Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB3054930 cho Microsoft Office Web Apps Server 2013. Bản cập nhật này đã được phát hành vào ngày 14 tháng 7, 2015 và nó có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Khắc phục sự cố sau đây:

Khi bạn xem email có chứa một hình ảnh trong ngăn đọc trong phiên bản x64 của Microsoft Outlook 2013, ảnh có thể được hiển thị không đúng.

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Kiện

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1 đã được cài đặt.

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây. Thông tin tệp Wacserver-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Accessclientdesignerexternal.js

Not Applicable

541.557

16-Jun-2015

23:31

Accessserverscriptsexternal.js

Not Applicable

1.165.372

16-Jun-2015

23:31

Accsrvclientstrings.js

Not Applicable

65.075

16-Jun-2015

23:31

Acewdat.dll

15.0.4695.1000

3.051.744

16-Jun-2015

23:31

Acewstr.dll

15.0.4695.1000

859.344

17-Jun-2015

12:59

Acl1026.js

Not Applicable

5.944

16-Jun-2015

23:31

Acl1027.js

Not Applicable

787

16-Jun-2015

23:31

Acl1032.js

Not Applicable

17.526

16-Jun-2015

23:31

Acl1033.js

Not Applicable

19.223

16-Jun-2015

23:31

Acl1035.js

Not Applicable

1.853

16-Jun-2015

23:31

Acl1036.js

Not Applicable

24.760

16-Jun-2015

23:31

Acl1037.js

Not Applicable

311

16-Jun-2015

23:31

Acl1038.js

Not Applicable

4.786

16-Jun-2015

23:31

Acl1039.js

Not Applicable

8.187

16-Jun-2015

23:31

Acl1043.js

Not Applicable

5.094

16-Jun-2015

23:31

Acl1044.js

Not Applicable

6.077

16-Jun-2015

23:31

Acl1048.js

Not Applicable

20.519

16-Jun-2015

23:31

Acl1050.js

Not Applicable

12.998

16-Jun-2015

23:31

Acl1051.js

Not Applicable

2.922

16-Jun-2015

23:31

Acl1055.js

Not Applicable

1.741

16-Jun-2015

23:31

Acl1058.js

Not Applicable

6.470

16-Jun-2015

23:31

Acl1060.js

Not Applicable

11.429

16-Jun-2015

23:31

Acl1061.js

Not Applicable

2.688

16-Jun-2015

23:31

Acl1062.js

Not Applicable

6.816

16-Jun-2015

23:31

Acl1063.js

Not Applicable

4.362

16-Jun-2015

23:31

Acl1094.js

Not Applicable

4.758

16-Jun-2015

23:31

Acl1095.js

Not Applicable

42.435

16-Jun-2015

23:31

Acl1097.js

Not Applicable

10.260

16-Jun-2015

23:31

Acl1098.js

Not Applicable

61.968

16-Jun-2015

23:31

Acl1099.js

Not Applicable

28.191

16-Jun-2015

23:31

Acl1102.js

Not Applicable

43.098

16-Jun-2015

23:31

Acl1106.js

Not Applicable

18.028

16-Jun-2015

23:31

Acl2068.js

Not Applicable

7.333

16-Jun-2015

23:31

Acl2070.js

Not Applicable

2.184

16-Jun-2015

23:31

Acl2074.js

Not Applicable

19.244

16-Jun-2015

23:31

Acl2108.js

Not Applicable

8.667

16-Jun-2015

23:31

Acl3098.js

Not Applicable

9.991

16-Jun-2015

23:31

Agentmanagerwatchdog.exe

15.0.4481.1000

26.736

16-Jun-2015

23:31

Agentmanagerwatchdog.exe.config

Not Applicable

5.681

16-Jun-2015

23:31

Alger.ttf

Not Applicable

76.588

16-Jun-2015

23:31

Appserverhost.exe

15.0.4502.1000

18.624

16-Jun-2015

23:31

Arialn.ttf

Not Applicable

175.956

16-Jun-2015

23:31

Arialnb.ttf

Not Applicable

180.740

16-Jun-2015

23:31

Arialnbi.ttf

Not Applicable

180.084

16-Jun-2015

23:31

Arialni.ttf

Not Applicable

181.124

16-Jun-2015

23:31

Bauhs93.ttf

Not Applicable

47.644

16-Jun-2015

23:31

Blank10x10.gif

Not Applicable

49

17-Jun-2015

13:14

Bootedit.js

Not Applicable

1.245.214

16-Jun-2015

23:31

Bootview.js

Not Applicable

853.776

16-Jun-2015

23:31

Box4_cluster.css

Not Applicable

2.274

17-Jun-2015

13:14

Box4intl.js

Not Applicable

74.295

16-Jun-2015

23:31

Branding.dll

15.0.4454.1000

15.960

16-Jun-2015

23:31

Broadcast.attendee.js

Not Applicable

9.239

16-Jun-2015

23:31

Broadcast.info.js

Not Applicable

6.238

16-Jun-2015

23:31

Broadcast.powerpoint.css

