Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật 4011647 cho Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 được phát hành vào ngày 9 tháng 1 năm 2018. Bản cập nhật này có điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và sửa chữa

Bản cập nhật này khắc phục sự cố sau:

  • Giả sử rằng bạn không chọn bất kỳ trong Cài đặt hiển thị. Khi bạn cố gắng tải lên hình ảnh hồ sơ mới, hộp thoại tải lên hình ảnh có thể không hoạt động đúng.

  • Khi khởi động lại dịch vụ đồng bộ hóa hồ sơ người dùng, ánh xạ cho thuộc tính Thích tên bị xoá.

Bản cập nhật này cũng giúp cải thiện bản dịch để Tìm tệp hộp tìm kiếm trong phiên bản Catalan SharePoint 2013.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Trung tâm Tải xuống

Bản cập nhật này chỉ có sẵn để tải xuống thủ công và cài đặt từ Microsoft Download Center.

Download Tải xuống các bản Cập Nhật KB4011647 cho SharePoint Enterprise Server 2013

Microsoft đã quét vi rút tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép với nó.

Thông tin cập nhật

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1 cài đặt.

Thông tin khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này.

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Trung tâm kỹ thuật hệ thống Office có các bản cập nhật mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản Office.

Thông tin về tệp

x64

thông tin coreserver-x-none.msp tệp

Mã định dạng tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Berlinmb.mast

Berlinmb.mast

Không áp dụng

13,395

12-Dec-2017

02:59

Client.config_sps

Client.config_sps

Không áp dụng

6,854

12-Dec-2017

03:00

Cloudcfg.asx

Cloudcfg.asx

Không áp dụng

10,575

12-Dec-2017

02:58

Dubai.mast

Dubai.mast

Không áp dụng

26,153

12-Dec-2017

02:59

Dubai.prev

Dubai.prev

Không áp dụng

9,727

12-Dec-2017

02:59

Dubaimb.mast

Dubaimb.mast

Không áp dụng

13,392

12-Dec-2017

02:59

Fimsettingsprovider.dll

Fimsettingsprovider.dll

15.0.4460.1000

15,440

12-Dec-2017

03:00

Gac_microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Gac_microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

4.0.2450.51

31,480

12-Dec-2017

03:00

Gac_microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Gac_microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

4.0.0.0

11,952

12-Dec-2017

03:00

Lagos.mast

Lagos.mast

Không áp dụng

29,146

12-Dec-2017

02:59

Lagos.prev

Lagos.prev

Không áp dụng

10,121

12-Dec-2017

02:59

Lagosmb.mast

Lagosmb.mast

Không áp dụng

13,392

12-Dec-2017

02:59

Loading.gif_spx

Loading.gif_spx

Không áp dụng

473

12-Dec-2017

02:59

Lyonmb.mast

Lyonmb.mast

Không áp dụng

13.389 người

12-Dec-2017

02:59

Microsoft.ceres.docparsing.external.client.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.external.client.dllmsil

15.0.4953.1000

54,528

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.docparsing.external.core.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.external.core.dllmsil

15.0.4745.1000

48,832

12-Dec-2017

02:57

Miissettingsprovider.dll

Miissettingsprovider.dll

15.0.4460.1000

15,440

12-Dec-2017

03:00

Oslomb.mast

Oslomb.mast

Không áp dụng

13.389 người

12-Dec-2017

02:59

Santiago.mast

Santiago.mast

Không áp dụng

28.315

12-Dec-2017

02:59

Santiago.prev

Santiago.prev

Không áp dụng

10,462

12-Dec-2017

02:59

Santiagomb.mast

Santiagomb.mast

Không áp dụng

13.401 người

12-Dec-2017

02:59

Sitehcos4.xml

Sitehcos4.xml

Không áp dụng

922

12-Dec-2017

02:59

Sitehcos5.xml

Sitehcos5.xml

Không áp dụng

922

12-Dec-2017

02:59

Tokyomb.mast

Tokyomb.mast

Không áp dụng

13,392

12-Dec-2017

02:59

Userphot.asx_14

Userphot.asx_14

Không áp dụng

860

12-Dec-2017

02:59

Web.config_sps

Web.config_sps

Không áp dụng

9,356

12-Dec-2017

03:00

Yamconfig.asx

Yamconfig.asx

Không áp dụng

3,163

12-Dec-2017

02:58

Yammer_aspx

Yammer_aspx

Không áp dụng

4.888

12-Dec-2017

02:58

Icdocset256.gif

256_icdocset.gif

Không áp dụng

3,448

12-Dec-2017

02:58

Icvidset256.gif

256_icvidset.gif

Không áp dụng

1,833

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingajpg

A.jpg

Không áp dụng

60,690

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesadvertisingajpg

A.jpg

Không áp dụng

111,440

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotiveajpg

A.jpg

Không áp dụng

60,306

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingajpg

A.jpg

Không áp dụng

104,271

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputersajpg

A.jpg

Không áp dụng

86,843

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructionajpg

A.jpg

Không áp dụng

216,902

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationajpg

A.jpg

Không áp dụng

156,944

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfamilyfriendsajpg

A.jpg

Không áp dụng

178,613

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinanceajpg

A.jpg

Không áp dụng

60,571

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfoodajpg

A.jpg

Không áp dụng

68,340

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurnitureajpg

A.jpg

Không áp dụng

64,584

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthajpg

A.jpg

Không áp dụng

57,308

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintajpg

A.jpg

Không áp dụng

73,910

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageshotelsajpg

A.jpg

Không áp dụng

86,029

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsuranceajpg

A.jpg

Không áp dụng

138,308

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenajpg

A.jpg

Không áp dụng

154,269

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageslegalajpg

A.jpg

Không áp dụng

73,977

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingajpg

A.jpg

Không áp dụng

51,524

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalajpg

A.jpg

Không áp dụng

93,539

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesnaturewildlifeajpg

A.jpg

Không áp dụng

122,065

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesajpg

A.jpg

Không áp dụng

106,430

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestateajpg

A.jpg

Không áp dụng

78,114

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailajpg

A.jpg

Không áp dụng

65,089

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagessalonajpg

A.jpg

Không áp dụng

117,008

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicajpg

A.jpg

Không áp dụng

307,139

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportsajpg

A.jpg

Không áp dụng

64,657

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturesajpg

A.jpg

Không áp dụng

220,237

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagestransportationajpg

A.jpg

Không áp dụng

66,065

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelajpg

A.jpg

Không áp dụng

82,431

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationsajpg

A.jpg

Không áp dụng

150,463

12-Dec-2017

02:59

Accountjoiner.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Accountjoiner.dll

4.0.2450.51

199,328

12-Dec-2017

03:00

Addgal.asp

Add.aspx

Không áp dụng

12,238

12-Dec-2017

02:59

Addgal.xap

Addgallery.xap

Không áp dụng

400,740

12-Dec-2017

02:59

Addnavlk.asx

Addnavigationlinkdialog.aspx

Không áp dụng

6,761

12-Dec-2017

02:59

Addnavlk.asx_14

Addnavigationlinkdialog.aspx

Không áp dụng

8,762

12-Dec-2017

02:59

Admapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Admapropertypages.dll

4.0.2450.51

223,912

12-Dec-2017

03:00

Onesitepageeditoradvanceddialogaspx

Advanceddialog.aspx

Không áp dụng

6,732

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsadvanceddialogjs

Advanceddialog.js

Không áp dụng

3,129

12-Dec-2017

02:59

Ajaxtkid.js

Ajaxtoolkit.debug.js

Không áp dụng

312,093

12-Dec-2017

02:58

Ajaxtkit.js

Ajaxtoolkit.js

Không áp dụng

132,784

12-Dec-2017

02:58

Allitemasp

Allitems.aspx

Không áp dụng

3,211

12-Dec-2017

02:59

Allitems.asx_multilang

Allitems.aspx

Không áp dụng

2,810

12-Dec-2017

02:58

Allitems.asx_multilang_14

Allitems.aspx

Không áp dụng

3.452 người

12-Dec-2017

02:58

Allitems.asx_xlatelist

Allitems.aspx

Không áp dụng

2.811 người

12-Dec-2017

02:58

Allitems.asx_xlatelist_14

Allitems.aspx

Không áp dụng

3,453

12-Dec-2017

02:58

Altcss.asx

Alternatecss.aspx

Không áp dụng

6.000

12-Dec-2017

02:59

Altmp.xam

Alternatemediaplayer.xaml

Không áp dụng

35,633

12-Dec-2017

02:59

Antixsslibrary.dll

Antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

15,464

12-Dec-2017

02:59

Anavset.asx

Areanavigationsettings.aspx

Không áp dụng

29,382

12-Dec-2017

02:59

Artlft.xml

Articleleft.aspx

Không áp dụng

4,456

12-Dec-2017

02:59

Artlnks.xml

Articlelinks.aspx

Không áp dụng

4,014

12-Dec-2017

02:59

Artrght.xml

Articleright.aspx

Không áp dụng

4,457

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditoraspctrlaspx

Aspctrl.aspx

Không áp dụng

1,453

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsaspctrljs

Aspctrl.js

Không áp dụng

41,394

12-Dec-2017

02:59

Astedlnk_asx

Assetedithyperlink.aspx

Không áp dụng

9,757

12-Dec-2017

02:59

Astimgpk_asx

Assetimagepicker.aspx

Không áp dụng

23,440

12-Dec-2017

02:59

Astpkrs_js

Assetpickers.js

Không áp dụng

67,752

12-Dec-2017

02:59

Astptlbr_asx

Assetportalbrowser.aspx

Không áp dụng

13,699

12-Dec-2017

02:59

Audit.xlsx_reporting

Audit.xlsx

Không áp dụng

13,526

12-Dec-2017

02:58

Auditcustquery.ascx

Auditcustomquery.ascx

Không áp dụng

11,153

12-Dec-2017

02:58

Auditcustquery.ascx_14

Auditcustomquery.ascx

Không áp dụng

11,027

12-Dec-2017

02:58

Auditsettings.ascx

Auditsettings.ascx

Không áp dụng

3,593

12-Dec-2017

02:58

Auditsettings.ascx_14

Auditsettings.ascx

Không áp dụng

3,518

12-Dec-2017

02:58

Audits.asx

Auditsettings.aspx

Không áp dụng

16,530

12-Dec-2017

02:58

Audits.asx_14

Auditsettings.aspx

Không áp dụng

16,446

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingbjpg

B.jpg

Không áp dụng

69,476

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesadvertisingbjpg

B.jpg

Không áp dụng

64,923

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotivebjpg

B.jpg

Không áp dụng

147,476

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingbjpg

B.jpg

Không áp dụng

220,692

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputersbjpg

B.jpg

Không áp dụng

92,195

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructionbjpg

B.jpg

Không áp dụng

296,515

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationbjpg

B.jpg

Không áp dụng

89,871

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfamilyfriendsbjpg

B.jpg

Không áp dụng

349,302

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinancebjpg

B.jpg

Không áp dụng

143,994

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfoodbjpg

B.jpg

Không áp dụng

85,543

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurniturebjpg

B.jpg

Không áp dụng

56,322

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthbjpg

B.jpg

Không áp dụng

57,826

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintbjpg

B.jpg

Không áp dụng

68,406

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsurancebjpg

B.jpg

Không áp dụng

78,688

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenbjpg

B.jpg

Không áp dụng

208,939

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageslegalbjpg

B.jpg

Không áp dụng

50,355

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingbjpg

B.jpg

Không áp dụng

142,097

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalbjpg

B.jpg

Không áp dụng

65,184

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesnaturewildlifebjpg

B.jpg

Không áp dụng

105,110

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesbjpg

B.jpg

Không áp dụng

98,938

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestatebjpg

B.jpg

Không áp dụng

51,327

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailbjpg

B.jpg

Không áp dụng

124,826

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagessalonbjpg

B.jpg

Không áp dụng

119,665

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicbjpg

B.jpg

Không áp dụng

323,554

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportsbjpg

B.jpg

Không áp dụng

64,657

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturesbjpg

B.jpg

Không áp dụng

95,602

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagestransportationbjpg

B.jpg

Không áp dụng

83,334

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelbjpg

B.jpg

Không áp dụng

242,919

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationsbjpg

B.jpg

Không áp dụng

98,677

12-Dec-2017

02:59

Barcodeglobalsettings.ascx

Barcodeglobalsettings.ascx

Không áp dụng

1,472

12-Dec-2017

02:58

Barcodeimagefromitem.aspx_14

Barcodeimagefromitem.aspx

Không áp dụng

309

12-Dec-2017

02:58

Barcodesettings.ascx

Barcodesettings.ascx

Không áp dụng

1,398

12-Dec-2017

02:58

Bargensettings.ascx

Bargensettings.ascx

Không áp dụng

1,522

12-Dec-2017

02:58

Basitems.asx

Baseitems.aspx

Không áp dụng

2,810

12-Dec-2017

02:58

Basitems.asx_14

Baseitems.aspx

Không áp dụng

3.452 người

12-Dec-2017

02:58

Berlin.mast

Berlin.master

Không áp dụng

28,736

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjseditorbigbuttonjs

Big_button.js

Không áp dụng

1,987

12-Dec-2017

02:59

Blkwppg.asx

Blankwebpartpage.aspx

Không áp dụng

5,341

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjseditorbodymenujs

Bodymenu.js

Không áp dụng

702

12-Dec-2017

02:59

Blkwrkh.aspx

Bulkwrktaskhandler.aspx

Không áp dụng

8,402

12-Dec-2017

02:58

Blkwrkh.aspx_14

Bulkwrktaskhandler.aspx

Không áp dụng

8,368

12-Dec-2017

02:58

Blkwrkip.aspx_14

Bulkwrktaskip.aspx

Không áp dụng

2.221 người

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorjseditorbuttonjs

Button.js

Không áp dụng

5,444

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingcjpg

C.jpg

Không áp dụng

88,728

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesadvertisingcjpg

C.jpg

Không áp dụng

73,763

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotivecjpg

C.jpg

Không áp dụng

88,289

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingcjpg

C.jpg

Không áp dụng

68,598

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputerscjpg

C.jpg

Không áp dụng

220,464

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructioncjpg

C.jpg

Không áp dụng

103,865

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationcjpg

C.jpg

Không áp dụng

89,436

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfamilyfriendscjpg

C.jpg

Không áp dụng

148,847

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinancecjpg

C.jpg

Không áp dụng

102,513

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfoodcjpg

C.jpg

Không áp dụng

247,961

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurniturecjpg

C.jpg

Không áp dụng

53,982

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthcjpg

C.jpg

Không áp dụng

50,490

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintcjpg

C.jpg

Không áp dụng

63,391

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsurancecjpg

C.jpg

Không áp dụng

49,273

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardencjpg

C.jpg

Không áp dụng

133,845

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageslegalcjpg

C.jpg

Không áp dụng

84,883

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingcjpg

C.jpg

Không áp dụng

132,119

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalcjpg

C.jpg

Không áp dụng

89,648

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesnaturewildlifecjpg

C.jpg

Không áp dụng

110,883

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliescjpg

C.jpg

Không áp dụng

100,340

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestatecjpg

C.jpg

Không áp dụng

73,255

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailcjpg

C.jpg

Không áp dụng

65,672

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagessaloncjpg

C.jpg

Không áp dụng

51,530

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagessceniccjpg

C.jpg

Không áp dụng

69,128

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportscjpg

C.jpg

Không áp dụng

77,445

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturescjpg

C.jpg

Không áp dụng

244,081

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagestransportationcjpg

C.jpg

Không áp dụng

83,970

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelcjpg

C.jpg

Không áp dụng

246,149

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationscjpg

C.jpg

Không áp dụng

302,744

12-Dec-2017

02:59

Ctlgartpg.asx

Catalogarticle.aspx

Không áp dụng

6,359

12-Dec-2017

02:59

Catalogconfiguration.asx

Catalogconfiguration.aspx

Không áp dụng

17,873

12-Dec-2017

02:59

Ctlgwlcmpg.asx

Catalogwelcome.aspx

Không áp dụng

6509 người

12-Dec-2017

02:59

Sacateg.apx

Category.aspx

Không áp dụng

17,572

12-Dec-2017

02:58

Cdsstat.asx

Cdsourcestatus.aspx

Không áp dụng

5,764

12-Dec-2017

02:59

Acrmset.asx

Changesitemasterpage.aspx

Không áp dụng

14,205

12-Dec-2017

02:59

Cmicarabicwordbreaker.dll_osssearch

Cmicarabicwordbreaker.dll

15.0.4454.1000

138,336

12-Dec-2017

02:57

Cmscrntl.rsx

Cmscore.resx

Không áp dụng

100,349

12-Dec-2017

02:59

Sm.js

Cmssitemanager.js

Không áp dụng

28,681

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjseditorcolorpickerjs

Colorpicker.js

Không áp dụng

8,803

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjseditorcolorpickermenujs

Colorpicker_menu.js

Không áp dụng

2.948

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjscolorpickerhsvdialogjs

Colorpickerhsvdialog.js

Không áp dụng

23,345

12-Dec-2017

02:59

Columndefaults.aspx_14

Columndefaults.aspx

Không áp dụng

10.243 người

12-Dec-2017

02:58

Columnfiltering.ascx

Columnfiltering.ascx

Không áp dụng

442

12-Dec-2017

02:58

Columnfiltering.ascx_14

Columnfiltering.ascx

Không áp dụng

442

12-Dec-2017

02:58

Spscommrepset.aspx

Communityreputationsettings.aspx

Không áp dụng

36,857

12-Dec-2017

02:59

Spscommredir.aspx

Communitysearchredirector.aspx

Không áp dụng

1,039

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsconfigjs

Config.js

Không áp dụng

107

12-Dec-2017

02:59

Configdb.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Configdb.dll

4.0.2450.51

1,665,688

12-Dec-2017

03:00

Cfgrestyp.apx

Configureresulttype.aspx

Không áp dụng

16.846 người

12-Dec-2017

02:58

Connfxph.dll

Connectorph.dll

15.0.4869.1000

308,480

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorcontactuscontroldialogaspx

Contactuscontroldialog.aspx

Không áp dụng

6,407

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjscontactuscontroldialogaspxjs

Contactuscontroldialog.aspx.js

Không áp dụng

6,281

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjseditorcontainerjs

Container.js

Không áp dụng

2.019

12-Dec-2017

02:59

Containerpicker.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Containerpicker.dll

4.0.2450.51

51,880

12-Dec-2017

03:00

Contentfollowing.debug.js

Contentfollowing.debug.js

Không áp dụng

26,184

12-Dec-2017

02:58

Contentfollowing.js

Contentfollowing.js

Không áp dụng

11,450

12-Dec-2017

02:58

Ctsydhub.apx_14

Contenttypesyndicationhubs.aspx

Không áp dụng

5,346

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjseditorcontextmenujs

Contextmenu.js

Không áp dụng

1.250

12-Dec-2017

02:59

Control_defaultresult.html

Control_searchresults.html

Không áp dụng

30,473

12-Dec-2017

02:59

Control_defaultresult.js

Control_searchresults.js

Không áp dụng

32,178

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorjseditorcontrolstatejs

Control_state.js

Không áp dụng

1.542 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjseditorcontrolmenujs

Controlmenu.js

Không áp dụng

2,049

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjseditorcontrolsjs

Controls.js

Không áp dụng

588

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsincludecontrolsjs

Controls.js

Không áp dụng

708

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjseditorcoredialogsjs

Core.dialogs.js

Không áp dụng

22.473 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjseditorcorejs

Core.js

Không áp dụng

82,522

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjseditorcoremenusjs

Core.menus.js

Không áp dụng

306

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjseditorcorestatejs

Core.state.js

Không áp dụng

2,238

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjseditorcoretablejs

Core.table.js

Không áp dụng

31,913

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjseditorcoreutilsjs

Core.utils.js

Không áp dụng

9,381

12-Dec-2017

02:59

Sacrprop.apx

Crawledproperty.aspx

Không áp dụng

18,047

12-Dec-2017

02:58

Hrltncy.apx

Crawllatency.aspx

Không áp dụng

24.372 người

12-Dec-2017

02:58

Clurlex.apx

Crawllogurlexplorer.aspx

Không áp dụng

29.500

12-Dec-2017

02:58

Createdocsetversion.aspx

Createdocsetversion.aspx

Không áp dụng

8,411

12-Dec-2017

02:58

Createdocsetversion.aspx_14

Createdocsetversion.aspx

Không áp dụng

8,318

12-Dec-2017

02:58

Crpage.asx

Createpage.aspx

Không áp dụng

20,517

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorcreatepageaspx

Createpage.aspx

Không áp dụng

18,659

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorcreatepageaspxjs

Createpage.aspx.js

Không áp dụng

4.761 người

12-Dec-2017

02:59

Crpgdlg.asx

Createpublishingpagedialog.aspx

Không áp dụng

14,340

12-Dec-2017

02:59

Crwikipg.asx

Createwikipage.aspx

Không áp dụng

3,488

12-Dec-2017

02:59

Csexport.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Csexport.exe

4.0.2450.51

43,672

12-Dec-2017

03:00

Cssearch.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Cssearch.dll

4.0.2450.51

129,688

12-Dec-2017

03:00

Cstwrkflip.aspx

Cstwrkflip.aspx

Không áp dụng

4.460 người

12-Dec-2017

02:58

Cstwrkflip.aspx_14

Cstwrkflip.aspx

Không áp dụng

5.000

12-Dec-2017

02:58

Ctdmsettings.aspx_14

Ctdmsettings.aspx

Không áp dụng

11,329

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorcuioverridecss

Cuioverride.css

Không áp dụng

775

12-Dec-2017

02:59

Crollup.apx

Curatedrolluppage.aspx

Không áp dụng

5,321

12-Dec-2017

02:59

Rlcurview.aspx

Current.aspx

Không áp dụng

2.751 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorcustomcolorpickerdialogaspx

Customcolorpickerdialog.aspx

Không áp dụng

20,971

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjscustomcolorpickerdialogaspxjs

Customcolorpickerdialog.aspx.js

Không áp dụng

22,316

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorcustomcssdialogaspx

Customcssdialog.aspx

Không áp dụng

5,622

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjscustomcssdialogjs

Customcssdialog.js

Không áp dụng

784

12-Dec-2017

02:59

Customizereport.aspx

Customizereport.aspx

Không áp dụng

10,151

12-Dec-2017

02:58

Customizereport.aspx_14

Customizereport.aspx

Không áp dụng

10,344

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingdjpg

D.jpg

Không áp dụng

105,278

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesadvertisingdjpg

D.jpg

Không áp dụng

55,105

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotivedjpg

D.jpg

Không áp dụng

104,060

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingdjpg

D.jpg

Không áp dụng

155,537

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputersdjpg

D.jpg

Không áp dụng

696,413

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructiondjpg

D.jpg

Không áp dụng

118,089

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationdjpg

D.jpg

Không áp dụng

148,761

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfamilyfriendsdjpg

D.jpg

Không áp dụng

124,371

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinancedjpg

D.jpg

Không áp dụng

113,030

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfooddjpg

D.jpg

Không áp dụng

114,611

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurnituredjpg

D.jpg

Không áp dụng

46,297

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthdjpg

D.jpg

Không áp dụng

39.370

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintdjpg

D.jpg

Không áp dụng

319,937

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsurancedjpg

D.jpg

Không áp dụng

93,634

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardendjpg

D.jpg

Không áp dụng

265,994

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageslegaldjpg

D.jpg

Không áp dụng

1,007,103

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingdjpg

D.jpg

Không áp dụng

127,224

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicaldjpg

D.jpg

Không áp dụng

35,646

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesnaturewildlifedjpg

D.jpg

Không áp dụng

134,186

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesdjpg

D.jpg

Không áp dụng

64,005

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestatedjpg

D.jpg

Không áp dụng

133,799

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretaildjpg

D.jpg

Không áp dụng

101,787

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagessalondjpg

D.jpg

Không áp dụng

50,884

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicdjpg

D.jpg

Không áp dụng

68,035

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportsdjpg

D.jpg

Không áp dụng

85,878

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturesdjpg

D.jpg

Không áp dụng

171,973

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagestransportationdjpg

D.jpg

Không áp dụng

205,355

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagestraveldjpg

D.jpg

Không áp dụng

108,565

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationsdjpg

D.jpg

Không áp dụng

178,160

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjseditordatajs

Data.js

Không áp dụng

4.353

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsdateutiljs

Dateutil.js

Không áp dụng

4.370 người

12-Dec-2017

02:59

Dbmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Dbmapropertypages.dll

4.0.2450.51

244,392

12-Dec-2017

03:00

Onesitepageeditorjseditordebugjs

Debug.js

Không áp dụng

1.484

12-Dec-2017

02:59

Bdrdeflt.aspx_14

Default.aspx

Không áp dụng

4,591

12-Dec-2017

02:58

Bdrdflt.aspx

Default.aspx

Không áp dụng

4,026

12-Dec-2017

02:58

Default.aspx_14

Default.aspx

Không áp dụng

4,591

12-Dec-2017

02:58

Edcdflt.aspx

Default.aspx

Không áp dụng

3,522

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditordefaultaspx

Default.aspx

Không áp dụng

6,927

12-Dec-2017

02:59

Publicsitefeaturedefaultaspx

Default.aspx

Không áp dụng

294

12-Dec-2017

02:59

Srpdfaul.asx

Default.aspx

Không áp dụng

1.505 người

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorjsdefaultaspxjs

Default.aspx.js

Không áp dụng

64,298

12-Dec-2017

02:59

Casedflt.aspx

Defaultcase.aspx

Không áp dụng

4,038

12-Dec-2017

02:58

Deleteobject.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Deleteobject.sql

Không áp dụng

2,450

12-Dec-2017

03:00

Disambiguation.apx_14

Disambiguation.aspx

Không áp dụng

3.499

12-Dec-2017

02:59

Discoveryglobalcontrol.ascx

Discoveryglobalcontrol.ascx

Không áp dụng

5174 người

12-Dec-2017

02:58

Discoveryproperties.ascx

Discoveryproperties.ascx

Không áp dụng

7,006

12-Dec-2017

02:58

Discoveryquerystatistics.ascx

Discoveryquerystatistics.ascx

Không áp dụng

3,529

12-Dec-2017

02:58

Dispfast_aspx_14

Dispform.aspx

Không áp dụng

18,342

12-Dec-2017

02:58

Dispform.asx_multilang

Dispform.aspx

Không áp dụng

4,618

12-Dec-2017

02:58

Dispform.asx_multilang_14

Dispform.aspx

Không áp dụng

14,214

12-Dec-2017

02:58

Dispform.asx_xlatelist

Dispform.aspx

Không áp dụng

4,269

12-Dec-2017

02:58

Dispform.asx_xlatelist_14

Dispform.aspx

Không áp dụng

13,865

12-Dec-2017

02:58

Scltabslistdispform_aspx

Dispform.aspx

Không áp dụng

4,313

12-Dec-2017

02:58

Scltabslistdispform_aspx_14

Dispform.aspx

Không áp dụng

18,342

12-Dec-2017

02:58

Sctabslistdispform_aspx

Dispform.aspx

Không áp dụng

4,313

12-Dec-2017

02:58

Sctabslistdispform_aspx_14

Dispform.aspx

Không áp dụng

18,342

12-Dec-2017

02:58

Sitesv3siteslistdispform_aspx

Dispform.aspx

Không áp dụng

4,313

12-Dec-2017

02:58

Sitesv3siteslistdispform_aspx_14

Dispform.aspx

Không áp dụng

18,342

12-Dec-2017

02:58

Sitesv3tabslistdispform_aspx

Dispform.aspx

Không áp dụng

4,313

12-Dec-2017

02:58

Sitesv3tabslistdispform_aspx_14

Dispform.aspx

Không áp dụng

18,342

12-Dec-2017

02:58

Dmplaceholder.aspx

Dmplaceholder.aspx

Không áp dụng

3,802

12-Dec-2017

02:58

Dmplaceholder.aspx_14

Dmplaceholder.aspx

Không áp dụng

3.711 người

12-Dec-2017

02:58

Docconvlauncher.aspx

Docconvlauncher.aspx

Không áp dụng

6,324

12-Dec-2017

02:58

Docconvloadbalancer.aspx

Docconvloadbalancer.aspx

Không áp dụng

6,487

12-Dec-2017

02:58

Docidredir.aspx_docid_14

Docidredir.aspx

Không áp dụng

362

12-Dec-2017

02:58

Docidsettings.aspx_14

Docidsettings.aspx

Không áp dụng

6,517

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditordocpickeraspx

Docpicker.aspx

Không áp dụng

6,514

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsdocpickeraspxjs

Docpicker.aspx.js

Không áp dụng

1.812 người

12-Dec-2017

02:59

Docsetadddoc.aspx_14

Docsetadddoc.aspx

Không áp dụng

4,110

12-Dec-2017

02:58

Docsetexport.aspx_14

Docsetexport.aspx

Không áp dụng

1.061 người

12-Dec-2017

02:58

Docsethome.aspx_14

Docsethome.aspx

Không áp dụng

2,912

12-Dec-2017

02:58

Docsetsend.aspx_14

Docsetsend.aspx

Không áp dụng

3,818

12-Dec-2017

02:58

Docsetsettings.aspx

Docsetsettings.aspx

Không áp dụng

25,243

12-Dec-2017

02:58

Docsetsettings.aspx_14

Docsetsettings.aspx

Không áp dụng

23,282

12-Dec-2017

02:58

Docsettemplates.ascx

Docsettemplates.ascx

Không áp dụng

1,425

12-Dec-2017

02:58

Docsettemplates.ascx_14

Docsettemplates.ascx

Không áp dụng

1,415

12-Dec-2017

02:58

Docsetversions.aspx

Docsetversions.aspx

Không áp dụng

18,821

12-Dec-2017

02:58

Docsetversions.aspx_14

Docsetversions.aspx

Không áp dụng

18,227

12-Dec-2017

02:58

Documentformat.openxml.dllmsil

Documentformat.openxml.dll

2.5.5631.0

5,812,328

11-Dec-2017

19:55

Documentroutersettings.aspx_14

Documentroutersettings.aspx

Không áp dụng

15,150

12-Dec-2017

02:58

Docxpageconverter.exe

Docxpageconverter.exe

15.0.4997.1000

837,856

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjseditordomjs

Dom.js

Không áp dụng

4,812

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsdragdropjs

Draganddrop.js

Không áp dụng

19,954

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjseditordropdownjs

Dropdown.js

Không áp dụng

3,744

12-Dec-2017

02:59

Dropoffzoneroutingform.ascx

Dropoffzoneroutingform.ascx

Không áp dụng

3,494

12-Dec-2017

02:58

Dropoffzoneroutingform.ascx_14

Dropoffzoneroutingform.ascx

Không áp dụng

3,478

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingejpg

E.jpg

Không áp dụng

110,443

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesadvertisingejpg

E.jpg

Không áp dụng

79,632

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotiveejpg

E.jpg

Không áp dụng

100,658

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingejpg

E.jpg

Không áp dụng

85,356

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputersejpg

E.jpg

Không áp dụng

118,094

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructionejpg

E.jpg

Không áp dụng

75,181

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationejpg

E.jpg

Không áp dụng

89,173

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfamilyfriendsejpg

E.jpg

Không áp dụng

133,548

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinanceejpg

E.jpg

Không áp dụng

90,581

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfoodejpg

E.jpg

Không áp dụng

106,950

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurnitureejpg

E.jpg

Không áp dụng

159,865

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthejpg

E.jpg

Không áp dụng

77,693

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintejpg

E.jpg

Không áp dụng

65,891

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsuranceejpg

E.jpg

Không áp dụng

96,284

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenejpg

E.jpg

Không áp dụng

153,162

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageslegalejpg

E.jpg

Không áp dụng

83,049

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingejpg

E.jpg

Không áp dụng

47,757

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalejpg

E.jpg

Không áp dụng

77,416

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesnaturewildlifeejpg

E.jpg

Không áp dụng

81,953

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesejpg

E.jpg

Không áp dụng

64,706

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestateejpg

E.jpg

Không áp dụng

107,377

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailejpg

E.jpg

Không áp dụng

88,880

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagessalonejpg

E.jpg

Không áp dụng

54,096

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicejpg

E.jpg

Không áp dụng

111,430

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportsejpg

E.jpg

Không áp dụng

85,140

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturesejpg

E.jpg

Không áp dụng

140,138

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagestransportationejpg

E.jpg

Không áp dụng

73,273

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelejpg

E.jpg

Không áp dụng

135,423

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationsejpg

E.jpg

Không áp dụng

90,671

12-Dec-2017

02:59

Edirectoryma.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Edirectoryma.dll

4.0.2450.51

72,352

12-Dec-2017

03:00

Ediscoveryquerystatistics.ascx

Ediscoveryquerystatistics.ascx

Không áp dụng

1,356

12-Dec-2017

02:58

Ediscoverytemplate.ascx

Ediscoverytemplate.ascx

Không áp dụng

3.266

12-Dec-2017

02:58

Editform.asx_multilang

Editform.aspx

Không áp dụng

4.595

12-Dec-2017

02:58

Editform.asx_multilang_14

Editform.aspx

Không áp dụng

14,191

12-Dec-2017

02:58

Editform.asx_xlatelist

Editform.aspx

Không áp dụng

4,246

12-Dec-2017

02:58

Editform.asx_xlatelist_14

Editform.aspx

Không áp dụng

13,842

12-Dec-2017

02:58

Scltabslisteditform_aspx

Editform.aspx

Không áp dụng

4,290

12-Dec-2017

02:58

Sctabslisteditform_aspx

Editform.aspx

Không áp dụng

4,290

12-Dec-2017

02:58

Sitesv3siteslisteditform_aspx

Editform.aspx

Không áp dụng

4,290

12-Dec-2017

02:58

Sitesv3tabslisteditform_aspx

Editform.aspx

Không áp dụng

4,290

12-Dec-2017

02:58

Editmenu_js

Editingmenu.js

Không áp dụng

11,048

12-Dec-2017

02:59

Editlink.aspx

Editlink.aspx

Không áp dụng

14,098

12-Dec-2017

03:00

Editlink.aspx_14

Editlink.aspx

Không áp dụng

20,150

12-Dec-2017

03:00

Teditlink.aspx

Editlink.aspx

Không áp dụng

14.110 người

12-Dec-2017

03:00

Teditlink.aspx_14

Editlink.aspx

Không áp dụng

20,162

12-Dec-2017

03:00

Onesitepageeditorcontrolseditortoolbarascx

Editortoolbar.ascx

Không áp dụng

13,879

12-Dec-2017

02:59

Edtqr.apx

Editqueryrule.aspx

Không áp dụng

69,075

12-Dec-2017

02:58

Edtqrs.apx

Editqueryrule.aspx

Không áp dụng

73,033

12-Dec-2017

02:58

Edtqrule.apx

Editqueryrule.aspx

Không áp dụng

67,925

12-Dec-2017

02:58

Editrule.asx_docrt

Editrule.aspx

Không áp dụng

38,903

12-Dec-2017

02:58

Editrule.asx_docrt_14

Editrule.aspx

Không áp dụng

39,150

12-Dec-2017

02:58

Editvideoset.aspx

Editvideoset.aspx

Không áp dụng

22,019

12-Dec-2017

02:58

Ebdcview.aspx

Editview.aspx

Không áp dụng

33,872

12-Dec-2017

02:58

Mailctcs.asx

Emailcontacts.ashx

Không áp dụng

139

12-Dec-2017

02:59

Canonicalanalysis.en_es.model

En_es.mdl

Không áp dụng

258,882

12-Dec-2017

02:58

Canonicalanalysis.en_ja.model

En_ja.mdl

Không áp dụng

826,705

12-Dec-2017

02:58

Enhsrch.apx_14

Enhancedsearch.aspx

Không áp dụng

8,266

12-Dec-2017

02:58

Enwiki.apx

Enterprisewiki.aspx

Không áp dụng

5,239

12-Dec-2017

02:59

Canonicalanalysis.es_es.model

Es_es.mdl

Không áp dụng

265,318

12-Dec-2017

02:58

Excelcellpicker.aspx

Excelcellpicker.aspx

Không áp dụng

8,485

12-Dec-2017

02:59

Exch2007extension.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Exch2007extension.dll

4.0.2450.51

15,528

12-Dec-2017

03:00

Exch2010extension.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Exch2010extension.dll

4.0.2450.51

15,528

12-Dec-2017

03:00

Exchangema.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Exchangema.dll

4.0.2450.51

109,216

12-Dec-2017

03:00

Exemptpolicy.aspx_14

Exemptpolicy.aspx

Không áp dụng

2,023

12-Dec-2017

02:58

Conversion.office.exp_pdf_server.dll

Exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150,768

12-Dec-2017

02:58

Conversion.office.exp_xps_server.dll

Exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86,768

12-Dec-2017

02:58

Expirationconfig.aspx_14

Expirationconfig.aspx

Không áp dụng

8,905

12-Dec-2017

02:58

Exportpolicy.aspx_14

Exportpolicy.aspx

Không áp dụng

3,609

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingfjpg

F.jpg

Không áp dụng

115,838

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotivefjpg

F.jpg

Không áp dụng

112,445

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingfjpg

F.jpg

Không áp dụng

120,550

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputersfjpg

F.jpg

Không áp dụng

160,912

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructionfjpg

F.jpg

Không áp dụng

219,121

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationfjpg

F.jpg

Không áp dụng

91,443

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinancefjpg

F.jpg

Không áp dụng

144,784

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfoodfjpg

F.jpg

Không áp dụng

92,822

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurniturefjpg

F.jpg

Không áp dụng

67,385

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthfjpg

F.jpg

Không áp dụng

63,446

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintfjpg

F.jpg

Không áp dụng

63,804

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsurancefjpg

F.jpg

Không áp dụng

141,601

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenfjpg

F.jpg

Không áp dụng

151,428

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageslegalfjpg

F.jpg

Không áp dụng

60.800

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingfjpg

F.jpg

Không áp dụng

94,129

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalfjpg

F.jpg

Không áp dụng

46,656

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesfjpg

F.jpg

Không áp dụng

248,936

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestatefjpg

F.jpg

Không áp dụng

113,069

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailfjpg

F.jpg

Không áp dụng

53,030

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagessalonfjpg

F.jpg

Không áp dụng

57,461

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicfjpg

F.jpg

Không áp dụng

76,429

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturesfjpg

F.jpg

Không áp dụng

116,874

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagestransportationfjpg

F.jpg

Không áp dụng

66,353

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelfjpg

F.jpg

Không áp dụng

127,945

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationsfjpg

F.jpg

Không áp dụng

157,101

12-Dec-2017

02:59

Fcncntrl.acx

Facetednavigationcontrol.ascx

Không áp dụng

21,548

12-Dec-2017

02:58

Fastmorph.dll_osssearch

Fastmorph.dll

15.0.4454.1000

2,381,936

12-Dec-2017

02:57

Filter_refinement.html

Filter_default.html

Không áp dụng

19,687

12-Dec-2017

02:59

Filter_refinement.js

Filter_default.js

Không áp dụng

21,014

12-Dec-2017

02:58

Filter_multirefinement.html

Filter_multivalue.html

Không áp dụng

5.184 người

12-Dec-2017

02:59

Filter_multirefinement.js

Filter_multivalue.js

Không áp dụng

6,263

12-Dec-2017

02:58

Fimmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Fimmapropertypages.dll

4.0.2450.51

182,960

12-Dec-2017

03:00

Flddefedit.aspx_14

Flddefedit.aspx

Không áp dụng

28,386

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorjsfloatingdivdialogjs

Floatingdivdialog.js

Không áp dụng

17,641

12-Dec-2017

02:59

Followingcommon.debug.js

Followingcommon.debug.js

Không áp dụng

16,612

12-Dec-2017

02:58

Followingcommon.js

Followingcommon.js

Không áp dụng

7,444

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorjseditorfontsizemenujs

Fontsizemenu.js

Không áp dụng

564

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjseditorfontstylemenujs

Fontstylemenu.js

Không áp dụng

857

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorfooterdialogaspx

Footerdialog.aspx

Không áp dụng

10,558

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsfooterdialogjs

Footerdialog.js

Không áp dụng

6,069

12-Dec-2017

02:59

Functionlibrary.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Functionlibrary.dll

4.0.2450.51

47,784

12-Dec-2017

03:00

Functionlibrary.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Functionlibrary.dll

