Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này cho Azure Stack phiên bản 1809 bao gồm những cải tiến về chất lượng. Sẽ không có tính năng mới nào được giới thiệu trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

Cách tải bản cập nhật này

Tải xuống các tệp sau. Ngay sau khi các tệp được tải xuống, hãy làm theo hướng dẫn trên trang Áp dụng bản cập nhật trong Azure Stack trên trang web Microsoft Learn để áp dụng bản cập nhật này cho Azure Stack.

Tải xuống tệp cập nhật .exe ngay.

Tải xuống tệp .bin hotfix ngay bây giờ.

Tải xuống tệp cập nhật .xml ngay.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật nóng này, bạn phải cài đặt ít nhất phiên bản 1.1809.0.90 .

Quan trọng Như được nêu trong Ghi chú Phát hành cho bản cập nhật 1809, hãy đảm bảo làm theo các hướng dẫn trong phần "Điều kiện tiên quyết" về việc chạy Test-AzureStack (với các tham số được chỉ định) và giải quyết bất kỳ sự cố hoạt động nào được tìm thấy, bao gồm tất cả các cảnh báo và lỗi. Đồng thời xem lại các cảnh báo hiện hoạt và giải quyết bất kỳ yêu cầu hành động nào.

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật nóng này được tích lũy và chứa các cập nhật được cung cấp trong các bài viết cơ sở kiến thức sau đây:

Azure Stack Hotfix 1.1809.3.96Azure Stack Hotfix 1.1809.6.102

Tài nguyên cập nhật Azure Stack

Quản lý các bản cập nhật trong tổng quan về Azure Stack

Áp dụng các bản cập nhật trong Azure Stack

Giám sát các bản cập nhật trong Azure Stack bằng cách sử dụng điểm cuối đặc quyền

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×