Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật 3085606 cho Microsoft SharePoint Server 2010 đã được phát hành vào ngày 13 tháng 10, 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Khắc phục các sự cố sau đây:

  • Giả định rằng bạn đã có một trang trại SharePoint Server 2010 và trang trại được phục vụ bởi ứng dụng dịch vụ tìm kiếm được lưu trữ trên một trang trại SharePoint Server 2013. Khi bạn tìm kiếm tài liệu trên trang trại SharePoint Server 2010 bằng ID tài liệu, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây và tài liệu được di chuyển giữa các thư viện tài liệu:

    Không có tài liệu nào với ID <documentid> đã được tìm thấy trong tuyển tập trang này.

  • Khi bạn chạy công việc đồng bộ hóa hồ sơ đầy đủ, chỉ thông tin hồ sơ cho người dùng 100 được đồng bộ.

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Kiện

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có cài đặt Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2 .

Tham khảo

Xem thông tin về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Thông tin tệp

Phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab múi giờ trong Pa-nen điều khiển ngày và thời gian.

thông tin tệp coreserver-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

_businessdataprofiletemplate.aspx

Not applicable

4.448

12-Feb-2013

22:46

About.aspx

Not applicable

284

12-Feb-2013

17:12

Accountjoiner.dll

4.0.2450.49

199.272

15-Aug-2012

11:28

Activityfeed.aspx

Not applicable

199

12-Feb-2013

22:45

Activityinformation.sql

Not applicable

7.994

15-Aug-2012

11:05

Activitytracker.dwp

Not applicable

560

12-Feb-2013

22:45

Addbestbet.aspx

Not applicable

13.538

12-Feb-2013

17:01

Addcontentsource.aspx

Not applicable

11.219

12-Feb-2013

17:02

Addcontentsourcecontrol.ascx

Not applicable

24.836

12-Feb-2013

17:02

Addentity.aspx

Not applicable

8.933

12-Feb-2013

17:02

Addfeaturedcontent.aspx

Not applicable

12.520

12-Feb-2013

17:01

Addfederatedlocation.aspx

Not applicable

69.245

12-Feb-2013

17:02

Addfiletype.aspx

Not applicable

12.429

12-Feb-2013

17:02

Addkeyword.aspx

Not applicable

10.121

12-Feb-2013

17:01

Addmanagedproperty.aspx

Not applicable

19.211

12-Feb-2013

17:02

Addnavigationlinkdialog.aspx

Not applicable

8.762

12-Feb-2013

17:14

Addrankpromotion.aspx

Not applicable

13.398

12-Feb-2013

17:01

Addservernamemappings.aspx

Not applicable

12.736

12-Feb-2013

17:02

Addsitehitrule.aspx

Not applicable

7.812

12-Feb-2013

17:02

Addspellcheck.aspx

Not applicable

9.798

12-Feb-2013

17:02

Addusercontext.aspx

Not applicable

7.723

12-Feb-2013

17:02

Admapropertypages.dll

4.0.2450.49

223.856

15-Aug-2012

11:28

Administratorsettingssection.ascx

Not applicable

5.375

12-Feb-2013

22:53

Adminlistcontrol.ascx

Not applicable

4.252

12-Feb-2013

17:01

Advanced.aspx

Not applicable

16.244

12-Feb-2013

17:02

Advanced.aspx

Not applicable

286

12-Feb-2013

17:02

Advancedsearchbox.dwp

Not applicable

2.798

12-Feb-2013

17:02

Advancedsearchlayout.aspx

Not applicable

17.270

12-Feb-2013

17:02

Allitems.aspx

Not applicable

3.452

21-Nov-2012

05:14

Allitems.aspx

Not applicable

3.453

21-Nov-2012

05:14

Analysisserviceskpidisplayformcontrol.ascx

Not applicable

2.692

12-Feb-2013

22:46

Analysisserviceskpieditformcontrol.ascx

Not applicable

10.928

12-Feb-2013

22:46

Analysisserviceskpinewformcontrol.ascx

Not applicable

10.963

12-Feb-2013

22:46

Antixsslibrary.dll

2.0.0.0

33.808

15-Aug-2012

11:03

Areacachesettings.aspx

Not applicable

10.763

12-Feb-2013

17:14

Areanavigationsettings.aspx

Not applicable

18.265

12-Feb-2013

17:14

Areatemplatesettings.aspx

Not applicable

23.952

12-Feb-2013

17:14

Areawelcomepage.aspx

Not applicable

7.643

12-Feb-2013

17:14

Article1.aspx

Not applicable

286

12-Feb-2013

22:46

Article2.aspx

Not applicable

286

12-Feb-2013

22:46

Articleleft.aspx

Not applicable

8.282

12-Feb-2013

17:13

Articlelinks.aspx

Not applicable

7.556

12-Feb-2013

17:13

Articleright.aspx

Not applicable

8.375

12-Feb-2013

17:13

Askmeabout.dwp

Not applicable

539

12-Feb-2013

22:45

Assemblyinfo.cs

Not applicable

2.713

07-Aug-2012

07:20

Assemblyinfo.vb

Not applicable

1.323

07-Aug-2012

07:20

Assemblyinfo.vb

Not applicable

1.451

07-Aug-2012

07:20

Assetedithyperlink.aspx

Not applicable

9.639

12-Feb-2013

17:12

Assetimagepicker.aspx

Not applicable

22.310

12-Feb-2013

17:14

Assetportalbrowser.aspx

Not applicable

14.339

12-Feb-2013

17:14

Asynchronouswebpartservicedisco.aspx

Not applicable

1.030

12-Feb-2013

22:46

Asynchronouswebpartservicewsdl.aspx

Not applicable

68.635

12-Feb-2013

22:46

Atl90.dll

9.0.21022.8

179.704

06-Nov-2012

04:49

Audience_defruleedit.aspx

Not applicable

8.439

12-Feb-2013

22:45

Audience_defruleedit.aspx

Not applicable

8.451

12-Feb-2013

22:46

Audience_edit.aspx

Not applicable

5.222

12-Feb-2013

22:45

Audience_edit.aspx

Not applicable

5.234

12-Feb-2013

22:46

Audience_list.aspx

Not applicable

3.564

12-Feb-2013

22:45

Audience_list.aspx

Not applicable

3.576

12-Feb-2013

22:46

Audience_main.aspx

Not applicable

4.316

12-Feb-2013

22:45

Audience_main.aspx

Not applicable

4.328

12-Feb-2013

22:46

Audience_memberlist.aspx

Not applicable

3.618

12-Feb-2013

22:45

Audience_memberlist.aspx

Not applicable

3.630

12-Feb-2013

22:46

Audience_sched.aspx

Not applicable

3.131

12-Feb-2013

22:46

Audience_sched.aspx

Not applicable

3.143

12-Feb-2013

22:46

Audience_view.aspx

Not applicable

5.595

12-Feb-2013

22:46

Audience_view.aspx

Not applicable

5.364

12-Feb-2013

22:46

Auditcustomquery.ascx

Not applicable

11.027

21-Nov-2012

05:13

Auditsettings.ascx

Not applicable

3.518

21-Nov-2012

05:13

Auditsettings.aspx

Not applicable

16.446

21-Nov-2012

05:18

Autoredistribute.aspx

Not applicable

17.055

12-Feb-2013

17:02

Barcodeimagefromitem.aspx

Not applicable

309

21-Nov-2012

05:13

Baseitems.aspx

Not applicable

3.452

21-Nov-2012

05:14

Bestbet.aspx

Not applicable

10.222

12-Feb-2013

17:02

Bestbetorder.aspx

Not applicable

4.446

12-Feb-2013

17:01

Binding.ascx

Not applicable

36.703

12-Feb-2013

17:35

Bindingfieldinfo.ascx

Not applicable

16.524

12-Feb-2013

17:35

Bindingseriesinfo.ascx

Not applicable

3.003

12-Feb-2013

17:35

Bindingvalue.ascx

Not applicable

4.464

12-Feb-2013

17:35

Blankwebpartpage.aspx

Not applicable

8.586

12-Feb-2013

17:13

Bulkwrktaskhandler.aspx

Not applicable

8.368

21-Nov-2012

05:13

Bulkwrktaskip.aspx

Not applicable

2.221

21-Nov-2012

05:13

Businessdataactionswebpart.dwp

Not applicable

1.210

12-Feb-2013

22:46

Businessdatacatalogdisco.aspx

Not applicable

1.032

12-Feb-2013

22:46

Businessdatacatalogwsdl.aspx

Not applicable

18.463

12-Feb-2013

22:46

Businessdatafilter.dwp

Not applicable

621

12-Feb-2013

22:46

Businessdataitembuilder.dwp

Not applicable

1.320

12-Feb-2013

22:46

Businessdataprofiletemplate.aspx

Not applicable

4.513

12-Feb-2013

22:53

Categories.aspx

Not applicable

3.624

12-Feb-2013

17:12

Category.aspx

Not applicable

15.532

12-Feb-2013

17:02

Category.aspx

Not applicable

284

12-Feb-2013

22:45

Categoryresults.aspx

Not applicable

284

12-Feb-2013

22:45

Categoryresultswebpart.webpart

Not applicable

13.390

12-Feb-2013

22:45

Categorywebpart.webpart

Not applicable

908

12-Feb-2013

22:45

Centraladminpopupselector.aspx

Not applicable

10.025

12-Feb-2013

17:02

Certmgr.exe

6.0.6001.17131

74.752

15-Aug-2012

11:05

Changedbkey.aspx

Not applicable

7.119

12-Feb-2013

22:53

Changedbkeystateinfo.aspx

Not applicable

3.698

12-Feb-2013

22:53

Changesitemasterpage.aspx

Not applicable

12.859

12-Feb-2013

17:14

Chartpreview.ascx

Not applicable

1.487

12-Feb-2013

17:35

Chartpreviewimage.aspx

Not applicable

275

12-Feb-2013

17:35

Cmsslwpaddeditgroup.aspx

Not applicable

6.273

12-Feb-2013

17:14

Cmsslwpaddeditlink.aspx

Not applicable

18.595

12-Feb-2013

17:14

Cmsslwpeditview.aspx

