applicable

10.674

14-Jul-2015

05:01

Ratings.js

Not Applicable

18.397

14-Jul-2015

05:01

Rcconsole.aspx

Not Applicable

8.008

14-Jul-2015

04:59

Recordsribbon.ascx

Not Applicable

366

14-Jul-2015

04:59

Refinementconfigurationdialog.aspx

Not Applicable

34.128

14-Jul-2015

05:00

Releasehold.aspx

Not Applicable

3.701

14-Jul-2015

04:59

Repair.aspx

Not Applicable

3.259

14-Jul-2015

05:00

Repair.aspx

Not Applicable

3.473

14-Jul-2015

05:01

Repair.aspx

Not Applicable

3.508

14-Jul-2015

05:01

Reportcenterlayout.aspx

Not Applicable

6.158

14-Jul-2015

05:01

Reporting.aspx

15.0.4420

9.015

14-Jul-2015

04:59

Reporting.aspx

Not Applicable

8.943

14-Jul-2015

04:59

Reportsanddataresults.aspx

Not Applicable

3.945

14-Jul-2015

05:00

Resetpublicsitedialog.aspx

Not Applicable

3.092

14-Jul-2015

05:01

Resource.js

Not Applicable

3.723

14-Jul-2015

05:01

Retentionsettings.ascx

Not Applicable

10.858

14-Jul-2015

04:59

Retentionsettings.ascx

Not Applicable

10.993

14-Jul-2015

04:59

Retentionstagesettings.aspx

15.0.4420

25.832

14-Jul-2015

04:59

Retentionstagesettings.aspx

Not Applicable

25.676

14-Jul-2015

04:59

Ribbon.ascx

Not Applicable

12.858

14-Jul-2015

05:00

Ribbonmainmenu.ascx

Not Applicable

5.357

14-Jul-2015

05:01

Riched20.dll

15.0.4737.1000

2.227.368

14-Jul-2015

04:59

Richtextarea.ascx

Not Applicable

2.784

14-Jul-2015

05:01

Richtextarea.js

Not Applicable

10.717

14-Jul-2015

05:01

Rolluppage.aspx

Not Applicable

5.039

14-Jul-2015

05:00

Rootmasterdesigntime.aspx

Not Applicable

3.720

14-Jul-2015

05:01

Routermessage.aspx

Not Applicable

6.271

14-Jul-2015

04:59

Rpthist.aspx

Not Applicable

3.193

14-Jul-2015

05:01

Rulerctrl.dll

4.0.2450.51

47.768

14-Jul-2015

05:02

Saext.dll

15.0.4454.1000

303.216

14-Jul-2015

04:59

Scope.aspx

Not Applicable

11.760

14-Jul-2015

05:00

Scopedisplaygroup.aspx

Not Applicable

11.044

14-Jul-2015

05:00

Scriptforwebtaggingui.js

Not Applicable

130.990

14-Jul-2015

05:00

Scsummpg.aspx

Not Applicable

2.751

14-Jul-2015

05:01

Search.analyticsrecommendation.debug.js

Not Applicable

16.290

14-Jul-2015

05:00

Search.analyticsrecommendation.js

Not Applicable

8.563

14-Jul-2015

05:00

Search.clientcontrols.debug.js

Not Applicable

356.684

14-Jul-2015

05:00

Search.clientcontrols.js

Not Applicable

192.993

14-Jul-2015

05:00

Search.configuration.debug.js

Not Applicable

216.814

14-Jul-2015

05:00

Search.configuration.js

Not Applicable

153.783

14-Jul-2015

05:00

Search.facetednavigationtab.debug.js

Not Applicable

46.812

14-Jul-2015

05:00

Search.js

Not Applicable

36.220

14-Jul-2015

05:00

Search.refinementconfiguration.debug.js

Not Applicable

15.442

14-Jul-2015

05:00

Search.refinementconfigurationdialog.debug.js

Not Applicable

119.748

14-Jul-2015

05:00