4.0.2450.51

47,784

12-Dec-2017

03:00

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotivegjpg

G.jpg

Không áp dụng

54,657

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructiongjpg

G.jpg

Không áp dụng

852,021

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurnituregjpg

G.jpg

Không áp dụng

498,628

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthgjpg

G.jpg

Không áp dụng

316,967

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardengjpg

G.jpg

Không áp dụng

483,227

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturinggjpg

G.jpg

Không áp dụng

379,155

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesgjpg

G.jpg

Không áp dụng

130,366

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicgjpg

G.jpg

Không áp dụng

276,851

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportsgjpg

G.jpg

Không áp dụng

112,135

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelgjpg

G.jpg

Không áp dụng

396,806

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab01jpg

G15_01.jpg

Không áp dụng

334

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab02jpg

G15_02.jpg

Không áp dụng

481

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab03jpg

G15_03.jpg

Không áp dụng

907

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab04jpg

G15_04.jpg

Không áp dụng

1.349

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab05jpg

G15_05.jpg

Không áp dụng

511

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab06jpg

G15_06.jpg

Không áp dụng

348

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab07jpg

G15_11.jpg

Không áp dụng

367

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab08jpg

G15_12.jpg

Không áp dụng

367

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab09jpg

G15_13.jpg

Không áp dụng

501

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab10jpg

G15_14.jpg

Không áp dụng

1,133

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab11jpg

G15_15.jpg

Không áp dụng

1.075 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab12jpg

G15_16.jpg

Không áp dụng

1.366 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab13jpg

G15_17.jpg

Không áp dụng

709

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab14jpg

G15_18.jpg

Không áp dụng

1,870

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab15jpg

G15_19.jpg

Không áp dụng

701

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab16jpg

G15_21.jpg

Không áp dụng

188

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab17jpg

G15_22.jpg

Không áp dụng

206

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab01jpg

G16_01.jpg

Không áp dụng

351

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab02jpg

G16_02.jpg

Không áp dụng

4,254

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab03jpg

G16_03.jpg

Không áp dụng

403

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab04jpg

G16_11.jpg

Không áp dụng

431

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab05jpg

G16_12.jpg

Không áp dụng

1,079

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab06jpg

G16_13.jpg

Không áp dụng

9,857

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab07jpg

G16_14.jpg

Không áp dụng

498

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab01jpg

G17_01.jpg

Không áp dụng

336

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab02jpg

G17_02.jpg

Không áp dụng

344

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab03jpg

G17_03.jpg

Không áp dụng

347

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab04jpg

G17_04.jpg

Không áp dụng

347

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab05jpg

G17_05.jpg

Không áp dụng

379

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab06jpg

G17_06.jpg

Không áp dụng

376

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab07jpg

G17_07.jpg

Không áp dụng

379

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab08jpg

G17_08.jpg

Không áp dụng

395

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab09jpg

G17_11.jpg

Không áp dụng

384

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab10jpg

G17_12.jpg

Không áp dụng

427

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab11jpg

G17_13.jpg

Không áp dụng

424

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab12jpg

G17_14.jpg

Không áp dụng

431

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab13jpg

G17_15.jpg

Không áp dụng

424

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab14jpg

G17_16.jpg

Không áp dụng

426

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab15jpg

G17_17.jpg

Không áp dụng

432

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab16jpg

G17_18.jpg

Không áp dụng

476

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab01jpg

G18_01.jpg

Không áp dụng

459

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab02jpg

G18_02.jpg

Không áp dụng

10,979

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab03jpg

G18_03.jpg

Không áp dụng

11.982 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab04jpg

G18_04.jpg

Không áp dụng

1.006 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab05jpg

G18_05.jpg

Không áp dụng

3,532

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab06jpg

G18_06.jpg

Không áp dụng

803

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab07jpg

G18_07.jpg

Không áp dụng

733

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg19tab01jpg

G19_01.jpg

Không áp dụng

356

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg19tab02jpg

G19_02.jpg

Không áp dụng

4,436

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg19tab03jpg

G19_03.jpg

Không áp dụng

364

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg19tab04jpg

G19_04.jpg

Không áp dụng

3,451

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab01jpg

G20_01.jpg

Không áp dụng

444

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab02jpg

G20_02.jpg

Không áp dụng

2.120 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab03jpg

G20_03.jpg

Không áp dụng

1.681

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab04jpg

G20_04.jpg

Không áp dụng

483

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab05jpg

G20_05.jpg

Không áp dụng

1.240 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab06jpg

G20_06.jpg

Không áp dụng

1,757

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab07jpg

G20_07.jpg

Không áp dụng

4,828

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab08jpg

G20_11.jpg

Không áp dụng

193

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab09jpg

G20_12.jpg

Không áp dụng

211

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab10jpg

G20_21.jpg

Không áp dụng

384

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab11jpg

G20_22.jpg

Không áp dụng

410

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab12jpg

G20_23.jpg

Không áp dụng

1,673

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab13jpg

G20_24.jpg

Không áp dụng

1,580

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg21tab01jpg

G21_01.jpg

Không áp dụng

683

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg21tab02jpg

G21_02.jpg

Không áp dụng

20,769

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg22tab01jpg

G22_01.jpg

Không áp dụng

300

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg22tab02jpg

G22_02.jpg

Không áp dụng

1.162

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg22tab03jpg

G22_03.jpg

Không áp dụng

1.175

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg22tab04jpg

G22_04.jpg

Không áp dụng

1.316

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab01jpg

G23_01.jpg

Không áp dụng

267

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab02jpg

G23_02.jpg

Không áp dụng

276

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab03jpg

G23_03.jpg

Không áp dụng

537

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab04jpg

G23_11.jpg

Không áp dụng

531

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab05jpg

G23_12.jpg

Không áp dụng

547

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab06jpg

G23_13.jpg

Không áp dụng

551

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab07jpg

G23_21.jpg

Không áp dụng

438

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab08jpg

G23_22.jpg

Không áp dụng

448

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab09jpg

G23_23.jpg

Không áp dụng

859

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab10jpg

G23_24.jpg

Không áp dụng

862

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab11jpg

G23_25.jpg

Không áp dụng

800

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab12jpg

G23_26.jpg

Không áp dụng

806

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab13jpg

G23_27.jpg

Không áp dụng

1.520

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab14jpg

G23_28.jpg

Không áp dụng

1.375

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab15jpg

G23_29.jpg

Không áp dụng

1.391 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab16jpg

G23_31.jpg

Không áp dụng

184

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab17jpg

G23_32.jpg

Không áp dụng

182

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg24tab01jpg

G24_01.jpg

Không áp dụng

198

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg24tab02jpg

G24_02.jpg

Không áp dụng

992

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg24tab03jpg

G24_03.jpg

Không áp dụng

196

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg24tab04jpg

G24_11.jpg

Không áp dụng

189

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg24tab05jpg

G24_12.jpg

Không áp dụng

188

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg37tab01jpg

G37_01.jpg

Không áp dụng

479

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg37tab02jpg

G37_02.jpg

Không áp dụng

484

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg37tab03jpg

G37_03.jpg

Không áp dụng

1.698

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg37tab04jpg

G37_04.jpg

Không áp dụng

575

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab01jpg

G38_01.jpg

Không áp dụng

533

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab02jpg

G38_02.jpg

Không áp dụng

3,830

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab03jpg

G38_03.jpg

Không áp dụng

723

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab04jpg

G38_04.jpg

Không áp dụng

919

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab05jpg

G38_05.jpg

Không áp dụng

928

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab06jpg

G38_06.jpg

Không áp dụng

1.638 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab07jpg

G38_07.jpg

Không áp dụng

1.678

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab08jpg

G38_08.jpg

Không áp dụng

1,669

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab09jpg

G38_11.jpg

Không áp dụng

193

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab10jpg

G38_12.jpg

Không áp dụng

212

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylesg46tab01jpg

G46_1.jpg

Không áp dụng

118,746

12-Dec-2017

02:59

Galsync.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Galsync.dll

4.0.2450.51

64,152

12-Dec-2017

03:00

Sourcecode.galsync.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Galsync.dll

4.0.2450.51

64,152

12-Dec-2017

03:00

Getspotlight.ashx_14

Getspotlight.ashx

Không áp dụng

285

12-Dec-2017

02:58

Globaloptions.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Globaloptions.dll

4.0.2450.51

281,248

12-Dec-2017

03:00

Group_content.js

Group_content.js

Không áp dụng

2.159 người

12-Dec-2017

02:58

Group_defaultgroup.html

Group_default.html

Không áp dụng

5,449

12-Dec-2017

02:59

Group_defaultgroup.js

Group_default.js

Không áp dụng

6,616

12-Dec-2017

02:58

Grouplistview.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Grouplistview.dll

4.0.2450.51

129,696

12-Dec-2017

03:00

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenhjpg

H.jpg

Không áp dụng

412,170

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsupplieshjpg

H.jpg

Không áp dụng

356,238

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportshjpg

H.jpg

Không áp dụng

86,396

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelhjpg

H.jpg

Không áp dụng

100,490

12-Dec-2017

02:59

Hashtagprofile.aspx

Hashtagprofile.aspx

Không áp dụng

8,731

12-Dec-2017

03:00

Onesitepageeditorheaderdialogaspx

Headerdialog.aspx

Không áp dụng

12,331

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsheaderdialogjs

Headerdialog.js

Không áp dụng

5,485

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjshelppopupjs

Helppopup.js

Không áp dụng

6,080

12-Dec-2017

02:59

Hierlist_js

Hierarchicallistbox.js

Không áp dụng

30.260

12-Dec-2017

02:59

Hierarchychart.xap

Hierarchychart.xap

Không áp dụng

40,924

12-Dec-2017

02:59

Hierarchychart.xap_14

Hierarchychart.xap

Không áp dụng

35,345

12-Dec-2017

02:59

Loadin24.png

Hig_progcircle_loading24.gif

Không áp dụng

878

13-Dec-2017

05:22

Hold.aspx_14

Hold.aspx

Không áp dụng

5,682

12-Dec-2017

02:58

Holdreport.aspx_14

Holdreport.aspx

Không áp dụng

3,145

12-Dec-2017

02:58

Hostcontrollerservice.exe_1

Hostcontrollerservice.exe

15.0.4937.1000

41,784

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorhtmlcontroldialogaspx

Htmlcontroldialog.aspx

Không áp dụng

6,749

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjshtmlcontroldialogaspxjs

Htmlcontroldialog.aspx.js

Không áp dụng

8,805

12-Dec-2017

02:59

Conversionhtmlutil.dll

Htmlutil.dll

15.0.4997.1000

2,624,224

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenijpg

I.jpg

Không áp dụng

606,874

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesijpg

I.jpg

Không áp dụng

156,666

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelijpg

I.jpg

Không áp dụng

477,089

12-Dec-2017

02:59

Ibmdsmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Ibmdsmapropertypages.dll

4.0.2450.51

92,848

12-Dec-2017

03:00

Conversion.igxserver.dll

Igxserver.dll

15.0.4981.1000

10,438,816

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorjseditorimagemenujs

Imagemenu.js

Không áp dụng

2.610 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagepickeraspx

Imagepicker.aspx

Không áp dụng

21,374

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsimagepickeraspxjs

Imagepicker.aspx.js

Không áp dụng

29,922

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagepropdialogaspx

Imagepropdialog.aspx

Không áp dụng

5.831 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsimagepropaspxjs

Imagepropdialog.aspx.js

Không áp dụng

4,655

12-Dec-2017

02:59

Imgrdset.asx

Imagerenditionsettings.aspx

Không áp dụng

9,124

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsimageuploadcommonjs

Imageuploadcommon.js

Không áp dụng

9,505

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimageuploader_noactivexaspx

Imageuploader_noactivex.aspx

Không áp dụng

15,865

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsimageuploaderdialogjs

Imageuploaderdialog.js

Không áp dụng

20,037

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsimageuploaderusagejs

Imageuploaderusage.js

Không áp dụng

1,792

12-Dec-2017

02:59

Impinner.asx

Importitemsinnerpage.aspx

Không áp dụng

11,992

12-Dec-2017

02:59

Imppage.asx

Importitemspage.aspx

Không áp dụng

5,823

12-Dec-2017

02:59

Importpolicy.aspx_14

Importpolicy.aspx

Không áp dụng

4,110

12-Dec-2017

02:58

Initialsetup.aspx

Initialsetup.aspx

Không áp dụng

6,952

12-Dec-2017

03:00

Iniwrkflip.aspx

Iniwrkflip.aspx

Không áp dụng

3,037

12-Dec-2017

02:58

Iniwrkflip.aspx_14

Iniwrkflip.aspx

Không áp dụng

3,032

12-Dec-2017

02:58

Inplcrls.aspx_14

Inplacerecordslistsettings.aspx

Không áp dụng

10,644

12-Dec-2017

02:58

Inplcrst.asx_docrt_14

Inplacerecordssettings.aspx

Không áp dụng

11,898

12-Dec-2017

02:58

Inputcsvfile.apx_14

Inputcsvfile.aspx

Không áp dụng

6,465

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsiojs

Io.js

Không áp dụng

4,416

12-Dec-2017

02:59

Iplanetmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Iplanetmapropertypages.dll

4.0.2450.51

125,624

12-Dec-2017

03:00

Hoverpanel_commonactions.html

Item_commonhoverpanel_actions.html

Không áp dụng

11.238

12-Dec-2017

02:59

Hoverpanel_commonactions.js

Item_commonhoverpanel_actions.js

Không áp dụng

12,766

12-Dec-2017

02:58

Hoverpanel_commonbody.html

Item_commonhoverpanel_body.html

Không áp dụng

6,318

12-Dec-2017

02:59

Hoverpanel_commonbody.js

Item_commonhoverpanel_body.js

Không áp dụng

7,771

12-Dec-2017

02:58

Item_commonbody.html

Item_commonitem_body.html

Không áp dụng

7,330

12-Dec-2017

02:59

Item_commonbody.js

Item_commonitem_body.js

Không áp dụng

8,742

12-Dec-2017

02:58

Hoverpanel_community.html

Item_community_hoverpanel.html

Không áp dụng

9.443 người

12-Dec-2017

02:59

Hoverpanel_community.js

Item_community_hoverpanel.js

Không áp dụng

11,080

12-Dec-2017

02:58

Item_communityportal.html

Item_communityportal.html

Không áp dụng

7.657 người

12-Dec-2017

02:59

Item_communityportal.js

Item_communityportal.js

Không áp dụng

9,225

12-Dec-2017

02:58

Hoverpanel_default.js

Item_default_hoverpanel.js

Không áp dụng

4,222

12-Dec-2017

02:58

Item_microblog.html

Item_microblog.html

Không áp dụng

15,584

12-Dec-2017

02:59

Item_microblog.js

Item_microblog.js

Không áp dụng

17.108 người

12-Dec-2017

02:58

Hoverpanel_microblog.html

Item_microblog_hoverpanel.html

Không áp dụng

15,840

12-Dec-2017

02:59

Hoverpanel_microblog.js

Item_microblog_hoverpanel.js

Không áp dụng

17,457

12-Dec-2017

02:58

Item_pdf.js

Item_pdf.js

Không áp dụng

4,102

12-Dec-2017

02:58

Item_people.html

Item_person.html

Không áp dụng

22,554

12-Dec-2017

02:59

Item_people.js

Item_person.js

Không áp dụng

24,413

12-Dec-2017

02:58

Item_peopleintent.html

Item_person_compacthorizontal.html

Không áp dụng

25,636

12-Dec-2017

02:59

Item_peopleintent.js

Item_person_compacthorizontal.js

Không áp dụng

27,705

12-Dec-2017

02:58

Item_site.js

Item_site.js

Không áp dụng

4,544

12-Dec-2017

02:58

Hoverpanel_site.html

Item_site_hoverpanel.html

Không áp dụng

6,143

12-Dec-2017

02:59

Hoverpanel_site.js

Item_site_hoverpanel.js

Không áp dụng

7,582

12-Dec-2017

02:58

Item_webpage.js

Item_webpage.js

Không áp dụng

3,827

12-Dec-2017

02:58

Hoverpanel_webpage.html

Item_webpage_hoverpanel.html

Không áp dụng

5,178

12-Dec-2017

02:59

Hoverpanel_webpage.js

Item_webpage_hoverpanel.js

Không áp dụng

6,608

12-Dec-2017

02:58

Item_word.js

Item_word.js

Không áp dụng

4.157 người

12-Dec-2017

02:58

Itemexpiration.aspx

Itemexpiration.aspx

Không áp dụng

11,592

12-Dec-2017

02:58

Itemexpiration.aspx_14

Itemexpiration.aspx

Không áp dụng

11,479

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenjjpg

J.jpg

Không áp dụng

314,141

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesjjpg

J.jpg

Không áp dụng

458,432

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagestraveljjpg

J.jpg

Không áp dụng

611,352

12-Dec-2017

02:59

Canonicalanalysis.ja_ja.model

Ja_ja.mdl

Không áp dụng

997,883

12-Dec-2017

02:58

Canonicalanalysis.ja_res.dict

Ja_res.dict

Không áp dụng

1,797,427

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorjseditorjsjs

Js.js

Không áp dụng

2,573

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsupplieskjpg

K.jpg

Không áp dụng

23,237

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelkjpg

K.jpg

Không áp dụng

531,481

12-Dec-2017

02:59

Kword.apx_14

Keyword.aspx

Không áp dụng

11.978

12-Dec-2017

02:58

Korwbrkr.dll

Korwbrkr.dll

15.0.4454.1000

222,320

12-Dec-2017

02:57

Natlangkorwbrkr.dll_osssearch

Korwbrkr.dll

15.0.4454.1000

222,320

12-Dec-2017

02:57

Kpiview.asx

Kpilistviewpage.aspx

Không áp dụng

5.000

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelljpg

L.jpg

Không áp dụng

384,086

12-Dec-2017

02:59

Labelimage.aspx_14

Labelimage.aspx

Không áp dụng

375

12-Dec-2017

02:58

Labelsettings.ascx

Labelsettings.ascx

Không áp dụng

9,245

12-Dec-2017

02:58

Laed.dll

Laed.dll

15.0.4837.1000

149,240

12-Dec-2017

02:57

Langid2.config

Langid.config

Không áp dụng

38,616

11-Dec-2017

19:56

Lpctrl.asx

Languagepickercontrol.ascx

Không áp dụng

5,078

12-Dec-2017

02:59

Language.asx

Languages.aspx

Không áp dụng

2.811 người

12-Dec-2017

02:58

Language.asx_14

Languages.aspx

Không áp dụng

3,453

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorjseditorlayoutsjs

Layouts.js

Không áp dụng

3,475

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorlinkdialogaspx

Linkdialog.aspx

Không áp dụng

17,975

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjslinkdialogaspxjs

Linkdialog.aspx.js

Không áp dụng

17,402

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorlinkeditaspx

Linkedit.aspx

Không áp dụng

4,208

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjslinkeditjs

Linkedit.js

Không áp dụng

1,975

12-Dec-2017

02:59

Lstcat.apx

Listcategories.aspx

Không áp dụng

12,337

12-Dec-2017

02:58

Salstcat.apx

Listcategories.aspx

Không áp dụng

14,420

12-Dec-2017

02:58

Lcscntrl.acx

Listcontentsourcescontrol.ascx

Không áp dụng

11,109

12-Dec-2017

02:58

Lstcct.apx

Listcrawledproperties.aspx

Không áp dụng

15,461

12-Dec-2017

02:58

Salstcct.apx

Listcrawledproperties.aspx

Không áp dụng

17,546

12-Dec-2017

02:58

Lstdspgp.apx

Listdisplaygroups.aspx

Không áp dụng

14,575

12-Dec-2017

02:58

Lstdspgp.apx_14

Listdisplaygroups.aspx

Không áp dụng

21,655

12-Dec-2017

02:58

Lstkw.apx_14

Listkeywords.aspx

Không áp dụng

6,583

12-Dec-2017

02:58

Lstmnp.apx

Listmanagedproperties.aspx

Không áp dụng

17,544

12-Dec-2017

02:58

Salstmnp.apx

Listmanagedproperties.aspx

Không áp dụng

19,627

12-Dec-2017

02:58

Liqrs.apx

Listqueryrules.aspx

Không áp dụng

19,863

12-Dec-2017

02:58

Listqrl.apx

Listqueryrules.aspx

Không áp dụng

14,870

12-Dec-2017

02:58

Lstqr.apx

Listqueryrules.aspx

Không áp dụng

16.020 người

12-Dec-2017

02:58

Lstsnm.apx

Listservernamemappings.aspx

Không áp dụng

11,422

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorlmtcontroldialogaspx

Lmtcontroldialog.aspx

Không áp dụng

8,162

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjslmtcontroldialogaspxjs

Lmtcontroldialog.aspx.js

Không áp dụng

6,916

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjseditorlocjs

Loc.js

Không áp dụng

258

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorlocationcontroldialogaspx

Locationcontroldialog.aspx

Không áp dụng

10,520

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjslocationcontroldialogaspxjs

Locationcontroldialog.aspx.js

Không áp dụng

18,841

12-Dec-2017

02:59

Logging.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Logging.dll

4.0.2450.51

18,584

12-Dec-2017

03:00

Sourcecode.logging.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Logging.dll

