Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật KB2920712 cho Microsoft Office 2016. Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 8 tháng 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết. Xin lưu ý rằng bản Cập Nhật Trung tâm tải về áp dụng cho Microsoft Installer (. msi)-dựa trên phiên bản Office 2016. Nó không áp dụng cho các phiên bản Office 2016 Click-to-Run như Microsoft Office 365 Home. (Làm thế nào để xác định?)

Cải tiến và sửa chữa

Bản cập nhật này Update ADAL. dll cho 32-bit Office 2016 ứng dụng phiên bản 1.0.2019.0909.

Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

LỖI #: 2617422 (OfficeMain)

Cách tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Cập nhật Microsoft

Sử dụng để tự động tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật.

Trung tâm tải xuống

Bản cập nhật này cũng có sẵn để tải xuống thủ công và cài đặt từ Microsoft Download Center.

  • Download

  • Download

Nếu bạn không chắc chắn bạn đang chạy phiên bản nào (32-bit hoặc 64-bit), hãy xem Ngoài ra, xem .

Microsoft đã quét vi-rút tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên các máy chủ tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn bất kỳ thay đổi trái phép nào.

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này.

Tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Microsoft Office 2016 cài đặt.

Thông tin Bổ sung

Để xác định xem cài đặt Office Click-to-Run hoặc dựa trên MSI, hãy làm theo các bước sau:

  1. Mở ứng dụng Office 2016.

  2. Trên menu tệp , chọn tài khoản.

  3. Đối với Office 2016 Click-to-Run cài đặt, bản cập nhật tuỳ chọn mục được hiển thị. Để cài đặt dựa trên MSI, bản cập nhật tuỳ chọn mục không hiển thị.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×