Microsoft đã phát hành bản Cập Nhật cho Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013) vào ngày 2, 2018. Bản cập nhật này cũng bao gồm Skype mới cho khách hàng doanh nghiệp. Số phiên bản cập nhật này là 15.0.4997.1000.

Ngoài việc phát hành của khách hàng mới, bản cập nhật này khắc phục một danh sách các vấn đề. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy xem điều kiện tiên quyết.

Nhận bản Cập Nhật 4011638 Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013)

Bản Cập Nhật có sẵn để tải xuống từ Microsoft Download Center. 32-bit

Download Tải xuống phiên bản 32-bit của Skype dành cho doanh nghiệp 2015 gói cập nhật ngay bây giờ. 64-bit

Download Tải xuống phiên bản 64-bit của Skype dành cho doanh nghiệp 2015 gói cập nhật ngay bây giờ. Ghi chú

  • Trang tải xuống sẽ hiển thị các bản cập nhật này là cho Lync 2013.

  • Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, Lync 2013 sẽ được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp. Nhận thông tin chung về trải nghiệm mới trong Skype dành cho doanh nghiệp.

  • Bạn vẫn có thể sử dụng giao diện người dùng Lync khách (UI) sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này cho Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013). Nhận thông tin chung về làm thế nào để chuyển đổi giữa Skype dành cho doanh nghiệp và khách hàng Lync giao diện người dùng cho Microsoft Office 365Lync Server 2013 người dùng.

  • Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

    119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến

    Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Các vấn đề về bản Cập Nhật khắc phục

Bản cập nhật này khắc phục sự cố sau:

x64

thông tin Lync-x-none x-none. MSP tệp

Định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Lync.lyncvdiplugin.dll

Lync.lyncvdiplugin.dll

15.0.4997.1000

233.648

12-Dec-2017

02:57

Lync.ochelper.dll.x86

Lync.ochelper.dll.x86

15.0.4963.1000

163.536

12-Dec-2017

03:02

Lync.ucvdi.dll

Lync.ucvdi.dll

15.0.4997.1000

33.855.280

12-Dec-2017

02:57

Lync.veman.xml

Lync.veman.xml

Not applicable

336

12-Dec-2017

02:57

Ocpubmgr.veman.xml

Ocpubmgr.veman.xml

Not applicable

344

12-Dec-2017

02:57

Lync.appshapi.dll

Appshapi.dll

5.0.8308.901

3.197.736

11-Dec-2017

19:56

Lync.appsharingchromehook.dll.x86

Appsharingchromehook.dll

15.0.4919.1000

29.384

12-Dec-2017

03:02

Lync.appsharingchromehook64.dll.x64

Appsharingchromehook64.dll

15.0.4665.1000

23.200

12-Dec-2017

02:57

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

Appsharinghookcontroller.exe

15.0.4997.1000

42.160

12-Dec-2017

03:02

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

Appsharinghookcontroller64.exe

15.0.4997.1000

48.304

12-Dec-2017

02:57

Lync.appsharingmediapr.dll

Appsharingmediaprovider.dll

15.0.4997.1000

160.944

12-Dec-2017

02:57

Lync.appshcom.dll

Appshcom.dll

5.0.8308.901

360.744

12-Dec-2017

02:58

Lync.appshvw.dll

Appshvw.dll

5.0.8308.901

3.413.800

12-Dec-2017

02:58

Autohelper.dll

Autohelper.dll

15.0.4997.1000

100.528

12-Dec-2017

02:57

Lync.lync.exe

Lync.exe

15.0.4997.1000

28.164.272

12-Dec-2017

02:57

Lync.man

Lync.exe.manifest

Not applicable

3.278

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.activepresenterchange.wav

Lync_activepresenterchange.wav

Not applicable

255.320

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.appinvite.wav

Lync_appinvite.wav

Not applicable

293.908

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.callended.wav

Lync_callended.wav

Not applicable

161.192

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.changemodality.wav

Lync_changemodality.wav

Not applicable

254.008

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.connecting.wav

Lync_connecting.wav

Not applicable

187.244

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.fsringing.wav

Lync_fsringing.wav

Not applicable

720.044

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.iminvite.wav

Lync_iminvite.wav

Not applicable

293.908

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.joinedconference.wav

Lync_joinedconference.wav

Not applicable

539.584

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.muting.wav

Lync_muting.wav

Not applicable

219.244

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.newim.wav

Lync_newim.wav

Not applicable

293.908

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.onhold.wav

Lync_onhold.wav

Not applicable

879.596

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.presence.wav

Lync_presence.wav

Not applicable

245.844

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.redirect.wav

Lync_redirect.wav

Not applicable

342.432

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.ringback.wav

Lync_ringback.wav

Not applicable

720.044

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.ringing.wav

Lync_ringing.wav

Not applicable

720.044

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.secondcall.wav

Lync_secondcall.wav

Not applicable

306.564

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.untag.wav

Lync_untag.wav

Not applicable

241.096

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.videoadded.wav

Lync_videoadded.wav

Not applicable

257.556

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.videocall.wav

Lync_videocall.wav

Not applicable

720.044

12-Dec-2017

02:57

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