Search.taxonomyrefinement.debug.js

Not Applicable

8.604

14-Jul-2015

05:00

Searchandaddtohold.aspx

Not Applicable

18.775

14-Jul-2015

04:59

Searchresults.aspx

Not Applicable

3.945

14-Jul-2015

05:00

Searchui.debug.js

Not Applicable

115.424

14-Jul-2015

05:00

Searchui.js

Not Applicable

50.546

14-Jul-2015

05:00

Securestoredb.sql

Not Applicable

175.452

14-Jul-2015

05:00

Services.ashx

Not Applicable

106

14-Jul-2015

05:01

Setup.exe

15.0.4745.1000

1.071.808

14-Jul-2015

04:59

Silverlight.js

Not Applicable

7.680

14-Jul-2015

05:01

Silverlightslideshowcontrol.xap

Not Applicable

198.184

14-Jul-2015

05:01

Silverlightsupport.js

Not Applicable

15.210

14-Jul-2015

05:01

Sitedesigntoolbar.ascx

Not Applicable

8.389

14-Jul-2015

05:01

Sitedirectorysettings.aspx

Not Applicable

9.658

14-Jul-2015

05:01

Siteinformationcontroldialog.aspx

Not Applicable

5.312

14-Jul-2015

05:01

Siteinformationcontroldialog.aspx.js

Not Applicable

3.934

14-Jul-2015

05:01

Sitemanager.aspx

Not Applicable

33.310

14-Jul-2015

05:00

Sitenavigationsettings.aspx

Not Applicable

8.649

14-Jul-2015

05:00

Sizedialog.aspx

Not Applicable

5.622

14-Jul-2015

05:01

Sizedialog.aspx.js

Not Applicable

2.817

14-Jul-2015

05:01

Slideshowcontroldialog2.aspx

Not Applicable

13.900

14-Jul-2015

05:01

Slideshowcontroldialog2.aspx.js

Not Applicable

36.449

14-Jul-2015

05:01

Socialdata.js

Not Applicable

12.040

14-Jul-2015

05:02

Socialsrp.sql

Not Applicable

227.968

14-Jul-2015

05:02

Socialup.sql

Not Applicable

200.960

14-Jul-2015

05:02

Sp.documentmanagement.debug.js

Not Applicable

23.319

14-Jul-2015

04:59

Sp.documentmanagement.js

Not Applicable

13.980

14-Jul-2015

04:59

Sp.policy.debug.js

Not Applicable

13.335

14-Jul-2015

04:59

Sp.publishing.debug.js

Not Applicable

113.882

14-Jul-2015

05:00

Sp.search.apps.debug.js

Not Applicable

7.600

14-Jul-2015

05:00

Sp.search.apps.js

Not Applicable

7.600

14-Jul-2015

05:00

Sp.search.debug.js

Not Applicable

121.951

14-Jul-2015

05:00

Sp.search.js

Not Applicable

69.972

14-Jul-2015

05:00

Sp.ui.collabmailbox.debug.js

Not Applicable

11.303

14-Jul-2015

05:00

Sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

Not Applicable

2.769

14-Jul-2015

05:02

Sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

Not Applicable

6.304

14-Jul-2015

05:02

Sp.ui.listsearchbox.debug.js

Not Applicable

37.359

14-Jul-2015

05:00

Sp.ui.listsearchbox.js

Not Applicable

19.048

14-Jul-2015

05:00

Sp.ui.listsearchboxbootstrap.debug.js

Not Applicable

5.923

14-Jul-2015

05:00

Sp.ui.listsearchboxbootstrap.js

Not Applicable

2.330

14-Jul-2015

05:00

Sp.ui.microfeed.debug.js

Not Applicable

373.020

14-Jul-2015

05:02

Sp.ui.microfeed.js

Not Applicable

217.968

14-Jul-2015

05:02

Sp.ui.mysitecommon.debug.js

Not Applicable

84.299