Not Applicable

31.423

16-Jun-2015

23:31

Broadcast.powerpoint.js

Not Applicable

31.880

16-Jun-2015

23:31

Broadcast.presenter.js

Not Applicable

2.676

16-Jun-2015

23:31

Broadcast.shared.js

Not Applicable

399.997

16-Jun-2015

23:31

Broadcast.word.js

Not Applicable

5.105

16-Jun-2015

23:31

Broadcasthost.js

Not Applicable

889.776

16-Jun-2015

23:31

Broadcastintl.js

Not Applicable

3.998

16-Jun-2015

23:31

Broadcastwatchdog_app.exe

15.0.4502.1000

19.632

16-Jun-2015

23:31

Broadcastwatchdog_app.exe.config

Not Applicable

5.681

16-Jun-2015

23:31

Broadcastwatchdog_wfe.exe

15.0.4717.1000

39.104

16-Jun-2015

23:31

Broadcastwatchdog_wfe.exe.config

Not Applicable

5.681

16-Jun-2015

23:31

Calibril.ttf

Not Applicable

758.196

16-Jun-2015

23:31

Calibrili.ttf

Not Applicable

868.464

16-Jun-2015

23:31

Columnselect.cur

Not Applicable

2.238

17-Jun-2015

13:14

Commonintl.js

Not Applicable

40.719

16-Jun-2015

23:31

Compat.browser

Not Applicable

13.006

16-Jun-2015

23:31

Compat.js

Not Applicable

6.993

16-Jun-2015

23:31

Diagnostics.asmx

Not Applicable

196

16-Jun-2015

23:31

Diskcache.svc

Not Applicable

203

16-Jun-2015

23:31

Diskcachewatchdog.exe

15.0.4481.1000

15.456

16-Jun-2015

23:31

Diskcachewatchdog.exe.config

Not Applicable

5.681

16-Jun-2015

23:31

Edit.dll1.js

Not Applicable

19.666

16-Jun-2015

23:31

Editappserverhost.exe

15.0.4511.1000

28.352

16-Jun-2015

23:31

Editappserverhostslim.exe

Not Applicable

135.328

16-Jun-2015

23:31

Editsurface.css

Not Applicable

6.190

16-Jun-2015

23:31

Ewa.bi.js

Not Applicable

116.742

16-Jun-2015

23:31

Ewa.cuixas.js

Not Applicable

181.338

16-Jun-2015

23:31

Ewa.ev.js

Not Applicable

8.536

16-Jun-2015

23:31

Ewa.js

Not Applicable

756.966

16-Jun-2015

23:31

Ewa.nov.js

Not Applicable

68.738

16-Jun-2015

23:31

Ewa.pi.js

Not Applicable

275.449

16-Jun-2015

23:31

Ewa.ribbon.js

Not Applicable

143.077

16-Jun-2015

23:31

Ewa.strings.moss.js

Not Applicable

19.021

16-Jun-2015

23:31

Ewa.strings.wac.js

Not Applicable

19.013

16-Jun-2015

23:31

Ewa.ts.js

Not Applicable

120.385

16-Jun-2015

23:31

Ewaanth.gif

Not Applicable

216

17-Jun-2015

13:15

Ewaantv.gif

Not Applicable

213

17-Jun-2015

13:15

Ewamoss.bi.js

Not Applicable

116.771

16-Jun-2015

23:31

Ewamoss.cuixas.js

Not Applicable

181.472

16-Jun-2015

23:31

Ewamoss.ee.js

Not Applicable

32.413

16-Jun-2015

23:31

Ewamoss.ev.js

Not Applicable

8.548

16-Jun-2015

23:31

Ewamoss.evc.js

Not Applicable

26.364

16-Jun-2015

23:31

Ewamoss.js

Not Applicable

796.219

16-Jun-2015

23:31

Ewamoss.nov.js

Not Applicable

68.840

16-Jun-2015

23:31

Ewamoss.pi.js

Not Applicable

275.619

16-Jun-2015

23:31

Ewamoss.ts.js

Not Applicable

120.452

16-Jun-2015

23:31

Ewr023.gif

Not Applicable

908

17-Jun-2015

13:15

Ewr034.gif

Not Applicable

43

17-Jun-2015

13:10

Ewr048.gif

Not Applicable

325

17-Jun-2015

13:10

Ewr049.gif

Not Applicable

323

17-Jun-2015

13:10

Ewrdefault.css

Not Applicable

94.936

16-Jun-2015

23:31

Ewrform.css

Not Applicable

7.621

16-Jun-2015

23:31

Excelcnv.exe

15.0.4737.1000

29.488.800

16-Jun-2015

23:31

Excelcommonserverimagecluster.css

Not Applicable

8.883

17-Jun-2015

13:10

Excelframe.css

Not Applicable

7.707

16-Jun-2015

23:31

Excelribbon.css

Not Applicable

44.222

16-Jun-2015

23:31

Excelwebrenderer.ascx

Not Applicable

5.907

16-Jun-2015

23:31

Excelwebrenderernewwebpartcontrol.ascx

Not Applicable

2.193

16-Jun-2015

23:31

Excelwebrenderernovcontrol.ascx

Not Applicable

1.535

16-Jun-2015

23:31

Exp_pdf_server.dll

15.0.4725.1000

140.984

16-Jun-2015

23:31

Exp_xps_server.dll

15.0.4725.1000

77.496

16-Jun-2015

23:31

Facet.thmx

Not Applicable

738.429

16-Jun-2015

23:31

Farmstatemanagerwatchdog.exe

