Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Microsoft đã phát hành bản Cập Nhật cho Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013) ngày 2 tháng 5 năm 2017. Bản cập nhật này cũng bao gồm Skype mới cho khách hàng doanh nghiệp. Số phiên bản cập nhật này là 15.0.4927.1000.

Ngoài các bản phát hành của khách hàng mới, bản cập nhật này khắc phục một danh sách các vấn đề. Trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này, hãy xem điều kiện tiên quyết.

Nhận bản Cập Nhật KB3191876 Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013)

Bản Cập Nhật có sẵn để tải xuống từ Microsoft Download Center.

32-bit

Download Tải về 32-bit Lync gói cập nhật ngay bây giờ. 64-bit

Download Tải về 64 bit Lync gói cập nhật ngay bây giờ.
Notes

  • Trang tải xuống sẽ hiển thị các bản cập nhật này đối với Lync 2013.

  • Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, Lync 2013 sẽ được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp.

    Nhận thông tin chung về các trải nghiệm mới trong Skype dành cho doanh nghiệp.

  • Bạn vẫn có thể sử dụng Lync khách giao diện người dùng (UI) sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này cho Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013).

    Nhận thông tin chung về làm thế nào để chuyển đổi giữa Skype dành cho doanh nghiệp và khách hàng Lync giao diện người dùng Microsoft Office 365người dùng Lync Server 2013.

Các vấn đề mà bản cập nhật này khắc phục được

Bản cập nhật này khắc phục sự cố sau:

Thông tin khác

Thông tin về tệp

Sau khi cài đặt bản Cập Nhật, phiên bản tiếng Anh của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp được liệt kê trong bảng sau.

Bản cập nhật này có thể chứa tất cả các tệp mà bạn phải hoàn toàn Cập nhật sản phẩm lên bản mới nhất. Bản cập nhật này chỉ chứa các tệp mà bạn phải sửa chữa các vấn đề được liệt kê trong bài viết này.

x86 Lync-x-none.msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Autohelper.dll

15.0.4927.1000

75,976

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.appshapi.dll

5.0.8308.901

2,720,544

10-Apr-2017

19:23

x86

Lync.appsharingchromehook.dll.x86

15.0.4919.1000

29,384

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lync.appsharingchromehook64.dll.x64