14-Jul-2015

05:00

Sp.ui.mysitecommon.js

Not Applicable

46.127

14-Jul-2015

05:00

Sp.ui.mysitenavigation.debug.js

Not Applicable

5.366

14-Jul-2015

05:00

Sp.ui.mysitenavigation.js

Not Applicable

3.386

14-Jul-2015

05:00

Sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

Not Applicable

12.426

14-Jul-2015

05:00

Sp.ui.people.debug.js

Not Applicable

86.466

14-Jul-2015

05:00

Sp.ui.people.js

Not Applicable

59.540

14-Jul-2015

05:00

Sp.ui.promotedsites.debug.js

Not Applicable

23.198

14-Jul-2015

05:00

Sp.ui.promotedsites.js

Not Applicable

14.099

14-Jul-2015

05:00

Sp.ui.pub.ribbon.debug.js

Not Applicable

135.451

14-Jul-2015

05:00

Sp.ui.pub.ribbon.js

Not Applicable

80.057

14-Jul-2015

05:00

Sp.ui.reputation.debug.js

Not Applicable

40.089

14-Jul-2015

05:01

Sp.ui.reputation.js

Not Applicable

24.873

14-Jul-2015

05:01

Sp.ui.rte.publishing.debug.js

Not Applicable

63.694

14-Jul-2015

05:00

Sp.ui.rte.publishing.js

Not Applicable

44.063

14-Jul-2015

05:00

Sp.ui.sssvcadminpages.debug.js

Not Applicable

9.236

14-Jul-2015

05:00

Sp.ui.sssvcadminpages.js

Not Applicable

7.644

14-Jul-2015

05:00

Sp.userprofiles.debug.js

Not Applicable

140.997

14-Jul-2015

04:59

Sp.userprofiles.js

Not Applicable

140.991

14-Jul-2015

04:59

Sp.workmanagement.debug.js

Not Applicable

191.029

14-Jul-2015

05:01

Spenterprisesearch.types.ps1xml

Not Applicable

13.016

14-Jul-2015

05:00

Sps.resx

Not Applicable

100.345

14-Jul-2015

05:00

Sps_themedforegroundimages.css

Not Applicable

13.003

14-Jul-2015

05:01

Spsapishim.generated.debug.js

Not Applicable

3.358

14-Jul-2015

05:00

Spscore.resx

Not Applicable

145.726

14-Jul-2015

05:00

Spssharedapi.generated.debug.js

Not Applicable

3.547

14-Jul-2015

05:00

Spx.expresssite.js

Not Applicable

19.822

14-Jul-2015

05:01

Spx.importitems.debug.js

Not Applicable

50.532

14-Jul-2015

05:01

Spx.importitems.js

Not Applicable

40.650

14-Jul-2015

05:01

Spx.quickshare.debug.js

Not Applicable

31.998

14-Jul-2015

05:01

Spx.quickshare.js

Not Applicable

28.220

14-Jul-2015

05:01

Spx.resx

Not Applicable

25.630

14-Jul-2015

05:01

Spx.ui.addgallery.js

Not Applicable

2.825

14-Jul-2015

05:01

Spx.ui.commonwebparts.debug.js

Not Applicable

43.570

14-Jul-2015

05:01

Spx.ui.commonwebparts.js

Not Applicable

34.683

14-Jul-2015

05:01

Spxclient.resx

Not Applicable

7.607

14-Jul-2015

05:01

Srch.resources.resx

Not Applicable

80.758

14-Jul-2015

05:00

Sspadmin.master

Not Applicable

22.150

14-Jul-2015

04:59

Stocklistcontroldialog.aspx

Not Applicable

7.660

14-Jul-2015

05:01

Stocklistcontroldialog.aspx.js

Not Applicable

9.887

14-Jul-2015

05:01

Storedprocedures.sql

Not Applicable

118.557

14-Jul-2015

05:02

Svrexport.exe

4.0.2450.51

35.480

14-Jul-2015

05:02

Svrsetup.dll

15.0.4745.1000

10.379.944