Lyncdesktopresources.dll

15.0.4971.1000

364.752

12-Dec-2017

02:58

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

Lyncdesktopviewmodel.dll

15.0.4997.1000

15.660.208

12-Dec-2017

02:57

Lync.lynchtmlconv.exe

Lynchtmlconv.exe

15.0.4997.1000

8.735.400

12-Dec-2017

02:58

Lync.lynchtmlconvpxy.dll

Lynchtmlconvpxy.dll

15.0.4521.1000

27.304

12-Dec-2017

02:58

Lync.lyncmodelproxy.dll

Lyncmodelproxy.dll

15.0.4971.1000

1.840.848

12-Dec-2017

02:57

Lync.meetingjoinaxoc.dll

Meetingjoinaxoc.dll

15.0.4849.1000

84.168

12-Dec-2017

02:58

Lyncwh.mmvrairspace.dll

Mmvrairspace.dll

5.0.7884.0

54.768

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.mmvrcustom.dll

Mmvrcustom.dll

5.0.7884.0

44.008

12-Dec-2017

02:57

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

Npmeetingjoinpluginoc.dll

15.0.4849.1000

43.424

12-Dec-2017

02:58

Lync.ocapires.dll_1033

Ocapires.dll

15.0.4881.1000

68.304

12-Dec-2017

02:58

Lync.ochelper.dll

Ochelper.dll

15.0.4997.1000

229.040

12-Dec-2017

02:57

Lync.ochelpresource.dll_1033

Ochelperresource.dll

15.0.4703.1000

11.424

12-Dec-2017

02:58

Lync.ocimport.dll

Ocimport.dll

15.0.4997.1000

1.071.344

12-Dec-2017

02:57

Lync.ocintldate.dll

Ocintldate.dll

5.0.8308.908

94.512

12-Dec-2017

02:58

Lync.ocmsptls.dll

Ocmsptls.dll

5.0.8308.908

1.105.200

12-Dec-2017

02:58

Lync.ocoffice.dll

Ocoffice.dll

15.0.4997.1000

205.488

12-Dec-2017

02:57

Lync.ocogl.dll

Ocogl.dll

5.0.8308.908

2.089.776

12-Dec-2017

02:58

Lync.ocpptview.dll

Ocpptview.dll

5.0.8308.908

2.409.776

12-Dec-2017

02:58

Lync.ocppvwintl.dll

Ocppvwintl.dll

5.0.8308.908

351.024

12-Dec-2017

02:58

Lync.ocpubmgr.exe

Ocpubmgr.exe

15.0.4997.1000

2.107.664

12-Dec-2017

02:57

Lync.ocpubres.dll_1033

Ocpubres.dll

15.0.4881.1000

1.510.088

12-Dec-2017

02:58

Lync.ocrec.dll

Ocrec.dll

15.0.4997.1000

899.248

12-Dec-2017

02:57

Lync.ocsaext.dll

Ocsaext.dll

5.0.8308.908

304.424

12-Dec-2017

02:58

Lync.e.propertymodel.dll

Propertymodel.dll

15.0.4519.1000

1.289.408

12-Dec-2017

02:57

Lync.propertymodelprox.dll

Propertymodelproxy.dll

15.0.4703.1000

464.056

12-Dec-2017

02:57

Lync.psom.dll

Psom.dll

15.0.4997.1000

1.344.176

12-Dec-2017

02:57

Lync.rdpqoemetrics.dll

Rdpqoemetrics.dll

5.0.8308.901

44.328

12-Dec-2017

02:57

Lync.rtmcodecs.dll

Rtmcodecs.dll

5.0.8687.157

4.120.360

12-Dec-2017

02:57

Lync.rtmmediamanager.dll

Rtmmediamanager.dll

5.0.8687.157

925.992

12-Dec-2017

02:57

Lync.rtmmvras.dll

Rtmmvras.dll

5.0.8687.157

71.976

12-Dec-2017

02:57

Lync.rtmmvrcs.dll

Rtmmvrcs.dll

5.0.8687.157

40.232

12-Dec-2017

02:57

Lync.rtmmvrhw.dll

Rtmmvrhw.dll

5.0.8687.157

70.440

12-Dec-2017

02:58

Lync.rtmmvrsplitter.dll

Rtmmvrsplitter.dll

5.0.8687.157

37.160

12-Dec-2017

02:58

Lync.rtmpal.dll

Rtmpal.dll

5.0.8687.157

628.520

12-Dec-2017

02:57

Lync.rtmpltfm.dll

Rtmpltfm.dll

5.0.8687.157

7.876.392

11-Dec-2017

19:56

Lync.vc1decodermftdll.dll

Rtmvc1decmft.dll

5.0.8687.157

1.173.288

12-Dec-2017

02:57

Lync.scdec.dll

Scdec.dll

15.0.4703.1000

113.312

12-Dec-2017

02:57

Lync.sct.dll

Tmpod.dll

Not applicable

2.210.480

12-Dec-2017

02:58

Lync.uc.dll

Uc.dll

15.0.4997.1000

38.217.520

12-Dec-2017

02:57

Lync.ucaddin.dll

Ucaddin.dll

15.0.4997.1000

1.631.920

12-Dec-2017

02:57

Lync.ucaddinres.dll_1033

Ucaddinres.dll

15.0.4947.1000

177.360

12-Dec-2017

02:58

Lync.uccapi.dll

Uccapi.dll

15.0.4997.1000

9.856.240

12-Dec-2017

02:57

Lync.uccapires.dll_1033

Uccapires.dll

15.0.4420.1017

1.284.712

12-Dec-2017

02:58

Lync.ucmapi.exe

Ucmapi.exe

15.0.4997.1000

1.115.824

12-Dec-2017

02:57

Lync.ucmp.dll

Ucmp.dll

6.0.1448.0

4.992.680

12-Dec-2017

02:58

Lync.win32msgqueue.dll

Win32msgqueue.dll