Not applicable

7.716

12-Feb-2013

17:14

Cmsslwpsortlinks.aspx

Not applicable

4,495

12-Feb-2013

17:14

Collapsibleformsection.ascx

Not applicable

3.948

12-Feb-2013

17:02

Colleagues.dwp

Not applicable

784

12-Feb-2013

22:46

Coloriframe.aspx

Not applicable

1.924

12-Feb-2013

17:35

Colorpickerdialog.aspx

Not applicable

10.155

12-Feb-2013

17:35

Columndefaults.aspx

Not applicable

10.243

21-Nov-2012

05:18

Columnfiltering.ascx

Not applicable

442

21-Nov-2012

05:13

Configdb.dll

4.0.2450.49

1.665.632

15-Aug-2012

11:28

Confirmredistribute.aspx

Not applicable

12.081

12-Feb-2013

17:02

Connectorph.dll

14.0.7143.5000

284.336

13-Jan-2015

13:31

Constants.sql

Not applicable

1.716

15-Aug-2012

11:05

Constantspecifiers.sql

Not applicable

33.080

15-Aug-2012

11:05

Contactlinks.dwp

Not applicable

556

12-Feb-2013

22:45

Contactwp.dwp

Not applicable

544

12-Feb-2013

22:46

Contactwp.dwp

Not applicable

544

12-Feb-2013

22:45

Containerpicker.dll

4.0.2450.49

51.824

15-Aug-2012

11:28

Contentaccessaccount.aspx

Not applicable

6.501

12-Feb-2013

17:02

Contentareatoolboxservice.asmx

Not applicable

230

12-Feb-2013

17:12

Contentdeploymentremoteimport.asmx

Not applicable

227

12-Feb-2013

17:12

Contentsourcesstatus.dwp

Not applicable

671

12-Feb-2013

17:01

Contenttypeconvertersettings.aspx

Not applicable

10.465

12-Feb-2013

17:14

Contenttypesyndicationhubs.aspx

Not applicable

5.346

21-Nov-2012

04:24

Contextualkeywordmanagement.aspx

Not applicable

9.902

12-Feb-2013

17:02

Conversion.aspx

Not applicable

4.303

12-Feb-2013

17:02

Convertersettings.aspx

Not applicable

17.008

12-Feb-2013

17:14

Copyfederatedlocation.aspx

Not applicable

69.431

12-Feb-2013

17:02

Crawledcategories.aspx

Not applicable

7.785

12-Feb-2013

17:02

Crawledproperties.aspx

Not applicable

7.354

12-Feb-2013

17:02

Crawledproperty.aspx

Not applicable

16.009

12-Feb-2013

17:02

Crawlprocessingperactivity.aspx

Not applicable

7.390

12-Feb-2013

17:01

Crawlprocessingpercomponent.aspx

Not applicable

10.732

12-Feb-2013

17:01

Crawlqueue.aspx

Not applicable

4.689

12-Feb-2013

17:01

Crawlratepercontentsource.aspx

Not applicable

5.782

12-Feb-2013

17:01

Crawlratepertype.aspx

Not applicable

8.895

12-Feb-2013

17:01

Createdocsetversion.aspx

Not applicable

8.318

21-Nov-2012

05:18

Createpage.aspx

Not applicable

20.398

12-Feb-2013

17:14

Createprofiledialog.aspx

Not applicable

4.136

12-Feb-2013

22:53

Createprofileredirector.aspx

Not applicable

242

12-Feb-2013

22:53

Createpublishingpagedialog.aspx

Not applicable

3.832

12-Feb-2013

17:12

Createsitecollectionpanel1.ascx

Not applicable

2.257

12-Feb-2013

22:45

Createsitepanel1.ascx

Not applicable

2.245

12-Feb-2013

22:45

Createsssvcapplication.aspx

Not applicable

9.521

12-Feb-2013

22:53

Createsssvcapplicationstateinfo.aspx

Not applicable

3.610

12-Feb-2013

22:53

Createworkbook.aspx

Not applicable

8.961

12-Feb-2013

22:45

Credentialfieldsection.ascx

Not applicable

3.607

12-Feb-2013

22:53

Credentialfieldsettingssection.ascx

Not applicable

13.133

12-Feb-2013

22:53

Credentialpagesection.ascx

Not applicable

5.137

12-Feb-2013

22:53

Csexport.exe

4.0.2450.49

43.616

15-Aug-2012

11:28

Cssearch.dll

4.0.2450.49

129.632

15-Aug-2012

11:28

Cstwrkflip.aspx

Not applicable

5.000

21-Nov-2012

05:13

Ctdmsettings.aspx

Not applicable

11.329

21-Nov-2012

05:18

Current.aspx

Not applicable

3.462

12-Feb-2013

22:46

Customizereport.aspx

Not applicable

10.344

21-Nov-2012

05:18

Dashboardtemplate1cv.aspx

Not applicable

4.080

12-Feb-2013

22:46

Dashboardtemplate2cv.aspx

Not applicable

5.100

12-Feb-2013

22:46

Dashboardtemplateh.aspx

Not applicable

5.728

12-Feb-2013

22:46

Databasesettings.sql

Not applicable

337

15-Aug-2012

11:05

Databindingdetails.aspx

Not applicable

2.380

12-Feb-2013

17:35

Databindinglist.aspx

Not applicable

4.014

12-Feb-2013

17:35

Dataparameters.ascx

Not applicable

2.175

12-Feb-2013

17:35

Datefilter.dwp

Not applicable

692

12-Feb-2013

22:46

Dbmapropertypages.dll

4.0.2450.49

244.336

15-Aug-2012

11:28

Default.aspx

Not applicable

4.591

21-Nov-2012

05:18

Default.aspx

Not applicable

3.966

12-Feb-2013

16:42

Default.aspx

Not applicable

286

12-Feb-2013

22:45

Default.aspx

Not applicable

284

12-Feb-2013

17:12

Default.aspx

Not applicable

286

12-Feb-2013

17:02

Default.aspx

Not applicable

3.768

12-Feb-2013

22:45

Default.aspx

Not applicable

3.871

12-Feb-2013

22:45

Default.aspx

Not applicable

3.882

12-Feb-2013

22:45

Default.aspx

Not applicable

16.945

12-Feb-2013

17:02

Default.aspx

Not applicable

1.940

12-Feb-2013

22:45

Default.aspx

Not applicable

1.495

12-Feb-2013

17:02

Default.aspx

Not applicable

284

12-Feb-2013

22:45

Defaultlayout.aspx

Not applicable

6.446

12-Feb-2013

22:45

Deleteobject.sql

Not applicable

2.450

15-Aug-2012

11:05

Deployment.aspx

Not applicable

13.417

12-Feb-2013

17:12

Deploymenteventdetails.aspx

Not applicable

11.412

12-Feb-2013

17:12

Deploymentjob.aspx

Not applicable

43.333

12-Feb-2013

17:12

Deploymentjobhistory.aspx

Not applicable

11.305

12-Feb-2013

17:12

Deploymentpath.aspx

Not applicable

32.138

12-Feb-2013

17:12

Deploymentreport.aspx

Not applicable

14.707

12-Feb-2013

17:12

Deploymentsettings.aspx

Not applicable

9.470

12-Feb-2013

17:12

Deploymentstatus.aspx

Not applicable

13.058

12-Feb-2013

17:12

Deploymentupload.aspx

Not applicable

5.284

12-Feb-2013

17:12

Deploymentwebselectiontree.aspx

Not applicable

8.417

12-Feb-2013

17:12

Disambiguation.aspx

Not applicable

3.499

21-Nov-2012

04:24

Discussion.aspx

Not applicable

2.992

12-Feb-2013

22:45

Dispform.aspx

Not applicable

18.342

12-Feb-2013

22:45

Dispform.aspx

Not applicable

14.214

21-Nov-2012

05:14

Dispform.aspx

Not applicable

13.865

21-Nov-2012

05:14

Dmplaceholder.aspx

Not applicable

3.711

21-Nov-2012

05:13

Docconvlauncher.aspx

Not applicable

6.287

21-Nov-2012

05:14

Docconvloadbalancer.aspx

Not applicable

6.450

21-Nov-2012

05:14

Docidredir.aspx

Not applicable

362

21-Nov-2012

05:13

Docidsettings.aspx

Not applicable

6.517

21-Nov-2012

05:13

Docsetadddoc.aspx

Not applicable

4.110

21-Nov-2012

05:13

Docsetexport.aspx

Not applicable

1.061

21-Nov-2012

05:13

Docsethome.aspx

Not applicable

2.912

21-Nov-2012

05:13

Docsethomepage.aspx

Not applicable

4.482

12-Feb-2013

17:24

Docsetsend.aspx

Not applicable

3.818

21-Nov-2012

05:13

Docsetsettings.aspx

Not applicable

23.282

21-Nov-2012

05:18

Docsettemplates.ascx

Not applicable

1.415

21-Nov-2012

05:13

Docsetversions.aspx

Not applicable

18.227

21-Nov-2012

05:18

Documentroutersettings.aspx

Not applicable

15.150

21-Nov-2012

05:18

Docxpageconverter.exe

14.0.7104.5000

1.222.336

26-Jun-2013

04:47

Dropoffzoneroutingform.ascx

Not applicable

3.478

21-Nov-2012

05:14

Dropsqlpersistenceproviderlogic.sql

Not applicable

1.241

15-Aug-2012

11:05

Dropsqlpersistenceproviderschema.sql

Not applicable

661

15-Aug-2012

11:05

Dualchinesesearch.dwp

Not applicable

1.501

12-Feb-2013

17:02

Edirectoryma.dll

4.0.2450.49

72.296

15-Aug-2012

11:28

Editcategory.aspx

Not applicable

10.988

12-Feb-2013

17:02

Editconnectionfilters.aspx

Not applicable

9.710

12-Feb-2013

22:46

Editconnectionfilters.aspx

Not applicable

9.722

12-Feb-2013

22:46

Editcontentsource.aspx

Not applicable

37.754

12-Feb-2013

17:02

Editcrawledproperty.aspx

Not applicable

11.081

12-Feb-2013

17:02

Editcrawlrule.aspx

Not applicable

11.317

12-Feb-2013

17:02

Editcrawlrulecontrol.ascx

Not applicable

14.312

12-Feb-2013

17:02

Editdsserver.aspx

Not applicable

17.777

12-Feb-2013

22:46

Editdsserver.aspx

Not applicable

17.789

12-Feb-2013

22:46

Editfederatedlocation.aspx

Not applicable

69.247

12-Feb-2013

17:02

Editform.aspx

Not applicable

18.319

12-Feb-2013

22:45

Editform.aspx

Not applicable