15.0.4665.1000

23,200

11-Apr-2017

04:24

Không áp dụng

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

15.0.4919.1000

42,184

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

15.0.4927.1000

48,328

11-Apr-2017

04:24

Không áp dụng

Lync.appsharingmediapr.dll

15.0.4903.1000

117,448

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.appshcom.dll

5.0.8308.901

296,224

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.appshvw.dll

5.0.8308.901

3,000,096

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.e.propertymodel.dll

15.0.4519.1000

900,800

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.lync.exe

15.0.4927.1000

24,321,736

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.lyncdesktopresour.dll_1025

15.0.4927.1000

545,992

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1026

15.0.4927.1000

611,528

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1028

15.0.4927.1000

378,568

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1029

15.0.4927.1000

591,056

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1030

15.0.4927.1000

585,416

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1031

15.0.4927.1000

639,176

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1032

15.0.4927.1000

648,392

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

15.0.4921.1000

364,240

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1035

15.0.4927.1000

587,976

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1036

15.0.4927.1000

649,416

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1037

15.0.4927.1000

510,152

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1038

15.0.4927.1000

611,016

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1040

15.0.4927.1000

623,816

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1041

15.0.4927.1000

435,912

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1042

15.0.4927.1000

428,232

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1043

15.0.4927.1000

615,632

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1044

15.0.4927.1000

570,056

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1045

15.0.4927.1000

617,160

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1046

15.0.4927.1000

607,440

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1048

15.0.4927.1000

614,600

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1049

15.0.4927.1000

602,824

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1050

15.0.4927.1000

590,536

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1051

15.0.4927.1000

597,192

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1053

15.0.4927.1000

576,208

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1054

15.0.4927.1000

556,744

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1055

15.0.4927.1000

575,688

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1057

15.0.4927.1000

585,928

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1058

15.0.4927.1000

609,992

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1060

15.0.4927.1000

593,104

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1061

15.0.4927.1000

573,128

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1062

15.0.4927.1000

598,736

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1063

15.0.4927.1000

591,048

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1066

15.0.4927.1000

608,976

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1081

15.0.4927.1000

589,512

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1086

15.0.4927.1000

598,224

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1087

15.0.4927.1000

600,776

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_2052

15.0.4927.1000

380,616

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_2070

15.0.4927.1000

618,192

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_2074

15.0.4927.1000

590,544

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_3082

15.0.4927.1000

621,776

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

15.0.4927.1000

11,680,456

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.lynchtmlconv.exe

15.0.4927.1000

6,750,408

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.lynchtmlconvpxy.dll

15.0.4521.1000

22,696

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.lyncmodelproxy.dll

15.0.4921.1000

1,943,240

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.lyncvdiplugin.dll

15.0.4927.1000

184,520

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.man

Không áp dụng

3,278

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lync.meetingjoinaxoc.dll

15.0.4849.1000

68,296

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

15.0.4849.1000

43,424

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1025

15.0.4893.1000

118,992

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1026

15.0.4893.1000

135,368

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1028

15.0.4893.1000

75,464

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1029

15.0.4893.1000

131,264

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1030

15.0.4893.1000

132,304

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1031

15.0.4927.1000

148,680

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1032

15.0.4893.1000

149,704

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1033

15.0.4881.1000

68,296

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1035

15.0.4893.1000

133,328

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1036

15.0.4893.1000

147,656

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1037

15.0.4893.1000

108,744

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1038

15.0.4893.1000

137,936

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1040

15.0.4893.1000

141,520

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1041

15.0.4893.1000

91,856

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1042

15.0.4893.1000

91,336

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1043

15.0.4915.1000

141,008

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1044

15.0.4893.1000

129,224

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1045

15.0.4893.1000

147,136

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1046

15.0.4919.1000

136,392

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1048

15.0.4893.1000

138,960

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1049

15.0.4885.1000

137,408

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1050

15.0.4893.1000

130,240

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1051

15.0.4893.1000

133,328

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1053

15.0.4893.1000

131,776

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1054

15.0.4893.1000

121,040

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1055

15.0.4893.1000

126,656

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1057

15.0.4893.1000

131,280

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1058

15.0.4893.1000

139,456

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1060

15.0.4893.1000

133,832

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1061

15.0.4919.1000

127,688

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1062

15.0.4927.1000

133,296

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1063

15.0.4893.1000

130,232

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1066

15.0.4893.1000

137,424

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1081

15.0.4893.1000

132,808

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1086

15.0.4893.1000

134,856

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1087

15.0.4893.1000

135,368

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_2052

15.0.4903.1000

77,000

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_2070

15.0.4893.1000

138,448

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_2074

15.0.4885.1000

133,816

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_3082

15.0.4893.1000

140,488

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelper.dll

15.0.4927.1000

163,528

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.ochelper.dll.x64

15.0.4927.1000

229,064

11-Apr-2017

04:24

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1025

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1026

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1028

15.0.4705.1000

11,936

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1029

15.0.4705.1000

12,440

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1030

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1031

15.0.4705.1000

12,456

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1032