4.0.2450.51

18,584

12-Dec-2017

03:00

Lyon.mast

Lyon.master

Không áp dụng

28,695

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelmjpg

M.jpg

Không áp dụng

423,548

12-Dec-2017

02:59

Maexecution.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Maexecution.dll

4.0.2450.51

240,288

12-Dec-2017

03:00

Maexport.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Maexport.exe

4.0.2450.51

23,704

12-Dec-2017

03:00

Mahostm.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Mahostm.dll

4.0.2450.51

326,808

12-Dec-2017

03:00

Mahostn.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Mahostn.dll

4.0.2450.51

97,432

12-Dec-2017

03:00

Mailbox_master

Mailbox.master

Không áp dụng

22,159

12-Dec-2017

02:59

Mcrcntrl.acx

Managecrawlrulescontrol.ascx

Không áp dụng

7,525

12-Dec-2017

02:58

Mngctpub.apx_14

Managectpublishing.aspx

Không áp dụng

5,453

12-Dec-2017

02:59

Samprop.apx

Managedproperty.aspx

Không áp dụng

36,542

12-Dec-2017

02:58

Mngtypes.apx

Managefiletypes.aspx

Không áp dụng

11,346

12-Dec-2017

02:58

Mngimgrd.asx

Manageimagerenditions.aspx

Không áp dụng

9,741

12-Dec-2017

02:59

Schditem.asx_14

Manageitemscheduling.aspx

Không áp dụng

8,551

12-Dec-2017

02:59

Managelinks.aspx

Managelinks.aspx

Không áp dụng

9,851

12-Dec-2017

03:00

Tmanagelinks.aspx

Managelinks.aspx

Không áp dụng

9,863

12-Dec-2017

03:00

Managementpolicyrule.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Managementpolicyrule.moss.sql

Không áp dụng

203,055

12-Dec-2017

03:00

Mgrpolicy.aspx

Manageprivacypolicy.aspx

Không áp dụng

9,320

12-Dec-2017

03:00

Tmgrpolicy.aspx

Manageprivacypolicy.aspx

Không áp dụng

9,332

12-Dec-2017

03:00

Mctcntrl.acx

Managequeryclienttypescontrol.ascx

Không áp dụng

6,068

12-Dec-2017

02:58

Manresbl.apx

Manageresultblock.aspx

Không áp dụng

35,758

12-Dec-2017

02:58

Mngrb.apx

Manageresultblock.aspx

Không áp dụng

40,665

12-Dec-2017

02:58

Mngresbl.apx

Manageresultblock.aspx

Không áp dụng

35,136

12-Dec-2017

02:58

Mrscntrl.acx

Manageresultsourcescontrol.ascx

Không áp dụng

10,807

12-Dec-2017

02:58

Mgrperms.aspx

Manageservicepermissions.aspx

Không áp dụng

22,825

12-Dec-2017

03:00

Mngshr.apx

Managesitehitrules.aspx

Không áp dụng

6,389

12-Dec-2017

02:58

Managesocialitems.aspx

Managesocialitems.aspx

Không áp dụng

14,133

12-Dec-2017

03:00

Tmanagesocialitems.aspx

Managesocialitems.aspx

Không áp dụng

14,145

12-Dec-2017

03:00

Managevideorenditions.aspx

Managevideorenditions.aspx

Không áp dụng

4,987

12-Dec-2017

02:58

Mapackager.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mapackager.exe

4.0.2450.51

43,680

12-Dec-2017

03:00

Mapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mapropertypages.dll

4.0.2450.51

350,888

12-Dec-2017

03:00

Mchrule.apx_14

Matchingrule.aspx

Không áp dụng

18,743

12-Dec-2017

02:58

Mcrypt.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mcrypt.dll

4.0.2450.51

2,858,648

12-Dec-2017

03:00

Mediaplayer.js

Mediaplayer.js

Không áp dụng

45,907

12-Dec-2017

02:59

Mediaplayer.xap

Mediaplayer.xap

Không áp dụng

42,338

12-Dec-2017

02:59

Membership.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Membership.moss.sql

Không áp dụng

181,346

12-Dec-2017

03:00

Onesitepageeditorjseditormenupanejs

Menupane.js

Không áp dụng

9205 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsmenusjs

Menus.js

Không áp dụng

25.023 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditormergecelldialogaspx

Mergecelldialog.aspx

Không áp dụng

4.471 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsmergecelldialogaspxjs

Mergecelldialog.aspx.js

Không áp dụng

762

12-Dec-2017

02:59

Metadatacolsettings.apx_14

Metadatacolsettings.aspx

Không áp dụng

5,365

12-Dec-2017

02:59

Metadatanavkeyfilters.ascx

Metadatanavkeyfilters.ascx

Không áp dụng

4,646

12-Dec-2017

02:58

Metadatanavkeyfilters.ascx_14

Metadatanavkeyfilters.ascx

Không áp dụng

4,516

12-Dec-2017

02:58

Metadatanavtree.ascx

Metadatanavtree.ascx

Không áp dụng

2.685 người

12-Dec-2017

02:58

Metadatanavtree.ascx_14

Metadatanavtree.ascx

Không áp dụng

2,686

12-Dec-2017

02:58

Metanavpernode.aspx

Metanavpernode.aspx

Không áp dụng

13,926

12-Dec-2017

02:58

Metanavpernode.aspx_14

Metanavpernode.aspx

Không áp dụng

14,134

12-Dec-2017

02:58

Metanavsettings.aspx_14

Metanavsettings.aspx

Không áp dụng

14,595

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.acronymdefinitionproviderflow.dll

Microsoft.acronymdefinitionproviderflow.dll

15.0.4490.1000

40,544

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.bestbetproviderflow.dll

Microsoft.bestbetproviderflow.dll

15.0.4490.1000

20,576

12-Dec-2017

02:57

Busdatar.dll

Microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

116,920

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.analysisengine.engine.dllmsil

Microsoft.ceres.analysisengine.engine.dll

15.0.4448.1000

342,640

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.ceres.analysisengine.operators.dllmsil

Microsoft.ceres.analysisengine.operators.dll

15.0.4448.1000

83,056

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.common.concurrent.dll

Microsoft.ceres.common.concurrent.dll

15.0.4490.1000

14,944

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.common.constants.dll

Microsoft.ceres.common.constants.dll

15.0.4490.1000

13,408

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.common.iobuffer.dllmsil

Microsoft.ceres.common.iobuffer.dll

15.0.4490.1000

34,416

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

15.0.4490.1000

88,672

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.sandboxlauncher.dll

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.sandboxlauncher.dll

15.0.4490.1000

19,568

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.common.utils.dllmsil

Microsoft.ceres.common.utils.dll

15.0.4637.1000

246,456

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.common.wcfutils.dllmsil

Microsoft.ceres.common.wcfutils.dll

15.0.4490.1000

36,464

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.admin.dllmsil

Microsoft.ceres.contentengine.admin.dll

15.0.4490.1000

12,384

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.aliaslookup.dll

Microsoft.ceres.contentengine.aliaslookup.dll

15.0.4490.1000

49,760

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.annotationprimitives.dll

Microsoft.ceres.contentengine.annotationprimitives.dll

15.0.4490.1000

30,304

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.bundles.dll

Microsoft.ceres.contentengine.bundles.dll

15.0.4490.1000

39,520

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.cmdlets.dll_1

Microsoft.ceres.contentengine.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

35,424

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.component.dll

Microsoft.ceres.contentengine.component.dll

15.0.4675.1000

285,368

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.componentclient.exemsil

Microsoft.ceres.contentengine.componentclient.exe

15.0.4490.1000

65,648

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.datamodel.recordserializer.dll

Microsoft.ceres.contentengine.datamodel.recordserializer.dll

15.0.4490.1000

48,240

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.fields.dll

Microsoft.ceres.contentengine.fields.dll

15.0.4490.1000

41,568

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.liveevaluators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.liveevaluators.dll

15.0.4490.1000

58,464

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

15.0.4837.1000

290,048

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.nlpoperators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.nlpoperators.dll

15.0.4561.1000

148,672

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.operators.builtin.dll

Microsoft.ceres.contentengine.operators.builtin.dll

15.0.4833.1000

337,664

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.operators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.operators.dll

15.0.4490.1000

36,448

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.component.dll

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.component.dll

15.0.4805.1000

65,280

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.evaluators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.evaluators.dll

15.0.4490.1000

88,160

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.operators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.operators.dll

15.0.4490.1000

76,896

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.processing.builtin.dll

Microsoft.ceres.contentengine.processing.builtin.dll

15.0.4833.1000

727,296

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.processing.dll

Microsoft.ceres.contentengine.processing.dll

15.0.4490.1000

78,944

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.processing.mars.dll

Microsoft.ceres.contentengine.processing.mars.dll

15.0.4803.1000

70,400

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.properties.dll

Microsoft.ceres.contentengine.properties.dll

15.0.4490.1000

14,960

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.recordcache.dll

Microsoft.ceres.contentengine.recordcache.dll

15.0.4490.1000

16,480

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.recordtype.dll

Microsoft.ceres.contentengine.recordtype.dll

15.0.4490.1000

12,896

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.repository.dll

Microsoft.ceres.contentengine.repository.dll

15.0.4490.1000

100,448

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.services.dll

Microsoft.ceres.contentengine.services.dll

15.0.4490.1000

98,928

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.submittercomponent.dll

Microsoft.ceres.contentengine.submittercomponent.dll

15.0.4490.1000

118,368

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.types.dll

Microsoft.ceres.contentengine.types.dll

15.0.4490.1000

17.008 người

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.contentengine.util.dll

Microsoft.ceres.contentengine.util.dll

15.0.4553.1000

109,248

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.coreservices.admin.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.admin.dll

15.0.4490.1000

17,504

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.coreservices.adminservice.dll

Microsoft.ceres.coreservices.adminservice.dll

15.0.4521.1000

78,016

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.coreservices.clustering.dll

Microsoft.ceres.coreservices.clustering.dll

15.0.4490.1000

58,976

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

15.0.4490.1000

54,384

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

15.0.4490.1000

54,384

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.coreservices.constellation.dll

Microsoft.ceres.coreservices.constellation.dll

15.0.4490.1000

62,048

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.coreservices.deployment.dll

Microsoft.ceres.coreservices.deployment.dll

15.0.4490.1000

50,800

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.coreservices.eventhistory.dll

Microsoft.ceres.coreservices.eventhistory.dll

15.0.4490.1000

29.808

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.coreservices.framework.dll

Microsoft.ceres.coreservices.framework.dll

15.0.4545.1000

144,576

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.coreservices.hostcontroller.dll

Microsoft.ceres.coreservices.hostcontroller.dll

15.0.4490.1000

36,464

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.coreservices.internalservices.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.internalservices.dll

15.0.4545.1000

76,992

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.coreservices.logging.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.logging.dll

15.0.4490.1000

38,512

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.coreservices.management.dll

Microsoft.ceres.coreservices.management.dll

15.0.4490.1000

47,712

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.coreservices.node.dll

Microsoft.ceres.coreservices.node.dll

15.0.4545.1000

149,696

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.coreservices.package.dll

Microsoft.ceres.coreservices.package.dll

15.0.4490.1000

82,528

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.coreservices.remoting.dll

Microsoft.ceres.coreservices.remoting.dll

15.0.4545.1000

80,064

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.coreservices.services.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.services.dll

15.0.4490.1000

141,936

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.coreservices.storage.dll

Microsoft.ceres.coreservices.storage.dll

15.0.4490.1000

78,432

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.coreservices.systemmanager.dll

Microsoft.ceres.coreservices.systemmanager.dll

15.0.4545.1000

93,376

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.client.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.client.dll

15.0.4490.1000

27,744

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.cmdlets.dll_1

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

48,240

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.systemcontroller.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.systemcontroller.dll

15.0.4490.1000

38,000

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.coreservices.transport.dll

Microsoft.ceres.coreservices.transport.dll

15.0.4490.1000

47,712

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.coreservices.utils.dll

Microsoft.ceres.coreservices.utils.dll

15.0.4490.1000

41,568

12-Dec-2017

02:57

Sfulsman

Microsoft.ceres.diagnostics.dll

15.0.4637.1000

893,632

12-Dec-2017

02:57

Sfulsnat

Microsoft.ceres.diagnostics.native.dll

15.0.4919.1000

469,760

12-Dec-2017

02:57

Sfspdiag

Microsoft.ceres.diagnostics.sharepoint.dll

15.0.4514.1000

28,352

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.interop.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.interop.dll

15.0.4867.1000

39,680

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.jpeg.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.jpeg.dll

15.0.4490.1000

135,264

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.metro.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.metro.dll

15.0.4859.1000

45,824

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.docx.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.docx.dll

15.0.4859.1000

134,912

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.filter.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.filter.dll

15.0.4981.1000

142,568

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.gif.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.gif.dll

15.0.4490.1000

18,016

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.html.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.html.dll

15.0.4490.1000

1,158,256

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.jpeg.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.jpeg.dll

15.0.4490.1000

18,032

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dll

15.0.4953.1000

4,205,312

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.plaintext.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.plaintext.dll

15.0.4490.1000

16,480

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pptx.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pptx.dll

15.0.4859.1000

126,720

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.simplexml.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.simplexml.dll

15.0.4490.1000

22,128

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.client.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.client.dll

15.0.4805.1000

38,144

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.common.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.common.dll

15.0.4953.1000

30,464

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.core.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.core.dll

15.0.4837.1000

172,800

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formatdetector.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formatdetector.dll

15.0.4771.1000

110,784

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formathandler.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formathandler.dll

15.0.4745.1000

39,616

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.dll

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.dll

15.0.4490.1000

122,992

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.types.dll

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

73,824

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.evaluation.engine.dll

Microsoft.ceres.evaluation.engine.dll

15.0.4490.1000

256,096

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.evaluation.engine.wcftransport.dll

Microsoft.ceres.evaluation.engine.wcftransport.dll

15.0.4490.1000

24,688

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.evaluation.operators.builtin.dll

Microsoft.ceres.evaluation.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

116,848

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.evaluation.operators.core.dll

Microsoft.ceres.evaluation.operators.core.dll

15.0.4490.1000

48,224

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

Microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

15.0.4651.1000

281,272

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.evaluation.operators.parsing.dll

Microsoft.ceres.evaluation.operators.parsing.dll

15.0.4490.1000

63,600

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.evaluation.processing.builtin.dll

Microsoft.ceres.evaluation.processing.builtin.dll

15.0.4490.1000

140,400

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.evaluation.processing.dll

Microsoft.ceres.evaluation.processing.dll

15.0.4490.1000

187,504

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.evaluation.services.dll

Microsoft.ceres.evaluation.services.dll

15.0.4490.1000

72,288

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

15.0.4490.1000

159,344

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.external.contentapi.dllmsil

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

15.0.4490.1000

159,344

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.hostcontroller.cmdlets.dll_1

Microsoft.ceres.hostcontroller.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

25,712

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.hostcontroller.controller.dll

Microsoft.ceres.hostcontroller.controller.dll

15.0.4490.1000

58,992

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.hostcontroller.logging.dllmsil

Microsoft.ceres.hostcontroller.logging.dll

15.0.4490.1000

27,744

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.hostcontroller.repository.dllmsil

Microsoft.ceres.hostcontroller.repository.dll

15.0.4541.1000

71,360

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfclient.dllmsil

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfclient.dll

15.0.4490.1000

15,456

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfserver.dll

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfserver.dll

15.0.4490.1000

44,144

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcftypes.dllmsil

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcftypes.dll

15.0.4490.1000

25,712

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.interactionengine.component.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.component.dll

15.0.4490.1000

150,640

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.fields.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.fields.dll

15.0.4490.1000

16.992 người

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.types.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

14,960

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.builtin.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

40,560

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.dll

15.0.4490.1000

13,408

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

15.0.4833.1000

262,400

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.interactionengine.services.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.services.dll

15.0.4490.1000

52,848

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.cmdlets.dll_1

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

20,592

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

15.0.4490.1000

15.968

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll1

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

15.0.4490.1000

15.968

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.nlpbase.annotationstore.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.annotationstore.dll

15.0.4490.1000

129,120

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.nlpbase.automata.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.automata.dll

15.0.4490.1000

65,136

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.nlpbase.diagnostics.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.diagnostics.dll

15.0.4490.1000

14,432

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

15.0.4490.1000

67,696

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaryinterface.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaryinterface.dll

15.0.4490.1000

40,032

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.nlpbase.ese.interop.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.ese.interop.dll

15.0.4490.1000

168,544

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.nlpbase.indextokenizer.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.indextokenizer.dll

15.0.4490.1000

28,256

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.nlpbase.languageandencodingdetection.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.languageandencodingdetection.dll

15.0.4490.1000

24,688

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercompiler.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercompiler.dll

15.0.4490.1000

36,464

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercoreengine.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercoreengine.dll

15.0.4490.1000

28,256

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.nlpbase.regularexpressions.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.regularexpressions.dll

15.0.4490.1000

171,120

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

15.0.4885.1000

103,168

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.nlpbase.richtypes.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.richtypes.dll

15.0.4741.1000

78,528

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.nlpbase.stringdistance.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.stringdistance.dll

15.0.4490.1000

18,032

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.nlpbase.transformers.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.transformers.dll

15.0.4490.1000

161,376

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

15.0.4989.1000

115,944

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchanalytics.analytics.dllmsil

Microsoft.ceres.searchanalytics.analytics.dll

15.0.4987.1000

222,952

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.ceres.searchanalytics.operators.dllmsil

Microsoft.ceres.searchanalytics.operators.dll

15.0.4675.1000

159,928

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.admin.dll

Microsoft.ceres.searchcore.admin.dll

15.0.4557.1000

79,552

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.cheetah.dll

Microsoft.ceres.searchcore.cheetah.dll

15.0.4490.1000

15.472

12-Dec-2017

02:57

Searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

Microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

15.0.4545.1000

49,344

12-Dec-2017

02:57

Searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

Microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

15.0.4625.1000

79,552

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.cmdlets.dll_1

Microsoft.ceres.searchcore.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

41.056

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.contentrouter.dll

Microsoft.ceres.searchcore.contentrouter.dll

15.0.4490.1000

42,592

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.contenttargets.indexrouter.dll

Microsoft.ceres.searchcore.contenttargets.indexrouter.dll

15.0.4490.1000

54,880

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.documentmodel.dll

Microsoft.ceres.searchcore.documentmodel.dll

15.0.4490.1000

21,600

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.fastserver.managed.dll

Microsoft.ceres.searchcore.fastserver.managed.dll

15.0.4991.1000

18,767,592

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.fastservermessages.dll

Microsoft.ceres.searchcore.fastservermessages.dll

15.0.4490.1000

100,960

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.filetransfer.dll

Microsoft.ceres.searchcore.filetransfer.dll

15.0.4490.1000

40,544

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.generationcontroller.dll

Microsoft.ceres.searchcore.generationcontroller.dll

15.0.4490.1000

109,168

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.indexcontroller.dll

Microsoft.ceres.searchcore.indexcontroller.dll

15.0.4567.1000

181,952

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.abstractindex.dll

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.abstractindex.dll

15.0.4490.1000

57,968

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.fastserverindex.dll

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.fastserverindex.dll

15.0.4867.1000

104,192

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.journal.dll

Microsoft.ceres.searchcore.journal.dll

15.0.4490.1000

190,064

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.journalreceiver.dll

Microsoft.ceres.searchcore.journalreceiver.dll

15.0.4675.1000

40,128

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

Microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

15.0.4490.1000

60.000

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

Microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

15.0.4867.1000

243,968

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.repartitioncomponent.dll

Microsoft.ceres.searchcore.repartitioncomponent.dll

15.0.4490.1000

32,352

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalog.dll

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalog.dll

15.0.4557.1000

48,320

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalogproxy.dll

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalogproxy.dll

15.0.4490.1000

18,528

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.search.dll

Microsoft.ceres.searchcore.search.dll

15.0.4490.1000

42,608

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

Microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

15.0.4490.1000

76,896

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.services.dll

Microsoft.ceres.searchcore.services.dll

15.0.4867.1000

136,960

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.storagecleaner.dll

Microsoft.ceres.searchcore.storagecleaner.dll

15.0.4490.1000

22,624

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.tango.dll

Microsoft.ceres.searchcore.tango.dll

15.0.4569.1502

7,504,064

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchcore.utils.dll

Microsoft.ceres.searchcore.utils.dll

15.0.4490.1000

89,184

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.ceres.searchvsswriter.dllmsil

Microsoft.ceres.searchvsswriter.dll

15.0.4719.1000

60,608

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.ceres.usageanalytics.analysis.dllmsil

Microsoft.ceres.usageanalytics.analysis.dll

15.0.4448.1000

198,752

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.clientresourceview.extractor.dll

Microsoft.clientresourceview.extractor.dll

15.0.4490.1000

12,896

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.clientresourceview.flowservice.dll

Microsoft.clientresourceview.flowservice.dll

15.0.4490.1000

26,208

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.clientresourceview.parser.dll

Microsoft.clientresourceview.parser.dll

15.0.4490.1000

12,896

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.clientresourceview.propertyset.dll