14.191

21-Nov-2012

05:14

Editform.aspx

Not applicable

13.842

21-Nov-2012

05:14

Edithostdistrule.aspx

Not applicable

14.003

12-Feb-2013

17:02

Editlink.aspx

Not applicable

20.225

12-Feb-2013

22:46

Editlink.aspx

Not applicable

20.237

12-Feb-2013

22:46

Editorgprofile.aspx

Not applicable

2.497

12-Feb-2013

22:45

Editpolicy.aspx

Not applicable

3.953

12-Feb-2013

22:46

Editpolicy.aspx

Not applicable

3.965

12-Feb-2013

22:46

Editprofile.aspx

Not applicable

3.357

12-Feb-2013

22:45

Editproperty.aspx

Not applicable

19.677

12-Feb-2013

22:46

Editproperty.aspx

Not applicable

19.689

12-Feb-2013

22:46

Editpropertynames.aspx

Not applicable

2.157

12-Feb-2013

22:46

Editpropertynames2.aspx

Not applicable

3.156

12-Feb-2013

22:46

Editrelevancesettings.aspx

Not applicable

15.244

12-Feb-2013

17:02

Editrule.aspx

Not applicable

39.150

21-Nov-2012

05:18

Editschedule.aspx

Not applicable

3.890

12-Feb-2013

17:02

Editschedulecontrol.ascx

Not applicable

36.488

12-Feb-2013

17:02

Editsection.aspx

Not applicable

5.352

12-Feb-2013

22:46

Editsection.aspx

Not applicable

5.364

12-Feb-2013

22:46

Edituserpref.aspx

Not applicable

10.067

12-Feb-2013

17:02

Editview.aspx

Not applicable

33.853

12-Feb-2013

22:47

Enablefeatures.aspx

Not applicable

6.358

12-Feb-2013

22:47

Enableservicebroker_storedprocedure.sql

Not applicable

572

15-Aug-2012

11:05

Enablingfeatures.aspx

Not applicable

6.597

12-Feb-2013

22:45

Enhancedsearch.aspx

Not applicable

8.266

12-Feb-2013

17:02

Enhancedthemingpostoptions.ascx

Not applicable

17.208

12-Feb-2013

17:12

Enhancedthemingpreoptions.ascx

Not applicable

2.582

12-Feb-2013

17:12

Enterprisewiki.aspx

Not applicable

5.203

12-Feb-2013

17:13

Entityexcludelist.aspx

Not applicable

8.566

12-Feb-2013

17:02

Entityincludelist.aspx

Not applicable

8.544

12-Feb-2013

17:02

Entitymanagement.aspx

Not applicable

9.044

12-Feb-2013

17:02

Excelcellpicker.aspx

Not applicable

8.425

12-Feb-2013

22:45

Excelkpidisplayformcontrol.ascx

Not applicable

4.697

12-Feb-2013

22:46

Excelkpieditformcontrol.ascx

Not applicable

11.839

12-Feb-2013

22:46

Excelkpinewformcontrol.ascx

Not applicable

11.829

12-Feb-2013

22:46

Excelprofilepage.aspx

Not applicable

11.069

12-Feb-2013

22:47

Exch2007extension.dll

4.0.2450.49

15.472

15-Aug-2012

11:28

Exch2010extension.dll

4.0.2450.49

15.472

15-Aug-2012

11:28

Exchangema.dll

4.0.2450.49

109.160

15-Aug-2012

11:28

Exemptpolicy.aspx

Not applicable

2.023

21-Nov-2012

05:13

Expirationconfig.aspx

Not applicable

8.905

21-Nov-2012

05:18

Explainrank.aspx

Not applicable

13.523

12-Feb-2013

17:02

Exportfederatedlocation.aspx

Not applicable

208

12-Feb-2013

17:02

Exportpolicy.aspx

Not applicable

3.609

21-Nov-2012

05:13

Extendedsearchadministration.aspx

Not applicable

9.232

12-Feb-2013

17:01

Failure.aspx

Not applicable

2.749

12-Feb-2013

17:02

Farmsearchapplications.dwp

Not applicable

680

12-Feb-2013

17:01

Farmsystemstatus.dwp

Not applicable

659

12-Feb-2013

17:01

Featuresettings.aspx

Not applicable

6.718

21-Nov-2012

05:15

Feed.aspx

Not applicable

328

12-Feb-2013

17:12

Fillpickerdialog.aspx

Not applicable

9.953

12-Feb-2013

17:35

Filteractions.dwp

Not applicable

632

12-Feb-2013

22:46

Filtervaluespickerdialog.aspx

Not applicable

2.693

12-Feb-2013

17:02

Fimmapropertypages.dll

4.0.2450.49

182.904

15-Aug-2012

11:28

Flddefedit.aspx

Not applicable

28.386

21-Nov-2012

05:13

Fontiframe.aspx

Not applicable

7.775

12-Feb-2013

17:35

Fontlist.ascx

Not applicable

2.201

12-Feb-2013

17:35

Fontpickerdialog.aspx

Not applicable

7.659

12-Feb-2013

17:35

Formatpickerdialog.aspx

Not applicable

17.946

12-Feb-2013

17:35

Formsauthenticationproxypage.aspx

Not applicable

2.723

12-Feb-2013

17:02

Functionlibrary.dll

4.0.2450.49

47.728

15-Aug-2012

12:19

Functionlibrary.dll

4.0.2450.49

47.728

15-Aug-2012

11:28

Galma.vb

Not applicable

47.174

07-Aug-2012

07:20

Galmv.vb

Not applicable

15.890

07-Aug-2012

07:20

Galsync.dll

4.0.2450.49

64.096

15-Aug-2012

11:28

Galsync.sln

Not applicable

899

07-Aug-2012

07:20

Galsync.vbproj

Not applicable

4.616

07-Aug-2012

07:20

Galutil.vb

Not applicable

34.519

07-Aug-2012

07:20

Genericpicker.aspx

Not applicable

5.168

12-Feb-2013

22:47

Getspotlight.ashx

Not applicable

285

21-Nov-2012

05:13

Globaloptions.dll

4.0.2450.49

281.192

15-Aug-2012

11:28

Grouplistview.dll

4.0.2450.49

129.640

15-Aug-2012

11:28

Hierarchychart.xap

Not applicable

35.423

18-Apr-2014

04:39

Hold.aspx

Not applicable

5.682

21-Nov-2012

05:13

Holdreport.aspx

Not applicable

3.145

21-Nov-2012

05:13

Home.aspx

Not applicable

284

12-Feb-2013

17:12

Ibmdsmapropertypages.dll

4.0.2450.49

92.792

15-Aug-2012

11:28

Importfederatedlocation.aspx

Not applicable

14.160

12-Feb-2013

17:02

Importpolicy.aspx

Not applicable

4.110

21-Nov-2012

05:13

Incommon.dwp

Not applicable

560

12-Feb-2013

22:46

Indicatorwebpart.dwp

Not applicable

1.129

12-Feb-2013

22:46

Infopathpageconvertersettings.ascx

Not applicable

2.643

12-Feb-2013

17:12

Iniwrkflip.aspx

Not applicable

3.032

21-Nov-2012

05:13

Inplacerecordslistsettings.aspx

Not applicable

10.644

21-Nov-2012

05:18

Inplacerecordssettings.aspx

Not applicable

11.898

21-Nov-2012

05:18

Inputcsvfile.aspx

Not applicable

6.465

21-Nov-2012

04:25

Iplanetmapropertypages.dll

4.0.2450.49

125.568

15-Aug-2012

11:28

Itemexpiration.aspx

Not applicable

11.479

21-Nov-2012

05:18

Iviewhost.aspx

Not applicable

826

12-Feb-2013

22:47

Iviewwebpart.dwp

Not applicable

444

12-Feb-2013

22:46

Keyword.aspx

Not applicable

11.978

12-Feb-2013

17:02

Keyworddetails.aspx

Not applicable

17.103

12-Feb-2013

17:02

Kpilistformtemplates.ascx

Not applicable

7.886

12-Feb-2013

22:46

Kpilistviewpage.aspx

Not applicable

4.937

12-Feb-2013

22:46

Kpilistwebpart.dwp

Not applicable

1.126

12-Feb-2013

22:46

Labelimage.aspx

Not applicable

375

21-Nov-2012

05:13

Languages.aspx

Not applicable

3.453

21-Nov-2012

05:14

Linkschecker.aspx

Not applicable

5.056

12-Feb-2013

22:45

Linkscheckerjobsettings.aspx

Not applicable

5.178

12-Feb-2013

22:45

Linkscheckerwiz.aspx

Not applicable

4.400

12-Feb-2013

22:45

Listcategories.aspx

Not applicable

13.565

12-Feb-2013

17:02

Listcontentsources.aspx

Not applicable

9.949

12-Feb-2013

17:02

Listcontentsourcescontrol.ascx

Not applicable

10.770

12-Feb-2013

17:02

Listcrawledproperties.aspx

Not applicable

14.776

12-Feb-2013

17:02

Listdisplaygroups.aspx

Not applicable

21.655

12-Feb-2013

17:02

Listenabletargeting.aspx

Not applicable

4.171

12-Feb-2013

22:46

Listkeywords.aspx

Not applicable

6.778

12-Feb-2013

17:02

Listmanagedproperties.aspx

Not applicable

14.891

12-Feb-2013

17:02

Listservernamemappings.aspx

Not applicable

12.101

12-Feb-2013

17:02

Lnschema.dsml

Not applicable

26.113

15-Aug-2012

10:15

Locationselector.ascx

Not applicable

3.349

12-Feb-2013

17:12

Logcontentsources.aspx

Not applicable

14.665

12-Feb-2013

17:02

Logcrawlhistory.aspx

Not applicable

15.628

12-Feb-2013

17:02

Logerrorhistory.aspx

Not applicable

15.700

12-Feb-2013

17:02

Logging.dll

4.0.2450.49

18.528

15-Aug-2012

11:28

Logging.sln

Not applicable

899

07-Aug-2012

07:20

Logging.vb

Not applicable

11.080

07-Aug-2012

07:20

Logging.vbproj

Not applicable

3.997

07-Aug-2012

07:20

Login.aspx

Not applicable

1.658

12-Feb-2013

17:12

Logsummary.aspx

Not applicable

16.828

12-Feb-2013

17:02

Logviewer.aspx

Not applicable

25.612

12-Feb-2013

17:02

Longrunningoperationprogress.aspx

Not applicable

5.518

12-Feb-2013

17:12

Lroperationstatus.aspx

Not applicable

4.964

12-Feb-2013

22:45

Maexecution.dll

4.0.2450.49

240.232

15-Aug-2012

11:28

Maexport.exe

4.0.2450.49

23.648

15-Aug-2012

11:28

Mahostm.dll

4.0.2450.49

326.752

15-Aug-2012

11:28

Mahostn.dll

