Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật 4092462 cho Microsoft Outlook 2016 được phát hành vào tháng 4, 2018. Bản cập nhật này có điều kiện tiên quyết.

Xin lưu ý rằng bản Cập Nhật trên Microsoft Download Center áp dụng cho Microsoft Installer (.msi)-dựa trên phiên bản Office 2016. Nó không áp dụng cho các phiên bản Office 2016 Click-to-Run, chẳng hạn như Microsoft Office 365 Home. (Làm thế nào để xác định?)

Cải tiến và sửa chữa

Bản cập nhật này khắc phục sự cố sau:

  • Giả sử rằng hồ sơ có nhiều tài khoản Exchange chia sẻ thông tin và nhiều tài khoản Exchange trong hồ sơ là thành viên của nhóm Office 365. Khi bạn sử dụng hồ sơ, Bấm vào đây để xem thêm chi tiết về Microsoft Exchange liên kết không được hiển thị ở dưới cùng của danh sách thư cho thư mục không đồng bộ hoá tất cả nội dung.

  • Nếu bạn chuyển thư lịch khi chạy đọc màn hình, Outlook 2016 sẽ sập.

  • Khi bạn mở tệp Outlook EML bao gồm BCC người nhận, người nhận BCC không được hiển thị.

Bản cập nhật này cũng cung cấp dịch cải tiến cho các phiên bản tiếng Tây Ban Nha và tiếng Séc của Outlook 2016.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Cập nhật Microsoft

Sử dụng Microsoft Update để tự động tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật.

Trung tâm Tải xuống

Bản cập nhật này được cung cấp hướng dẫn tải xuống và cài đặt từ Microsoft Download Center.

Nếu bạn không chắc chắn bạn đang chạy nền tảng nào (32-bit hoặc 64-bit), hãy xem để chạy Office 32-bit hay 64 bit? Ngoài ra, hãy xem thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft.

Microsoft đã quét vi rút tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép với nó.

x64

thông tin về Outlook-x-none.msp tệp

Mã định dạng tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Contab32.dll

Contab32.dll

16.0.4723.1000

201,960

13-Aug-2018

22:32

Dlgsetp.dll

Dlgsetp.dll

16.0.4717.1000

138,456

13-Aug-2018

22:32

Envelope.dll

Envelope.dll

16.0.4723.1000

249,112

13-Aug-2018

22:32

Mapiph.dll

Mapiph.dll

16.0.4696.1000

482,096

13-Aug-2018

22:32

Mapir.dll_1033

Mapir.dll

16.0.4723.1000

1,280,744

13-Aug-2018

22:31

Mimedir.dll

Mimedir.dll

16.0.4723.1000

601,264

13-Aug-2018

22:32

Olappt.fae

Olappt.fae

16.0.4687.1000

134,464

13-Aug-2018

22:32

Olmapi32.dll

Olmapi32.dll

16.0.4729.1000

6,636,808

13-Aug-2018

22:32

Omsmain.dll

Omsmain.dll

16.0.4702.1000

1,004,272

13-Aug-2018

22:32

Omsxp32.dll

Omsxp32.dll

16.0.4702.1000

352,024

13-Aug-2018

22:32

Outllibr.dll_1033

Outllibr.dll

16.0.4720.1000

7,495,896

13-Aug-2018

22:31

Outlmime.dll

Outlmime.dll

16.0.4723.1000

783,624

13-Aug-2018

22:32

Outlook.exe

Outlook.exe

16.0.4735.1000

35,076,160

13-Aug-2018

22:32

Outlook.hol_1033

Outlook.hol

Not applicable

1,335,562

13-Aug-2018

22:31

Outlph.dll

Outlph.dll

16.0.4696.1000

429,344

13-Aug-2018

22:32

Outlvba.dll

Outlvba.dll

16.0.4723.1000

97,000

13-Aug-2018

22:32

Pstprx32.dll

Pstprx32.dll

16.0.4723.1000

2,583,752

13-Aug-2018

22:32

Rm.dll

Rm.dll

16.0.4696.1000

110,776

13-Aug-2018

22:32

Scnpst32.dll

Scnpst32.dll

16.0.4702.1000

610,120

13-Aug-2018

22:32

Scnpst64.dll

Scnpst64.dll

16.0.4702.1000

613,720

13-Aug-2018

22:32

Scnpst64c.dll

Scnpst64c.dll

16.0.4702.1000

813,920

13-Aug-2018

22:32

x86

thông tin về Outlook-x-none.msp tệp

Mã định dạng tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Contab32.dll

Contab32.dll

16.0.4723.1000

153,312

13-Aug-2018

22:25

Dlgsetp.dll

Dlgsetp.dll

16.0.4717.1000

109,784

13-Aug-2018

22:25

Envelope.dll

Envelope.dll

16.0.4723.1000

189,688

13-Aug-2018

22:25

Mapiph.dll

Mapiph.dll

16.0.4696.1000

333,104

13-Aug-2018

22:25

Mapir.dll_1033

Mapir.dll

16.0.4723.1000

1,280,712

13-Aug-2018

22:25

Mimedir.dll

Mimedir.dll

16.0.4723.1000

446,120

13-Aug-2018

22:25

Olmapi32.dll

Olmapi32.dll

16.0.4729.1000

4,801,776

13-Aug-2018

22:25

Omsmain.dll

Omsmain.dll

16.0.4702.1000

753,392

13-Aug-2018

22:25

Omsxp32.dll

Omsxp32.dll

16.0.4702.1000

261,400

13-Aug-2018

22:25

Outllibr.dll_1033

Outllibr.dll

16.0.4720.1000

7,495,896

13-Aug-2018

22:25

Outlmime.dll

Outlmime.dll

16.0.4723.1000

611,584

13-Aug-2018

22:25

Outlook.exe

Outlook.exe

16.0.4735.1000

23,242,304

13-Aug-2018

22:25

Outlook.hol_1033

Outlook.hol

Not applicable

1,335,562

13-Aug-2018

22:25

Outlph.dll

Outlph.dll

16.0.4696.1000

358,680

13-Aug-2018

22:25

Outlvba.dll

Outlvba.dll

16.0.4723.1000

76,512

13-Aug-2018

22:25

Pstprx32.dll

Pstprx32.dll

16.0.4723.1000

1,396,408

13-Aug-2018

22:25

Rm.dll

Rm.dll

16.0.4702.1000

90,816

13-Aug-2018

22:25

Scnpst32.dll

Scnpst32.dll

16.0.4723.1000

460,616

13-Aug-2018

22:25

Scnpst64.dll

Scnpst64.dll

16.0.4723.1000

472,400

13-Aug-2018

22:25

Scnpst64c.dll

Scnpst64c.dll

16.0.4696.1000

673,632

13-Aug-2018

22:25

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×