We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Microsoft đã phát hành bản Cập Nhật tích lũy cho Microsoft Lync Server 2013, các cấu phần cốt lõi. Số phiên bản của bản cập nhật này là 5.0.8308.1134.

Các vấn đề về bản sửa lỗi Cập Nhật tích lũy

Bản Cập Nhật tích lũy này khắc phục sự cố sau đây:

Lỗ hổng tồn tại khi Skype for Business Server không đúng xử lý xác thực mã thông báo OAuth

Thông tin Bổ sung

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản Cập Nhật tích lũy này.

Thông tin sổ đăng ký

Để sử dụng một trong các bản Cập Nhật tích lũy trong gói này, bạn không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản Cập Nhật tích lũy này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản Cập Nhật tích lũy này sẽ thay thế 2019 tháng chín Cumulative Update 5.0.8308.1101 cho Lync Server 2013, các cấu phần cốt lõi.

Cập nhật thông tin cài đặt gói

  • Lync Server 2013-máy chủ phiên bản chuẩn

  • Lync Server 2013-Phiên bản doanh nghiệp-máy chủ trước khi kết thúc

  • Lync Server 2013-giám đốc

  • Lync Server 2013-máy chủ Edge

  • Lync Server 2013-máy chủ hòa giải độc lập

  • Lync Server 2013-máy chủ giám sát

  • Lync Server 2013-lưu trữ máy chủ

  • Máy chủ Lync 2013-công cụ quản trị

  • Lync Server 2013-máy chủ trò chuyện liên tục

  • Lync Server 2013-máy chủ ứng dụng tin cậy

Sau khi cài đặt bản Cập Nhật, phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp, được liệt kê trong bảng sau đây.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Cdrdb.sql

Not applicable

1.295.274

06-Jun-2015

02:32

Not applicable

Component_gac_microsoft.rtc.internal.dll

5.0.8308.992

99.624

08-Jun-2017

03:15

x86

Component_gac_microsoft.rtc.internal.storage.dll

5.0.8308.420

781.496

31-May-2013

12:06

x86

Dbcommon.sql

Not applicable

27.141

18-Aug-2016

16:01

Not applicable

Dbrtc.sql

Not applicable

2.014.833

29-Jun-2018

07:58

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

14.200

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

14.200

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

14.200

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

14.200

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

14.200

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

14.200

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

14.200

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

14.712

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

14.200

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

14.200

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_clsagent.exe

5.0.8308.733

361.960

11-Jul-2014

14:22

x86

File_clsagentperf.dll

5.0.8308.733

53.752

11-Jul-2014

14:23

x64

File_clscontroller.exe

5.0.8308.733

264.184

11-Jul-2014

14:17

x86

File_clscontroller.resources.dll.de_de

5.0.8308.733

19.832

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_clscontroller.resources.dll.es_es

5.0.8308.733

19.832

01-Jul-2020

22:12

Not applicable

File_clscontroller.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.733

20.344

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_clscontroller.resources.dll.it_it

5.0.8308.733

19.832

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_clscontroller.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.733

20.344

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_clscontroller.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.733

19.832

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_clscontroller.resources.dll.pt_br

5.0.8308.733

19.832

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_clscontroller.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.733

22.392

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_clscontroller.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.733

18.296

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_clscontroller.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.733