4.0.2450.49

97.376

15-Aug-2012

11:28

Makecert.exe

6.0.6001.17131

57.856

15-Aug-2012

11:05

Managecrawlrules.aspx

Not applicable

9.937

12-Feb-2013

17:02

Managecrawlrulescontrol.ascx

Not applicable

7.556

12-Feb-2013

17:02

Managectpublishing.aspx

Not applicable

5.453

21-Nov-2012

04:24

Managedproperty.aspx

Not applicable

23.621

12-Feb-2013

17:02

Managedpropertymanagement.aspx

Not applicable

7.206

12-Feb-2013

17:02

Managefederatedlocations.aspx

Not applicable

15.986

12-Feb-2013

17:02

Managefiletypes.aspx

Not applicable

12.233

12-Feb-2013

17:02

Managehostdistrules.aspx

Not applicable

16.469

12-Feb-2013

17:02

Manageitemscheduling.aspx

Not applicable

8.551

12-Feb-2013

17:14

Managelinks.aspx

Not applicable

16.972

12-Feb-2013

22:46

Managelinks.aspx

Not applicable

16.984

12-Feb-2013

22:46

Managementpolicyrule.moss.sql

Not applicable

203.055

15-Aug-2012

13:06

Managemetadataproxy.aspx

Not applicable

5.429

21-Nov-2012

04:25

Managemetadataservice.aspx

Not applicable

7.228

21-Nov-2012

04:25

Manageprivacypolicy.aspx

Not applicable

16.348

12-Feb-2013

22:46

Manageprivacypolicy.aspx

Not applicable

16.360

12-Feb-2013

22:46

Manageservicepermissions.aspx

Not applicable

30.126

12-Feb-2013

22:47

Managesitehitrules.aspx

Not applicable

6.352

12-Feb-2013

17:02

Managesocialitems.aspx

Not applicable

21.281

12-Feb-2013

22:46

Managesocialitems.aspx

Not applicable

21.293

12-Feb-2013

22:46

Managesssvcapplication.aspx

Not applicable

5.221

12-Feb-2013

22:53

Managesssvcapplicationcredentials.aspx

Not applicable

4.312

12-Feb-2013

22:53

Managesubtypes.aspx

Not applicable

4.575

12-Feb-2013

22:46

Managesubtypes.aspx

Not applicable

4.587

12-Feb-2013

22:46

Managetargetapplicationclaims.aspx

Not applicable

4.368

12-Feb-2013

22:53

Managetargetapplicationfields.aspx

Not applicable

5.102

12-Feb-2013

22:53

Managetargetapplicationinstance.aspx

Not applicable

4.536

12-Feb-2013

22:53

Managetargetapplicationstateinfo.aspx

Not applicable

4.007

12-Feb-2013

22:53

Manageuserprofileserviceapplication.aspx

Not applicable

3.333

12-Feb-2013

22:46

Manageuserprofileserviceapplication.aspx

Not applicable

3.204

12-Feb-2013

22:46

Mapackager.exe

4.0.2450.49

43.624

15-Aug-2012

11:28

Mapropertypages.dll

4.0.2450.49

350.832

15-Aug-2012

11:28

Matchingrule.aspx

Not applicable

18.743

12-Feb-2013

17:02

Matchingrule.aspx

Not applicable

24.240

12-Feb-2013

17:02

Mcrypt.dll

4.0.2450.49

2.858.592

15-Aug-2012

11:28

Membership.moss.sql

Not applicable

181.346

15-Aug-2012

13:06

Membershipdocs.dwp

Not applicable

802

12-Feb-2013

22:45

Memberships.dwp

Not applicable

833

12-Feb-2013

22:45

Metadatacolsettings.aspx

Not applicable

5.365

21-Nov-2012

04:24

Metadatanavkeyfilters.ascx

Not applicable

4.516

21-Nov-2012

05:13

Metadatanavtree.ascx

Not applicable

2.686

21-Nov-2012

05:13

Metanavpernode.aspx

Not applicable

14.134

21-Nov-2012

05:18

Metanavsettings.aspx

Not applicable

14.595

21-Nov-2012

05:18

Mgrdsserver.aspx

Not applicable

2.181

12-Feb-2013

22:46

Mgrdsserver.aspx

Not applicable

2.193

12-Feb-2013

22:46

Mgrproperty.aspx

Not applicable

2.280

12-Feb-2013

22:46

Mgrproperty.aspx

Not applicable

2.292

12-Feb-2013

22:46

Microsoft.directoryservices.metadirectoryservices.config.dll

4.0.2450.49

60.104

15-Aug-2012

11:28

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.49

31.424

15-Aug-2012

11:28

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.49

31.424

15-Aug-2012

12:19

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe

4.0.2450.49

16.040

15-Aug-2012

12:19

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.49

51.864

15-Aug-2012

12:19

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.49

51.864

15-Aug-2012

11:28

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

11.952

15-Aug-2012

11:28

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

11.952

15-Aug-2012

12:19

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.49

80.544

15-Aug-2012

12:19

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll

4.0.2450.49

39.568

15-Aug-2012

12:19

Microsoft.metadirectoryservices.dll

4.0.2450.49

14.480

15-Aug-2012

11:28

Microsoft.metadirectoryservices.host.dll

4.0.0.0

12.440

15-Aug-2012

11:28

Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll

4.0.2450.49

84.632

15-Aug-2012

11:28

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

60.048

15-Aug-2012

11:28

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

60.048

15-Aug-2012

12:19

Microsoft.office.documentmanagement.dll

14.0.7158.5000

381.032

27-Aug-2015

14:17

Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

14.0.7005.1000

125.552

31-Oct-2012

19:34

Microsoft.office.policy.dll

14.0.7156.5000

883.376

29-Jul-2015

07:08

Microsoft.office.policy.pages.dll

14.0.7101.5000

211.640

22-Apr-2013

17:30

Microsoft.office.server.chart.dll

14.0.7005.1000

608.864

31-Oct-2012

19:33

Microsoft.office.server.conversions.dll

14.0.7113.5001

35.528

14-Nov-2013

20:02

Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe

14.0.7113.5001

84.696

14-Nov-2013

20:02

Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe

14.0.7113.5001

43.744

14-Nov-2013

20:02

Microsoft.office.server.dll

14.0.7142.5000

1.874.600

30-Dec-2014

14:37

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

14.0.7137.5000

166.600

15-Oct-2014

04:03

Microsoft.office.server.intl.dll

14.0.7002.1000

236.192

11-Sep-2012

11:32

Microsoft.office.server.native.dll

14.0.7005.1000

668.256

31-Oct-2012

19:25

Microsoft.office.server.openxml.dll

14.0.7104.5000

1.252.032

26-Jun-2013

04:26

Microsoft.office.server.search.connector.dll

14.0.7143.5000

1.096.368

13-Jan-2015

13:31

Microsoft.office.server.search.dll

14.0.7137.5000

13.298.872

15-Oct-2014

04:12

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.0.7159.5000

2.773.096

02-Sep-2015

10:39

Microsoft.office.server.userprofiles.managementagent.dll

14.0.7139.5000

72.416

05-Nov-2014

13:51

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

14.0.7130.5000

260.832

16-Jul-2014

02:42

Microsoft.office.workflow.actions.dll

14.0.7107.5000

154.320

08-Aug-2013

02:06

Microsoft.office.workflowsoap.dll

14.0.7003.1000

64.152

03-Oct-2012

16:01

Microsoft.resourcemanagement.automation.dll

4.0.2450.49

80.544

15-Aug-2012

12:19

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.49

760.456

15-Aug-2012

12:19

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.49

760.456

15-Aug-2012

11:19

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.49

989.848

15-Aug-2012

11:28

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.49

989.848

15-Aug-2012

12:19

Microsoft.resourcemanagement.service.exe.config

Not applicable

3.043

07-Aug-2012

08:20

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe

4.0.2450.49

15.584

15-Aug-2012

12:19

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe

4.0.2450.49

51.912

15-Aug-2012

12:19

Microsoft.sharepoint.portal.dll

14.0.7149.5000

5.012.176

14-Apr-2015

12:34

Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll

14.0.7003.1000

1.198.752

04-Oct-2012

05:21

Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll

14.0.7109.5000

166.608

06-Sep-2013

01:44

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

14.0.7155.5000

3.209.920

16-Jul-2015

09:11

Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll

14.0.337.0

326.376

22-Apr-2013

15:34

Microsoft.sharepoint.search.extended.query.dll

14.0.337.7

260.840

13-Jan-2015

13:00

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

14.0.7154.5000

1.051.320

14-Jul-2015

05:32

Microsoft.vc90.atl.manifest

Not applicable

468

06-Nov-2012

04:49

Microsoft.vc90.crt.manifest

Not applicable

526

06-Nov-2012

04:49

Miisactivate.exe

4.0.2450.49

23.656

15-Aug-2012

11:28

Miisclient.exe

4.0.2450.49

830.056

15-Aug-2012

11:28

