You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB3039703 cho Microsoft SharePoint Server 2013 đã được phát hành vào ngày 12 tháng 5, 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và bản sửa lỗi

 • Cải thiện bản dịch của một số thuật ngữ trong nhiều ngôn ngữ trên site SharePoint Server 2013 để đảm bảo rằng bản dịch chính xác.

 • Cải thiện bản dịch của thuật ngữ "các tinh chỉnh đã chọn" bằng tiếng Hà Lan trong thiết đặt phần web để đảm bảo rằng bản dịch đó chính xác.

 • Khắc phục các sự cố sau đây:

  • Khi bạn thu thập nội dung bên ngoài trên các trang web Internet, không thể chuyển tên người dùng và mật khẩu để xác thực proxy.

  • Khi bạn tìm kiếm nội dung trên site SharePoint Server 2013 trong đó đường dẫn URL có chứa các ký tự sử dụng các quy tắc vỏ bọc ngôn ngữ cụ thể, không có kết quả nào được trả về, mặc dù có các mục phù hợp trên trang.

  • Nếu tài khoản Dịch vụ được dùng cho tìm kiếm được cấu hình để sử dụng một nền văn hóa khác với tiếng Anh Hoa Kỳ, ngày sửa đổi của các mục có thể được lập chỉ mục không đúng.Lưu ý Nếu bạn gặp phải sự cố này, bạn có thể áp dụng toàn bộ một đợt thu thập sau khi áp dụng bản Cập Nhật sẽ chỉ định ngày tháng chính xác.

  • Thông báo email cảnh báo luôn hiển thị gạch ngang cho các trường văn bản có định dạng, mặc dù các trường không được thay đổi.

  • Khi bạn tạo một trang cho thư viện trang trong SharePoint Server 2013, bạn sẽ không chuyển hướng trở lại thư viện trang và bạn không biết trang đó sẽ được tạo ra.

  • Không có kết quả nào được trả về khi bạn tìm kiếm nội dung có chứa bài viết vô hạn tiền tố "LHQ" trong một site SharePoint Server 2013, trong đó ngôn ngữ được đặt là tiếng ý. Ví dụ: không có kết quả tìm kiếm nào được trả về khi bạn tìm kiếm "un'alternativa" bằng cách dùng "alternativa".

  • Khi bạn tạo ánh xạ tên máy chủ từ một chia sẻ tệp đến một địa chỉ http và sau đó thu thập nội dung, một số mục trong phần chia sẻ tệp không thể lập chỉ mục cũng như không được trả về trong kết quả tìm kiếm.

Cách tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Cập nhật Microsoft

Sử dụng Microsoft Update để tự động tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật.

Danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Microsoft đã quét tệp này để tìm vi-rút bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có vào ngày tệp được đăng. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lạiBạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

KiệnĐể áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có cài đặt Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1 .

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây.64-bitThông tin tệp Coreservermui-en-US. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Aboutus.aspx