18.296

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_clseventres.dll.de_de

5.0.8308.733

43.504

11-Jul-2014

14:23

Not applicable

File_clseventres.dll.en_us

5.0.8308.733

38.384

11-Jul-2014

14:17

Not applicable

File_clseventres.dll.es_es

5.0.8308.733

41.456

11-Jul-2014

14:23

Not applicable

File_clseventres.dll.fr_fr

5.0.8308.733

42.992

11-Jul-2014

14:23

Not applicable

File_clseventres.dll.it_it

5.0.8308.733

43.512

11-Jul-2014

14:24

Not applicable

File_clseventres.dll.ja_jp

5.0.8308.733

32.240

11-Jul-2014

14:24

Not applicable

File_clseventres.dll.ko_kr

5.0.8308.733

30.712

11-Jul-2014

14:24

Not applicable

File_clseventres.dll.pt_br

5.0.8308.733

40.432

11-Jul-2014

14:24

Not applicable

File_clseventres.dll.ru_ru

5.0.8308.733

40.432

11-Jul-2014

14:24

Not applicable

File_clseventres.dll.zh_cn

5.0.8308.733

27.632

11-Jul-2014

14:25

Not applicable

File_clseventres.dll.zh_tw

5.0.8308.733

27.632

11-Jul-2014

14:25

Not applicable

File_clsformat.dll

5.0.8308.733

696.296

11-Jul-2014

14:25

x64

File_cpsdyn.sql

Not applicable

19.388

31-May-2013

08:02

Not applicable

File_csadditional.format.ps1xml

Not applicable

56.719

28-Apr-2016

05:50

Not applicable

File_default.tmx

Not applicable

29.984.284

01-Jul-2020

21:54

Not applicable

File_default.xml

Not applicable

2.480.787

01-Jul-2020

21:54

Not applicable

File_deploy.exe

5.0.8308.872

739.592

09-Feb-2015

16:19

x86

File_deploy.resources.dll.de_de

5.0.8308.872

247.672

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_deploy.resources.dll.es_es

5.0.8308.872

247.160

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_deploy.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.872

248.696

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_deploy.resources.dll.it_it

5.0.8308.872

247.160

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_deploy.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.872

251.256

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_deploy.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.872

247.160

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_deploy.resources.dll.pt_br

5.0.8308.872

247.160

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_deploy.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.872

262.520

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_deploy.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.872

242.568

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_deploy.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.872

