Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB2881076 cho Microsoft Office 2013 đã được phát hành vào ngày 12 tháng 5, 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Khắc phục sự cố trong đó ứng dụng của bạn sẽ ngừng phản hồi khi bạn sử dụng bảng tính so sánh 2013 để xử lý hoặc phân tích một tệp. xls nhất định được tạo bởi hệ thống của bên thứ ba.

Cách tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Cập nhật Microsoft

Sử dụng Microsoft Update để tự động tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật.

Danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Nếu bạn không chắc chắn về nền tảng nào (32 bit hoặc 64 bit), bạn đang chạy, hãy xem tôi đang chạy 32-bit 64 hoặc Office 64-bit? Ngoài ra, hãy xem thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft.

Microsoft đã quét tệp này để tìm vi-rút bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có vào ngày tệp được đăng. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lạiBạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

KiệnĐể áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Microsoft Office 2013 gói dịch vụ 1 và kiểm soát Microsoft và quản lý điều khiển máy chủ 2013 Service Pack 1 đã cài đặt.Lưu ý Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này (KB2881076), bạn không thể dỡ cài đặt nó.

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây.32-bitThông tin tệp DCF-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Accesscompare.rdlc.x86

Not Applicable

135.798

14-Apr-2015

09:12

Common.audititems.dll.x86

5.5.0.5

21.616

14-Apr-2015

09:11

Common.audititems.resources.dll

5.5.0.5

12.936

14-Apr-2015

09:11

Common.clientconfiguration.dll.x86

5.5.0.5

52.360

14-Apr-2015

09:11

Common.clientconfiguration.resources.dll

5.5.0.5

23.192

14-Apr-2015

09:11

Common.databasecore.dll.x86

5.5.0.5

36.976

14-Apr-2015

09:11

Common.databaseservices.dll.x86

5.5.0.5

113.784

14-Apr-2015

09:11

Common.dbconnection.exe.x86

5.5.0.5

28.784

14-Apr-2015

09:11

Common.dbconnection64.exe.x86

5.5.0.5

28.296

14-Apr-2015

09:11

Common.encryptionservices.dll.x86

5.5.0.5

14.928

14-Apr-2015

09:11

Common.euccontentsearch.dll.x86

5.5.0.5

16.496

14-Apr-2015

09:11

Common.excelservices.dll.x86

5.5.0.5

388.776

14-Apr-2015

09:11

Common.excelservices.resources.dll

5.5.0.5

15.008

14-Apr-2015

09:11

Common.fileutils.dll.x86

5.5.0.5

149.120

14-Apr-2015

09:11

Common.fileutils.resources.dll

5.5.0.5

61.592

14-Apr-2015

09:11

Common.msointerop.dll.x86

5.5.0.5

14.976

14-Apr-2015

09:11

Common.passwordmanager.dll.x86

5.5.0.5

94.328

14-Apr-2015

09:11

Common.passwordmanager.resources.dll

5.5.0.5

44.704

14-Apr-2015

09:11

Common.showhelp.exe

Not Applicable

14.928

14-Apr-2015

09:12

Common.sqldatabase.dll.x86

5.5.0.5

18.032

14-Apr-2015

09:11

Common.workflowactivities.dll.x86

5.5.0.5

444.072

14-Apr-2015

09:11

Common.workflowservices.dll.x86

5.5.0.5

16.000

14-Apr-2015

09:11

Common.workflowservices.resources.dll

5.5.0.5

11.424

14-Apr-2015

09:11

Databasecompare.exe.x86

5.5.0.5