15.0.4481.1000

15.456

16-Jun-2015

23:31

Farmstatemanagerwatchdog.exe.config

Not Applicable

5.681

16-Jun-2015

23:31

Farmstatereplicator.exe

15.0.4502.1000

15.024

16-Jun-2015

23:31

Farmstatereplicator.exe.config

Not Applicable

5.681

16-Jun-2015

23:31

Favicon_excel.ico

Not Applicable

8.958

17-Jun-2015

13:15

Favicon_onenote.ico

Not Applicable

8.958

17-Jun-2015

13:14

Favicon_ppt.ico

Not Applicable

8.958

17-Jun-2015

13:14

Favicon_word.ico

Not Applicable

8.958

17-Jun-2015

13:14

Form.js

Not Applicable

229.876

16-Jun-2015

23:31

Formatpainterobject.cur

Not Applicable

326

17-Jun-2015

13:14

Gkpowerpoint.dll

15.0.4699.1000

2.576.056

16-Jun-2015

23:31

Gkword.dll

15.0.4699.1000

3.221.696

16-Jun-2015

23:31

Hostingservicewatchdog.exe

15.0.4469.1000

14.960

16-Jun-2015

23:31

Hostingservicewatchdog.exe.config

Not Applicable

5.681

16-Jun-2015

23:31

Igx.dll

15.0.4727.1000

10.369.184

16-Jun-2015

23:31

Igxserver.dll

15.0.4727.1000

10.429.088

16-Jun-2015

23:31

Imagingservice.exe

15.0.4502.1000

16.072

16-Jun-2015

23:31

Imagingservice.exe.config

Not Applicable

6.292

16-Jun-2015

23:31

Imagingwatchdog.exe

15.0.4599.1000

19.680

16-Jun-2015

23:31

Imagingwatchdog.exe.config

Not Applicable

6.183

16-Jun-2015

23:31

Integral.thmx

Not Applicable

3.446.188

16-Jun-2015

23:31

Phòng họp ion. thmx

Not Applicable

1.594.859

16-Jun-2015

23:31

Ion.thmx

Not Applicable

1.837.531

16-Jun-2015

23:31

Jquery-1.4.3.min.js

Not Applicable

94.163

16-Jun-2015

23:31

Meetingsdark.cluster.css

Not Applicable

2.343

17-Jun-2015

13:15

Meetingslight.cluster.css

Not Applicable

721

17-Jun-2015

13:15

Meetingslyncstatusbar.css

Not Applicable

24.960

16-Jun-2015

23:31

Meetingstoolbar.css

Not Applicable

29.364

16-Jun-2015

23:31

Metlyncframe.css

Not Applicable

19.016

16-Jun-2015

23:31

Metpptframe.css

Not Applicable

19.016

16-Jun-2015

23:31

Metricsprovider.exe

15.0.4481.1000

17.016

16-Jun-2015

23:31

Metricsprovider.exe.config

Not Applicable

6.381

16-Jun-2015

23:31

Mewa.image.css

Not Applicable

1.205

17-Jun-2015

13:10

Mewa.js

Not Applicable

350.545

16-Jun-2015

23:31

Mewa.string.js

Not Applicable

1.192

16-Jun-2015

23:31

Mewastyles.css

Not Applicable

35.230

16-Jun-2015

23:31

Mewastylesrtl.css

Not Applicable

35.232

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.cobaltcore.dll

15.0.4557.1000

1.183.424

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.data.datafeedclient.dll

12.0.0.50823

120.752

16-Jun-2015

09:57

Microsoft.data.edm.dll

3.5.30729.50823

652.696

16-Jun-2015

09:57

Microsoft.data.odata.dll

3.5.30729.50823

788.384

16-Jun-2015

09:57

Microsoft.excel.adomdclient.dll

11.0.2830.57

650.912

16-Jun-2015

09:57

Microsoft.excel.amo.dll

11.0.2830.57

1.482.408

16-Jun-2015

09:57

Microsoft.excel.streaming.dll

11.0.2830.57

199.328

16-Jun-2015

09:56

Microsoft.excel.xmla.dll

11.0.2830.57

331.424

16-Jun-2015

09:56

Microsoft.office.excel.datamodel.dll

15.0.4671.1000

707.232

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.dll

15.0.4657.1000

943.280

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.interop.dll

15.0.4625.1000

454.328

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.proxy.dll

15.0.4521.1000

266.424

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.excel.server.dll

15.0.4737.1000

1.190.584

17-Jun-2015

13:15

Microsoft.office.excel.server.ecswatchdog.exe

15.0.4511.1000

72.384

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.excel.server.resources.dll

15.0.4625.1000

286.416

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.excel.server.servicehost.dll

15.0.4525.1000

144.056

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.excel.server.webservices.dll