15.0.4997.1000

92.912

12-Dec-2017

02:57

x86

thông tin Lync-x-none x-none. MSP tệp

Định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Lync.lyncvdiplugin.dll

Lync.lyncvdiplugin.dll

15.0.4997.1000

184.496

12-Dec-2017

02:58

Lync.ucvdi.dll

Lync.ucvdi.dll

15.0.4997.1000

23.929.136

12-Dec-2017

02:58

Lync.veman.xml

Lync.veman.xml

Not applicable

336

12-Dec-2017

02:58

Ocpubmgr.veman.xml

Ocpubmgr.veman.xml

Not applicable

344

12-Dec-2017

02:58

Lync.appshapi.dll

Appshapi.dll

5.0.8308.901

2.720.544

11-Dec-2017

19:56

Lync.appsharingchromehook.dll.x86

Appsharingchromehook.dll

15.0.4919.1000

29.384

12-Dec-2017

02:58

Lync.appsharingchromehook64.dll.x64

Appsharingchromehook64.dll

15.0.4665.1000

23.200

12-Dec-2017

03:02

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

Appsharinghookcontroller.exe

15.0.4997.1000

42.160

12-Dec-2017

02:58

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

Appsharinghookcontroller64.exe

15.0.4997.1000

48.304

12-Dec-2017

03:02

Lync.appsharingmediapr.dll

Appsharingmediaprovider.dll

15.0.4981.1000

117.432

12-Dec-2017

02:58

Lync.appshcom.dll

Appshcom.dll

5.0.8308.901

296.224

12-Dec-2017

02:58

Lync.appshvw.dll

Appshvw.dll

5.0.8308.901

3.000.096

12-Dec-2017

02:58

Autohelper.dll

Autohelper.dll

15.0.4997.1000

75.952

12-Dec-2017

02:58

Lync.lync.exe

Lync.exe

15.0.4997.1000

24.367.792

12-Dec-2017

02:58

Lync.man

Lync.exe.manifest

Not applicable

3.278

12-Dec-2017

02:58

Lyncwh.activepresenterchange.wav

Lync_activepresenterchange.wav

Not applicable

255.320

12-Dec-2017

02:58

Lyncwh.appinvite.wav

Lync_appinvite.wav

Not applicable

293.908

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.callended.wav

Lync_callended.wav

Not applicable

161.192

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.changemodality.wav

Lync_changemodality.wav

Not applicable

254.008

12-Dec-2017

02:58

Lyncwh.connecting.wav

Lync_connecting.wav

Not applicable

187.244

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.fsringing.wav

Lync_fsringing.wav

Not applicable

720.044

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.iminvite.wav

Lync_iminvite.wav

Not applicable

293.908

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.joinedconference.wav

Lync_joinedconference.wav

Not applicable

539.584

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.muting.wav

Lync_muting.wav

Not applicable

219.244

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.newim.wav

Lync_newim.wav

Not applicable

293.908

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.onhold.wav

Lync_onhold.wav

Not applicable

879.596

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.presence.wav

Lync_presence.wav

Not applicable

245.844

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.redirect.wav

Lync_redirect.wav

Not applicable

342.432

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.ringback.wav

Lync_ringback.wav

Not applicable

720.044

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.ringing.wav

Lync_ringing.wav

Not applicable

720.044

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.secondcall.wav

Lync_secondcall.wav

Not applicable

306.564

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.untag.wav

Lync_untag.wav

Not applicable

241.096

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.videoadded.wav

Lync_videoadded.wav

Not applicable

257.556

12-Dec-2017

02:57

Lyncwh.videocall.wav

Lync_videocall.wav

Not applicable

720.044

12-Dec-2017

02:57

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

Lyncdesktopresources.dll

15.0.4971.1000

364.752

12-Dec-2017

02:58

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

Lyncdesktopviewmodel.dll