277.160

14-Apr-2015

09:12

Databasecompare.hxs

15.0.4320.1

188.176

14-Apr-2015

09:11

Databasecompare_col.hxc

Not Applicable

670

14-Apr-2015

09:11

Databasecompare_col.hxt

Not Applicable

215

14-Apr-2015

09:11

Databasecompare_f_col.hxk

Not Applicable

114

14-Apr-2015

09:11

Databasecompare_k_col.hxk

Not Applicable

113

14-Apr-2015

09:11

Dcf.accessmessagedismissal.txt.x86

Not Applicable

2.592

14-Apr-2015

09:11

Dcf.excelmessagedismissal.txt.x86

Not Applicable

718

14-Apr-2015

09:11

Dcfoffice.dll.x86

15.0.4719.1000

457.384

14-Apr-2015

09:11

Documentformat.openxml.dll.x86

2.5.4728.0

5.642.008

13-Apr-2015

19:21

Emptyreport.rdlc.x86

Not Applicable

684

14-Apr-2015

09:12

Envdte.dll.x86

8.0.50727.932

252.512

14-Apr-2015

09:11

Filecompare.exe.x86

6.2.9200.16384

199.760

14-Apr-2015

07:51

Infragistics2.shared.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

313.976

14-Apr-2015

09:11

Infragistics2.shared.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

309.880

14-Apr-2015

09:11

Infragistics2.win.misc.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

1.182.336

14-Apr-2015

09:11

Infragistics2.win.misc.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

854.648

14-Apr-2015

09:11

Infragistics2.win.ultrachart.v11.1.design.dll.x86

11.1.20111.1003

2.194.072

14-Apr-2015

09:11

Infragistics2.win.ultrachart.v8.1.design.dll.x86

8.1.20081.1000

2.149.016

14-Apr-2015

09:11

Infragistics2.win.ultrawinchart.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

1.796.768

14-Apr-2015

09:11

Infragistics2.win.ultrawinchart.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

1.686.160

14-Apr-2015

09:11

Infragistics2.win.ultrawineditors.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

506.512

14-Apr-2015

09:11

Infragistics2.win.ultrawineditors.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

461.456

14-Apr-2015

09:11

Infragistics2.win.ultrawingrid.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

2.300.560

14-Apr-2015

09:11

Infragistics2.win.ultrawingrid.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

1.923.744

14-Apr-2015

09:11

Infragistics2.win.ultrawinstatusbar.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

219.816

14-Apr-2015

09:11

Infragistics2.win.ultrawinstatusbar.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

215.704

14-Apr-2015

09:11

Infragistics2.win.ultrawintabcontrol.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

268.952

14-Apr-2015

09:11

Infragistics2.win.ultrawintabcontrol.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

273.048

14-Apr-2015

09:11

Infragistics2.win.ultrawintoolbars.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

2.755.224

14-Apr-2015

09:11

Infragistics2.win.ultrawintoolbars.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

2.525.840

14-Apr-2015

09:11

Infragistics2.win.ultrawintree.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

658.064

14-Apr-2015

09:11

Infragistics2.win.ultrawintree.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