15.0.4463.1000

46.152

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.excel.webui.internal.dll

15.0.4737.1000

1.121.480

17-Jun-2015

13:15

Microsoft.office.excel.webui.mobile.dll

15.0.4460.1000

123.488

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.excel.webui.mobilea.dll

15.0.4481.1000

72.288

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.ofc.dll

15.0.0.0

34.984

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.powerpoint.web.media.xap

Not Applicable

60.378

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.broadcast.interface.data.dll

15.0.4502.1000

31.920

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.broadcast.interface.shared.dll

15.0.4717.1000

272.056

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.broadcast.pipe.core.dll

15.0.4502.1000

33.472

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.broadcast.pipe.interface.dll

15.0.4502.1000

24.256

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.broadcast.pipe.shared.dll

15.0.4502.1000

17.088

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.broadcast.pipe.web.dll

15.0.4502.1000

58.048

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.broadcast.web.powerpointui.dll

15.0.4611.1000

218.304

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.broadcast.web.services.dll

15.0.4502.1000

53.440

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.broadcast.web.ui.dll

15.0.4717.1000

46.784

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.dll

15.0.4731.1000

2.676.912

17-Jun-2015

13:12

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4699.1000

444.600

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.powerpoint.core.interface.dll

15.0.4553.1000

25.792

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.powerpoint.core.webconversion.dll

15.0.4567.1000

124.072

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.powerpoint.core.webedit.dll

15.0.4567.1000

127.144

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.powerpoint.interface.data.dll

15.0.4625.1000

71.360

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.powerpoint.interface.data.xmlserializers.dll

15.0.4625.1000

235.176

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.powerpoint.interface.edit.dll

15.0.4511.1000

73.920

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.powerpoint.interface.edit.xmlserializers.dll

15.0.4511.1000

286.376

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.powerpoint.interface.shared.dll

15.0.4611.1000

268.480

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.core.dll

15.0.4625.1000

364.736

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.interface.dll

15.0.4519.1000

33.984

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.shared.dll

15.0.4525.1000

56.000

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.web.dll

15.0.4519.1000

55.488

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.web.intl.dll

15.0.4707.1000

20.664

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.web.intl.resources.dll

15.0.4707.1000

42.680

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.powerpoint.web.datacenterhost.dll

15.0.4502.1000

14.528

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.powerpoint.web.mobileui.dll

15.0.4502.1000

118.960

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.powerpoint.web.mobileuia.dll

15.0.4717.1000

85.176

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.powerpoint.web.services.dll

15.0.4707.1000

159.416

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.powerpoint.web.services.mobile.dll

15.0.4502.1000

21.184

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.powerpoint.web.ui.dll

15.0.4611.1000

100.032

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.powerpoint.web.webviewercomponent.dll

15.0.4611.1000

236.736

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

15.0.4731.1000

3.157.704

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.agentmanager.exe

15.0.4481.1000

69.728

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.apps.administration.dll

15.0.4567.1000

97.472

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.apps.administration.dll.config

Not Applicable

5.681

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.apps.common.dll

15.0.4543.1000

201.408

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.apps.environment.wacserver.dll

15.0.4693.1000

431.296

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.apps.environment.ws.xml.dll

15.0.4469.1000

28.272

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.apps.environment.ws.xml.xmlserializers.dll

15.0.0.0

51.264

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.box4.dll

15.0.4707.1000

1.273.536

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.cellstorage.dll

15.0.4645.1000

150.208

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.coauthwrapper.dll

15.0.4502.1000

62.640

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.common.dll

15.0.4699.1000

2.551.000

17-Jun-2015

13:12

Microsoft.office.web.common.intl.dll

15.0.4448.1000

13.408

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.common.intl.resources.dll

15.0.4448.1000

23.136

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.common.xmlserializers.dll

15.0.0.0

37.032

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

193.728

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57.536

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28.352

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.conversion.viewing.dll

15.0.4514.1000

106.688

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.diskcache.dll

15.0.4502.1000

42.184

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.filefetcher.dll

15.0.4514.1000

54.464

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.host.wacserver.webonenote.dll

15.0.4514.1000

15.040

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.host.wacserver.webwordviewer.dll

15.0.4514.1000

15.552

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.machinetranslation.dll

15.0.4502.1000

93.376

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.mobilewordviewer.dll

15.0.4502.1000

110.256

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.mobilewordviewera.dll

15.0.4701.1000

84.152

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.nativeonenoteinterop.dll

15.0.4729.1000

469.696

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.nativeutils.dll

15.0.4627.1000

307.424

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.officemobile.wordviewer.dll

15.0.4502.1000

18.096

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.openfromurl.common.dll

15.0.4502.1000

24.256

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.openfromurl.host.dll

15.0.4502.1000

41.152

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.openfromurl.web.dll

15.0.4502.1000

27.824

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.proofing.core.dll

15.0.4525.1000

48.832

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.proofing.types.dll

15.0.4466.1000

16.496

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.sandbox.dll

15.0.4729.1000

176.848

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.webonenotewatchdog.exe

15.0.4599.1000

19.648

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.webonenotewatchdog.exe.config

Not Applicable

6.185

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.wireprotocol.dll

15.0.4707.1000

125.624

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.web.wordviewer.dll

15.0.4511.1000

70.848

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.office.wordcompanion.openxml.dll