242.552

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

24.440

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

24.440

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

24.440

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

24.440

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

24.448

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

24.440

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

24.440

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

24.440

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

23.936

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

23.928

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.dll

5.0.8308.803

283.400

14-Aug-2014

05:58

x86

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll

5.0.8308.420

177.376

31-May-2013

12:26

x86

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.de_de

5.0.8308.420

16.768

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.es_es

5.0.8308.420

16.760

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.fr_fr

5.0.8308.420

16.760

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.it_it

5.0.8308.420

16.256

01-Jul-2020

22:12

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ja_jp

5.0.8308.420

16.760

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ko_kr

5.0.8308.420

16.248

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.pt_br

5.0.8308.420

16.256

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ru_ru

5.0.8308.420

17.272

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.zh_cn

5.0.8308.420

15.736

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.zh_tw

5.0.8308.420

15.736

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.chat.endpoint.dll

5.0.8308.992

1.206.568

08-Jun-2017

03:16

x86

File_gac_microsoft.rtc.client.psom.kernel.dll

5.0.8308.1001

106.128

29-Jun-2018

09:20

x86

File_gac_microsoft.rtc.clsagent.iislog.dll

5.0.8308.733

240.192

11-Jul-2014

14:25

x86

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.de_de

5.0.8308.733

20.856

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.es_es

5.0.8308.733

20.864

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.733

21.384

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.it_it

5.0.8308.733

20.864

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.733

22.392

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.733

21.368

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.pt_br

5.0.8308.733

20.864

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.733

22.904

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.733

19.832

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.733

19.832

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll

5.0.8308.556

374.000

15-Sep-2013

20:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.de_de

5.0.8308.556

18.304

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.es_es

5.0.8308.556

18.296

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.fr_fr

5.0.8308.556

18.808

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.it_it

5.0.8308.556

17.784

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ja_jp

5.0.8308.556

18.816

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ko_kr

5.0.8308.556

18.296

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.pt_br

5.0.8308.556

17.792

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ru_ru

5.0.8308.556

19.840

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.zh_cn

5.0.8308.556

17.272

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.zh_tw

5.0.8308.556

17.280

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaborationnet.dll

5.0.8308.420

4.666.040

31-May-2013

12:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.clscommon.dll

5.0.8308.733

436.296

11-Jul-2014

14:25

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.clscontrollerlib.dll

5.0.8308.733

364.608

11-Jul-2014

14:26

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

138.616

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

138.616

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

138.616

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

138.616

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

138.616

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

138.616

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

138.616

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

138.616

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

138.632

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

138.616

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.ucwa.clientmodel.dll

5.0.8308.1068

663.808

16-Dec-2018

23:25

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.ucwa.resourcecontract.dll

5.0.8308.1068

436.272

16-Dec-2018

23:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.dll

5.0.8308.1068

583.216

16-Dec-2018

23:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.de_de

5.0.8308.1068

41.848

01-Jul-2020

22:12

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.es_es

5.0.8308.1068

40.824

01-Jul-2020

22:12

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.1068

43.896

01-Jul-2020

22:16

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.it_it

5.0.8308.1068

40.832

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.1068

44.416

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.1068

42.360

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.pt_br

5.0.8308.1068

40.824

01-Jul-2020

22:12

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.1068

49.536

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.1068

37.752

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.1068

37.248

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

17.280

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

17.272

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

17.784

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

17.272

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

17.784

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

17.784

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

17.280

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

18.304

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

16.760

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

16.768

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.dll

5.0.8308.420

378.040

31-May-2013

12:06

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.de_de

5.0.8308.420

42.368

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.es_es

5.0.8308.420

40.824

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.420

42.888

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.it_it

5.0.8308.420

40.832

01-Jul-2020

22:16

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.420

44.928

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.420

41.344

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.pt_br

5.0.8308.420

40.328

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.420

50.568

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.420

36.744

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.420

36.744

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.de_de

5.0.8308.1068

849.272

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.es_es

5.0.8308.1068