Microsoft.clientresourceview.propertyset.dll

15.0.4490.1000

13,408

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.clientresourceview_compoundoperators.dll

Microsoft.clientresourceview_compoundoperators.dll

15.0.4490.1000

13,408

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.compoundoperator.companyextractor.dll

Microsoft.compoundoperator.companyextractor.dll

15.0.4490.1000

26,720

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.contentalignmentflow.dll

Microsoft.contentalignmentflow.dll

15.0.4490.1000

26,208

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.crawleracronymextractionsubflow.dll

Microsoft.crawleracronymextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

13,920

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.crawleralertsdatagenerationsubflow.dll

Microsoft.crawleralertsdatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

17,504

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.crawleraliasnormalizationsubflow.dll

Microsoft.crawleraliasnormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,960

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.crawlerccametadatagenerationsubflow.dll

Microsoft.crawlerccametadatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.crawlercomputefiletypesubflow.dll

Microsoft.crawlercomputefiletypesubflow.dll

15.0.4490.1000

13,920

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.crawlercontentenrichmentsubflow.dll

Microsoft.crawlercontentenrichmentsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,960

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.crawlerdefinitionclassificationsubflow.dll

Microsoft.crawlerdefinitionclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.crawlerdocumentretrievalsubflow.dll

Microsoft.crawlerdocumentretrievalsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.crawlerdocumentsignaturegenerationsubflow.dll

Microsoft.crawlerdocumentsignaturegenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.crawlerdocumentsummarygenerationsubflow.dll

Microsoft.crawlerdocumentsummarygenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.crawlerlfow.dll

Microsoft.crawlerflow.dll

15.0.4639.1000

57,528

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.crawlerhowtoclassificationsubflow.dll

Microsoft.crawlerhowtoclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

13,936

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.crawlerindexingsubflow.dll

Microsoft.crawlerindexingsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,448

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.crawlerlanguagedetectorsubflow.dll

Microsoft.crawlerlanguagedetectorsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.crawlerlinkdeletesubflow.dll

Microsoft.crawlerlinkdeletesubflow.dll

15.0.4490.1000

13,920

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.crawlernoindexsubflow.dll

Microsoft.crawlernoindexsubflow.dll

15.0.4490.1000

16.992 người

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.crawlerphonenumbernormalizationsubflow.dll

Microsoft.crawlerphonenumbernormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

Microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

15.0.4869.1000

34,560

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.crawlersearchanalyticssubflow.dll

Microsoft.crawlersearchanalyticssubflow.dll

15.0.4490.1000

19,040

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.crawlersecurityinsertsubflow.dll

Microsoft.crawlersecurityinsertsubflow.dll

15.0.4639.1000

15,032

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.crawlertermextractorsubflow.dll

Microsoft.crawlertermextractorsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.crawlerwordbreakersubflow.dll

Microsoft.crawlerwordbreakersubflow.dll

15.0.4843.1000

26.368 người

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.customdictionarydeployment.dll

Microsoft.customdictionarydeployment.dll

15.0.4490.1000

20,064

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.customentityextractionsubflow.dll

Microsoft.customentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

106,080

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.cxddeploymentcaseinsensitive.dll

Microsoft.cxddeploymentcaseinsensitive.dll

15.0.4490.1000

15.968

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.cxddeploymentcasesensitive.dll

Microsoft.cxddeploymentcasesensitive.dll

15.0.4490.1000

15,984

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.database.typemap.dll

Microsoft.database.typemap.dll

15.0.4490.1000

15,456

12-Dec-2017

02:57

Maconfig.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Microsoft.directoryservices.metadirectoryservices.config.dll

4.0.2450.51

60,160

12-Dec-2017

03:00

Microsoft.docparsing.dll

Microsoft.docparsing.dll

15.0.4490.1000

29,280

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.docparsingsubflow.dll

Microsoft.docparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

28,784

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.exchsearchproviderflow.dll

Microsoft.exchangesearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

19,568

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.fsut.dll

Microsoft.fsut.dll

15.0.4490.1000

112,240

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.51

31,480

12-Dec-2017

03:00

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.51

31,480

12-Dec-2017

03:00

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe

4.0.2450.51

16,096

12-Dec-2017

03:00

Common.microsoft.identitymanagement.logging.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.51

51,920

12-Dec-2017

03:00

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.51

51,920

12-Dec-2017

03:00

Microsoft.logging.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.51

51,920

12-Dec-2017

03:00

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

11,168

12-Dec-2017

03:00

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

11,168

12-Dec-2017

03:00

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.51

80,600

12-Dec-2017

03:00

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.51

80,600

12-Dec-2017

03:00

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll

4.0.2450.51

39,624

12-Dec-2017

03:00

Microsoft.langencid.dll

Microsoft.langencid.dll

15.0.4490.1000

12.400

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.linguisticcomponentsstatus.dll

Microsoft.linguisticcomponentsstatus.dll

15.0.4490.1000

12,912

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.lowercasediacriticsremover.dll

Microsoft.lowercasediacriticsremover.dll

15.0.4490.1000

40,544

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.metadataextractorsubflow.dll

Microsoft.metadataextractorsubflow.dll

15.0.4657.1000

21,176

12-Dec-2017

02:58

Msft.metads.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.dll

4.0.2450.51

14,536

12-Dec-2017

03:00

Msft.metads.host.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.host.dll

4.0.0.0

12,496

12-Dec-2017

03:00

Msft.metads.host.gac.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.host.dll

4.0.0.0

12,496

12-Dec-2017

03:00

Msft.metads.impl.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll

4.0.2450.51

84,688

12-Dec-2017

03:00

Microsoft.metadirectoryservices.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

59,272

12-Dec-2017

03:00

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

59,272

12-Dec-2017

03:00

Msft.metadsex.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

59,272

12-Dec-2017

03:00

Lobitool.dll

Microsoft.office.businessapplications.tools.dll

15.0.4699.1000

571,584

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.office.client.policy.phone

Microsoft.office.client.policy.phone.dll

15.0.4420.1017

19,600

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.office.client.policy.silverlight

Microsoft.office.client.policy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

20,120

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.office.documentmanagement.dll

Microsoft.office.documentmanagement.dll

15.0.4985.1000

507,632

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.office.documentmanagement.dll_isapi

Microsoft.office.documentmanagement.dll

15.0.4985.1000

507,632

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

15.0.4875.1000

165,664

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.office.documentmanagement.serverstub

Microsoft.office.documentmanagement.serverstub.dll

15.0.4701.1000

59,144

12-Dec-2017

02:58

Microsoft_office_htmltrans_launcher_util.dll

Microsoft.office.htmltrans.launcher.util.dll

15.0.4454.1000

24,176

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.office.ofc.dll

Microsoft.office.ofc.dll

15.0.0.0

34.984 người

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.office.policy.dll

Microsoft.office.policy.dll

15.0.4925.1000

1,167,064

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.office.policy.dll_isapi

Microsoft.office.policy.dll

15.0.4925.1000

1,167,064

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.office.policy.intl.dll

Microsoft.office.policy.intl.dll

15.0.4741.1000

92,864

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.office.policy.pages.dll

Microsoft.office.policy.pages.dll

15.0.4787.1000

320,184

12-Dec-2017

02:58

Microsoft_office_securestoreservice.dll

Microsoft.office.securestoreservice.dll

15.0.4923.1000

416,024

12-Dec-2017

02:58

Osrv.conversion.framework.dll

Microsoft.office.server.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

194,240

12-Dec-2017

02:58

Osrv.conversion.storage.dll

Microsoft.office.server.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57,536

12-Dec-2017

02:58

Osrv.conversion.viewerinterface.dll

Microsoft.office.server.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28,352

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.office.server.conversions.dll

Microsoft.office.server.conversions.dll

15.0.4599.1000

24,776

12-Dec-2017

02:58

Microsoft_office_server_conversions_launcher_exe

Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe

15.0.4569.1000

76,504

12-Dec-2017

02:58

Microsoft_office_server_conversions_loadbalancer_exe

Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe

15.0.4569.1000

35,040

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.office.server.dll

Microsoft.office.server.dll

15.0.4981.1000

2,696,384

13-Dec-2017

05:22

Microsoft.office.server.dll_isapi

Microsoft.office.server.dll

15.0.4981.1000

2,696,384

13-Dec-2017

05:22

Osrvcmdf.xml

Microsoft.office.server.dll-format.ps1xml

Không áp dụng

12,664

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

15.0.4907.1000

164,624

12-Dec-2017

02:58

Osrvintl.dll

Microsoft.office.server.intl.dll

15.0.4907.1000

278,840

12-Dec-2017

02:58

Conversion.microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798,976

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798,976

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.office.server.openxml.dll

Microsoft.office.server.openxml.dll

15.0.4997.1000

890,072

12-Dec-2017

02:58

Osrv_sandbox.dll

Microsoft.office.server.sandbox.dll

15.0.4991.1000

187,144

12-Dec-2017

02:58

Osstlb.dll

Microsoft.office.server.search.administration.mssitlb.dll

Không áp dụng

90,792

12-Dec-2017

02:58

Ossapp.dll

Microsoft.office.server.search.applications.dll

15.0.4937.1000

235,264

12-Dec-2017

02:58

Clkprdct.dll

Microsoft.office.server.search.clickpredict.dll

15.0.4921.1000

208,640

12-Dec-2017

02:58

Connfxom.dll

Microsoft.office.server.search.connector.dll

15.0.4937.1000

1,569,536

12-Dec-2017

02:58

Searchom.dll

Microsoft.office.server.search.dll

15.0.4989.1000

15,561,448

12-Dec-2017

02:58

Srchetw.dll

Microsoft.office.server.search.etw.dll

15.0.4521.1000

1,232,064

12-Dec-2017

02:58

Ossex.dll

Microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

15.0.4921.1000

89,344

12-Dec-2017

02:58

Oss.intl.dll

Microsoft.office.server.search.intl.dll

15.0.4937.1000

972,584

12-Dec-2017

02:58

Srchomnt.dll

Microsoft.office.server.search.native.dll

15.0.4993.1000

509,160

12-Dec-2017

02:58

Srchportability.dll

Microsoft.office.server.search.portability.dll

15.0.4937.1000

25,344

12-Dec-2017

02:58

Oschps.dll

Microsoft.office.server.search.powershell.dll

15.0.4937.1000

308,992

12-Dec-2017

02:58

Srchquerypipeline.dll

Microsoft.office.server.search.query.dll

15.0.4983.1000

852,712

12-Dec-2017

02:58

Searchrs.dll

Microsoft.office.server.search.remotesharepoint.dll

15.0.4937.1000

52,480

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.office.server.search.serverproxy.dll

Microsoft.office.server.search.serverproxy.dll

15.0.4867.1000

234,248

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

15.0.4993.1000

3,200,240

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.office.server.userprofiles.dll_isapi

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

15.0.4993.1000

3,200,240

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.office.server.userprofiles.proxy.dll

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.9.4987.1000

800,536

12-Dec-2017

02:58

Upcmdfmt.xml

Microsoft.office.server.userprofiles.dll-format.ps1xml

Không áp dụng

14,812

12-Dec-2017

03:00

Microsoft.office.server.userprofiles.managementagent.dll

Microsoft.office.server.userprofiles.managementagent.dll

15.0.4793.1000

65,768

12-Dec-2017

03:00

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

15.0.4603.1000

249,064

12-Dec-2017

03:00

Microsoft.office.server.workmanagement.datamodel.dll

Microsoft.office.server.workmanagement.datamodel.dll

15.0.4863.1000

150,280

12-Dec-2017

02:59

Microsoft.office.server.workmanagement.dll

Microsoft.office.server.workmanagement.dll

15.0.4983.1000

704,752

12-Dec-2017

02:59

Microsoft.office.server.workmanagement.ui.dll

Microsoft.office.server.workmanagement.ui.dll

15.0.4719.1000

131,272

12-Dec-2017

02:59

Clientx.dll

Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

15.0.4502.1000

278,216

12-Dec-2017

02:58

Clientxr.dll

Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

15.0.4502.1000

278,216

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.office.web.common.dll

Microsoft.office.web.common.dll

15.0.4699.1000

2,551,000

13-Dec-2017

05:22

Microsoft.office.web.conversion.framework.dll

Microsoft.office.web.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

193,728

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.office.web.conversion.storage.dll

Microsoft.office.web.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57,536

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.office.web.conversion.viewerinterface.dll

Microsoft.office.web.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28,352

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

Microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

15.0.4611.1000

220,896

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.office.web.sandbox.dll

Microsoft.office.web.sandbox.dll

15.0.4991.1000

187,144

12-Dec-2017

02:57

Dlcworkflowactionsvs_dll

Microsoft.office.workflow.actions.dll

15.0.4627.1000

145,104

12-Dec-2017

02:58

Dlcworkflowactions_dll

Microsoft.office.workflow.actions.dll

15.0.4627.1000

145,104

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.office.workflow.pages.dll

Microsoft.office.workflow.pages.dll

15.0.4711.1000

88,272

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.office.workflowsoap.dll

Microsoft.office.workflowsoap.dll

15.0.4448.1000

53,848

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.ootbentityextractionsubflow.dll

Microsoft.ootbentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

19,040

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.opensearchproviderflow.dll

Microsoft.opensearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

21,088

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.peopleanalyticsfeederflow.dll

Microsoft.peopleanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.peopleanalyticsoutputflow.dll

Microsoft.peopleanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

15,984

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.peopleexpertisesubflow.dll

Microsoft.peopleexpertisesubflow.dll

15.0.4490.1000

13,936

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.peoplefuzzynamematchingsubflow.dll

Microsoft.peoplefuzzynamematchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

15.472

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.peoplekeywordparsingsubflow.dll

Microsoft.peoplekeywordparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

16.992 người

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.peoplelinguisticssubflow.dll

Microsoft.peoplelinguisticssubflow.dll

15.0.4490.1000

14,960

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.peopleresultretrievalandprocessingsubflow.dll

Microsoft.peopleresultretrievalandprocessingsubflow.dll

15.0.4490.1000

19,040

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.peoplesearchflow.dll

Microsoft.peoplesearchflow.dll

15.0.4490.1000

20,592

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.peoplesecuritysubflow.dll

Microsoft.peoplesecuritysubflow.dll

15.0.4490.1000

14,944

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.personalfavoritesproviderflow.dll

Microsoft.personalfavoritesproviderflow.dll

15.0.4490.1000

19,040

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.productivitysearchflow.dll

Microsoft.productivitysearchflow.dll

15.0.4490.1000

21,600

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.queryclassificationdictionarycompilationflow.dll

Microsoft.queryclassificationdictionarycompilationflow.dll

15.0.4490.1000

19,552

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.queryruleconditionmatchingsubflow.dll

Microsoft.queryruleconditionmatchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

20,080

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.queryspellingcorrectionproperties.dll

Microsoft.queryspellingcorrectionproperties.dll

15.0.4490.1000

12,896

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.recommendationsproperties.dll

Microsoft.recommendationsproperties.dll

15.0.4490.1000

12,384

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.remotesharepointflow.dll

Microsoft.remotesharepointflow.dll

15.0.4490.1000

18,016

12-Dec-2017

02:57

Common.microsoft.resourcemanagement.automation.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.automation.dll

4.0.2450.51

80,600

12-Dec-2017

03:00

Common.microsoft.resourcemanagement.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.51

760,512

12-Dec-2017

03:00

Microsoft.resman.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.51

760,512

12-Dec-2017

03:00

Microsoft.resourcemanagement.dll

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.51

760,512

12-Dec-2017

03:00

Microsoft.resman.service.exe.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989,904

12-Dec-2017

03:00

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989,904

12-Dec-2017

03:00

Microsoft.resourcemanagement.service.exe.ilminstall.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989,904

12-Dec-2017

03:00

Microsoft.resourcemanagement.service.exe.mossinstall.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989,904

12-Dec-2017

03:00

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe

4.0.2450.51

15,640

12-Dec-2017

03:00

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe

4.0.2450.51

51,968

12-Dec-2017

03:00

Microsoft.searchanalyticsfeederflow.dll

Microsoft.searchanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

14,960

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.searchanalyticsinputflow.dll

Microsoft.searchanalyticsinputflow.dll

15.0.4490.1000

16.992 người

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.searchanalyticsoutputflow.dll

Microsoft.searchanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

18,032

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.searchauthorityinputflow.dll

Microsoft.searchauthorityinputflow.dll

15.0.4490.1000

13,920

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.searchclicksanalysisinputflow.dll

Microsoft.searchclicksanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

20,064

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.searchdemotedinputflow.dll

Microsoft.searchdemotedinputflow.dll

15.0.4490.1000

13,936

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.searchreportsanalysisinputflow.dll

Microsoft.searchreportsanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

18,544

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.dll

15.0.4701.1000

26,840

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.dll_gac

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.dll

15.0.4701.1000

26,840

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.phone

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.phone.dll

15.0.4701.1000

26,336

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.silverlight

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.silverlight.dll

15.0.4701.1000

26,864

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.sharepoint.client.publishing.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.publishing.phone.dll

15.0.4420.1017

61,600

12-Dec-2017

02:59

Microsoft.sharepoint.client.publishing.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.publishing.silverlight.dll

15.0.4420.1017

61,608

12-Dec-2017

02:59

Microsoft.sharepoint.client.search.applications.silverlight.dll.x64

Microsoft.sharepoint.client.search.applications.silverlight.dll

15.0.4420.1017

17,600

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.x64

Microsoft.sharepoint.client.search.dll

15.0.4815.1000

76,032

12-Dec-2017

02:12

Microsoft.sharepoint.client.search.dll_0001.x64

Microsoft.sharepoint.client.search.dll

15.0.4815.1000

76,032

12-Dec-2017

02:12

Microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll.x64

Microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll

15.0.4815.1000

74,536

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.dll

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.dll

15.0.4937.1000

82,688

12-Dec-2017

02:59

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.dll_gac

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.dll

15.0.4937.1000

82,688

12-Dec-2017

02:59

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.phone.dll

15.0.4937.1000

82,720

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll

15.0.4937.1000

82,744

12-Dec-2017

02:59

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

12-Dec-2017

02:12

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

12-Dec-2017

02:12

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.phone.dll

15.0.4745.1000

144,600

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.silverlight.dll

15.0.4745.1000

144,616

12-Dec-2017

02:58

Sharepointcmisbindings_gac.dll

Microsoft.sharepoint.cmis.bindings.dll

15.0.4793.1000

154,304

12-Dec-2017

02:59

Sharepointcmiscore_gac.dll

Microsoft.sharepoint.cmis.core.dll

15.0.4895.1000

235,264

12-Dec-2017

02:59

Portal.dll

Microsoft.sharepoint.portal.dll

15.0.4997.1000

6,104,784

12-Dec-2017

02:58

Portal.dll_001

Microsoft.sharepoint.portal.dll

15.0.4997.1000

6,104,784

12-Dec-2017

02:58

Spsintl.dll

Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll

15.0.4561.1000

1,250,528

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.sharepoint.portal.proxy.dll

Microsoft.sharepoint.portal.proxy.dll

15.0.4831.1000

78,024

12-Dec-2017

02:59

Upgrade.dll_001

Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll

15.0.4885.1000

205,568

12-Dec-2017

02:59

Microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

15.0.4987.1000

4,865,248

12-Dec-2017

02:58

Sharepointpub.dll

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

15.0.4987.1000

4,865,248

12-Dec-2017

02:58

Sharepointpub_gac.dll

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

15.0.4987.1000

4,865,248

12-Dec-2017

02:58

Spxintl.dll

Microsoft.sharepoint.spx.intl.dll

15.0.4420.1017

19,592

12-Dec-2017

02:59

Microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

Microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

15.0.4420.1017

34,536

12-Dec-2017

02:59

Gac_microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages

Microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

445,120

12-Dec-2017

02:59

Microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

Microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

445,120

12-Dec-2017

02:59

Gac_microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon

Microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

34.984 người

12-Dec-2017

02:59

Microsoft.sharepoint.spx.webhosting.ribbon.dll

Microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

34.984 người

12-Dec-2017

02:59

Gac_microsoft.sharepoint.spx.websitecore

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4509.1000

125,672

12-Dec-2017

02:59

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4509.1000

125,672

12-Dec-2017

02:59

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4989.1000

1,534,168

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4989.1000

1,534,168

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac1

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4989.1000

1,534,168

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.sharepoint.taxonomy.intl.dll

Microsoft.sharepoint.taxonomy.intl.dll

15.0.4949.1000

72,432

12-Dec-2017

02:59

Microsoft.sharepoint.taxonomy.intl.dll_gac

Microsoft.sharepoint.taxonomy.intl.dll

15.0.4949.1000

72,432

12-Dec-2017

02:59

Microsoft.sharepoint.taxonomy.serverstub.dll

Microsoft.sharepoint.taxonomy.serverstub.dll

15.0.4937.1000

236,912

12-Dec-2017

02:59

Microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

Microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

22,624

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

Microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

15.0.4481.1000

24,630,368

12-Dec-2017

02:57

Microsoft.thesaurusdeployment.dll

Microsoft.thesaurusdeployment.dll

15.0.4490.1000

19,040

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.usageanalyticsfeederflow.dll

