Mục lục
×

Ngày phát hành:21/07/2018, 2020

Phiên bản: .NET Framework 3,5, 4.7.2 và 4,8

Tóm tắt

Bài viết này mô tả bản xem trước Cập Nhật tích lũy cho 3,5, 4.7.2 và 4,8 cho Windows 10 phiên bản 1809 và Windows Server 2019.

Thông tin bổ sung về bản cập nhật này

Các bài viết sau đây chứa thông tin bổ sung về bản cập nhật này vì nó liên quan đến các phiên bản sản phẩm riêng lẻ.

  • 4562902mô tả 4562902 của bản xem trước Cập Nhật tích lũy cho .NET Framework 3,5 và 4.7.2 cho Windows 10 phiên bản 1809 và Windows Server 2019 (KB4562902)

  • 4562901mô tả 4562901 của bản xem trước Cập Nhật tích lũy cho .NET Framework 3,5 và 4,8 cho Windows 10 phiên bản 1809 và Windows Server 2019 (KB4562901)

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×