15.0.4525.1000

2.398.928

16-Jun-2015

23:31

Microsoft.sharepoint.dll

15.0.4737.1000

26.741.416

17-Jun-2015

13:11

Microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16.512

16-Jun-2015

22:47

Microsoft.web.commandui.dll

15.0.4693.1000

125.616

17-Jun-2015

13:11

Microsoftajax.js

Not Applicable

101.736

16-Jun-2015

23:31

Moeerrorux.css

Not Applicable

3.527

17-Jun-2015

13:09

Mppta.image.css

Not Applicable

934

17-Jun-2015

13:14

Mppta.js

Not Applicable

71.676

16-Jun-2015

23:31

Mppta.string.js

Not Applicable

1.379

16-Jun-2015

23:31

Mpptabroadcastproxy.js

Not Applicable

6.271

16-Jun-2015

23:31

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218.984

16-Jun-2015

23:31

Mshy3hu.lex

Not Applicable

933.579

16-Jun-2015

23:31

Mshy7bg.dll

15.0.4699.1000

225.480

16-Jun-2015

23:31

Mshy7ct.dll

15.0.4699.1000

225.488

16-Jun-2015

23:31

Mshy7cz.dll

15.0.4699.1000

225.480

16-Jun-2015

23:31

Mshy7da.dll

15.0.4699.1000

225.488

16-Jun-2015

23:31

Mshy7el.dll

15.0.4699.1000

225.480

16-Jun-2015

23:31

Mshy7en.dll

15.0.4699.1000

225.488

16-Jun-2015

23:31

Mshy7es.dll

15.0.4699.1000

225.480

16-Jun-2015

23:31

Mshy7et.dll

15.0.4699.1000

225.480

16-Jun-2015

23:31

Mshy7eu.dll

15.0.4699.1000

225.488

16-Jun-2015

23:31

Mshy7fi.dll

15.0.4699.1000

225.480

16-Jun-2015

23:31

Mshy7fr.dll

15.0.4699.1000

225.480

16-Jun-2015

23:31

Mshy7ge.dll

15.0.4699.1000

225.480

16-Jun-2015

23:31

Mshy7gl.dll

15.0.4699.1000

225.488

16-Jun-2015

23:31

Mshy7hr.dll

15.0.4699.1000

225.480

16-Jun-2015

23:31

Mshy7it.dll

15.0.4699.1000

225.488

16-Jun-2015

23:31

Mshy7lt.dll

15.0.4699.1000

225.480

16-Jun-2015

23:31

Mshy7lv.dll

15.0.4699.1000

225.480

16-Jun-2015

23:31

Mshy7nb.dll

15.0.4699.1000

225.480

16-Jun-2015

23:31

Mshy7nl.dll

15.0.4699.1000

225.480

16-Jun-2015

23:31

Mshy7no.dll

15.0.4699.1000

225.480

16-Jun-2015

23:31

Mshy7pb.dll

15.0.4699.1000

225.480

16-Jun-2015

23:31

Mshy7pl.dll

15.0.4699.1000

225.480

16-Jun-2015

23:31

Mshy7pt.dll

15.0.4699.1000

225.488

16-Jun-2015

23:31

Mshy7ro.dll

15.0.4699.1000

225.480

16-Jun-2015

23:31

Mshy7ru.dll

15.0.4699.1000

225.488

16-Jun-2015

23:31

Mshy7sk.dll

15.0.4699.1000

225.480

16-Jun-2015

23:31

Mshy7sl.dll

15.0.4699.1000

225.488

16-Jun-2015

23:31

Mshy7srm.dll

15.0.4699.1000

225.480

16-Jun-2015

23:31

Mshy7sro.dll

15.0.4699.1000

225.480

16-Jun-2015

23:31

Mshy7sw.dll

15.0.4699.1000

225.480

16-Jun-2015

23:31

Mshy7tr.dll

15.0.4699.1000

225.480

16-Jun-2015

23:31

Mshy7uk.dll

15.0.4699.1000

225.480

16-Jun-2015

23:31

Mslid.dll

15.0.4454.1000

583.248

16-Jun-2015

23:31

Msmdlocal.dll

11.0.2830.57

57.355.936

16-Jun-2015

23:31

Msmdlocal.dll

11.0.2830.57

74.756.256

16-Jun-2015

23:31

Msmdlocal_xl.dll

11.0.2830.57

74.755.744

16-Jun-2015

23:31

Msmdsrv.rll

11.0.2809.27

942.032

16-Jun-2015

23:31

Msmdsrvi.rll

11.0.2809.27

938.960

16-Jun-2015

23:31

Msmgdsrv.dll

11.0.2830.57

9.659.552

16-Jun-2015

23:31

Msmgdsrv.dll

11.0.2830.57

11.481.760

16-Jun-2015

23:31

Msmgdsrv_xl.dll

11.0.2830.57

11.482.784

16-Jun-2015

23:31

Mso.dll

15.0.4737.1000

37.422.272

16-Jun-2015

23:31

Msolap110.dll

11.0.2830.57

7.444.648

16-Jun-2015

23:31

Msolap110.dll

11.0.2830.57

8.491.680

16-Jun-2015

23:31

Msolap110_xl.dll

11.0.2830.57

8.493.736

16-Jun-2015

23:31

Msolui110.dll

11.0.2809.27

302.544

16-Jun-2015

23:31

Msolui110.dll

11.0.2809.27

322.000

16-Jun-2015

23:31

Msolui110.rll