Microsoft.usageanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

19,056

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.usageanalyticsreportingapidumperflow.dll

Microsoft.usageanalyticsreportingapidumperflow.dll

15.0.4490.1000

14,960

12-Dec-2017

02:58

Microsoft.usageanalyticsupdateflow.dll

Microsoft.usageanalyticsupdateflow.dll

15.0.4490.1000

23,648

12-Dec-2017

02:57

Onesitepageeditorjsmicrosoftajaxjs

Microsoftajax.js

Không áp dụng

99,358

12-Dec-2017

02:59

Miisactivate.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Miisactivate.exe

4.0.2450.51

23,712

12-Dec-2017

03:00

Miisclient.exe.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Miisclient.exe

4.0.2450.51

830,112

12-Dec-2017

03:00

Miiserver.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Miiserver.exe

4.0.2450.51

2,902,680

12-Dec-2017

03:00

Miiskmu.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Miiskmu.exe

4.0.2450.51

375,448

12-Dec-2017

03:00

Miisrcw.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Miisrcw.dll

4.0.2450.51

39,576

12-Dec-2017

03:00

Miisrcw.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Miisrcw.dll

4.0.2450.51

39,576

12-Dec-2017

03:00

Mmscntrl.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmscntrl.dll

4.0.2450.51

300,184

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll

4.0.2450.47

8,016

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.ar_sa.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.bg_bg.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.ca_es.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.cs_cz.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.da_dk.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.de_de.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.el_gr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.en_us.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

86,872

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.es_es.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.et_ee.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.fi_fi.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.fr_fr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.he_il.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.hi_in.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.hr_hr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.hu_hu.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.it_it.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.ja_jp.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.kk_kz.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.ko_kr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.lt_lt.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.lv_lv.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.nb_no.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.nl_nl.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.pl_pl.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.pt_br.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.pt_pt.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.ro_ro.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.ru_ru.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.sk_sk.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.sl_si.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.sr_latn_cs.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.sv_se.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.th_th.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.tr_tr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.uk_ua.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.zh_cn.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.zh_hk.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsevent.dll.zh_tw.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

12-Dec-2017

03:00

Mmsmaad.dll.amd64.bd43c831_eaf4_4096_bc94_bf6607110b53

Mmsmaad.dll

4.0.2450.51

583,832

12-Dec-2017

03:00

Mmsmaed.dll.amd64.f9ae12a6_b10b_4e64_9016_cf62e1b0534b

Mmsmaed.dll

4.0.2450.51

495,768

12-Dec-2017

03:00

Mmsmaext.dll.amd64.70c9c758_1367_4f9c_abd6_65b0137cffcb

Mmsmaext.dll

4.0.2450.51

473,752

12-Dec-2017

03:00

Mmsmafim.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Mmsmafim.dll

4.0.2450.51

84,632

12-Dec-2017

03:00

Mmsmaip.dll.amd64.0a1ff8f6_2a7a_48ff_97ed_015dafad8e34

Mmsmaip.dll

4.0.2450.51

529,560

12-Dec-2017

03:00

Mmsmaxml.dll.amd64.1843e542_3f71_4852_a7b7_3b6c9eb5862b

Mmsmaxml.dll

4.0.2450.51

428,184

12-Dec-2017

03:00

Mmsperf.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsperf.dll

4.0.2450.47

22,864

12-Dec-2017

03:00

Mmsscpth.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsscpth.dll

4.0.2450.51

3,052,696

12-Dec-2017

03:00

Mmsscrpt.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsscrpt.exe

4.0.2450.51

165,016

12-Dec-2017

03:00

Mmsserverrcw.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mmsserverrcw.dll

4.0.2450.51

39,584

12-Dec-2017

03:00

Mmsuihlp.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mmsuihlp.dll

4.0.2450.51

954,008

12-Dec-2017

03:00

Mmsuishell.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mmsuishell.dll

4.0.2450.51

199,328

12-Dec-2017

03:00

Mmsutils.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsutils.dll

4.0.2450.51

231,064

12-Dec-2017

03:00

Mmswmi.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmswmi.dll

4.0.2450.51

150,680

12-Dec-2017

03:00

Modwrkflip.aspx

Modwrkflip.aspx

Không áp dụng

2,344

12-Dec-2017

02:58

Modwrkflip.aspx_14

Modwrkflip.aspx

Không áp dụng

2,335

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditormorecolorsdialogaspx

Morecolorsdialog.aspx

Không áp dụng

6,416

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsmorecolorsdialogaspxjs

Morecolorsdialog.aspx.js

Không áp dụng

1,431

12-Dec-2017

02:59

Msdym7.dll_osssearch

Msdym7.dll

15.0.4763.1000

950,336

12-Dec-2017

02:57

Msdym7.dll_osssearch2

Msdym7.dll

15.0.4763.1000

950,336

12-Dec-2017

02:57

Msdym7.lex_osssearch

Msdym7.lex

15.0.4861.1000

433,664

12-Dec-2017

02:57

Msdym7.lex_osssearch2

Msdym7.lex

15.0.4861.1000

433,664

12-Dec-2017

02:57

Msgfilt.dll.x64

Msgfilt.dll

15.0.4823.1000

69,352

12-Dec-2017

02:57

Conversion.proof.mshy2_hu.dll

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218,984

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_hu.lex

Mshy3hu.lex

Không áp dụng

933,579

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_bg.dll

Mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226,920

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_ct.dll

Mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226,920

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_cz.dll

Mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225,488

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_da.dll

Mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226,920

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_el.dll

Mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225,488

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_en.dll

Mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226,920

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_es.dll

Mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225,488

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_et.dll

Mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225,488

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_eu.dll

Mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226,920

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_fi.dll

Mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226,920

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_fr.dll

Mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226,920

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_ge.dll

Mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226,920

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_gl.dll

Mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225,488

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_cr.dll

Mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226,920

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_it.dll

Mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225,488

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_lt.dll

Mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226,920

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_lv.dll

Mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226,920

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_nb.dll

Mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226,920

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_nl.dll

Mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225,488

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_no.dll

Mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225,488

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_pb.dll

Mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225,488

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_pl.dll

Mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226,920

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_pt.dll

Mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226,920

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_ro.dll

Mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226,920

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_ru.dll

Mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226,920

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_sk.dll

Mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225,488

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_sl.dll

Mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226,920

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_sr.dll

Mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225,488

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_sro.dll

Mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226,920

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_sw.dll

Mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226,920

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_tr.dll

Mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226,920

12-Dec-2017

02:58

Conversion.proof.mshy2_ua.dll

Mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226,920

12-Dec-2017

02:58

Conversion.office.msores.dll

Msores.dll

15.0.4963.1000

135,076,608

12-Dec-2017

02:57

Conversion.office.msoserver.dll

Msoserver.dll

15.0.4997.1000

25,818,344

12-Dec-2017

02:58

Conversion.office.msptls.dll

Msptls.dll

15.0.4745.1000

1,522,880

12-Dec-2017

02:57

Msscpi.dll

Msscpi.dll

15.0.4921.1000

573,184

12-Dec-2017

02:58

Mssdmn.exe

Mssdmn.exe

15.0.4937.1000

764,672

12-Dec-2017

02:58

Mssearch.exe

Mssearch.exe

15.0.4921.1000

534,288

12-Dec-2017

02:58

Msslad.dll

Msslad.dll

15.0.4921.1000

444,672

12-Dec-2017

02:58

Msspell.dll

Msspell7.dll

15.0.4763.1000

918,120

12-Dec-2017

02:58

Mssph.dll

Mssph.dll

15.0.4937.1000

1,375,488

12-Dec-2017

02:58

Mssrch.dll

Mssrch.dll

15.0.4937.1000

3,408,640

12-Dec-2017

02:58

Mstr4tsc.dll

Mstr4tsc.dll

15.0.4703.1000

109,232

12-Dec-2017

02:58

Conversion.msvcp100.dll

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

608,080

11-Dec-2017

19:55

Conversion.msvcr100.dll

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

829,264

11-Dec-2017

19:55

Mswb7.dll_osssearch

Mswb7.dll

15.0.4763.1000

397,944

12-Dec-2017

02:57

Mswb70011.dll_osssearch

Mswb70011.dll

15.0.4763.1000

1,069,184

12-Dec-2017

02:57

Mswb7001e.dll_osssearch

Mswb7001e.dll

15.0.4763.1000

1,069,184

12-Dec-2017

02:57

Mswb70404.dll_osssearch

Mswb70404.dll

15.0.4763.1000

1,067,744

12-Dec-2017

02:57

Mswb70804.dll_osssearch

Mswb70804.dll

15.0.4763.1000

1,069,184

12-Dec-2017

02:57

Mvdesigner.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mvdesigner.dll

4.0.2450.51

166,560

12-Dec-2017

03:00

Mvviewer.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mvviewer.dll

4.0.2450.51

101,016

12-Dec-2017

03:00

Mydocs.debug.js

Mydocs.debug.js

Không áp dụng

47,308

12-Dec-2017

02:58

Mydocs.js

Mydocs.js

Không áp dụng

22,757

12-Dec-2017

02:58

Mydocvwp.xml

Mydocviewpage.aspx

Không áp dụng

6,060

12-Dec-2017

03:00

Mylinks.debug.js

Mylinks.debug.js

Không áp dụng

4,508

12-Dec-2017

02:58

Mylinks.js

Mylinks.js

Không áp dụng

1.603

12-Dec-2017

02:58

Mstlay_mysite.master

Mysite.master

Không áp dụng

22,012

12-Dec-2017

03:00

Psite_mysite.master

Mysite.master

Không áp dụng

22,012

12-Dec-2017

03:00

Msms_mysite.master

Mysite15.master

Không áp dụng

33,707

12-Dec-2017

03:00

Msun_mysite.master

Mysite15.master

Không áp dụng

33,707

12-Dec-2017

03:00

Mysiterecommendationsdebug.js

Mysiterecommendations.debug.js

Không áp dụng

51,228

12-Dec-2017

02:58

Mysiterecommendations.js

Mysiterecommendations.js

Không áp dụng

26,559

12-Dec-2017

02:58

Mytopnav_ascx

Mysitetopnavigation.ascx

Không áp dụng

5,386

12-Dec-2017

03:00

Onesitepageeditornavigationaspx

Navigation.aspx

Không áp dụng

11.800 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsnavigationaspxjs

Navigation.aspx.js

Không áp dụng

8,381

12-Dec-2017

02:59

Navresizer.js

Navresizer.js

Không áp dụng

16,766

12-Dec-2017

02:58

Newdocset.aspx_14

Newdocset.aspx

Không áp dụng

3.250

12-Dec-2017

02:58

Newform.asx_xlatelist

Newform.aspx

Không áp dụng

4,276

12-Dec-2017

02:58

Newform.asx_xlatelist_14

Newform.aspx

Không áp dụng

14,048

12-Dec-2017

02:58

Scltabslistnewform_aspx

Newform.aspx

Không áp dụng

4,316

12-Dec-2017

02:58

Sctabslistnewform_aspx

Newform.aspx

Không áp dụng

4,316

12-Dec-2017

02:58

Sitesv3siteslistnewform_aspx

Newform.aspx

Không áp dụng

4,316

12-Dec-2017

02:58

Sitesv3tabslistnewform_aspx

Newform.aspx

Không áp dụng

4,316

12-Dec-2017

02:58

Newimgrd.asx

Newimagerenditionsettings.aspx

Không áp dụng

10.613

12-Dec-2017

02:59

Newprofserviceappsettings.aspx

Newprofileserviceapplicationsettings.aspx

Không áp dụng

14.330 người

12-Dec-2017

03:00

Onesitepageeditornewtabledialogaspx

Newtabledialog.aspx

Không áp dụng

9,310

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsnewtabledialogaspxjs

Newtabledialog.aspx.js

Không áp dụng

10,023

12-Dec-2017

02:59

Newmultilang.aspx

Newtranslationmanagement.aspx

Không áp dụng

63,960

12-Dec-2017

02:58

Newmultilang.aspx_14

Newtranslationmanagement.aspx

Không áp dụng

63,501

12-Dec-2017

02:58

Nightandday.mst

Nightandday.master

Không áp dụng

23,551

12-Dec-2017

02:59

Nl7data0011.dll_osssearch

Nl7data0011.dll

15.0.4454.1000

7,868,056

12-Dec-2017

02:57

Nl7data001e.dll_osssearch

Nl7data001e.dll

15.0.4454.1000

1,048,224

12-Dec-2017

02:57

Nl7data0404.dll_osssearch

Nl7data0404.dll

15.0.4454.1000

2,571,944

12-Dec-2017

02:57

Nl7data0804.dll_osssearch

Nl7data0804.dll

15.0.4454.1000

3,680,424

12-Dec-2017

02:57

Nl7lexicons001e.dll_osssearch

Nl7lexicons001e.dll

15.0.4987.1000

239,424

12-Dec-2017

02:57

Nl7models0007.dll_osssearch

Nl7models0007.dll

15.0.4661.1000

6,443,768

12-Dec-2017

02:57

Nl7models0009.dll_osssearch

Nl7models0009.dll

15.0.4751.1000

5,560,568

12-Dec-2017

02:57

Nl7models000a.dll_osssearch

Nl7models000a.dll

15.0.4673.1000

6,150,392

12-Dec-2017

02:57

Nl7models000c.dll_osssearch

Nl7models000c.dll

15.0.4665.1000

5,657,328

12-Dec-2017

02:57

Nl7models001e.dll_osssearch

Nl7models001e.dll

15.0.4987.1000

1,134,912

12-Dec-2017

02:57

Nlhtml.dll_0002.x64

Nlhtml.dll

15.0.4705.1000

187,568

12-Dec-2017

02:57

Nocrwl.asx

Nocrawlsettings.aspx

Không áp dụng

8,391

12-Dec-2017

02:59

Noderunner.exe

Noderunner.exe

15.0.4490.1000

42,112

12-Dec-2017

02:57

Noderunner.exe.config

Noderunner.exe.config

Không áp dụng

4,547

12-Dec-2017

02:58

Notesmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Notesmapropertypages.dll

4.0.2450.51

121,520

12-Dec-2017

03:00

Noteswebservice.dll.oss.x86

Noteswebservice.dll

15.0.4921.1000

1,002,752

12-Dec-2017

02:58

Ntma.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Ntma.dll

4.0.2450.51

55,952

12-Dec-2017

03:00

Conversion.oartodfserver.dll

Oartodfserver.dll

15.0.4981.1000

3,840,712

12-Dec-2017

02:58

Conversion.office.oartserver.dll

Oartserver.dll

15.0.4989.1000

21,670,096

12-Dec-2017

02:58

Objectlauncher.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Objectlauncher.dll

4.0.2450.51

12,968

12-Dec-2017

03:00

Objects_storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Objects_storedprocedures.moss.sql

Không áp dụng

386,449

12-Dec-2017

03:00

Objectschema_storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Objectschema_storedprocedures.sql

Không áp dụng

77,710

12-Dec-2017

03:00

Objectviewers.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Objectviewers.dll

4.0.2450.51

207,520

12-Dec-2017

03:00

Odffilt.dll.x64

Odffilt.dll

15.0.4997.1000

974,608

12-Dec-2017

02:57

Offfilt.dll_0002.x64

Offfilt.dll

15.0.4454.1000

326,224

12-Dec-2017

02:57

Offfiltx.dll.x64

Offfiltx.dll

15.0.4997.1000

1,189,640

12-Dec-2017

02:57

Conversion.cultures.office.odf

Office.odf

15.0.4903.1000

5,249,728

12-Dec-2017

02:57

Office.odf

Office.odf

15.0.4903.1000

5,249,728

12-Dec-2017

02:57

Osrvadm.rsx

Officeserveradmin.resx

Không áp dụng

17,843

12-Dec-2017

02:58

Offxml.dll

Offxml.dll

15.0.4919.1000

193,776

12-Dec-2017

02:57

Onesitepageeditorjsoldialogjs

Oldialog.js

Không áp dụng

41,426

12-Dec-2017

02:59

Onifiltr.dll.x64

Onifilter.dll

15.0.4997.1000

2,170,568

12-Dec-2017

02:57

Operations.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Operations.dll

4.0.2450.51

76,448

12-Dec-2017

03:00

Osafehtm.dll

Osafehtm.dll

15.0.4905.1000

287,976

12-Dec-2017

02:58

Osrv.rsx

Osrv.resx

Không áp dụng

8,765

12-Dec-2017

02:58

Osrvcore.rsx

Osrvcore.resx

Không áp dụng

33,946

12-Dec-2017

02:58

Oss.searchresults_aspx

Osssearchresults.aspx

Không áp dụng

2,819

12-Dec-2017

02:58

Oss.searchresults_aspx_14

Osssearchresults.aspx

Không áp dụng

9,846

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorjspagemodeljs

Page_model.js

Không áp dụng

51,127

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorpagebgimagedialogaspx

Pagebgimagedialog.aspx

Không áp dụng

7,887

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjspagebgimagedialogaspxjs

Pagebgimagedialog.aspx.js

Không áp dụng

2.181

12-Dec-2017

02:59

Pgfromdc.asx

Pagefromdoclayout.aspx

Không áp dụng

3,592

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorpagepropertiesaspx

Pageproperties.aspx

Không áp dụng

18,953

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjspagepropertiesaspxjs

Pageproperties.aspx.js

Không áp dụng

4,410

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorpagetemplatepropertiesaspx

Pagetemplateproperties.aspx

Không áp dụng

11,634

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjspagetemplatepropertiesjs

Pagetemplateproperties.aspx.js

Không áp dụng

2,022

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjspagingcontroljs

Pagingcontrol.js

Không áp dụng

7,720

12-Dec-2017

02:59

Parserserver.exe

Parserserver.exe

15.0.4490.1000

26,720

12-Dec-2017

02:57

Onesitepageeditorpaypalcontroldialogaspx

Paypalcontroldialog.aspx

Không áp dụng

5,942

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjspaypalcontroldialogaspxjs

Paypalcontroldialog.aspx.js

Không áp dụng

7,616

12-Dec-2017

02:59

Pplsearchres.aspx

Peoplesearchresults.aspx

Không áp dụng

3,945

12-Dec-2017

02:58

Personalsites.aspx

Personalsites.aspx

Không áp dụng

17,493

12-Dec-2017

03:00

Tpersonalsites.aspx

Personalsites.aspx

Không áp dụng

17,620

12-Dec-2017

03:00

Onesitepageeditorjsphotouploadjs

Photoupload.js

Không áp dụng

2,573

12-Dec-2017

02:59

Axl14plc.config

Policy.14.0.antixsslibrary.config

Không áp dụng

584

12-Dec-2017

02:59

Axl14plc.dll

Policy.14.0.antixsslibrary.dll

15.0.4420.1017

12,440

12-Dec-2017

02:59

Spxapppage14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.config

Không áp dụng

611

12-Dec-2017

02:59

Spxapppage14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

12,496

12-Dec-2017

02:59

Spx14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.config

Không áp dụng

594

12-Dec-2017

02:59

Spx14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.dll

15.0.4420.1017

12,480

12-Dec-2017

02:59

Spxintl14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.intl.config

Không áp dụng

599

12-Dec-2017

02:59

Spxintl14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.intl.dll

15.0.4420.1017

12,464

12-Dec-2017

02:59

Spxjsinc14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.config

Không áp dụng

604

12-Dec-2017

02:59

Spxjsinc14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

15.0.4420.1017

12,480

12-Dec-2017

02:59

Spxwebapppage14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.config

Không áp dụng

619

12-Dec-2017

02:59

Spxwebapppage14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

13,040

12-Dec-2017

02:59

Spxwebribbon14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.config

Không áp dụng

609

12-Dec-2017

02:59

Spxwebribbon14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

12,488

12-Dec-2017

02:59

Spxwebcore14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.websitecore.config

Không áp dụng

606

12-Dec-2017

02:59

Spxwebcore14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4420.1017

12,480

12-Dec-2017

02:59

Policy.aspx_14

Policy.aspx

Không áp dụng

9,048

12-Dec-2017

02:58

Policyconfig.aspx_14

Policyconfig.aspx

Không áp dụng

10,146

12-Dec-2017

02:58

Policcts.aspx

Policycts.aspx

Không áp dụng

11,655

12-Dec-2017

02:58

Policcts.aspx_14

Policycts.aspx

Không áp dụng

12,028

12-Dec-2017

02:58

Policylist.aspx

Policylist.aspx

Không áp dụng

6,342

12-Dec-2017

02:58

Policylist.aspx_14

Policylist.aspx

Không áp dụng

6.222 người

12-Dec-2017

02:58

Portal.debug.js

Portal.debug.js

Không áp dụng

57,762

12-Dec-2017

02:58

Portal.js

Portal.js

Không áp dụng

33,151

12-Dec-2017

02:58

Portal.js_14

Portal.js

Không áp dụng

23,152

12-Dec-2017

02:58

Portaluiconfigurations.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Portaluiconfigurations.sql

