Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này cho Azure Stack phiên bản 1808 bao gồm những cải tiến về chất lượng. Sẽ không có tính năng mới nào được giới thiệu trong bản cập nhật này. Bản cập nhật bao gồm các thay đổi quan trọng sau:

Cách tải hotfix này

Tải xuống các tệp cập nhật nóng sau. Sau đó, hãy làm theo hướng dẫn trên trang Áp dụng bản cập nhật trong Azure Stack trên trang web Microsoft Learn để áp dụng bản cập nhật này cho Azure Stack.

Tải xuống tệp cập nhật .exe ngay.

Tải xuống tệp .bin hotfix ngay bây giờ.

Tải xuống tệp cập nhật .xml ngay.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật nóng này, bạn phải cài đặt ít nhất phiên bản 1.1808.0.97 .

Quan trọng Như được nêu trong Ghi chú Phát hành cho bản cập nhật 1808, hãy đảm bảo rằng bạn làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong phần "Điều kiện tiên quyết" để chạy Test-AzureStack (bằng cách sử dụng các tham số được chỉ định) và rằng bạn giải quyết bất kỳ sự cố hoạt động nào, bao gồm tất cả các cảnh báo và lỗi. Ngoài ra, hãy xem lại các cảnh báo hiện hoạt và giải quyết bất kỳ cảnh báo nào yêu cầu hành động.

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật nóng này được tích lũy và chứa các cập nhật được cung cấp trong các bài viết cơ sở kiến thức sau đây:

  • 4464226 Azure Stack Hotfix 1.1808.1.99

  • 4465859 Azure Stack Hotfix 1.1808.2.104

  • 4467062 Azure Stack Hotfix 1.1808.4.108

  • 4468920 Azure Stack Hotfix 1.1808.5.110

Tài nguyên cập nhật Azure Stack

Quản lý các bản cập nhật trong tổng quan về Azure Stack

Áp dụng các bản cập nhật trong Azure Stack

Giám sát các bản cập nhật trong Azure Stack bằng cách sử dụng điểm cuối đặc quyền

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×