633.504

14-Apr-2015

09:11

Infragistics2.win.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

3.897.976

14-Apr-2015

09:11

Infragistics2.win.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

3.177.072

14-Apr-2015

09:11

Inquire.dll

1.0.0.0

13.400

14-Apr-2015

09:12

Microsoft.office.interop.access.dao.dll

15.0.4420.1017

80.544

14-Apr-2015

09:11

Microsoft.office.interop.access.dll

15.0.4719.1000

1.866.432

14-Apr-2015

09:11

Microsoft.office.interop.excel.dll

15.0.4701.1000

1.628.856

14-Apr-2015

09:11

Microsoft.vbe.interop.dll.x86

15.0.4697.1000

64.160

14-Apr-2015

07:51

Msvcr100.dll.x86

10.0.40219.1

773.968

13-Apr-2015

19:22

Nativeshim.dll

Not Applicable

49.216

14-Apr-2015

09:12

Nativeshim.resources.dll

Not Applicable

14.960

14-Apr-2015

09:12

Nativeshim.resources.dll

Not Applicable

14.976

14-Apr-2015

09:11

Northwoods.go.dll.x86

2.4.1.1

633.448

14-Apr-2015

09:12

Spreadsheetcompare.exe.x86

5.5.0.5

705.184

14-Apr-2015

09:12

Spreadsheetcompare.hxs

15.0.4320.1

225.916

14-Apr-2015

09:11

Spreadsheetcompare_col.hxc

Not Applicable

686

14-Apr-2015

09:11

Spreadsheetcompare_col.hxt

Not Applicable

218

14-Apr-2015

09:11

Spreadsheetcompare_f_col.hxk

Not Applicable

114

14-Apr-2015

09:11

Spreadsheetcompare_k_col.hxk

Not Applicable

113

14-Apr-2015

09:11

Spreadsheetgear.dll.x86

Not Applicable

4-0

14-Apr-2015

09:12

Spreadsheetiq.diagram.dll

3.1.0.0

62.072

14-Apr-2015

09:12

Spreadsheetiq.diagram.resources.dll

3.1.0.0

20.128

14-Apr-2015

09:11

Spreadsheetiq.exceladdin.dll

5.5.1.1

2.185.872

14-Apr-2015

09:12

Spreadsheetiq.exceladdin.resources.dll

5.5.1.1

939.208

14-Apr-2015

09:11

Spreadsheetiq.excelservices.dll

3.1.0.0

273.040

14-Apr-2015

09:12

Spreadsheetiq.excelservices.resources.dll

3.1.0.0

19.096

14-Apr-2015

09:11

Stdole.dll.x86

7.0.9466.1

23.168

14-Apr-2015

09:12

Syncfusion.compression.base.dll.x86

9.203.0.138

68.224

14-Apr-2015

09:12

Syncfusion.core.dll.x86

9.203.0.138

125.560

14-Apr-2015

09:12

Syncfusion.grid.base.dll.x86

9.203.0.138

23.168

14-Apr-2015

09:12

Syncfusion.grid.grouping.base.dll.x86

9.203.0.138

23.168

14-Apr-2015

09:12

Syncfusion.grid.grouping.windows.dll.x86

9.203.0.138

850.568

14-Apr-2015

09:12

Syncfusion.grid.windows.dll.x86

9.203.0.138

1.657.464

14-Apr-2015

09:12

Syncfusion.grouping.base.dll.x86

9.203.0.138

555.640

14-Apr-2015

09:12

Syncfusion.shared.base.dll.x86

9.203.0.138

3.619.448

14-Apr-2015

09:12

Syncfusion.shared.windows.dll.x86

9.203.0.138

43.664

14-Apr-2015

09:12

Syncfusion.tools.base.dll.x86

9.203.0.138

23.176

14-Apr-2015

09:12

Syncfusion.tools.windows.dll.x86

9.203.0.138

4.618.872

14-Apr-2015

09:12

Syncfusion.xlsio.base.dll.x86

9.203.0.138

3.168.880

14-Apr-2015

09:12

64-bitThông tin tệp DCF-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Accesscompare.rdlc.x86