Miisclient.exe.config

Not applicable

448

07-Aug-2012

07:20

Miiserver.exe

4.0.2450.49

2.902.112

15-Aug-2012

11:28

Miiserver.exe.config

Not applicable

2.822

12-Dec-2012

18:31

Miiskmu.exe

4.0.2450.49

375.392

15-Aug-2012

11:28

Miisrcw.dll

4.0.2450.49

39.520

15-Aug-2012

12:19

Miisrcw.dll

4.0.2450.49

39.520

15-Aug-2012

11:28

Mms.chm

Not applicable

593.810

07-Aug-2012

07:20

Mmscntrl.dll

4.0.2450.49

300.128

15-Aug-2012

11:28

Mmsevent.dll

4.0.2450.49

8.800

15-Aug-2012

11:28

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

78.912

06-Nov-2012

05:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

94.784

06-Nov-2012

05:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

99.904

06-Nov-2012

05:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

86.592

06-Nov-2012

05:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

95.808

06-Nov-2012

05:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

97.856

06-Nov-2012

05:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

102.976

06-Nov-2012

05:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

87.616

06-Nov-2012

05:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

100.928

06-Nov-2012

05:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

79.424

06-Nov-2012

05:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

87.104

06-Nov-2012

05:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

105.536

06-Nov-2012

05:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

72.768

06-Nov-2012

05:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

92.736

06-Nov-2012

05:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

97.344

06-Nov-2012

05:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

96.832

06-Nov-2012

05:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

59.968

06-Nov-2012

05:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

87.104

06-Nov-2012

05:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

53.824

06-Nov-2012

05:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

88.128

06-Nov-2012

05:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

86.096

06-Nov-2012

05:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

96.832

06-Nov-2012

05:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

96.320

06-Nov-2012

05:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

99.392

06-Nov-2012

05:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

90.176

06-Nov-2012

05:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

88.640

06-Nov-2012

05:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

91.712

06-Nov-2012

05:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

85.568

06-Nov-2012

05:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

84.544

06-Nov-2012

05:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

88.128

06-Nov-2012

05:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

91.200

06-Nov-2012

05:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

43.584

06-Nov-2012

05:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

46.656

06-Nov-2012

05:06

Mmsmaad.dll

4.0.2450.49

583.776

15-Aug-2012

11:28

Mmsmads.dll

4.0.2450.49

523.360

15-Aug-2012

11:28

Mmsmaed.dll

4.0.2450.49

495.712

15-Aug-2012

11:28

Mmsmaext.dll

4.0.2450.49

473.696

15-Aug-2012

11:28

Mmsmafim.dll

4.0.2450.49

84.576

15-Aug-2012

11:28

Mmsmaip.dll

4.0.2450.49

529.504

15-Aug-2012

11:28

Mmsmaxml.dll

4.0.2450.49

427.616

15-Aug-2012

11:28

Mmsperf.dll

4.0.2450.49

23.648

15-Aug-2012

11:28

Mmsperf.h

Not applicable

915

07-Aug-2012

07:20

Mmsperf.ini

Not applicable

1.228

07-Aug-2012

07:20

Mmsps.dll

4.0.2450.49

178.264

15-Aug-2012

11:28

Mmsscpth.dll

4.0.2450.49

3.052.128

15-Aug-2012

11:28

Mmsscrpt.exe

4.0.2450.49

164.960

15-Aug-2012

11:28

Mmsscrpt.exe.config

Not applicable

2.406

12-Dec-2012

18:31

Mmsserverrcw.dll

4.0.2450.49

39.528

15-Aug-2012

11:28

Mmsuihlp.dll

4.0.2450.49

953.952

15-Aug-2012

11:28

Mmsuishell.dll

4.0.2450.49

199.272

15-Aug-2012

11:28

Mmsutils.dll

4.0.2450.49

231.008

15-Aug-2012

11:28

Mmswmi.dll

4.0.2450.49

150.624

15-Aug-2012

11:28

Mmswmi.mof

Not applicable

8.536

07-Aug-2012

07:20

Mmswmi-x.mof

Not applicable

978

07-Aug-2012

07:20

Mobileresults.aspx

Not applicable

3.008

12-Feb-2013

17:02

Mobilesearch.aspx

Not applicable

3.006

12-Feb-2013

17:02

Modwrkflip.aspx

Not applicable

2.335

21-Nov-2012

05:13

Msdym7.dll

14.0.7005.1000

2.593.344

31-Oct-2012

19:46

Msdym7.lex

14.0.7140.5000

425.472

11-Nov-2014

12:20

Msscpi.dll

14.0.7154.5000

2.143.928

14-Jul-2015

05:44

Mssdmn.exe

14.0.7005.1000

791.144

31-Oct-2012

19:44

Mssearch.exe

14.0.7005.1000

524.888

31-Oct-2012

19:44

Msslad.dll

14.0.7005.1000

432.232

31-Oct-2012

19:44

Mssph.dll

14.0.7121.5000

1.678.520

11-Mar-2014

20:47

Mssrch.dll

14.0.7006.1000

4.988.520

21-Nov-2012

05:00

Msswelcome.aspx

Not applicable

8.700

12-Feb-2013

17:02

Mstr4tsc.dll

14.0.7005.1000

107.600

31-Oct-2012

19:31

Msvcm90.dll

9.0.21022.8

245,248

06-Nov-2012

04:49

Msvcp90.dll

9.0.21022.8

851.456

06-Nov-2012

04:49

Msvcr90.dll

9.0.21022.8

627.200

06-Nov-2012

04:49

Mswb7.dll

14.0.7005.1000

332.424

31-Oct-2012

19:46

Mswb70011.dll

14.0.7005.1000

1.092.752

31-Oct-2012

19:46

Mswb7001e.dll

14.0.7005.1000

1.092.752

31-Oct-2012

19:46

Mswb70404.dll

14.0.7005.1000

1.092.736

31-Oct-2012

19:46

Mswb70804.dll

14.0.7005.1000

1.092.736

31-Oct-2012

19:46

Mv.dsml

Not applicable

42.567

07-Aug-2012

07:20

Mvdesigner.dll

4.0.2450.49

166.504

15-Aug-2012

11:28

Mvviewer.dll

4.0.2450.49

100.960

15-Aug-2012

11:28

Mycontactlinks.aspx

Not applicable

9.101

12-Feb-2013

22:45

Mydocs.dwp

Not applicable

757

12-Feb-2013

22:45

Myinfo.aspx

Not applicable

1.500

12-Feb-2013

22:46

Mylinks.ascx

Not applicable

1.401

12-Feb-2013

22:46

Mymemberships.aspx

Not applicable

8.926

12-Feb-2013

22:45

Mypics.dwp

Not applicable

638

12-Feb-2013

22:45

Myquicklinks.aspx

Not applicable

2.791

12-Feb-2013

22:45

Mysite.aspx

Not applicable

4.659

12-Feb-2013

22:45

Mysite.master

Not applicable

22.685

12-Feb-2013

22:45

Mysiteheader.aspx

Not applicable

1.122

12-Feb-2013

22:45

Mysitelink.ascx

Not applicable

1.379

12-Feb-2013

22:46

Mysitemobile.ascx

Not applicable

9.731

12-Feb-2013

22:46

Mysiteredirection.ascx

Not applicable

254

12-Feb-2013

22:46

Mysitetopnavigation.ascx

Not applicable

5.230

12-Feb-2013

22:46

Myworks.dwp

Not applicable

533

12-Feb-2013

22:45

Naturallanguage6.dll

14.0.7132.5000

1.495.248

13-Aug-2014

13:33

Newdocset.aspx

Not applicable

3.250

21-Nov-2012

05:13

Newform.aspx

Not applicable

18.531

12-Feb-2013

22:45

Newform.aspx

Not applicable

14.048

21-Nov-2012

05:14

Newpagelayout.aspx

Not applicable

14.397

12-Feb-2013

17:14

Newprofileserviceapplicationcreated.aspx

Not applicable

2.613

12-Feb-2013

22:47

Newprofileserviceapplicationsettings.aspx

Not applicable

12.674

12-Feb-2013

22:46

Newsarchive.aspx

Not applicable

2.725

12-Feb-2013

22:45

Newshomelayout.aspx

Not applicable

5.842

12-Feb-2013

22:45

Newtranslationmanagement.aspx

Not applicable

63.501

21-Nov-2012

05:18

Newvariationsite.aspx

Not applicable

10.576

12-Feb-2013

17:14

Nocrawlsettings.aspx

Not applicable

8.252

12-Feb-2013

17:14

Notesmapropertypages.dll

4.0.2450.49

121.464

15-Aug-2012

11:28

Notesserviceinstancesettings.aspx

Not applicable

5.346

12-Feb-2013

17:02

Noteswebservice.dll

14.0.7005.1000

972.888

01-Nov-2012

23:58

Ntma.dll

4.0.2450.49

55.896

15-Aug-2012

11:28

Objectcachesettings.aspx

Not applicable

11.348

12-Feb-2013

17:14

Objectlauncher.dll

4.0.2450.49

12.912

15-Aug-2012

11:28

Objects_indexes.unfiltered.sql

Not applicable

1.055

15-Aug-2012

11:05

Objects_storedprocedures.moss.sql

Not applicable

386.449

15-Aug-2012

13:06

Objects_tables.sql

Not applicable

48.474

15-Aug-2012

11:05

Objects_views.sql

Not applicable