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1033

15.0.4703.1000

11,432

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1035

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1036

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1037

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1038

15.0.4705.1000

12,464

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1040

15.0.4705.1000

12,456

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1041

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1042

15.0.4705.1000

11,936

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1043

15.0.4705.1000

12,464

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1044

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1045

15.0.4705.1000

12,440

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1046

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1048

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1049

15.0.4705.1000

12,456

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1050

15.0.4705.1000

12,440

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1051

15.0.4705.1000

12,456

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1053

15.0.4705.1000

12,440

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1054

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1055

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1057

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1058

15.0.4705.1000

12,960

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1060

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1061

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1062

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1063

15.0.4705.1000

12,440

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1066

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1081

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1086

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1087

15.0.4705.1000

12,456

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_2052

15.0.4705.1000

11,936

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_2070

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_2074

15.0.4705.1000

12,440

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_3082

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocimport.dll

15.0.4919.1000

639,240

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.ocintldate.dll

5.0.8308.903

82,728

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.ocmsptls.dll

5.0.8308.903

832,296

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.ocoffice.dll

15.0.4919.1000

148,176

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.ocogl.dll

5.0.8308.903

1,739,560

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.ocpptview.dll

5.0.8308.903

1,872,680

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.ocppvwintl.dll

5.0.8308.903

351,016

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.ocpubmgr.exe

15.0.4927.1000

1,554,728

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.ocpubres.dll_1025

15.0.4893.1000

1,507,016

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1026

15.0.4893.1000

1,513,160

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1028

15.0.4719.1000

1,487,016

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1029

15.0.4893.1000

1,511,104

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1030

15.0.4893.1000

1,511,120

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1031

15.0.4705.1000

1,508,512

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1032

15.0.4719.1000

1,507,496

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1033

15.0.4881.1000

1,508,552

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1035

15.0.4919.1000

1,512,136

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1036

15.0.4893.1000

1,516,744

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1037

15.0.4705.1000

1,496,232

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1038

15.0.4927.1000

1,512,656

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1040

15.0.4893.1000

1,514,704

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1041

15.0.4893.1000

1,501,392

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1042

15.0.4893.1000

1,499,848

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1043

15.0.4719.1000

1,504,432

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1044

15.0.4893.1000

1,511,624

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1045

15.0.4893.1000

1,514,176

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1046

15.0.4893.1000

1,513,168

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1048

15.0.4927.1000

1,514,696

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1049

15.0.4893.1000

1,512,128

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1050

15.0.4893.1000

1,512,128

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1051

15.0.4893.1000

1,512,144

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1053

15.0.4919.1000

1,512,128

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1054

15.0.4893.1000

1,509,584

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1055

15.0.4709.1000

1,500,824

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1057

15.0.4893.1000

1,511,632

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1058

15.0.4893.1000

1,512,648

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1060

15.0.4893.1000

1,512,136

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1061

15.0.4919.1000

1,510,600

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1062

15.0.4927.1000

1,512,120

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1063

15.0.4893.1000

1,511,608

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1066

15.0.4705.1000

1,504,424

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1081

15.0.4893.1000

1,513,160

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1086

15.0.4893.1000

1,511,632

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1087

15.0.4711.1000

1,502,368

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_2052

15.0.4893.1000

1,495,760

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_2070

15.0.4893.1000

1,513,680

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_2074

15.0.4893.1000

1,512,640

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_3082

15.0.4893.1000

1,515,208

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ocrec.dll

15.0.4927.1000

602,312

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.ocsaext.dll

5.0.8308.903

296,224

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.propertymodelprox.dll

15.0.4703.1000

325,824

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.psom.dll

15.0.4927.1000

944,328

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.rdpqoemetrics.dll

5.0.8308.901

42,792

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.rtmcodecs.dll

5.0.8687.154

3,873,576

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.rtmmediamanager.dll

5.0.8687.154

764,192

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.rtmmvras.dll

5.0.8687.154

61,728

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.rtmmvrcs.dll

5.0.8687.154

36,640

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.rtmmvrhw.dll

5.0.8687.154

60,704

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.rtmmvrsplitter.dll

5.0.8687.154

32,552

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.rtmpal.dll

5.0.8687.154

506,152

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.rtmpltfm.dll

5.0.8687.154

6,859,552

10-Apr-2017

19:23

x86

Lync.scdec.dll

15.0.4703.1000

80,544

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.sct.dll

Không áp dụng

1,754,296

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.uc.dll

15.0.4927.1000

26,733,896

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.ucaddin.dll

15.0.4927.1000

1,135,304

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.ucaddinres.dll_1025

15.0.4927.1000

177,352

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1026

15.0.4927.1000

182,464

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1028

15.0.4927.1000

165,576

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1029

15.0.4927.1000

180,928

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1030

15.0.4927.1000

179,400

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1031

15.0.4927.1000

185,032

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1032

15.0.4927.1000

184,000

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1033

15.0.4927.1000

177,352

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1035

15.0.4927.1000

179,920

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1036