11.0.2809.27

21.456

16-Jun-2015

23:31

Msores.dll

15.0.4733.1000

112.326.848

16-Jun-2015

23:31

Msoserver.dll

15.0.4737.1000

25.712.832

16-Jun-2015

23:31

Msoserverintl.dll

15.0.4713.1000

3.430.584

16-Jun-2015

23:31

Msptls.dll

15.0.4719.1000

1.522.880

16-Jun-2015

23:31

Msspell7.dll

15.0.4699.1000

916.680

16-Jun-2015

23:31

Mworda.image.css

Not Applicable

1.061

17-Jun-2015

13:14

Mworda.js

Not Applicable

73.761

16-Jun-2015

23:31

Mworda.string.js

Not Applicable

693

16-Jun-2015

23:31

Nirmala.ttf

Not Applicable

1.382.640

16-Jun-2015

23:31

Nirmalab.ttf

Not Applicable

1.334.012

16-Jun-2015

23:31

Oart.dll

15.0.4733.1000

21.214.888

16-Jun-2015

23:31

Oartodf.dll

15.0.4727.1000

3.774.640

16-Jun-2015

23:31

Oartodfserver.dll

15.0.4727.1000

3.831.472

16-Jun-2015

23:31

Oartserver.dll

15.0.4733.1000

21.638.328

16-Jun-2015

23:31

Odeploy.exe

15.0.4735.1000

393.464

16-Jun-2015

23:31

Office Theme. thmx

Not Applicable

326.053

16-Jun-2015

23:31

Office.odf

15.0.4627.1000

5.241.000

16-Jun-2015

23:31

Officeversion.inc

Not Applicable

115

16-Jun-2015

19:08

Oimg.dll

15.0.4545.1000

6.152.376

16-Jun-2015

23:31

On_cluster.css

Not Applicable

9.648

17-Jun-2015

13:14

Onenote.box4.dll1.js

Not Applicable

14.737

16-Jun-2015

23:31

Onenote.box4.dll10.js

Not Applicable

31

16-Jun-2015

23:31

Onenote.box4.dll2.js

Not Applicable

20.564

16-Jun-2015

23:31

Onenote.box4.dll3.js

Not Applicable

8.118

16-Jun-2015

23:31

Onenote.box4.dll4.js

Not Applicable

31

16-Jun-2015

23:31

Onenote.box4.dll5.js

Not Applicable

31

16-Jun-2015

23:31

Onenote.box4.dll6.js

Not Applicable

31

16-Jun-2015

23:31

Onenote.box4.dll7.js

Not Applicable

31

16-Jun-2015

23:31

Onenote.box4.dll8.js

Not Applicable

31

16-Jun-2015

23:31

Onenote.box4.dll9.js

Not Applicable

31

16-Jun-2015

23:31

Onenote.css

Not Applicable

115.319

16-Jun-2015

23:31

Onenote.js

Not Applicable

1.902.206

16-Jun-2015

23:31

Onenote.objectmodel.js

Not Applicable

3.904

16-Jun-2015

23:31

Onenoteframe.aspx

Not Applicable

9.772

16-Jun-2015

23:31

Onetnative.dll

15.0.4699.1000

510.648

16-Jun-2015

23:31

Onsrvu.dll

15.0.4735.1000

2.313.928

16-Jun-2015

23:31

Organic.thmx

Not Applicable

8.705.569

16-Jun-2015

23:31

Osetup.dll

15.0.4735.1000

9.452.712

16-Jun-2015

23:31

Osetupps.dll

15.0.4454.1000

47.744

16-Jun-2015

23:31

Osetupui.dll

15.0.4709.1000

221.880

17-Jun-2015

13:14

Osetupui.dll

15.0.4703.1000

192.184

16-Jun-2015

23:31

Osetupui.dll

15.0.4709.1000

142.016

17-Jun-2015

13:14

Osfruntime_strings.js

Not Applicable

4.213

16-Jun-2015

23:31

Osfruntimeexcelwac.js

Not Applicable

127.413

16-Jun-2015

23:31

Powerpointframe.aspx

Not Applicable

23.154

16-Jun-2015

23:31

Powerpointintl.js

Not Applicable

84.740

16-Jun-2015

23:31

Powerpointwebviewer.js

Not Applicable

28.104

16-Jun-2015

23:31

Ppintl.dll

15.0.4723.1000

1.241.776

16-Jun-2015

23:31

Ppserver.dll

15.0.4729.1000

5.905.064

16-Jun-2015

23:31

Ppteditingbackendwatchdog.exe

15.0.4481.1000

16.992

16-Jun-2015

23:31

Ppteditingbackendwatchdog.exe.config

Not Applicable

5.681

16-Jun-2015

23:31

Pptembedcluster.css

Not Applicable

1.319

17-Jun-2015

13:15

Pptviewerbackendwatchdog.exe

15.0.4502.1000

20.144

16-Jun-2015

23:31

Pptviewerbackendwatchdog.exe.config

Not Applicable

5.681

16-Jun-2015

23:31

Pptviewerfrontendwatchdog.exe

15.0.4481.1000

13.920

16-Jun-2015

23:31

Pptviewerfrontendwatchdog.exe.config

Not Applicable