Not Applicable

4.543

28-Apr-2015

13:18

Accessibility.css

Not Applicable

1.381

28-Apr-2015

13:18

Addgalleryimages.xap

Not Applicable

66.514

28-Apr-2015

13:18

Adodb.dll.deploy

6.0.0.0

96.384

28-Apr-2015

13:18

Articleleft.html

Not Applicable

6.235

28-Apr-2015

13:18

Articlelinks.html

Not Applicable

4.831

28-Apr-2015

13:18

Articleright.html

Not Applicable

5.314

28-Apr-2015

13:18

Assetpickers.js

Not Applicable

31.739

28-Apr-2015

13:18

Berlin.css

Not Applicable

326.474

28-Apr-2015

13:18

Calendar.aspx

Not Applicable

4.007

28-Apr-2015

13:18

Catalogarticle.html

Not Applicable

8.222

28-Apr-2015

13:18

Catalogwelcome.html

Not Applicable

8.375

28-Apr-2015

13:18

Cmscore.en-us.resx

Not Applicable

100.349

28-Apr-2015

13:18

Communities.css

Not Applicable

23.988

28-Apr-2015

13:18

Compare.aspx

Not Applicable

3.436

28-Apr-2015

13:18

Contactus.aspx

Not Applicable

1.520

28-Apr-2015

13:18

Controls.css

Not Applicable

55.493

28-Apr-2015

13:18

Controls15.css

Not Applicable

9.743

28-Apr-2015

13:18

Customstrings.js

Not Applicable

358

28-Apr-2015

13:18

Datashareedit.aspx

Not Applicable

785

28-Apr-2015

13:18

Datashareview.aspx

Not Applicable

823

28-Apr-2015

13:18

Ddmanager.exe.deploy

15.0.4466.1000

258.608

28-Apr-2015

13:18

Ddmanager.intl.dll.deploy

15.0.4420.1017

27.296

28-Apr-2015

13:18

Ddmanager.intl.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

56.968

28-Apr-2015

13:18

Default.aspx

Not Applicable

4.095

28-Apr-2015

13:18

Designtime.css

Not Applicable

766

28-Apr-2015

13:18

Discoverydownloadmanager.application

Not Applicable

15.803

28-Apr-2015

13:18

Discoverydownloadmanager.exe.manifest

Not Applicable

24.481

28-Apr-2015

12:06

Edit.css

Not Applicable

21.033

28-Apr-2015

13:18

Edit-mode-21.css

Not Applicable

3.707

28-Apr-2015

13:18

Employeebio.aspx

Not Applicable

2.026

28-Apr-2015

13:18

Enterprisewiki.html

Not Applicable

6.223

28-Apr-2015

13:18

Faq.aspx

Not Applicable

4.015

28-Apr-2015

13:18

General.aspx

Not Applicable

743

28-Apr-2015

13:18

Global.css

Not Applicable

15.723

28-Apr-2015

13:18

Htmleditorstyles.css

Not Applicable

48.542

28-Apr-2015

13:18

Interop.cdosys.dll.deploy

15.0.4420.1017

57.504

28-Apr-2015

13:18

Legalinfo.aspx

Not Applicable

2.727

28-Apr-2015

13:18

Lyon.css

Not Applicable

327.911

28-Apr-2015

13:18

Masterroot.css

Not Applicable

4.029

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.diagnostics.msg.dll

15.0.4521.1000

126.656

29-Apr-2015

12:31

Microsoft.ceres.diagnostics.perfmonmsg.dll

15.0.4448.1000

180.832

29-Apr-2015

12:31

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll.deploy

15.0.609.4

1.034.336

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.exchange.pst.dll.deploy

15.0.609.0

171.552

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.client.policy.dll.deploy

15.0.4420.1017

19.608

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.mhtexport.dll.deploy

15.0.4420.1017

25.744

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.server.msg.dll

15.0.4514.1000

423.144

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.4713.1000

495.288

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4561.1000

288.968

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.deploy

15.0.4687.1000

63.672

28-Apr-2015

13:18

Moss.actions

Not Applicable

429.199

28-Apr-2015

13:18

Msoserverintl.dll

15.0.4713.1000

3.430.584

28-Apr-2015

13:18

Newsletter.aspx

Not Applicable

3.238

28-Apr-2015

13:18

Notessetup.exe

15.0.4691.1000

560.320

28-Apr-2015

13:18

Officeserveradmin.en-us.resx

Not Applicable

15.195

28-Apr-2015

13:18

Oldialog.css

Not Applicable

2.870

28-Apr-2015

13:18

Ollfont.css

Not Applicable

7.246

28-Apr-2015

13:18

Oslo.html

Not Applicable

25.206

28-Apr-2015

13:18

Osrv.en-us.resx

Not Applicable

8.765

28-Apr-2015

13:18

Osrvcore.en-us.resx

Not Applicable

33.936

28-Apr-2015

13:18

Osrvmanifest.man

Not Applicable

1.709.501

28-Apr-2015

13:18

Portal.css

Not Applicable

96.336

28-Apr-2015

13:18

Pressrelease.aspx

Not Applicable

2.910

28-Apr-2015

13:18

Profilebrowserscriptres.en-us.resx

Not Applicable

49.846

28-Apr-2015

13:18

Projectsummary.css

Not Applicable

4.224

28-Apr-2015

13:18

Publicthemedforegroundimages.css

Not Applicable

604

28-Apr-2015

13:18

Reviewapproval_1033.xoml

Not Applicable

105.111

28-Apr-2015

13:18

Reviewpublishing_1033.xoml

Not Applicable

105.111

28-Apr-2015

13:18

Root.master

Not Applicable

3.792

28-Apr-2015

13:18

Sbw.css

Not Applicable

1.057

28-Apr-2015

13:18

Searchfoundationmanifest.man

Not Applicable

593.509

28-Apr-2015

13:18

Seattle.html

Not Applicable

27.403

28-Apr-2015

13:18

Selectorcontrols.js

Not Applicable

16.921

28-Apr-2015

13:18

Service.aspx

Not Applicable

2.829

28-Apr-2015

13:18

Sitemap.aspx

Not Applicable

1.259

28-Apr-2015

13:18

Socialdata.css

Not Applicable

14.063

28-Apr-2015

13:18

Spellchecker.js

Not Applicable

44.317

28-Apr-2015

13:18

Sps.en-us.resx

Not Applicable

100.345

28-Apr-2015

13:18

Spscore.en-us.resx

Not Applicable

145.726

28-Apr-2015

13:18

Spx.css

Not Applicable

1.642

28-Apr-2015

13:18

Spx.en-us.resx

Not Applicable

25.630

28-Apr-2015

13:18

Spxclient.en-us.resx

Not Applicable

7.607

28-Apr-2015

13:18

Spxpub.css

Not Applicable

20.006

29-Apr-2015

12:41

Spxpubribbon.css

Not Applicable

11.194

28-Apr-2015

13:18

Spxpubribbon.css

Not Applicable

12.628

29-Apr-2015

12:41

Srch.resources.en-us.resx

Not Applicable

80.758

28-Apr-2015

13:18

Ssetupui.dll

15.0.4561.1000

68.800

28-Apr-2015

13:18

Sshellui.mst

Not Applicable

14.848

28-Apr-2015

13:18

Startermaster.html

Not Applicable

7.162

28-Apr-2015

13:18

Tables.css

Not Applicable

2.030

28-Apr-2015

13:18

Termstoremanager.css

Not Applicable

6.950

28-Apr-2015

13:18

Tokyo.css

Not Applicable

326.995

28-Apr-2015

13:18

Websitecore.en-us.resx

Not Applicable

205.839

28-Apr-2015

13:18

Welcomesplash.html

Not Applicable

5.567

28-Apr-2015

13:18

Wizards.css

Not Applicable

8.520

28-Apr-2015

13:18

Xlsrvintl.dll

15.0.4661.1000

262.328

28-Apr-2015

13:18

Thông tin tệp Coreserver-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

256_icdocset.gif

Not Applicable

3.448

28-Apr-2015

13:18

256_icvidset.gif

Not Applicable

1.833

28-Apr-2015

13:18

A.jpg

Not Applicable

104.271

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

106.430

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

111.440

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

117.008

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

122.065

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

138.308

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

150.463

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

154.269

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

156.944

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

178.613

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

216.902

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

220.237

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

307.139

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

51.524

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

57.308

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

60.306

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

60.571

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

60.690

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

64.584

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

64.657

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

65.089

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

66.065

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

68.340

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

73.910

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

73.977

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

78.114

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

82.431

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

86.029

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

86.843

28-Apr-2015

13:20

A.jpg

Not Applicable

93.539

28-Apr-2015

13:20

Accountjoiner.dll

4.0.2450.51

199.328

28-Apr-2015

13:21

Add.aspx

Not Applicable

12.238

28-Apr-2015

13:20

Addgallery.xap

Not Applicable

400.740

28-Apr-2015

13:20

Addnavigationlinkdialog.aspx

Not Applicable

6.761

28-Apr-2015

13:19

Addnavigationlinkdialog.aspx

Not Applicable

8.762

28-Apr-2015

13:19

Admapropertypages.dll

4.0.2450.51

223.912

28-Apr-2015

13:21

Advanceddialog.aspx

Not Applicable

6.732

28-Apr-2015

13:20

Advanceddialog.js

Not Applicable

3.129

28-Apr-2015

13:20

Ajaxtoolkit.debug.js

Not Applicable

312.093

28-Apr-2015

13:19

Ajaxtoolkit.js

Not Applicable

132.784

28-Apr-2015

13:19

Allitems.aspx

Not Applicable

2.810

28-Apr-2015

13:18

Allitems.aspx

Not Applicable

2.811

28-Apr-2015

13:18

Allitems.aspx

Not Applicable

3.211

28-Apr-2015

13:20

Allitems.aspx

Not Applicable

3.452

28-Apr-2015

13:18

Allitems.aspx

Not Applicable

3.453

28-Apr-2015

13:18

Alternatecss.aspx

Not Applicable

6.000

28-Apr-2015

13:19

Alternatemediaplayer.xaml

Not Applicable

35.633

28-Apr-2015

13:19

Antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

15.464

28-Apr-2015

13:20

Areanavigationsettings.aspx

Not Applicable

29.382

28-Apr-2015

13:19

Articleleft.aspx

Not Applicable

4.456

28-Apr-2015

13:19

Articlelinks.aspx

Not Applicable

4.014

28-Apr-2015

13:19

Articleright.aspx

Not Applicable

4.457

28-Apr-2015

13:19

Aspctrl.aspx

Not Applicable

1.453

28-Apr-2015

13:20

Aspctrl.js

Not Applicable

41.394

28-Apr-2015

13:20

Assetedithyperlink.aspx

Not Applicable

9.757

28-Apr-2015

13:19

Assetimagepicker.aspx

Not Applicable

23.440

28-Apr-2015

13:19

Assetpickers.js

Not Applicable

67.739

28-Apr-2015

13:19

Assetportalbrowser.aspx

Not Applicable

13.699

28-Apr-2015

13:19

Audit.xlsx

Not Applicable

13.526

28-Apr-2015

13:18

Auditcustomquery.ascx

Not Applicable

11.027

28-Apr-2015

13:18

Auditcustomquery.ascx

Not Applicable

11.153

28-Apr-2015

13:18

Auditsettings.ascx

Not Applicable

3.518

28-Apr-2015

13:18

Auditsettings.ascx

Not Applicable

3.593

28-Apr-2015

13:18

Auditsettings.aspx

15.0.4420

16.530

28-Apr-2015

13:18

Auditsettings.aspx

Not Applicable

16.446

28-Apr-2015

13:18

B.jpg

Not Applicable

105.110

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

119.665

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

124.826

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

142.097

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

143.994

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

147.476

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

208.939

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

220.692

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

242.919

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

296.515

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

323.554

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

349.302

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

50.355

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

51.327

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

56.322

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

57.826

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

64.657

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

64.923

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

65.184

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

68.406

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

69.476

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

78.688

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

83.334

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

85.543

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

89.871

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

92.195

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

95.602

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

98.677

28-Apr-2015

13:20

B.jpg

Not Applicable

98.938

28-Apr-2015

13:20

Barcodeglobalsettings.ascx

Not Applicable

1.472

28-Apr-2015

13:18

Barcodeimagefromitem.aspx

Not Applicable

309

28-Apr-2015

13:18

Barcodesettings.ascx

Not Applicable

1.398

28-Apr-2015

13:18

Bargensettings.ascx

Not Applicable

1.522

28-Apr-2015

13:18

Baseitems.aspx

15.0.4420

2.810

28-Apr-2015

13:18

Baseitems.aspx

Not Applicable

3.452

28-Apr-2015

13:18

Berlin.master

Not Applicable

28.631

28-Apr-2015

13:19

Big_button.js

Not Applicable

1.987

28-Apr-2015

13:20

Blankwebpartpage.aspx

Not Applicable

5.341

28-Apr-2015

13:19

Bodymenu.js

Not Applicable

702

28-Apr-2015

13:20

Bulkwrktaskhandler.aspx

15.0.4420

8.402

28-Apr-2015

13:18

Bulkwrktaskhandler.aspx

Not Applicable

8.368

28-Apr-2015

13:18

Bulkwrktaskip.aspx

Not Applicable

2.221

28-Apr-2015

13:18

Button.js

Not Applicable

5.444

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

100.340

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

102.513

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

103.865

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

110.883

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

132.119

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

133.845

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

148.847

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

220.464

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

244.081

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

246.149

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

247.961

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

302.744

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

49.273

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

50.490

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

51.530

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

53.982

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

63.391

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

65.672

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

68.598

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

69.128

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

73.255

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

73.763

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

77.445

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

83.970

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

84.883

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

88.289

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

88.728

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

89.436

28-Apr-2015

13:20

C.jpg

Not Applicable

89.648

28-Apr-2015

13:20

Catalogarticle.aspx

Not Applicable

6.359

28-Apr-2015

13:19

Catalogconfiguration.aspx

Not Applicable

17.873

28-Apr-2015

13:19

Catalogwelcome.aspx

Not Applicable

6.509

28-Apr-2015

13:19

Category.aspx

Not Applicable

17.572

28-Apr-2015

13:19

Cdsourcestatus.aspx

Not Applicable

5.764

28-Apr-2015

13:19

Changesitemasterpage.aspx

Not Applicable

14.205

28-Apr-2015

13:19

Cmicarabicwordbreaker.dll

15.0.4454.1000

138.336

28-Apr-2015

13:18

Cmscore.resx

Not Applicable

100.349

28-Apr-2015

13:19

Cmssitemanager.js

Not Applicable

28.681

28-Apr-2015

13:19

Colorpicker.js

Not Applicable

8.803

28-Apr-2015

13:20

Colorpicker_menu.js

Not Applicable

2.948

28-Apr-2015

13:20

Colorpickerhsvdialog.js

Not Applicable

23.345

28-Apr-2015

13:20

Columndefaults.aspx

Not Applicable

10.243

28-Apr-2015

13:18

Columnfiltering.ascx

Not Applicable

442

28-Apr-2015

13:18

Communityreputationsettings.aspx

Not Applicable

36.857

28-Apr-2015

13:20

Communitysearchredirector.aspx

Not Applicable

1.039

28-Apr-2015

13:20

Config.js

Not Applicable

107

28-Apr-2015

13:20

Configdb.dll

4.0.2450.51

1.665.688

28-Apr-2015

13:21

Configureresulttype.aspx

Not Applicable

16.846

28-Apr-2015

13:19

Connectorph.dll

15.0.4719.1000

299.200

28-Apr-2015

13:19

Contactuscontroldialog.aspx

Not Applicable

6.407

28-Apr-2015

13:20

Contactuscontroldialog.aspx.js

Not Applicable

6.281

28-Apr-2015

13:20

Container.js

Not Applicable

2.019

28-Apr-2015

13:20

Containerpicker.dll

4.0.2450.51

51.880

28-Apr-2015

13:21

Contentfollowing.debug.js

Not Applicable

26.135

28-Apr-2015

13:19

Contentfollowing.js

Not Applicable

11.413

28-Apr-2015

13:19

Contenttypesyndicationhubs.aspx

Not Applicable

5.346

28-Apr-2015

13:20

Contextmenu.js

Not Applicable

1.250

28-Apr-2015

13:20

Control_searchresults.html

Not Applicable

30.364

28-Apr-2015

13:19

Control_searchresults.js

Not Applicable

32.069

28-Apr-2015

13:19

Control_state.js

Not Applicable

1.542

28-Apr-2015

13:20

Controlmenu.js

Not Applicable

2.049

28-Apr-2015

13:20

Controls.js

Not Applicable

588

28-Apr-2015

13:20

Controls.js

Not Applicable

708

28-Apr-2015

13:20

Core.dialogs.js

Not Applicable

22.473

28-Apr-2015

13:20

Core.js

Not Applicable

82.522

28-Apr-2015

13:20

Core.menus.js

Not Applicable

306

28-Apr-2015

13:20

Core.state.js

Not Applicable

2.238

28-Apr-2015

13:20

Core.table.js

Not Applicable

31.913

28-Apr-2015

13:20

Core.utils.js

Not Applicable

9.381

28-Apr-2015

13:20

Crawledproperty.aspx

Not Applicable

18.047

28-Apr-2015

13:19

Crawllatency.aspx

Not Applicable

22.412

28-Apr-2015

13:19

Crawllogurlexplorer.aspx

Not Applicable

29.500

28-Apr-2015

13:19

Createdocsetversion.aspx

15.0.4420

8.411

28-Apr-2015

13:18

Createdocsetversion.aspx

Not Applicable

8.318

28-Apr-2015

13:18

Createpage.aspx

Not Applicable

18.659

28-Apr-2015

13:20

Createpage.aspx

Not Applicable

20.545

28-Apr-2015

13:19

Createpage.aspx.js

Not Applicable

4.761

28-Apr-2015

13:20

Createpublishingpagedialog.aspx

Not Applicable

14.280

28-Apr-2015

13:19

Createwikipage.aspx

Not Applicable

3.488

28-Apr-2015

13:20

Csexport.exe

4.0.2450.51

43.672

28-Apr-2015

13:21

Cssearch.dll

4.0.2450.51

129.688

28-Apr-2015

13:21

Cstwrkflip.aspx

15.0.4420

4.460

28-Apr-2015

13:18

Cstwrkflip.aspx

Not Applicable

5.000

28-Apr-2015

13:18

Ctdmsettings.aspx

Not Applicable

11.329

28-Apr-2015

13:18

Cuioverride.css

Not Applicable

775

28-Apr-2015

13:20

Curatedrolluppage.aspx

Not Applicable

5.321

28-Apr-2015

13:19