15.0.4927.1000

184,512

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1037

15.0.4927.1000

174,792

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1038

15.0.4927.1000

182,992

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1040

15.0.4927.1000

182,472

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1041

15.0.4927.1000

169,160

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1042

15.0.4927.1000

169,152

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1043

15.0.4927.1000

182,480

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1044

15.0.4927.1000

178,888

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1045

15.0.4927.1000

182,456

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1046

15.0.4927.1000

181,960

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1048

15.0.4927.1000

182,472

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1049

15.0.4927.1000

181,952

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1050

15.0.4927.1000

181,952

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1051

15.0.4927.1000

180,944

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1053

15.0.4927.1000

179,392

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1054

15.0.4927.1000

178,376

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1055

15.0.4927.1000

180,920

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1057

15.0.4927.1000

179,400

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1058

15.0.4927.1000

181,440

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1060

15.0.4927.1000

181,448

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1061

15.0.4927.1000

179,400

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1062

15.0.4927.1000

180,912

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1063

15.0.4927.1000

180,920

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1066

15.0.4927.1000

181,960

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1081

15.0.4927.1000

180,928

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1086

15.0.4927.1000

181,456

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1087

15.0.4927.1000

181,440

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_2052

15.0.4927.1000

166,088

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_2070

15.0.4927.1000

181,968

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_2074

15.0.4927.1000

180,416

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_3082

15.0.4927.1000

182,984

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapi.dll

15.0.4927.1000

6,449,416

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.uccapires.dll_1025

15.0.4553.1000

1,283,232

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1026

15.0.4919.1000

1,295,040

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1028

15.0.4553.1000

1,276,064

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1029

15.0.4553.1000

1,285,792

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1030

15.0.4915.1000

1,294,536

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1031

15.0.4553.1000

1,287,840

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1032

15.0.4553.1000

1,288,864

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1033

15.0.4420.1017

1,284,712

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1035

15.0.4927.1000

1,294,544

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1036

15.0.4553.1000

1,288,352

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1037

15.0.4553.1000

1,281,696

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1038

15.0.4553.1000

1,287,328

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1040

15.0.4553.1000

1,287,840

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1041

15.0.4553.1000

1,278,624

12-Apr-2017

11:46

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1042

15.0.4553.1000

1,278,112

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1043

15.0.4705.1000

1,286,296

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1044

15.0.4705.1000

1,284,768

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1045

15.0.4553.1000

1,287,328

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1046

15.0.4553.1000

1,286,304

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1048

15.0.4553.1000

1,286,816

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1049

15.0.4919.1000

1,295,040

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1050

15.0.4919.1000

1,295,552

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1051

15.0.4919.1000

1,295,560

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1053

15.0.4705.1000

1,285,272

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1054

15.0.4553.1000

1,284,256

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1055

15.0.4705.1000

1,285,272

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1057

15.0.4553.1000

1,285,792

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1058

15.0.4919.1000

1,295,552

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1060

15.0.4553.1000

1,284,768

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1061

15.0.4553.1000

1,283,744

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1062

15.0.4927.1000

1,295,032

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1063

15.0.4553.1000

1,285,792

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1066

15.0.4705.1000

1,287,320

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1081

15.0.4553.1000

1,285,792

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1086

15.0.4553.1000

1,285,792

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1087

15.0.4919.1000

1,294,016

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_2052

15.0.4553.1000

1,275,552

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_2070

15.0.4553.1000

1,287,328

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_2074

15.0.4553.1000

1,286,816

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_3082

15.0.4919.1000

1,296,072

12-Apr-2017

11:47

Không áp dụng

Lync.ucmapi.exe

15.0.4927.1000

920,264

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.ucmp.dll

6.0.1448.0

3,505,312

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.ucvdi.dll

15.0.4927.1000

23,876,424

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.vc1decodermftdll.dll

5.0.8687.154

1,123,112

11-Apr-2017

04:19

x86

Lync.veman.xml

Không áp dụng

336

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lync.win32msgqueue.dll

15.0.4919.1000

73,992

11-Apr-2017

04:19

x86

Lyncwh.activepresenterchange.wav

Không áp dụng

255,320

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lyncwh.appinvite.wav

Không áp dụng

293,908

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lyncwh.callended.wav

Không áp dụng

161,192

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lyncwh.changemodality.wav

Không áp dụng

254,008

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lyncwh.connecting.wav

Không áp dụng

187,244

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lyncwh.fsringing.wav

Không áp dụng

720,044

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lyncwh.iminvite.wav

Không áp dụng

293,908

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lyncwh.joinedconference.wav

Không áp dụng

539,584

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lyncwh.mmvrairspace.dll

5.0.7884.0

47,104

11-Apr-2017

04:19

x86

Lyncwh.mmvrcustom.dll

5.0.7884.0

38,888

11-Apr-2017

04:19

x86

Lyncwh.muting.wav

Không áp dụng

219,244

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lyncwh.newim.wav

Không áp dụng

293,908

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lyncwh.onhold.wav

Không áp dụng

879,596

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lyncwh.presence.wav

Không áp dụng

245,844

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lyncwh.redirect.wav

Không áp dụng

342,432

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lyncwh.ringback.wav

Không áp dụng

720,044

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lyncwh.ringing.wav

Không áp dụng

720,044

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lyncwh.secondcall.wav

Không áp dụng

306,564

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lyncwh.untag.wav

Không áp dụng

241,096

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lyncwh.videoadded.wav

Không áp dụng

257,556

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Lyncwh.videocall.wav

Không áp dụng

720,044

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

Ocpubmgr.veman.xml

Không áp dụng

344

11-Apr-2017

04:19

Không áp dụng

x64 Lync-x-none.msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Autohelper.dll