849.272

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.fr_fr

5.0.8308.1068

852.352

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.it_it

5.0.8308.1068

848.248

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ja_jp

5.0.8308.1068

857.976

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ko_kr

5.0.8308.1068

851.320

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.pt_br

5.0.8308.1068

848.248

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ru_ru

5.0.8308.1068

870.776

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.zh_cn

5.0.8308.1068

841.600

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.zh_tw

5.0.8308.1068

841.080

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.dll

5.0.8308.1001

151.688

29-Jun-2018

09:22

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.de_de

5.0.8308.1001

36.728

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.es_es

5.0.8308.1001

36.224

01-Jul-2020

22:12

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.1001

40.312

01-Jul-2020

22:12

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.it_it

5.0.8308.1001

36.728

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.1001

40.312

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.1001

38.272

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.pt_br

5.0.8308.1001

35.704

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.1001

43.392

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.1001

34.176

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.1001

33.664

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.de_de

5.0.8308.992

437.624

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.dll

5.0.8308.992

2.327.328

08-Jun-2017

03:12

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.es_es

5.0.8308.992

435.064

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.fr_fr

5.0.8308.992

443.256

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.it_it

5.0.8308.992

433.528

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ja_jp

5.0.8308.992

451.448

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ko_kr

5.0.8308.992

439.168

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.powershellhost.dll

5.0.8308.420

241.936

31-May-2013

12:29

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.pt_br

5.0.8308.992

432.504

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ru_ru

5.0.8308.992

476.536

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.zh_cn

5.0.8308.992

415.608

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.zh_tw

5.0.8308.992

415.096

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dll

5.0.8308.1101

7.224.696

30-Aug-2019

18:18

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll

5.0.8308.420

40.184

31-May-2013

12:29

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.de_de

5.0.8308.420

13.176

01-Jul-2020

22:12

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.es_es

5.0.8308.420

13.184

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.fr_fr

5.0.8308.420

13.688

01-Jul-2020

22:12

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.it_it

5.0.8308.420

13.176

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.ja_jp

5.0.8308.420

13.176

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.ko_kr

5.0.8308.420

13.176

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.pt_br

5.0.8308.420

13.176

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.ru_ru

5.0.8308.420

13.696

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.zh_cn

5.0.8308.420

13.168

01-Jul-2020

22:16

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.zh_tw

5.0.8308.420

13.184

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.de_de

5.0.8308.1101

594.824

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.es_es

5.0.8308.1101

586.624

01-Jul-2020

22:16

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.1101

625.016

01-Jul-2020

22:16

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.it_it

5.0.8308.1101

575.872

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.1101

643.448

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.1101

593.784

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.pt_br

5.0.8308.1101

577.400

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.1101

740.728

01-Jul-2020

22:16

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.1101

515.968

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.1101

515.960

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.de_de

5.0.8308.1068

29.056

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.es_es

5.0.8308.1068

29.056

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.fr_fr

5.0.8308.1068

30.072

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.it_it

5.0.8308.1068

28.536

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ja_jp

5.0.8308.1068

31.096

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ko_kr

5.0.8308.1068

29.560

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.pt_br

5.0.8308.1068

28.024

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ru_ru

5.0.8308.1068

35.200

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.zh_cn

5.0.8308.1068

27.000

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.zh_tw

5.0.8308.1068

27.000

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.dll

5.0.8308.956

410.912

28-Apr-2016

05:53

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.de_de

5.0.8308.956

22.392

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.es_es

5.0.8308.956

22.392

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.956

22.912

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.it_it

5.0.8308.956

22.392

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.956

23.416

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.956

22.904

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.pt_br

5.0.8308.956

22.392

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.956

25.472

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.956

21.368

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.956

21.368

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.dll

5.0.8308.920

517.928

06-Jun-2015

04:16

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.de_de

5.0.8308.920

61.304

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.es_es

5.0.8308.920

60.280

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.920

64.376

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.it_it

5.0.8308.920

59.256

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.920

66.936

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.920

60.792

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.pt_br

5.0.8308.920

59.768

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.920

74.616

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.920

53.624

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.920

53.616

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.server.infrastructure.dll

5.0.8308.884

391.432

03-Apr-2015

14:03

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.mcuinfrastructure.dll

5.0.8308.1001

2.590.352

29-Jun-2018

09:20

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.udclib.dll

5.0.8308.884

483.088

03-Apr-2015

14:03

x86

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