Current.aspx

Not Applicable

2.751

28-Apr-2015

13:20

Customcolorpickerdialog.aspx

Not Applicable

20.971

28-Apr-2015

13:20

Customcolorpickerdialog.aspx.js

Not Applicable

22.316

28-Apr-2015

13:20

Customcssdialog.aspx

Not Applicable

5.622

28-Apr-2015

13:20

Customcssdialog.js

Not Applicable

784

28-Apr-2015

13:20

Customizereport.aspx

15.0.4420

10.151

28-Apr-2015

13:18

Customizereport.aspx

Not Applicable

10.344

28-Apr-2015

13:18

D.jpg

Not Applicable

1.007.103

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

101.787

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

104.060

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

105.278

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

108.565

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

113.030

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

114.611

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

118.089

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

124.371

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

127.224

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

133.799

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

134.186

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

148.761

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

155.537

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

171.973

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

178.160

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

205.355

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

265.994

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

319.937

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

35.646

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

39.370

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

46.297

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

50.884

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

55.105

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

64.005

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

68.035

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

696.413

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

85.878

28-Apr-2015

13:20

D.jpg

Not Applicable

93.634

28-Apr-2015

13:20

Data.js

Not Applicable

4.353

28-Apr-2015

13:20

Dateutil.js

Not Applicable

4.370

28-Apr-2015

13:20

Dbmapropertypages.dll

4.0.2450.51

244.392

28-Apr-2015

13:21

Debug.js

Not Applicable

1.484

28-Apr-2015

13:20

Default.aspx

15.0.4420

3.522

28-Apr-2015

13:18

Default.aspx

Not Applicable

1.505

28-Apr-2015

13:18

Default.aspx

Not Applicable

294

28-Apr-2015

13:20

Default.aspx

Not Applicable

4.026

28-Apr-2015

13:18

Default.aspx

Not Applicable

4.591

28-Apr-2015

13:18

Default.aspx

Not Applicable

6.927

28-Apr-2015

13:20

Default.aspx.js

Not Applicable

64.298

28-Apr-2015

13:20

Defaultcase.aspx

15.0.4420

4.038

28-Apr-2015

13:18

Deleteobject.sql

Not Applicable

2.450

28-Apr-2015

13:21

Disambiguation.aspx

Not Applicable

3.499

28-Apr-2015

13:20

Discoveryglobalcontrol.ascx

Not Applicable

5.174

28-Apr-2015

13:18

Discoveryproperties.ascx

Not Applicable

7.006

28-Apr-2015

13:18

Discoveryquerystatistics.ascx

Not Applicable

3.529

28-Apr-2015

13:18

Dispform.aspx

Not Applicable

13.865

28-Apr-2015

13:18

Dispform.aspx

Not Applicable

14.214

28-Apr-2015

13:18

Dispform.aspx

Not Applicable

18.342

28-Apr-2015

13:19

Dispform.aspx

Not Applicable

4.269

28-Apr-2015

13:18

Dispform.aspx

Not Applicable

4.313

28-Apr-2015

13:19

Dispform.aspx

Not Applicable

4.618

28-Apr-2015

13:18

Dmplaceholder.aspx

15.0.4420

3.802

28-Apr-2015

13:18

Dmplaceholder.aspx

Not Applicable

3.711

28-Apr-2015

13:18

Docconvlauncher.aspx

15.0.4420

6.324

28-Apr-2015

13:18

Docconvloadbalancer.aspx

15.0.4420

6.487

28-Apr-2015

13:18

Docidredir.aspx

Not Applicable

362

28-Apr-2015

13:18

Docidsettings.aspx

Not Applicable

6.517

28-Apr-2015

13:18

Docpicker.aspx

Not Applicable

6.514

28-Apr-2015

13:20

Docpicker.aspx.js

Not Applicable

1.812

28-Apr-2015

13:20

Docsetadddoc.aspx

Not Applicable

4.110

28-Apr-2015

13:18

Docsetexport.aspx

Not Applicable

1.061

28-Apr-2015

13:18

Docsethome.aspx

Not Applicable

2.912

28-Apr-2015

13:18

Docsetsend.aspx

Not Applicable

3.818

28-Apr-2015

13:18

Docsetsettings.aspx

15.0.4420

25.243

28-Apr-2015

13:18

Docsetsettings.aspx

Not Applicable

23.282

28-Apr-2015

13:18

Docsettemplates.ascx

Not Applicable

1.415

28-Apr-2015

13:18

Docsettemplates.ascx

Not Applicable

1.425

28-Apr-2015

13:18

Docsetversions.aspx

15.0.4420

18.649

28-Apr-2015

13:18

Docsetversions.aspx

Not Applicable

18.227

28-Apr-2015

13:18

Documentformat.openxml.dll

2.5.5631.0

5.812.328

27-Apr-2015

20:59

Documentroutersettings.aspx

Not Applicable

15.150

28-Apr-2015

13:18

Docxpageconverter.exe

15.0.4713.1000

828.088

28-Apr-2015

13:19

Dom.js

Not Applicable

4.812

28-Apr-2015

13:20

Draganddrop.js

Not Applicable

19.954

28-Apr-2015

13:20

Dropdown.js

Not Applicable

3.744

28-Apr-2015

13:20

Dropoffzoneroutingform.ascx

Not Applicable

3.478

28-Apr-2015

13:18

Dropoffzoneroutingform.ascx

Not Applicable

3.494

28-Apr-2015

13:18

E.jpg

Not Applicable

100.658

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

106.950

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

107.377

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

110.443

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

111.430

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

118.094

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

133.548

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

135.423

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

140.138

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

153.162

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

159.865

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

47.757

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

54.096

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

64.706

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

65.891

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

73.273

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

75.181

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

77.416

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

77.693

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

79.632

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

81.953

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

83.049

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

85.140

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

85.356

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

88.880

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

89.173

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

90.581

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

90.671

28-Apr-2015

13:20

E.jpg

Not Applicable

96.284

28-Apr-2015

13:20

Edirectoryma.dll

4.0.2450.51

72.352

28-Apr-2015

13:21

Ediscoveryquerystatistics.ascx

Not Applicable

1.356

28-Apr-2015

13:18

Ediscoverytemplate.ascx

Not Applicable

3.266

28-Apr-2015

13:18

Editform.aspx

Not Applicable

13.842

28-Apr-2015

13:18

Editform.aspx

Not Applicable

14.191

28-Apr-2015

13:18

Editform.aspx

Not Applicable

4.246

28-Apr-2015

13:18

Editform.aspx

Not Applicable

4.290

28-Apr-2015

13:19

Editform.aspx

Not Applicable

4.595

28-Apr-2015

13:18

Editingmenu.js

Not Applicable

11.048

28-Apr-2015

13:19

Editlink.aspx

Not Applicable

14.098

28-Apr-2015

13:21

Editlink.aspx

Not Applicable

14.110

28-Apr-2015

13:21

Editlink.aspx

Not Applicable

20.150

28-Apr-2015

13:21

Editlink.aspx

Not Applicable

20.162

28-Apr-2015

13:21

Editortoolbar.ascx

Not Applicable

13.879

28-Apr-2015

13:20

Editqueryrule.aspx

Not Applicable

67.925

28-Apr-2015

13:19

Editqueryrule.aspx

Not Applicable

69.075

28-Apr-2015

13:19

Editqueryrule.aspx

Not Applicable

73.033

28-Apr-2015

13:19

Editrule.aspx

Not Applicable

38.903

28-Apr-2015

13:18

Editrule.aspx

Not Applicable

39.150

28-Apr-2015

13:18

Editvideoset.aspx

15.0.4420

21.824

28-Apr-2015

13:18

Editview.aspx

Not Applicable

33.872

28-Apr-2015

13:19

Emailcontacts.ashx

Not Applicable

139

28-Apr-2015

13:20

En_es.mdl

Not Applicable

258.882

28-Apr-2015

13:19

En_ja.mdl

Not Applicable

826.705

28-Apr-2015

13:19

Enhancedsearch.aspx

Not Applicable

8.266

28-Apr-2015

13:19

Enterprisewiki.aspx

Not Applicable

5.239

28-Apr-2015

13:19

Es_es.mdl

Not Applicable

265.318

28-Apr-2015

13:19

Excelcellpicker.aspx

Not Applicable

8.485

28-Apr-2015

13:20

Exch2007extension.dll

4.0.2450.51

15.528

28-Apr-2015

13:21

Exch2010extension.dll

4.0.2450.51

15.528

28-Apr-2015

13:21

Exchangema.dll

4.0.2450.51

109.216

28-Apr-2015

13:21

Exemptpolicy.aspx

Not Applicable

2.023

28-Apr-2015

13:18

Exp_pdf_server.dll

15.0.4629.1000

140.984

28-Apr-2015

13:18

Exp_xps_server.dll

15.0.4629.1000

77.496

28-Apr-2015

13:18

Expirationconfig.aspx

Not Applicable

8.905

28-Apr-2015

13:18

Exportpolicy.aspx

Not Applicable

3.609

28-Apr-2015

13:18

F.jpg

Not Applicable

112.445

28-Apr-2015

13:20

F.jpg

Not Applicable

113.069

28-Apr-2015

13:20

F.jpg

Not Applicable

115.838

28-Apr-2015

13:20

F.jpg

Not Applicable

116.874

28-Apr-2015

13:20

F.jpg

Not Applicable

120.550

28-Apr-2015

13:20

F.jpg

Not Applicable

127.945

28-Apr-2015

13:20

F.jpg

Not Applicable

141.601

28-Apr-2015

13:20

F.jpg

Not Applicable

144.784

28-Apr-2015

13:20

F.jpg

Not Applicable

151.428

28-Apr-2015

13:20

F.jpg

Not Applicable

157.101

28-Apr-2015

13:20

F.jpg

Not Applicable

160.912

28-Apr-2015

13:20

F.jpg

Not Applicable

219.121

28-Apr-2015

13:20

F.jpg

Not Applicable

248.936

28-Apr-2015

13:20

F.jpg

Not Applicable

46.656

28-Apr-2015

13:20

F.jpg

Not Applicable

53.030

28-Apr-2015

13:20

F.jpg

Not Applicable

57.461

28-Apr-2015

13:20

F.jpg

Not Applicable

60.800

28-Apr-2015

13:20

F.jpg

Not Applicable

63.446

28-Apr-2015

13:20

F.jpg

Not Applicable

63.804

28-Apr-2015

13:20

F.jpg

Not Applicable

66.353

28-Apr-2015

13:20

F.jpg

Not Applicable

67.385

28-Apr-2015

13:20

F.jpg

Not Applicable

76.429

28-Apr-2015

13:20

F.jpg

Not Applicable

91.443

28-Apr-2015

13:20

F.jpg

Not Applicable

92.822

28-Apr-2015

13:20

F.jpg

Not Applicable

94.129

28-Apr-2015

13:20

Facetednavigationcontrol.ascx

Not Applicable

21.548

28-Apr-2015

13:19

Fastmorph.dll

15.0.4454.1000

2.381.936

28-Apr-2015

13:18

Filter_default.html

Not Applicable

19.687

28-Apr-2015

13:19

Filter_default.js

Not Applicable

21.014

28-Apr-2015

13:19

Fimmapropertypages.dll

4.0.2450.51

182.960

28-Apr-2015

13:21

Flddefedit.aspx

Not Applicable

28.386

28-Apr-2015

13:18

Floatingdivdialog.js

Not Applicable

17.641

28-Apr-2015

13:20

Followingcommon.debug.js

Not Applicable

16.485

28-Apr-2015

13:19

Followingcommon.js

Not Applicable

7.378

28-Apr-2015

13:19

Fontsizemenu.js

Not Applicable

564

28-Apr-2015

13:20

Fontstylemenu.js

Not Applicable

857

28-Apr-2015

13:20

Footerdialog.aspx

Not Applicable

10.558

28-Apr-2015

13:20

Footerdialog.js

Not Applicable

6.069

28-Apr-2015

13:20

Functionlibrary.dll

4.0.2450.51

47.784

28-Apr-2015

13:21

G.jpg

Not Applicable

112.135

28-Apr-2015

13:20

G.jpg

Not Applicable

130.366

28-Apr-2015

13:20

G.jpg

Not Applicable

276.851

28-Apr-2015

13:20

G.jpg

Not Applicable

316.967

28-Apr-2015

13:20

G.jpg

Not Applicable

379.155

28-Apr-2015

13:20

G.jpg

Not Applicable

396.806

28-Apr-2015

13:20

G.jpg

Not Applicable

483.227

28-Apr-2015

13:20

G.jpg

Not Applicable

498.628

28-Apr-2015

13:20

G.jpg

Not Applicable

54.657

28-Apr-2015

13:20

G.jpg

Not Applicable

852.021

28-Apr-2015

13:20

G15_01.jpg

Not Applicable

334

28-Apr-2015

13:20

G15_02.jpg

Not Applicable

481

28-Apr-2015

13:20

G15_03.jpg

Not Applicable

907

28-Apr-2015

13:20

G15_04.jpg

Not Applicable

1.349

28-Apr-2015

13:20

G15_05.jpg

Not Applicable

511

28-Apr-2015

13:20

G15_06.jpg

Not Applicable

348

28-Apr-2015

13:20

G15_11.jpg

Not Applicable

367

28-Apr-2015

13:20

G15_12.jpg

Not Applicable

367

28-Apr-2015

13:20

G15_13.jpg

Not Applicable

501

28-Apr-2015

13:20

G15_14.jpg

Not Applicable

1.133

28-Apr-2015

13:20

G15_15.jpg

Not Applicable

1.075

28-Apr-2015

13:20

G15_16.jpg

Not Applicable

1.366

28-Apr-2015

13:20

G15_17.jpg

Not Applicable

709

28-Apr-2015

13:20

G15_18.jpg

Not Applicable

1.870

28-Apr-2015

13:20

G15_19.jpg

Not Applicable

701

28-Apr-2015

13:20

G15_21.jpg

Not Applicable

188

28-Apr-2015

13:20

G15_22.jpg

Not Applicable

206

28-Apr-2015

13:20

G16_01.jpg

Not Applicable

351

28-Apr-2015

13:20

G16_02.jpg

Not Applicable

4.254

28-Apr-2015

13:20

G16_03.jpg

Not Applicable

403

28-Apr-2015

13:20

G16_11.jpg

Not Applicable

431

28-Apr-2015

13:20

G16_12.jpg

Not Applicable

1.079

28-Apr-2015

13:20

G16_13.jpg

Not Applicable

9.857

28-Apr-2015

13:20

G16_14.jpg

Not Applicable

498

28-Apr-2015

13:20

G17_01.jpg

Not Applicable

336

28-Apr-2015

13:20

G17_02.jpg

Not Applicable

344

28-Apr-2015

13:20

G17_03.jpg

Not Applicable

347

28-Apr-2015

13:20

G17_04.jpg

Not Applicable

347

28-Apr-2015

13:20

G17_05.jpg

Not Applicable

379

28-Apr-2015

13:20

G17_06.jpg

Not Applicable

376

28-Apr-2015

13:20

G17_07.jpg

Not Applicable

379

28-Apr-2015

13:20

G17_08.jpg

Not Applicable

395

28-Apr-2015

13:20

G17_11.jpg

Not Applicable

384

28-Apr-2015

13:20

G17_12.jpg

Not Applicable

427

28-Apr-2015

13:20

G17_13.jpg

Not Applicable

424

28-Apr-2015

13:20

G17_14.jpg

Not Applicable

431

28-Apr-2015

13:20

G17_15.jpg

Not Applicable

424

28-Apr-2015

13:20

G17_16.jpg

Not Applicable

426

28-Apr-2015

13:20

G17_17.jpg

Not Applicable

432

28-Apr-2015

13:20

G17_18.jpg

Not Applicable

476

28-Apr-2015

13:20

G18_01.jpg

Not Applicable

459

28-Apr-2015

13:20

G18_02.jpg

Not Applicable

10.979

28-Apr-2015

13:20

G18_03.jpg

Not Applicable

11.982

28-Apr-2015

13:20

G18_04.jpg

Not Applicable

1.006

28-Apr-2015

13:20

G18_05.jpg

Not Applicable

3.532

28-Apr-2015

13:20

G18_06.jpg

Not Applicable

803

28-Apr-2015

13:20

G18_07.jpg

Not Applicable

733

28-Apr-2015

13:20

G19_01.jpg

Not Applicable

356

28-Apr-2015

13:20

G19_02.jpg

Not Applicable

4.436

28-Apr-2015

13:20

G19_03.jpg

Not Applicable

364

28-Apr-2015

13:20

G19_04.jpg

Not Applicable

3.451

28-Apr-2015

13:20

G20_01.jpg

Not Applicable

444

28-Apr-2015

13:20

G20_02.jpg

Not Applicable

2.120

28-Apr-2015

13:20

G20_03.jpg

Not Applicable

1.681

28-Apr-2015

13:20

G20_04.jpg

Not Applicable

483

28-Apr-2015

13:20

G20_05.jpg

Not Applicable

1.240

28-Apr-2015

13:20

G20_06.jpg

Not Applicable

1.757

28-Apr-2015

13:20

G20_07.jpg

Not Applicable

4.828

28-Apr-2015

13:20

G20_11.jpg

Not Applicable

193

28-Apr-2015

13:20

G20_12.jpg

Not Applicable

211

28-Apr-2015

13:20

G20_21.jpg

Not Applicable

384

28-Apr-2015

13:20

G20_22.jpg

Not Applicable

410

28-Apr-2015

13:20

G20_23.jpg

Not Applicable

1.673

28-Apr-2015

13:20

G20_24.jpg

Not Applicable

1.580

28-Apr-2015

13:20

G21_01.jpg

Not Applicable

683

28-Apr-2015

13:20

G21_02.jpg

Not Applicable

20.769

28-Apr-2015

13:20

G22_01.jpg

Not Applicable

300

28-Apr-2015

13:20

G22_02.jpg

Not Applicable

1.162

28-Apr-2015

13:20

G22_03.jpg

Not Applicable

1.175

28-Apr-2015

13:20

G22_04.jpg

Not Applicable

1.316

28-Apr-2015

13:20

G23_01.jpg

Not Applicable

267

28-Apr-2015

13:20

G23_02.jpg

Not Applicable

276

28-Apr-2015

13:20

G23_03.jpg

Not Applicable

537

28-Apr-2015

13:20

G23_11.jpg

Not Applicable

531

28-Apr-2015

13:20

G23_12.jpg

Not Applicable

547

28-Apr-2015

13:20

G23_13.jpg

Not Applicable

551

28-Apr-2015

13:20

G23_21.jpg

Not Applicable

438

28-Apr-2015

13:20

G23_22.jpg

Not Applicable

448

28-Apr-2015

13:20

G23_23.jpg

Not Applicable

859

28-Apr-2015

13:20

G23_24.jpg

Not Applicable

862

28-Apr-2015

13:20

G23_25.jpg

Not Applicable

800

28-Apr-2015

13:20

G23_26.jpg

Not Applicable

806

28-Apr-2015

13:20

G23_27.jpg

Not Applicable

1.520

28-Apr-2015

13:20

G23_28.jpg

Not Applicable

1.375

28-Apr-2015

13:20

G23_29.jpg

Not Applicable

1.391

28-Apr-2015

13:20

G23_31.jpg

Not Applicable

184

28-Apr-2015

13:20

G23_32.jpg

Not Applicable

182

28-Apr-2015

13:20

G24_01.jpg

Not Applicable

198

28-Apr-2015

13:20

G24_02.jpg

Not Applicable

992

28-Apr-2015

13:20

G24_03.jpg

Not Applicable

196

28-Apr-2015

13:20

G24_11.jpg

Not Applicable

189

28-Apr-2015

13:20

G24_12.jpg

Not Applicable

188

28-Apr-2015

13:20

G37_01.jpg

Not Applicable

479

28-Apr-2015

13:20

G37_02.jpg

Not Applicable

484

28-Apr-2015

13:20

G37_03.jpg

Not Applicable

1.698

28-Apr-2015

13:20

G37_04.jpg

Not Applicable

575

28-Apr-2015

13:20

G38_01.jpg

Not Applicable

533

28-Apr-2015

13:20

G38_02.jpg

Not Applicable

3.830

28-Apr-2015

13:20

G38_03.jpg

Not Applicable

723

28-Apr-2015

13:20

G38_04.jpg

Not Applicable

919

28-Apr-2015

13:20

G38_05.jpg

Not Applicable

928

28-Apr-2015

13:20

G38_06.jpg

Not Applicable

1.638

28-Apr-2015

13:20

G38_07.jpg

Not Applicable

1.678

28-Apr-2015

13:20

G38_08.jpg

Not Applicable

1.669

28-Apr-2015

13:20

G38_11.jpg

Not Applicable

193

28-Apr-2015

13:20

G38_12.jpg

Not Applicable

212

28-Apr-2015

13:20

G46_1.jpg

Not Applicable

118.746

28-Apr-2015

13:20

Galsync.dll

4.0.2450.51

64.152

28-Apr-2015

13:21

Getspotlight.ashx

Not Applicable

285

28-Apr-2015

13:18

Globaloptions.dll

4.0.2450.51

281.248

28-Apr-2015

13:21

Group_content.js

Not Applicable

2.159

28-Apr-2015

13:19

Group_default.html

Not Applicable

5.449

28-Apr-2015

13:19

Group_default.js

Not Applicable

6.616

28-Apr-2015

13:19

Grouplistview.dll

4.0.2450.51

129.696

28-Apr-2015

13:21

H.jpg

Not Applicable

100.490

28-Apr-2015

13:20

H.jpg

Not Applicable

356.238

28-Apr-2015

13:20

H.jpg

Not Applicable

412.170

28-Apr-2015

13:20

H.jpg

Not Applicable

86.396

28-Apr-2015

13:20

Hashtagprofile.aspx

Not Applicable

8.731

28-Apr-2015

13:21

Headerdialog.aspx

Not Applicable

12.331

28-Apr-2015

13:20

Headerdialog.js

Not Applicable

5.485

28-Apr-2015

13:20

Helppopup.js

Not Applicable

6.080

28-Apr-2015

13:20

Hierarchicallistbox.js

Not Applicable

30.260

28-Apr-2015

13:19

Hierarchychart.xap