Not Applicable

135.798

14-Apr-2015

09:14

Common.audititems.dll.x86

5.5.0.5

21.616

14-Apr-2015

09:14

Common.audititems.resources.dll

5.5.0.5

12.936

14-Apr-2015

09:13

Common.clientconfiguration.dll.x86

5.5.0.5

52.360

14-Apr-2015

09:14

Common.clientconfiguration.resources.dll

5.5.0.5

23.192

14-Apr-2015

09:13

Common.databasecore.dll.x86

5.5.0.5

36.976

14-Apr-2015

09:14

Common.databaseservices.dll.x86

5.5.0.5

113.784

14-Apr-2015

09:14

Common.dbconnection.exe.x86

5.5.0.5

28.784

14-Apr-2015

09:14

Common.dbconnection64.exe.x86

5.5.0.5

28.296

14-Apr-2015

09:14

Common.encryptionservices.dll.x86

5.5.0.5

14.928

14-Apr-2015

09:14

Common.euccontentsearch.dll.x86

5.5.0.5

16.496

14-Apr-2015

09:14

Common.excelservices.dll.x86

5.5.0.5

388.776

14-Apr-2015

09:14

Common.excelservices.resources.dll

5.5.0.5

15.008

14-Apr-2015

09:13

Common.fileutils.dll.x86

5.5.0.5

149.120

14-Apr-2015

09:14

Common.fileutils.resources.dll

5.5.0.5

61.592

14-Apr-2015

09:13

Common.msointerop.dll.x86

5.5.0.5

14.976

14-Apr-2015

09:14

Common.passwordmanager.dll.x86

5.5.0.5

94.328

14-Apr-2015

09:14

Common.passwordmanager.resources.dll

5.5.0.5

44.704

14-Apr-2015

09:13

Common.showhelp.exe

Not Applicable

16.960

14-Apr-2015

09:14

Common.sqldatabase.dll.x86

5.5.0.5

18.032

14-Apr-2015

09:14

Common.workflowactivities.dll.x86

5.5.0.5

444.072

14-Apr-2015

09:14

Common.workflowservices.dll.x86

5.5.0.5

16.000

14-Apr-2015

09:14

Common.workflowservices.resources.dll

5.5.0.5

11.424

14-Apr-2015

09:13

Databasecompare.exe.x86

5.5.0.5

277.160

14-Apr-2015

09:14

Databasecompare.hxs

15.0.4320.1

188.176

14-Apr-2015

09:13

Databasecompare_col.hxc

Not Applicable

670

14-Apr-2015

09:13

Databasecompare_col.hxt

Not Applicable

215

14-Apr-2015

09:13

Databasecompare_f_col.hxk

Not Applicable

114

14-Apr-2015

09:13

Databasecompare_k_col.hxk

Not Applicable

113

14-Apr-2015

09:13

Dcf.accessmessagedismissal.txt.x86

Not Applicable

2.592

14-Apr-2015

09:14

Dcf.excelmessagedismissal.txt.x86

Not Applicable

718

14-Apr-2015

09:14

Dcfoffice.dll.x86

15.0.4719.1000

457.384

14-Apr-2015

09:14

Documentformat.openxml.dll.x86

2.5.4728.0

5.642.008

14-Apr-2015

09:14

Emptyreport.rdlc.x86

Not Applicable

684

14-Apr-2015

09:14

Envdte.dll.x86

8.0.50727.932

252.512

14-Apr-2015

09:14

Filecompare.exe.x86

6.2.9200.16384

199.760

14-Apr-2015

09:14

Infragistics2.shared.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

313.976

14-Apr-2015

09:14

Infragistics2.shared.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

309.880

14-Apr-2015

09:14

Infragistics2.win.misc.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

1.182.336

14-Apr-2015

09:14

Infragistics2.win.misc.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

854.648

14-Apr-2015

09:14

Infragistics2.win.ultrachart.v11.1.design.dll.x86

11.1.20111.1003

2.194.072

14-Apr-2015

09:14

Infragistics2.win.ultrachart.v8.1.design.dll.x86

8.1.20081.1000

2.149.016

14-Apr-2015

09:14

Infragistics2.win.ultrawinchart.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

1.796.768

14-Apr-2015

09:14

Infragistics2.win.ultrawinchart.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

1.686.160

14-Apr-2015

09:14

Infragistics2.win.ultrawineditors.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

506.512

14-Apr-2015

09:14

Infragistics2.win.ultrawineditors.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

461.456

14-Apr-2015

09:14

Infragistics2.win.ultrawingrid.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

2.300.560

14-Apr-2015

09:14

Infragistics2.win.ultrawingrid.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

1.923.744

14-Apr-2015

09:14

Infragistics2.win.ultrawinstatusbar.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

219.816

14-Apr-2015

09:14

Infragistics2.win.ultrawinstatusbar.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

215.704

14-Apr-2015

09:14

Infragistics2.win.ultrawintabcontrol.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

268.952

14-Apr-2015

09:14

Infragistics2.win.ultrawintabcontrol.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

273.048

14-Apr-2015

09:14

Infragistics2.win.ultrawintoolbars.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

2.755.224

14-Apr-2015

09:14

Infragistics2.win.ultrawintoolbars.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

2.525.840

14-Apr-2015

09:14

Infragistics2.win.ultrawintree.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

658.064

14-Apr-2015

09:14

Infragistics2.win.ultrawintree.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