16.248

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

16.248

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

16.248

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

15.744

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

16.248

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

16.256

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

16.248

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

16.760

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

15.736

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

15.736

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.dll

5.0.8308.420

1.828.560

31-May-2013

12:22

x86

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.de_de

5.0.8308.420

430.968

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.es_es

5.0.8308.420

431.480

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.420

438.648

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.it_it

5.0.8308.420

430.968

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.420

442.232

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.420

431.992

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.pt_br

5.0.8308.420

427.896

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.420

462.200

01-Jul-2020

22:16

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.420

416.632

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.420

416.632

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_installcsdatabase.exe

5.0.8308.872

233.224

09-Feb-2015

16:19

x86

File_localocscmdlets.format.ps1xml

Not applicable

361.975

16-Dec-2018

23:24

Not applicable

File_lync.psd1

Not applicable

10.565

31-May-2013

12:26

Not applicable

File_lynconlineconnector.psd1

Not applicable

10.255

06-Jun-2015

04:16

Not applicable

File_lynconlineconnectorstartup.psm1

Not applicable

10.149

06-Jun-2015

04:16

Not applicable

File_lync_b8499a8b_4b90_43b8_a27e_3c4e7b292c44_helpinfo.xml

Not applicable

1.791

03-Sep-2014

14:21

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.de_de

5.0.8308.420

136.568

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.es_es

5.0.8308.420

130.936

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.420

138.104

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.it_it

5.0.8308.420

130.936

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.420

147.832

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.420

134.520

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.pt_br

5.0.8308.420

131.448

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.420

170.888

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.420

113.016

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.420

113.528

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.core.dll

5.0.8308.1068

1.980.464

16-Dec-2018

23:24

x86

File_microsoft.rtc.management.dbsetup.dll

5.0.8308.1001

151.688

29-Jun-2018

09:22

x86

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.de_de

5.0.8308.920

20.352

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.dll

5.0.8308.920

326.944

06-Jun-2015

04:19

x64

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.es_es

5.0.8308.920

20.344

01-Jul-2020

22:12

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.fr_fr

5.0.8308.920

20.856

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.it_it

5.0.8308.920

20.344

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ja_jp

5.0.8308.920

21.368

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ko_kr

5.0.8308.920

20.344

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.pt_br

5.0.8308.920

20.352

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ru_ru

5.0.8308.920

22.904

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.zh_cn

5.0.8308.920

19.328

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.zh_tw

5.0.8308.920

19.320

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml

Not applicable

10.841.046

27-Jun-2018

07:24

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.de_de

Not applicable

11.459.768

25-Jun-2018

08:02

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.en_us

Not applicable

10.841.046

27-Jun-2018

07:24

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.es_es

Not applicable

11.300.846

25-Jun-2018

08:02

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.fr_fr

Not applicable

11.555.685

25-Jun-2018

08:02

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.it_it

Not applicable

11.335.300

25-Jun-2018

08:02

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ja_jp

Not applicable

12.069.844

25-Jun-2018

08:02

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ko_kr

Not applicable

11.235.275

25-Jun-2018

08:02

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.pt_br

Not applicable

11.192.505

25-Jun-2018

08:03

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ru_ru

Not applicable

13.612.855

25-Jun-2018

08:03

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.zh_cn

Not applicable

10.356.202

25-Jun-2018

08:03

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.zh_tw

Not applicable

10.328.257

25-Jun-2018

08:03

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.writableconfig.dll

5.0.8308.1068

1.850.136

16-Dec-2018

23:23

x86

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml

Not applicable

470.170

07-Oct-2014

06:12

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.de_de

Not applicable

497.343

04-Mar-2020

10:05

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.en_us

Not applicable

470.170

07-Oct-2014

06:12

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.es_es

Not applicable

489.675

04-Mar-2020

10:05

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.fr_fr

Not applicable

499.817

04-Mar-2020

10:05

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.it_it

Not applicable

492.964

04-Mar-2020

10:05

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ja_jp

Not applicable

537.065

04-Mar-2020

10:05

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ko_kr

Not applicable

489.921

04-Mar-2020

10:05

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.pt_br

Not applicable

494.580

04-Mar-2020

10:05

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ru_ru

Not applicable

589.534

04-Mar-2020

10:05

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.zh_cn

Not applicable

446.222

04-Mar-2020

10:05

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.zh_tw

Not applicable

444.627

04-Mar-2020

10:05

Not applicable

File_ocstypes.ps1xml

Not applicable

758.655

16-Dec-2018

23:24

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

122.232

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

122.232

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

123.256

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

122.232

01-Jul-2020

22:12

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

123.768

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

121.720

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

121.208

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

129.408

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

119.160

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

119.672

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_remoteocscmdlets.format.ps1xml