Not Applicable

35.288

28-Apr-2015

13:20

Hierarchychart.xap

Not Applicable

35.345

28-Apr-2015

13:20

Hig_progcircle_loading24.gif

Not Applicable

878

29-Apr-2015

12:44

Hold.aspx

Not Applicable

5.682

28-Apr-2015

13:18

Holdreport.aspx

Not Applicable

3.145

28-Apr-2015

13:18

Hostcontrollerservice.exe

15.0.4521.1000

32.480

28-Apr-2015

13:19

Htmlcontroldialog.aspx

Not Applicable

6.749

28-Apr-2015

13:20

Htmlcontroldialog.aspx.js

Not Applicable

8.805

28-Apr-2015

13:20

Htmlutil.dll

15.0.4719.1000

2.614.464

28-Apr-2015

13:18

I.jpg

Not Applicable

156.666

28-Apr-2015

13:20

I.jpg

Not Applicable

477.089

28-Apr-2015

13:20

I.jpg

Not Applicable

606.874

28-Apr-2015

13:20

Ibmdsmapropertypages.dll

4.0.2450.51

92.848

28-Apr-2015

13:21

Igxserver.dll

15.0.4719.1000

10.429.600

28-Apr-2015

13:18

Imagemenu.js

Not Applicable

2.610

28-Apr-2015

13:20

Imagepicker.aspx

Not Applicable

21.374

28-Apr-2015

13:20

Imagepicker.aspx.js

Not Applicable

29.922

28-Apr-2015

13:20

Imagepropdialog.aspx

Not Applicable

5.831

28-Apr-2015

13:20

Imagepropdialog.aspx.js

Not Applicable

4.655

28-Apr-2015

13:20

Imagerenditionsettings.aspx

Not Applicable

9.124

28-Apr-2015

13:19

Imageuploadcommon.js

Not Applicable

9.505

28-Apr-2015

13:20

Imageuploader_noactivex.aspx

Not Applicable

15.865

28-Apr-2015

13:20

Imageuploaderdialog.js

Not Applicable

20.037

28-Apr-2015

13:20

Imageuploaderusage.js

Not Applicable

1.792

28-Apr-2015

13:20

Importitemsinnerpage.aspx

Not Applicable

11.992

28-Apr-2015

13:20

Importitemspage.aspx

Not Applicable

5.823

28-Apr-2015

13:20

Importpolicy.aspx

Not Applicable

4.110

28-Apr-2015

13:18

Initialsetup.aspx

Not Applicable

6.952

28-Apr-2015

13:21

Iniwrkflip.aspx

15.0.4420

3.037

28-Apr-2015

13:18

Iniwrkflip.aspx

Not Applicable

3.032

28-Apr-2015

13:18

Inplacerecordslistsettings.aspx

Not Applicable

10.644

28-Apr-2015

13:18

Inplacerecordssettings.aspx

Not Applicable

11.898

28-Apr-2015

13:18

Inputcsvfile.aspx

Not Applicable

6.465

28-Apr-2015

13:20

Io.js

Not Applicable

4.416

28-Apr-2015

13:20

Iplanetmapropertypages.dll

4.0.2450.51

125.624

28-Apr-2015

13:21

Item_commonhoverpanel_body.html

Not Applicable

6.318

28-Apr-2015

13:19

Item_commonhoverpanel_body.js

Not Applicable

7.771

28-Apr-2015

13:19

Item_commonitem_body.html

Not Applicable

7.330

28-Apr-2015

13:19

Item_commonitem_body.js

Not Applicable

8.742

28-Apr-2015

13:19

Item_community_hoverpanel.html

Not Applicable

9.443

28-Apr-2015

13:19

Item_community_hoverpanel.js

Not Applicable

11.080

28-Apr-2015

13:19

Item_communityportal.html

Not Applicable

7.657

28-Apr-2015

13:19

Item_communityportal.js

Not Applicable

9.225

28-Apr-2015

13:19

Item_default_hoverpanel.js

Not Applicable

4.222

28-Apr-2015

13:19

Item_microblog.html

Not Applicable

15.584

28-Apr-2015

13:19

Item_microblog.js

Not Applicable

17.108

28-Apr-2015

13:19

Item_microblog_hoverpanel.html

Not Applicable

15.840

28-Apr-2015

13:19

Item_microblog_hoverpanel.js

Not Applicable

17.457

28-Apr-2015

13:19

Item_pdf.js

Not Applicable

4.102

28-Apr-2015

13:19

Item_site.js

Not Applicable

4.544

28-Apr-2015

13:19

Item_site_hoverpanel.html

Not Applicable

6.143

28-Apr-2015

13:19

Item_site_hoverpanel.js

Not Applicable

7.582

28-Apr-2015

13:19

Item_webpage.js

Not Applicable

3.827

28-Apr-2015

13:19

Item_webpage_hoverpanel.html

Not Applicable

5.178

28-Apr-2015

13:19

Item_webpage_hoverpanel.js

Not Applicable

6.608

28-Apr-2015

13:19

Item_word.js

Not Applicable

4.157

28-Apr-2015

13:19

Itemexpiration.aspx

15.0.4420

11.592

28-Apr-2015

13:18

Itemexpiration.aspx

Not Applicable

11.479

28-Apr-2015

13:18

J.jpg

Not Applicable

314.141

28-Apr-2015

13:20

J.jpg

Not Applicable

458.432

28-Apr-2015

13:20

J.jpg

Not Applicable

611.352

28-Apr-2015

13:20

Ja_ja.mdl

Not Applicable

997.883

28-Apr-2015

13:19

Ja_res.dict

Not Applicable

1.797.427

28-Apr-2015

13:19

Js.js

Not Applicable

2.573

28-Apr-2015

13:20

K.jpg

Not Applicable

23.237

28-Apr-2015

13:20

K.jpg

Not Applicable

531.481

28-Apr-2015

13:20

Keyword.aspx

Not Applicable

11.978

28-Apr-2015

13:19

Korwbrkr.dll

15.0.4454.1000

222.320

28-Apr-2015

13:18

Korwbrkr.dll

15.0.4454.1000

222.320

28-Apr-2015

13:18

Kpilistviewpage.aspx

Not Applicable

5.000

28-Apr-2015

13:20

L.jpg

Not Applicable

384.086

28-Apr-2015

13:20

Labelimage.aspx

Not Applicable

375

28-Apr-2015

13:18

Labelsettings.ascx

Not Applicable

9.245

28-Apr-2015

13:18

Laed.dll

15.0.4490.1000

139.872

28-Apr-2015

13:18

Languagepickercontrol.ascx

Not Applicable

5.078

28-Apr-2015

13:20

Languages.aspx

15.0.4420

2.811

28-Apr-2015

13:18

Languages.aspx

Not Applicable

3.453

28-Apr-2015

13:18

Layouts.js

Not Applicable

3.475

28-Apr-2015

13:20

Linkdialog.aspx

Not Applicable

17.975

28-Apr-2015

13:20

Linkdialog.aspx.js

Not Applicable

17.402

28-Apr-2015

13:20

Linkedit.aspx

Not Applicable

4.208

28-Apr-2015

13:20

Linkedit.js

Not Applicable

1.975

28-Apr-2015

13:20

Listcategories.aspx

Not Applicable

12.337

28-Apr-2015

13:19

Listcategories.aspx

Not Applicable

14.420

28-Apr-2015

13:19

Listcontentsourcescontrol.ascx

Not Applicable

11.109

28-Apr-2015

13:19

Listcrawledproperties.aspx

Not Applicable

15.461

28-Apr-2015

13:19

Listcrawledproperties.aspx

Not Applicable

17.546

28-Apr-2015

13:19

Listdisplaygroups.aspx

Not Applicable

14.575

28-Apr-2015

13:19

Listdisplaygroups.aspx

Not Applicable

21.655

28-Apr-2015

13:19

Listkeywords.aspx

Not Applicable

6.583

28-Apr-2015

13:19

Listmanagedproperties.aspx

Not Applicable

17.544

28-Apr-2015

13:19

Listmanagedproperties.aspx

Not Applicable

19.627

28-Apr-2015

13:19

Listqueryrules.aspx

Not Applicable

14.870

28-Apr-2015

13:19

Listqueryrules.aspx

Not Applicable

16.020

28-Apr-2015

13:19

Listqueryrules.aspx

Not Applicable

19.863

28-Apr-2015

13:19

Listservernamemappings.aspx

Not Applicable

11.422

28-Apr-2015

13:19

Lmtcontroldialog.aspx

Not Applicable

8.162

28-Apr-2015

13:20

Lmtcontroldialog.aspx.js

Not Applicable

6.916

28-Apr-2015

13:20

Loc.js

Not Applicable

258

28-Apr-2015

13:20

Locationcontroldialog.aspx

Not Applicable

10.520

28-Apr-2015

13:20

Locationcontroldialog.aspx.js

Not Applicable

18.841

28-Apr-2015

13:20

Logging.dll

4.0.2450.51

18.584

28-Apr-2015

13:21

Lyon.master

Not Applicable

28.590

28-Apr-2015

13:19

M.jpg

Not Applicable

423.548

28-Apr-2015

13:20

Maexecution.dll

4.0.2450.51

240.288

28-Apr-2015

13:21

Maexport.exe

4.0.2450.51

23.704

28-Apr-2015

13:21

Mahostm.dll

4.0.2450.51

326.808

28-Apr-2015

13:21

Mahostn.dll

4.0.2450.51

97.432

28-Apr-2015

13:21

Mailbox.master

Not Applicable

22.009

28-Apr-2015

13:20

Managecrawlrulescontrol.ascx

Not Applicable

7.525

28-Apr-2015

13:19

Managectpublishing.aspx

Not Applicable

5.453

28-Apr-2015

13:20

Managedproperty.aspx

Not Applicable

36.542

28-Apr-2015

13:19

Managefiletypes.aspx

Not Applicable

11.346

28-Apr-2015

13:19

Manageimagerenditions.aspx

Not Applicable

9.741

28-Apr-2015

13:19

Manageitemscheduling.aspx

Not Applicable

8.551

28-Apr-2015

13:19

Managelinks.aspx

Not Applicable

9.851

28-Apr-2015

13:21

Managelinks.aspx

Not Applicable

9.863

28-Apr-2015

13:21

Managementpolicyrule.moss.sql

Not Applicable

203.055

28-Apr-2015

13:21

Manageprivacypolicy.aspx

Not Applicable

9.320

28-Apr-2015

13:21

Manageprivacypolicy.aspx

Not Applicable

9.332

28-Apr-2015

13:21

Managequeryclienttypescontrol.ascx

Not Applicable

6.068

28-Apr-2015

13:19

Manageresultblock.aspx

Not Applicable

35.136

28-Apr-2015

13:19

Manageresultblock.aspx

Not Applicable

35.758

28-Apr-2015

13:19

Manageresultblock.aspx

Not Applicable

40.665

28-Apr-2015

13:19

Manageresultsourcescontrol.ascx

Not Applicable

10.807

28-Apr-2015

13:19

Manageservicepermissions.aspx

Not Applicable

22.825

28-Apr-2015

13:21

Managesitehitrules.aspx

Not Applicable

6.389

28-Apr-2015

13:19

Managesocialitems.aspx

Not Applicable

14.133

28-Apr-2015

13:21

Managesocialitems.aspx

Not Applicable

14.145

28-Apr-2015

13:21

Managevideorenditions.aspx

15.0.4420

4.987

28-Apr-2015

13:18

Mapackager.exe

4.0.2450.51

43.680

28-Apr-2015

13:21

Mapropertypages.dll

4.0.2450.51

350.888

28-Apr-2015

13:21

Matchingrule.aspx

Not Applicable

18.743

28-Apr-2015

13:19

Mcrypt.dll

4.0.2450.51

2.858.648

28-Apr-2015

13:21

Mediaplayer.xap

Not Applicable

42.338

28-Apr-2015

13:19

Membership.moss.sql

Not Applicable

181.346

28-Apr-2015

13:21

Menupane.js

Not Applicable

9.205

28-Apr-2015

13:20

Menus.js

Not Applicable

25.023

28-Apr-2015

13:20

Mergecelldialog.aspx

Not Applicable

4.471

28-Apr-2015

13:20

Mergecelldialog.aspx.js

Not Applicable

762

28-Apr-2015

13:20

Metadatacolsettings.aspx

Not Applicable

5.365

28-Apr-2015

13:20

Metadatanavkeyfilters.ascx

Not Applicable

4.516

28-Apr-2015

13:18

Metadatanavkeyfilters.ascx

Not Applicable

4.646

28-Apr-2015

13:18

Metadatanavtree.ascx

Not Applicable

2.685

28-Apr-2015

13:18

Metadatanavtree.ascx

Not Applicable

2.686

28-Apr-2015

13:18

Metanavpernode.aspx

15.0.4420

13.926

28-Apr-2015

13:18

Metanavpernode.aspx

Not Applicable

14.134

28-Apr-2015

13:18

Metanavsettings.aspx

Not Applicable

14.595

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.acronymdefinitionproviderflow.dll

15.0.4490.1000

40.544

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.bestbetproviderflow.dll

15.0.4490.1000

20.576

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

116.920

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.analysisengine.engine.dll

15.0.4448.1000

342.640

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.ceres.analysisengine.operators.dll

15.0.4448.1000

83.056

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.common.concurrent.dll

15.0.4490.1000

14.944

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.common.constants.dll

15.0.4490.1000

13.408

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.common.iobuffer.dll

15.0.4490.1000

34.416

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

15.0.4490.1000

88.672

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.sandboxlauncher.dll

15.0.4490.1000

19.568

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.common.utils.dll

15.0.4637.1000

246.456

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.common.wcfutils.dll

15.0.4490.1000

36.464

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.contentengine.admin.dll

15.0.4490.1000

12.384

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.contentengine.aliaslookup.dll

15.0.4490.1000

49.760

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.contentengine.annotationprimitives.dll

15.0.4490.1000

30.304

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.contentengine.bundles.dll

15.0.4490.1000

39.520

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.contentengine.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

35.424

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.contentengine.component.dll

15.0.4675.1000

285.368

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.contentengine.componentclient.exe

15.0.4490.1000

65.648

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.contentengine.datamodel.recordserializer.dll

15.0.4490.1000

48.240

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.contentengine.fields.dll

15.0.4490.1000

41.568

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.contentengine.liveevaluators.dll

15.0.4490.1000

58.464

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

15.0.4561.1000

280.768

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.contentengine.nlpoperators.dll

15.0.4561.1000

148.672

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.contentengine.operators.builtin.dll

15.0.4639.1000

327.864

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.contentengine.operators.dll

15.0.4490.1000

36.448

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.component.dll

15.0.4631.1000

54.976

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.evaluators.dll

15.0.4490.1000

88.160

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.operators.dll

15.0.4490.1000

76.896

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.contentengine.processing.builtin.dll

15.0.4719.1000

716.480

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.contentengine.processing.dll

15.0.4490.1000

78.944

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.contentengine.processing.mars.dll

15.0.4490.1000

61.024

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.contentengine.properties.dll

15.0.4490.1000

14.960

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.contentengine.recordcache.dll

15.0.4490.1000

16.480

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.contentengine.recordtype.dll

15.0.4490.1000

12.896

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.contentengine.repository.dll

15.0.4490.1000

100.448

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.contentengine.services.dll

15.0.4490.1000

98.928

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.contentengine.submittercomponent.dll

15.0.4490.1000

118.368

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.contentengine.types.dll

15.0.4490.1000

17.008

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.contentengine.util.dll

15.0.4553.1000

109.248

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.coreservices.admin.dll

15.0.4490.1000

17.504

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.coreservices.adminservice.dll

15.0.4521.1000

78.016

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.coreservices.clustering.dll

15.0.4490.1000

58.976

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

15.0.4490.1000

54.384

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

15.0.4490.1000

54.384

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.coreservices.constellation.dll

15.0.4490.1000

62.048

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.coreservices.deployment.dll

15.0.4490.1000

50.800

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.coreservices.eventhistory.dll

15.0.4490.1000

29.808

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.coreservices.framework.dll

15.0.4545.1000

144.576

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.coreservices.hostcontroller.dll

15.0.4490.1000

36.464

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.coreservices.internalservices.dll

15.0.4545.1000

76.992

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.coreservices.logging.dll

15.0.4490.1000

38.512

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.coreservices.management.dll

15.0.4490.1000

47.712

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.coreservices.node.dll

15.0.4545.1000

149.696

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.coreservices.package.dll

15.0.4490.1000

82.528

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.coreservices.remoting.dll

15.0.4545.1000

80.064

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.coreservices.services.dll

15.0.4490.1000

141.936

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.coreservices.storage.dll

15.0.4490.1000

78.432

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.coreservices.systemmanager.dll

15.0.4545.1000

93.376

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.client.dll

15.0.4490.1000

27.744

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

48.240

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.systemcontroller.dll

15.0.4490.1000

38.000

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.coreservices.transport.dll

15.0.4490.1000

47.712

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.coreservices.utils.dll

15.0.4490.1000

41.568

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.diagnostics.dll

15.0.4637.1000

893.632

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.diagnostics.native.dll

15.0.4699.1000

460.472

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.diagnostics.sharepoint.dll

15.0.4514.1000

28.352

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.interop.dll

15.0.4490.1000

30.320

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.jpeg.dll

15.0.4490.1000

135.264

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.metro.dll

15.0.4490.1000

33.888

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.docx.dll

15.0.4490.1000

125.024

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.filter.dll

15.0.4490.1000

131.696

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.gif.dll

15.0.4490.1000

18.016

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.html.dll

15.0.4490.1000

1.158.256

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.jpeg.dll

15.0.4490.1000

18.032

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dll

15.0.4715.1000

4.189.368

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.plaintext.dll

15.0.4490.1000

16.480

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pptx.dll

15.0.4490.1000

116.848

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.simplexml.dll

15.0.4490.1000

22.128

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.client.dll

15.0.4701.1000

28.344

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.common.dll

15.0.4490.1000

20.064

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.core.dll

15.0.4631.1000

163.008

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formatdetector.dll

15.0.4701.1000

110.784

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formathandler.dll

15.0.4490.1000

39.024

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.dll

15.0.4490.1000

122.992

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

73.824

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.evaluation.engine.dll

15.0.4490.1000

256.096

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.evaluation.engine.wcftransport.dll

15.0.4490.1000

24.688

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.evaluation.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

116.848

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.evaluation.operators.core.dll

15.0.4490.1000

48.224

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

15.0.4651.1000

281.272

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.evaluation.operators.parsing.dll

