Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB2899503 cho Microsoft Office 2013 đã được phát hành vào ngày 12 tháng 5, 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết

Cải tiến và bản sửa lỗi

Khắc phục sự cố trong đó ứng dụng của bạn ngừng phản hồi khi bạn sử dụng Office kiểm tra và điều khiển máy chủ quản lý 2013 hoặc bảng tính so sánh với quy trình hoặc phân tích một số tệp. xls được tạo ra bởi hệ thống bên thứ ba.

Cách tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Cập nhật Microsoft

Sử dụng Microsoft Update để tự động tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật.

Danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Nếu bạn không chắc chắn về nền tảng nào (32-bit hoặc 64 bit) bạn đang chạy, hãy xem tôi đang chạy 32-bit 64 hoặc Office 64-bit? Ngoài ra, hãy xem thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft.

Microsoft đã quét các tệp này cho vi-rút bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất có sẵn trong ngày mà tệp đã được đăng. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lạiBạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

KiệnĐể áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Microsoft Office 2013 gói dịch vụ 1 và kiểm soát Microsoft và quản lý điều khiển máy chủ 2013 Service Pack 1 đã cài đặt.

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây.32-bitThông tin tệp Acmserver-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Accessprocessor.exe

5.5.0.5

129.152

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.accessdenied.aspx

Not Applicable

384

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.addfilecomment.aspx

Not Applicable

2.567

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.addfileprocessoralias.aspx

Not Applicable

2.910

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.addkeyitems.aspx

Not Applicable

5.819

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.addnewsite.aspx

Not Applicable

2.595

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.addrawdatasheets.aspx

Not Applicable

2.877

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.arrowgrayleft_16x16x32.png

Not Applicable

191

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.arrowgrayright_16x16x32.png

Not Applicable

158

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.bin.common.encryptionservices.dll

5.5.0.5

14.928

14-Apr-2015

09:11

Acmserver.bin.common.serverconfigurationdata.dll

5.5.0.5

20.064

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.bin.common.webservice.dll

5.5.0.5

716.432

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.bin.webui.dll

1.0.0.0

338.072

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.cannotdeletefolder.aspx

Not Applicable

3.152

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.centraladministrators.aspx

Not Applicable

4.063

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.changehistoryaccess.aspx

Not Applicable

14.014

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.changehistoryexcel.aspx

Not Applicable

15.256

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.default.aspx

Not Applicable

476

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.diffsmartclient.application

Not Applicable

5.623

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.diffsmartclient.application.core

Not Applicable

1.738

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.diffsmartclient.exe.config.deploy

Not Applicable

144

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.diffsmartclient.exe.deploy

5.5.0.5

53.408

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.diffsmartclient.exe.manifest

Not Applicable

7.892

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.errorcommittingdata.aspx

Not Applicable

407

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.errorgoback.master

Not Applicable

2.346

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.errorstatic.master

Not Applicable

1.681

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.eventlog.aspx

Not Applicable

3.598

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.filecompare.exe.deploy

6.2.9200.16384

199.760

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.filehistory.aspx

Not Applicable

7.564

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.fileprocessoraliases.aspx

Not Applicable

2.389

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.folderproperties.aspx

Not Applicable

22.118

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.folderpropertiesfm.aspx

Not Applicable

14.828

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.folderpropertiessharepoint.aspx

Not Applicable

15.801

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.folderpropertiessharepointfm.aspx

Not Applicable

10.982

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.gearbody_15x14x32.png

Not Applicable

340

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.global.asax

Not Applicable

109

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.keyitems.aspx

Not Applicable

3.467

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.menudownarrowsuite_16x16x32.png

Not Applicable

180

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.menuseparator.png

Not Applicable

162

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.microsoft.office.interop.access.dll

15.0.4719.1000

1.866.432

14-Apr-2015

09:11

Acmserver.microsoft.office.interop.excel.dll

15.0.4701.1000

1.628.856

14-Apr-2015

09:11

Acmserver.microsoft.vbe.interop.dll

15.0.4697.1000

64.160

14-Apr-2015

07:51

Acmserver.monitoredfolders.aspx

Not Applicable

9.316

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.monitoredfoldersfm.aspx

Not Applicable

7.720

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.myfiles.aspx

Not Applicable

5.800

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.myfilesadmin.aspx

Not Applicable

6.926

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.myfolders.aspx

Not Applicable

618

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.nositeaccess.aspx

Not Applicable

381

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.office.dll

15.0.4719.1000

457.384

14-Apr-2015

09:11

Acmserver.processingfolder.aspx

Not Applicable

2.630

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.rawdatasheets.aspx

Not Applicable

2.070

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.rect.gif

Not Applicable

80

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.servicestatus.aspx

Not Applicable

3.995

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.sharepointhelp_16x16x32.png

Not Applicable

292

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.site.master

Not Applicable

9.550

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.siteadministrators.aspx

Not Applicable

2.676

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.sitesettings.aspx

Not Applicable

3.917

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.sortarrowdownglyph_7x10x32.png

Not Applicable

148

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.sortarrowupglyph_7x10x32.png

Not Applicable

151

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.unabletoconnecttodatabase.aspx

Not Applicable

418

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.unexpectederror.aspx

Not Applicable

388

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.versionnotavailable.aspx

Not Applicable

2.394

15-Apr-2015

07:37

Acmserver.web.config

Not Applicable

2.005

15-Apr-2015

07:37

Appservice_sharepointprocessor.xml

Not Applicable

2.594

15-Apr-2015

07:37

Common.encryptionservices.dll

5.5.0.5

14.928

14-Apr-2015

09:11

Common.eudaauditmanager.dll

5.5.0.5

89.696

15-Apr-2015

07:37

Common.excelservices.dll

5.5.0.5

388.776

14-Apr-2015

09:11

Common.serverconfigurationdata.dll

5.5.0.5

20.064

15-Apr-2015

07:37

Common.webservice.dll

5.5.0.5

716.432

15-Apr-2015

07:37

Common.webservicewrapper.dll

5.5.0.5

83.024

15-Apr-2015

07:37

Common.workflowactivities.dll

5.5.0.5

444.072

14-Apr-2015

09:11

Ntfseventprocessor.exe

5.5.0.5

320.160

15-Apr-2015

07:37

Resources.resx

Not Applicable

52.416

15-Apr-2015

07:37

Serverconfiguration.exe

5.5.0.5

521.800

15-Apr-2015

07:37

Sharepointfileprocessor.exe

5.5.0.5

269.488

15-Apr-2015

07:37

Site.css

Not Applicable

11.670

15-Apr-2015

07:37

Spreadsheetprocessor.exe

5.5.0.5

188.488

15-Apr-2015

07:37

Windows 8 và Windows 8.1

  1. Vuốt từ cạnh phải của màn hình, sau đó nhấn Tìm kiếm. Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc dưới bên phải của màn hình, rồi bấm Tìm kiếm.

  2. Nhập Windows Update, gõ nhẹ hoặc bấm thiết đặt, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong kết quả tìm kiếm.

  3. Trong danh sách Cập Nhật, định vị và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào Cập Nhật KB2899503, rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào gỡ cài đặt.

Windows 7

  1. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.

  2. Nhập Appwiz. cpl, rồi bấm OK.

  3. Bấm vào Xem các bản cập nhật đã cài đặt.

  4. Trong danh sách các bản Cập Nhật, định vị, rồi bấm vào Cập Nhật KB2899503, rồi bấm vào gỡ cài đặt.

Tham khảo

Xem thông tin về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×