21.219

15-Aug-2012

11:05

Objectschema_storedprocedures.sql

Not applicable

77.710

15-Aug-2012

11:05

Objectschemaconfigpopulate.sql

Not applicable

110.847

15-Aug-2012

13:06

Objectviewers.dll

4.0.2450.49

207.464

15-Aug-2012

11:28

Office.odf

14.0.7130.5000

4.300.456

16-Jul-2014

01:52

Officeserveradmin.resx

Not applicable

12.878

30-Dec-2014

14:29

Officialfiledisco.aspx

Not applicable

1.422

21-Nov-2012

05:15

Officialfilewsdl.aspx

Not applicable

13.606

21-Nov-2012

05:15

Offxml.dll

14.0.7011.1000

516.264

06-Mar-2013

15:13

Olapfilter.dwp

Not applicable

621

12-Feb-2013

22:46

Operations.dll

4.0.2450.49

76.392

15-Aug-2012

11:28

Orgadminedit.aspx

Not applicable

2.550

12-Feb-2013

22:46

Orgadminedit.aspx

Not applicable

2.562

12-Feb-2013

22:46

Organizationview.aspx

Not applicable

8.916

12-Feb-2013

22:45

Orgnew.aspx

Not applicable

2.573

12-Feb-2013

22:46

Orgnew.aspx

Not applicable

2.585

12-Feb-2013

22:46

Osafehtm.dll

14.0.7104.5000

156.344

26-Jun-2013

03:22

Osrvcore.resx

Not applicable

15.662

30-Dec-2014

14:29

Osssearchresults.aspx

Not applicable

9.846

12-Feb-2013

17:02

Owa.dwp

Not applicable

510

12-Feb-2013

22:45

Owacalendar.dwp

Not applicable

534

12-Feb-2013

22:45

Owacontacts.dwp

Not applicable

534

12-Feb-2013

22:45

Owainbox.dwp

Not applicable

550

12-Feb-2013

22:45

Owatasks.dwp

Not applicable

525

12-Feb-2013

22:45

Packagegeneration.aspx

Not applicable

2.348

12-Feb-2013

22:53

Pagefromdoclayout.aspx

Not applicable

6.711

12-Feb-2013

17:13

Pagelayouttemplate.aspx

Not applicable

1.270

12-Feb-2013

17:13

Pagesettings.aspx

Not applicable

26.881

12-Feb-2013

17:14

Pageversioninfo.aspx

Not applicable

3.642

12-Feb-2013

17:12

People.aspx

Not applicable

286

12-Feb-2013

17:02

People.aspx

Not applicable

16.945

12-Feb-2013

17:02

Peoplemosaic.aspx

Not applicable

2.639

12-Feb-2013

22:45

Peoplerefinement.webpart

Not applicable

1.008

12-Feb-2013

17:02

Peopleresults.aspx

Not applicable

284

12-Feb-2013

17:02

Peopleresults.aspx

Not applicable

23.276

12-Feb-2013

17:02

Peoplesearchbox.dwp

Not applicable

1.711

12-Feb-2013

22:45

Peoplesearchcoreresults.webpart

Not applicable

1.156

12-Feb-2013

17:02

Peoplesearchresults.aspx

Not applicable

27.958

12-Feb-2013

17:02

Person.aspx

Not applicable

10.207

12-Feb-2013

22:45

Person.aspx

Not applicable

4.263

12-Feb-2013

22:45

Personalsites.aspx

Not applicable

15.409

12-Feb-2013

22:47

Personalsites.aspx

Not applicable

15.536

12-Feb-2013

22:47

Personcontent.aspx

Not applicable

10.439

12-Feb-2013

22:45

Pickertreeview.aspx

Not applicable

5.146

12-Feb-2013

17:14

Pkmexsph.dll

14.0.7005.1000

574.040

31-Oct-2012

19:44

Policy.aspx

Not applicable

9.048

21-Nov-2012

05:18

Policyconfig.aspx

Not applicable

10.146

21-Nov-2012

05:13

Policycts.aspx

Not applicable

12.028

21-Nov-2012

05:18

Policyfeatures.aspx

Not applicable

4.824

21-Nov-2012

05:15

Policylist.aspx

Not applicable

6.222

21-Nov-2012

05:13

Policyrptconfig.aspx

Not applicable

14.603

21-Nov-2012

05:18

Popupselector.aspx

Not applicable

9.606

12-Feb-2013

17:02

Portal.js

Not applicable

23.261

05-Mar-2014

07:41

Portalapi.aspx

Not applicable

1.355

12-Feb-2013

22:45

Portaluiconfigurations.sql

Not applicable

24.857

15-Aug-2012

11:05

Positionselector.ascx

Not applicable

1.875

12-Feb-2013

17:35

Preview.dll

4.0.2450.49

318.048

15-Aug-2012

11:28

Prm0006.bin

14.0.7104.5000

7.062.016

26-Jun-2013

05:04

Prm0007.bin

14.0.7135.5000

11.625.984

02-Oct-2014

11:42

Prm0009.bin

14.0.7157.5000

6.131.200

13-Aug-2015

03:25

Prm0013.bin

14.0.7153.5000

9.650.688

17-Jun-2015

09:27

Prm0015.bin

14.0.7153.5000

8.056.320

17-Jun-2015

09:27

Prm0019.bin

14.0.7140.5000

8.751.104

11-Nov-2014

12:22

Profadminedit.aspx

Not applicable

2.554

12-Feb-2013

22:46

Profadminedit.aspx

Not applicable

2.566

12-Feb-2013

22:46

Profilebrowser.dwp

Not applicable

644

12-Feb-2013

22:46

Profileimportexportservicedisco.aspx

Not applicable

1.046

12-Feb-2013

22:46

Profileimportexportservicewsdl.aspx

Not applicable

23.058

12-Feb-2013

22:46

Profileredirect.aspx

Not applicable

1.429

12-Feb-2013

22:46

Profilesrp.sql

Not applicable

1.114.429

23-May-2013

09:48

Profilesynchronizationserviceprovisionpage.aspx

Not applicable

5.785

12-Feb-2013

22:46

Profilup.sql

Not applicable

864.691

23-May-2013

09:48

Profmngr.aspx

Not applicable

3.378

12-Feb-2013

22:46

Profmngr.aspx

Not applicable

3.390

12-Feb-2013

22:46

Profnew.aspx

Not applicable

2.574

12-Feb-2013

22:46

Profnew.aspx

Not applicable

2.586

12-Feb-2013

22:46

Progress.aspx

Not applicable

10.832

12-Feb-2013

17:02

Projectpage.aspx

Not applicable

6.182

12-Feb-2013

17:13

Properties3d.ascx

Not applicable

4.752

12-Feb-2013

17:35

Propertiesadvanced.ascx

Not applicable

4.811

12-Feb-2013

17:35

Propertiesadvanced.aspx

Not applicable

7.951

12-Feb-2013

17:35

Propertiesaxis.ascx

Not applicable

11.231

12-Feb-2013

17:35

Propertiesbackground.ascx

Not applicable

2.358

12-Feb-2013

17:35

Propertiesdatalabel.ascx

Not applicable

4.703

12-Feb-2013

17:35

Propertiesdatamarker.ascx

Not applicable

2.507

12-Feb-2013

17:35

Propertiesinteractivityseries.ascx

Not applicable

3.917

12-Feb-2013

17:35

Propertieslegend.ascx

Not applicable

5.466

12-Feb-2013

17:35

Propertiessizetype.ascx

Not applicable

2.374

12-Feb-2013

17:35

Propertiestheme.ascx

Not applicable

2.317

12-Feb-2013

17:35

Propertiestitle.ascx

Not applicable

2.896

12-Feb-2013

17:35

Propertysheetbase.dll

4.0.2450.49

416.368

15-Aug-2012

11:28

Proxy.aspx

Not applicable

492

12-Feb-2013

22:45

Public.aspx

Not applicable

1.974

12-Feb-2013

22:45

Publishedlinksservicedisco.aspx

Not applicable

1.036

12-Feb-2013

17:02

Publishedlinksservicewsdl.aspx

Not applicable

4.407

12-Feb-2013

17:02

Publishingactionmenu.ascx

Not applicable

4.805

12-Feb-2013

17:12

Publishingconsole.ascx

Not applicable

11.476

12-Feb-2013

17:12

Publishingservice.asmx

Not applicable

202

12-Feb-2013

17:12

Publishingservicedisco.aspx

Not applicable

1.250

12-Feb-2013

17:12

Publishingservicewsdl.aspx

Not applicable

20.031

12-Feb-2013

17:12

Query.dll

14.0.7005.1000

372.312

31-Oct-2012

19:44

Querylatency.aspx

Not applicable

5.500

12-Feb-2013

17:01

Querylatencytrend.aspx

Not applicable

6.335

12-Feb-2013

17:01

Querysuggestions.webpart

Not applicable

1.226

12-Feb-2013

17:02

Quicklinks.aspx

Not applicable

8.046

12-Feb-2013

22:45

Quicklinks.dwp

Not applicable

526

12-Feb-2013

22:45

Quicklinksdialog.aspx

Not applicable

2.032

12-Feb-2013

22:45

Quicklinksdialog2.aspx

Not applicable

1.787

12-Feb-2013

22:45

Quicklinksdialogform.aspx

Not applicable

10.430

12-Feb-2013

22:47

Rankpromotionmanagement.aspx

Not applicable

5.542

12-Feb-2013

17:02

Ratings.js

Not applicable

18.397

06-Mar-2013

15:43

Ratingssettings.aspx

Not applicable

6.162

12-Feb-2013

22:46

Rcconsole.aspx

Not applicable

8.524

12-Feb-2013

17:24

Recordsribbon.ascx

Not applicable

366

21-Nov-2012

05:14

Redirectpage.aspx

Not applicable

209

12-Feb-2013

17:12

Redirectpagelayout.aspx

Not applicable

4.305

12-Feb-2013

17:13

Refinement.webpart

Not applicable

990

12-Feb-2013

17:02

Regionalsettingspushdown.ascx

Not applicable

2.408

12-Feb-2013

17:12

Relatedtags.dwp

Not applicable

571

12-Feb-2013

22:46

Releasehold.aspx

Not applicable

3.701

21-Nov-2012

05:13

Rellinksscopesettings.aspx

Not applicable

4.734

12-Feb-2013

22:45

Removeworkflowdefinitionsandinstances.sql

Not applicable

5.177

15-Aug-2012

11:05

Repair.aspx

Not applicable

3.911

12-Feb-2013

16:43

Reportcenterlayout.aspx

Not applicable

6.117

12-Feb-2013

22:45

Reporting.aspx

Not applicable

8.943

21-Nov-2012

05:18

Results.aspx

Not applicable

286

12-Feb-2013

17:02

Results.aspx

Not applicable

23.270

12-Feb-2013

17:02