633.504

14-Apr-2015

09:14

Infragistics2.win.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

3.897.976

14-Apr-2015

09:14

Infragistics2.win.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

3.177.072

14-Apr-2015

09:14

Inquire.dll

1.0.0.0

13.400

14-Apr-2015

09:14

Microsoft.office.interop.access.dao.dll

15.0.4420.1017

80.520

14-Apr-2015

09:13

Microsoft.office.interop.access.dll

15.0.4719.1000

1.866.432

14-Apr-2015

09:13

Microsoft.office.interop.excel.dll

15.0.4719.1000

1.628.856

14-Apr-2015

09:13

Microsoft.vbe.interop.dll.x86

15.0.4697.1000

64.160

14-Apr-2015

09:14

Msvcr100.dll.x86

10.0.40219.1

773.968

14-Apr-2015

09:14

Nativeshim.dll

Not Applicable

64.680

14-Apr-2015

09:14

Nativeshim.resources.dll

Not Applicable

14.960

14-Apr-2015

09:13

Nativeshim.resources.dll

Not Applicable

14.960

14-Apr-2015

09:14

Northwoods.go.dll.x86

2.4.1.1

633.448

14-Apr-2015

09:14

Spreadsheetcompare.exe.x86

5.5.0.5

705.184

14-Apr-2015

09:14

Spreadsheetcompare.hxs

15.0.4320.1

225.916

14-Apr-2015

09:13

Spreadsheetcompare_col.hxc

Not Applicable

686

14-Apr-2015

09:13

Spreadsheetcompare_col.hxt

Not Applicable

218

14-Apr-2015

09:13

Spreadsheetcompare_f_col.hxk

Not Applicable

114

14-Apr-2015

09:13

Spreadsheetcompare_k_col.hxk

Not Applicable

113

14-Apr-2015

09:13

Spreadsheetgear.dll.x86

Not Applicable

4-0

14-Apr-2015

09:14

Spreadsheetiq.diagram.dll.x86

3.1.0.0

62.072

14-Apr-2015

09:14

Spreadsheetiq.diagram.resources.dll

3.1.0.0

20.128

14-Apr-2015

09:13

Spreadsheetiq.exceladdin.dll.x86

5.5.1.1

2.185.872

14-Apr-2015

09:14

Spreadsheetiq.exceladdin.resources.dll

5.5.1.1

939.208

14-Apr-2015

09:13

Spreadsheetiq.excelservices.dll.x86

3.1.0.0

273.040

14-Apr-2015

09:14

Spreadsheetiq.excelservices.resources.dll

3.1.0.0

19.096

14-Apr-2015

09:13

Stdole.dll.x86

7.0.9466.1

23.168

14-Apr-2015

09:14

Syncfusion.compression.base.dll.x86

9.203.0.138

68.224

14-Apr-2015

09:14

Syncfusion.core.dll.x86

9.203.0.138

125.560

14-Apr-2015

09:14

Syncfusion.grid.base.dll.x86

9.203.0.138

23.168

14-Apr-2015

09:14

Syncfusion.grid.grouping.base.dll.x86

9.203.0.138

23.168

14-Apr-2015

09:14

Syncfusion.grid.grouping.windows.dll.x86

9.203.0.138

850.568

14-Apr-2015

09:14

Syncfusion.grid.windows.dll.x86

9.203.0.138

1.657.464

14-Apr-2015

09:14

Syncfusion.grouping.base.dll.x86

9.203.0.138

555.640

14-Apr-2015

09:14

Syncfusion.shared.base.dll.x86

9.203.0.138

3.619.448

14-Apr-2015

09:14

Syncfusion.shared.windows.dll.x86

9.203.0.138

43.664

14-Apr-2015

09:14

Syncfusion.tools.base.dll.x86

9.203.0.138

23.176

14-Apr-2015

09:14

Syncfusion.tools.windows.dll.x86

9.203.0.138

4.618.872

14-Apr-2015

09:14

Syncfusion.xlsio.base.dll.x86

9.203.0.138

3.168.880

14-Apr-2015

09:14

Tham khảo

Xem thông tin về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×