15.0.4490.1000

63.600

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.evaluation.processing.builtin.dll

15.0.4490.1000

140.400

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.evaluation.processing.dll

15.0.4490.1000

187.504

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.evaluation.services.dll

15.0.4490.1000

72.288

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

15.0.4490.1000

159.344

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

15.0.4490.1000

159.344

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.hostcontroller.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

25.712

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.hostcontroller.controller.dll

15.0.4490.1000

58.992

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.hostcontroller.logging.dll

15.0.4490.1000

27.744

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.hostcontroller.repository.dll

15.0.4541.1000

71.360

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfclient.dll

15.0.4490.1000

15.456

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfserver.dll

15.0.4490.1000

44.144

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcftypes.dll

15.0.4490.1000

25.712

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.interactionengine.component.dll

15.0.4490.1000

150.640

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.fields.dll

15.0.4490.1000

16.992

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

14.960

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

40.560

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.dll

15.0.4490.1000

13.408

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

15.0.4639.1000

252.608

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.interactionengine.services.dll

15.0.4490.1000

52.848

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

20.592

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

15.0.4490.1000

15.968

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

15.0.4490.1000

15.968

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.nlpbase.annotationstore.dll

15.0.4490.1000

129.120

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.nlpbase.automata.dll

15.0.4490.1000

65.136

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.nlpbase.diagnostics.dll

15.0.4490.1000

14.432

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

15.0.4490.1000

67.696

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaryinterface.dll

15.0.4490.1000

40.032

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.nlpbase.ese.interop.dll

15.0.4490.1000

168.544

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.nlpbase.indextokenizer.dll

15.0.4490.1000

28.256

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.nlpbase.languageandencodingdetection.dll

15.0.4490.1000

24.688

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercompiler.dll

15.0.4490.1000

36.464

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercoreengine.dll

15.0.4490.1000

28.256

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.nlpbase.regularexpressions.dll

15.0.4490.1000

171.120

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

15.0.4539.1000

93.888

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.nlpbase.richtypes.dll

15.0.4490.1000

78.432

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.nlpbase.stringdistance.dll

15.0.4490.1000

18.032

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.nlpbase.transformers.dll

15.0.4490.1000

161.376

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

15.0.4525.1000

106.688

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.searchanalytics.analytics.dll

15.0.4703.1000

212.664

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.ceres.searchanalytics.operators.dll

15.0.4675.1000

159.928

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.searchcore.admin.dll

15.0.4557.1000

79.552

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.searchcore.cheetah.dll

15.0.4490.1000

15.472

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

15.0.4545.1000

49.344

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

15.0.4625.1000

79.552

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.searchcore.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

41.056

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.searchcore.contentrouter.dll

15.0.4490.1000

42.592

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.searchcore.contenttargets.indexrouter.dll

15.0.4490.1000

54.880

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.searchcore.documentmodel.dll

15.0.4490.1000

21.600

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.searchcore.fastserver.managed.dll

15.0.4713.1000

18.752.184

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.searchcore.fastservermessages.dll

15.0.4490.1000

100.960

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.searchcore.filetransfer.dll

15.0.4490.1000

40.544

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.searchcore.generationcontroller.dll

15.0.4490.1000

109.168

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.searchcore.indexcontroller.dll

15.0.4567.1000

181.952

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.abstractindex.dll

15.0.4490.1000

57.968

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.fastserverindex.dll

15.0.4567.1000

94.912

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.searchcore.journal.dll

15.0.4490.1000

190.064

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.searchcore.journalreceiver.dll

15.0.4675.1000

40.128

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

15.0.4490.1000

60.000

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

15.0.4667.1000

233.656

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.searchcore.repartitioncomponent.dll

15.0.4490.1000

32.352

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalog.dll

15.0.4557.1000

48.320

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalogproxy.dll

15.0.4490.1000

18.528

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.searchcore.search.dll

15.0.4490.1000

42.608

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

15.0.4490.1000

76.896

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ceres.searchcore.services.dll

15.0.4667.1000

127.160

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.searchcore.storagecleaner.dll

15.0.4490.1000

22.624

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.searchcore.tango.dll

15.0.4569.1502

7.504.064

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.searchcore.utils.dll

15.0.4490.1000

89.184

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.ceres.searchvsswriter.dll

15.0.4719.1000

60.608

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.ceres.usageanalytics.analysis.dll

15.0.4448.1000

198.752

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.clientresourceview.extractor.dll

15.0.4490.1000

12.896

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.clientresourceview.flowservice.dll

15.0.4490.1000

26.208

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.clientresourceview.parser.dll

15.0.4490.1000

12.896

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.clientresourceview.propertyset.dll

15.0.4490.1000

13.408

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.clientresourceview_compoundoperators.dll

15.0.4490.1000

13.408

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.compoundoperator.companyextractor.dll

15.0.4490.1000

26.720

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.contentalignmentflow.dll

15.0.4490.1000

26.208

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.crawleracronymextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

13.920

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.crawleralertsdatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

17.504

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.crawleraliasnormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.960

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.crawlerccametadatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.crawlercomputefiletypesubflow.dll

15.0.4490.1000

13.920

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.crawlercontentenrichmentsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.960

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.crawlerdefinitionclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.crawlerdocumentretrievalsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.crawlerdocumentsignaturegenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.crawlerdocumentsummarygenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.crawlerflow.dll

15.0.4639.1000

57.528

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.crawlerhowtoclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

13.936

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.crawlerindexingsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.448

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.crawlerlanguagedetectorsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.crawlerlinkdeletesubflow.dll

15.0.4490.1000

13.920

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.crawlernoindexsubflow.dll

15.0.4490.1000

16.992

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.crawlerphonenumbernormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

15.0.4615.1000

24.768

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.crawlersearchanalyticssubflow.dll

15.0.4490.1000

19.040

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.crawlersecurityinsertsubflow.dll

15.0.4639.1000

15.032

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.crawlertermextractorsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.crawlerwordbreakersubflow.dll

15.0.4490.1000

15.968

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.customdictionarydeployment.dll

15.0.4490.1000

20.064

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.customentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

106.080

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.cxddeploymentcaseinsensitive.dll

15.0.4490.1000

15.968

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.cxddeploymentcasesensitive.dll

15.0.4490.1000

15.984

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.database.typemap.dll

15.0.4490.1000

15.456

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.directoryservices.metadirectoryservices.config.dll

4.0.2450.51

60.160

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.docparsing.dll

15.0.4490.1000

29.280

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.docparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

28.784

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.exchangesearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

19.568

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.fsut.dll

15.0.4490.1000

112.240

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.51

31.480

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe

4.0.2450.51

16.096

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.51

51.920

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.51

51.920

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

11.168

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.51

80.600

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.51

80.600

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll

4.0.2450.51

39.624

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.langencid.dll

15.0.4490.1000

12.400

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.linguisticcomponentsstatus.dll

15.0.4490.1000

12.912

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.lowercasediacriticsremover.dll

15.0.4490.1000

40.544

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.metadataextractorsubflow.dll

15.0.4657.1000

21.176

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.metadirectoryservices.dll

4.0.2450.51

14.536

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.metadirectoryservices.host.dll

4.0.0.0

12.496

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll

4.0.2450.51

84.688

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

59.272

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.office.businessapplications.tools.dll

15.0.4699.1000

571.584

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.office.client.policy.phone.dll

15.0.4420.1017

19.600

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.client.policy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

20.120

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.documentmanagement.dll

15.0.4701.1000

490.176

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.documentmanagement.dll

15.0.4701.1000

490.176

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

15.0.4711.1000

155.336

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.documentmanagement.serverstub.dll

15.0.4701.1000

59.144

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.htmltrans.launcher.util.dll

15.0.4454.1000

24.176

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.irm.formprotector.dll

15.0.4454.1000

149.640

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.irm.msoprotector.dll

15.0.4454.1000

47.752

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.irm.ofcprotector.dll

15.0.4454.1000

41.584

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.irm.pdfprotector.dll

15.0.4454.1000

24.688

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.irm.pdfprotectorlib.dll

15.0.4599.1000

1.133.800

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.ofc.dll

15.0.0.0

34.984

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.policy.dll

15.0.4699.1000

1.152.168

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.policy.dll

15.0.4699.1000

1.152.168

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.policy.pages.dll

15.0.4599.1000

320.184

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.securestoreservice.dll

15.0.4454.1000

403.048

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.office.server.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

194.240

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.server.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57.536

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.server.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28.352

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.server.conversions.dll

15.0.4599.1000

24.776

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe

15.0.4569.1000

76.504

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe

15.0.4569.1000

35.040

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.server.dll

15.0.4661.1000

2.672.808

29-Apr-2015

12:45

Microsoft.office.server.dll

15.0.4661.1000

2.672.808

29-Apr-2015

12:45

Microsoft.office.server.dll-format.ps1xml

Not Applicable

12.664

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

15.0.4561.1000

155.336

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.server.intl.dll

15.0.4561.1000

264.928

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4699.1000

786.616

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.server.openxml.dll

15.0.4713.1000

880.312

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.server.sandbox.dll

15.0.4713.1000

176.848

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.server.search.administration.mssitlb.dll

Not Applicable

90.792

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.office.server.search.applications.dll

15.0.4679.1000

225.984

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.office.server.search.applications.dll

15.0.4679.1000

225.984

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.office.server.search.clickpredict.dll

15.0.4679.1000

199.352

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.office.server.search.connector.dll

15.0.4719.1000

1.552.064

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.office.server.search.connector.dll

15.0.4719.1000

1.552.064

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.office.server.search.dll

15.0.4719.1000

15.425.728

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.office.server.search.dll

15.0.4719.1000

15.425.728

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.office.server.search.etw.dll

15.0.4521.1000

1.232.064

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

15.0.4679.1000

80.056

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

15.0.4679.1000

80.056

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.office.server.search.intl.dll

15.0.4639.1000

958.672

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.office.server.search.native.dll

15.0.4719.1000

499.392

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.office.server.search.portability.dll

15.0.4541.1000

16.064

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.office.server.search.powershell.dll

15.0.4639.1000

299.712

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.office.server.search.query.dll

15.0.4695.1000

836.800

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.office.server.search.remotesharepoint.dll

15.0.4695.1000

39.616

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.office.server.search.serverproxy.dll

15.0.4687.1000

215.240

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.9.4715.1000

785.112

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

15.0.4715.1000

3.157.704

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

15.0.4715.1000

3.157.704

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.server.userprofiles.dll-format.ps1xml

Not Applicable

14.812

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4454.1000

375.896

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

15.0.4603.1000

249.064

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.office.server.workmanagement.datamodel.dll

15.0.4466.1000

140.920

28-Apr-2015

13:20

Microsoft.office.server.workmanagement.dll

15.0.4673.1000

691.904

28-Apr-2015

13:20

Microsoft.office.server.workmanagement.ui.dll

15.0.4719.1000

131.272

28-Apr-2015

13:20

Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

15.0.4502.1000

278.216

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.office.web.common.dll

15.0.4699.1000

2.551.000

29-Apr-2015

12:45

Microsoft.office.web.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

193.728

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.web.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57.536

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.web.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28.352

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

15.0.4611.1000

220.896

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.web.sandbox.dll

15.0.4713.1000

176.848

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.workflow.actions.dll

15.0.4627.1000

145.104

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.workflow.pages.dll

15.0.4711.1000

88.272

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.office.workflowsoap.dll

15.0.4448.1000

53.848

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.ootbentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

19.040

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.opensearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

21.088

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.peopleanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.peopleanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

15.984

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.peopleexpertisesubflow.dll

15.0.4490.1000

13.936

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.peoplefuzzynamematchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

15.472

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.peoplekeywordparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

16.992

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.peoplelinguisticssubflow.dll

15.0.4490.1000

14.960

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.peopleresultretrievalandprocessingsubflow.dll

15.0.4490.1000

19.040

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.peoplesearchflow.dll

15.0.4490.1000

20.592

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.peoplesecuritysubflow.dll

15.0.4490.1000

14.944

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.personalfavoritesproviderflow.dll

15.0.4490.1000

19.040

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.productivitysearchflow.dll

15.0.4490.1000

21.600

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.queryclassificationdictionarycompilationflow.dll

15.0.4490.1000

19.552

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.queryruleconditionmatchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

20.080

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.queryspellingcorrectionproperties.dll

15.0.4490.1000

12.896

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.recommendationsproperties.dll

15.0.4490.1000

12.384

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.remotesharepointflow.dll

15.0.4490.1000

18.016

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.resourcemanagement.automation.dll

4.0.2450.51

80.600

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.51

760.512

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.51

760.512

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989.904

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989.904

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe

4.0.2450.51

15.640

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe

4.0.2450.51

51.968

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.searchanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

14.960

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.searchanalyticsinputflow.dll

15.0.4490.1000

16.992

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.searchanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

18.032

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.searchauthorityinputflow.dll

15.0.4490.1000

13.920

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.searchclicksanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

20.064

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.searchdemotedinputflow.dll

15.0.4490.1000

13.936

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.searchreportsanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

18.544

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.dll

15.0.4701.1000

26.840

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.phone.dll

15.0.4701.1000

26.336

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.silverlight.dll

15.0.4701.1000

26.864

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.sharepoint.client.publishing.phone.dll

15.0.4420.1017

61.600

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.sharepoint.client.publishing.silverlight.dll

15.0.4420.1017

61.608

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.sharepoint.client.search.applications.silverlight.dll.x64

15.0.4420.1017

17.600

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.x64

15.0.4687.1000

63.672

28-Apr-2015

11:04

Microsoft.sharepoint.client.search.dll_0001.x64

15.0.4687.1000

63.672

28-Apr-2015

11:04

Microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll.x64

15.0.4687.1000

62.160

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.phone.dll

15.0.4420.1017

71.320

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

71.336

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

145.104

28-Apr-2015

11:04

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

145.104

28-Apr-2015

11:04

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.phone.dll

15.0.4567.1000

144.088

28-Apr-2015

13:17

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.silverlight.dll

15.0.4567.1000

144.104

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.sharepoint.cmis.bindings.dll

15.0.4454.1000

154.208

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.sharepoint.cmis.core.dll

15.0.4448.1000

225.392

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.sharepoint.portal.dll

15.0.4719.1000

6.056.632

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.sharepoint.portal.dll

15.0.4719.1000

6.056.632

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll

15.0.4561.1000

1.250.528

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.sharepoint.portal.proxy.dll

15.0.4567.1000

66.728

28-Apr-2015

13:20

Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll

15.0.4569.1000

196.296

28-Apr-2015

13:20

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

15.0.4713.1000

4.847.288

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

15.0.4713.1000

4.847.288

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

52.896

28-Apr-2015

13:20

Microsoft.sharepoint.spx.dll

15.0.4454.1000

163.424

28-Apr-2015

13:20

Microsoft.sharepoint.spx.intl.dll

15.0.4420.1017

19.592

28-Apr-2015

13:20

Microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

15.0.4420.1017

34.536

28-Apr-2015

13:20

Microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

445.120

28-Apr-2015

13:20

Microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

445.120

28-Apr-2015

13:20

Microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

34.984

28-Apr-2015

13:20

Microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

34.984

28-Apr-2015

13:20

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4509.1000

125.672

28-Apr-2015

13:20

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4509.1000

125.672

28-Apr-2015

13:20

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4631.1000

1.340.600

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4631.1000

1.340.600

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

22.624

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

15.0.4481.1000

24.630.368

28-Apr-2015

13:18

Microsoft.thesaurusdeployment.dll

15.0.4490.1000

19.040

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.usageanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