Retentionsettings.ascx

Not applicable

10.858

21-Nov-2012

05:13

Retentionstagesettings.aspx

Not applicable

25.676

21-Nov-2012

05:18

Reusabletextpicker.aspx

Not applicable

13.840

12-Feb-2013

17:14

Rightrule.sql

Not applicable

1.332

15-Aug-2012

11:05

Routermessage.aspx

Not applicable

6.271

21-Nov-2012

05:18

Rpthist.aspx

Not applicable

3.133

12-Feb-2013

22:46

Rptlibtemplate.ascx

Not applicable

2.816

12-Feb-2013

22:46

Rte2erowcolsize.aspx

Not applicable

11.542

12-Feb-2013

17:14

Rte2etable.aspx

Not applicable

41.240

12-Feb-2013

17:14

Rte2pueditor.aspx

Not applicable

20.692

12-Feb-2013

17:14

Rulerctrl.dll

4.0.2450.49

47.712

15-Aug-2012

11:28

Sample.aspx

Not applicable

286

12-Feb-2013

22:45

Schemacollections.sql

Not applicable

11.710

15-Aug-2012

11:05

Scope.aspx

Not applicable

11.760

12-Feb-2013

17:02

Scope.aspx

Not applicable

17.037

12-Feb-2013

17:02

Scopedisplaygroup.aspx

Not applicable

11.044

12-Feb-2013

17:02

Scriptforwebtaggingui.js

Not applicable

69.584

22-Apr-2013

16:32

Scsummpg.aspx

Not applicable

3.462

12-Feb-2013

22:46

Search.js

Not applicable

36.563

11-Nov-2014

11:44

Searchactionlinks.webpart

Not applicable

1.212

12-Feb-2013

17:02

Searchadministration.aspx

Not applicable

16.886

12-Feb-2013

17:02

Searchandaddtohold.aspx

Not applicable

18.775

21-Nov-2012

05:18

Searchappshortcutslist.dwp

Not applicable

699

12-Feb-2013

17:01

Searchappsystemstatus.dwp

Not applicable

664

12-Feb-2013

17:01

Searchbestbets.webpart

Not applicable

1.345

12-Feb-2013

17:02

Searchbox.dwp

Not applicable

1.230

12-Feb-2013

17:02

Searchconfigwizardeditadmincomponent.aspx

Not applicable

8.003

12-Feb-2013

17:02

Searchconfigwizardeditdatabase.aspx

Not applicable

6.891

12-Feb-2013

17:02

Searchconfigwizardeditindexserver.aspx

Not applicable

12.324

12-Feb-2013

17:02

Searchconfigwizardeditqueryserver.aspx

Not applicable

11.967

12-Feb-2013

17:02

Searchconfigwizardfinish.aspx

Not applicable

4.115

12-Feb-2013

17:02

Searchconfigwizardtopologyconfig.aspx

Not applicable

7.291

12-Feb-2013

17:02

Searchcoreresults.webpart

Not applicable

1.564

12-Feb-2013

17:02

Searchdisco.aspx

Not applicable

1.021

12-Feb-2013

22:46

Searchemail.aspx

Not applicable

6.256

12-Feb-2013

17:02

Searchfarmdashboard.aspx

Not applicable

6.110

12-Feb-2013

17:02

Searchmain.aspx

Not applicable

18.442

12-Feb-2013

17:02

Searchpaging.dwp

Not applicable

767

12-Feb-2013

17:02

Searchproxy.aspx

Not applicable

7.862

12-Feb-2013

17:02

Searchreset.aspx

Not applicable

12.711

12-Feb-2013

17:02

Searchresultremoval.aspx

Not applicable

11.975

12-Feb-2013

17:02

Searchresults.aspx

Not applicable

27.443

12-Feb-2013

17:02

Searchscopes.sql

Not applicable

58.967

15-Aug-2012

11:05

Searchssl.aspx

Not applicable

5.235

12-Feb-2013

17:02

Searchstats.dwp

Not applicable

626

12-Feb-2013

17:02

Searchsummary.dwp

Not applicable

632

12-Feb-2013

17:02

Searchtimeout.aspx

Not applicable

6.625

12-Feb-2013

17:02

Searchtopology.dwp

Not applicable

645

12-Feb-2013

17:01

Searchwsdl.aspx

Not applicable

15.320

12-Feb-2013

22:46

Securestoresetcredentials.aspx

Not applicable

8.739

12-Feb-2013

22:53

Securestoresetcredentialserrorpage.aspx

Not applicable

4.979

12-Feb-2013

22:53

Securestoresetcredentialssslwarning.aspx

Not applicable

5.061

12-Feb-2013

22:53

Selectcrawledproperty.aspx

Not applicable

8.876

12-Feb-2013

17:02

Selectmanagedproperty.aspx

Not applicable

5.264

12-Feb-2013

17:02

Selectpicture.aspx

Not applicable

2.130

12-Feb-2013

22:46

Selectpicture2.aspx

Not applicable

3.374

12-Feb-2013

22:47

Selectuser.aspx

Not applicable

2.579

12-Feb-2013

22:46

Sethosturldialog.aspx

Not applicable

7.591

12-Feb-2013

22:53

Setimport.aspx

Not applicable

3.133

12-Feb-2013

22:46

Setimport.aspx

Not applicable

3.145

12-Feb-2013

22:46

Sets_storedprocedures.sql

Not applicable

2.330

15-Aug-2012

11:05

Setup.exe

14.0.7159.5000

1.379.520

02-Sep-2015

11:23

Sharepoint_publishing_defaultformtemplates.ascx

Not applicable

8.173

12-Feb-2013

17:12

Sharepointbackendquerylatency.aspx

Not applicable

7.595

12-Feb-2013

17:01

Sharepointkpidisplayformcontrol.ascx

Not applicable

2.823

12-Feb-2013

22:46

Sharepointkpieditformcontrol.ascx

Not applicable

12.229

12-Feb-2013

22:46

Sharepointkpinewformcontrol.ascx

Not applicable

11.974

12-Feb-2013

22:46

Showfulltextindexmapping.aspx

Not applicable

5.635

12-Feb-2013

17:02

Simplekpidisplayformcontrol.ascx

Not applicable

2.651

12-Feb-2013

22:46

Simplekpieditformcontrol.ascx

Not applicable

9.039

12-Feb-2013

22:46

Simplekpinewformcontrol.ascx

Not applicable

9.040

12-Feb-2013

22:46

Sitecachesettings.aspx

Not applicable

10.817

12-Feb-2013

17:14

Sitedirectorysettings.aspx

Not applicable

9.658

14-Dec-2012

08:17

Sitedirectorysettings.aspx

Not applicable

8.952

14-Dec-2012

08:17

Siteframer.dwp

Not applicable

909

12-Feb-2013

22:45

Sitemanager.aspx

Not applicable

32.267

12-Feb-2013

17:14

Sitemap.aspx

Not applicable

284

12-Feb-2013

22:45

Sitenavigationsettings.aspx

Not applicable

8.488

12-Feb-2013

17:12

Skuupgrade.aspx

Not applicable

9.519

12-Feb-2013

22:47

Smtcommentsdialog.aspx

Not applicable

4.061

12-Feb-2013

17:14

Socialcomment.dwp

Not applicable

579

12-Feb-2013

22:46

Socialdata.ascx

Not applicable

1.294

12-Feb-2013

22:46

Socialdata.js

Not applicable

11.838

22-Apr-2013

19:06

Socialdatabookmarklet.aspx

Not applicable

1.809

12-Feb-2013

22:46

Socialdataframe.aspx

Not applicable

5.254

12-Feb-2013

22:47

Socialdataservicedisco.aspx

Not applicable

1.030

12-Feb-2013

17:03

Socialdataservicewsdl.aspx

Not applicable

87.141

12-Feb-2013

17:03

Socialsrp.sql

Not applicable

156.059

11-Mar-2011

00:00

Socialup.sql

Not applicable

134.686

11-Mar-2011

00:00

Sp.ui.rte.publishing.debug.js

Not applicable

63.694

28-Nov-2012

06:22

Sp.ui.rte.publishing.js

Not applicable

44.063

28-Nov-2012

06:22

Sp.ui.spellcheck.debug.js

Not applicable

58.536

08-Aug-2013

01:47

Sp.ui.spellcheck.js

Not applicable

37.528

08-Aug-2013

01:47

Spellcheck.asmx

Not applicable

196

12-Feb-2013

17:12

Spellcheckdisco.aspx

Not applicable

1.301

12-Feb-2013

22:46

Spellchecker.aspx

Not applicable

12.764

12-Feb-2013

17:12

Spellcheckmanagement.aspx

Not applicable

7.910

12-Feb-2013

17:02

Spellcheckwsdl.aspx

Not applicable

6.860

12-Feb-2013

22:46

Splistfilter.dwp

Not applicable

622

12-Feb-2013

22:46

Spnewdashboard.aspx

Not applicable

12.089

12-Feb-2013

22:45

Spscore.resx

Not applicable

85.962

30-Dec-2014

14:40

Spscrawldisco.aspx

Not applicable

1.017

12-Feb-2013

22:46

Spscrawlwsdl.aspx

Not applicable

10.791

12-Feb-2013

22:46

Spsdisco.aspx

Not applicable

14.965

12-Feb-2013

22:47

Spsredirect.aspx

Not applicable

246

12-Feb-2013

22:46

Spsredr.aspx

Not applicable

298

12-Feb-2013

22:46

Spstd1.aspx

Not applicable

3.907

12-Feb-2013

22:53

Spstd2.aspx

Not applicable

4.938

12-Feb-2013

22:53

Spstd3.aspx

Not applicable

4.455

12-Feb-2013

22:53

Spstd4.aspx

Not applicable

4.457

12-Feb-2013

22:53

Spstd5.aspx

Not applicable

5.785

12-Feb-2013

22:53

Spstd6.aspx

Not applicable

5.790

12-Feb-2013

22:53

Spstd7.aspx

Not applicable

5.854

12-Feb-2013

22:53

Spstd8.aspx

Not applicable

5.806

12-Feb-2013

22:53

Spstdhorizontal.aspx

Not applicable

3.932

12-Feb-2013

22:53

Sqlerrormessages.sql

Not applicable

30.252

15-Aug-2012

11:05

Sqlpersistenceproviderlogic.sql

Not applicable

6.744

15-Aug-2012

11:05

Sqlpersistenceproviderschema.sql

Not applicable

1.097

15-Aug-2012

11:05

Sqlpersistenceservice_logic.sql

Not applicable

11.904

15-Aug-2012

11:05

Sqlpersistenceservice_schema.sql

Not applicable

2.120

15-Aug-2012

11:05

Sqlworkitemschedulerlogic.sql

Not applicable

5.643

15-Aug-2012

11:05

Sqlworkitemschedulerschema.sql

Not applicable

463

15-Aug-2012

