Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Sự cố này xảy ra khi liên hệ có email hoặc phiên khởi tạo địa chỉ giao thức (SIP) và chỉ hiển thị tên và số điện thoại trong dịch vụ miền Active Directory.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì liên hệ không được kết hợp dựa trên số điện thoại. Nó chỉ được kết hợp dựa trên SIP hoặc địa chỉ giao thức (SMTP) truyền tải thư tín đơn giản trong Microsoft Lync 2013 (Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp).

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật ngày 14, 2015 (KB3054946) cho Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp).

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×