14-Jul-2015

04:59

Sync_synchronizationrules.sql

Not Applicable

2.578

14-Jul-2015

05:02

Syncsetuputl.dll

4.0.2450.51

233.120

14-Jul-2015

05:02

T11.jpg

Not Applicable

1.354

14-Jul-2015

05:01

T11_1.jpg

Not Applicable

464

14-Jul-2015

05:01

T11_2.jpg

Not Applicable

486

14-Jul-2015

05:01

T11_3.jpg

Not Applicable

731

14-Jul-2015

05:01

T12.jpg

Not Applicable

3.608

14-Jul-2015

05:01

T12_1.jpg

Not Applicable

454

14-Jul-2015

05:01

T12_2.jpg

Not Applicable

410

14-Jul-2015

05:01

T12_3.jpg

Not Applicable

440

14-Jul-2015

05:01

T13.jpg

Not Applicable

377

14-Jul-2015

05:01

T13_1.jpg

Not Applicable

377

14-Jul-2015

05:01

T13_2.jpg

Not Applicable

412

14-Jul-2015

05:01

T13_3.jpg

Not Applicable

414

14-Jul-2015

05:01

T13_4.jpg

Not Applicable

416

14-Jul-2015

05:01

T13_5.jpg

Not Applicable

403

14-Jul-2015

05:01

T13_6.jpg

Not Applicable

453

14-Jul-2015

05:01

T14.jpg

Not Applicable

1.896

14-Jul-2015

05:01

T14_1.jpg

Not Applicable

442

14-Jul-2015

05:01

T14_2.jpg

Not Applicable

2.038

14-Jul-2015

05:01

T14_3.jpg

Not Applicable

295

14-Jul-2015

05:01

T14_4.jpg

Not Applicable

1.022

14-Jul-2015

05:01

T14_5.jpg

Not Applicable

703

14-Jul-2015

05:01

T25.jpg

Not Applicable

19.470

14-Jul-2015

05:01

T25_1.jpg

Not Applicable

301

14-Jul-2015

05:01

T25_2.jpg

Not Applicable

314

14-Jul-2015

05:01

T25_3.jpg

Not Applicable

301

14-Jul-2015

05:01

T25_4.jpg

Not Applicable

502

14-Jul-2015

05:01

T25_5.jpg

Not Applicable

301

14-Jul-2015

05:01

T25_6.jpg

Not Applicable

315

14-Jul-2015

05:01

T26.jpg

Not Applicable

2.185

14-Jul-2015

05:01

T26_1.jpg

Not Applicable

683

14-Jul-2015

05:01

T27.jpg

Not Applicable

472

14-Jul-2015

05:01

T27_1.jpg

Not Applicable

587

14-Jul-2015

05:01

T27_2.jpg

Not Applicable

430

14-Jul-2015

05:01

T27_3.jpg

Not Applicable

443

14-Jul-2015

05:01

T27_4.jpg

Not Applicable

267

14-Jul-2015

05:01

T27_5.jpg

Not Applicable

3.124

14-Jul-2015

05:01

T28.jpg

Not Applicable

2.483

14-Jul-2015

05:01

T28_1.jpg

Not Applicable

830

14-Jul-2015

05:01

T28_2.jpg

Not Applicable

865

14-Jul-2015

05:01

T28_3.jpg

Not Applicable

1.093

14-Jul-2015

05:01

T29.jpg

Not Applicable

4.125

14-Jul-2015

05:01

T29_1.jpg

Not Applicable

473

14-Jul-2015

05:01

T29_2.jpg

Not Applicable

474

14-Jul-2015

05:01

T29_3.jpg

Not Applicable

510

14-Jul-2015

05:01

T29_4.jpg

Not Applicable

196

14-Jul-2015

05:01

T29_5.jpg

Not Applicable

216

14-Jul-2015

05:01

T29_6.jpg

Not Applicable

445

14-Jul-2015

05:01

T29_7.jpg

Not Applicable

491

14-Jul-2015

05:01

T29_8.jpg

Not Applicable

550

14-Jul-2015

05:01

T30.jpg

Not Applicable

3.715

14-Jul-2015

05:01

T30_1.jpg

Not Applicable

541

14-Jul-2015

05:01

T30_2.jpg

Not Applicable

708

14-Jul-2015

05:01

T30_3.jpg

Not Applicable