15.0.4927.1000

100,552

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.appshapi.dll

5.0.8308.901

3,197,736

10-Apr-2017

19:25

x64

Lync.appsharingchromehook.dll.x86

15.0.4919.1000

29,384

11-Apr-2017

04:25

Không áp dụng

Lync.appsharingchromehook64.dll.x64

15.0.4665.1000

23,200

11-Apr-2017

04:22

Không áp dụng

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

15.0.4919.1000

42,184

11-Apr-2017

04:25

Không áp dụng

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

15.0.4927.1000

48,328

11-Apr-2017

04:22

Không áp dụng

Lync.appsharingmediapr.dll

15.0.4919.1000

160,968

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.appshcom.dll

5.0.8308.901

360,744

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.appshvw.dll

5.0.8308.901

3,413,800

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.e.propertymodel.dll

15.0.4519.1000

1,289,408

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.lync.exe

15.0.4927.1000

28,109,512

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.lyncdesktopresour.dll_1025

15.0.4927.1000

545,992

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1026

15.0.4927.1000

611,528

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1028

15.0.4927.1000

378,568

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1029

15.0.4927.1000

591,048

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1030

15.0.4927.1000

585,416

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1031

15.0.4927.1000

639,176

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1032

15.0.4927.1000

648,392

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

15.0.4921.1000

364,240

11-Apr-2017

04:22

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1035

15.0.4927.1000

587,976

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1036

15.0.4927.1000

649,416

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1037

15.0.4927.1000

510,152

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1038

15.0.4927.1000

611,016

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1040

15.0.4927.1000

623,824

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1041

15.0.4927.1000

435,912

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1042

15.0.4927.1000

428,232

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1043

15.0.4927.1000

615,624

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1044

15.0.4927.1000

570,056

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1045

15.0.4927.1000

617,160

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1046

15.0.4927.1000

607,432

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1048

15.0.4927.1000

614,600

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1049

15.0.4927.1000

602,824

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1050

15.0.4927.1000

590,536

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1051

15.0.4927.1000

597,192

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1053

15.0.4927.1000

576,200

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1054

15.0.4927.1000

556,744

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1055

15.0.4927.1000

575,688

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1057

15.0.4927.1000

585,928

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1058

15.0.4927.1000

609,992

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1060

15.0.4927.1000

593,096

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1061

15.0.4927.1000

573,128

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1062

15.0.4927.1000

598,728

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1063

15.0.4927.1000

591,048

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1066

15.0.4927.1000

608,968

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1081

15.0.4927.1000

589,512

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1086

15.0.4927.1000

598,224

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1087

15.0.4927.1000

600,776

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_2052

15.0.4927.1000

380,616

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_2070

15.0.4927.1000

618,184

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_2074

15.0.4927.1000

590,536

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_3082

15.0.4927.1000

621,768

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

15.0.4927.1000

15,616,200

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.lynchtmlconv.exe

15.0.4927.1000

8,734,920

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.lynchtmlconvpxy.dll

15.0.4521.1000

27,304

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.lyncmodelproxy.dll

15.0.4921.1000

1,834,696

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.lyncvdiplugin.dll

15.0.4927.1000

233,672

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.man

Không áp dụng

3,278

11-Apr-2017

04:22

Không áp dụng

Lync.meetingjoinaxoc.dll

15.0.4849.1000

84,168

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

15.0.4849.1000

43,424

11-Apr-2017

04:22

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1025

15.0.4893.1000

118,992

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1026

15.0.4893.1000

135,368

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1028

15.0.4893.1000

75,464

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1029

15.0.4893.1000

131,264

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1030

15.0.4893.1000

132,296

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1031

15.0.4927.1000

148,680

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1032

15.0.4893.1000

149,704

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1033

15.0.4881.1000

68,304

11-Apr-2017

04:22

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1035

15.0.4893.1000

133,320

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1036

15.0.4893.1000

147,656

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1037

15.0.4893.1000

108,744

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1038

15.0.4893.1000

137,944

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1040

15.0.4893.1000

141,520

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1041

15.0.4893.1000

91,856

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1042

15.0.4893.1000

91,336

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1043

15.0.4915.1000

141,016

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1044

15.0.4893.1000

129,232

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1045

15.0.4893.1000

147,128