19.056

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.usageanalyticsreportingapidumperflow.dll

15.0.4490.1000

14.960

28-Apr-2015

13:19

Microsoft.usageanalyticsupdateflow.dll

15.0.4490.1000

23.648

28-Apr-2015

13:18

Microsoftajax.js

Not Applicable

99.358

28-Apr-2015

13:20

Miisactivate.exe

4.0.2450.51

23.712

28-Apr-2015

13:21

Miisclient.exe

4.0.2450.51

830.112

28-Apr-2015

13:21

Miiserver.exe

4.0.2450.51

2.902.680

28-Apr-2015

13:21

Miiskmu.exe

4.0.2450.51

375.448

28-Apr-2015

13:21

Miisrcw.dll

4.0.2450.51

39.576

28-Apr-2015

13:21

Mmscntrl.dll

4.0.2450.51

300.184

28-Apr-2015

13:21

Mmsevent.dll

4.0.2450.47

8.016

28-Apr-2015

13:21

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

86.872

28-Apr-2015

13:21

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

28-Apr-2015

13:21

Mmsmaad.dll

4.0.2450.51

583.832

28-Apr-2015

13:21

Mmsmads.dll

4.0.2450.51

523.416

28-Apr-2015

13:21

Mmsmaed.dll

4.0.2450.51

495.768

28-Apr-2015

13:21

Mmsmaext.dll

4.0.2450.51

473.752

28-Apr-2015

13:21

Mmsmafim.dll

4.0.2450.51

84.632

28-Apr-2015

13:21

Mmsmaip.dll

4.0.2450.51

529.560

28-Apr-2015

13:21

Mmsmaxml.dll

4.0.2450.51

428.184

28-Apr-2015

13:21

Mmsperf.dll

4.0.2450.47

22.864

28-Apr-2015

13:21

Mmsps.dll

4.0.2450.47

177.488

28-Apr-2015

13:21

Mmsscpth.dll

4.0.2450.51

3.052.696

28-Apr-2015

13:21

Mmsscrpt.exe

4.0.2450.51

165.016

28-Apr-2015

13:21

Mmsserverrcw.dll

4.0.2450.51

39.584

28-Apr-2015

13:21

Mmsuihlp.dll

4.0.2450.51

954.008

28-Apr-2015

13:21

Mmsuishell.dll

4.0.2450.51

199.328

28-Apr-2015

13:21

Mmsutils.dll

4.0.2450.51

231.064

28-Apr-2015

13:21

Mmswmi.dll

4.0.2450.51

150.680

28-Apr-2015

13:21

Modwrkflip.aspx

15.0.4420

2.344

28-Apr-2015

13:18

Modwrkflip.aspx

Not Applicable

2.335

28-Apr-2015

13:18

Morecolorsdialog.aspx

Not Applicable

6.416

28-Apr-2015

13:20

Morecolorsdialog.aspx.js

Not Applicable

1.431

28-Apr-2015

13:20

Msdym7.dll

15.0.4699.1000

948.896

28-Apr-2015

13:18

Msdym7.lex

15.0.4693.1000

425.984

28-Apr-2015

13:18

Msgfilt.dll.x64

15.0.4454.1000

40.040

28-Apr-2015

13:18

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218.984

28-Apr-2015

13:18

Mshy3hu.lex

Not Applicable

933.579

28-Apr-2015

13:18

Mshy7bg.dll

15.0.4699.1000

225.480

28-Apr-2015

13:18

Mshy7ct.dll

15.0.4699.1000

225.488

28-Apr-2015

13:18

Mshy7cz.dll

15.0.4699.1000

225.480

28-Apr-2015

13:18

Mshy7da.dll

15.0.4699.1000

225.488

28-Apr-2015

13:18

Mshy7el.dll

15.0.4699.1000

225.480

28-Apr-2015

13:18

Mshy7en.dll

15.0.4699.1000

225.488

28-Apr-2015

13:18

Mshy7es.dll

15.0.4699.1000

225.480

28-Apr-2015

13:18

Mshy7et.dll

15.0.4699.1000

225.480

28-Apr-2015

13:18

Mshy7eu.dll

15.0.4699.1000

225.488

28-Apr-2015

13:18

Mshy7fi.dll

15.0.4699.1000

225.480

28-Apr-2015

13:18

Mshy7fr.dll

15.0.4699.1000

225.480

28-Apr-2015

13:18

Mshy7ge.dll

15.0.4699.1000

225.480

28-Apr-2015

13:18

Mshy7gl.dll

15.0.4699.1000

225.488

28-Apr-2015

13:18

Mshy7hr.dll

15.0.4699.1000

225.480

28-Apr-2015

13:18

Mshy7it.dll

15.0.4699.1000

225.488

28-Apr-2015

13:18

Mshy7lt.dll

15.0.4699.1000

225.480

28-Apr-2015

13:18

Mshy7lv.dll

15.0.4699.1000

225.480

28-Apr-2015

13:18

Mshy7nb.dll

15.0.4699.1000

225.480

28-Apr-2015

13:18

Mshy7nl.dll

15.0.4699.1000

225.480

28-Apr-2015

13:18

Mshy7no.dll

15.0.4699.1000

225.480

28-Apr-2015

13:18

Mshy7pb.dll

15.0.4699.1000

225.480

28-Apr-2015

13:18

Mshy7pl.dll

15.0.4699.1000

225.480

28-Apr-2015

13:18

Mshy7pt.dll

15.0.4699.1000

225.488

28-Apr-2015

13:18

Mshy7ro.dll

15.0.4699.1000

225.480

28-Apr-2015

13:18

Mshy7ru.dll

15.0.4699.1000

225.488

28-Apr-2015

13:18

Mshy7sk.dll

15.0.4699.1000

225.480

28-Apr-2015

13:18

Mshy7sl.dll

15.0.4699.1000

225.488

28-Apr-2015

13:18

Mshy7srm.dll

15.0.4699.1000

225.480

28-Apr-2015

13:18

Mshy7sro.dll

15.0.4699.1000

225.480

28-Apr-2015

13:18

Mshy7sw.dll

15.0.4699.1000

225.480

28-Apr-2015

13:18

Mshy7tr.dll

15.0.4699.1000

225.480

28-Apr-2015

13:18

Mshy7uk.dll

15.0.4699.1000

225.480

28-Apr-2015

13:18

Msores.dll

15.0.4717.1000

112.455.352

28-Apr-2015

13:18

Msoserver.dll

15.0.4719.1000

25.697.984

28-Apr-2015

13:18

Msptls.dll

15.0.4719.1000

1.522.880

28-Apr-2015

13:18

Msscpi.dll

15.0.4681.1000

563.384

28-Apr-2015

13:19

Mssdmn.exe

15.0.4719.1000

745.664

28-Apr-2015

13:19

Mssearch.exe

15.0.4681.1000

523.968

28-Apr-2015

13:19

Msslad.dll

15.0.4681.1000

435.392

28-Apr-2015

13:18

Msspell7.dll

15.0.4699.1000

916.680

28-Apr-2015

13:18

Mssph.dll

15.0.4719.1000

1.369.792

28-Apr-2015

13:19

Mssrch.dll

15.0.4719.1000

3.139.264

28-Apr-2015

13:19

Mstr4tsc.dll

15.0.4703.1000

109.232

28-Apr-2015

13:19

Mswb7.dll

15.0.4699.1000

396.504

28-Apr-2015

13:18

Mswb70011.dll

15.0.4699.1000

1.067.736

28-Apr-2015

13:18

Mswb7001e.dll

15.0.4699.1000

1.067.744

28-Apr-2015

13:18

Mswb70404.dll

15.0.4699.1000

1.067.744

28-Apr-2015

13:18

Mswb70804.dll

15.0.4699.1000

1.067.744

28-Apr-2015

13:18

Mvdesigner.dll

4.0.2450.51

166.560

28-Apr-2015

13:21

Mvviewer.dll

4.0.2450.51

101.016

28-Apr-2015

13:21

Mydocs.debug.js

Not Applicable

47.308

28-Apr-2015

13:19

Mydocs.js

Not Applicable

22.757

28-Apr-2015

13:19

Mydocviewpage.aspx

Not Applicable

6.060

28-Apr-2015

13:21

Mylinks.debug.js

Not Applicable

4.508

28-Apr-2015

13:19

Mylinks.js

Not Applicable

1.603

28-Apr-2015

13:19

Mysite.master

Not Applicable

22.012

28-Apr-2015

13:21

Mysite15.master

Not Applicable

33.557

28-Apr-2015

13:21

Mysiterecommendations.debug.js

Not Applicable

51.228

28-Apr-2015

13:19

Mysiterecommendations.js

Not Applicable

26.559

28-Apr-2015

13:19

Mysitetopnavigation.ascx

Not Applicable

5.386

28-Apr-2015

13:21

Navigation.aspx

Not Applicable

11.800

28-Apr-2015

13:20

Navigation.aspx.js

Not Applicable

8.381

28-Apr-2015

13:20

Newdocset.aspx

Not Applicable

3.250

28-Apr-2015

13:18

Newform.aspx

Not Applicable

14.048

28-Apr-2015

13:18

Newform.aspx

Not Applicable

4.276

28-Apr-2015

13:18

Newform.aspx

Not Applicable

4.316

28-Apr-2015

13:19

Newimagerenditionsettings.aspx

Not Applicable

10.613

28-Apr-2015

13:19

Newprofileserviceapplicationsettings.aspx

Not Applicable

14.330

28-Apr-2015

13:21

Newtabledialog.aspx

Not Applicable

9.310

28-Apr-2015

13:20

Newtabledialog.aspx.js

Not Applicable

10.023

28-Apr-2015

13:20

Newtranslationmanagement.aspx

15.0.4420

63.960

28-Apr-2015

13:18

Newtranslationmanagement.aspx

Not Applicable

63.501

28-Apr-2015

13:18

Nightandday.master

Not Applicable

23.551

28-Apr-2015

13:19

Nl7data0011.dll

15.0.4454.1000

7.868.056

28-Apr-2015

13:18

Nl7data001e.dll

15.0.4454.1000

1.048.224

28-Apr-2015

13:18

Nl7data0404.dll

15.0.4454.1000

2.571.944

28-Apr-2015

13:18

Nl7data0804.dll

15.0.4454.1000

3.680.424

28-Apr-2015

13:18

Nl7models0007.dll

15.0.4661.1000

6.443.768

28-Apr-2015

13:18

Nl7models0009.dll

15.0.4699.1000

5.707.504

28-Apr-2015

13:18

Nl7models000a.dll

15.0.4673.1000

6.150.392

28-Apr-2015

13:18

Nl7models000c.dll

15.0.4665.1000

5.657.328

28-Apr-2015

13:18

Nlhtml.dll_0002.x64

15.0.4705.1000

187.568

28-Apr-2015

13:18

Nocrawlsettings.aspx

Not Applicable

8.391

28-Apr-2015

13:19

Noderunner.exe

15.0.4490.1000

42.112

28-Apr-2015

13:17

Noderunner.exe.config

Not Applicable

4.547

28-Apr-2015

13:19

Notesmapropertypages.dll

4.0.2450.51

121.520

28-Apr-2015

13:21

Noteswebservice.dll.oss.x86

15.0.4691.1000

990.904

28-Apr-2015

13:19

Ntma.dll

4.0.2450.51

55.952

28-Apr-2015

13:21

Oartodfserver.dll

15.0.4719.1000

3.831.472

28-Apr-2015

13:18

Oartserver.dll

15.0.4719.1000

21.637.816

28-Apr-2015

13:18

Objectlauncher.dll

4.0.2450.51

12.968

28-Apr-2015

13:21

Objects_storedprocedures.moss.sql

Not Applicable

386.449

28-Apr-2015

13:21

Objectschema_storedprocedures.sql

Not Applicable

77.710

28-Apr-2015

13:21

Objectviewers.dll

4.0.2450.51

207.520

28-Apr-2015

13:21

Odffilt.dll.x64

15.0.4709.1000

965.328

28-Apr-2015

13:18

Offfilt.dll_0002.x64

15.0.4454.1000

326.224

28-Apr-2015

13:18

Offfiltx.dll.x64

15.0.4709.1000

1.180.368

28-Apr-2015

13:18

Office.odf

15.0.4627.1000

5.241.000

28-Apr-2015

13:18

Officeserveradmin.resx

Not Applicable

15.195

28-Apr-2015

13:18

Offxml.dll

15.0.4699.1000

184.496

28-Apr-2015

13:18

Oldialog.js

Not Applicable

41.426

28-Apr-2015

13:20

Onifiltr.dll.x64

15.0.4709.1000

2.160.816

28-Apr-2015

13:18

Operations.dll

4.0.2450.51

76.448

28-Apr-2015

13:21

Osafehtm.dll

15.0.4627.1000

278.712

28-Apr-2015

13:18

Osrv.resx

Not Applicable

8.765

28-Apr-2015

13:18

Osrvcore.resx

Not Applicable

33.936

28-Apr-2015

13:18

Osssearchresults.aspx

Not Applicable

2.819

28-Apr-2015

13:19

Osssearchresults.aspx

Not Applicable

9.846

28-Apr-2015

13:19

Page_model.js

Not Applicable

51.127

28-Apr-2015

13:20

Pagebgimagedialog.aspx

Not Applicable

7.887

28-Apr-2015

13:20

Pagebgimagedialog.aspx.js

Not Applicable

2.181

28-Apr-2015

13:20

Pagefromdoclayout.aspx

Not Applicable

3.592

28-Apr-2015

13:19

Pageproperties.aspx

Not Applicable

18.953

28-Apr-2015

13:20

Pageproperties.aspx.js

Not Applicable

4.410

28-Apr-2015

13:20

Pagetemplateproperties.aspx

Not Applicable

11.634

28-Apr-2015

13:20

Pagetemplateproperties.aspx.js

Not Applicable

2.022

28-Apr-2015

13:20

Pagingcontrol.js

Not Applicable

7.720

28-Apr-2015

13:20

Parserserver.exe

15.0.4490.1000

26.720

28-Apr-2015

13:18

Paypalcontroldialog.aspx

Not Applicable

5.942

28-Apr-2015

13:20

Paypalcontroldialog.aspx.js

Not Applicable

7.616

28-Apr-2015

13:20

Peoplesearchresults.aspx

Not Applicable

3.945

28-Apr-2015

13:19

Photoupload.js

Not Applicable

2.573

28-Apr-2015

13:20

Policy.14.0.antixsslibrary.config

Not Applicable

584

28-Apr-2015

13:20

Policy.14.0.antixsslibrary.dll

15.0.4420.1017

12.440

28-Apr-2015

13:20

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.config

Not Applicable

611

28-Apr-2015

13:20

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

12.496

28-Apr-2015

13:20

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.config

Not Applicable

594

28-Apr-2015

13:20

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.dll

15.0.4420.1017

12.480

28-Apr-2015

13:20

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.intl.config

Not Applicable

599

28-Apr-2015

13:20

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.intl.dll

15.0.4420.1017

12.464

28-Apr-2015

13:20

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.config

Not Applicable

604

28-Apr-2015

13:20

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

15.0.4420.1017

12.480

28-Apr-2015

13:20

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.config

Not Applicable

619

28-Apr-2015

13:20

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

13.040

28-Apr-2015

13:20

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.config

Not Applicable

609

28-Apr-2015

13:20

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

12.488

28-Apr-2015

13:20

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.websitecore.config

Not Applicable

