Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:21/07/2018, 2020

Phiên bản: .NET Framework 3,5, 4.7.2 và 4,8

Tóm tắt

Bài viết này mô tả bản xem trước Cập Nhật tích lũy cho 3,5, 4.7.2 và 4,8 cho Windows 10 phiên bản 1809 và Windows Server 2019.

Thông tin bổ sung về bản cập nhật này

Các bài viết sau đây chứa thông tin bổ sung về bản cập nhật này vì nó liên quan đến các phiên bản sản phẩm riêng lẻ.

  • 4562902mô tả 4562902 của bản xem trước Cập Nhật tích lũy cho .NET Framework 3,5 và 4.7.2 cho Windows 10 phiên bản 1809 và Windows Server 2019 (KB4562902)

  • 4562901mô tả 4562901 của bản xem trước Cập Nhật tích lũy cho .NET Framework 3,5 và 4,8 cho Windows 10 phiên bản 1809 và Windows Server 2019 (KB4562901)

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×