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1046

15.0.4919.1000

136,392

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1048

15.0.4893.1000

138,960

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1049

15.0.4885.1000

137,408

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1050

15.0.4893.1000

130,240

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1051

15.0.4893.1000

133,328

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1053

15.0.4893.1000

131,776

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1054

15.0.4893.1000

121,040

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1055

15.0.4893.1000

126,656

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1057

15.0.4893.1000

131,280

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1058

15.0.4893.1000

139,464

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1060

15.0.4893.1000

133,832

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1061

15.0.4919.1000

127,688

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1062

15.0.4927.1000

133,304

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1063

15.0.4893.1000

130,232

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1066

15.0.4893.1000

137,424

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1081

15.0.4893.1000

132,808

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1086

15.0.4893.1000

134,864

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1087

15.0.4893.1000

135,368

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_2052

15.0.4903.1000

77,000

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_2070

15.0.4893.1000

138,448

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_2074

15.0.4885.1000

133,816

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_3082

15.0.4893.1000

140,488

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ochelper.dll

15.0.4927.1000

229,064

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.ochelper.dll.x86

15.0.4927.1000

163,528

11-Apr-2017

04:25

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1025

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1026

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1028

15.0.4705.1000

11,936

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1029

15.0.4705.1000

12,440

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1030

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1031

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1032

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1033

15.0.4703.1000

11,424

11-Apr-2017

04:22

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1035

15.0.4705.1000

12,456

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1036

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1037

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1038

15.0.4705.1000

12,456

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1040

15.0.4705.1000

12,456

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1041

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1042

15.0.4705.1000

11,944

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1043

15.0.4705.1000

12,456

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1044

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1045

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1046

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1048

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1049

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1050

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1051

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1053

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1054

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1055

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1057

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1058

15.0.4705.1000

12,960

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1060

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1061

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1062

15.0.4705.1000

12,440

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1063

15.0.4705.1000

12,440

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1066

15.0.4705.1000

12,456

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1081

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1086

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1087

15.0.4705.1000

12,456

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_2052

15.0.4705.1000

11,936

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_2070

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_2074

15.0.4705.1000

12,440

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_3082

15.0.4705.1000

12,448

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocimport.dll

15.0.4919.1000

1,071,368

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.ocintldate.dll

5.0.8308.903

94,504

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.ocmsptls.dll

5.0.8308.903

1,105,200

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.ocoffice.dll

15.0.4927.1000

205,512

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.ocogl.dll

5.0.8308.903

2,087,208

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.ocpptview.dll

5.0.8308.903

2,409,776

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.ocppvwintl.dll

5.0.8308.903

351,024

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.ocpubmgr.exe

15.0.4927.1000

2,107,688

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.ocpubres.dll_1025

15.0.4893.1000

1,506,512

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1026

15.0.4893.1000

1,512,648

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1028

15.0.4719.1000

1,486,504

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1029

15.0.4893.1000

1,510,592

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1030

15.0.4893.1000

1,510,600

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1031

15.0.4705.1000

1,508,008

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1032

15.0.4719.1000

1,506,984

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1033

15.0.4881.1000

1,510,088

11-Apr-2017

04:22

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1035

15.0.4919.1000

1,511,624

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1036

15.0.4893.1000

1,516,224

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1037

15.0.4705.1000

1,495,712

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1038

15.0.4927.1000

1,512,144

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1040

