9 tháng 8 năm 2016, bản Cập Nhật bổ sung và cải tiến tính năng kết nối và chuyển đổi dữ liệu trong Excel 2016

Sau khi bạn cài đặt , kết nối dữ liệu sau và chuyển đổi tính năng có sẵn trong Excel 2016:

  • Cải thiện SAP HANA kết nối - cho phép chọn nhiều giá trị biến hoặc tham số.

  • Cải thiện kết nối OData - thêm tuỳ chọn để nhập mở loại cột OData nguồn cấp dữ liệu.

  • Cải thiện kết nối Access DB - thêm nút Chọn liên quan đến bảng trong hộp thoại tiêu.

  • Thêm tuỳ chọn tạo bước tên bằng tiếng Anh trong trình soạn thảo truy vấn.

  • Mô tả cho truy vấn các bước trong trình soạn thảo truy vấn.

  • Trích xuất tuần ngày tháng tên từ cột ngày giờ.

  • Kết hợp các ngày và giờ vào cột DateTime duy nhất.

  • Giải nén bắt đầu hay kết thúc một giờ dựa trên một cột ngày giờ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×