Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật 2880521 cho Microsoft SharePoint Server 2010 đã được phát hành vào ngày 13 tháng 10, 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Khắc phục sự cố sau đây:

Báo cáo SSRS không hiển thị dựa trên các tham số bộ lọc dịch vụ PerformancePoint Nếu độ dài của các tham số lớn hơn 2.000 ký tự.

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Kiện

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có cài đặt Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2 .

Tham khảo

Xem thông tin về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Thông tin tệp

Phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab múi giờ trong Pa-nen điều khiển ngày và thời gian.

thông tin tệp ppsmawfe-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Addedittrustedcontentlocations.aspx

Not applicable

7.998

12-Feb-2013

22:55

Addedittrusteddatasourcelocations.aspx

Not applicable

8.050

12-Feb-2013

22:55

Allitems.aspx

Not applicable

2.615

12-Feb-2013

22:55

Createppsmaserviceappconfirm.aspx

Not applicable

4.657

12-Feb-2013

22:55

Createppsmaserviceappdata.aspx

Not applicable

7.483

12-Feb-2013

22:55

Default.aspx

Not applicable

9.068

12-Feb-2013

22:58

Default.aspx

Not applicable

3.876

12-Feb-2013

22:55

Deletecommentsbydate.aspx

Not applicable

4.544

12-Feb-2013

22:55

Editppsbiservicesettings.aspx

Not applicable

26.807

12-Feb-2013

22:55

Excelservicessample.aspx

Not applicable

4.365

12-Feb-2013

22:55

Importingcontent.aspx

Not applicable

5.117

12-Feb-2013

22:55

Importresults.aspx

Not applicable

5.126

12-Feb-2013

22:55

Listppstrustedcontentlocations.aspx

Not applicable

7.615

12-Feb-2013

22:58

Listppstrusteddatasourcelocations.aspx

Not applicable

7.633

12-Feb-2013

22:58

Manageppsbiservice.aspx

Not applicable

4.390

12-Feb-2013

22:55

Microsoft.performancepoint.scorecards.datasourceproviders.standard.dll

14.0.7008.1000

187.064

09-Jan-2013

23:59

Microsoft.performancepoint.scorecards.script.dll

14.0.7104.5000

1.637.032

27-Jun-2013

05:01

Microsoft.performancepoint.scorecards.serverrendering.dll

14.0.7160.5000

553.024

16-Sep-2015

13:19

Mossbisample.aspx

Not applicable

4.869

12-Feb-2013

22:55

Ppsauthoringservicedisco.aspx

Not applicable

1.328

12-Feb-2013

22:55

Ppsauthoringservicewsdl.aspx

Not applicable

233.851

12-Feb-2013

22:55

Ppsdashboard.css

Not applicable

9.563

09-Jan-2013

23:44

Ppsdecomprenderingservicedisco.aspx

Not applicable

1.340

12-Feb-2013

22:55

Ppsdecomprenderingservicewsdl.aspx

Not applicable

26.441

12-Feb-2013

22:55

Ppssample.aspx

Not applicable

4.779

12-Feb-2013

22:58

Repair.aspx

Not applicable

4.034

12-Feb-2013

22:55

Reviewsettings.aspx

Not applicable

5.261

12-Feb-2013

22:55

Sample.aspx

Not applicable

283

12-Feb-2013

22:55

Scenarionavigation.ascx

Not applicable

1.917

12-Feb-2013

22:55

Selectsecurity.aspx

Not applicable

6.568

12-Feb-2013

22:55

Selectsourcedatabase.aspx

Not applicable

6.794

12-Feb-2013

22:55

Selectsourcerepository.aspx

Not applicable

8.850

12-Feb-2013

22:55

Selecttargetlibrary.aspx

Not applicable

6.974

12-Feb-2013

22:55

Selecttargetlist.aspx

Not applicable

6.155

12-Feb-2013

22:55

Upload.aspx

Not applicable

20.951

12-Feb-2013

22:58

Welcome.aspx

Not applicable

6.321

12-Feb-2013

22:55

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×