15.0.4997.1000

11.709.104

12-Dec-2017

02:58

Lync.lynchtmlconv.exe

Lynchtmlconv.exe

15.0.4997.1000

6.750.888

12-Dec-2017

02:58

Lync.lynchtmlconvpxy.dll

Lynchtmlconvpxy.dll

15.0.4521.1000

22.696

12-Dec-2017

02:58

Lync.lyncmodelproxy.dll

Lyncmodelproxy.dll

15.0.4971.1000

1.950.416

12-Dec-2017

02:58

Lync.meetingjoinaxoc.dll

Meetingjoinaxoc.dll

15.0.4849.1000

68.296

12-Dec-2017

02:58

Lyncwh.mmvrairspace.dll

Mmvrairspace.dll

5.0.7884.0

47.104

12-Dec-2017

02:58

Lyncwh.mmvrcustom.dll

Mmvrcustom.dll

5.0.7884.0

38.888

12-Dec-2017

02:58

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

Npmeetingjoinpluginoc.dll

15.0.4849.1000

43.424

12-Dec-2017

02:58

Lync.ocapires.dll_1033

Ocapires.dll

15.0.4881.1000

68.296

12-Dec-2017

02:58

Lync.ochelper.dll

Ochelper.dll

15.0.4963.1000

163.536

12-Dec-2017

02:58

Lync.ochelper.dll.x64

Ochelper.dll

15.0.4997.1000

229.040

12-Dec-2017

03:02

Lync.ochelpresource.dll_1033

Ochelperresource.dll

15.0.4703.1000

11.432

12-Dec-2017

02:58

Lync.ocimport.dll

Ocimport.dll

15.0.4997.1000

639.216

12-Dec-2017

02:58

Lync.ocintldate.dll

Ocintldate.dll

5.0.8308.908

82.728

12-Dec-2017

02:58

Lync.ocmsptls.dll

Ocmsptls.dll

5.0.8308.908

832.296

12-Dec-2017

02:58

Lync.ocoffice.dll

Ocoffice.dll

15.0.4997.1000

148.144

12-Dec-2017

02:58

Lync.ocogl.dll

Ocogl.dll

5.0.8308.908

1.740.072

12-Dec-2017

02:58

Lync.ocpptview.dll

Ocpptview.dll

5.0.8308.908

1.872.680

12-Dec-2017

02:58

Lync.ocppvwintl.dll

Ocppvwintl.dll

5.0.8308.908

351.016

12-Dec-2017

02:58

Lync.ocpubmgr.exe

Ocpubmgr.exe

15.0.4997.1000

1.554.704

12-Dec-2017

02:58

Lync.ocpubres.dll_1033

Ocpubres.dll

15.0.4881.1000

1.508.552

12-Dec-2017

02:58

Lync.ocrec.dll

Ocrec.dll

15.0.4997.1000

602.288

12-Dec-2017

02:58

Lync.ocsaext.dll

Ocsaext.dll

5.0.8308.908

296.232

12-Dec-2017

02:58

Lync.e.propertymodel.dll

Propertymodel.dll

15.0.4519.1000

900.800

12-Dec-2017

02:58

Lync.propertymodelprox.dll

Propertymodelproxy.dll

15.0.4703.1000

325.824

12-Dec-2017

02:58

Lync.psom.dll

Psom.dll

15.0.4997.1000

944.312

12-Dec-2017

02:58

Lync.rdpqoemetrics.dll

Rdpqoemetrics.dll

5.0.8308.901

42.792

12-Dec-2017

02:58

Lync.rtmcodecs.dll

Rtmcodecs.dll

5.0.8687.157

3.873.568

12-Dec-2017

02:58

Lync.rtmmediamanager.dll

Rtmmediamanager.dll

5.0.8687.157

764.192

12-Dec-2017

02:58

Lync.rtmmvras.dll

Rtmmvras.dll

5.0.8687.157

61.728

12-Dec-2017

02:58

Lync.rtmmvrcs.dll

Rtmmvrcs.dll

5.0.8687.157

36.640

12-Dec-2017

02:58

Lync.rtmmvrhw.dll

Rtmmvrhw.dll

5.0.8687.157

60.704

12-Dec-2017

02:58

Lync.rtmmvrsplitter.dll

Rtmmvrsplitter.dll

5.0.8687.157

32.552

12-Dec-2017

02:58

Lync.rtmpal.dll

Rtmpal.dll

5.0.8687.157

506.152

12-Dec-2017

02:58

Lync.rtmpltfm.dll

Rtmpltfm.dll

5.0.8687.157

6.859.552

11-Dec-2017

19:56

Lync.vc1decodermftdll.dll

Rtmvc1decmft.dll

5.0.8687.157

1.123.104

12-Dec-2017

02:58

Lync.scdec.dll

Scdec.dll

15.0.4703.1000

80.544

12-Dec-2017

02:58

Lync.sct.dll

Tmpod.dll

Not applicable

1.754.296

12-Dec-2017

02:58

Lync.uc.dll

Uc.dll

15.0.4997.1000

26.816.304

12-Dec-2017

02:58

Lync.ucaddin.dll

Ucaddin.dll

15.0.4997.1000

1.143.472

12-Dec-2017

02:58

Lync.ucaddinres.dll_1033

Ucaddinres.dll

15.0.4947.1000

177.360

12-Dec-2017

02:58

Lync.uccapi.dll

Uccapi.dll

15.0.4997.1000

6.451.440

12-Dec-2017

02:58

Lync.uccapires.dll_1033

Uccapires.dll

15.0.4420.1017

1.284.712

12-Dec-2017

02:58

Lync.ucmapi.exe

Ucmapi.exe

15.0.4997.1000

920.240

12-Dec-2017

02:58

Lync.ucmp.dll

Ucmp.dll

6.0.1448.0

3.505.312

12-Dec-2017

02:58

Lync.win32msgqueue.dll

Win32msgqueue.dll

15.0.4997.1000

73.968

12-Dec-2017

02:58

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×