15.0.4893.1000

1,514,184

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1041

15.0.4893.1000

1,500,880

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1042

15.0.4893.1000

1,499,336

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1043

15.0.4719.1000

1,503,920

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1044

15.0.4893.1000

1,511,120

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1045

15.0.4893.1000

1,513,664

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1046

15.0.4893.1000

1,512,656

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1048

15.0.4927.1000

1,514,184

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1049

15.0.4893.1000

1,511,616

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1050

15.0.4893.1000

1,511,616

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1051

15.0.4893.1000

1,511,632

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1053

15.0.4919.1000

1,511,616

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1054

15.0.4893.1000

1,509,064

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1055

15.0.4709.1000

1,500,320

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1057

15.0.4893.1000

1,511,112

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1058

15.0.4893.1000

1,512,136

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1060

15.0.4893.1000

1,511,624

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1061

15.0.4919.1000

1,510,088

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1062

15.0.4927.1000

1,511,600

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1063

15.0.4893.1000

1,511,096

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1066

15.0.4705.1000

1,503,904

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1081

15.0.4893.1000

1,512,648

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1086

15.0.4893.1000

1,511,120

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1087

15.0.4711.1000

1,501,864

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_2052

15.0.4893.1000

1,495,248

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_2070

15.0.4893.1000

1,513,168

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_2074

15.0.4893.1000

1,512,120

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_3082

15.0.4893.1000

1,514,696

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ocrec.dll

15.0.4927.1000

899,272

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.ocsaext.dll

5.0.8308.903

304,432

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.propertymodelprox.dll

15.0.4703.1000

464,056

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.psom.dll

15.0.4927.1000

1,344,200

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.rdpqoemetrics.dll

5.0.8308.901

44,328

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.rtmcodecs.dll

5.0.8687.154

4,120,360

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.rtmmediamanager.dll

5.0.8687.154

925,992

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.rtmmvras.dll

5.0.8687.154

71,984

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.rtmmvrcs.dll

5.0.8687.154

40,232

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.rtmmvrhw.dll

5.0.8687.154

70,440

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.rtmmvrsplitter.dll

5.0.8687.154

37,160

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.rtmpal.dll

5.0.8687.154

628,512

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.rtmpltfm.dll

5.0.8687.154

7,876,392

10-Apr-2017

19:25

x64

Lync.scdec.dll

15.0.4703.1000

113,312

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.sct.dll

Không áp dụng

2,210,480

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.uc.dll

15.0.4927.1000

38,102,336

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.ucaddin.dll

15.0.4927.1000

1,622,216

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.ucaddinres.dll_1025

15.0.4927.1000

177,360

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1026

15.0.4927.1000

182,464

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1028

15.0.4927.1000

165,568

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1029

15.0.4927.1000

180,928

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1030

15.0.4927.1000

179,400

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1031

15.0.4927.1000

185,040

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1032

15.0.4927.1000

184,008

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1033

15.0.4927.1000

177,352

11-Apr-2017

04:22

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1035

15.0.4927.1000

179,912

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1036

15.0.4927.1000

184,512

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1037

15.0.4927.1000

174,792

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1038

15.0.4927.1000

182,992

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1040

15.0.4927.1000

182,472

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1041

15.0.4927.1000

169,160

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1042

15.0.4927.1000

169,152

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1043

15.0.4927.1000

182,480

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1044

15.0.4927.1000

178,888

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1045

15.0.4927.1000

182,456

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1046

15.0.4927.1000

181,960

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1048

15.0.4927.1000

182,472

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1049

15.0.4927.1000

181,952

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1050

15.0.4927.1000

181,952

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1051

15.0.4927.1000

180,936

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1053

15.0.4927.1000

179,392

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1054

15.0.4927.1000

178,376

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1055

15.0.4927.1000

180,928

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1057

15.0.4927.1000

179,400

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1058

15.0.4927.1000

181,440

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1060

15.0.4927.1000

181,448

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1061

15.0.4927.1000

179,400

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1062

15.0.4927.1000

180,920

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1063

15.0.4927.1000

180,920

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1066

15.0.4927.1000