606

28-Apr-2015

13:20

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4420.1017

12.480

28-Apr-2015

13:20

Policy.aspx

Not Applicable

9.048

28-Apr-2015

13:18

Policyconfig.aspx

Not Applicable

10.146

28-Apr-2015

13:18

Policycts.aspx

Not Applicable

12.028

28-Apr-2015

13:18

Policylist.aspx

15.0.4420

6.342

28-Apr-2015

13:18

Policylist.aspx

Not Applicable

6.222

28-Apr-2015

13:18

Portal.debug.js

Not Applicable

57.762

28-Apr-2015

13:19

Portal.js

Not Applicable

23.152

28-Apr-2015

13:19

Portal.js

Not Applicable

33.151

28-Apr-2015

13:19

Portaluiconfigurations.sql

Not Applicable

24.857

28-Apr-2015

13:21

Preview.dll

4.0.2450.51

318.104

28-Apr-2015

13:21

Previewwithstatus.aspx

Not Applicable

10.057

28-Apr-2015

13:19

Prm0003.bin

15.0.4693.1000

15.891.968

28-Apr-2015

13:18

Prm0006.bin

15.0.4525.1000

17.183.744

28-Apr-2015

13:18

Prm0007.bin

15.0.4661.1000

21.399.552

28-Apr-2015

13:18

Prm0008.bin

15.0.4641.1000

15.619.584

28-Apr-2015

13:18

Prm0009.bin

15.0.4699.1000

10.847.744

28-Apr-2015

13:18

Prm000a.bin

15.0.4673.1000

13.682.176

28-Apr-2015

13:18

Prm000c.bin

15.0.4665.1000

12.487.680

28-Apr-2015

13:18

Prm0010.bin

15.0.4719.1000

18.194.432

28-Apr-2015

13:18

Prm0019.bin

15.0.4675.1000

24.393.216

28-Apr-2015

13:18

Prm0025.bin

15.0.4569.1000

11.377.664

28-Apr-2015

13:18

Prm0416.bin

15.0.4711.1000

13.831.168

28-Apr-2015

13:18

Profilebrowserscriptres.resx

Not Applicable

49.846

28-Apr-2015

13:21

Profilesrp.sql

Not Applicable

1.183.305

28-Apr-2015

13:21

Profilup.sql

Not Applicable

837.644

28-Apr-2015

13:21

Profmngr.aspx

Not Applicable

3.383

28-Apr-2015

13:21

Profmngr.aspx

Not Applicable

3.395

28-Apr-2015

13:21

Projectpage.aspx

Not Applicable

6.218

28-Apr-2015

13:19

Projectpolicies.aspx

15.0.4420

7.053

28-Apr-2015

13:18

Propertysheetbase.dll

4.0.2450.51

416.424

28-Apr-2015

13:21

Pubfilt.dll.x64

15.0.4454.1000

37.976

28-Apr-2015

13:18

Publicsitetemplates.ascx

Not Applicable

1.711

28-Apr-2015

13:20

Query.dll

15.0.4681.1000

377.016

28-Apr-2015

13:19

Querybuilder.aspx

Not Applicable

68.668

28-Apr-2015

13:19

Queryprocessingcomponent

Not Applicable

5.216

28-Apr-2015

13:19

Queryruleaddusersegment.aspx

Not Applicable

12.751

28-Apr-2015

13:19

Queryruleaddusersegment.aspx

Not Applicable

12.756

28-Apr-2015

13:19

Queryruleaddusersegment.aspx

Not Applicable

13.373

28-Apr-2015

13:19

Quickshare.aspx

Not Applicable

10.674

28-Apr-2015

13:20

Ratings.js

Not Applicable

18.397

28-Apr-2015

13:20

Rcconsole.aspx

Not Applicable

8.008

28-Apr-2015

13:18

Recordsribbon.ascx

Not Applicable

366

28-Apr-2015

13:18

Refinementconfigurationdialog.aspx

Not Applicable

34.128

28-Apr-2015

13:19

Releasehold.aspx

Not Applicable

3.701

28-Apr-2015

13:18

Repair.aspx

Not Applicable

3.259

28-Apr-2015

13:19

Repair.aspx

Not Applicable

3.473

28-Apr-2015

13:20

Repair.aspx

Not Applicable

3.508

28-Apr-2015

13:20

Reportcenterlayout.aspx

Not Applicable

6.158

28-Apr-2015

13:20

Reporting.aspx

15.0.4420

9.015

28-Apr-2015

13:18

Reporting.aspx

Not Applicable

8.943

28-Apr-2015

13:18

Reportsanddataresults.aspx

Not Applicable

3.945

28-Apr-2015

13:19

Resetpublicsitedialog.aspx

Not Applicable

3.092

28-Apr-2015

13:20

Resource.js

Not Applicable

3.723

28-Apr-2015

13:20

Retentionsettings.ascx

Not Applicable

10.858

28-Apr-2015

13:18

Retentionsettings.ascx

Not Applicable

10.993

28-Apr-2015

13:18

Retentionstagesettings.aspx

15.0.4420

25.832

28-Apr-2015

13:18

Retentionstagesettings.aspx

Not Applicable

25.676

28-Apr-2015

13:18

Ribbon.ascx

Not Applicable

12.858

28-Apr-2015

13:19

Ribbonmainmenu.ascx

Not Applicable

5.357

28-Apr-2015

13:20

Riched20.dll

15.0.4719.1000

2.227.368

28-Apr-2015

13:18

Richtextarea.ascx

Not Applicable

2.784

28-Apr-2015

13:20

Richtextarea.js

Not Applicable

10.717

28-Apr-2015

13:20

Rolluppage.aspx

Not Applicable

5.039

28-Apr-2015

13:19

Rootmasterdesigntime.aspx

Not Applicable

3.720

28-Apr-2015

13:20

Routermessage.aspx

Not Applicable

6.271

28-Apr-2015

13:18

Rpthist.aspx

Not Applicable

3.193

28-Apr-2015

13:20

Rulerctrl.dll

4.0.2450.51

47.768

28-Apr-2015

13:21

Saext.dll

15.0.4454.1000

303.216

28-Apr-2015

13:18

Scope.aspx

Not Applicable

11.760

28-Apr-2015

13:19

Scopedisplaygroup.aspx

Not Applicable

11.044

28-Apr-2015

13:19

Scriptforwebtaggingui.js

Not Applicable

130.990

28-Apr-2015

13:19

Scsummpg.aspx

Not Applicable

2.751

28-Apr-2015

13:20

Search.analyticsrecommendation.debug.js

Not Applicable

16.290

28-Apr-2015

13:19

Search.analyticsrecommendation.js

Not Applicable

8.563

28-Apr-2015

13:19

Search.clientcontrols.debug.js

Not Applicable

356.603

28-Apr-2015

13:19

Search.clientcontrols.js

Not Applicable

192.874

28-Apr-2015

13:19

Search.configuration.debug.js

Not Applicable

216.814

28-Apr-2015

13:19

Search.configuration.js

Not Applicable

153.783

28-Apr-2015

13:19

Search.facetednavigationtab.debug.js

Not Applicable

46.812

28-Apr-2015

13:19

Search.js

Not Applicable

36.220

28-Apr-2015

13:19

Search.refinementconfiguration.debug.js

Not Applicable

15.442

28-Apr-2015

13:19

Search.refinementconfigurationdialog.debug.js

Not Applicable

119.748

28-Apr-2015

13:19

Search.taxonomyrefinement.debug.js

Not Applicable

8.604

28-Apr-2015

13:19

Searchandaddtohold.aspx

Not Applicable

18.775

28-Apr-2015

13:18

Searchresults.aspx

Not Applicable

3.945

28-Apr-2015

13:19

Searchui.debug.js

Not Applicable

115.192

28-Apr-2015

13:19

Searchui.js

Not Applicable

50.522

28-Apr-2015

13:19

Securestoredb.sql

Not Applicable

175.452

28-Apr-2015

13:19

Services.ashx

Not Applicable

106

28-Apr-2015

13:20

Setup.exe

15.0.4715.1000

1.071.800

28-Apr-2015

13:17

Silverlight.js

Not Applicable

7.680

28-Apr-2015

13:20

Silverlightslideshowcontrol.xap

Not Applicable

198.184

28-Apr-2015

13:20

Silverlightsupport.js

Not Applicable

15.210

28-Apr-2015

13:20

Sitedesigntoolbar.ascx

Not Applicable

8.389

28-Apr-2015

13:20

Sitedirectorysettings.aspx

Not Applicable

9.658

28-Apr-2015

13:20

Siteinformationcontroldialog.aspx

Not Applicable

5.312

28-Apr-2015

13:20

Siteinformationcontroldialog.aspx.js

Not Applicable

3.934

28-Apr-2015

13:20

Sitemanager.aspx

Not Applicable

33.310

28-Apr-2015

13:19

Sitenavigationsettings.aspx

Not Applicable

8.649

28-Apr-2015

13:19

Sizedialog.aspx

Not Applicable

5.622

28-Apr-2015

13:20

Sizedialog.aspx.js

Not Applicable

2.817

28-Apr-2015

13:20

Slideshowcontroldialog2.aspx

Not Applicable

13.900

28-Apr-2015

13:20

Slideshowcontroldialog2.aspx.js

Not Applicable

36.449

28-Apr-2015

13:20

Socialdata.js

Not Applicable

12.040

28-Apr-2015

13:21

Socialsrp.sql

Not Applicable

227.968

28-Apr-2015

13:21

Socialup.sql

Not Applicable

200.960

28-Apr-2015

13:21

Sp.documentmanagement.debug.js

Not Applicable

23.319

28-Apr-2015

13:18

Sp.documentmanagement.js

Not Applicable

13.980

28-Apr-2015

13:18

Sp.policy.debug.js

Not Applicable

13.335

28-Apr-2015

13:18

Sp.publishing.debug.js

Not Applicable

113.882

28-Apr-2015

13:19

Sp.search.apps.debug.js

Not Applicable

7.600

28-Apr-2015

13:19

Sp.search.apps.js

Not Applicable

7.600

28-Apr-2015

13:19

Sp.search.debug.js

Not Applicable

114.835

28-Apr-2015

13:19

Sp.search.js

Not Applicable

65.269

28-Apr-2015

13:19

Sp.ui.collabmailbox.debug.js

Not Applicable

11.303

28-Apr-2015

13:19

Sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

Not Applicable

2.769

28-Apr-2015

13:21

Sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

Not Applicable

6.304

28-Apr-2015

13:21

Sp.ui.listsearchbox.debug.js

Not Applicable

37.353

28-Apr-2015

13:19

Sp.ui.listsearchboxbootstrap.debug.js

Not Applicable

5.923

28-Apr-2015

13:19

Sp.ui.listsearchboxbootstrap.js

Not Applicable

2.330

28-Apr-2015

13:19

Sp.ui.microfeed.debug.js

Not Applicable

373.020

28-Apr-2015

13:21

Sp.ui.microfeed.js

Not Applicable

217.968

28-Apr-2015

13:21

Sp.ui.mysitecommon.debug.js

Not Applicable

84.299

28-Apr-2015

13:19

Sp.ui.mysitecommon.js

Not Applicable

46.127

28-Apr-2015

13:19

Sp.ui.mysitenavigation.debug.js

Not Applicable

5.366

28-Apr-2015

13:19

Sp.ui.mysitenavigation.js

Not Applicable

3.386

28-Apr-2015

13:19

Sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

Not Applicable

12.426

28-Apr-2015

13:19

Sp.ui.people.debug.js

Not Applicable

86.466

28-Apr-2015

13:19

Sp.ui.people.js

Not Applicable

59.540

28-Apr-2015

13:19

Sp.ui.promotedsites.debug.js

Not Applicable

23.198

28-Apr-2015

13:19

Sp.ui.promotedsites.js

Not Applicable

14.099

28-Apr-2015

13:19

Sp.ui.pub.ribbon.debug.js

Not Applicable

135.451

28-Apr-2015

13:19

Sp.ui.pub.ribbon.js

Not Applicable

80.057

28-Apr-2015

13:19

Sp.ui.reputation.debug.js

Not Applicable

40.089

28-Apr-2015

13:20

Sp.ui.reputation.js

Not Applicable

24.873

28-Apr-2015

13:20

Sp.ui.rte.publishing.debug.js

Not Applicable

63.694

28-Apr-2015

13:19

Sp.ui.rte.publishing.js

Not Applicable

44.063

28-Apr-2015

13:19

Sp.ui.sssvcadminpages.debug.js

Not Applicable

9.236

28-Apr-2015

13:19

Sp.ui.sssvcadminpages.js

Not Applicable

7.644

28-Apr-2015

13:19

Sp.userprofiles.debug.js

Not Applicable

140.581

28-Apr-2015

13:18

Sp.userprofiles.js

Not Applicable

140.575

28-Apr-2015

13:18

Sp.workmanagement.debug.js

Not Applicable

191.029

28-Apr-2015

13:20

Spenterprisesearch.types.ps1xml

Not Applicable

13.016

28-Apr-2015

13:19

Sps.resx

Not Applicable

100.345

28-Apr-2015

13:19

Sps_themedforegroundimages.css

Not Applicable

13.003

28-Apr-2015

13:20

Spsapishim.generated.debug.js

Not Applicable

3.358

28-Apr-2015

13:19

Spscore.resx

Not Applicable

145.726

28-Apr-2015

13:19

Spssharedapi.generated.debug.js

Not Applicable

3.547

28-Apr-2015

13:19

Spx.expresssite.js

Not Applicable

19.822

28-Apr-2015

13:20

Spx.importitems.debug.js

Not Applicable

50.532

28-Apr-2015

13:20

Spx.importitems.js

Not Applicable

40.650

28-Apr-2015

13:20

Spx.quickshare.debug.js

Not Applicable

31.998

28-Apr-2015

13:20

Spx.quickshare.js

Not Applicable

28.220

28-Apr-2015

13:20

Spx.resx

Not Applicable

25.630

28-Apr-2015

13:20

Spx.ui.addgallery.js

Not Applicable

2.825

28-Apr-2015

13:20

Spx.ui.commonwebparts.debug.js

Not Applicable

43.570

28-Apr-2015

13:20

Spx.ui.commonwebparts.js

Not Applicable

34.683

28-Apr-2015

13:20

Spxclient.resx

Not Applicable

7.607

28-Apr-2015

13:20

Srch.resources.resx

Not Applicable

80.758

28-Apr-2015

13:19

Sspadmin.master

Not Applicable

22.150

28-Apr-2015

13:18

Stocklistcontroldialog.aspx

Not Applicable

7.660

28-Apr-2015

13:20

Stocklistcontroldialog.aspx.js

Not Applicable

9.887

28-Apr-2015

13:20

Storedprocedures.sql

Not Applicable

118.557

28-Apr-2015

13:21

Svrexport.exe

4.0.2450.51

35.480

28-Apr-2015

13:21

Svrsetup.dll

15.0.4719.1000

10.376.360

28-Apr-2015

13:18

Sync_synchronizationrules.sql

Not Applicable

2.578

28-Apr-2015

13:21

Syncsetuputl.dll

4.0.2450.51

233.120

28-Apr-2015

13:21

T11.jpg

Not Applicable

1.354

28-Apr-2015

13:20

T11_1.jpg

Not Applicable