528

14-Jul-2015

05:01

T30_4.jpg

Not Applicable

194

14-Jul-2015

05:01

T30_5.jpg

Not Applicable

209

14-Jul-2015

05:01

T30_6.jpg

Not Applicable

226

14-Jul-2015

05:01

T30_7.jpg

Not Applicable

480

14-Jul-2015

05:01

T30_8.jpg

Not Applicable

522

14-Jul-2015

05:01

T30_9.jpg

Not Applicable

1.210

14-Jul-2015

05:01

T31.jpg

Not Applicable

3.257

14-Jul-2015

05:01

T31_1.jpg

Not Applicable

433

14-Jul-2015

05:01

T31_2.jpg

Not Applicable

481

14-Jul-2015

05:01

T31_3.jpg

Not Applicable

567

14-Jul-2015

05:01

T31_4.jpg

Not Applicable

431

14-Jul-2015

05:01

T31_5.jpg

Not Applicable

187

14-Jul-2015

05:01

T31_6.jpg

Not Applicable

193

14-Jul-2015

05:01

T31_7.jpg

Not Applicable

589

14-Jul-2015

05:01

T31_8.jpg

Not Applicable

832

14-Jul-2015

05:01

T32.jpg

Not Applicable

2.314

14-Jul-2015

05:01

T32_1.jpg

Not Applicable

478

14-Jul-2015

05:01

T32_2.jpg

Not Applicable

490

14-Jul-2015

05:01

T32_3.jpg

Not Applicable

440

14-Jul-2015

05:01

T32_4.jpg

Not Applicable

446

14-Jul-2015

05:01

T32_5.jpg

Not Applicable

591

14-Jul-2015

05:01

T32_6.jpg

Not Applicable

685

14-Jul-2015

05:01

T32_7.jpg

Not Applicable

1.286

14-Jul-2015

05:01

T32_8.jpg

Not Applicable

1.851

14-Jul-2015

05:01

T33.jpg

Not Applicable

1.344

14-Jul-2015

05:01

T33_1.jpg

Not Applicable

1.115

14-Jul-2015

05:01

T33_2.jpg

Not Applicable

2.292

14-Jul-2015

05:01

T33_3.jpg

Not Applicable

2.009

14-Jul-2015

05:01

T33_4.jpg

Not Applicable

423

14-Jul-2015

05:01

T33_5.jpg

Not Applicable

982

14-Jul-2015

05:01

T33_6.jpg

Not Applicable

3.095

14-Jul-2015

05:01

T33_7.jpg

Not Applicable

1.264

14-Jul-2015

05:01

T33_8.jpg

Not Applicable

267

14-Jul-2015

05:01

T33_9.jpg

Not Applicable

441

14-Jul-2015

05:01

T34.jpg

Not Applicable

4.954

14-Jul-2015

05:01

T34_1.jpg

Not Applicable

744

14-Jul-2015

05:01

T34_2.jpg

Not Applicable

760

14-Jul-2015

05:01

T34_3.jpg

Not Applicable

751

14-Jul-2015

05:01

T34_4.jpg

Not Applicable

746

14-Jul-2015

05:01

T34_5.jpg

Not Applicable

260

14-Jul-2015

05:01

T34_6.jpg

Not Applicable

285

14-Jul-2015

05:01

T36.jpg

Not Applicable

502

14-Jul-2015

05:01

T36_1.jpg

Not Applicable

311

14-Jul-2015

05:01

T36_10.jpg

Not Applicable

3.157

14-Jul-2015

05:01

T36_11.jpg

Not Applicable

396

14-Jul-2015

05:01

T36_12.jpg

Not Applicable

502

14-Jul-2015

05:01

T36_13.jpg

Not Applicable

3.050

14-Jul-2015

05:01

T36_14.jpg

Not Applicable

3.053

14-Jul-2015

05:01

T36_2.jpg

Not Applicable

356

14-Jul-2015

05:01

T36_3.jpg

Not Applicable

3.085

14-Jul-2015

05:01

T36_4.jpg

Not Applicable

475

14-Jul-2015

05:01

T36_5.jpg

Not Applicable

535

14-Jul-2015

05:01

T36_6.jpg

Not Applicable

491

14-Jul-2015

05:01

T36_7.jpg

Not Applicable

498

14-Jul-2015

05:01

T36_8.jpg

Not Applicable