11:05

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

177.696

07-Aug-2012

08:20

Srchconnectorgenerator.aspx

Not applicable

277

12-Feb-2013

17:02

Srchipp.dll

14.0.7005.1000

1.418.336

31-Oct-2012

19:37

Srchrss.aspx

Not applicable

2.334

12-Feb-2013

17:02

Sspadmin.master

Not applicable

29.079

12-Feb-2013

17:02

Storedprocedures.sql

Not applicable

118.557

15-Aug-2012

11:05

Submitvariations.aspx

Not applicable

4.202

12-Feb-2013

17:12

Success.aspx

Not applicable

2.951

12-Feb-2013

17:02

Summary.aspx

Not applicable

6.010

12-Feb-2013

22:47

Summaryresults.webpart

Not applicable

1.304

12-Feb-2013

17:02

Svrexport.exe

4.0.2450.49

35.424

15-Aug-2012

11:28

Svrsetup.dll

14.0.7159.5000

7.322.792

02-Sep-2015

11:23

Sync_storedprocedures.sql

Not applicable

15.045

15-Aug-2012

11:05

Sync_synchronizationrules.sql

Not applicable

2.578

15-Aug-2012

11:05

Synchronizationsetting.aspx

Not applicable

5.162

12-Feb-2013

22:46

Synchronizationsetting.aspx

Not applicable

5.174

12-Feb-2013

22:46

Syncnow.aspx

Not applicable

3.368

12-Feb-2013

22:46

Syncnow.aspx

Not applicable

3.380

12-Feb-2013

22:46

Syncsetuputl.dll

4.0.2450.49

233.064

15-Aug-2012

11:28

Ta_createprofiledialog.aspx

Not applicable

4.142

12-Feb-2013

22:53

Ta_managecontentdeployment.aspx

Not applicable

8.606

12-Feb-2013

17:12

Ta_managesssvcapplication.aspx

Not applicable

6.210

12-Feb-2013

22:53

Ta_managesssvcapplicationcredentials.aspx

Not applicable

4.323

12-Feb-2013

22:53

Ta_managetargetapplication.aspx

Not applicable

7.238

12-Feb-2013

22:53

Ta_sethosturldialog.aspx

Not applicable

7.600

12-Feb-2013

22:53

Tables.sql

Not applicable

15.363

15-Aug-2012

11:05

Tabviewpage.aspx

Not applicable

286

12-Feb-2013

22:45

Tabviewpagelayout.aspx

Not applicable

4.912

12-Feb-2013

22:45

Tagcloud.dwp

Not applicable

562

12-Feb-2013

22:46

Taggedpeoplelist.dwp

Not applicable

586

12-Feb-2013

22:46

Taggedurllist.dwp

Not applicable

577

12-Feb-2013

22:46

Taginformation.dwp

Not applicable

580

12-Feb-2013

22:46

Tagprofile.aspx

Not applicable

3.771

12-Feb-2013

22:45

Targetappgeneralsettingssection.ascx

Not applicable

10.855

12-Feb-2013

22:53

Targetapplicationssection.ascx

Not applicable

9.647

12-Feb-2013

22:53

Taxonomy.sql

Not applicable

217.558

06-Sep-2013

01:20

Taxonomyclientservice.asmx

Not applicable

213

12-Feb-2013

17:02

Taxonomyclientservicedisco.aspx

Not applicable

1.259

12-Feb-2013

17:02

Taxonomyclientservicewsdl.aspx

Not applicable

11.144

12-Feb-2013

17:02

Taxonomyfieldeditor.ascx

Not applicable

11.918

12-Feb-2013

17:02

Taxonomyinternalservice.json

Not applicable

215

12-Feb-2013

17:02

Taxonomypicker.ascx

Not applicable

3.943

12-Feb-2013

22:46

Taxonomytreepicker.aspx

Not applicable

4.177

21-Nov-2012

04:24

Taxupdateprocs.sql

Not applicable

206.896

06-Sep-2013

01:20

Tcscsearchresults.aspx

Not applicable

34.468

12-Feb-2013

17:02

Termstoremanager.aspx

Not applicable

52.767

21-Nov-2012

04:24

Termstoremanager.js

Not applicable

131.679

16-Aug-2013

22:36

Textfilter.dwp

Not applicable

721

12-Feb-2013

22:46

Thisweekinpictures.dwp

Not applicable

456

12-Feb-2013

22:45

Thoughts.aspx

Not applicable

10.779

12-Feb-2013

22:45

Timezones.sql

Not applicable

15.854

15-Aug-2012

11:05

Topanswer.webpart

Not applicable

1.062

12-Feb-2013

17:02

Topologyappsettings.aspx

Not applicable

23.555

12-Feb-2013

17:02

Topologyconfigfinish.aspx

Not applicable

3.877

12-Feb-2013

17:02

Topsites.aspx

Not applicable

284

12-Feb-2013

22:45

Topsiteswebpart.webpart

Not applicable

1.569

12-Feb-2013

22:45

Tquery.dll

14.0.7005.1000

5.646.936

31-Oct-2012

19:44

Translatablesettings.aspx

Not applicable

8.819

12-Feb-2013

17:14

Transmgmtlibtemplates.ascx

Not applicable

3.243

21-Nov-2012

05:13

Treecontrol.js

Not applicable

124.407

16-Sep-2014

20:14

Truncatedeletedexpiredobjects.sql

Not applicable

19.260

15-Aug-2012

11:05

Txtlstvw.aspx

Not applicable

1.799

12-Feb-2013

22:45

Uiutils.dll

4.0.2450.49

379.488

15-Aug-2012

11:28

Unapprovedresources.aspx

Not applicable

15.183

12-Feb-2013

17:14

Uocconfigurations.sql

Not applicable

612.774

15-Aug-2012

11:05

Updated.aspx

Not applicable

3.462

12-Feb-2013

22:46

Updateschedule.aspx

Not applicable

5.844

12-Feb-2013

17:02

Upload.aspx

Not applicable

15.839

12-Feb-2013

16:52

Upload.aspx

Not applicable

15.820

12-Feb-2013

17:03

Upload.aspx

Not applicable

15.896

21-Nov-2012

05:18

Uploadex.aspx

Not applicable

20.849

18-Jul-2013

09:47

Urlselector.aspx

Not applicable

6.039

12-Feb-2013

17:02

Usercontextmanagement.aspx

Not applicable

5.981

12-Feb-2013

17:02

Userphoto.aspx

Not applicable

860

18-Dec-2012

10:58

Userprofileapplicationpermissions.aspx

Not applicable

3.919

12-Feb-2013

22:46

Userprofileapplicationpermissions.aspx

Not applicable

3.924

12-Feb-2013

22:46

Userprofilechangeservicedisco.aspx

Not applicable

1.042

12-Feb-2013

22:46

Userprofilechangeservicewsdl.aspx

Not applicable

20.775

12-Feb-2013

22:46

Userprofileservicedisco.aspx

Not applicable

1.030

12-Feb-2013

22:46

Userprofileservicewsdl.aspx

Not applicable

90.920

12-Feb-2013

22:46

Values.sql

Not applicable

240.048

15-Aug-2012

11:05

Variationexport.aspx

Not applicable

266

12-Feb-2013

17:12

Variationimport.aspx

Not applicable

7.551

12-Feb-2013

17:14

Variationlabel.aspx

Not applicable

14.871

12-Feb-2013

17:14

Variationlabels.aspx

Not applicable

11.080

12-Feb-2013

17:14

Variationlogs.aspx

Not applicable

9.193

12-Feb-2013

17:14

Variationsettings.aspx

Not applicable

14.174

12-Feb-2013

17:14

Variationslabelmenu.ascx

Not applicable

460

12-Feb-2013

17:12

Variationsrootlanding.ascx

Not applicable

8.190

12-Feb-2013

17:12

Viewscopes.aspx

Not applicable

13.825

12-Feb-2013

17:02

Viewscopes.aspx

Not applicable

22.951

12-Feb-2013

17:02

Viewscopesettings.aspx

Not applicable

13.328

12-Feb-2013

17:02

Viewscopesettings.aspx

Not applicable

8.050

12-Feb-2013

17:02

Visualbestbet.dwp

Not applicable

654

12-Feb-2013

17:02

Warning.aspx

Not applicable

3.942

12-Feb-2013

17:03

Webfldr.aspx

Not applicable

2.590

21-Nov-2012

05:18

Webtaggingdialog.aspx

Not applicable

5.484

16-Jul-2014

02:34

Webtaggingdialog.js

Not applicable

17.313

16-Jul-2014

02:34

Welcomelayout2.aspx

Not applicable

4.170

12-Feb-2013

22:45

Welcomelinks.aspx

Not applicable

7.674

12-Feb-2013

17:13

Welcomesplash.aspx

Not applicable

7.873

12-Feb-2013

17:13

Welcometoc.aspx

Not applicable

6.953

12-Feb-2013

17:13

Welcomewebpart.dwp

Not applicable

613

12-Feb-2013

22:46

Wizardconnecttodata.aspx

Not applicable

8.027

12-Feb-2013

17:35

Wizardconnecttodatastep1.ascx

Not applicable

4.360

12-Feb-2013

17:35

Wizardconnecttodatastep2.ascx

Not applicable

13.155

12-Feb-2013

17:35

Wizardconnecttodatastep3.ascx

Not applicable

14.012

12-Feb-2013

17:35

Wizardconnecttodatastep4.ascx

Not applicable

2.393

12-Feb-2013

17:35

Wizardcustomizechart.aspx

Not applicable

7.523

12-Feb-2013

17:35

Wizardcustomizechartstep1.ascx

Not applicable

5.979

12-Feb-2013

17:35

Wizardcustomizechartstep2.ascx

Not applicable

5.239

12-Feb-2013

17:35

Wizardcustomizechartstep3.ascx

Not applicable

9.027

12-Feb-2013

17:35

Wizardlist.aspx

Not applicable

4.437

12-Feb-2013

17:35

Workflowdisco.aspx

Not applicable

1.311

12-Feb-2013

17:23

Workflowwsdl.aspx

Not applicable

16.806

12-Feb-2013

17:23

Wrktaskip.aspx

Not applicable

3.929

21-Nov-2012

05:13

Wsrpconsumerwebpart.dwp

Not applicable

457

12-Feb-2013

22:46

Wsrpmarkupproxy.aspx

Not applicable

241

12-Feb-2013

22:46

Xlatewfassoc.aspx

Not applicable

9.567

21-Nov-2012

05:18

Xmlmapropertypages.dll

4.0.2450.49

383.608

15-Aug-2012

11:28

Xslapplicatorsettings.ascx

Not applicable

3.048

12-Feb-2013

17:12

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×