464

28-Apr-2015

13:20

T11_2.jpg

Not Applicable

486

28-Apr-2015

13:20

T11_3.jpg

Not Applicable

731

28-Apr-2015

13:20

T12.jpg

Not Applicable

3.608

28-Apr-2015

13:20

T12_1.jpg

Not Applicable

454

28-Apr-2015

13:20

T12_2.jpg

Not Applicable

410

28-Apr-2015

13:20

T12_3.jpg

Not Applicable

440

28-Apr-2015

13:20

T13.jpg

Not Applicable

377

28-Apr-2015

13:20

T13_1.jpg

Not Applicable

377

28-Apr-2015

13:20

T13_2.jpg

Not Applicable

412

28-Apr-2015

13:20

T13_3.jpg

Not Applicable

414

28-Apr-2015

13:20

T13_4.jpg

Not Applicable

416

28-Apr-2015

13:20

T13_5.jpg

Not Applicable

403

28-Apr-2015

13:20

T13_6.jpg

Not Applicable

453

28-Apr-2015

13:20

T14.jpg

Not Applicable

1.896

28-Apr-2015

13:20

T14_1.jpg

Not Applicable

442

28-Apr-2015

13:20

T14_2.jpg

Not Applicable

2.038

28-Apr-2015

13:20

T14_3.jpg

Not Applicable

295

28-Apr-2015

13:20

T14_4.jpg

Not Applicable

1.022

28-Apr-2015

13:20

T14_5.jpg

Not Applicable

703

28-Apr-2015

13:20

T25.jpg

Not Applicable

19.470

28-Apr-2015

13:20

T25_1.jpg

Not Applicable

301

28-Apr-2015

13:20

T25_2.jpg

Not Applicable

314

28-Apr-2015

13:20

T25_3.jpg

Not Applicable

301

28-Apr-2015

13:20

T25_4.jpg

Not Applicable

502

28-Apr-2015

13:20

T25_5.jpg

Not Applicable

301

28-Apr-2015

13:20

T25_6.jpg

Not Applicable

315

28-Apr-2015

13:20

T26.jpg

Not Applicable

2.185

28-Apr-2015

13:20

T26_1.jpg

Not Applicable

683

28-Apr-2015

13:20

T27.jpg

Not Applicable

472

28-Apr-2015

13:20

T27_1.jpg

Not Applicable

587

28-Apr-2015

13:20

T27_2.jpg

Not Applicable

430

28-Apr-2015

13:20

T27_3.jpg

Not Applicable

443

28-Apr-2015

13:20

T27_4.jpg

Not Applicable

267

28-Apr-2015

13:20

T27_5.jpg

Not Applicable

3.124

28-Apr-2015

13:20

T28.jpg

Not Applicable

2.483

28-Apr-2015

13:20

T28_1.jpg

Not Applicable

830

28-Apr-2015

13:20

T28_2.jpg

Not Applicable

865

28-Apr-2015

13:20

T28_3.jpg

Not Applicable

1.093

28-Apr-2015

13:20

T29.jpg

Not Applicable

4.125

28-Apr-2015

13:20

T29_1.jpg

Not Applicable

473

28-Apr-2015

13:20

T29_2.jpg

Not Applicable

474

28-Apr-2015

13:20

T29_3.jpg

Not Applicable

510

28-Apr-2015

13:20

T29_4.jpg

Not Applicable

196

28-Apr-2015

13:20

T29_5.jpg

Not Applicable

216

28-Apr-2015

13:20

T29_6.jpg

Not Applicable

445

28-Apr-2015

13:20

T29_7.jpg

Not Applicable

491

28-Apr-2015

13:20

T29_8.jpg

Not Applicable

550

28-Apr-2015

13:20

T30.jpg

Not Applicable

3.715

28-Apr-2015

13:20

T30_1.jpg

Not Applicable

541

28-Apr-2015

13:20

T30_2.jpg

Not Applicable

708

28-Apr-2015

13:20

T30_3.jpg

Not Applicable

528

28-Apr-2015

13:20

T30_4.jpg

Not Applicable

194

28-Apr-2015

13:20

T30_5.jpg

Not Applicable

209

28-Apr-2015

13:20

T30_6.jpg

Not Applicable

226

28-Apr-2015

13:20

T30_7.jpg

Not Applicable

480

28-Apr-2015

13:20

T30_8.jpg

Not Applicable

522

28-Apr-2015

13:20

T30_9.jpg

Not Applicable

1.210

28-Apr-2015

13:20

T31.jpg

Not Applicable

3.257

28-Apr-2015

13:20

T31_1.jpg

Not Applicable

433

28-Apr-2015

13:20

T31_2.jpg

Not Applicable

481

28-Apr-2015

13:20

T31_3.jpg

Not Applicable

567

28-Apr-2015

13:20

T31_4.jpg

Not Applicable

431

28-Apr-2015

13:20

T31_5.jpg

Not Applicable

187

28-Apr-2015

13:20

T31_6.jpg

Not Applicable

193

28-Apr-2015

13:20

T31_7.jpg

Not Applicable

589

28-Apr-2015

13:20

T31_8.jpg

Not Applicable

832

28-Apr-2015

13:20

T32.jpg

Not Applicable

2.314

28-Apr-2015

13:20

T32_1.jpg

Not Applicable

478

28-Apr-2015

13:20

T32_2.jpg

Not Applicable

490

28-Apr-2015

13:20

T32_3.jpg

Not Applicable

440

28-Apr-2015

13:20

T32_4.jpg

Not Applicable

446

28-Apr-2015

13:20

T32_5.jpg

Not Applicable

591

28-Apr-2015

13:20

T32_6.jpg

Not Applicable

685

28-Apr-2015

13:20

T32_7.jpg

Not Applicable

1.286

28-Apr-2015

13:20

T32_8.jpg

Not Applicable

1.851

28-Apr-2015

13:20

T33.jpg

Not Applicable

1.344

28-Apr-2015

13:20

T33_1.jpg

Not Applicable

1.115

28-Apr-2015

13:20

T33_2.jpg

Not Applicable

2.292

28-Apr-2015

13:20

T33_3.jpg

Not Applicable

2.009

28-Apr-2015

13:20

T33_4.jpg

Not Applicable

423

28-Apr-2015

13:20

T33_5.jpg

Not Applicable

982

28-Apr-2015

13:20

T33_6.jpg

Not Applicable

3.095

28-Apr-2015

13:20

T33_7.jpg

Not Applicable

1.264

28-Apr-2015

13:20

T33_8.jpg

Not Applicable

267

28-Apr-2015

13:20

T33_9.jpg

Not Applicable

441

28-Apr-2015

13:20

T34.jpg

Not Applicable

4.954

28-Apr-2015

13:20

T34_1.jpg

Not Applicable

744

28-Apr-2015

13:20

T34_2.jpg

Not Applicable

760

28-Apr-2015

13:20

T34_3.jpg

Not Applicable

751

28-Apr-2015

13:20

T34_4.jpg

Not Applicable

746

28-Apr-2015

13:20

T34_5.jpg

Not Applicable

260

28-Apr-2015

13:20

T34_6.jpg

Not Applicable

285

28-Apr-2015

13:20

T36.jpg

Not Applicable

502

28-Apr-2015

13:20

T36_1.jpg

Not Applicable

311

28-Apr-2015

13:20

T36_10.jpg

Not Applicable

3.157

28-Apr-2015

13:20

T36_11.jpg

Not Applicable

396

28-Apr-2015

13:20

T36_12.jpg

Not Applicable

502

28-Apr-2015

13:20

T36_13.jpg

Not Applicable

3.050

28-Apr-2015

13:20

T36_14.jpg

Not Applicable

3.053

28-Apr-2015

13:20

T36_2.jpg

Not Applicable

356

28-Apr-2015

13:20

T36_3.jpg

Not Applicable

3.085

28-Apr-2015

13:20

T36_4.jpg

Not Applicable

475

28-Apr-2015

13:20

T36_5.jpg

Not Applicable

535

28-Apr-2015

13:20

T36_6.jpg

Not Applicable

491

28-Apr-2015

13:20

T36_7.jpg

Not Applicable

498

28-Apr-2015

13:20

T36_8.jpg

Not Applicable

502

28-Apr-2015

13:20

T36_9.jpg

Not Applicable

3.421

28-Apr-2015

13:20

T37.jpg

Not Applicable

2.942

28-Apr-2015

13:20

T37_1.jpg

Not Applicable

5.331

28-Apr-2015

13:20

T37_2.jpg

Not Applicable

1.402

28-Apr-2015

13:20

T39.jpg

Not Applicable

3.623

28-Apr-2015

13:20

T39_1.jpg

Not Applicable

483

28-Apr-2015

13:20

T39_2.jpg

Not Applicable

4.860

28-Apr-2015

13:20

T39_3.jpg

Not Applicable

1.845

28-Apr-2015

13:20

T39_4.jpg

Not Applicable

1.498

28-Apr-2015

13:20

T39_5.jpg

Not Applicable

163

28-Apr-2015

13:20

T39_6.jpg

Not Applicable

188

28-Apr-2015

13:20

T40.jpg

Not Applicable

1.555

28-Apr-2015

13:20

T40_1.jpg

Not Applicable

494

28-Apr-2015

13:20

T40_2.jpg

Not Applicable

544

28-Apr-2015

13:20

T40_3.jpg

Not Applicable

229

28-Apr-2015

13:20

T40_4.jpg

Not Applicable

286

28-Apr-2015

13:20

T41.jpg

Not Applicable

4.761

28-Apr-2015

13:20

T42.jpg

Not Applicable

4.491

28-Apr-2015

13:20

T45.jpg

Not Applicable

5.195

28-Apr-2015

13:20

T47.jpg

Not Applicable

4.422

28-Apr-2015

13:20

Ta_listcategories.aspx

Not Applicable

7.420

28-Apr-2015

13:19

Ta_listcrawledproperties.aspx

Not Applicable

10.544

28-Apr-2015

13:19

Ta_listmanagedproperties.aspx

Not Applicable

12.627

28-Apr-2015

13:19

Tablemenu.js

Not Applicable

2.013

28-Apr-2015

13:20

Tablepropertiesdialog.aspx

Not Applicable

8.634

28-Apr-2015

13:20

Tablepropertiesdialog.aspx.js

Not Applicable

10.265

28-Apr-2015

13:20

Taxonomy.sql

Not Applicable

302.654

28-Apr-2015

13:19

Taxonomynavproperties.js

Not Applicable

33.987

28-Apr-2015

13:19

Taxonomytreepicker.aspx

Not Applicable

4.177

28-Apr-2015

13:20

Taxupdateprocs.sql

Not Applicable

302.605

28-Apr-2015

13:19

Tbitems.js

Not Applicable

7.860

28-Apr-2015

13:20

Tcscsearchresults.aspx

Not Applicable

34.468

28-Apr-2015

13:19

Tempimage100.jpg

Not Applicable

3.076

28-Apr-2015

13:20

Tempimage50.jpg

Not Applicable

1.231

28-Apr-2015

13:20

Termstoremanager.aspx

Not Applicable

52.767

28-Apr-2015

13:20

Termstoremanager.aspx

Not Applicable

74.156

28-Apr-2015

13:19

Termstoremanager.js

Not Applicable

270.078

28-Apr-2015

13:19

Tokyo.master

Not Applicable

29.069

28-Apr-2015

13:19

Tquery.dll

15.0.4691.1000

1.028.288

28-Apr-2015

13:19

Transmgmtlibtemplates.ascx

Not Applicable

3.243

28-Apr-2015

13:18

Transmgmtlibtemplates.ascx

Not Applicable

3.253

28-Apr-2015

13:18

Transparent.gif

Not Applicable

813

28-Apr-2015

13:20

Treecontrol.js

Not Applicable

234.588

28-Apr-2015

13:19

Uiutils.dll

4.0.2450.51

379.544

28-Apr-2015

13:21

Updated.aspx

Not Applicable

2.751

28-Apr-2015

13:20

Upload.aspx

Not Applicable

1.467

28-Apr-2015

13:20

Upload.aspx

Not Applicable

15.896

28-Apr-2015

13:18

Upload.aspx

Not Applicable

5.911

28-Apr-2015

13:19

Upload.aspx

Not Applicable

6.063

28-Apr-2015

13:20

Upload.aspx

Not Applicable

6.196

28-Apr-2015

13:18

Upload.aspx

Not Applicable

6.232

28-Apr-2015

13:20

Upload.aspx

Not Applicable

6.275

28-Apr-2015

13:18

Uploadex.aspx

15.0.4420

17.608

28-Apr-2015

13:18

Uploadex.aspx

Not Applicable

20.726

28-Apr-2015

13:18

Utilities.js

Not Applicable

200

28-Apr-2015

13:20

Utils.js

Not Applicable

20.300

28-Apr-2015

13:20

Validation.js

Not Applicable

1.881

28-Apr-2015

13:20

Values.sql

Not Applicable

240.048

28-Apr-2015

13:21

Videocontroldialog.aspx

Not Applicable

6.790

28-Apr-2015

13:20

Videocontroldialog.aspx.js

Not Applicable

11.128

28-Apr-2015

13:20

Videoembedconfig.aspx

15.0.4420

14.049

28-Apr-2015

13:18

Videosettemplates.ascx

Not Applicable

1.938

28-Apr-2015

13:18

Viewcases.aspx

15.0.4420

5.594

28-Apr-2015

13:18

Viewscopes.aspx

Not Applicable

13.011

28-Apr-2015

13:19

Viewscopes.aspx

Not Applicable

15.706

28-Apr-2015

13:19

Viewscopes.aspx

Not Applicable

22.951

28-Apr-2015

13:19

Viewscopesettings.aspx

Not Applicable

8.050

28-Apr-2015

13:19

Visfilt.dll.x64

15.0.4717.1000

3.928.248

28-Apr-2015

13:18

Warning.aspx

Not Applicable

3.885

28-Apr-2015

13:18

Weathercontroldialog.aspx

Not Applicable

8.402

28-Apr-2015

13:20

Weathercontroldialog.aspx.js

Not Applicable

13.725

28-Apr-2015

13:20

Web.config

Not Applicable

993

28-Apr-2015

13:20

Webfldr.aspx

Not Applicable

2.590

28-Apr-2015

13:18

Webpartgalleryimages.xap

Not Applicable

100.164

28-Apr-2015

13:20

Websitecore.resx

Not Applicable

205.839

28-Apr-2015

13:20

Webtaggingdialog.aspx

Not Applicable

5.464

28-Apr-2015

13:20

Welcomesplash.aspx

Not Applicable

4.720

28-Apr-2015

13:19

Welcometoc.aspx

Not Applicable

4.380

28-Apr-2015

13:19

Wh.ribbon.js

Not Applicable

87.455

28-Apr-2015

13:20

Whcmdui.ashx

Not Applicable

110

28-Apr-2015

13:20

Wma.ui.tasklist.debug.js

Not Applicable

461.742

28-Apr-2015

13:20

Wma.ui.tasklist.js

Not Applicable

256.964

28-Apr-2015

13:20

Wmaapishim.generated.debug.js

Not Applicable

15.044

28-Apr-2015

13:20

Wrktaskip.aspx

15.0.4420

3.961

28-Apr-2015

13:18

Wrktaskip.aspx

Not Applicable

3.929

28-Apr-2015

13:18

Xbrowser.js

Not Applicable

28.468

28-Apr-2015

13:20

Xhtml.js

Not Applicable

16.073

28-Apr-2015

13:20

Xlatewfassoc.aspx

15.0.4420

9.456

28-Apr-2015

13:18

Xlatewfassoc.aspx

Not Applicable

9.567

28-Apr-2015

13:18

Xml.js

Not Applicable

2.679

28-Apr-2015

13:20

Xmlmapropertypages.dll

4.0.2450.51

383.664

28-Apr-2015

13:21

Zonebackgrounddialog.aspx

Not Applicable

25.948

28-Apr-2015

13:20

Zonebackgrounddialog.aspx.js

Not Applicable

27.048

28-Apr-2015

13:20

Zoneresize.js

Not Applicable

15.326

28-Apr-2015

13:20

Tham khảo

Xem thông tin về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×