5.681

16-Jun-2015

23:31

Progress.gif

Not Applicable

695

17-Jun-2015

13:10

Progress16.gif

Not Applicable

668

17-Jun-2015

13:10

Proofingwatchdog.exe

15.0.4599.1000

20.160

16-Jun-2015

23:31

Retrospect.thmx

Not Applicable

1.623.260

16-Jun-2015

23:31

Riched20.dll

15.0.4737.1000

2.227.368

16-Jun-2015

23:31

Rotatehandlecursor.cur

Not Applicable

326

17-Jun-2015

13:14

Saext.dll

15.0.4454.1000

303.216

16-Jun-2015

23:31

Sandboxhost.exe

15.0.4502.1000

15.560

16-Jun-2015

23:31

Sandboxhost.exe.config

Not Applicable

5.412

16-Jun-2015

23:31

Settings_service.ini

Not Applicable

1.667

16-Jun-2015

23:31

Settings_service.ini

Not Applicable

976

16-Jun-2015

23:31

Settings_service.ini

Not Applicable

374

16-Jun-2015

23:31

Settings_service.ini

Not Applicable

232

16-Jun-2015

23:31

Settings_service.ini

Not Applicable

127

16-Jun-2015

23:31

Settings_service.ini

Not Applicable

126

16-Jun-2015

23:31

Settings_service.ini

Not Applicable

475

16-Jun-2015

23:31

Settings_service.ini

Not Applicable

1.394

16-Jun-2015

23:31

Settings_service.ini

Not Applicable

446

16-Jun-2015

23:31

Settings_service.ini

Not Applicable

265

16-Jun-2015

23:31

Settings_service.ini

Not Applicable

481

16-Jun-2015

23:31

Settings_service.ini

Not Applicable

756

16-Jun-2015

23:31

Setup.exe

15.0.4735.1000

1.071.808

16-Jun-2015

23:31

Slice.thmx

Not Applicable

864.810

16-Jun-2015

23:31

Slicerrenderercontrol.ascx

Not Applicable

2.485

16-Jun-2015

23:31

Slicers.css

Not Applicable

4.559

16-Jun-2015

23:31

Spellingwcfprovider.exe

15.0.4502.1000

24.256

16-Jun-2015

23:31

Spiral.gif

Not Applicable

644

17-Jun-2015

13:11

Sqldumper.exe

2011.110.2809.27

95.184

16-Jun-2015

23:31

Sqldumper.exe

2011.110.2809.27

109.520

16-Jun-2015

23:31

Sscompat.js

Not Applicable

7.471

16-Jun-2015

23:31

Start.bat

Not Applicable

482

16-Jun-2015

23:31

Strings.js

Not Applicable

1.903

16-Jun-2015

23:31

Styleschromeless.css

Not Applicable

97.089

16-Jun-2015

23:31

Stylesedit.css

Not Applicable

128.566

16-Jun-2015

23:31

Stylesread.css

Not Applicable

100.154

16-Jun-2015

23:31

Stylesview.css

Not Applicable

113.720

16-Jun-2015

23:31

Sword.dll

15.0.4737.1000

8.487.600

16-Jun-2015

23:31

System.spatial.dll

3.5.30729.50823

115.088

16-Jun-2015

09:57

Timeslicerrenderercontrol.ascx

Not Applicable

5.865

16-Jun-2015

23:31

Uls.dll

15.0.4525.1000

636.608

16-Jun-2015

23:31

Uls.native.dll

15.0.4699.1000

444.600

16-Jun-2015

23:31

Ulscontrollerservice.exe

15.0.4460.1000

196.192

16-Jun-2015

23:31

Ulscontrollerwatchdog.exe

15.0.4481.1000

22.152

16-Jun-2015

23:31

Ulscontrollerwatchdog.exe.config

Not Applicable

5.681

16-Jun-2015

23:31

Ulscontrollerwrapper.exe

15.0.4420.1017

15.520

16-Jun-2015

23:31

Ulscontrollerwrapper.exe.config

Not Applicable

5.681

16-Jun-2015

23:31

Userreport.ashx

Not Applicable

185

16-Jun-2015

23:31

Wacairspaceanimationlibrary.js

Not Applicable

31.603

16-Jun-2015

23:31

Wacboot.js

Not Applicable

4.083

16-Jun-2015

23:31

Wacmergedmanifest.man

Not Applicable

815.660

16-Jun-2015

23:31

Wacofficeonlineproxy.ashx

Not Applicable

199

16-Jun-2015

23:31

Wacword.dll

15.0.4545.1000

88.768

16-Jun-2015

23:31

We_cluster.css

Not Applicable

10.541

17-Jun-2015

13:14

Web.config

Not Applicable

8.305

16-Jun-2015

23:31

Web.config

Not Applicable

6.214

16-Jun-2015

23:31

Web.config

Not Applicable

6.060

16-Jun-2015

23:31

Web.config

Not Applicable