Not applicable

366.512

16-Dec-2018

23:24

Not applicable

File_replicareplicatoragent.exe

5.0.8308.556

454.296

15-Sep-2013

20:24

x86

File_reportdata.de_de.xml

Not applicable

11.399.303

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_reportdata.en_us.xml

Not applicable

11.364.029

13-Mar-2013

09:06

Not applicable

File_reportdata.es_es.xml

Not applicable

11.399.706

01-Jul-2020

22:19

Not applicable

File_reportdata.fr_fr.xml

Not applicable

11.414.630

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_reportdata.it_it.xml

Not applicable

11.395.796

01-Jul-2020

22:17

Not applicable

File_reportdata.ja_jp.xml

Not applicable

11.414.372

01-Jul-2020

22:23

Not applicable

File_reportdata.ko_kr.xml

Not applicable

11.386.411

01-Jul-2020

22:21

Not applicable

File_reportdata.pt_br.xml

Not applicable

11.395.043

01-Jul-2020

22:25

Not applicable

File_reportdata.ru_ru.xml

Not applicable

11.516.450

01-Jul-2020

22:30

Not applicable

File_reportdata.zh_cn.xml

Not applicable

11.348.951

01-Jul-2020

22:27

Not applicable

File_reportdata.zh_tw.xml

Not applicable

11.351.819

01-Jul-2020

22:31

Not applicable

File_reportsetup.exe

5.0.8308.301

498.256

13-Mar-2013

11:17

x86

File_reportsetup.resources.dll.de_de

5.0.8308.301

13.688

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.es_es

5.0.8308.301

13.688

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.301

13.688

01-Jul-2020

22:12

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.it_it

5.0.8308.301

13.688

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.301

13.688

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.301

13.688

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.pt_br

5.0.8308.301

13.688

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.301

13.688

01-Jul-2020

22:15

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.301

13.176

01-Jul-2020

22:14

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.301

13.176

01-Jul-2020

22:13

Not applicable

File_rgsconfig_schema.sql

Not applicable

25.787

31-May-2013

10:08

Not applicable

File_rgsdyn.sql

Not applicable

19.286

31-May-2013

10:54

Not applicable

File_rtcsres.dll.de_de

5.0.8308.992

1.550.624

08-Jun-2017

03:14

Not applicable

File_rtcsres.dll.en_us

5.0.8308.992

1.301.800

08-Jun-2017

03:14

Not applicable

File_rtcsres.dll.es_es

5.0.8308.992

1.549.096

08-Jun-2017

03:14

Not applicable

File_rtcsres.dll.fr_fr

5.0.8308.992

1.594.656

08-Jun-2017

03:14

Not applicable

File_rtcsres.dll.it_it

5.0.8308.992

1.520.416

08-Jun-2017

03:14

Not applicable

File_rtcsres.dll.ja_jp

5.0.8308.992

786.728

08-Jun-2017

03:14

Not applicable

File_rtcsres.dll.ko_kr

5.0.8308.992

758.056

08-Jun-2017

03:14

Not applicable

File_rtcsres.dll.pt_br

5.0.8308.992

1.466.144

08-Jun-2017

03:14

Not applicable

File_rtcsres.dll.ru_ru

5.0.8308.992

1.433.896

08-Jun-2017

03:14

Not applicable

File_rtcsres.dll.zh_cn

5.0.8308.992

537.384

08-Jun-2017

03:14

Not applicable

File_rtcsres.dll.zh_tw

5.0.8308.992

552.232

08-Jun-2017

03:14

Not applicable

File_xds.sql

Not applicable

147.719

09-Feb-2015

14:21

Not applicable

File_xds_replica_1_to_2.sql

Not applicable

2.262

13-Mar-2013

10:34

Not applicable

File_xds_replica_2_to_1.sql

Not applicable

2.213

13-Mar-2013

10:34

Not applicable

Mgcschema.sql

Not applicable

18.712

31-May-2013

10:13

Not applicable

Mgcsprocs.sql

Not applicable

187.577

06-Jun-2014

04:14

Not applicable

Mgcupgrade.sql

Not applicable

7.086

31-May-2013

10:13

Not applicable

Qoedb.sql

Not applicable

785.085

09-Feb-2015

14:35

Not applicable

Rtcabdb.sql

Not applicable

145.140

06-Jun-2014

04:12

Not applicable

Rtcdb.sql

Not applicable

154.239

29-Jun-2018

07:57

Not applicable

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×