Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB3054922 cho Microsoft SharePoint Server 2013 đã được phát hành vào ngày 14 tháng 7 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Cập Nhật công cụ soát lỗi Hà Lan và công cụ soát lỗi Ba Lan.

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Kiện

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có cài đặt Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1 .

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong bảng sau đây.64-bitThông tin tệp Svrproof-en-US. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Mso.acl

Not Applicable

37.762

16-Jun-2015

08:31

Mssp7en.dub

Not Applicable

31

16-Jun-2015

08:31

Mssp7en.lex

15.0.4727.1000

1.570.816

16-Jun-2015

08:31

Tham khảo

Xem thông tin về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×