18.482

16-Jun-2015

23:31

Web.config

Not Applicable

17.739

16-Jun-2015

23:31

Web.config

Not Applicable

10.392

16-Jun-2015

23:31

Web.config

Not Applicable

9.274

16-Jun-2015

23:31

Wisp.thmx

Not Applicable

772.033

16-Jun-2015

23:31

Wordeditor.box4.dll1.js

Not Applicable

14.734

16-Jun-2015

23:31

Wordeditor.box4.dll10.js

Not Applicable

31

16-Jun-2015

23:31

Wordeditor.box4.dll2.js

Not Applicable

20.408

16-Jun-2015

23:31

Wordeditor.box4.dll3.js

Not Applicable

8.123

16-Jun-2015

23:31

Wordeditor.box4.dll4.js

Not Applicable

31

16-Jun-2015

23:31

Wordeditor.box4.dll5.js

Not Applicable

31

16-Jun-2015

23:31

Wordeditor.box4.dll6.js

Not Applicable

31

16-Jun-2015

23:31

Wordeditor.box4.dll7.js

Not Applicable

31

16-Jun-2015

23:31

Wordeditor.box4.dll8.js

Not Applicable

31

16-Jun-2015

23:31

Wordeditor.box4.dll9.js

Not Applicable

31

16-Jun-2015

23:31

Wordeditor.css

Not Applicable

94.829

16-Jun-2015

23:31

Wordeditor.js

Not Applicable

1.966.849

16-Jun-2015

23:31

Wordeditor.objectmodel.js

Not Applicable

3.919

16-Jun-2015

23:31

Wordeditorframe.aspx

Not Applicable

9.283

16-Jun-2015

23:31

Wordeditorintl.js

Not Applicable

4.631

16-Jun-2015

23:31

Wordviewer.css

Not Applicable

69.751

16-Jun-2015

23:31

Wordviewer.dll1.js

Not Applicable

126.944

16-Jun-2015

23:31

Wordviewer.dll2.js

Not Applicable

7.500

16-Jun-2015

23:31

Wordviewer.dll3.js

Not Applicable

31

16-Jun-2015

23:31

Wordviewer.dll4.js

Not Applicable

31

16-Jun-2015

23:31

Wordviewer.dll5.js

Not Applicable

31

16-Jun-2015

23:31

Wordviewer.js

Not Applicable

573.546

16-Jun-2015

23:31

Wordviewer.objectmodel.js

Not Applicable

3.105

16-Jun-2015

23:31

Wordviewerappmanagerwatchdog.exe

15.0.4481.1000

15.456

16-Jun-2015

23:31

Wordviewerappmanagerwatchdog.exe.config

Not Applicable

5.681

16-Jun-2015

23:31

Wordviewerframe.aspx

Not Applicable

9.230

16-Jun-2015

23:31

Wordviewerintl.js

Not Applicable

18.248

16-Jun-2015

23:31

Wordviewerwfewatchdog.exe

15.0.4481.1000

14.944

16-Jun-2015

23:31

Wordviewerwfewatchdog.exe.config

Not Applicable

5.681

16-Jun-2015

23:31

Wsaupload.ashx

Not Applicable

196

16-Jun-2015

23:31

Wv_cluster.css

Not Applicable

4.464

17-Jun-2015

13:14

Wwintl.dll

15.0.4631.1000

865.440

16-Jun-2015

23:31

Xlembed.aspx

Not Applicable

1.516

16-Jun-2015

23:31

Xlintl32.dll

15.0.4703.1000

4.483.768

16-Jun-2015

23:31

Xlitem.aspx

Not Applicable

1.748

16-Jun-2015

23:31

Xlpreview.aspx

Not Applicable

9.048

16-Jun-2015

23:31

Xlpreview.css

Not Applicable

4.286

16-Jun-2015

23:31

Xlpreview.js

Not Applicable

20.807

16-Jun-2015

23:31

Xlprintview.aspx

Not Applicable

4.374

16-Jun-2015

23:31

Xlsrv.dll

15.0.4737.1000

25.942.712

16-Jun-2015

23:31

Xlsrvintl.dll

15.0.4661.1000

262.328

16-Jun-2015

23:31

Xlviewerinternal.aspx

Not Applicable

9.576

16-Jun-2015

23:31

Xmlrw.dll

2011.110.2809.27

202.704

16-Jun-2015

23:31

Xmlrw.dll

2011.110.2809.27

277.456

16-Jun-2015

23:31

Xmlrw_xl.dll

2011.110.2830.57

278.176

16-Jun-2015

23:31

Xmlrwbin.dll

2011.110.2809.27

147.408

16-Jun-2015

23:31

Xmlrwbin.dll

2011.110.2809.27

196.048

16-Jun-2015

23:31

Xmlrwbin_xl.dll

2011.110.2830.57

196.768

16-Jun-2015

23:31

Xmsrv.dll

11.0.2830.57

24.508.576

16-Jun-2015

23:31

Xmsrv.dll

11.0.2830.57

21.071.008

16-Jun-2015

23:31

Xmsrv_xl.dll

11.0.2830.57

21.070.496

16-Jun-2015

23:31

Tham khảo

Tìm hiểu về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×