Không áp dụng

24.857 người

12-Dec-2017

03:00

Preview.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Preview.dll

4.0.2450.51

318,104

12-Dec-2017

03:00

Previews_asx

Previewwithstatus.aspx

Không áp dụng

10,057

12-Dec-2017

02:59

Prm0003.bin_osssearch

Prm0003.bin

15.0.4693.1000

15,891,968

12-Dec-2017

02:57

Prm0006.bin_osssearch

Prm0006.bin

15.0.4823.1000

17,579,008

12-Dec-2017

02:57

Prm0007.bin_osssearch

Prm0007.bin

15.0.4661.1000

21,399,552

12-Dec-2017

02:57

Prm0008.bin_osssearch

Prm0008.bin

15.0.4641.1000

15,619,584

12-Dec-2017

02:57

Prm0009.bin_osssearch

Prm0009.bin

15.0.4751.1000

11,607,040

12-Dec-2017

02:57

Prm000a.bin_osssearch

Prm000a.bin

15.0.4673.1000

13,682,176

12-Dec-2017

02:57

Prm000c.bin_osssearch

Prm000c.bin

15.0.4665.1000

12,487,680

12-Dec-2017

02:57

Prm0010.bin_osssearch

Prm0010.bin

15.0.4719.1000

18,194,432

12-Dec-2017

02:57

Prm0013.bin_osssearch

Prm0013.bin

15.0.4733.1000

17,781,248

12-Dec-2017

02:57

Prm0015.bin_osssearch

Prm0015.bin

15.0.4737.1000

23,728,128

12-Dec-2017

02:57

Prm0019.bin_osssearch

Prm0019.bin

15.0.4675.1000

24,393,216

12-Dec-2017

02:57

Prm0025.bin_osssearch

Prm0025.bin

15.0.4569.1000

11,377,664

12-Dec-2017

02:57

Prm0416.bin_osssearch

Prm0416.bin

15.0.4711.1000

13,831,168

12-Dec-2017

02:57

Probrows.rsx

Profilebrowserscriptres.resx

Không áp dụng

49,846

12-Dec-2017

03:00

Profilesrp.sql

Profilesrp.sql

Không áp dụng

1,184,192

12-Dec-2017

03:00

Profilup.sql

Profilup.sql

Không áp dụng

838,531

12-Dec-2017

03:00

Profmngr.aspx

Profmngr.aspx

Không áp dụng

3.383

12-Dec-2017

03:00

Tprofmngr.aspx

Profmngr.aspx

Không áp dụng

3,395

12-Dec-2017

03:00

Projpg.apx

Projectpage.aspx

Không áp dụng

6,218

12-Dec-2017

02:59

Projectpolicies.aspx

Projectpolicies.aspx

Không áp dụng

7,053

12-Dec-2017

02:58

Projectsummary_webpart

Projectsummary.webpart

Không áp dụng

783

12-Dec-2017

02:59

Propertysheetbase.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Propertysheetbase.dll

4.0.2450.51

416,424

12-Dec-2017

03:00

Pubfilt.dll.x64

Pubfilt.dll

15.0.4454.1000

37,976

12-Dec-2017

02:57

Pubsitet.asc

Publicsitetemplates.ascx

Không áp dụng

1.711

12-Dec-2017

02:59

Oss.querybuilder_aspx

Querybuilder.aspx

Không áp dụng

68,668

12-Dec-2017

02:58

Interactionenginenode

Queryprocessingcomponent

Không áp dụng

5,216

12-Dec-2017

02:58

Qraddus.apx

Queryruleaddusersegment.aspx

Không áp dụng

12,756

12-Dec-2017

02:58

Qradus.apx

Queryruleaddusersegment.aspx

Không áp dụng

13,373

12-Dec-2017

02:58

Qrulaus.apx

Queryruleaddusersegment.aspx

Không áp dụng

12,751

12-Dec-2017

02:58

Qckshr.asx

Quickshare.aspx

Không áp dụng

10,674

12-Dec-2017

02:59

Ratings.js_14

Ratings.js

Không áp dụng

18.397 người

12-Dec-2017

02:59

Rcconsole.aspx_rcconfig

Rcconsole.aspx

Không áp dụng

8,008

12-Dec-2017

02:58

Recordsribbon.ascx

Recordsribbon.ascx

Không áp dụng

366

12-Dec-2017

02:58

Recordsribbon.ascx_14

Recordsribbon.ascx

Không áp dụng

366

12-Dec-2017

02:58

Oss.refinerconfig_aspx

Refinementconfigurationdialog.aspx

Không áp dụng

34,128

12-Dec-2017

02:58

Releasehold.aspx_14

Releasehold.aspx

Không áp dụng

3,701

12-Dec-2017

02:58

Repair.aspx_ldoclib

Repair.aspx

Không áp dụng

3,259

12-Dec-2017

02:58

Repair.aspx_pubfeap

Repair.aspx

Không áp dụng

3,259

12-Dec-2017

02:58

Repair.aspx_pubresfeat

Repair.aspx

Không áp dụng

3,259

12-Dec-2017

02:58

Repair.asx

Repair.aspx

Không áp dụng

3,473

12-Dec-2017

02:59

Repairaspx

Repair.aspx

Không áp dụng

3,508

12-Dec-2017

02:59

Reportcenterdoclibrepair_aspx

Repair.aspx

Không áp dụng

3,259

12-Dec-2017

02:58

Reportcenterlayout.aspx

Reportcenterlayout.aspx

Không áp dụng

6,158

12-Dec-2017

02:59

Reporting.aspx

Reporting.aspx

Không áp dụng

9,015

12-Dec-2017

02:58

Reporting.aspx_14

Reporting.aspx

Không áp dụng

8,943

12-Dec-2017

02:58

Reportsanddataresults_aspx

Reportsanddataresults.aspx

Không áp dụng

3,945

12-Dec-2017

02:58

Resetpublicsitedialogaspx

Resetpublicsitedialog.aspx

Không áp dụng

3,092

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsresourcejs

Resource.js

Không áp dụng

3,723

12-Dec-2017

02:59

Retentionsettings.ascx

Retentionsettings.ascx

Không áp dụng

10.993 người

12-Dec-2017

02:58

Retentionsettings.ascx_14

Retentionsettings.ascx

Không áp dụng

10.858 người

12-Dec-2017

02:58

Retentionstagesettings.aspx

Retentionstagesettings.aspx

Không áp dụng

25,832

12-Dec-2017

02:58

Retentionstagesettings.aspx_14

Retentionstagesettings.aspx

Không áp dụng

25,676

12-Dec-2017

02:58

Ribbon.asx

Ribbon.ascx

Không áp dụng

12,963

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorcontrolsribbonmainmenuascx

Ribbonmainmenu.ascx

Không áp dụng

5,357

12-Dec-2017

02:59

Conversion.office.riched20.dll

Riched20.dll

15.0.4927.1000

2,237,136

12-Dec-2017

02:57

Onesitepageeditorcontrolsrichtextareaascx

Richtextarea.ascx

Không áp dụng

2.784

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsrichtextareajs

Richtextarea.js

Không áp dụng

10,717

12-Dec-2017

02:59

Rollup.apx

Rolluppage.aspx

Không áp dụng

5,039

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorrootmasterdesigntimeaspx

Rootmasterdesigntime.aspx

Không áp dụng

3,720

12-Dec-2017

02:59

Routermessage.aspx_14

Routermessage.aspx

Không áp dụng

6,271

12-Dec-2017

02:58

Rpthist.aspx

Rpthist.aspx

Không áp dụng

3,193

12-Dec-2017

02:59

Rulerctrl.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Rulerctrl.dll

4.0.2450.51

47,768

12-Dec-2017

03:00

Conversion.office.saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

303,216

12-Dec-2017

02:57

Scope.apx_14

Scope.aspx

Không áp dụng

11,760

12-Dec-2017

02:58

Scpdspgp.apx_14

Scopedisplaygroup.aspx

Không áp dụng

11.044 người

12-Dec-2017

02:58

Scriptforwebtaggingui.js

Scriptforwebtaggingui.js

Không áp dụng

132,504

12-Dec-2017

02:59

Scriptresources.rsx

Scriptresources.resx

Không áp dụng

18,204

12-Dec-2017

02:59

Scsummpg.aspx

Scsummpg.aspx

Không áp dụng

2.751 người

12-Dec-2017

02:59

Oss.analyrecdbg_js

Search.analyticsrecommendation.debug.js

Không áp dụng

16,290

12-Dec-2017

02:58

Oss.analyrec_js

Search.analyticsrecommendation.js

Không áp dụng

8,563

12-Dec-2017

02:58

Srchccd.js

Search.clientcontrols.debug.js

Không áp dụng

357,444

12-Dec-2017

02:58

Srchcc.js

Search.clientcontrols.js

Không áp dụng

193,321

12-Dec-2017

02:58

Srchcfgd.js

Search.configuration.debug.js

Không áp dụng

216,814

12-Dec-2017

02:58

Srchcfg.js

Search.configuration.js

Không áp dụng

153,783

12-Dec-2017

02:58

Oss.facnavtabdbg_js

Search.facetednavigationtab.debug.js

Không áp dụng

46,812

12-Dec-2017

02:58

Search.js_14

Search.js

Không áp dụng

36,220

12-Dec-2017

02:58

Oss.refconfigdbg_js

Search.refinementconfiguration.debug.js

Không áp dụng

15,442

12-Dec-2017

02:58

Oss.refconfigdlgdbg_js

Search.refinementconfigurationdialog.debug.js

Không áp dụng

119,748

12-Dec-2017

02:58

Oss.taxrefgdbg_js

Search.taxonomyrefinement.debug.js

Không áp dụng

8,604

12-Dec-2017

02:58

Srchaath.aspx_14

Searchandaddtohold.aspx

Không áp dụng

18,775

12-Dec-2017

02:58

Schreset.apx

Searchreset.aspx

Không áp dụng

10,951

12-Dec-2017

02:58

Searchres.aspx

Searchresults.aspx

Không áp dụng

3,945

12-Dec-2017

02:58

Srchuicd.js

Searchui.debug.js

Không áp dụng

115,424

12-Dec-2017

02:58

Srchuicc.js

Searchui.js

Không áp dụng

50,546

12-Dec-2017

02:58

Sssdb.sql

Securestoredb.sql

Không áp dụng

175,718

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorwsservicesashx

Services.ashx

Không áp dụng

106

12-Dec-2017

02:59

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.4997.1000

1,082,072

12-Dec-2017

02:57

Onesitepageeditorjsilverlightjs

Silverlight.js

Không áp dụng

7,680

12-Dec-2017

02:59

Onesiteweblayoutxap_silverlightslideshowcontrol.xap

Silverlightslideshowcontrol.xap

Không áp dụng

198,184

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjseditorsilverlightsupportjs

Silverlightsupport.js

Không áp dụng

15.210

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorsitedesigntoolbarascx

Sitedesigntoolbar.ascx

Không áp dụng

8,389

12-Dec-2017

02:59

Sitedirsettings.aspx_14

Sitedirectorysettings.aspx

Không áp dụng

9,658

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorsiteinformationcontroldialogaspx

Siteinformationcontroldialog.aspx

Không áp dụng

5,312

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjssiteinformationcontroldialogaspxjs

Siteinformationcontroldialog.aspx.js

Không áp dụng

3,934

12-Dec-2017

02:59

Sm.asx

Sitemanager.aspx

Không áp dụng

33,310

12-Dec-2017

02:59

Snavset.asx

Sitenavigationsettings.aspx

Không áp dụng

8,649

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorsizedialogaspx

Sizedialog.aspx

Không áp dụng

5,622

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjssizedialogaspxjs

Sizedialog.aspx.js

Không áp dụng

2,817

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorslideshowcontroldialog2aspx

Slideshowcontroldialog2.aspx

Không áp dụng

13.900

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsslideshowcontroldialog2aspxjs

Slideshowcontroldialog2.aspx.js

Không áp dụng

36,449

12-Dec-2017

02:59

Socdata.js

Socialdata.js

Không áp dụng

12,040

12-Dec-2017

03:00

Socialsrp.sql

Socialsrp.sql

Không áp dụng

227,968

12-Dec-2017

03:00

Socialup.sql

Socialup.sql

Không áp dụng

200,960

12-Dec-2017

03:00

Sp.documentmanagement.debug.js

Sp.documentmanagement.debug.js

Không áp dụng

23,319

12-Dec-2017

02:58

Sp.documentmanagement.js

Sp.documentmanagement.js

Không áp dụng

13,980

12-Dec-2017

02:58

Sp.policy.debug.js

Sp.policy.debug.js

Không áp dụng

13,335

12-Dec-2017

02:58

Sp.publishing.debug.js

Sp.publishing.debug.js

Không áp dụng

113,882

12-Dec-2017

02:59

Sp.publishing.resources.rsx

Sp.publishing.resources.resx

Không áp dụng

42,845

12-Dec-2017

02:59

Sp.search.apps.debug.js

Sp.search.apps.debug.js

Không áp dụng

7.600

12-Dec-2017

02:58

Sp.search.apps.js

Sp.search.apps.js

Không áp dụng

7.600

12-Dec-2017

02:58

Sp.search.debug.js

Sp.search.debug.js

Không áp dụng

122,435

12-Dec-2017

02:58

Sp.search.js

Sp.search.js

Không áp dụng

70,217

12-Dec-2017

02:58

Sp.taxonomy.debug.js

Sp.taxonomy.debug.js

Không áp dụng

89,856

12-Dec-2017

02:59

Sp.taxonomy.js

Sp.taxonomy.js

Không áp dụng

89,850

12-Dec-2017

02:59

Spui_cold.js

Sp.ui.collabmailbox.debug.js

Không áp dụng

11.303 người

12-Dec-2017

02:58

Communityfeed.js

Sp.ui.communityfeed.js

Không áp dụng

9,596

12-Dec-2017

02:59

Sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

Sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

Không áp dụng

2,769

12-Dec-2017

03:00

Sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

Sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

Không áp dụng

6,304

12-Dec-2017

03:00

Spui_listsearchbox_debug.js

Sp.ui.listsearchbox.debug.js

Không áp dụng

37,359

12-Dec-2017

02:58

Spui_listsearchbox.js

Sp.ui.listsearchbox.js

Không áp dụng

19,048

12-Dec-2017

02:58

Spui_listsearchboxbootstrap_debug.js

Sp.ui.listsearchboxbootstrap.debug.js

Không áp dụng

5.923 người

12-Dec-2017

02:58

Spui_listsearchboxbootstrap.js

Sp.ui.listsearchboxbootstrap.js

Không áp dụng

2.330

12-Dec-2017

02:58

Microfeeddebug.js

Sp.ui.microfeed.debug.js

Không áp dụng

373,105

12-Dec-2017

03:00

Microfeed.js

Sp.ui.microfeed.js

Không áp dụng

218,018

12-Dec-2017

03:00

Mysitecommondebug.js

Sp.ui.mysitecommon.debug.js

Không áp dụng

84,299

12-Dec-2017

02:58

Mysitecommon.js

Sp.ui.mysitecommon.js

Không áp dụng

46,127

12-Dec-2017

02:58

Mysitenavigationdebug.js

Sp.ui.mysitenavigation.debug.js

Không áp dụng

5,366

12-Dec-2017

02:58

Mysitenavigation.js

Sp.ui.mysitenavigation.js

Không áp dụng

3.386 người

12-Dec-2017

02:58

Mysiterecommendationsuidebug.js

Sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

Không áp dụng

12,426

12-Dec-2017

02:58

Peopledebug.js

Sp.ui.people.debug.js

Không áp dụng

86,466

12-Dec-2017

02:58

Peopledebug.js1

Sp.ui.people.debug.js

Không áp dụng

86,466

12-Dec-2017

02:58

People.js

Sp.ui.people.js

Không áp dụng

59,540

12-Dec-2017

02:58

People.js1

Sp.ui.people.js

Không áp dụng

59,540

12-Dec-2017

02:58

Spui_psd.js

Sp.ui.promotedsites.debug.js

Không áp dụng

23,198

12-Dec-2017

02:58

Spui_ps.js

Sp.ui.promotedsites.js

Không áp dụng

14,099

12-Dec-2017

02:58

Sp.ui.pub.ribbon.debug.js

Sp.ui.pub.ribbon.debug.js

Không áp dụng

135,451

12-Dec-2017

02:59

Sp.ui.pub.ribbon.js

Sp.ui.pub.ribbon.js

Không áp dụng

80,057

12-Dec-2017

02:59

Sp.ui.reputation.debug.js

Sp.ui.reputation.debug.js

Không áp dụng

40,089

12-Dec-2017

02:59

Sp.ui.reputation.js

Sp.ui.reputation.js

Không áp dụng

24,873

12-Dec-2017

02:59

Sp.ui.rte.publishing.debug.js_14

Sp.ui.rte.publishing.debug.js

Không áp dụng

63,694

12-Dec-2017

02:59

Sp.ui.rte.publishing.js_14

Sp.ui.rte.publishing.js

Không áp dụng

44,063

12-Dec-2017

02:59

Sp.ui.spellcheck.debug.js

Sp.ui.spellcheck.debug.js

Không áp dụng

67,174

12-Dec-2017

02:59

Sp.ui.spellcheck.js

Sp.ui.spellcheck.js

Không áp dụng

36,627

12-Dec-2017

02:59

Sp.ui.sssvcadminpages.debug.js

Sp.ui.sssvcadminpages.debug.js

Không áp dụng

9,236

12-Dec-2017

02:58

Sp.ui.sssvcadminpages.js

Sp.ui.sssvcadminpages.js

Không áp dụng

7,644

12-Dec-2017

02:58

Sp.userprofiles.debug.js

Sp.userprofiles.debug.js

Không áp dụng

140,997

12-Dec-2017

02:58

Sp.userprofiles.js

Sp.userprofiles.js

Không áp dụng

140,991

12-Dec-2017

02:58

Sp_wmd.js

Sp.workmanagement.debug.js

Không áp dụng

191,029

12-Dec-2017

02:59

Oss.search.powershell.types.xml

Spenterprisesearch.types.ps1xml

Không áp dụng

13,016

12-Dec-2017

02:58

Sps.rsx

Sps.resx

Không áp dụng

100,345

12-Dec-2017

02:58

Sps_themedforegroundimages.css

Sps_themedforegroundimages.css

Không áp dụng

13.003 người

12-Dec-2017

02:59

Spsapishim.debug.js

Spsapishim.generated.debug.js

Không áp dụng

3,358

12-Dec-2017

02:58

Spscrntl.rsx

Spscore.resx

Không áp dụng

145,854

12-Dec-2017

02:58

Spssharedapi.debug.js

Spssharedapi.generated.debug.js

Không áp dụng

3.547 người

12-Dec-2017

02:58

Exprsite.js

Spx.expresssite.js

Không áp dụng

19,822

12-Dec-2017

02:59

Importd.js

Spx.importitems.debug.js

Không áp dụng

50,532

12-Dec-2017

02:59

Import.js

Spx.importitems.js

Không áp dụng

40,650

12-Dec-2017

02:59

Spx.quickshare.debug.js

Spx.quickshare.debug.js

Không áp dụng

31,998

12-Dec-2017

02:59

Spx.quickshare.js

Spx.quickshare.js

Không áp dụng

28,220

12-Dec-2017

02:59

Spx.rsx

Spx.resx

Không áp dụng

25,630

12-Dec-2017

02:59

Spxcfg.rsx

Spx.resx

Không áp dụng

25,630

12-Dec-2017

02:59

Addgaljs.asp

Spx.ui.addgallery.js

Không áp dụng

2,825

12-Dec-2017

02:59

Cwud.js

Spx.ui.commonwebparts.debug.js

Không áp dụng

43,570

12-Dec-2017

02:59

Cwu.js

Spx.ui.commonwebparts.js

Không áp dụng

34,683

12-Dec-2017

02:59

Spxclient.resx

Spxclient.resx

Không áp dụng

7,607

12-Dec-2017

02:59

Srchresources.rsx

Srch.resources.resx

Không áp dụng

80,962

12-Dec-2017

02:58

Sspadmin.mas

Sspadmin.master

Không áp dụng

22,150

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorstocklistcontroldialogaspx

Stocklistcontroldialog.aspx

Không áp dụng

7,660

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsstocklistcontroldialogaspxjs

Stocklistcontroldialog.aspx.js

Không áp dụng

9,887

12-Dec-2017

02:59

Storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Storedprocedures.sql

Không áp dụng

118,557

12-Dec-2017

03:00

Svrexport.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Svrexport.exe

4.0.2450.51

35,480

12-Dec-2017

03:00

Svrsetup.dll

Svrsetup.dll

15.0.4997.1000

10,407,608

12-Dec-2017

02:58

Sync_synchronizationrules.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Sync_synchronizationrules.sql

Không áp dụng

2.578

12-Dec-2017

03:00

Syncsetuputl.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Syncsetuputl.dll

4.0.2450.51

233,120

12-Dec-2017

03:00

Onesitepageeditorimagesstylest11jpg

T11.jpg

Không áp dụng

1.354 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest11tab1jpg

T11_1.jpg

Không áp dụng

464

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest11tab2jpg

T11_2.jpg

Không áp dụng

486

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest11tab3jpg

T11_3.jpg

Không áp dụng

731

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest12jpg

T12.jpg

Không áp dụng

3,608

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest12tab1jpg

T12_1.jpg

Không áp dụng

454

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest12tab2jpg

T12_2.jpg

Không áp dụng

410

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest12tab3jpg

T12_3.jpg

Không áp dụng

440

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest13jpg

T13.jpg

Không áp dụng

377

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest13tab1jpg

T13_1.jpg

Không áp dụng

377

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest13tab2jpg

T13_2.jpg

Không áp dụng

412

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest13tab3jpg

T13_3.jpg

Không áp dụng

414

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest13tab4jpg

T13_4.jpg

Không áp dụng

416

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest13tab5jpg

T13_5.jpg

Không áp dụng

403

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest13tab6jpg

T13_6.jpg

Không áp dụng

453

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest14jpg

T14.jpg

Không áp dụng

1,896

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest14tab1jpg

T14_1.jpg

Không áp dụng

442

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest14tab2jpg

T14_2.jpg

Không áp dụng

2,038

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest14tab3jpg

T14_3.jpg

Không áp dụng

295

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest14tab4jpg

T14_4.jpg

Không áp dụng

1.022

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest14tab5jpg

T14_5.jpg

Không áp dụng

703

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest25jpg

T25.jpg

Không áp dụng

19,470

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest25tab1jpg

T25_1.jpg

Không áp dụng

301

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest25tab2jpg

T25_2.jpg

Không áp dụng

314

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest25tab3jpg

T25_3.jpg

Không áp dụng

301

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest25tab4jpg

T25_4.jpg

Không áp dụng

502

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest25tab5jpg

T25_5.jpg

Không áp dụng

301

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest25tab6jpg

T25_6.jpg

Không áp dụng

315

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest26jpg

T26.jpg

Không áp dụng

2.185 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest26tab1jpg

T26_1.jpg

Không áp dụng

683

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest27jpg

T27.jpg

Không áp dụng

472

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest27tab1jpg

T27_1.jpg

Không áp dụng

587

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest27tab2jpg

T27_2.jpg

Không áp dụng

430

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest27tab3jpg

T27_3.jpg

Không áp dụng

443

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest27tab4jpg

T27_4.jpg

Không áp dụng

267

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest27tab5jpg

T27_5.jpg

Không áp dụng

3,124

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest28jpg

T28.jpg

Không áp dụng

2,483

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest28tab1jpg

T28_1.jpg

Không áp dụng

830

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest28tab2jpg

T28_2.jpg

Không áp dụng

865

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest28tab3jpg

T28_3.jpg

Không áp dụng

1.093

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest29jpg

T29.jpg

Không áp dụng

4,125

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest29tab1jpg

T29_1.jpg

Không áp dụng

473

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest29tab2jpg

T29_2.jpg

Không áp dụng

474

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest29tab3jpg

T29_3.jpg

Không áp dụng

510

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest29tab4jpg

T29_4.jpg

Không áp dụng

196

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest29tab5jpg

T29_5.jpg

Không áp dụng

216

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest29tab6jpg

T29_6.jpg

Không áp dụng

445

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest29tab7jpg

T29_7.jpg

Không áp dụng

491

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest29tab8jpg

T29_8.jpg

Không áp dụng

550

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest30jpg

T30.jpg

Không áp dụng

3,715

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest30tab1jpg

T30_1.jpg

Không áp dụng

541

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest30tab2jpg

T30_2.jpg

Không áp dụng

708

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest30tab3jpg

T30_3.jpg

Không áp dụng

528

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest30tab4jpg

T30_4.jpg

Không áp dụng

194

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest30tab5jpg

T30_5.jpg

Không áp dụng

209

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest30tab6jpg

T30_6.jpg

Không áp dụng

226

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest30tab7jpg

T30_7.jpg

Không áp dụng

480

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest30tab8jpg

T30_8.jpg

Không áp dụng

522

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest30tab9jpg

T30_9.jpg

Không áp dụng

1.210

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest31jpg

T31.jpg

Không áp dụng

3,257

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest31tab1jpg

T31_1.jpg

Không áp dụng

433

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest31tab2jpg

T31_2.jpg

Không áp dụng

481

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest31tab3jpg

T31_3.jpg

Không áp dụng

567

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest31tab4jpg

T31_4.jpg

Không áp dụng

431

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest31tab5jpg

T31_5.jpg

Không áp dụng

187

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest31tab6jpg

T31_6.jpg

Không áp dụng

193

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest31tab7jpg

T31_7.jpg

Không áp dụng

589

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest31tab8jpg

T31_8.jpg

Không áp dụng

832

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest32jpg

T32.jpg

Không áp dụng

2.314 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest32tab1jpg

T32_1.jpg

Không áp dụng

478

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest32tab2jpg

T32_2.jpg

Không áp dụng

490

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest32tab3jpg

T32_3.jpg

Không áp dụng

440

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest32tab4jpg

T32_4.jpg

Không áp dụng

446

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest32tab5jpg

T32_5.jpg

Không áp dụng

591

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest32tab6jpg

T32_6.jpg

Không áp dụng

685

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest32tab7jpg

T32_7.jpg

Không áp dụng

1.286

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest32tab8jpg

T32_8.jpg

Không áp dụng

1,851

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest33jpg

T33.jpg

Không áp dụng

1.344 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest33tab1jpg

T33_1.jpg

Không áp dụng

1,115

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest33tab2jpg

T33_2.jpg

Không áp dụng

2,292

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest33tab3jpg

T33_3.jpg

Không áp dụng

2.009

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest33tab4jpg

T33_4.jpg

Không áp dụng

423

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest33tab5jpg

T33_5.jpg

Không áp dụng

982

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest33tab6jpg

T33_6.jpg

Không áp dụng

3.095

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest33tab7jpg

T33_7.jpg

Không áp dụng

1.264 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest33tab8jpg

T33_8.jpg

Không áp dụng

267

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest33tab9jpg

T33_9.jpg

Không áp dụng

441

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest34jpg

T34.jpg

Không áp dụng

4,954

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest34tab1jpg

T34_1.jpg

Không áp dụng

744

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest34tab2jpg

T34_2.jpg

Không áp dụng

760

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest34tab3jpg

T34_3.jpg

Không áp dụng

751

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest34tab4jpg

T34_4.jpg

Không áp dụng

746

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest34tab5jpg

T34_5.jpg

Không áp dụng

260

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest34tab6jpg

T34_6.jpg

Không áp dụng

285

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest36jpg

T36.jpg

Không áp dụng

502

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest36tab1jpg

T36_1.jpg

Không áp dụng

311

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest36tab10jpg

T36_10.jpg

Không áp dụng

3.157 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest36tab11jpg

T36_11.jpg

Không áp dụng

396

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest36tab12jpg

T36_12.jpg

Không áp dụng

502

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest36tab13jpg

T36_13.jpg

Không áp dụng

3,050

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest36tab14jpg

T36_14.jpg

Không áp dụng

3,053

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest36tab2jpg

T36_2.jpg

Không áp dụng

356

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest36tab3jpg

T36_3.jpg

Không áp dụng

3085

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest36tab4jpg

T36_4.jpg

Không áp dụng

475

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest36tab5jpg

T36_5.jpg

Không áp dụng

535

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest36tab6jpg

T36_6.jpg

Không áp dụng

491

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest36tab7jpg

T36_7.jpg

Không áp dụng

498

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest36tab8jpg

T36_8.jpg

Không áp dụng

502

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest36tab9jpg

T36_9.jpg

Không áp dụng

3,421

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest37jpg

T37.jpg

Không áp dụng

mức 2,942

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest37tab1jpg

T37_1.jpg

Không áp dụng

5,331

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest37tab2jpg

T37_2.jpg

Không áp dụng

1.402

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest39jpg

T39.jpg

Không áp dụng

3.623 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest39tab1jpg

T39_1.jpg

Không áp dụng

483

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest39tab2jpg

T39_2.jpg

Không áp dụng

4,860

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest39tab3jpg

T39_3.jpg

Không áp dụng

1,845

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest39tab4jpg

T39_4.jpg

Không áp dụng

1.498

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest39tab5jpg

T39_5.jpg

Không áp dụng

163

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest39tab6jpg

T39_6.jpg

Không áp dụng

188

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest40jpg

T40.jpg

Không áp dụng

1.555 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest40tab1jpg

T40_1.jpg

Không áp dụng

494

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest40tab2jpg

T40_2.jpg

Không áp dụng

544

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest40tab3jpg

T40_3.jpg

Không áp dụng

229

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest40tab4jpg

T40_4.jpg

Không áp dụng

286

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest41jpg

T41.jpg

Không áp dụng

4.761 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest42jpg

T42.jpg

Không áp dụng

4,491

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest45jpg

T45.jpg

Không áp dụng

5,195

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorimagesstylest47jpg

T47.jpg

Không áp dụng

4,422

12-Dec-2017

02:59

Ta_listcategories.aspx

Ta_listcategories.aspx

Không áp dụng

7,420

12-Dec-2017

02:58

Ta_listcrawledproperties.aspx

Ta_listcrawledproperties.aspx

Không áp dụng

10.544 người

12-Dec-2017

02:58

Ta_listmanagedproperties.aspx

Ta_listmanagedproperties.aspx

Không áp dụng

12,627

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorjseditortablemenujs

Tablemenu.js

Không áp dụng

2,013

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditortablepropertiesdialogaspx

Tablepropertiesdialog.aspx

Không áp dụng

8,634

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjstablepropertiesdialogaspxjs

Tablepropertiesdialog.aspx.js

Không áp dụng

10.265 người

12-Dec-2017

02:59

Taxonomy.sql

Taxonomy.sql

Không áp dụng

304,079

12-Dec-2017

02:59

Taxonomynavproperties.js

Taxonomynavproperties.js

Không áp dụng

33,987

12-Dec-2017

02:59

Taxonomytreepicker.apx_14

Taxonomytreepicker.aspx

Không áp dụng

4,177

12-Dec-2017

02:59

Taxupdateprocs.sql

Taxupdateprocs.sql

Không áp dụng

304,030

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjstbitemsjs

Tbitems.js

Không áp dụng

7860

12-Dec-2017

02:59

Oss.tcscsearchresults_aspx

Tcscsearchresults.aspx

Không áp dụng

34,468

12-Dec-2017

02:58

Oss.tcscsearchresults_aspx_14

Tcscsearchresults.aspx

Không áp dụng

34,468

12-Dec-2017

02:58

Onesiteweblayoutimages_tempimage100.jpg

Tempimage100.jpg

Không áp dụng

3,076

12-Dec-2017

02:59

Onesiteweblayoutimages_tempimage50.jpg

Tempimage50.jpg

Không áp dụng

1,231

12-Dec-2017

02:59

Termstoremanager.apx

Termstoremanager.aspx

Không áp dụng

75,274

12-Dec-2017

02:59

Termstoremanager.apx_14

Termstoremanager.aspx

Không áp dụng

52,767

12-Dec-2017

02:59

Termstoremanager.js

Termstoremanager.js

Không áp dụng

270,078

12-Dec-2017

02:59

Tokyo.mast

Tokyo.master

Không áp dụng

29,174

12-Dec-2017

02:59

Tplapset.apx

Topologyappsettings.aspx

Không áp dụng

11,217

12-Dec-2017

02:58

Topreport.aspx

Topreport.aspx

Không áp dụng

4.694

12-Dec-2017

02:58

Tquery.dll

Tquery.dll

15.0.4921.1000

1,038,080

12-Dec-2017

02:58

Multilangtemplates.ascx

Transmgmtlibtemplates.ascx

Không áp dụng

3,253

12-Dec-2017

02:58

Multilangtemplates.ascx_14

Transmgmtlibtemplates.ascx

Không áp dụng

3,243

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorimagestransparentgif

Transparent.gif

Không áp dụng

813

12-Dec-2017

02:59

Treecontrol.js

Treecontrol.js

Không áp dụng

235,077

12-Dec-2017

02:59

Uiutils.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Uiutils.dll

4.0.2450.51

379,544

12-Dec-2017

03:00

Updated.aspx

Updated.aspx

Không áp dụng

2.751 người

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditoruploadaspx

Upload.aspx

Không áp dụng

1,467

12-Dec-2017

02:59

Reportcenterdoclibupload_aspx

Upload.aspx

Không áp dụng

5,911

12-Dec-2017

02:58

Rlupload.aspx

Upload.aspx

Không áp dụng

5,911

12-Dec-2017

02:58

Upload.aspx_dcl

Upload.aspx

Không áp dụng

6,196

12-Dec-2017

02:58

Upload.aspx_ldoclib

Upload.aspx

Không áp dụng

5,911

12-Dec-2017

02:58

Upload.aspx_pubfeap

Upload.aspx

Không áp dụng

5,911

12-Dec-2017

02:58

Upload.aspx_pubresfeat

Upload.aspx

Không áp dụng

5,911

12-Dec-2017

02:58

Upload.asx

Upload.aspx

Không áp dụng

6,063

12-Dec-2017

02:59

Upload.asx_multilang

Upload.aspx

Không áp dụng

6,275

12-Dec-2017

02:58

Upload.asx_multilang_14

Upload.aspx

Không áp dụng

15,896

12-Dec-2017

02:58

Uploadaspx

Upload.aspx

Không áp dụng

6,232

12-Dec-2017

02:59

Uploadex.aspx

Uploadex.aspx

Không áp dụng

17,608

12-Dec-2017

02:58

Uploadex.aspx_14

Uploadex.aspx

Không áp dụng

20,726

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorjsincludeutilitiesjs

Utilities.js

Không áp dụng

200

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsutilsjs

Utils.js

Không áp dụng

20.300

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsvalidationjs

Validation.js

Không áp dụng

1.881 người

12-Dec-2017

02:59

Values.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Values.sql

Không áp dụng

240,048

12-Dec-2017

03:00

Onesitepageeditorvideocontroldialogaspx

Videocontroldialog.aspx

Không áp dụng

6,790

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsvideocontroldialogaspxjs

Videocontroldialog.aspx.js

Không áp dụng

11.128 người

12-Dec-2017

02:59

Videoembedconfig.aspx

Videoembedconfig.aspx

Không áp dụng

14,049

12-Dec-2017

02:58

Videosettemplates.ascx

Videosettemplates.ascx

Không áp dụng

1.938 người

12-Dec-2017

02:58

Viewcases.aspx

Viewcases.aspx

Không áp dụng

5,594

12-Dec-2017

02:58

Vwscope1.apx

Viewscopes.aspx

Không áp dụng

13,011

12-Dec-2017

02:58

Vwscopes.apx

Viewscopes.aspx

Không áp dụng

15,706

12-Dec-2017

02:58

Vwscopes.apx_14

Viewscopes.aspx

Không áp dụng

22,951

12-Dec-2017

02:58

Vwscpset.apx_14

Viewscopesettings.aspx

Không áp dụng

8,050

12-Dec-2017

02:58

Visfilt.dll.x64

Visfilt.dll

15.0.4997.1000

3,938,016

12-Dec-2017

02:57

Warning.asx

Warning.aspx

Không áp dụng

3,885

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorweathercontroldialogaspx

Weathercontroldialog.aspx

Không áp dụng

8,402

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsweathercontroldialogaspxjs

Weathercontroldialog.aspx.js

Không áp dụng

13,725

12-Dec-2017

02:59

Onesitewebtemplateslayoutswebconfig

Web.config

Không áp dụng

993

12-Dec-2017

02:59

Webfldr.asx_multilang_14

Webfldr.aspx

Không áp dụng

2,590

12-Dec-2017

02:58

Wpgalim.xap

Webpartgalleryimages.xap

Không áp dụng

100,164

12-Dec-2017

02:59

Websitecore.resx

Websitecore.resx

Không áp dụng

205,839

12-Dec-2017

02:59

Websitecorecfg.resx

Websitecore.resx

Không áp dụng

205,839

12-Dec-2017

02:59

Webtaggingtialog.apx_14

Webtaggingdialog.aspx

Không áp dụng

5,464

12-Dec-2017

02:59

Wlcmspl.xml

Welcomesplash.aspx

Không áp dụng

4,720

12-Dec-2017

02:59

Wlcmtoc.xml

Welcometoc.aspx

Không áp dụng

4,380

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjswhribbonjs

Wh.ribbon.js

Không áp dụng

87,455

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorwswhcmduiashx

Whcmdui.ashx

Không áp dụng

110

12-Dec-2017

02:59

Wmui_tskd.js

Wma.ui.tasklist.debug.js

Không áp dụng

461,742

12-Dec-2017

02:59

Wmui_tsk.js

Wma.ui.tasklist.js

Không áp dụng

256,964

12-Dec-2017

02:59

Wmaapid.js

Wmaapishim.generated.debug.js

Không áp dụng

15.044

12-Dec-2017

02:59

Wrktaskip.aspx

Wrktaskip.aspx

Không áp dụng

3,961

12-Dec-2017

02:58

Wrktaskip.aspx_14

Wrktaskip.aspx

Không áp dụng

3929 người

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorjsxbrowserjs

Xbrowser.js

Không áp dụng

28,468

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjsxhtmljs

Xhtml.js

Không áp dụng

16,073

12-Dec-2017

02:59

Xlatewfassoc.aspx

Xlatewfassoc.aspx

Không áp dụng

9,456

12-Dec-2017

02:58

Xlatewfassoc.aspx_14

Xlatewfassoc.aspx

Không áp dụng

9,567

12-Dec-2017

02:58

Onesitepageeditorjsxmljs

Xml.js

Không áp dụng

2,679

12-Dec-2017

02:59

Xmlmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Xmlmapropertypages.dll

4.0.2450.51

383,664

12-Dec-2017

03:00

Onesitepageeditorzonebackgrounddialogaspx

Zonebackgrounddialog.aspx

Không áp dụng

25,948

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjszonebackgrounddialogaspxjs

Zonebackgrounddialog.aspx.js

Không áp dụng

27,048

12-Dec-2017

02:59

Onesitepageeditorjszoneresizejs

Zoneresize.js

Không áp dụng

15,326

12-Dec-2017

02:59

thông tin tệp coreservermui-en-us.msp

Mã định dạng tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Berlinmb.css_1033

Berlinmb.css_1033

Không áp dụng

327,404

12-Dec-2017

02:58

Dubaialt.css_1033

Dubaialt.css_1033

Không áp dụng

1.386

12-Dec-2017

02:58

Dubaimb.css_1033

Dubaimb.css_1033

Không áp dụng

327,404

12-Dec-2017

02:58

Dubainc.css_1033

Dubainc.css_1033

Không áp dụng

329,067

12-Dec-2017

02:58

Lagosalt.css_1033

Lagosalt.css_1033

Không áp dụng

1.386

12-Dec-2017

02:58

Lagosinc.css_1033

Lagosinc.css_1033

Không áp dụng

328,574

12-Dec-2017

02:58

Lagosmb.css_1033

Lagosmb.css_1033

Không áp dụng

327,404

12-Dec-2017

02:58

Lyonmb.css_1033

Lyonmb.css_1033

Không áp dụng

327,404

12-Dec-2017

02:58

Oslomb.css_1033

Oslomb.css_1033

Không áp dụng

327,404

12-Dec-2017

02:58

Santialt.css_1033

Santialt.css_1033

Không áp dụng

1,389

12-Dec-2017

02:58

Santiamb.css_1033

Santiamb.css_1033

Không áp dụng

327,404

12-Dec-2017

02:58

Santiinc.css_1033

Santiinc.css_1033

Không áp dụng

328,221

12-Dec-2017

02:58

Tokyomb.css_1033

Tokyomb.css_1033

Không áp dụng

327,404

12-Dec-2017

02:58

Onesitewebtemplates_1033_wh_aboutus.aspx_1033

Aboutus.aspx

Không áp dụng

4,543

12-Dec-2017

02:58

Onesitewebtemplateslayouts1033whstylesaccessibility.css_1033

Accessibility.css

Không áp dụng

1.381 người

12-Dec-2017

02:58

Addgalim.xap_1033

Addgalleryimages.xap

Không áp dụng

66,514