502

14-Jul-2015

05:01

T36_9.jpg

Not Applicable

3.421

14-Jul-2015

05:01

T37.jpg

Not Applicable

2.942

14-Jul-2015

05:01

T37_1.jpg

Not Applicable

5.331

14-Jul-2015

05:01

T37_2.jpg

Not Applicable

1.402

14-Jul-2015

05:01

T39.jpg

Not Applicable

3.623

14-Jul-2015

05:01

T39_1.jpg

Not Applicable

483

14-Jul-2015

05:01

T39_2.jpg

Not Applicable

4.860

14-Jul-2015

05:01

T39_3.jpg

Not Applicable

1.845

14-Jul-2015

05:01

T39_4.jpg

Not Applicable

1.498

14-Jul-2015

05:01

T39_5.jpg

Not Applicable

163

14-Jul-2015

05:01

T39_6.jpg

Not Applicable

188

14-Jul-2015

05:01

T40.jpg

Not Applicable

1.555

14-Jul-2015

05:01

T40_1.jpg

Not Applicable

494

14-Jul-2015

05:01

T40_2.jpg

Not Applicable

544

14-Jul-2015

05:01

T40_3.jpg

Not Applicable

229

14-Jul-2015

05:01

T40_4.jpg

Not Applicable

286

14-Jul-2015

05:01

T41.jpg

Not Applicable

4.761

14-Jul-2015

05:01

T42.jpg

Not Applicable

4.491

14-Jul-2015

05:01

T45.jpg

Not Applicable

5.195

14-Jul-2015

05:01

T47.jpg

Not Applicable

4.422

14-Jul-2015

05:01

Ta_listcategories.aspx

Not Applicable

7.420

14-Jul-2015

05:00

Ta_listcrawledproperties.aspx

Not Applicable

10.544

14-Jul-2015

05:00

Ta_listmanagedproperties.aspx

Not Applicable

12.627

14-Jul-2015

05:00

Tablemenu.js

Not Applicable

2.013

14-Jul-2015

05:01

Tablepropertiesdialog.aspx

Not Applicable

8.634

14-Jul-2015

05:01

Tablepropertiesdialog.aspx.js

Not Applicable

10.265

14-Jul-2015

05:01

Taxonomy.sql

Not Applicable

302.654

14-Jul-2015

05:00

Taxonomynavproperties.js

Not Applicable

33.987

14-Jul-2015

05:00

Taxonomytreepicker.aspx

Not Applicable

4.177

14-Jul-2015

05:00

Taxupdateprocs.sql

Not Applicable

302.605

14-Jul-2015

05:00

Tbitems.js

Not Applicable

7.860

14-Jul-2015

05:01

Tcscsearchresults.aspx

Not Applicable

34.468

14-Jul-2015

05:00

Tempimage100.jpg

Not Applicable

3.076

14-Jul-2015

05:01

Tempimage50.jpg

Not Applicable

1.231

14-Jul-2015

05:01

Termstoremanager.aspx

Not Applicable

52.767

14-Jul-2015

05:00

Termstoremanager.aspx

Not Applicable

74.156

14-Jul-2015

05:00

Termstoremanager.js

Not Applicable

270.078

14-Jul-2015

05:00

Tokyo.master

Not Applicable

29.069

14-Jul-2015

05:00

Tquery.dll

15.0.4745.1000

1.028.800

14-Jul-2015

05:00

Transmgmtlibtemplates.ascx

Not Applicable

3.243

14-Jul-2015

04:59

Transmgmtlibtemplates.ascx

Not Applicable

3.253

14-Jul-2015

04:59

Transparent.gif

Not Applicable

813

14-Jul-2015

05:01

Treecontrol.js

Not Applicable

234.588

14-Jul-2015

05:00

Uiutils.dll

4.0.2450.51

379.544

14-Jul-2015

05:02

Updated.aspx

Not Applicable

2.751

14-Jul-2015

05:01

Upload.aspx

Not Applicable

1.467

14-Jul-2015

05:01

Upload.aspx

Not Applicable

15.896

14-Jul-2015

04:59

Upload.aspx

Not Applicable

5.911

14-Jul-2015

05:00

Upload.aspx

