Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB3054945 cho Microsoft SharePoint Server 2013 đã được phát hành vào ngày 13 tháng 10 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Khắc phục sự cố sau đây:

Giả định rằng bạn đang điền vào biểu mẫu InfoPath trong Microsoft Internet Explorer 11. Biểu mẫu chứa điều khiển bộ chọn người và điều khiển phần đính kèm tệp và nằm trong một tuyển tập site trong chế độ SharePoint 2010. Khi bạn tìm cách tải tệp lên điều khiển phần đính kèm tệp, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

Đã xảy ra lỗi không mong muốn.

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Kiện

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có cài đặt Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1 .

Tham khảo

Xem thông tin về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Thông tin tệp

Phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab múi giờ trong Pa-nen điều khiển ngày và thời gian.

thông tin tệp ifsmui-en-US. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Dsigres.cab

Not applicable

402.869

15-Sep-2015

21:58

Dsigres.cab

Not applicable

430.001

15-Sep-2015

21:58

thông tin tệp ifswfe-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Core.js

Not applicable

646.659

15-Sep-2015

21:58

Core.js

Not applicable

636.448

15-Sep-2015

21:58

Dsigctrl.cab

Not applicable

413.399

15-Sep-2015

21:58

Dsigctrl.cab

Not applicable

439.643

15-Sep-2015

21:58

Dsigres.cab

Not applicable

402.869

15-Sep-2015

21:58

Dsigres.cab

Not applicable

430.001

15-Sep-2015

21:58

Exp_pdf_server.dll

15.0.4753.1000

142.424

15-Sep-2015

21:58

Exp_xps_server.dll

15.0.4725.1000

77.496

15-Sep-2015

21:58

Formsettings.aspx

Not applicable

18.804

15-Sep-2015

21:58

Htmlchkr.dll

15.0.4763.1000

1.031.272

15-Sep-2015

21:58

Htmlutil.dll

15.0.4763.1000

2.615.904

15-Sep-2015

21:58

Igxserver.dll

15.0.4763.1000

10.431.040

15-Sep-2015

21:58

Ipfs.format.ps1xml

Not applicable

15.682

15-Sep-2015

21:58

Microsoft.office.infopath.clrloader.dll

15.0.4615.1000

17.128

15-Sep-2015

21:58

Microsoft.office.infopath.server.dll

15.0.4761.1000

3.016.272

15-Sep-2015

21:58

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4763.1000

789.184

15-Sep-2015

21:58

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376.488

15-Sep-2015

21:58

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145.616

15-Sep-2015

21:02

Mobileformserver.aspx

Not applicable

1.036

15-Sep-2015

21:58

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218.984

15-Sep-2015

21:58

Mshy3hu.lex

Not applicable

933.579

15-Sep-2015

21:58

Mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226.920

15-Sep-2015

21:58

Mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226.920

15-Sep-2015

21:58

Mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225.488

15-Sep-2015

21:58

Mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226.920

15-Sep-2015

21:58

Mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225.488

15-Sep-2015

21:58

Mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226.920

15-Sep-2015

21:58

Mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225.488

15-Sep-2015

21:58

Mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225.488

15-Sep-2015

21:58

Mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226.920

15-Sep-2015

21:58

Mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226.920

15-Sep-2015

21:58

Mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226.920

15-Sep-2015

21:58

Mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226.920

15-Sep-2015

21:58

Mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225.488

15-Sep-2015

21:58

Mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226.920

15-Sep-2015

21:58

Mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225.488

15-Sep-2015

21:58

Mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226.920

15-Sep-2015

21:58

Mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226.920

15-Sep-2015

21:58

Mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226.920

15-Sep-2015

21:58

Mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225.488

15-Sep-2015

21:58

Mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225.488

15-Sep-2015

21:58

Mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225.488

15-Sep-2015

21:58

Mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226.920

15-Sep-2015

21:58

Mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226.920

15-Sep-2015

21:58

Mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226.920

15-Sep-2015

21:58

Mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226.920

15-Sep-2015

21:58

Mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225.488

15-Sep-2015

21:58

Mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226.920

15-Sep-2015

21:58

Mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225.488

15-Sep-2015

21:58

Mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226.920

15-Sep-2015

21:58

Mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226.920

15-Sep-2015

21:58

Mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226.920

15-Sep-2015

21:58

Mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226.920

15-Sep-2015

21:58

Msores.dll

15.0.4733.1000

112.326.848

15-Sep-2015

21:58

Msoserver.dll

15.0.4763.1000

25.746.528

15-Sep-2015

21:58

Msptls.dll

15.0.4745.1000

1.522.880

15-Sep-2015

21:58

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

608.080

15-Sep-2015

13:52

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

829.264

15-Sep-2015

13:52

Oartodfserver.dll

15.0.4763.1000

3.832.912

15-Sep-2015

21:58

Oartserver.dll

15.0.4763.1000

21.657.688

15-Sep-2015

21:58

Office.odf

15.0.4763.1000

5.242.432

15-Sep-2015

21:58

Riched20.dll

15.0.4737.1000

2.227.368

15-Sep-2015

21:58

Saext.dll

15.0.4454.1000

303.216

15-Sep-2015

21:58

Signatureeula.formserver.aspx

Not applicable

9.143

15-Sep-2015

21:58

Sp.userprofiles.debug.js

Not applicable

140.997

15-Sep-2015

21:58

Sp.userprofiles.js

Not applicable

140.991

15-Sep-2015

21:58

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×