Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật KB3101495 cho Microsoft SharePoint Server 2013, được phát hành vào ngày 8 tháng 3 năm 2016. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và sửa chữa

Khắc phục sự cố sau:

Sau khi bạn sao chép và dán nội dung HTML vào trường văn bản một danh sách kê được tuỳ chỉnh có dạng InfoPath nhiều lần, bạn không thể cập nhật giá trị trường.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Trung tâm Tải xuống

Bản cập nhật này có sẵn để tải xuống thủ công và cài đặt từ Microsoft Download Center.

Download Tải xuống các bản Cập Nhật KB3101495 cho SharePoint Server 2013

Microsoft đã quét vi rút tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép với nó.

Thông tin cập nhật

Thông tin khởi động lạiBạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này.

Điều kiện tiên quyếtĐể áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1 cài đặt.

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm. Tâm công nghệ hệ thống Office có bản cập nhật mới nhất và các tài nguyên triển khai chiến lược cho các phiên bản của Office.

Thông tin về tệp

Phiên bản chung của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau.

thông tin tệp ifsmui-en-us.msp

Mã định dạng tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Dsigres.cab.x64.1033

Dsigres.cab

Không áp dụng

400,373

09-Feb-2016

14:40

Dsigres.cab.x86.1033

Dsigres.cab

Không áp dụng

428,549

09-Feb-2016

14:40

thông tin ifswfe-x-none.msp tệp

Mã định dạng tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Core.js

Core.js

Không áp dụng

646,659

09-Feb-2016

14:40

Core.js_14

Core.js

Không áp dụng

636,448

09-Feb-2016

14:40

Dsigctrl.cab.x64

Dsigctrl.cab

Không áp dụng

413,425

09-Feb-2016

14:40

Dsigctrl.cab.x86

Dsigctrl.cab

Không áp dụng

438,815

09-Feb-2016

14:40

Dsigres.cab.x64

Dsigres.cab

Không áp dụng

400,373

09-Feb-2016

14:40

Dsigres.cab.x86

Dsigres.cab

Không áp dụng

428,549

09-Feb-2016

14:40

Conversion.office.exp_pdf_server.dll

Exp_pdf_server.dll

15.0.4779.1000

140,984

09-Feb-2016

14:40

Conversion.office.exp_xps_server.dll

Exp_xps_server.dll

15.0.4725.1000

77,496

09-Feb-2016

14:40

Formsettings.aspx

Formsettings.aspx

Không áp dụng

18,804

09-Feb-2016

14:40

Htmlchkr.dll.x64

Htmlchkr.dll

15.0.4763.1000

1,031,272

09-Feb-2016

14:40

Conversionhtmlutil.dll

Htmlutil.dll

15.0.4805.1000

2,623,744

09-Feb-2016

14:40

Conversion.igxserver.dll

Igxserver.dll

15.0.4805.1000

10,438,840

09-Feb-2016

14:40

Ipform.xml

Ipfs.format.ps1xml

Không áp dụng

15,682

09-Feb-2016

14:40

Ipomload.dll

Microsoft.office.infopath.clrloader.dll

15.0.4615.1000

17,128

09-Feb-2016

14:40

Ifswfe.dll

Microsoft.office.infopath.server.dll

15.0.4801.1000

3,024,608

09-Feb-2016

14:40

Ifswfepriv.dll

Microsoft.office.infopath.server.dll

15.0.4801.1000

3,024,608

09-Feb-2016

14:40

Conversion.microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4763.1000

789,184

09-Feb-2016

14:40

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

09-Feb-2016

13:34

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

09-Feb-2016

13:34

Mobileformserver.aspx_14

Mobileformserver.aspx

Không áp dụng

1,036

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_hu.dll

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218,984

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_hu.lex

Mshy3hu.lex

Không áp dụng

933,579

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_bg.dll

Mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_ct.dll

Mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_cz.dll

Mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_da.dll

Mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_el.dll

Mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_en.dll

Mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_es.dll

Mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_et.dll

Mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_eu.dll

Mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_fi.dll

Mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_fr.dll

Mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_ge.dll

Mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_gl.dll

Mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_cr.dll

Mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_it.dll

Mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_lt.dll

Mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_lv.dll

Mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_nb.dll

Mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_nl.dll

Mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_no.dll

Mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_pb.dll

Mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_pl.dll

Mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_pt.dll

Mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_ro.dll

Mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_ru.dll

Mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_sk.dll

Mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_sl.dll

Mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_sr.dll

Mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225,488

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_sro.dll

Mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_sw.dll

Mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_tr.dll

Mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.proof.mshy2_ua.dll

Mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226,920

09-Feb-2016

14:40

Conversion.office.msores.dll

Msores.dll

15.0.4769.1000

112,326,848

09-Feb-2016

14:40

Conversion.office.msoserver.dll

Msoserver.dll

15.0.4805.1000

25,776,896

09-Feb-2016

14:40

Conversion.office.msptls.dll

Msptls.dll

15.0.4745.1000

1,522,880

09-Feb-2016

14:40

Conversion.msvcp100.dll

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

608,080

09-Feb-2016

04:01

Conversion.msvcr100.dll

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

829,264

09-Feb-2016

04:01

Conversion.oartodfserver.dll

Oartodfserver.dll

15.0.4779.1000

3,831,472

09-Feb-2016

14:40

Conversion.office.oartserver.dll

Oartserver.dll

15.0.4805.1000

21,667,560

09-Feb-2016

14:40

Conversion.cultures.office.odf

Office.odf

15.0.4775.1000

5,241,000

09-Feb-2016

14:40

Conversion.office.riched20.dll

Riched20.dll

15.0.4797.1000

2,236,624

09-Feb-2016

14:40

Conversion.office.saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

303,216

09-Feb-2016

14:40

Signatureeula.aspx_14

Signatureeula.formserver.aspx

Không áp dụng

9.143

09-Feb-2016

14:40

Sp.userprofiles.debug.js

Sp.userprofiles.debug.js

Không áp dụng

140,997

09-Feb-2016

14:40

Sp.userprofiles.js

Sp.userprofiles.js

Không áp dụng

140,991

09-Feb-2016

14:40


Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×