181,960

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1081

15.0.4927.1000

180,936

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1086

15.0.4927.1000

181,456

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1087

15.0.4927.1000

181,440

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_2052

15.0.4927.1000

166,088

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_2070

15.0.4927.1000

181,968

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_2074

15.0.4927.1000

180,408

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_3082

15.0.4927.1000

182,984

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.uccapi.dll

15.0.4927.1000

9,854,216

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.uccapires.dll_1025

15.0.4553.1000

1,283,232

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1026

15.0.4919.1000

1,295,040

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1028

15.0.4553.1000

1,276,064

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1029

15.0.4553.1000

1,285,792

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1030

15.0.4915.1000

1,294,536

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1031

15.0.4553.1000

1,287,840

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1032

15.0.4553.1000

1,288,864

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1033

15.0.4420.1017

1,284,712

11-Apr-2017

04:22

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1035

15.0.4927.1000

1,294,536

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1036

15.0.4553.1000

1,288,352

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1037

15.0.4553.1000

1,281,696

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1038

15.0.4553.1000

1,287,328

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1040

15.0.4553.1000

1,287,840

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1041

15.0.4553.1000

1,278,624

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1042

15.0.4553.1000

1,278,112

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1043

15.0.4705.1000

1,286,296

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1044

15.0.4705.1000

1,284,760

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1045

15.0.4553.1000

1,287,328

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1046

15.0.4553.1000

1,286,304

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1048

15.0.4553.1000

1,286,816

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1049

15.0.4919.1000

1,295,040

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1050

15.0.4919.1000

1,295,552

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1051

15.0.4919.1000

1,295,560

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1053

15.0.4705.1000

1,285,280

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1054

15.0.4553.1000

1,284,256

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1055

15.0.4705.1000

1,285,272

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1057

15.0.4553.1000

1,285,792

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1058

15.0.4919.1000

1,295,552

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1060

15.0.4553.1000

1,284,768

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1061

15.0.4553.1000

1,283,744

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1062

15.0.4927.1000

1,295,024

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1063

15.0.4553.1000

1,285,792

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1066

15.0.4705.1000

1,287,320

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1081

15.0.4553.1000

1,285,792

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1086

15.0.4553.1000

1,285,792

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1087

15.0.4919.1000

1,294,016

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_2052

15.0.4553.1000

1,275,552

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_2070

15.0.4553.1000

1,287,328

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_2074

15.0.4553.1000

1,286,816

12-Apr-2017

12:09

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_3082

15.0.4919.1000

1,296,072

12-Apr-2017

12:08

Không áp dụng

Lync.ucmapi.exe

15.0.4927.1000

1,115,344

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.ucmp.dll

6.0.1448.0

4,992,680

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.ucvdi.dll

15.0.4927.1000

33,781,064

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.vc1decodermftdll.dll

5.0.8687.154

1,173,288

11-Apr-2017

04:22

x64

Lync.veman.xml

Không áp dụng

336

11-Apr-2017

04:22

Không áp dụng

Lync.win32msgqueue.dll

15.0.4919.1000

92,936

11-Apr-2017

04:22

x64

Lyncwh.activepresenterchange.wav

Không áp dụng

255,320

11-Apr-2017

04:22

Không áp dụng

Lyncwh.appinvite.wav

Không áp dụng

293,908

11-Apr-2017

04:21

Không áp dụng

Lyncwh.callended.wav

Không áp dụng

161,192

11-Apr-2017

04:21

Không áp dụng

Lyncwh.changemodality.wav

Không áp dụng

254,008

11-Apr-2017

04:22

Không áp dụng

Lyncwh.connecting.wav

Không áp dụng

187,244

11-Apr-2017

04:21

Không áp dụng

Lyncwh.fsringing.wav

Không áp dụng

720,044

11-Apr-2017

04:21

Không áp dụng

Lyncwh.iminvite.wav

Không áp dụng

293,908

11-Apr-2017

04:21

Không áp dụng

Lyncwh.joinedconference.wav

Không áp dụng

539,584

11-Apr-2017

04:21

Không áp dụng

Lyncwh.mmvrairspace.dll

5.0.7884.0

54,768

11-Apr-2017

04:22

x64

Lyncwh.mmvrcustom.dll

5.0.7884.0

44,008

11-Apr-2017

04:22

x64

Lyncwh.muting.wav

Không áp dụng

219,244

11-Apr-2017

04:21

Không áp dụng

Lyncwh.newim.wav

Không áp dụng

293,908

11-Apr-2017

04:21

Không áp dụng

Lyncwh.onhold.wav

Không áp dụng

879,596

11-Apr-2017

04:21

Không áp dụng

Lyncwh.presence.wav

Không áp dụng

245,844

11-Apr-2017

04:21

Không áp dụng

Lyncwh.redirect.wav

Không áp dụng

342,432

11-Apr-2017

04:21

Không áp dụng

Lyncwh.ringback.wav

Không áp dụng

720,044

11-Apr-2017

04:21

Không áp dụng

Lyncwh.ringing.wav

Không áp dụng

720,044

11-Apr-2017

04:21

Không áp dụng

Lyncwh.secondcall.wav

Không áp dụng

306,564

11-Apr-2017

04:21

Không áp dụng

Lyncwh.untag.wav

Không áp dụng

241,096

11-Apr-2017

04:21

Không áp dụng

Lyncwh.videoadded.wav

Không áp dụng

257,556

11-Apr-2017

04:21

Không áp dụng

Lyncwh.videocall.wav

Không áp dụng

720,044

11-Apr-2017

04:21

Không áp dụng

Ocpubmgr.veman.xml

Không áp dụng

344

11-Apr-2017

04:22

Không áp dụng

Trung tâm Kỹ thuật Hệ thống Office có các bản cập nhật mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. Xem Trung tâm kỹ thuật hệ thống Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×