Not Applicable

6.063

14-Jul-2015

05:01

Upload.aspx

Not Applicable

6.196

14-Jul-2015

04:59

Upload.aspx

Not Applicable

6.232

14-Jul-2015

05:01

Upload.aspx

Not Applicable

6.275

14-Jul-2015

04:59

Uploadex.aspx

15.0.4420

17.608

14-Jul-2015

04:59

Uploadex.aspx

Not Applicable

20.726

14-Jul-2015

04:59

Utilities.js

Not Applicable

200

14-Jul-2015

05:01

Utils.js

Not Applicable

20.300

14-Jul-2015

05:01

Validation.js

Not Applicable

1.881

14-Jul-2015

05:01

Values.sql

Not Applicable

240.048

14-Jul-2015

05:02

Videocontroldialog.aspx

Not Applicable

6.790

14-Jul-2015

05:01

Videocontroldialog.aspx.js

Not Applicable

11.128

14-Jul-2015

05:01

Videoembedconfig.aspx

15.0.4420

14.049

14-Jul-2015

04:59

Videosettemplates.ascx

Not Applicable

1.938

14-Jul-2015

04:59

Viewcases.aspx

15.0.4420

5.594

14-Jul-2015

04:59

Viewscopes.aspx

Not Applicable

13.011

14-Jul-2015

05:00

Viewscopes.aspx

Not Applicable

15.706

14-Jul-2015

05:00

Viewscopes.aspx

Not Applicable

22.951

14-Jul-2015

05:00

Viewscopesettings.aspx

Not Applicable

8.050

14-Jul-2015

05:00

Visfilt.dll.x64

15.0.4745.1000

3.928.768

14-Jul-2015

04:59

Warning.aspx

Not Applicable

3.885

14-Jul-2015

04:59

Weathercontroldialog.aspx

Not Applicable

8.402

14-Jul-2015

05:01

Weathercontroldialog.aspx.js

Not Applicable

13.725

14-Jul-2015

05:01

Web.config

Not Applicable

993

14-Jul-2015

05:01

Webfldr.aspx

Not Applicable

2.590

14-Jul-2015

04:59

Webpartgalleryimages.xap

Not Applicable

100.164

14-Jul-2015

05:01

Websitecore.resx

Not Applicable

205.839

14-Jul-2015

05:01

Webtaggingdialog.aspx

Not Applicable

5.464

14-Jul-2015

05:00

Welcomesplash.aspx

Not Applicable

4.720

14-Jul-2015

05:00

Welcometoc.aspx

Not Applicable

4.380

14-Jul-2015

05:00

Wh.ribbon.js

Not Applicable

87.455

14-Jul-2015

05:01

Whcmdui.ashx

Not Applicable

110

14-Jul-2015

05:01

Wma.ui.tasklist.debug.js

Not Applicable

461.742

14-Jul-2015

05:01

Wma.ui.tasklist.js

Not Applicable

256.964

14-Jul-2015

05:01

Wmaapishim.generated.debug.js

Not Applicable

15.044

14-Jul-2015

05:01

Wrktaskip.aspx

15.0.4420

3.961

14-Jul-2015

04:59

Wrktaskip.aspx

Not Applicable

3.929

14-Jul-2015

04:59

Xbrowser.js

Not Applicable

28.468

14-Jul-2015

05:01

Xhtml.js

Not Applicable

16.073

14-Jul-2015

05:01

Xlatewfassoc.aspx

15.0.4420

9.456

14-Jul-2015

04:59

Xlatewfassoc.aspx

Not Applicable

9.567

14-Jul-2015

04:59

Xml.js

Not Applicable

2.679

14-Jul-2015

05:01

Xmlmapropertypages.dll

4.0.2450.51

383.664

14-Jul-2015

05:02

Zonebackgrounddialog.aspx

Not Applicable

25.948

14-Jul-2015

05:01

Zonebackgrounddialog.aspx.js

Not Applicable

27.048

14-Jul-2015

05:01

Zoneresize.js

Not Applicable

15.326

14-Jul-2015

05:01

Tham khảo

Xem thông tin về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×